Skip to main content

Full text of "Dilucidationum Pindaricarum"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| i^£o Harvard College 
Library 
FROM THE FUND GIVEN BT 

Stephen Salisbury OF WOKCUTII Fnc Oreck and L^n Lkentun 
f li i '2) DILUCIDATIONUM •#^«i I I ]4t , f a^ PINDARICARUM VOLUMINA DUO SCRIPSIT 

THEOPH. LUCAS FRJDER. TAFEL 

FBU» D. Umu ASTIQ. IM ACAD. TDB. PROF. rOLUMEN PRIUS 

OLYMPIA ET PYTHIA. 


■j:^ L^ '^ «^ B E R q l^ jl N I 

4r«B^ C£OBGinjl(,ILSI}tIERUM 
V . I 8 2 4.- i! A 


■uvMo Mueae wmm 


w/ * 'TtJBINGAp 
trrit HopvBHi •• i.*Orkb I 


P I N D A R I / OLYMPIA ET PYTHIA ILLU8TRAVIT 

THEOPH. LUCAS raiDER. TAFEL 

POn. D. UTBR. ANTIQ. IV ACAD» T17B. nOTi t P^RS PR/OR 

O L Y M P I A. BEROLINI ' 

Apvo GEORGIUM R E I M £ R U M 182 4. / . • > ; S ] "4 t « » ^ ' T— »• K A E F A T I O. DUucidatioiies piadarioas j <)«Kanua VoL I. P. L 

■ 

rergente hoc anno prodit, interpretationetti poet^ 
spectant, crisi rdicta iis» qui, codicibus vel pluribus 
Tel melioribtts quam nuperi editores in$trupti, tet* 
tus emradationem ad finiem perducere coaantur. 

Quse ad explanandum scriptorem bene felici- 
terque W.DD. contulerunt, eaVel omnino praeterii, 
vel breviter attigi . Commentarium, quem Tocant, 
perpetuum, alii vel confecerufat, vel conficient, non 
ego. Eam regulam tiim deserui, cum ultimorurti 
^eculorum interpretes ea, qiiae jam scholiastse lau-> 
'abiliter cxposuere, suo nomine aflerre viderem, 
Veteribus itaque jus suum/ viqdicanduni' ratus, 
H holia ista repetii, alterius generis interpretamen- 
ra vel omisiy vel strictim laudavi • 

Prima libri cura in dictione poetica versatur, 
ijus explicationem e solo Thebano interpretibus- 
le graecis peti non.posse sciunt harum litterarum 
Itores judicesque intelligentes • Jamque illu- 
randi in hac instituti parte ubertatem alii impro-< 
ibunt, alii probabunt. Oneratum illi poetam di* 
nt larga subsidionun copia. Hi non editionem 
etae, sed explanationem tentatam respondebuxit ; 
inde non male consultum scriptori difficillimo 

»2 PRAEFATIO 

moDebunt, ad iquem plurimoriim Grseciae poetarum 
opefi coDgestae fuerint, quum non inveniri possit au- 
ctor a popularium arte adeo abhorrens, ut hu)u^ ip- 
sius monumentis tanquam sociis quibusdam atque 
administris neque indigeat neque gaudeat* Postremo 
iidem graviora drctionis Gi^corum epicae lyricseque 
cSapita diligentius traciatanon graVabutitur. Ean- 
dem rationem secutus sum in sententifirum scrip- 
toris egregii sensu oonstituendo • De carniinum 
plurimorum consilio, ingenio etc» in explanatione 
^ locorum singulorum disputavi • 

Hlustrationis ordinem eum elegi, ut primo scho- 
lia graviora selectaque apponerem, secundo reliqua 
subsidia. Illa tum quoque meumin locum substi- 
tuta vides, quum meo nomine afierre possem, quae 
ad sensum poetae juvandum facere viderentnr . 

Lectionem textus Findarici ex optimis W. 
DD.subsidiis ccmcinnavi, scholia passim emendavi, 
numeros versuum vulgares retinui • Tubingae 20. Octobr, 1824. Tafel. 


\ O^TMniONIKAI «r f PimL 01. et fjtK 1 •\ * ¥ ■~ \ OAYMniONIKAI d' - 

lEPQNI 2YPAK0£IQl\ 

KBAHTL V» <» »■ CmDiais oljmpici primi duplex consilluiii esse vldetiuRft 
CQm Hieronis, tum Olympise celebratio. Sed ab bujus 
buie ^dpieus Noster ad Hieronem procedit^ pruden-* 
fer sane et magpifice; quod bis factum videSj priraum ge- 
ocnliOljflipide laude^ dcinde Pelopis regis historia^ in cu*^ 
jcsdkione victoriam Hiero rex reportaverat# Jam ufram-» 
qoe budem quam sapienter tractarit copularitque ^ ip« 
ssm canDen demonstrat. Nttet Olympia non suo tarh 
tam^ Med ejas etiam splendore^ qni primo cevo e terra 
lonoimfua. illac adveclns Neptnni benefieio viqtoriam simi* 
Um ei reportavity ijuam proxime elapso tempore Hiero Sy- 
rttauanns. Tum ib Pelopis historM anore suo pruden- 
ta ea omlttit^ quae cum laudis officio, miniis videban- 
lar congniere . Non ilaqne in frusta dissectus Pelop» 
Diit apponitur comedendns^ ut aid imple narrarunty sed ' 
^eptanui in deliciis suis habitum ad Deorum sedes as* 
Dortat, Neqae postea cum Jraude aliqua victoriam adi' 
olscitury sed ejasdem Dei beneficio^ Denique post victo* 
riam nil eomm evenit , quae atiorum Mriptorum Jama 
Jtrebat, Hienonem vero hbspltaliittis^ potentiae, aliarum 
(iaadc laudum; imprious victorise equestris tltiilo prdedic£tt| '*. > • 4 OATMniONIKAI A' 

ez qiiibus secundum ettertium m fiM ca^inis repetitmn 
yiiles; ' His Velapis historia inseritur, verum ita, ut non 
modo Olympi^^ sed et Hieronis causa narrata appareati 
Arcte enim connexa est cumTantali patris sorte, inqiiem^ 
quum felicitate sua inflatus benelicii diVini memoriam 
exui^et^ dupliciter auimadvertbrunt Coelestes^* primmn la- 
pide supra Ulum suspenso^ deinde filio in terram remisso 
(neque tamen durius habito, sed postea ejtisdem Neptuni 
beueficio inter mortales gloriam adepto). Hoc exemplo 
monitus modo partufn decus omnemque a Diis concessam 
felicitatem moderate ferasy cum fausla quo^ue, Deoram 
dona ferenda sinty ne tihi tuisque incommodi quid divi- 
nitus iqftigatur, Eamque admonitionem ^ licet Tantali 
faistoria per se indigitatam^ in ipso carminis fine disertis 
verbis proponit, pie^ ut solet^ rerum hiunan^rum ra- 
tionem modumque ad ccBlestia referendo. OLYMPIA» l V. I — 12. ^Jffigov ftiv vSfOQ, Sensum hujus dicti interprc- 
!iKD grxconim alii ex antlqua theologia repetunt, alii ex 
riemtDtl ipsius natura^ quod sine aqua vivi non possit. 
Pi^eriiis amplectuntur Thierschius et Bockhius, et hic 

m 

quidem allato Aristotele (Rlietor. I, 7), qui aqnae prima- 
tjm ia usu ejus 'irequentissimo ponit. Idem sensisse vi- 
detur iSj qui hoc dicto regem Artaxerxem utentem facit, 
nnn gntias ageret homini Persae aqtiam in eava manu 
(&rciili (Aelian. V, H, I, 32); nec nop alii, q|ios poe- ' 
ts nostri statuas prope aquam ^ollocasse ex Anthologia 
grapca di^ciiiius. Joannes Barbucallus (Antholog, Pal^t. 
ei Jacobs. Qf^ IX. Epigr. noLTLi^c); 

Ji&i aij UivSaQiy fialkov ifwig ixa&7]oa QSs&QOi^g , 
Tuti xtv aQi.gov vSojq xoifihv €(pi]a&a fiovov, 
Cjrns (Ibidem ncccix): 

nifSaQOV huQOSJfta tmq' vSaai KvQog lyHQUf 
ovvixa^ (fOQIiiyMV iinev ccQigovvSi^Q. 
Bis adde hidicrum illud MacedOult (Ibidem XI ^ CGCZ.3p; 
lecundum Scaligeri et 6ru|iclvM| mutationes) : h 

Ov la/Mi rb xiroTirQov^ iyvn Si a* intiXvv Hiy^tay 
rijv vo&oxailoavvtjv (pvxu xQt^uJ^V^^ ' 

tito xal 7iSvXvQi]g Ttori IlivSaQog alayoq iXi/xofV, 

unev uQigov iSwQf €pvxBog ij^&Qatarav. 
Prapdical hunc sensum Bbckhius jejuniorem^ genuina 
conuDunis vitae sapientia <rommendabilem. Mihi secus 
videtDT. Poetas senteutia et per se spectata et ex indolc 
seBteDtiarum pindaricarum late patet^ yion obstante auri 
^iciaa laudatione. Poterant auditorum alii apud Nostnun , 
"iepTeheiidere locum allquem e thcplogia antiqua, per Qrflc- / 6 OATMniONIKAl A' 

ciam ab. anti,quissiniis temporibus ^arsa^, alil lociim 
sapientia vitae comiriunis petitura. Neque vero multui 
interfuit inter utramque doctrinsmj quanrni altera aquai 
terura omnium genitricem^ altera conservatricem esse sts 
tuit. Beue hoc Aristoteles pcrspexisse videtur, de Tha 
letis p^jilosophia disserens (Metiiphys, I, 3) : Xa/3u)V (Tht 
les.) iucog Tfjv V7i6X}}\jjW ravT)}V ix t5 navxcov OQav Tff 
tQO(fi}V vyQccv uaav, xal avxb to &zq^ov ix t^« y 
VOfABVOV , xai ro ^<Sov tstcu Cwv, xal Sia rb navrtov t 
cjteQfiaTa tijv rfvavv vyQav ex^iv. Eam vero sentei 
tiam antiquissimos quoque theologos no?.v ttqo tijg vi 
fBviaewg amplexos esse^ ex aliorum sententia refertj n\{ 
nioratis Grapcprum mjthis de Oceano^ Tethye et Styg< 
Hanc interpretationem aliquantisper adjtMit carmen N« 
tneum sextum^ cujus initivm similiter (exDeorum homi 
tiumque primordiis) procedit» Neque omiltendus fabu| 
indicae^ cui Sacontalae nomen^ prologus. Hujus initiui 
(versio Germ. edit. II. p, xli) hoc^ est : 

Wasser war des Schiipfers erstes Werk ctc. -* 

. at&ofCBVov 7CVQ at% SvartQiniL vvxtL Parum ai 

tinere videturj al&ofiivd^ utri voci annectas^ igni ^) a j) JJcQ ctl^ofuvov, cui apud Nostnim respondet ald^atjg <pJlo/i 
Ol. VII, 86., e nostro quidem seosu otiosum videri pot^ 
(vide Stttrs. a«L Empedocl. pag. 6i^); sed fuit apud poeta 
Gr^ocorum usitatisAimum. Exemplahomerioa vidc apud Dan 
mium, nov. Lcxic. graco. clc. pag. io68. His adde Ilesioi 
(Losrtcr.) Thcog. v. 324. "^66. Scut, Herc. v. 60. Fragii 
pag. 494 Empedocles v. 275 fSlurr.). Oppian. C^-ncge 
11,597- IV, 16l. Grcgoiv Nazian». opp. Paris. j6Sq. Toii 
n. pag. 31. Idcm ibidem pag. qo. ' Quint Smyrn. (Tychs 
IV, 5- V^58t. VJ, i69(«tf^os in^Ximofi, Antbol. Fal^ OLYJtfPIA I j 

nocti. AUft qoaestio^ quaque, ventilanda supersedeTe noQ 
poteris, ea esty quocum flamma nocturna comparetur^ cum 
nocte ipsa, an cum alia r^. Prior structura eo sethulo 
coramendat, quod flamma expressam habeat vej^^ quam 
Aiperet Sunt tenebrae ipsae^ quibus circumfimditur fiam- 
ma; cum his comparatadecore antecellit^ ,ut apud Nonn» 
Dionys.XXIX, 19. Phosphorus npcte pulchrior^est. Eam 
structuram suadere quoque videtur yerborum ordonaturaliS| 
nec nonproxima comparatioplene ezpressa • Posteriorem ra- 
tionem scholiastes sequitur, his verbis explodens priorem*: 
ot ya^ ngog rrv vvxra naQa^ccXi^fievov exmqtTtiq i^t'. 
(ro ftvQ «c.)' raro yag aSvvarov^Xiyuv' aXX^ iv vv^^ 
rl xatofievov SiakafiTiti^ nQog ta akla SijXoV"' 
6t& naQari&ifievov, ff lafingoTfjra ^X^^* ^ 
hac interpretatione si ta alka etc. ea tibi sunt, quae pet 
noctem (esrtra flan^nam) oculis hominum obversantur, 
poteris cum Scholiaste facere, favebitque tibi psima com- 
paratio (apigop etc), quaeipsa quoque non expressam ha- 
bet alteram sui partem • Accedit sequens coraparatio (jit^ 
xi&* akie etc.), quam haud sine veri aliqua sp6cie e no- 
stra progressam intelllgere milii videor. Jloctis enim ct 
eorum, quae per noctem hominibus obversantur, cogitatio 
in poetae animo exdtsit diei cogitationem et eoruni|f quaft 
interdiu objiciuntur mortal^um oculis. — * Xgvabg Ji- 
ax^inei fieyavoQog e^o^a nkite^ QL Uly 75» 
cst aurum x^fkdva^v BiSoiigafov^ Ita incertus poeta XIV, XX, I . Noim. Dionyi. XXXIX, 34. Noit«r Py th. IV, io i « 
^Xoya ntiu6fidyoto nvgog. Aesch. (SehiuB.) Prom. ▼Jnct. ▼• 
gy :^w&ciXl^oa0 <fX6^ AnthoL Palat, T. I{. pag. 69^. EpiS*^ 8 OATMniONIK^l A* 

Andiol. i?alat T. U. p. 740 (Anthol. Palat. epigrammata, 
quae in cod. Pal. non reperiuntur. Epigr. CCCLXXVIHn 
1« G.J in aurigas nobiUssimi Byzantinorum laude: 

%vSi^to XTtav(av xvSipov i}vioxov. ~ 
Divltte yero sumto praedicato ^iyaviag personam 
indutint, yelut Pyth. V, 1. sq. colL VI, 47.; nec diflert 

' ayavoga nlirovPythn X, S7., ayavoqi^ fiia&<aVyib. III, 
97., ayavoQa xofinov Isthm. I, 60.-^ akis a?.ko &aK^ 
nvoregov (pasLVOv agQov. In his verbis &al7tv6taQOV^ 
ut possit a (pauvbv discemi^ vulgarem significatioueitk re«- 
tinebit, ad quam cfr. Nem.III, 24. Steph. thes. lingu.Gr. v. 
'd-fll^ia. Idem solis nomen v. Anthol. Palat. VII, nccxLiiy 
3.4» a&QHQ mQiS-aln^ o^^rjVLa 'Helie. Soiis (orientis) 
cam reliquis stellis comparationem habes in Stratonis quo- 
dami epigrammate^ (Anthol. Palat. XII, clxxviii, 1. 2.)i 
^E^tifkiyTjfVy oti BevSig ihifineto nataiv iv aXXoig, 
oiOQ inavtiXkoiv agQ^iaiv fjtXiog. ~ 
iQfjfiag Si al&sQog. Rarum alibi cU&iQog genus ito* 
runi cemitur Oi. XIII, 125. Nem. VIII, 71. Et vides 
in aliis quoque poetis • Eui*ip. (Matth.) Addrom. v. 1204 : 
levxijv ai&iQa. Jon. v. 1444: kafinQag al&iQog. Elect. 
V. Slte: (floyiQov al&hQa. Alcest. t. 609: ai&iQa tav 
MoXoaaHv. Fragm. incert. CXXXII: /ia&^g ai&iQeg^ 
Orph. (Heim.) Argonaut, v. 116: al&iQa SOonf^ Idem 

" jfff&. V. 89 s ai&iQa ka/Anttoa^aailf. V. <64V: ai&iQog Sif]g» 
Idem Fragm. VI, 5. (pag. 457): ai&iQog tVQuag. Jam 
ai&iiQ cur hic et 01. XIII, 125. iQtjfia dicatur, varie dis- 
]>utant Veteres in Schollis, quae vide . AJiorum de ea re 
aententias comnlexus Bbclchius, a^tliera ideo dici piUat de- 
•^um^ quod nihiinii sethere s. aere conspiciatur, SU^ to OLYMPIA I 9 

UM, vt ait SchoL rec. ad 01. Xm, 125. 26. De ea ^crstiQne quid ego sei apnd Gfarcos xfvl^ quoque dictum fiiisse, neminem qi]>« 
dcB Jatd>it* cfr* AnthoL Palat. XI^ cqcLXi^ 8; k^7f9 
ii^, yemm sii$pieari licet^ vacui {xevS) hoc loco no*^ 
tioiifin alia, magis speciati impropriaque voce involntam 
€sse. Quo ducit bomericum iilud ai&tQog ar^yiroia 
IXVIIj 4SlS^ Hymn. in Cer. 6lAM.^-at^yeTovvvx^ 
(mortis sc) in DanoAgetis epigrammate jAnthol. Pal^ 
Vn, DoczxxT^ 2 • Vocem autelli atQVy. ila conjuiHctail^ 
HeriCtat» notionem habere; persnadent cum aMa^ tiun 1/0^ 
cabnla cogjData uTQvy^g^ Anthol. Palat. VII^ j>amt^4* 
i^ et tfvyriTog, de quo vide Steph. Thes. Tom. IIL pag. 
16*^8. 79 . Est igitur aldiiQ aTQvy, is, unde ilil metituri 
Heriiis, axa^og. colL Steph. |bid. Panim inde ^ert 
i^iua ai&fjQ, nisi quod verbum e^fiog de locis |is\ipa-^ 
bsB alhsentiam eej£ch)nim, incolarum, plantarum etc. in«> 
▼dvere soleat. (^uid multa? Oratione indgis |^estri 
poeta dixisset : al&iQog Tcsv^g^ u e. ffth^rls, in quo. nihil > 
CQD^dtur • InsoleQtius dizit : iQ^fuig ai&iQog. ^) ipt- 

V. 13-26,. i / 

'O&ev. Olympia. Poetis quasi Olympiam venien-» 
dmn est, ^ inde exeat ipsprum hjmnus,» i, e. "^ly^ipici 
faidi (eorumque victoneO cxcitant jdOetas. ad canendum^ 
\Bt bqjiis canninis v. l6tUili&iiv, Adde OIJII, 17; 
IB (JTuHev , . Tqig anq VioaovT* i^ pn^Qwnsg aoiSai), 
SiAiiliter porta noster in victorum.caQcndifum plbiiin 
9t profidscentein fin^^t^ ^d quos pro&ctum.pon esse cer<^ 

9) 9« Mk^ trabas x^vi&rag ac^ocj obstaat esi ^ae expot • • so oAnrivtnioNiKAi a 

tupi C8t. Vide adOl. yil, 14— -24~ ^o nolvtpntTog 
%fivog. Hymnus naultis auditus, celeberrimus • Nem. 
'Vn, H8: nolvfpawv ^d-Qoov vpivwv. Isthm. VIII, 128: 
'no^ifafiov &^ov. Quo sensu hjmnus afKpifidlHe^ 
-xaify de eo inter doctos' multa dissensio. Vide inprinciis 
Hejnii canti. Piiid. edit repet. a. 1817. T. L p. 5 sq. 
Welteri observatt* iii Pindari catm. Olymp. prim. Gis- 
^ 1806. p. 4-^10« Bockh. Explicatt. p. 104. £a 
0axti a Pindari usu aliena mihi yideantur, aliam yiam in- 
l|^ediamur, ipso monstrJDte poeta ^) • Pindai;um carmina 
tlfk sdgitta9>yocare animumque suum linguamve arcum vel 
|iiiaretram, umle emittantur, plurlma loca comprobant, e qui* 

* 

hv^ seqtientla maxime faciunt ad nostnim locum e^iodan- 
dum. Nem. III, 112— U7: ' 

9t}Xavy^g ccQaQB ^iyyog 

j0kxiSav avTO&ev. ^ 

Zbv' teov yaQ affia' -4 

Jjjjjfo 5* dywVf Tovvftvog S/3aliVf 
Om vecov imx^oQUfV ;f«^- 
fia x^XaSeojv^ 

lJid«tIX, 127 — 132: 

Zev nduQg 

""Evj^ai TavTo^i dQtTav xtXaS^aai^ 

JSiyv XaQiTeolfifii^ vhiQ 

JToXimf TB Ti,fiaX(puv Xi^o^ * i 

V JSixav^ dxovTt^iav oxoni 

. 3) Praeivil, quod Yhiqc e^WelkerqK 1- c. p. 8. diicQ, auctor 
vcrstonis Gerin^ni^ae (Ncuer Deulscher MerkiUkiS^S. Fas> 
^c. ni)y M|us tarien argumeota igixoro. ^ 


OLYMPIA I .II 

■ 

SAm. Vy 58—60: 

JIoULa f£ip aQTuntiQ 

JliSaaa fioi ToiBVfiat ix^i iUQi laivw - ' 

KtXaSijaai* 

Jam inter basc testimonia maxime ad nostnim locvon 
•oredit Nem. III ^ 112 sq^^ nequerdesidero adjectiQnwi 
peTsonarum, quibus hymnus injiciatar, \ Generallter ensp 
Noster ita loquilur : j^ ludorum olynapiconun ioco dbs^ 
niiiiautur carminis mlssjlla per omne spatiqm, ut feriaiit 
eos, qui hoc quasi vulnere digni sunt/^-— aofpdSv fitf^ 
TucGij xeJLaSetv. Cum sit Olympia locus, e quo 
emitti dicit poeta h^mmorum missilia^ fifirvtq ao(fuiv erunt 

4 

moSj quibus injuncti^m est ofBcium istius jaculationis^ vel^ 
a malueriSj pharetrse • Ita (sermone magis proprio) pp- 
e(« mens carminum istorum origo est Nem, III, Il-r-lS 
(aaidoy, Tog atpd-oviav onct^ firiTio^ ajiag asio\ Sed 
OL II^ 161 sqq. &vp^6v «oum exhortabimdus interrogat^ 
quooam raissiiia mitteuda slnt inc fiaXd'ay,ag q>Q%v6q. 
colL V. 149.. sqq. cjusdem carminis. In sequentibus ad 
proprium sermonem redlt poeta, dure^quidem, sed ita, ut 
iterum sua ipsiu& auctoritate defendatur. Namque eodem 
plane modo in locis modo laudatls jaculatlo et cantus 
nfiscentur. — K^XaSuv est subjecti ambigui. Namque 
refatom ad prapcedentia poterit subjectum habere vuvov^ 
Qt Nem, III, 112 sqq. (vfivog i^altv .... KBlaSitov); 
rdatom ad sequenti^ (iy.Ofiiv8g) subjectum habebit (^drog 
{ao^Bg sc), quos tum, quum x^laS, ad antefcei^j^tia re- 
iertur, a?gre pro «ubjecto habuerlm propter ioci ©x Nem, 
cifiti similitttdinefi}; Hauc ambiguitatem dicendi ' nctti*^ 
Tam puto atqiie in poetae eonsillo positalfi, f-^ KgovB. 
ffatS". Jovcm« 01 yUj lil; Kg6v9 dSrv nat^ ^o^rfk ^ o A*rM.niONiKAi a' 

S^nsu. -— ixof4,iv8g legendum esse,, nec niih} jubia res. 
Ceterum V. criticos. — acfVEvav.,, fiaxavQecv^^li.Qio^ 
vog igiav simpliciler pro sedibus Hieronis opulentls in 
Jnsula Ortjgia (Pyth. 11 , 10. 11. ibique schol.) accipio^ 

^ pj»opter locos parallelos Pyth. V, 13. 14 (Arcesilai fiaxaL^ 
'^xv igiav). Isthni. IVj 2%: fiaxavQixv igiav. Neque ta-»- 
ihen abnuerim/hac voce electa^praeparari ea, quae w. 
sqc[.' dictunis est Noster de poetarum cum Hierone cou— 
vivii^. -— &efxig€iov pg afixpiftei axaTttoVy i. €• 
tractat; habet. Sophocl. Electr. v. 643.-44. (edit. ErfxurdU 

' maj.) sensu haud ad^odum absimili (coU. schol.) i 

AXl^ ioSi fi (ttu ^aSaav a/3laj3et fiiw 

86fi8g IdTQSiSwv axiJTiTQa r^ dfig^sTteiv raSe. *) 4) ^ AfitpiijiHv, afiq>ijttiv 6st sectaH^ comitari^ dngere, gererSp 
' tractfire^ hahere. Homerica vide apnd Dammium, ^Nostri 
nsnm inlezicis ptndarr. Hif fiddo seqKentic^. Eurip. (Mallh-) 
Hed. V. 477 : dQaHorfm ^*, og nayxQVOOv afifpinfav digag (cin^ 
geas eoque custodlens) . Eodcm sensu Ipbig. Taur. 111 1 (de 
■erpente Pythio) : afuptm fiavjHov ^96viov, Critias ktbeniens. 
apud Atben. XIII, ^i'nawvxi(^a^ ^' i|a? ^]Uig x^Qol afj^ 
^Untaai (agant), Apoll. Rhod. H. 761 : daitiiv ufMpicnov (agebanf). 
O^IIal. I, 5oi : Tol ^« fdav ^BQyttainalafjuptinnatv uxomv (h«- 
benqi^7 : q>dii/at xal aftipiinnat ysvid^lrfV (seclantur, foveiit). 
Nonn- Dio^s. IV, 6« : difiviov afiqnhtovxtq (habentes) . VII, a8i : 
fxfnptinmv eidog ontanf^g (babens) . X, 2^7 : aftiptiniav vnoita^ 

^^tov tov^EgtaTm fgerens, babens). XXIV, 542« vinvg itfiipn- 
^(at^iovl)g nalivdyqttov ^gxn» (habcns). XXXIV, 1I2: aw 
^ifutg afi<ptijtH avffuiytiv (babet). 54XV, 354: ay^v af^- 
y>Un^iv (poliri el habere) . XXXVI, igi : aftfpUnuv fiilo^ ilft^ 
vyooi^^geslafiSy habens). 199: SftMpUmw idfifiim Uortiin nf^- 
pnjt (babeis i|||itationeiii| {mi|an9). .374: afMptvtmp itr-d^efft-^ < 

OLYMPIA I/ 13 

« 

ZtS.^^&eu igeiov cur poeta HieFouls sceptrum dicat, 'ara- 
ki^ potest. Bbckhio &Bfi, ax, 8ce|)tnun regls est jus di-* 
cmtis et leges jubentis . «{am pol^ris c^dem secundum 
OL VI, 158. coU* Pyth. III, 126 sqq, de laude jusfitiso 
co^tare. Verum ratio Bockhiana J^^.mihi Dtaepl^cet, 
quod sequentia (particip. SQinfav) eam speciem prae se 
ferunt, ut ibi demum laudem Hieronis incipere putes. — - 
UoXvfAaXta SixtX. de SicilidB fertilitate cfr. quoque 
Kein.1, 16— -22. -^ Sqstkov filv ^OQVfpag fiiQBTjiv 
a:t6 naaav, Nosfro oQ^ral arbores esse videntur, ut 
Virti-s ipsa arbor est Quint- Smym. in loco pulcberrimo 
XrV^, 195 sqq.: »ro (habeoft)* XXXVIlI, iQ^i Khjfiivriq 9ofiov SftifiTts (siiS- 
Ubatur). XLlIy ^gi: dmXooy «fKpenB Btikxov, hndov» noA 
nmffuxaijfiv (habe). XLV, 170: afifptsJtiaif oufia yiyavronf (ha* 
beiis). Nonni Convmio Evangel. secund. ^oann. (Pariito 
i56i) IV, 254: ifMpiiktig yiig Zmig mvaoto fuUq^vxa x^(*a^ 
ta ftv&wv (babes). VIII, 145: daijMovog afiq>Uiiw fidndda^t 
^%^09 ifMO^lrii (babens). Anthol. Palal» V, coi^xxii, 4: na^ 
^irov itfupimiay (scctans). ccxcvii, 6." nalyvia aficpUnitQ^ . 
(secCantar.et tractant) . VI, lxxx, 4 : oqypa aftqnijtoiv (agens). 
txxxvii, 41 afiupiinovtt ivxfpf (babenti)> Vllf, xii, 6: to- 
fov ifJupUnM (cingtte et colite). 1.XXVI9 4: /t^^ce^ afifpiir^ •. 
scM &valaig (cingit colitque). «cti, 5: idfpov dfi(pUnoTn%t 
(ciogentes colentesqne). IX, nv, 7: ufitpuniav fUXog (trao- 
tans cantum, i. e. canens). Gregor. iNaz. Tom. IL pag. 43: 
Ylvnyv novov iififpUnontg (habentes). Itlem pag. 46: voftwf 
ufKptinnaat (colentes). DeTOce i(pinfa videadPyth, V, lo 
Qtnaviaaiaty tr- OATMn»ONIKAI A* 

JlnfSaQifjg^fpQQfuyyjog inixwm JwQiog ij5f («>--*-• ^ 

9t ri TOt, si qnidem. Simills usus conjunctionis el est 
X)L VI, 129. 1X5 38. Dubitanler loqUens ppeta d:^ ro 
per ^e aperta nec facile dubitanda certitudinem ejus for— 
lius expiinBt, quam si bsus fuissot conjunctione iTtii^ 

^Arci^jJ etc . — jntidag t€ ical ^pEQBviTt^ jraQig, Ultfma 
voce comprehenditur omne istud exlmiunij cp0 ium Pisa^ 
tlfei equus inclak-uerant. Et quae fuerit vel rt.ulto post 
Pindarum tempore magnificeiitld Pisae s. Olympta? , senui 
auctor tesfatur Pailsanias, qui (V, 10) suam locorum^ 
illorum descriptibneiti ita inchoat, plfenus admirationis «i« 
mulque religionis quodam afflatu percitus: noVM fiiv Sij 
xal aXka iSov tig av ''JSlltjoiy ^ Si xai axaaav &avfujc-' 
Tog a$m' fjtak^a Si rolg 'JEXev^tvi, SQWfihoigy xal iiyoSv$ 
r^ iv \OXvftnuf fiiregiv ix &€» rpQ&vriSog. ♦— Voccm 
XccQigf quatenus prapdicjfcm esse d^bet^. non de Pherenici 
victoria parta intelligo. Obstat enim victorias ad finem 
facta mentio, et conjunctio ors. Aderat poeta in loco 
certamincs, ut alio quoque tempore (01. IV, in.), spec- 
tabatque Pherenicum decurrentem inter ceteros a^mulos^ 

' victorifieque haud iucertum. Tum autem iXavvovna^ 
avv alSoia norvgd^BV /aptff ivxXea fiOQtpav, - 
ut verbis utar Pindari Ql. VJ, 156 sq. de eo loquentis^ 
yi victoriae jarojam imminet. Victoriaei enim vix jam 
ancipitis vicinia^ accedente ultima virium conteiitione, 
formap concertantium singulare quoddam decus aHundere 
videtur. fia Pherenici yaQig poetae animum „in dulcis- 

• simis posuit curis/' iis niniirumj quae NostriM maxirae 
sunbiguum babebaut^ quomodo posset Condigue celebrare OLYMPIA I ' 17 

iiOlBiM[tie^)^ cnm eiim^ qui yicisset; tiim eum^ prb quo vi- 
casel. Hoc si nolueris^ pot ris de pulcherrimo istius equi 
decuna simpliciter cogitare« Jam si rem totam in pla- 
vm dctrahas, habebis curarum poeticarum s. furoris poe-« 
tici mentiooem ^ ut et Nem* III, 151* Isthm. V, 36. 
AntboL Palat* IV, iii, 111. (coll. Anthol. Lips. Tom. VI* 
pag.LVII*) de cura poetica: iufjg ISQtaxv (neQifiviyg, P« 
rebos domesticis usjurpatur Euripidl ykvxeia (pQOvrig Med« 
1. 10i5. De vocibtis.x{7.i;^y fjLOvdfiTtv^ etc. v. Spanhem. ad 
Cdlim. hynm. in Delum v* 113. (pag. 476. sqq,); de 
i^pmiiiibus vero talium equorum eorumque coronis cfn 
InQdan adCailim. hymn. iu Ger« v« 110 (pag» 805 sq.)« ^) ^ 

Q Siailiter OK Van. muUrum mctoriique diona juxta oblata 

t) Eam curam s. meditAtioneih poeticam epigrammatista qul* 
dn Philiscut (Antho)^ Lip9« Tom.' VI. p. 552- sqq- Tom. Xlt. 
h ¥^ *^* AnlhoL P^lat^ Tora. 11. p. 7SO4 Epigr. tcyi), Callio-^ 
pes filiam vocans» ad canendum amicum vita iunctum bor- 
tatnr. Quod epigramma multisi noTissime Jacobsio et Wyt<* 
tabachio (Wott. ad Plutardium. Tom. IV. p.,556) tentatuia 
pott ▼arias duomvirorum summorum conjecturas ita mibi 
legCDdnm ▼idetm': 

A»r, w KaXXiomig ^vyaug, nolvijyoge 0gomi 
9iiitiQ, ei XI tpffovug nal xt TtBqiaaov ^Ei^. 
tJp /tf^ ig iklo ojpffjia fu^uQfioaS^ivTt ual iiU,oi4 

ir noagjioiat fiUf autfia la^ov&^ iuqov 
9ii 0* a^ttrig Ktigvna rexuv tiva Avai^t vfivoi 
dwu Koia (f>&ifiivaP xal aoqp^ aS^avatoVf 
og t6 t' if^g fvxiig^ ^cila» ^pdsraiQOv anaa» 
sbI fj|v Ttf ^&ifitvtt Ttaat, /Sgotolg aQftriV*^ 
El primom quidem Wyttenbacbii lectionem ^tfovn pro f^- 
tiSt apitd Plutarchomy qui nosirum poema servavit (Tom* U. 
PuuLOLetPjth. ^ ' I8 OATMniONIKAI A' 

^ifiaq axivtfjTOP.. . TtctQex^^' ViceratHiero equi 
sui cderitate^ quam, si quidem siculus fiiit^ communem 
faabere potuit cum aliis quibusdam ejusdem insule equi^. 
Oppiau. Cyneget. Ij 212 sqq«: 

^lnTttav 5* ocjca yive&l' artTijAorro fivQtog ata 
wxvraroi JStxeloif j^iXvfij^iov di te vifiovrai \ r\ p. 836. C. )t inaxline .firmat usns loquendi PindariciM tupra 
demonstratus . Sed graWor quaestio est de nomine ejus, 
CQJus honorem totum carmen spectat. Flutarchum ^uidem 
prd Toce monstrosa Avatdatfivov legisse Avalq Vfivovi nt' 
mo dubitabitt cum ob haec verba totum hoc 6|>igramma iti 
, vita Lysiae oratoris excitayerit (Jacobs. Anthol. Palat. Torn. 
III. p. 9i5). Verumversus 3.4- adeo redolent philosophema 
aliqood, ut) Sisi de homine Ghristiand sermohem esse velis» 
Pythagorei cujusdam laudes cani ap^areat. Hiatum autem 
inter Avaidt et vfivov, hac versus sede inusitatum quidem 
intcr epigrammatarios I is excusabit^ nqui tertiunl versum ab 
initio claudicantem conspexerit, nostrumqu^ elegantioria aer- 
ilionis magnopere incuriosum esse deprehenderit » quo per« 
ttuent jefunae illae repetitiones , dU$nf v. s. et dit^ai 
V* 7*9 alko et alXoig fet ttegov v. 3. 4*9 oiQnrig et S^fr^y v. 5« 
8.y qtd-ifiiviov et tpd-ifiivn v,6. 8., ixTtaai etnaai. v. 7. 8; Miri- 
fici quoque sunt xvafioi /3iif, vel si malueris aiafAa §1»» — 
0einde lectio dona v. 6. cum nullum sensuni fundereta va« 
rie mutatam constat. M\hi Hvvii praeplacet. In reliquis 
clegi lertionem hujus versus, quam Marlilandus proposuit. 
Jam cui languet naX aotpt^, is legat %al aotp^ u&avattav, ut 
sensus sit antitheticus : qui vita quidem iiinctusest, sed in- 
ter beatos sapientiae principatum tenet. Jacobsii lectio 
novissima dvvta xata i^tfiirtov, xal ath(pog a&tivatov (AnthoU 
Falai 1. cit.) non unanl tantum ob cauaam improbaada vi- 
detur. i OLYMPIA .1 19 

JMu TfixaQ^wiim^ ofogf o&t. roi a^inqtg ^JSyxii^Soio 
mq<m£$ ai&s^ioiaitf iQ&jyo/d^vouf xtQawS 
Sading .jdZrvriq av&tax^cceep iivaov nvQk — * 

ft*behat axivtTjtov 8ifiag. Ut apud ^sclepia<-i 
doD (Antfa* Palat^ V^ ccni) 6) de equo^ quo Lystdice 
nsa trat: Hi^ T^Q axivrvito^ rsXBoS^ofiog. Ita enim 
interpretor ^igfamnia istud^ ciijud senstun ne Jacobsius qui- 
dem assecutiis videtur AtithoL Lips. T. VII. p. 50. 51* 
Non tmm equi -oice fangebainf Lysidice^ sed equo vecta 
rel cnni amicd quadam cdnCettav^^at in arte equitandi 
(cotL AnthoL Paiat. V^ cai.), vel, quod in hoc quidenl 
cpigrammate non verisiriiile est, Venei^em equitando acriu^ 
exdtaverat; de cpio vide Jacobs. Anthol. Lips. Tom* VII* 
p. SO. — £t in aliis animalibus obvia vox axevrflTog, Ae- 
taoL Hist. An« XV, 24. (Schneider.) de bobus cursoriiss 
tttf fi fio£v riiv X^^^ avixBi, (auriga)* dxivTfjroi^ yaq 
dimu^ vX Scfaneiderus e Gesneri emendatione re$tituit« 
Tinn verd vocem in rem veneream apud Grascos abiisse^ 
pohalnle qui4eni esk^ nec tanleii satis evictum iis^ qtise Ja«> 
cohsios dixit ad Anthol. Lips« Tom. VII. p. 51« 408« Dd 
Ovidiocertum est V* Art. Am. H, 759., quem locum attulit 
Jacobs. ad Asclepiadae supra citatum epigramma (AnthoL 
Dps.Tom. VII. pag. 51)* *— nagix^^v, puerO scil. insi- 
denti. Vidc Paus. VI, 12 (coU. VIII, 42) de hujus ip- 
lius victoriap raonumento^ quod Oljmpiae vlderat, loquen- 
. lem his verbis : . * . xiXtjreg Si 'iTiTtoi naqa ro aQficc (cur- 
na quoque vicerat Olympiae Hiero) ng IxaTiQia&BV 'igri'^ 
n^ xat in\ riSv ^inn&V (bis vicerat Hiero Oljmpia ce- 
lcte) xa&iCovrai nalSeg. De reliquis {xgaru etc.) 
tide Bockhiam. — ^ AUt vixriv et xQarog conjtmgunt* 

\ a ♦ L ao X) AtMniO>IlKAI A' 

So{>h.El. V. 84. 85: Tccvra yuQ (piQH NixTp^ t* ifp* ii^iP 
xal TtQarog riSv S^fto/itpav, Incertus poeta (Anthol. Pa-* 
laL Tom. II. p. 727* Epigr. cccxzxy) : jikka roaov vhctjg 
xa(fTOs ^6}^»af4^pov. 

AotfiTi^i Si ol xXiog, Schol. vet.: i^roit^ 'imtta^ 
^ rc? ^liQfidViy o xa\ ^ilrwv. — Deinde HiXonog an^ 
oixia, jtdem Scholiastes : ygcccperal xal tTtoixla. j^Et 
hoc forte verius. Narti Pelopis colonia lionnisi impro— 
prie diceretur seu Olyrapia seu Pisa. At ftiit sedes » 
JJtaaiav eax^ xaV OXvfiTiiav. Paus. V^ 2. p. 3l6.^' Heyne . 
Huic opinioni favere videtur ipsum hoc carraen, quod 
inducit I^elopem tanquam hominem peregrinumj in re- 
gione culta inter veteres incolas sedes figentenii . *) Ac- 
cedit Pindari usus loquendi luculentus 01. IX, 105., ubi 
eTioixQi idem valent, quod ^ivoh ^^ inter aliusterrae in- 
coias vel in teiiipus sedem figunt, vel semper (tum fii^ 
rotxot soluta oratione vocati), quorum posterius in. Bfc- 
noetium cadit isto locoi Adde Sophocl. Electr.v. 184. 
85., ubi Eiectra tanquam motxoif se tractari qu- ritur in 
tectis domesticis: aXX^ wamQei rig enorxog^ ava^ia Ot- 
xovofiiS &aXafiHg liarQog, iTbi Schneidero Lex. gr. v* 
enoi^og idem est quod /niroixog, miht simpliclter idem, 
quod ^ivog. Verum pergit «choliastes : ravtov Si 3i 
afKporiQwv. Jam Bockhius ^yinoixiaVy ait, proprie sedem 

8} Thucyd. I. 9 : MyHCt di ual ol ta aeupi^mtm AiXt^nofnniaU^ 
fi^fijl naqvi twv n^ottqov dtStyfiivoi, Jlikond ts n^top nX^-^ 
&u X9Vf^^^> ^ ^X&iv ix trig*Aalag ^xotr d^ av&gfanag 
unoQnq, dvrafur ns^inoirtau/ikvop ^ i^y inmvfuttv x^g X^9«£t 
tntikvtrip orta^ ifwq axuy^ OLYMPIA I 21 

mcnliam esse a colonis occupatam (v« Menandn. Rhet, 
k Eiicam» p. 83 sq.), quod ^ hoe loco alienum.^^ Eam: 
auclantalaii alia evertam. Phavorin, (BasiL 1538); "l^^roi* 

nh mlu, 0I1T6» SsxvSiSrig.. Adde Eim4em v^ isjcoi^, 
zo^ AlitcT Straho VIII, Q: tioIvv ^ .;^<Wv igtifiri, 
mfoaa t; KoQcifd-ogy iv.BX?](f&n ndhv imb , Kc(i(^apog 
ri &ii 8ia ripf ivtpvtttVf inoiiteg m/ntffovrog zS ansliV" 
^ixi yivwg nXaigeg. His subjunge XVIJ, 3; nifi^ 
^Hntog (de Caesare sennp est Cartbaginem instaurante) 
ixoixag 'l^tofiaieg rsg ngoaigafievagm Idem X, 1: ^Etioi-* 
x«5 i* !ifXOV (EQar^utg) dn *^JIktdog* .Eod# libr. c» 3i * 
Kal 'AnoXl/>SokQog S* tt^xev, ix r^^g Boi^^riag dml- 
^rrag^^Yncvrag igoQBta&aiy xal inoixug roig AirtaXoiQ 
'/tfoaivag. Eod*i cap« sub fin.j xal o* fiiv inij^a^i^g 
tJ^^^Ihig, <^ ^^ inoixsg (sciJL Dactylos Idaeos). Jain 
riJes, qoomodo differant inoixog et anoLXog. (quo jam 
ducit voeum ipsa etymologia), Usus vocis anoixog re- 
spidt locimi^ "qnem quis reliquit, novas quserens gedeS| 
usQs voeis Sm^ixog locum istum qudesitiim petitumque^ 
quem idem homo cepit inseditque^ Ita unvs idemqu« 
hamo est anoixog et enoixog. Ufic e lo^is StFobonianis 
riari!$sime patet, ih quibus descriptio regionum istaiiun 
habefor aliunde naciarum suos incolas, non earum re^ 
^oaam naiionamve, tfuae istas regiones incolis ornave^ 
nzjtl. Ejusdem plane generis est, quod^faabet Appiap* £(ispf 
fap. 56 2 BkagOffoivvTMg" cSg.ffwAv^Awi^av tovjKc^Qy 
XijSaviov inoixiaatf rtvdg ix Ai/Sif^g» Idem belL ciVf 
V, 137i AdfjL%ffaxov ix nQoSQoicegi xar^afiev , 7} ndlkvg 
i^cF *Jir«Aig i^ inoLxiaswg ratii KaioaQog^ Spd J\ 
13i* recie.se habet jzfQl.r£v i^Lovrwv.im rdg d^no}X^ a, OATMniONIKAI A' 

ac. Jamque si ea onmia PindarX) applicueris, utique 6-1 
bi retinendum videbitur anMxia, quum appositum JvS3 
luculenter locum indigitct, unde venit Pelops, atque in re- 
liquis oinnibus usque ad v. 140 sermo sit de pristina Pe- 
lopis patria, sc, Asia circa S^>ylum montem . — Postre- 
mo b.ne adjicjt SchoUastes; inotxlav Si, »% V» «^0« 
SstiJiev, pU' '^v <mbe fVe«i«T9. Ipse enim erat anoixia 
5um comitibus suis (Paus. VI, xxn, 1,) s, anopeoi. —iva- 
vuQ estPelopis colonia, virorum laude vel mulUtudinegau- 
dens. colL h, voce OL VI, 135. X, 1 1?. Nem, II, 26. X, 66. 
et aiavoQUt^ (virorum laudibus) Ol. V, 46. -^ fiera<t&e- 
V»)sT«*«o;fOS JloanSav. Ol.Xni,113. l4: tVQV- 
a&evtl raidoxfo. — iqitaaaTO, Pe hoc Neptunf 
pmore vide ad v. 48-r71., de Pelope dissecto ad v. 72 
sq. — t A 4> a V T t, Hoc loco Pipdarus vulgarem narratio- 
H^ sequitur, ut Nonnus quoque Pionys. XVHIj 27 sqq. ; 
Km mXonoQ nkmvv Mfiov, oaov &ovvjaaTo Jn^, 
ftoQftiaae iliifcttni, vo&if xixynfMfv xoafuf, 
vUa Smq^&ivra naXiv ^ay^at KQOvim, 
ifmaXiv akkiikoi^ fitfieeutfifva yvia amojvfwt, 
Propriam itaque iUfOvroi significationem retinebimus, 
quamquam tum in alBs Grfficorupa Latinorumque locis 
(Anthpl, lips, T, XIII, p, 250, V. iUifavxiveoi et 
ikitpae, ForcelLet Scheller, v, ebarneas ei cfcnrim*), 
tpm in narratione dc Q, Fabio idem esse videtur, quod 
nWas, candidtts, Festus V, Pallus.- PuUus Jovis diceba- 
tur Q, Fsbius, cui Eharno cogpomen erat propter can- 
threm, <fmd ejas natis fitlmiHe icta erat. Amob. ad-' 
yers, gent. Lib, IV (Lugd, Bat, 1661. p. 145>; et utJo- 
Tis dicatur puUus, in partibus Fabius aduritur ntpUibus 
pluignalnr^tte ppsticus, Veium ea ipsa historia nescip OLYMPIA I aS 

qaaniodo dlludere mihl videatur ad Graecorum narratio^ 
Dem dePelope. In ista corpori& parte ictus Fabius qusb- 
le pnBas Jovls dictus fuerit per joct|m, per se quidem 
patef • Sed reliquerat fiilmeii candof em in ipsius corpo- 
n *), dicebaturque per denominationem a parte petitam 
Jiipiter puerum amare ebumeum (improprle sic dictum)^ 
nt Neptonus ardere dicebatur in puerum ebumeum^ i. e. 
Pdopem scapula ebumea instructum. — ^H ^avfjiara 
siol^a. Alii sctibimt d^avfiata, mibi non ptTSuadentes, 
cam non perspiciam^ accentus alteratio quld lucis afTun- 
dat lod hujus interpretationi. ' Vel enim leges &avfiata 
(igi) nolXce^ u e. miracula {snnf) mnha^ quod jam Hejr- 
Biimi yideo in ultimir pdetie sui editione Bockhio oppo* 
nentem; vd (cum Thierschio) construes noiXa (igi) &aV' 
futtaz Traun Yieles ist Wunder zwar. Quonitn pri- 
iB mte Heynium inspectum mihi pra^placuit. Denique 
pQSSoDt cpioque voces id^avfuxra noXka exclamationis vi- 
cc fiBigi, unde verbi igl absentia per se consequitur. — • 
Id ledione Bbckhiana (^Qprwv (panv etc.) (parpg (erit ea 
historiae enarrandas ratio^ quam sequitur vulgus, aXti&ijg 
lijog, quem sequi debef . Mv&oi deinde sunt poetanun 
omamenta^ quae accedvrnt Xl>yio aJitj&et, Atque hoc qui- 
dem thulo Bbckhii lectio tautologiae crimine caret; sed 
oescio quomodo ne sic quidem facere possim cum Yiro 
celeberrimo, - cujus lectio ter habet expressam narrationis 

9) Folinen in hominlbus ftiscis Tel nigr!S| qnos tangit, non in- 
terimitp candorem r«liDqait. Vidit talem hominem Vir ce- 
leberrimus cle Autcnrieth , nniTersit. nostrae Gapcellarius . 
Ceterum Fcsli (f. Fabfum (Gracv. thes. Tom. VIII. pagi 1080) 
Ambustum vocatmn putat Sig09io| (iiiid, Tom. U. pag- 9^) 
ob Mmini» Xpi corpore rcliquiat. Ah hoc Q.Fabkty^^a^'* . • ,^ 6A,TMniQNIKAI A' 

notlonem, quod et mihi frigidum videtur. Sed sensunQi 
meum nemini obtrudo. — vni^ rbv aka&ij lo^ov. 
Ahlwardtiufi cum schol. legit (pariv, ideoque tov acute 
mutat in TOt, coll. 01. II, 164. Extra necessitatem . -^ 
fi& r^ esse potcst nmnnnqvam^ adhibita loci particula 
ad significandum tempus; vel erit /or/a^je , pnto etc, 
de quo vide Viger. edit. noviss. ( 1822. pag. 446. Not. 
2.). ^ De seipientibus (Xap^ 5') videHeynium. Antea 
foculus videtur Noster de poetis, genuinam famam cor^ 
rumpentibus, nunccausam corruptionis addit. Honiiniira 
enim naturale niirabilium studium fidem addit incredibi- 
libus quoque, -^ i7^t(piqot>aa rkfiav, addito decore» 
Similiter ri/tar (piQBiV Pyth. IV, 496. — Hgi 3^ avSQl 
ete. Verecunde dicendum de Diis putat Noster, ac tui>- 
pia vitanda, nt inJfra v. 82. de eadem re. coli. OI. IX, 
54. et alibi. -^ ft€i<av yaq atriu. Prima vox Heynio 
eit idcm quod oXiyii^ ha&c autem pro iSejiiia. coll. Pyth. 
I, 159. XI, 45. Mirum ^ane. In locis enim citt. vel 
merum habes comparativum, vel ellipticum, EUiptice 
autem nostro loco comparativus usurpatur utOI. IX, 157^ 
Isthm. VIII, 27. et alibi, sensusque videtur esse: ita 
minns culpae habety qnum et aiiSs in erimen impietatis 
incnrratj et quidem haud raro impietatis non sibi coU' 
scitts, Similiter Heynius, postea ipse se corrigens; Pos- 
siunns vel sic errare in fabulis exponendis: miuQre ta- 
mcn culpa et reprehensionis pericnlo, • bona saltem Jin- 
gendo, non pravn. Hoc prapferendum, — Jaraque absoluta 
^ingulorum interpretatione sententiarum nexus ita ^ecla-^ 
]i^andus videtur,. fstam rern fieri potuisse^ h€uidquidem ue- 
gaverim^ quum mult4t vere miraculosa evenire . pessint , 
ingeriiumque humanum iis credendis Junud omuitMf ^^' OLYMPIA I s6 

Perttm malia, ^nae per se miracnlosa non 
mf, aceedenie lusa poeiico isiqm formam indaant, ut 
pro wsirmculo^is haheaniur credaniurque ^ <fuod cerio qai- 
dem, sed mulio saepe iempore posi deiegi sotei^ Eae 
emiem narraiiones saepius non ianium sensui hisiorico^ 
reptignaniy spd eiiam religioso, ^num de Diis praedicenf 
indigna prorsus majesiaie divina.. Eas poiissimum , u$ 
minorem conirahai impieiaiis culpam, rejiciai deviieique 
mortalis^ Qaare ei e^o vei^rum <iirca e^m r^m narra- 
iioni fidem denegOp 

V. 58-85. 

'Tsi TavraXo^ ai S\ Particula piv eidla vocatiTO 

sao diriiuitijr interposita vocula, ut apud Opp. HaL Y^ 

336 : Paid €fikf], cv fiiv. Greg. Naz. cann. LXL opp. T. 

IL pa^ 145 : *£psteSoxXei^j al /liv ayrix irdaia KfvaiOr- 

^nna. Aesch- Choeph. 486 (Scbiitz.): ^Si I^BQ<xi<fcurac$, 

&OS 3i %* svfWQtpov xQarog. Eurip. Electr* y« 122: Q 

ssoit^, av S* iv aScf Sri Kitaai. Calliixi. hjmn. in HU. 

T.2I5: NvfUfa Jiog /SaQV&vfiB, ai) S^ ex ag* efiBkXeg anv^ 

^o^ AiiV ifuvai. Lycophr. Cas$. v. 1075 : 2)}raia rPSiuov , 

aoi 8i stgbg nirQog fioQog Mifivu Svaaifov. Opp£an« 

HalieaU III9 26; '^Qfuia xlvro^SHX^y ai S^ i^o^^ov ikaa- 

xavriu 'Ix&vfioXoi. AnXhbU Pa|at. IV, ni, 53 (Agatfaia^ 

scfaoiasticus) : '^oneQifj &eQana(.:^af av $' ig XQijmSa jTiv- 

Sii^av Kal TtaQa TtOQ&fioif ^I^Qa . xai ^SlxtavitiSa. Qb" 

iijy ^HsiiOv afiTOfevauag. Ibidem "^, cclxxvi, 5 (AntiT 

pater): ^AQfrtfiVy a^ S^ iorr^rv yafiog &* af^a ical yivog 

Ufi Tfi AvxQfiriSBiif naiSi (fJiXagQoj^it^f Ibidem VI, 

ccixmn, 3t (ItbianusJ: M^Q^fiey^ av S\ 'iXaog JeXfivu 

viow ai^Oig JEvfioi^ov Xevxijv axQig i(p' ijXifcinv. Ibi-. d6 OATMniONIKAI A' 

dem VI^ ccLxxXy 5 (Incertus): Aama, tv Si muSoi 
vniQ x^^a Ti^^ger^Utg Qf^xcCftha, uio^otg riev oaicnf 
oeiiog. Ibidem VI^ cccv^ 1 (Leonidds): Aafi^avvay aii 
Si ravta 7cax3 ^axa- StoQf^tJQog Je^afievay vcvatug fii\ 
noTB aoftfQoaivav, Ibidem VI, cccxLYin, 6 (Diodorus): 
^AQttfit, Gol Si mviSv &rjQ0(f6v(av i/iBlev. Ibidem VII, 
cccxxxiv, 1 (Incertus): Ni}Xdg (o Satfiov, ri Si fiotr X(u 
^iyyog eSei^ag ^Eig o1uy(av iri(av fiixQa fiLVW&iSuc; Ibi- 
dem Vlly Dx!xxiv, 3 (Automedon Aetolus) : JiiXau KUo- 
vixs^ ai) S* eig i,L7taQfjv Qaaov iX&uv *Hmiy€v*, Ibidem 
Vin, xxvii, 4 (Gregorius tbeologus): ^Awa, (fv S* vJa 
q>iXov xal Tixeg €v^afiivf}. Ibidem VIII, xlii, 1 (Idem): 
Novv UQi]y av Sh naVTa &t(a piov avruvaaa 'YgcttiOP 
^xh^ S(3xag ayvfjv &vairiV, Ibidem VIII, li, 3 (Idem): 
MiJTBQ ififj, av S^ iSco^cag ayvov fiiov* IbidCTn VIII, coi, 
4 (Idem): Fata (piXfj^ av 8i fiov Sixyvao T8g qt&ijiivsq* 
Ibidem IX, ccLxxn, 4 ( Bianor ) : ^PoT^t , av S^ eig w/- 
Vfiv oQViv ixaiQOfiavBigi Dbidem XII, cxxxn, 7 (Melea- 
gfir): A tfwxfj PqQVfiox&Bj av S* aQTi fiiv ix nVQog a?- 
&7i. Ibidein XIII, xvin, 5 (Parmeno): ^(oxqitBj a^ 
S* aQa natSl xal 'YXatSai fiaaiXr^Bg IIaTQ(o(av tSoaav Xa- 
jfcS^ ai&X(ov. Ibidem Tom, II. pag. 767. Epigr. xxxvi, 
3 ^TheaPt* tus) : /V), crv Si TB&VBuoTa tqv Uqov ovSq^ 
VTioSB^ai, Ibidem pag. 780. Epigr. lxiv, 5 (Posidippus): 
2an(p(Oj aai Si fiiveai (fiXfjg bti xal /levisaiv 'SltSijg al 
XBvxal ff&ByyofiBvav aeXidBg Ovvofia abv futxaQvgov. 
Ibidem p. 869: l^igr. ccclv, 7 (Incertus):^S«rvf, av 5' 
miaag JrtfMtntXiog vlia xaioBiv, JfjfioxXBog aTBixoig afiXa^ 
filg ixvog e%u)v. Gregor. Vsa. Tom. II. p. 214: <» t?^& 
Jafiid, aol Si SvxpiSvTv tpQiaQ. r^ ixdXeai^ Deos 01-= OLYMPIA I ay 

mimiii. — * Sfavov, Ita easdem epulas vocat Eurip^ 
HeLY.386: 

^Si tag Tt&Qmmg Oipofiata Jli(HK¥ nAxa 
mXo^ afiilkag i^fuU,fi&Big mxB, 
€t&' wpeksg To&t tpfix* igavov ig &€8g 
nfte^ug iTroiBtg, iv &€Otg kmstv fiiov. — • 
fHav r€ SinvXov, ^plce^ ut (piXrig narQiipq, 
ffiXriV naTQida etc, Vide Damm. p. ^OSS. Addo 
ColQdu (Ald.) 218: JSna^Ttpf xdiXiyivcuxaf tfiXtfV no^ 
Xi9 'AxQtitaifog, — - De genere SmvXs \* Yerhejrkium 
ad Aatonin. liberal. eap. XXXVL — Ceterum nrbg < 
yidetnr fa. L esse Sipylns, ut Eurip« Iphig. Aul. y. 941 / 
(Matth.): 17 JSinvXog igav n6'Xig. Sic ^m legendum 
Tidetnr cum Markiando pag. 61. not. (edit. Lips»), s^ 
qHoite quoque Matth» Stephanus Byz.: JSinvXog, noX^g 
^yjiag' 'EkXavi^g ^leQsifOV nqamo. • Adde Plin, Hl N, 
Uj93. (Harduin- T.I. p, 115.) coll. V; 31. (Hard. pag.li79)» 
Sed Aristides T. I. p. 270. fd. Jebb« (citatus Marklando 
L c.) a Pelope conditam refert, Nostro repugnans. V»- 
riaat in talibus poetas^ ut et in loco convivii/ quod ia 
^ice montis Sifjjrli collocat Nonnus Dionys. XVUI^ 24.| 
obi Stapbjlus ad Dion jstnil : 

vnio StnvXo Si xagrivfap:- 
TavxaXAigj ^ ivinatn, tsov ^eiPiaaB Toxiju* 
^mTQevaag f iov Via,'&eoig nage&fjxev > iS(o9^. — 
Inde yocatui yideri potest Tantalus ^efotfQtrog ibidem • 
V. 32.5 et XXXV, 296., ni quis hoc pr^Acatum ad Tantali 
commorationemin coelo trah^e maluerit. Et poteris quoqtus 
de poenae Tantalea? gene^^e ibi memorat» intelUgere • Pri- 
mum probo. Ceteriun ut Pelops in Sipjli cacumineDIisidi^ 
kusfoitsecmiduin Nonnumi ita in •odem cacunaine ^rowBoxt \ ftg OATMnjION.IKAl A' 

lilibuit, teste Paus. V^ xm^ Ai^^elonog Si ip Smvlta 
fiht &j^6vog iv xoQn(p^ t5 OQsg ig\v vniq rtjg Tlhx^^vti^ 
^Atj^Qog Tf uQhv. ^ ^ Tor' ^AyXabxQiavvav etc- 
Safievra/ Vox cnm amore soUenmiter conjmicta. Dtt 
Usu homerico y. Damm. v. Jo^ai etc» pag. 400 rell«; 
Archilochi fragm« LXXVII (liebel.); 'Aila fii lvaifM.e^ 
J^figr fa raiQB, Saavarai no&og. His adde locos Sapphus^ 
Anacreontis Theocritique a Liebelio citatos. De Pelope 
per Neptunum rapto adi Nonn. Dionys. X, 260 : 
^'Evq^iu xal 8vaiQwra xv/SeQVT^Qa &a)iao0fjg, 
fifj lUta TavzaXiStjfVy x^^^^ ini^firiTOQa SupQuyVj 
tlg SQOfunt tiSQOtf/Ofjwf aywv nttQoteaav amj[vr(V x. r.^« 
Seasum yocum x^a. av* 'inst^ explanant interprett« 
Addt)Eurip.£leqtr.y.464 (Matth.) : 'innoig av nteQoiaaaig» 
Iphig. AuLy. 744: ava vavaiv (y. Markland. y. 764. ibi- 
que a Musgrayio cHatum Gregorium CorinthiUm, qui no- 
6tri loci haud fuit immemor) • ' Curru aureo rapuit quo-^ 
que Plulo Proserpinam^ hymn. hom. in Cerer. y. (9 : aQncc" 
^ag S^ aixeaav inl xQV(fioiatv oxoiaiv Hy^ ohoffVQOfiivrjy. 
Jbidem y, 376 : vno XQVf^ioianf ox^affWn y. 4311 : /9^ Sl 
^Qmf vno yaiav iv aQifictai ^K^vac/ow HoXk* aeTux^o^ 
fiivTiv. £t y. 32. Sl. sunt 'innoi eandem ayeh^ntes cur^ 
rus cumyiquis.*-r- ^JSv&a SevriQdf xqovm» Tempo- 
ris et geneftlogiae Ganymedea? yariatignes yid^ j^pud in- 
terpretes • Noster locus mihi quidem non persuadet, £eta- 
tem Ganymedis posteriorem fuisse Pelopis ^tate, cum 
Noster nil dicat niti hoc : posi Pelopem raptus est quo-* 
que GanymedeSf Ita.uterque cqeyus coaetaneusque esse 
potult^ quo dudt Paulus Orosius (Histor. I^ 12) infra 
^it^^ et. Tzetzft ad Lycopbr. y^ . 34^. MuUer» p» 556« 
(ex Herodjanp Ij.Wif^y^noTi Sw r^;c^;ui^vv rtfpvfnfj^ OLYMPIA I S19 

Sbq ifuixwTO TawtuXog o i Qa^q Favv fjuri^Bs wl 
Dj^ o iS§X€foq €wjS. Idem Tzetza Antehomericor. y.93. 
9i* de Ganymede per Tantalum rapto loquitur.^ Idem' 
ad I/cophr. v* 1306« Mull* p« 998 : . ^rgdfg Si ^lXoVyAoiiaQa^ 
mf xak ravvfi^Sfpf (/fiwa). — Tcu.^r' iTii XQ^-^^* 
E coiiiex/n quidem {t4»vt') probe elucet. quid sit boc 
Zodog, quod de loco quoque Opp. Hal- 1^ 583 ixqiog l^xii^) 
Takt. Vemm alia qusestio est, num XQtog per se ^pec: 
tmUMm istam sigoificationembabeat^. adquod probanflum 
alii testes advocandi sunt. Adi Anthol. Palat..V^ ccco, 
6 (Agatfaias scholasticus) : ' 

KaoiSiaig di ymai^v atiQitia KvTtQiv iyei^MV : 
rig x£v vnotlah], ngbq jfpiog iXxouBvoq; * 

Sed hoc loco dicet» nQog XQ^^ idem esse posse, quod 

fr^ fiiav (cum vi^ yiolenter). Concedo. Aiio rera 

loco allato omni dubio eximitur nostra qua^stio . Anthok 

Mat XII, ccxi, 6 (Strato) J . - 

"O^ ftlv ya^xaXiaag i^l to XQ^og, sit^ anoXvaa^ 

^Sti xiQiog ftJv, ^criSi loyo fietaSig, — 

De Ganymede Joyis puUo apud Veteres plena sun\ 
omnia. Rarius Pelopis fit mentlo. V. locum supra, e 
NonHo allatum. Adde Fhilostratl locuiin^ quem citct 
Bocihius. In bis it^que PindarUs magis yerecunde de 
Diis locutus sibi yidebatur, aiiter Sentlentibus primas eccle- 
fiiae Qiristianae doctoribus, qui iiiter Deorum amoreg 
utrumqne a Pindaro memoratum haud omiserunt pristl* 
nap religionis cultoribu^ objicere. Clemens Alexandr. Ad- 
moniL ad Gentes (pag. 21. A. Sjlburg.; pag. 28^ ^O. 
Pottcr.): 'OvSi yao nSi nalSiOv aniaxoVto ot naq* Vjjuv 
&foi' o fiiv tig * Y^Xs^ 6 Si 'Yaxiv&s , 6 Si ItiXonog, o 
8i Xovoinns, 6 Si raPvfifjSsg iqmfttg.^ 'Clementinorum < t 3o OATMHtONIKill A' 

Auctpr HomiL 5. cap« 15 (Potter* edit ck. pag. il8.) : *0 
Zevg TcewfirSag iga' IIoaBiduiv IHlonog' ^AnoiiXMv tCi* 
WQBf Z(txvv&8, 'Yaxiv&s, fpog/}ccttrog/^Ylay*ASfirira. Xa- 
tian.contra Grffc«(Potter.ibid.): Kccl netg ifdv Si 6 UiXcnf^ 
SBPnrvov rSp &tav fhfttat Iloif^idfavog igtijievog, Ar— 
nobius adversus Gentes Ub^ IV (edit. supra cit. p. 145) : 
Qnid? qnodnon eontenli feminei generis aitribuisse Oiis 
Curasy eiiant sexns adjnngiiis adamaios ab his mares* 
tfylam nescio quis diUgii: Hyuciniho esi atius occupaias r 
ilie Pehpis desideriii flagrat: Hic in Chrysippum suspi- 
rat ardeniius t Caiamitus rapiim^y delieium fuhvrus et po^ 
cularum cnsios : ei ut Jovis dicatur puUus, in pariibus 
Fabius aduriiur moUibus, obsignaturqtie posticus . JuHuJ 
Finnicus Maternus de errore profanarum religionum (Ar-** 
gentince 1562» pag. &!): Peiops in deUciis amaioris fuii» 
0t diu prastiiuti pudoris damna sustinuit. Idem (pag. 
iO) : Puerorum aUquis delectatur amplexibus : Ganyme-' 
dem in sinu Jovis quaerai^ Herculem videat Hylam im^ 
paiienti amore quaereniemj Hyacinthi desiderio captum 
ApolUnem discat. Chrysippum aUuSy aUas Pdopem vi- 
deat, ut per Deos siblMcere dicai, quicqnid hodie severis- 
sime Ramanis legibus 'vindicaiur . His adde Paulum 
Orosiom Histor. I^ \2. (Haverkamp,)^^ Nec mihi nunc 
enumerare opus esi Tantali ei Pelopisfatia turpia^ fabu^ 
ias tnrpiores: quorum Tanialus rex Phrygiornm Gany- 
medem Trois, Dardaniomm regisfiUum^ cum ffagiiiosis^ 
sime rapuisseif majore conserii cpriaminis foeditaie de^ 
tinuii^ sicnt Phanocles poeta confirmat^ qui maximum 
heUam excitaium ob hoc faisse commemorat : sive quia 
huncipsum Tantaium, ntpote adseclam Deoriim, videri vuli 
papiumpnernm ad Ubidinem Jovisfarhiliarilenocinioprae- 
parasse^ qui ipsum quoquefiUum Pelopem eputis ejui non OLYMPIA I 31 

iMimrii impeiidere. Taedel etiam ipsin§ Pelopi^ contrd 
Dardauum aigae Trojanos^ quamlibet niagna referre 
cerlamima, «— ^ oiSl fiatQi, De hac ylde Bbckhium 
pag. /08. Paulo aliter Tzetza ad Ljcop^ir* v. S2. 53« 
(lfuOerpag.353): Hikotf/ vlbg TavrdXs TcalUvQvavdaatig 
rij^ Hax riokS. Variatur quoque in matris nomine « V. 
prarter«, quae habent intcrpretes^ Paus. V, xiii, 4- su- 
pra citatum^ ubi Plasteaen matrem de Pelopis matre 
acapicfidam puto. Pr«eclare vero naturaeque mirific« 
eonvciiienter non pater in hac trepidatione, sed mater 
memoratur.. la taiibus enim matrum primae sunt par-> 
lcs. Vide nostrum Nem. ly 74 sq,, ubi Heraclisci peri-* 
cuk> prior Alcmene mater excitatur^ subveniente po-* 
stea patre. Similiter apud mitrem inveniunt refugiimi 
libm detrectantes pugnamFjth» IV^ 3i30«^ nec non soia-^ 
tiim e ludis sine laude reversi Py th. ,\ lU^ 122. Neque 
ab aliis poetls abfuit hic sensus naturaBjf Menauder apud 
Stobaizm Serm. LXXIV. p. 449. Gesn., LXXVI. p. 239. 
Grot. (Menandri et Philemonis reliquias* Ed. Aug« Mei*« 
ndce. 18^3. p. 230): 

''Eimv di (^Vftri^ ffiXorixvog fiaXXov naxQog^ 

QuinU Smym. VIIj 389. 90. (postquam locutus est 
de Deidamiae luctu super Neoptolemi £lii discessu): 

OVexa fJl7]T7JQ 

^Jljpnf&* /oJ^ mQi ftatSi, xal ?}y inl Satr d(pixi]T<Ui — - 

In verss. sequeutibu^ iest vSarog ^ioi^u» dxfid aqaae 
apex, s. flos^ i. e. vS<aQ dxfiauog ^iov, ut jam habet schoL 
yet. Similiter Alcinan apud Antigontuxl CarystiuqpL Hi- 
stor. mirab. 27. (Beckmann.; apud Welkerum in Frag-> 
mcBtis Alcm; ^j^i 29« Fragm^ XU.); ^" 3% OATMniONlKAI' A' 

06 fl* hxy ita^&tvmcLi fitkiya^e^ Ugo^anw, 
rvla ffifuv Svvarai. /iale A;, /SaXi xtfQvlog tttfi^y 
* Og T* inlxvfiarogav&ogafi^ aXxvovcuamotatai^ 
aSiig f^TOQ HxoYVy aXiTiOQifVQOg uagog OQVig^ I 

Adde Etirip. Phon. y. 1255 (Matth.).' 

MavTug Sl fif^k* iatfa^ov, ifinvQeg t* akfiag 
Qy)^^^ t tvwfimf, 

Ubi scholiastes (Mattfa. Tom. V, p. 561 )r tag r3 
nvQog MaSdaeig xai ta (pwta ix ttiv ifiTWQWv avceg>€^ 
QOfUPa, Anthol. Paiat V^ GCixnr, 7 (Paulus Silentia-^ 
rius): onnoaov rifiaaxu ffXoybg av&na (i. e. fiamma). 
Ceterum loci pindarici atque euripidei admodum conve^ 
niunt scholiastae. Pindari Schol. in fine: ^AXXtag' ^io t-^ 
eaVy tijv ^itnv t5 vSatog, inel tyv avtiiP Svvafii/v ex^t 
t(o aiSrjQfo tb nvQ, Euripidis Schol.: jixfiag Si rctg 
avaSboeig, inel Ptaibtatov igi tb nvQ. — ReiiqUa 
tam diyersimode» -Sa rritieis interpretibusque tentata con— 
stat, ' ut novae yias inyeniendse spe abjecta ex iis, quae 
)am pridem proposita sunt, unum alterumye caute pro-' 
babiliterque eligendum yideatur. In his primus videtur 
Ath^napus ponderandus (XIV, p. 641. C), cujus tum ci- 
tatio loci pindarici^ tum illustratio inde petita haud ita 
leyis momenti est^ ut quidam opiuantur . Habebat Athe* 
nseus in libro suo vel audierat afKpl Sevtata, quse ipsi 
erant mensae secandae^ vel (si Athenapi interprettiHonem 
castlgare velis) epulae exirsmae. His obloquitur quidem 
Bockhiiis^ sed argumentis usus niinuS idoneis, quod yi- 
dit quoqile Hetmannus apud Heynium. ed. ult. Tom. III. 
p. mZ. His alid adficerv, longum foret. Pindarus ita- 
que cum sittipliciter >de fine epularuin diccre poluisset, 
ezquisite ut ijricus loquitur: auwl Sei^ata, £a vo— 

ce OLYMPIA I 33 

cc Koster de tempore agens alibi quoque utitur • y. hui. 
caTm.Y. 157: koi^ov a^Kfl fiiofov, 01. II, 54: toj/ olov 
atufi zoovov. Pyth. VIII/98: afi(p* ixagov, ooa vio^ 
ftai. Ex Atbenxo deinde' consilium quoque suspicari li- 
ort, fjuo Tantalus pueri sui coipus divinis hospitlbus co- 
medendum proposuerit. 'Ai SevuQai TQdnB^at (erant) 
nohrrAii^ f£efJL€QifAVijfi&Vaiy ait Athenaeus, majorum suo- 
rum mores in priraordia Grapcifie transferens; quamquam 
boc Dnllitts momenti esse videtur ad loci nostri interpre- 
tatianem. Ad ultimum scilicet epularum tempus reser- 
varat Pelops delicias quasdam , filium dissectum . Eas 
Diis apposuisse putandus bono consilio, ut ille filii sui im- 
molator Abrabamus Semitarum, nequaquam, ut vulgo 
putant, Deos tentaturus. Nec enim de hujus tentaminis 
Btiqiie castigandi poena quidquam apud Graecos extare 
videtury neque Pindarus ipse talem suspicionem movet; 
ronrivinm potius vocat bqovov afioifidtov^ quo gratias 
a^ere volebat pro conviviis divinis, quibus ante-admotus 
fitexat. Eodemque ducit Tatianus Orosiusque modo al-* 
tegati, nec non Tzetza ad Lycophr. v. 162. 53. (Miiller. 
pag.4lO): TdvraXog xa?Jaag rog &e8g ag evcoxiav, TzaQ" 
idrpct tov vibv mno TliXona Ovaagy 'iva (fdyti^ai, ro 
ifili^tvov avTs ivdtixvvfitvog. Adde Nonnum 
paulo inferius citatum, ubi Lyraonis Tantalique^ facinus 
minime sceleris, sed honoris^ in Deos collati titido me- 
moratnr ^^). Atque bac ratione acquiescere possumus. 

lo) Scncca quidem Tbyest. v. i44* ^qq. Tantali poenatn in- 
fernam e mactat^e Pclopis consecutam vult. Hi^ud ml« 
mfli . Begis enim poenam in fame et siti ponit ut Odjtseao 
auctor, atqae ad epulas Thyestis immanes aaditoram ant- 
moe iimili ikciiiore praeparat. 

Pind. OL et Pxth. 3 , 34 OATMniONIKAI A' 

Sed est alia, qtiae liabet muitos propugnatores, quos slv< 

mensce herois Deorumque secundce^ sive frustra PelopL 

sub finem tommissationis apposlta ofiendere' poterant 

Hi voculam aucfi adverbialiter ad SuSaOavto referunt 

ut Herraanpus I. cit. pag. 27 8. ^ et conjungunt StVTarc 

XQ^wVj extremiiatesy puto, corporis in Jrusta disseciiy ul 

taceam de aliis teutaminibus . Sed quomodo ad rem fa- 

ciunt extremitates corporis ? Nonne factum immane "fa- 

cillime imle detegebatur? IVIinime vero^ si quidem isise 

bene cauteque erant vel dissectae, vel apparatapj quod 

factum constat in aliis ejusdem familias epulLs aiuhropo- 

phagicis, sciL Thyesteis. Corporis autem humani extre- 

mitates^ et quidem partes quasdam manuum peduraque 

a populis quibusdam immanibus^ quos Anthropophagos 

vocant, in nuixiinis deUciis etiamnunc haberi^ nota res. 

Vide inprunis Langsdorfii librum: Reiseumdie \V^elt 

etc. TQm. I, p. 122, ^qq. in Excursu. Historiam enim 

anthropophagicam narrari, mibi persuasum est. colL Nonn. 

Dionys. XVIII^ 18 — 35. j ubi Lycaon filium suum Diis 

tomedendum apponens comparatur aim Tantalo idem 

faciente; neC facit, ut sententiam mutem, Fr. Thierschius, 

qui sirailia ex Graecorum Aegyptiorumque mythologia in- 

geniose ailerens^ recondiliorem in hac fabeila sensum depre- 

hendere sibi A^detur. Tzetza de Pelope aegroto, perque 

Neptunum roboris praesidem rcstituto cogitat, ad I-ycophr..v. 

152. 53. Miiller. pag. 410 — 412. 'Nec vero vel hoc a 

loci simplicitate noii alienuni est.— yaggifiaQyov fia" 

xaQCDV Tiv aiTtstv. Scliol. vet. ad v. 36sqq.: MovrjV^ 

Si TiiV JfjfiT^TQav Twv XQS(Sv ayvoici fiETaXafiaW XiysCh^ 

* 

T^v/i,' Si Tyv OtTiSa. Illa vulgaris narratiOj quam exhi-' 
bet quoque Nonn. Dionys.XVIU, 27. v. supra pag.22.— X)LYMPIA I 35 

^a^Qifi.. Oemens Alexandr. Paedagog. L. II. p. 146, 
C. D. (Sjlb.) pag: 171, 30 (Potter.): xal ?) kaijiiaQyuc 
Hmia m^i rop htifiov' xal y yagQifjia^id axQaaia mQi 
r^9 TQO^fiv^ iaq Si xal THVOfia neQtix^h fiavia isii ya" 
ciQa' isuk iiaoyoq 6 fiEfitfViog, Adde Hesych.v., Eu- 
stath. ad Hoiuer. p. 1936, 51., Suid., Sturz^ ad EinpedocL 
pag. 612. 13. Eurip. Cyclops. v. 310: to fiaQyov aijg 
yra&9» Oppian* Halieut. I, 241 : XaifiaQyog €Q(og axo^ 
(ifTo^ iSwSyg, 11, 513: yagQog aQLfiaQyoio, - 5 17 : a^ 
^^iifiai XaifiaQyoig. 111,185: Siinvotg fzaQySvteg. V, 
365: fuz^aivaai XaifAio, ]Xict)ic>us Damascenus pag.4634 
64 (Tauchniz.): t&tov (Camblilam Lydiae regeiii) Xiy^" 
ttu ar^ yagQifiaQyov arfoSQa ysviad^L, wge xcti rrv avro 
"^trraika ini&vaavra xaraffayitv, v . . . Kal ol filp 
xSror ixBQrOfisv ig yagQiuaQyov. Gregor. Naz. Tom. 
IL pag. 19: rcHv yagQtuaQyiov, wv -d-wg rj xoikia. Ne^' 
bs ducit Pindarus, Deoriuii aiiquem, gulosum dicere, 
qoi tameii eo dedecore non yacui fueniut, ut non prae^ 
termiltercnt primas ecclesidB doctores, hanc notam vete- 
rmn religioni inurere. Clemens Alex&ndr. Admoiii ad 
Gcntes p. ^. C. (Sylhurg.), pag. 36, 30 (Potter.):" «5-* 
roi ns i^tiokoyivrav oiSaiftOVig ri]V ya^QtfiaQyiav r^ 
iavrihf (Hom. II. FV, 49). Earii inprimis sacrificiA 
', tum locus modo cltaius probat (coU. paulo prae-^ 
, ubi Xijfvot Vocantur}, tum sequetites (Potter. 1* 
cit,) : Tatianns Orat. c. 20 : ol Saifiovsg > eg Vfieig ovt0 
9f€tri^ mfinvi^iv i^ iihjg Xafiovregj xti]daftBVoi re mBvpmi 
To ifn* avr^g, tc^iarov xav lixvot yeyovaatv. Athenago-* 
ras ca^. 23: oi mQt ri]V ^^r/t> Saifioveg ^i^^^^h ^^Q^ ^^ 
xri^raag xat ro rwv uQei^v aifia ovfsg. Origeneis iil 
Celsam Lib* 3. pag. 133: navrsg fAiif ol ^eol rwv i&viS^ 36 'OATMniONlKAI A' 

/tlat^ Saifwvia lixva, yuxl m^l rag&vciaq xal ra muata 
xal rag aTto tmf &vavow ^^ocpoQag xaXtvdifisv^» Idem 
Lib. 7* pagk 334: ratg anb twv &vaiMv ava&vfju^fiaoi 
xai talg aTio rwv aiaaroiv x(€i oXoxavteofiatiav anotfo- 
Qalg tQiifOfUva avtiav ta aoffiata (pilTjSovivtufv, Adde 
Theodoreti locum {0€Qanevtixyg Serm. VjII) a Meursio 
citatum ad Lycopbr. v. 1204 (Miiller. pag. I32€.) — 

. De maledicentia ipsis maledicis pemidosa y. Pyth. II; 
S6. — 

V. 85-108. 

'Okvfins axonoif Olympi custodes^ domiiii. 01. 
VI, 101: Apollo, Ja}i8 axonog. Nem. V, 51: Acastus, 
uxonbg Mayvi]t(av. OI. XIV, 5 : Gratiae, iniaxonoi^ Mi- 
WjSv. Adde Spanh. ad Callim. hymn. in Jov. v.SI., in 
Diati. V. 39. — alla yaQy sed enimy i. e. verum ista 
felicitas -erat caduca, namque etc. coll. 01. VI, 89. Pjtb. 
IV, 56. Vigcr. pag.,47J2. 811 (Herm. ed. III). — xa- 
Tanitpat. fiiyav oA/?ov, concoquere. Hoc verbum 
ut simplex 'i\f)fa cum propric sumtum duras rci eam emol- 
litionem significet, qtiae concoctionis nomine venit, ^ean- 
dem notionem involvit improprie sumtum, ubi pro con- 
textu idem est qaodfrui^Jbvere, babere, tdlerare^ minu- 
ere etc. Conjungitur autem vel cum bono, cui incom- 
modi quid admixtum est, vel cum malo. Prius habe^ 
nostro loco (coU. Pyth* II, 47.), qui agit defelidiatis 
onere ferendo^ de quo pluribus agetur ad Pyth. V, 15. 
Adde Hom. H. II, 537 : ysQa niaatfuvx concoquere do- 
naria (e.contextu: male concoquenda), i. e. frui donariis, 
^nil gaudii allaturis . Apollon, RhoA I, 283 : oKka • S^ * 
navta nalav &Qentt]Qm niaaca. ubi Scbol^ Paris. (opp. 
ed. Brunck. II. T. II. p. 31.) minus 4illgenter habet; N OLYMPIA I \ 37 

TO 8i nimtiVy avrl rS ixnv. Contextus cnim anteceden- 
tium usiun fructumque minus iaustum indigitat. Pyth. 
IV, 359: Tov axiviwov ctmva ftiaawt ; ftuentem viia 
tnta faidemy sed ingtoria. coU, Isthm. VIII, 153: r?/^ 
yap «c amiQov vno x^^ TlkiJav Safiaaaiv. ubi vide 
Heynimn, colL Eurip. MeA v. 142: ij 8' iv &a)iafAOig 
Kvui fitOTcev Jianoiva, Alterius geneiis hapc sunt exem- 
pla: V. 131 hujus carminis: yiJQctg hpuv (tolerare scnec- 
tutem). Hom. II. I, 81: x^f-ov wxtanitf^ri (concoquat, 
eoque emoUia^ minuat iram), IV, 513: x^^^ &Vfiai^ 
yia niaau (fovet, habetiramfunestam). VIII, 513: /?€% 
io^ xal o&o&i niaat] (toleret). XXIV, 617 : xij&a hia^ 
au (dolores tolerat, habet). 639^: xt]Sea niaaia; eodem 
5eDsa. Nonn. Dionys. XLII, 241; 9tiaaa>v xQvnrov (A^ 
xoq iqwTwv, Idem Convers. Evangd. Joh. XIX, 52: og 
uh lafiwv nagiSwxiV^ afjuxQxaSa fiBi^ovc^ niaan (fovet 
habetque). Paulo aliter II. XXIV, 129: iSeai XQaSiijv» 
Od. X, 379: &Vfjtbv eStov. Quint. Smym. III, 456; 
tdh in iaxag6q>iv fiiorov xariSwv oSvvfiaiv^ Sen-f 
su tolerandi vel consumendi Latinis usurpari verbum con' 
coquerej dooent lexica . Nostrates: verdauen, zu ver« 
dauen haben, hinbriiten etc. sensu passim eodem neo 
lumos iraproprio. — iSvvaa&ti, fDe hac forma vide 
Danun. v. Svvn^at* Adde Eur. Jon. v. 865 : iSwaa&tjv^ 
Eodem pertinet Svvaaig Pyth. IV, 424. V, 158. IX, 
52. — KoQta. Pindarus concoctionis figuram conti- 
nuat. De xopio improprio, s. morali vide ad Ol. XIII, 
15. Tanlalug igitur tantae felicitatis impatiens, ilU inipar, 
iltv ataVy ad quod Hffjraius bene^comparat Pytli. II, 
54: a« fioxdtov, m simili re. Adde Eurip. Troad. v. 11 03;* 
fti<;p^ i)jiv. Eodem sensu Hippol. v. 1279 : eax^&^9 3S O A.TMniONIKAI A' 

arav, Poetae posteriores ikiad-av habent eodem smsu. 
Menander fragm. incert, CCLKX (Meineke pag.-268)r 
TiQUTTOV S^ i?Ja&ai^ yjevSog r) o^i,fi&ig xaxov. Apoll. 
Rhod. II, 858: xfjSog ilovTo . 111,527: xaxov ohov ike- 

• 

a&ai. 692: xfiSog elcdo. ^ppian. HaUeut. II, 633 : ftar- 
Qcev ekovTO, — Noxamy quam ipsi pater suspendii . Ita 
capiovoces: Tav oi ^aTi]Q x.t.A. Aliter alii, in quibus 
Bbckfaip Hennannoque oi 7iaTi}Q idem esse videtur, quod 
natT}Q oiy i. e. &, coll. Bbckhii nott. critt. ad 01. II, 2S • 
Sed in ea quaestione mihi quidem disUngui posse videtur 
prononiinis ol positip ante nornen et post noipen, Quod^ 
,si post npmen pdnitur, concedi potest, idem esse, quod S, 
coU. Ol. IX, 24. Nem. VII, 32. Neque aliter tragici. 
Soph. Electr. V. 1 144. (Erf.edit.maj.): eyu) ^ aSeXcpii aoi 
nqogi^vSdifirjfv au. Eur. Iphig. Aul. v. 603: av S* , ta 
tixvov fiovy Xhtcb. Alcestj-^v. 325: ai S\ w Texvov^iuioi, 
niag xoQBV&iiau xa?>aig; Ubi ohiter monendum, prononien 
in exemplis euripideis , ad sequentia quoque trahi posse, 
quod fecit Matlh. in editione sua; ni forte in locis euri- 
pideis distinctionem prorsus omittendam censueris, quas 
nunc Matthispi sententia est, coll. Matth. ad Iphigen. Aul. 
V. 603 (Tom. VII. pag, 359) . Et hoc praestare videtur. 
Verum aliter se r^s habet, ubi pronomen ante nomen 
collocatur, velut 01. II, 28 {afiv, yhu). VIII, 109 
{a(pw y yivu). Idem jam apud Homerum v. Damm. 
pg, 1488 — 91, Adde Herodot. I, 34 (citat. Matth. 
Gramnu gr. maj. pag. 527. 28): (ii) tI oi XQSfiafuvo^ 
Tfo natSi iftniarj. In his locis ea, quae pronomen sequun- 
ftir (coll. huj. carm. v. 110.* tiv, fiilav yiyeiov), 
cpexegeseos vice fungi, dudum mihi persuasum fuit, et 
yideo Idem placere Matthiaeo 1. c. atque aliis, qui cita- OLYMPIA l 39 

banlur ad Ol. II, 28 . His 'expositls, pronomen 01 nostro 
loco alius plane quxstioais esse facile concedes. CobdB- 
ret cnim cum vTtSQXQfficcaev , avTM veto cum xceQreQoVf 
qiud non est molestum . Lapis enim ipsi suspensus non 
mat per se speciaiur xaQveQog, sed Tanialo solL Quid 
inulta? Lapidem habemus istum imaginarium^ de quo vide 
Alcm* Fragra. IJII ( Welker. p. 60 sqq. ) , ubi Tantalus 
bpLdcm istum tiinere dicitur: OQe<av filv uSiVy Soxi^ 
t}v Si. — In poenae Tantalese genere et locb maximopere 
apud Veteres variari^ nota resr Vide quae collegerunt 
Munier. et Verheyk. ad Antonin. Lib. cap. XXXVI (pag. 
2^. 45) . Porson, ad Eurip. Orest. v. 5 (Eurip. tragoed, 
edit. PoEson. Lips. 1802. p. 81. sq.). Fr. Jacobs. Ani- 
madvers. in Eurip. p. 10. Idem Animadvers. in AnthO'- 
log. Grapc. (Ups.) Tom. I. P. i. p. 176. Welker. libro 
supr, ciu pag. 60 seq. His locisaddo: ForceU. et Scbell. 
V. Tanialus (de -Romapdrimi mentione Tantali creberri- 
ma) . Nomi. Diqnys. XXX, S9 3 ; 

"^Q^a J'* aQoayieaaii^ aKvKToniSfjai neSijaiOj 
xai fiiv avaX&xitoimv tllov n?^t]yyaiV luaaaat 
ug TQoxov avTOXvligov, ouoSQOfiog oloq aXrfTt]f 
TavTaXog, fie^OfpoiTriq^ rj ^l^itav fieTavag}]^. 

AnthoL Palat. V, ccxxxvi, 5 (Paulus Silentiarivis) de Tan- 
tali poena in infemo: 

TavTakos axQixoSaxQvg^ vneQT^Xovra Si niTQOV 
SeiSiev' aXXa &avetv SevTeQOV ov SvvaTai^ 

Diidem X, cxiv, 1 (Incertus)i 

H x^Ufig igl xaTiu ^ai TavToXoq^ 

In his narrationiblis qudenam (si locum poenao spec- 
tes) primitivsi fuerit, difficile dictu. Poterat ea origina- 


40 OATMniONIKAI A' 

i 

ria esse, quae pcenam in ipso Tantali regao colIocat#, 
Subsequebatur ea^ quae Tantalum in infemo fingit puni— 1 
tum^ quod habes in loco Odysseae celeberrimo XI, 582 sqq, 
Hoc mihi probabilissimum videtur tum in allis fabuUs^ 
^iubus originem dedit regionum natura^ tum in nostra^ 
qus^, ut Niobes Tantalideae supplicium, cum aliqua i^tius 
regionis mutatione physica Goha*rere et mihi videtur • Ari- 
stot Meteorolog. II^ 8 (Pac. Tom. L pag. 786. B. C) : "O^» 
J* av yiv9]TM roiStog aeiOfibg (ventis inciusis\eHectus ) , 
iTtiTtohi^SL nXij&oq ki&tov, MOTttQ riuv iv roig lixvotg 
avafiQaTTOfjuvuiv"' tStov yag tov tqotiov yevofiiva aeiaftS 
T« mQt JSinvXov aveTQaTtJ], Strabo I, 3 : MtfivtjaxeTai 
X nQog TavTa twv vnb Jtjfwxlisg Xeyofiivmf ^ akiafisg 
Ttvag fieydlsgf Teg fiiv ndkat neqi yJvSiav yevofiivsg 
xal^Iiaviav, fiixQt '^tjg- TQwdSog igoQsvTog, itp^ wv xa\ 
xSfiat xaTeno&t^aat^ xai JSinvlog xaTegQdtpff, xUTa r^v 
^TavTaks ^aaiXeiaVy xal i^ ihav Xifiva^ iyivovTo. Pau- 
san. Vll/xxit^, 7: ToiSto ye Si} xaTiXa^e xal eTBQOV 
rijfV 'ISiav iv ^invXio noXtv ig ^dafia atpavur&ijvat' i^o^ 
ra Si ri ^lSia xaTedyrj, tS OQsg vSfOQ ccvTO&ev iQQVfj, 
xal Xifivrj Te ovofiayofiivtj ^aXoij to x^^S^ iyiveTO' xal 
iQeima noXewg SiJTa rjfv iv rp Xifivp, nQiv ?} t6 iiSiOQ 
anixQvxpev avTa tS xeifidQQo, Idem VIIIj xvii^ 3: L^€- 
rSg fiiv ovofiayofiivsg xvxviogy fidXiga eixoTag xvxvw Aai;- 
xoTijTa, otSa iv ^invXio 0-eaadfievog neQi Xiftvt]v xaXn- 
fiivTiv TavTdXs. Plin. H. N. II, 93 (Harduin. T. L 
pag. 115): (Terra devorax^it) Sipj^lurh in Magnesia, et 
prius in eodem loco ciarissimam urbem^ grnce Tantalis 
vocabatar. Quid? quod isla regio continuo ferc terrae 
motu vexata videtur. Plin. H. N. V, 31 (Hard. T. L 
'pagir 279): Interiere intus Daphnus et Hermesia et Sipj" OLYMPIA I 41 

bam, fuod anie Tantatis vocabatur, capni Mwonias^ nbi 
nunc esi stagnnm Sale. Obiit et ArchoBopolis^ snbstitnta 
Sipylo^ ei inde ijli Colpe^ et hnic Lebade. Huic meflO 
Gpioxaai non adversatur locus homericus^ antiquitate ni- 
^ Burum reliquormn poetarum locis potior. Primi ■homi- 
oe^ ut supra positum^ in ipso regno una alterave ratione 
ponitum Tantalum iinxerunt. Hanc famam non dese- 
nierc poetae quidara Odysseae auctore posteriores, Po- 
stea^in Orco punitum esse fama statuit; cujus /tei prima 
mentio {literaria) in auctore Odysseae (a nobis) depre- 
hrnditDr. Ceterum similem poenae promotionem habes. 
Pyth^ I5 31 in mytho de Typhone^ quem primum te- . 
nuit Cilicia^ postero tempore regio Cumana et Sicula.— 
i][(i d^ anaXapov fiiov rotov ipntdoiiox^ov, 
Ad ana?,. cfr. Ol. H, 105. Habet vitam immanem, ro- 
T&v autem vel poenae magnltudinem^ vel formam spectat. 
Posteritts praestat^ coU. v. 173. l^. — ifineSofi. No- 
5ter loco siinillimo Isthm. VIH^ 23. Tantali saxum ftojj- 
&€v vocat. De homine aegrot^^ hahet ifimSofi. Nonii. 
Convers. evangel. Joh. V^ 11: ^Hv Se tiq ijnnBSofioxO-os 
ainio naoa yiitovv nt^yfj, De sole. Tzetza Homericor. V. f 
2" 7: '[Exfiovog axafidtou) ivv yovov iitinsSofiox^ov, — 
Deuide vitam Tantall vocat novov, simiii appositione, ut 
supoL noxam dixerat ki&ov, et Isthm. VIU^ 23. idem sa^ 
xum fnoxOw, — De sensu tQiAv valde ambigitur, cum 
possit exsequentibusrsubintelUgi novanf^ alii verotresma- 
leficos illos infemo'^ suspicehtur, Ixionem^ Tityum, Sisy- 
phnm. Jam priorem quoqu^ rationem diversimode in- 
telli^ satis consCH. v. Schol. interque recente^ Heynium, 
quocum facit Welkerus I. c, p. 61. His inferpretibus 
com ^practer facile novwv supplementum oil favere vir ^i \ DATf MniONIKAI A' , 

deam^'^), posterius sequor, pro nlliilo habita (in tali po- 
eta) iiiapqualitate subjectorum in vDcibus tqkov et :t6vov 
Noster itaque poeta Tantali poenam in inferno collocat 
cui non adversatur totius ^oci contAtuSj aliter censenU 
"Welkero, qui 1. c. Tantalum poenam luisse inter vivoi 
fitatuit. — Ambrdsiara et nectar Diis clara subductunij 
mortalibus ipse propinarat. Unde metusj ne et ipsi im-- 
mortales evaderent, quod contigerat Tantalo Deornm be- 
neficio . De Tantalo nectaris arabrosifpque fure nota oni- 
nia . Vide 'Nonn. Dionysiac. I, l45 : 

I Kai yitQ ig evVfjV 

K 

ID,8TSg Zavg KQOviS}}q 7terfOQi]^ivog, otfQcc rfVTtvarf 
TttVTaXoVy GQavitav deaicpQova rftoQa xvniXlcov, 
, ai&SQog evrea &i}xe, 

Idem XVIII, ?! : 

AlXa Ti aoVf Ji^vvae, jivTcdova naiSotpov^a, 
^eiVoSoxov ^iaxdQaiv, xal TdvTaXov f]eQO(poiTf]Vf 
vexTaQiwv ovo/ifjva SoXocfQOva (fcSQa ^VTti^JLuv, 
Stfiov af^i^Qoairjg xal vinTaQog avSQct nufdaxtav;, 

Violaverat hoc fiirto Tantalus jus hospitii. Julius 
rirmicus Maternus l^ c. p. 63 : Qiiatenns jus lcedainr h(h 
spilii, vel ^^iatenns amiaifiee Jura tnrbentar, velauatenus 

11) Perquamdifficilccst, prarter Tantati sempitcrnum e $axome- 
tum trc9 alias aerumnas iovcnire. Conjungunt quicFem V eteres 
Baxiimct «ilimin registupplido, ad)(ciquepoterat/ame8. Enim 
veroin tertja aerumna fiaprcmus. Entnedefjpssio, cumlapisim* 
mi^cnsrcgcmsederenonpatiatur? pispUcet. Ye\ cogttabis de 

' amisso Deorum favore, re^noadcmto, deniqueillioaDiis rde- 
ga(o. Neo hoc probabile cftt — Qui vcro locum improprie su« 
niunt (utficvnius clWelkcrus) dc labore confinuo^ noninter-' 
misso^ tcstimoniahujas dictionis luculenta nosdamaUuIerant. OLYMPIA I 43 

conciiiaiio sancta violetur; si qnis ad injiiriam 
pronm qaa^rii essCy ordinem scelernm de Tantali casibns 
disemt, — oTaiv, De Tantali iinmortalitate vide Antho- 
k^irPalat. locum e libro quinto supra citatura. — Ttf- 
ffxa, Tantalvpoena dujdex fuit, lapide super caput eju$ 
iiispenso et filio in terram remisso '^), Posterius tan- 
tum li. L commemorat, omisso priore, quod repetere je- 
ymum fuisset, — TtdXcf ccvvtg. Duplicatio solleranis. v. 
Nem.BI^ 109. Usum homericum babes apud Dammium 
pag. 1821. 22. Usum poetarum scenicorum illustrat 
Moalios ad Eurip. Alc, v. 189 (pag. 41. 42. repetit. Go- 
tlianae per Wiistemannum factae.) His addo : Supb. Tra- 
chin. V, 1090: av naliv. Eurip. Heraclid. v. 791: av- 
d%; ccif^ HeL v. 262 r av&ig nahv, v. 932 : ndXiv ai;- 
d^ig eev, Empedoci. v. 273 (Sturz, pag. 62^): ndkiv 
miaom. Anthol. Palat. IX, clxxxii, 3 (Palladas): av nd^ 
hr. — ra^VTiOTfii dvsQ. e&vog. Similiter Pyth. X, 
43: /%oreoy i&yog. Idem Nem. III, 129 . 

V, lOg — iSl. 
Poeta post digressionem narrationi minu^ piae oppo- 
atam recurrit ad PelQpem, Olympiae^ colonum gloriosum^ 
({ui Neptuni gratia istud decus assecutus fuit. evdv&i^ 
fiov ipvdv^ setatem florldain, i. e. juventutem. Isthm. 
VII, 47: evavd-a dXixiaVy eodemj puto, sensu. Nonn. 
Dioii^s. XXXVIII, 164: (piQiav ivdvd-efiov ri/Sfp/. An- 
thoL Palat. VII, dcii, 3 (Agadiias scbolasticus): ui] S^ 

li) Paulo aliter Lycophr. v. i56* 

^(h Xi dlg fipdiffartti xal flaghv ni^ov 
0vy6vxaL TfaVjiiHovroq ii^ttxtfigiov 
MffuV ^Eq^d^tv^ ig Aai^yaiag yvia^. 
44 OATMniONIKAI A' 

€vav&€fiog iqfiri, Ji\ at, fiatl/iSirj vvv y&ovoq igi xovig. 
-^ v$^v fiiXav yivBLOv. de his videad v. 9L — « eroi^ 
fiov yafjiOVf matriiiioniuin paratum^ secundum scholia— 
sten^ inu naOi, notifi^uxo. Paulo aliter Eurip. HeL 
y. 1385: 

'Alk* ixiUQa yaQ S(Ofiato)V o rig ifiag ' 

yifiBg itoifjL&Q ix ^eQotv %x^v SoTuiv. 
Jbi enim de matrimonio certo $ermo est..— - ycc^ 
fiov et ^lnnoS. pendere potest a ax^&ifuvy quare post 
yafijov recte nondistinguitur. Ceterum ax^&ifi^v sevKpev 
aor. vldetur esse^ non prapsens Petro Eimslejo ad He- 
raclid. v/272 (Edit. Lips. pag. 79.), ad Med. v. 995 (Edit. 
Lips. ja5Q. 51.). Aliter censet BlOmfieldius ad Aeschyli 
Prom. V. 16 (Edit Lips. pag. 78). Adde Hermann. ad 
Sophod. Electram p. 89., monente edltore Lipsiensi. — — 
^YX'' ^' ii^&fav nokiag aXog, Ad sententiam cfr. 
OL VI, 104. ibique scholiastes vetus (de tempore pre- 
cum) : Oixuog Si xal 6 xavQog nqog '&^iav inixKi^ai/v. tiv^ 
X^o tfv, (ptjaiy, altcSv xal nagaxaXwv wxrbg vnai&Qiog^ 
''a^jlfa^oraro^ 8i o tgonog tijg tvxv^» ^'^ locum 
precationis cfir. Nonn. Dionys. XXXV, 190 de Mor- 
rheo in mari Venerem (marinam) invocante: 

iv. Si ^ei&ooi.g 

'IvSmjfv ixittviv iQV&Qaifjv ^AtpQoSiripf 

$iaaiaiv, oti KvnQtg anoanoQog igi, &aXaa-'* 

^ aijg. — 

Neptunum invocat Pelops certaminum curuliura pra- 
sidem, ut Pyth. II, i3. Hiero rex curru decertaturus eun- 
dtfn veneratur.' Tqste Pausania V, xni, 4'. Venerem ad- 
orabat Pelops, antequam in certamen descenderet: Jia^ 
fiivti> Si ^EQfAOV notafiQV^ AtpQoSiTf^g ayaXfia iv Tiifi-^ OLYMPIA I 45 

ytf a&wiriiUvw ix fivgaivijg re&tjlviecg. ava&stvcci Sa J7/- 
io.-ta avro nojfuhiitfafiev fivrfiji, ngoiXaaxofievov te rrfV 
dwr, «ri ytvia&ai oi tov yafiov rijg 'InnoSafiEiag atri^ 
puvw. — Initio autem precuin Pelops generaliter loquens 
(fc Neptuni amoribus, pristlnum Deo amorem in memo- 
riam rerocare putandus ridetur. Sic quocjue BSckhius. 

— Jiiqa Kvn^iag. Hymn. homer. in Cer. v. 102: S<iQ(av 
« ^4lo^ipavs l^^QoSirrjg. Anacreon (Anthol. Palat. 
Tom. II. pag. 748. Epigr. iv): aylaa Swq^ ^JcpgoSirTjg. 

— €is /«r^if reXkerai., Hoc verbum simile videtur 
verbo igxouat v. 161.^ ubi vide locum Sophocleum. 
Propric provenity ideoque venit, est. Denominationem 

a plands desumtam puto ^ coll. Pyth. IV, 467. Adde ' 
OL XI5 5. 6. !l^sa autem phrasis teviter mutata recur- ^ 
rit Ol- Vm, 10: averai ngbg xagiVy licet sensu diVerso. 
Dc vcAo riXlw docte agit Schneider Lex. v. — • Olvo^ 
fiis. Paus. VI, xxn, l (a Thierschio -citatus) de reli- 
qniis Pisae evanidis: Tei^Bg Si ij olXXb^ TcaraaxevdafiaTog • 
tkuimo iSiv eriy Sftn$loi Si ijoav Sta rS x^gis ne*' 
fvrevfiivair navrog^ ev&a 17 Iliaa wxslros Nonn. Dio^" ' 
irys. SlLHI, 61: Oivopias <pckaxgr}roio filii. Eorum 
Bominasunt: Oivottiiov txS^atf>vXog, NicandriCo- 
lopiionii Fragm. XXU (Schneider. pag. 285): Otvsv^ 
i' ir xoiXoutiv ano&XhlJccg Smaeoaiv oivov exXrjaei 

rDe tredecim procis Hippodamiae interemtis ' vide in- 

terprr. Ad46 Quint. Smyrn.-IV, S26: 
"Hkidog ix Sifjgy iml fiiya egfov egs^BV 
nag(f&afMevog &opv agfia xaxotpgovog Olvofiaoio, 
og ga ror rii&ioiaiv avrjkia rBvyiv ^Xs&gov, ' 
TCBOjjg afjupl yafiotOy negicpgoivog '^lnnoSafjuirig. 

Nonn. Dionys. XIX, 151: . J 

46 OATMniONIKAI A' 

Ov SQOfwg iTrTtoavvf^gf ox *'IIkiSog aiVtv aywveg, 
ov Sgofiog Oivouda yafi^QOkTovog, — 1 

Dilatlotiein nuptlarum idem Ndunus habet Diony| 
XLVIIIj 2\l.y similem historianl cum ea comparans: 
X£^ol Si naQ^evifiOt yafiyXiOV aff^afiivri nvQ 
7j ydfiov dyviaaaBOay t€ov ydfjuyv eiairt. fiiknUy 
. Oivofiaov ndXiv a)»kqv oTtmrwBaa S-avovta. ■ ^ 
Oivofiaog fiiv oX^J^y xatag^^ifiiva Si toxijog | 

. .,tiQ7Utai 'InnoSdfji€i<t avv aQtiydfjifo na^xoitri. 
Kal av tEOyevitao no&sg gixpaaci OviXXaigj 
tiQmo fiotQvosvti avvantofiivrj naQaxoirri^ .'1 

fUJfiov dX^vOfiivff natQmov. ov ae Suid^ia \ 

iSt&ovog ix^Qov €Q6)ta xal dfifiolifjv Vfievdiiov^ 
og ifovifi nakdfiji yafifiQOxtovov ey^og deiQiov, 
yriQaXiriV ae tiXsaaev dfieiQ7)tt/V ^AifQoSitrig, *— 
Sequitur sententia: Magnum perienlnm imbellem vi- 
rjan} non capity lafiffdvet, Aaftfiavia h. 1. nil est m- 
si cfyw Pyth, "VII5 11 : dyovti Si fie nivte ph ^la&fiot 
vixiu, Eurip. Fragm. Phaeth. (Herra.) . v. 45 : tb Sixatov 
ayei (impellit)* Nec prorsus absiiniie deQ&ug Nem. 
YII, Jll. Accedit Anacreonticum iilud: ovS* aiQ,iev fi€ 
yQvaog (Anacr. carm« XV. edit. Fischeri ultima). Not- 
«trates similiter: anziehen, ergreifeUj i. e. begei-^ 
stern. Eodem ducere videtur SchoUasta^ veferis xarce^ 

« 

Xafifidvei (capitj tenet). — oJaiv, tvg, Constnicfio ad 
sensum. Ad sententiam et ad structuram facit Eurip^ 
Iphig. Aul. V. 18. 19: dvSQoiv, og dxivSvvov (iiov i^eniQaa^ 
dyviag, dxXerig. Med.v. ^51.: Xiysai J' Vf^9 wgdxivSv^ 
vov fiiov ZHfUV xat^ otxsgy ol Si fidQvavtai SoQi. — 
Omnium laudnm expers. De sensu vocis xai.d apud 
Nostrum v.adOLXI, 18 (dneiQatov xaXiSv). Nee \ OLYMPIA I 47 

aEter Isdim. Vin, 153: ^^W yaQex.Snii^ov vno 
pui xak^v Safiaasv. — Vox ngd^ig' sensu nostri 
loci {mntns} repetitur Pyth. IX^ 120. Soph. Aj. v.78l 
(EHurdt. ed. maj.): ^Aictvroq TtQa^tv. Haud aliter v, 783. 

Ik boc signlficatu vide Erftirdtium ad Ai. v. 781. Jaiii 

iS' «r est neque vero^ Pyth. IV, 529: ^j}t' m. Sed 
OL VI, 35 habes o^, 5t' w. Anthol. Paiah XIV,.»ci|; 
4 (Oraculum Pjthiap) : <?rc ^ro^ j^£>to<, oIt' ofv x^Q^S* 
OLVI,87: ar av, ot\ — De yoce axQavrog vide ad 
OL n, 15.8. — ayaXkwv^ ornans^ decorans^ aug^nf» 
Kcm. V, 79 : xa\ vvv reog fidrQwg dyuXlei xeiva Ofto^ 
a.fofov i&voQf I2v&fa, — iv TtreQ, ideni quod avv^ de quo 
vidfc Blomfieldiuni ad Aesch. Prom. viuct, v. 432 (edit. Lipg. 
jag. 32. not.) . — Neptunus dedit Pelopi currum aurei^i et 
eqaos alatos . Hoc bene vidit Bbclvhius. Rem ego 
ulterios illustrabo et evincam. Npnn. Dionys. XX^ 152 
Prfopcm Neptuni curru vectum in Gracciara venisse aiti 
jiivofjiav7]g AvxooQyog* dTioxTafiivmf Si (nSiJQfo 
iriff^v drdQOfiioiGi^v, lov nvXedjva xfXQi^vot^, 
wuiog Oivoudio xai b^ioxQOVog^ ov nOTe Setl^ ^ 
fucTQog dwfiq^evToim Sofiotg iifv^.dooero xoQtj^ 
PiQ^h ynQ^^\i^h yccfitMV erv VTJig iQdrMV, 
iia6x€ Tcei*raXi8rigy UT7ii]Xctrov oiS^ ^^aQdaaoyv^ 
o/iQOxov aQficc ffiQcov reTQa^vyov ^Evvoaiyaio^ 
wncfiSiov Sq6(jlov eixev, ore rQoxoetSii' xvxXtd 
MvQTiJMg aioX6fiyrtg imxXonov Tfvvae vixtjV^ 
fUfir,Xto reXiaag drtartiXiov ix^ova xr^oto, 
otxrov extov xal eQtora yoijfiovog 'iTtnoScifieiri^. 
xctl Soofiog iiv dvovfjtog' vn i]eXicfto Si SiifQH 
xr^Qonceyijg ffXt^oevrc QVfiog O-eofiaiveio nvQO^^ 
xa\ TQoxov iiXOVTt^e Xvd-^lg fjtiWtoQiog Hc^tavs * ' 48 OATMniONIKAI A* 

Idem XXXVn, 338 : 

Ei fiiv ayrpfOQUig TleXomffSog Hvexa tixyfiq^ 
VfteriQS yevBtiJQog aXiSQOuov ccQua yBQatQiov, 
MvQTiXog aiolofjifjTig inixXoTTov riwe rm;v, 
fUfiriXia TsXiaag anaTj}Xiov a^ova xt]QM, 
XJbi yides duas sibi oppositas narrandi ratlones, aliis 
Pelopem Neptimi auTu.*''), aliis Myrtili fraude* vicisse 
dicentibus. In loco antea apposito utrumque ita exhibe— 
turj ut Neptuni curru in Graeciam venisscj sed Myrtili 
fraude vicisse dicatur. His adde XXX VII, 307 (Scel- 
mis ^d Erechtheum in certamine curruum): 
ji^ye &aXaO(Taioun fidrtjv 'innoiatv iQi^ctrV 
"AXXov ifis yevirao IliXoxp noTi SiffQov iXavvmr, 
Oivofiae vixi^aev dvixrjxtov SQOfAOV 'innwv, 
In hoc loco equi marini simplieiter esse vidontur a 
Pfepiano concessi. De Pelopis equisalatis nii apud Non— 
num. Sed cum Pindaro facit tiun Cjrpseli arca Paus. 
V, xvxr^ 4 (Bbckh. pag. 111.); hi qua Pelopis e^ alati 
cemehantur, tum Pherecydes apud Schol. Soph. Electr. 
V. 498 (Erfiirdt. edit. maj. p. 231. 32): fprjal Si 0eQa- 
xvSrjgf oV^ IliXaiff vixi^aag tov dyciva, xai Xa^wv Tfiv 
^lnnoSdfieucv y vnigQexpev ini r?)v IleXonowj^aov fiera 
tHv vnonTiQorv 'innurv. Cumi autem^ non navigio vec- 
tum Pelopem in Peloponnesum venisse testatur Eurip. 

Iphig. Taur. v. 1: IliXo^p 6 TavTdXeiog, ig Iliaav fio^ 

* I ■ ■ ■ 11 ■■ ■ ■ 

13) Claudian. Laud. Seren. reg. ▼. 166 : 

^ Curru Pis«a mariBO 

FugU tela Pelops. Nam perEdus objice regit 

Prodldit Oenoivai deceptum Myrtiltts axem. 
Ubi eurrus marinui it ett, quem NepUmus illi dederat, v«3l 
quem per mare attulerat. 

• Xav OLYMPIAI 49 

• • 

l»9 Bomotv %99Jioig, OhfOfias yafiBi xoqtjv, Alium vero 

|oaim euripideum (Iphig. Taur. v. 183) alienum a no- 

stro csM, bene vidit Matth. Eurip. Tom. YII. p. 4^9 . Jie^ 

qae ta&ea istum locum de curru solis sumserim^ sed de 

cimi Aerumose velocissimo • ** Eosdemque equos alatos 

fbisse Pelopique victoriam parasse^ e Palspphaeto &mdm yvH^ 

ptem inapugnante aj^aret. Pala*pbatu3 de Incredibilibus 

cap.XXX(¥lscher.) : 0aaiV, OTi^IItXoyf likd-Wf ix^ 'inns^ 

^iomiqegj uq Iliacev, fAVtjgtvao/iePog *Inno8afi9utVf XTpf 

Oivofucs &vy€tT4Qa, iyd} Si xa avra liyia xcA n^^l ti 

nilonogy amq xcu mQl Ilriyaae (cap. XXIX) . il yaf 

OtpoBuxog fiSii vnoTtriqBg ovrag thg rS IliXonog 'inneg, 

ix av 9ii TJTV &vyatiqa avxi iSwxev ifil ro aQfia ccvtb 

iHiSifiaacu. Qviriov w, ortlliXoyj ijXd^ev ixtav nXolov. ine^ 

YiyQanro Si inl tS nXois' '^lnnoi^ vnontiQOi* 'jiQna^' 

amg Si tijv HOQYjfVy w;ffTO (pBvyfov, aip' 8 6 fiv\>oq TiQog^ 

avtnlia&i]. Tzetza ad Lycophr. v. 156. 57. (Miilier. 

pag. 421): T6 8i So&iv avtfa (Pelopi) naQa IIoaBiSii' 

vo^ aofia nXotov tpf nrtqa iyov ta XaUpyj^ fi9&* 8 an-^ 

A&mv iz^ ^ avtm ta nXoiia xal to iSiov ccQfm i^eX^ 

&MV vixi xw Oivofiaov. — Equos Pelopis (^uint. 

Smyni. IV, 532. ventis similes ait: ol yaQ r* hSovt*. 

iwifioiaiv. Idem vero de Achillis equis (VIII, 156): 

(K T€ xal atQvyttov niXayog St^ noaal &i8aiv, 

axQOVVx^ '^favavtigj Xaov 8* avifioiai tpiQOPtai^ 

(^ locus appositissimus est iis, quee de Pelopis equis 

kbet Philosirat. Imagg. (Bockb. pag. 111): Kal evxo^ 

fiivia ti niXoni ijxet ;fpt;a5v aQfuz ix &aXatttjg' tinBV- 

qitai. 81 ol 'innoi xat oloi SiaSQafiBiv tbv ^Ai^ 

yalov avxfi'V9V ^V ^l^^^ ^^^ iXatpQa tp onXy. 

Adde Oppian. Cyueg. I, 231: 

PMLOI.etPxth. 4 5o^ ' OATMniONIKAl A' 

&)Jios vftlQ novTOvo, xal e gstpiivrjv iSiipftv, % 
Ceterum Dii ipsi cum cuiribus equisqu^ suis vere 
}i^9QPxoi sunt. Vide Nonnum XX, 162. supra ciu pag. 47. 
Adde EundemXI, 371 de eodem curruNq)tuni Pelopis- 
,que loquentem: < 

^Oi^iog 'Ewoaiyaiog, iitu xi/va yurova natQt^q 

naiSbg ifia 0Qvya x5qov ifpilaTo' tov Si xo/ii^ufv 
. )[QV(Teov 6^, Jibg oixov avriyay^Vj agbv ^Olvfina, 

«ai 01, OTS anevSaaxBV ig tnnoavvrjv ^AifQoSiTt^^ 

wnaaev a^QOxav aQfxa, yafiogqXov 'InnoSafieitjg* 
Idem XXlVj 111 (dftBaccho): 

Kal gQaTog wpidQTfjaev bfiogokog* iaavfiivug Si 

iX/iog ecp&aas navTag, OQBaaavhav inl SifQm 

a^ovog d/iQixTOio Sia^m qoov blxw. 
Idcm "XXXVI, 419 (de navibus Bacchi): ^ 

^A^QO^ov iJvKJjfevfiV bSoinoQov oQfia &aXaaafig» 
Idem XXXVII, 336 (de equo Neptunio): 

^AQO^a xai viov mnov bSoinoQov d^QOXOV alfifig* 
Idem XXXIX, 376 (de curru Neptuni) : 

MaQvdfievog Srjtoi^rh xal d/}QOxov fjviox^^ 
. aQfia IIoaEiddwvog i^axxev&ri MihxiQtrig. 
Idem XL, 347 (de cumi Galenes): 
• . 0&iyy€Tai vyQOfiiSovTi &aXvaidg iv&dSe Jrjti^ 

xiaiprig d^Qoxov aQfia xa&mntvsaa r^xX^vtigm 
Idem XLIII, 203 (de equis Melicertis): 

Kal SQOfiov vyQOV ikixwi, TiTatvofiivoiO Si SifpQS, 

dxQov vSwQ dSlavtov iniyQatpev d^QOxog anhi^ 
Idem ibidem 214 (Pan per mare incedens): 

ndv xeQotvg d^dTotaw iv vSaai x5(pog oSiTfKr 

u^QOxog alydriaw dvaHQimv oKa xnhzig. OLYMPIA 1 51 

Ifia ibidem 351 (Baccba mari insiliens)r 

Kcd rc^ aiHQaivioto xaraax^Toq akfiaxb Xwcfig 
l^pnffi¥ afigixrouiiv isteaxiQTj^ae &alaaai^. 

Ijiisdem generis est Alphei amatoris per mare Si« 
oibim cnrsu^ a^QOxoq. Idem XXXVII^ M2i . 
*dXtpaS^ SvaiQtrrogj og €tg 'AQi&aaav IxavUf 
afifoxofv ^ov tQisnoq aydv gBtpavtjipoQOV vSo/Q* 

EBs adde^ quae de Euphemo notabuntur ad PTtb» TV« ' 
Sed ad Nostrum recurro. Aureum Pelopis currum ha« 
bcs Sophs Electr. v. 501: ' 

£v&t yaQ 6 novruT&Ag 

MvQTtXog ixoijnd&fif "~ 

5tayxQ^<^^ SifQf^ 
Svaravpig atxiatg 
nQOQQtyog ixQiffj&^ig. — 

Post yictoriam apud Euripidem comparent e^ Pe* 
lopis alati per mare currentes On v« 979 : 
7& nravov ^iv Suay/ia ndikiav 
tt&Qinnofidfiovi sokio 
mio^ OTiora SuSiyQsyaif 
MvQtiXa .fjfovov 
iixwv €ig otSfia novte. 

Quadri^am refert Euripides ad tempora beroica^ colL 
Hdv. 386: 

*i2 rdg rB&Qtnitsg Oivofidfa Hiaav xdra 
IMko^f dfii?Jiag iiafuXXtj&eig store x. r. A. 

Et sic quoque artifeac aetomatls in templo Jovis O- 
lyiDpis (Paps* V, 10) • Yide quoque Nonnum supra ci--^ 
tatum pag. 47« Similem confusionem teinporum adno>- 
tabiaius ad Amphiarai turrum 01« VI^ 22* Verum talia 

4* Sz OATMniONIKAI A' 

post Pindarum facta . — uxafiavtag llftTtsg* Ol. HT. 
6: axaiiavTonoSoav 'inTnav. — Unde Pelops fegressui 
GtWQiaxn petierit, de eo apud Veteres variatur. TzetM 
ad Lycopbn v. 158 (Miilier. pag. 421): *'£nsfirpe Si 
(Neptunus) avrbv aTTO jfvSiseg i] ano lIa(fhtyoviag xa- 
rarwag. Idem ad Lycophr. v. 150 (Miiller. pag.409) : 
ou 6 Uikoy) xara rvvag fiiv AvSog^ xccrd rivag Si 27a- 
q>Xayiiv. — Ceterum huic Neptuiii beneficio haud absi— 
niile est iliud, quod habes Ol. VIII, 66» ^ ubi Neptunus 
dilectuni a se Aeacum a Trojfie spdificatione curru suo (av* 
Innoig x^<ficcig) ip^ domum refertj Aeginam sciL insu- 
lam. — ilev S' Oivofias etc. yicil ei acquisiviiy 
quod unO'verbo exprimitur. coU. Nem. X, ASi^Exq&T"^ 
at Si xai no&^ ^'EXKava gQarov Ilud-dSvt, rvxa tb fioXwv 9ta\ tov ^la&fiot seal Nefiia qi<favov. Nostram historiam 
di^lici verbo exprimit Eurip. Iphig. Taur. v. 805 : 

A S* eiSov avtogy rdSe (pQdato rexfitjQia' 

mXonog nahtidv iv Sofiotg Koyxvf^ natQogj 
* ^ X^^^^^ ndkkwv naQ&ivov HujdtiSa 

ixtrjaa&^ *InnoSdfiei€cv, Oivofiaov xtavwv, 

iv naQ&Bvdiat rotai aoig xsxQVfifiivtp^, 
Similem usum verbi oixetv habes apud Solonem 
XXIII, 2: 

T^v noXtv ev vaioig xal yivog vfiireQov. -^ 
Velocitate equorum suorum devicit Pelops Oenoma- j 
xaaiy quum fuerint alati. ,,Nec ou-abat fabula, portento- 
sum esse certamen et contentionem imparem inter Pelo- 
pis alatos equos Oenomaique non alatos.^^ Bdchhins' 
Curabaiit nonnisi homines docti, narrationes portentosas ad 
naturar modum vulgareni exigentes, ut Pala^hatn^ et Tze^ 
Iza supra notati. Qui vero alas non triBuebant equis Pe- OLYMPIA I 53 

t 

iopcts^ ii-firaudem aliquamio subsidium advocare sole^ 
hant. Y. Tzetzam adLycophr* v. 156. 57« (Miiller, pag. 
416» 17.)^ ac de axibus cereis doctam MiiUerl uotam p, 
41?.r quibiis addo Claudiaui loc« supra citatum pag. 48«|. 
A Korai. XXXVII, 428 : 
^jifuaoi^ OnfOfmoto nweixeXogf onnotB xrigi 
^mlnofiipa ^Pai&ofifTi Xv&tig ccncerrihog a^fOVf 
bmaavptp^ apixoytrs fjiBfitiVorog tivioxvog* 
De fraude Myrtili geueraliteF agit Seneca Thyest. vv 
140 sc|c{. Denique simpliciter ad Pelopis Oei^omaique hi-f 

I 

stc»iam alluifit idem poeta XXXVII, 136 sqq. Pelopem 
Tero repudiantem victo rege Hi|)podami« matrimoninm - 
fingit Anthol. Palat. IX, gccclxxx (Incertus) • Hujus ge- 
ners alia vide apud Paus. VI, xx, 4. — Initi hujus ma- 
trinumii memoriam servavit quoque ex Eleonim sea^ 
tentia virginum certamen Olympiie celebratum. Paus« 
V, m, 3 : 'EmxvayBiU Si Xid liav naQ&hifiV tov ayHva 
ig ta aoj^aioy 'iTmoSafUiav Tfj *'llQa twp ya^iav tHp 
niianog ixtivsaav /a(>cv, tag te iitxaiiSBxa a&QoiaM 
jvrmxag liyovttgy xal avv avtaig Sue&Hvai nQtatrjfV ta 
'Hoala. Pelopi vero Hippodamiam uxorem ducenti po-* 
ciiliun Tamasium aDiis dono datum auctor estLycophn 
T. 854« Adde, quoa ibidem citat Jo. Meursius (Miiller, 
pag. 1289). Fuit autem Oijrmpi» locus Hippodamias sa^ 
rex. Paus. VIj xx, 4: ^Eati Si ivtbg rijg^Aif^tBb^g xata 
xij9 nofiniTtifv eaoSov *InnoSafi€U)V xaXofjiBvov, oaov nM^ 
&^ j[UiQiov nBQUyofitvov &Qiyxw' ig tSto aTta^ xata 
kog Sxagov igi tatg ' ywai^iv iaoSog, ai&ioai. ttj 'Inno-^ 
Sttfuiaf xal alXa ig tififjv SQmaip atfti}g. -^ 'AQStat* 
fff fiBiAttXotag vivgy alnmnos Firininm, a qnibus tan* 
^m Nympbis - nuiricibas alebantur diligebantarque • 54 OATMniONIKAI A' 

Similis persomfioatio virtutilm^ quam alibi ilhistrabimuflP ^ 
conspicitur AnthoL Palat. I, x, 2& (Incertus): ^Ai&Xa^ 
UQi^onififwv aQBtatav, Usus autem yerbi^ qualem hic lo^ 
Ciis sistit, in antii^issima Grapcorum poesi deprehendi— 
tur. Hesiod. opp. et d. y. 231 (Losner.) de bominibus 
justis: Bakifig 8i fUfvtj^ra €Qya vifwvrai* Ubi alli le^ 
gunt: fUfs/riXottq. Extra necessitatem. Ajpud poetas po— 
sterlores sa?pissime. Oppian. Halieut. I, 155: ^Egt>^ Se 
Tig nitQfiaaf aXucXvgoi^ii fiefifilejg Sav&og iSiiv. 299 ; 
Irinovog ayxiaXoun KpvtrptOfMiifai fiefiJikdg, 653: TofpQix^ 
fiiv w toipai^ ti^d^ipfuriai fUfitiXev. lU, JS6:.S7i7iuti^ 
av toifiai SokoipQoavvfjav fuhrvtm. 340: Kav&a^og^ 
og TtitQjjatv oA XeTtQ^av fiifi7}Ke. '359: Ovti aaotpQoav^ 
vp(Ti fiefM])^ttg ijlixeg aiXo^. IV, lOi: ^SigSi noSwxtijig 
lUfieXrffiivov avSQsg ai&Xiav. Yy 615: BQeififi t* ij3i 
fiptotai^v arpavQotiQOUJv fiiXovtai, Idem Cyneget. II|^ 
49 : "Ai^Ka to fiiv SoQnousv fiiXu, tb Si t avte novounv. 
161 : jifKpotEQov Si yafu^ naUhtQOfpiji te fiifitiXev. IV^ 
32^9; 0vtrixofiipai fufjoiijog. Quint Smym. IV j 500: 
'Xnnwfifi //Le/uXfif^ivQV rjtOQ ixovttg. 530: Kuvog yt xcd 
Innaaifia^ fUfirjhag. X, 339. 40 (nisi vers. 40, spuriu9 
est); MoQ{pij Si SuxQi&ev alkf} an aXkfig* *H S* ItiQtj 
Xeirfimfi xal aiyoxBQiji' fiififjKe. Nonn. Dionys. VI, 133 : 
Aaivov Igov e^^ovta, fUfMiKota yeitoai Nvfjupaig, XIU^ 
207: MvQfjifixeg, irpeQnv^ovteg aQSQvig, Iloaal nokvan^ 
Qieaat, fieftrikoteg, 555: Meiifilora yeitovc nitQti NvfA^ 
tpiov 'EvSvfiuava no&6/9Xfitou) 2!ekrivrig, XIV, 92. 94: 
Nofuov . . noifuvifi avQiyyt fiefir^lota, XIX, 229 \ Kv^ 
neXka, fUfifiXota xcu 4u>vva<a, XXTV, 240: TeQnvqji 
aa^^^toujt, fiefifi^Jna fiv&ov Id&iivaig, XXV, 422 : JSV- 
y«A«/ Si kvQji fufieltifiivov -avSQa Soxevav. XXVJh OLYMPIA l 55 XXXI, 93: £va$fiiri Si fUfitjkotag ixttxiftv ^lvSi^m , 

XXXII, ^63: jimrolifioiai fUfttiXota dvqaov aiXkaiq» 
XXXVn, 1: ^tXotfiti fUfifjloteg ^lvSoi* 12: 0avvog 
iftimmofM fitfith^fuvoq ii&aSi X6xfif]> 202; Tep^BWi 
S6l» fUfuXj]fiivog» 495 : ^H&aSi Ttvyfjuxxijf fUfieXf]fuvogm , 
503: Harqwf fUfuXtjto nagfifuvog iaxagtSvL. 623 : iZaiU 
XaS^ vaudii fUfuXi}fiivog. XXXVIII, 98: KtXtolg iani^ 
fioM fUfuiXora pivd-av ^OXvfmu. XL, l^bi^AvSqaa^ 
fmq* KiXixtaai fUfiTiXota fiv&av axifa. XLI, 226: ilfe- 
fuli^uvw iwia Miaaig .... mntov vSioq. XLII, 431 : 
"ZjMm fUfifjXorafiv&ov, Ejusdem Convers, EvangeL Joh. . 
I, 57 : Kifvog 6 &eayuai(f fxtfieXrjfiivog ti&aSv xoXrna Msr- 
fo/m^. IV, 93 : Xuiqov ifiv&i^aaa&B, fUfitiXota d-tanie' 
St PaXi}. IX, 129: Ketvog aXitQoavvtjai niXti fitfA^Xvifii^ 
to;ayi}^. lS\i Ei Si &t8SHi]aiv avijQ fUfuXtjfiivog eVfi' 
Xiy 207. 8: ^AvijQ &VfjnoXii] fitfieXtjfuvog. Anthoh Pa- 
latV, cxxn, 4. 5 (DiagOFas): Ov yccQ 6 natg i^mog iS* 
«nno^y 14X?M fiiXwv noXXotah VI, lxxx, 3 (Agathias 
sciiQlastunis) : Ov yaQ IIuQiSeaat roaov fiiX(o, oaaov ^EQCh' 
t». VII, cxdx,. 1 (Tynmes) : ^Oqvsov w XoQunv fUfU^ 
Xfjuivov. Xbidem ccglxx, 1 (Diodorus) : Baxxff ttal Mi^ 
ajjot futiriXota . • . MivavSQov. VIII, cxlvii, 1 ( Gre*», 
"gotius fiieologHs): Bdaas tfiXog^ XQtqto fUfuXrifiivoq 
S^m aXXtjv. IX, cni, 7 (Mundus Munatius): *7Xtov 

a Ntfuan jitfuXtjfiivov, dcxxxi^ 1 ( Agathias scholasti- 
cus): ^ilQog iyia^Jav^oXg fitfttXrifiivog. nccvi, 1 (Ig* 
notus) Arbor de se locpiens: MtXofiat xal ^Xov ^HtXitg. 
Xf xnz , 5 (Antiphilus) : Et 0oifiia ftefteX^fie&a navteg. 
iotSoL Eadem Anthol. Tom. IIL pag. 970. Append* 
itc. cocci, 9. 10 (Incertus in marmoribus Elginianis ) ; S6 OATMniONIKAI A- 

Sige fiahga UeuSBia mvvty xal ao<pttj fiikofitjp. Jam^ 
que piiidarica praeoccupkvit Bbckhius, quibus e Nosti:<^ 
adJo: Xakxi(o t* ^'A^si aSov Isthm. IV, ^4. MfXtiaifA.^ 
fiQOTOV Qi^av Pytb. IV, ^7. Adde* Stanlejum ad Aesch» 
Choeph. 744 (Schiitz.). Ejusdem fere generis sunt se^! 
quentia: Hesiod. Fragm. (Lbsner. pag* 448) de yinolcxi— 
tis: ^iX^l Sd i fiaX&aTcog vmog. Eurip. Med. v. 633 z 
SriQyoi^ Si fu a(o<pQoavva, SiiQfifm ntaXkigofV ^«cJv. 
AnthoL Palat. VII, ccccxx, 3 (Leonidas Tarentinus)r 
HoXkbv filv ijiv&aujLV aQtaxofiivs XaQiteaai» VUX^ 
V XJmcYi, 2 (Gregorius theologus): KakXei: xol aoifiji wu 
PaaiXrfC ^iXog. * XIV, cvi, 3 (Aenigma incerti) : BoQfio-- 
Qif BVQj]aBig ifii ffikTOTov, Ea4em Anthol. Tom. XL 
(Appendix epigrammat. etc.) Epigr. xxxti, I (Theaete- 
tus): ''HySav€V av&QWTtoig^ o S* inmkiov ijvSavB, Miaaig 
KqovtwQs Ibidem Epigr. ccxcv, 1 (Incertus): Miaaur^ 
no&BirVOV Tifio&eov. Ibidem Epigi;. cccxvii, 2 (Incertus) : 
JiowaUa rMiaa§g e^o^a Kpikafiivm. — Nvv S^ iv al^ 
fiaxsQ, Similis djctione et sententia^est locus Isthm. 
rV, 99., ubi enumeratis Alcidas factis, poeta ita desinit: 
Nvv Si naQ Aiyioxv ^^kli^ov oXfiov ofMpinmf vai^i.— 
Fictimis inierest, fjLifiiKtai», Ut Pyth. V, 130. re- 
ges Cyrenenses ante a^des suas sepulti interesse laudibus 
Arcesilai easque audire dicuntur .^ Eodem ducit in nostro 
loco prceter alia quictis significatio in v.erbo xXtS-tig^ 
Similiter Phineus cupit, post mortem interesse omnibus 
oonviviis Apoilon. Rhpd. II, 446: 

[AvtI Si TB &dvaT6v fwi atfaQ &€bg iyyvaXi^tu, 
xai XB &aVMV naayai, fisTiaaofAai, aykcu^aiv, ~ 
l^kfpeS TtOQiay ad Alphei Jlnentam^ u e» Alpheum^ 
Duplicem id ea re loquendi usum obtinuisse, sequentia OLYMPIA i 57 

prtdMmt. Dicebatur TinTum ^AXtpBS mqoq (II* n, 59))^ 
ijuod ilii vado transibant Alpheum, teste Strabone VIII, 
3: ©ri nt^ji ntQatoq uvai Soxet xara rSrov rbv ro- 
5W. Nec aliter. Siepbanus v. ©pvov. His non obstat 
ipse Homerus XI, 711: Snvotaaa Troltg, ry^lo in.^ L4A- 
tpti. Nec Quint. Smym. 11, 241': Qqvov In ^AXcpeioVi 
fif&qot^. TJterque enim simpliciter de Thryi situ loquim- , 
tor. Noster vero locus periphrasticus est^ ut jam locus ille in 
hynmis homericis (Mercur. v. 398 : eA; IIvXov ^^fia&oevra 
irt**Jl(fii5 noQov l^ov): Idem usus sappius apud Nostrum ob^ 
tmct. Vide Lexica pindarica . De ;ropw autem cum fluviisj 
mari etc. jimrto vide, quae congessit Spanhemius ad Callim. 
bjnm. in Del. v. 45., 6ec non Miiller. Lycophr. T: I. pag. 
100. 188. in notis. Egosequentia addo: ApoUon. Rhod. I, 
S86: noQsg aXoq. Oppian. Halieut. I, 426 : akoq noQovi 
in, S43: aXog tioqov. 1^,540': albg noQog. 595: aXfi7]g 
rfiijog, Nonn. Dioriys. XXI, 1 : noQOV Ttora^ioto. T^zeizx 
Homcrica v. 253 : ftOQov SxafiavdQH. Anthol. Palat. XIV, 
cmx, 1 (Metrodorus) : IlXarvv noQov ^ASQiaxoto. Nosh-o 
locoplanerespondetEurip.Electr. V. 367 : ^AXtfun QBtd-Qoig. 
V. 1274: ^AhfEis Qoatg. Anthol. Palat. Tom. II. pag. 878. 
Epigr. cccixxvT, 1 (Incert.) : IlaQ* 'AX^hS Sivaig. Qtlint. 
Smym. 11, 2^1 : IlaQ^^AXtpeu^to Qeid^QOig. VI, 234:'P6o3^ 
j/)jfuoio. Nonn. Dionj^^s. XXX, 2 1 :*AX(pBS naQctx^fia. — 
rvfi/}ov ififfinoXov. Quodsi aifiaxvQia^i, de quibus 
bene prsecipit vet. schoL, Pelopi quotannis fiebaht teste 
Pans. V, xrn, ^,, tumuli praedicatum non getieraliter 
ipectabft hominum frequentiam in Altl et Pelopio (Bockh. 
fag. 112), sed tturbam 9acrificantlum Pelopi, vel in Pelo-^ 
pio, vel in ipso herois tumulo • Ec>dem modo afKfiTtoXbg di-' 
d poterat /S^fiog (Jovis), qui minc voce fortiore noXvStvd^ 68' ■ OATMniONIKAI A' 

I 

rarog dicitur, ob maxiinam in eo ^rificantifim miilti- 
tudinem, deqiiibusyideBockhiumKc.. Denique ad Pelo- 
pis mortui honorem j^espicere primitivam Oljrmpiorum 
jnstitutionem^ tum hic noster locus cum sequentibus (coU* 
relLdePelope locis pindarr.) indigitare videtur, tumme- 
morabilis locus Clementis Alexandrini de quatuor prima- 
riis Grsecorum ludis sacris^ tanquam monumentis mortuo^ 
rum. Extat in Admon. ad Gent. pag. 21. C.D. (Sylb.); 
pag. 29, 5. 10 (Potter.): 7*t 8r xal tag arohfog ip /?pa- 
X^i neQi4>Snf0(afi€v, xal rag imtvfi/Sisg ravTaal navrffv^ 
Qug KataXvoMfUVy '7a&fua ts xal Nifua xal Ilv&ut xak 
ra ikl titovg * Olv/inut. Ilv&ot fiiv sv 6 S^axmf 6 IIv^ 
&iog &QriaxHvitaVy xcfi tS otpmg ^ navtjyvQig xatayyil' 
letai. Ilv&uer ""la&fiol di axv/3alov nQoainXvatv iUuwv 
ij &dXaaaa, xal MalixiQtTjv oSvQetai ta la&fjiia' Nefu* 
aat> Si aXh> natdiov ^^QxifWQog xexi^Ssvtai, xal tS ncu^ 
SiB inita<pu>g nQoaayoQevetcci Nifua. Iliaa Si vfAXV 
rd^og igiv, i» Ilcevillfiveg , ffViqx^ ^pQvyog* xai r3 Ili^ 
Xonog rdg ;|foa$, rd 'OXvfjinia, 6 ^eiSia aq>^eQi^ttct% 
Zevg. MvqiiQia rqav ccQa, wg eoixcv, ol d^veg inl v£- 
XQolg Suc&Hfievov, wamQ xaX tdloyia, xdi SeSrifjiWVta^, ati* 
yw. Cum hoc loco conf. Paus. V, 10. isu supra cit, p. 16. 

V. l5l — 162. 
To Si xliog ttiXo&ev SiSoQxe tav ^Olvfi* 
f^t^dStov iv SQOfioig IHXonog. In hujus loci inter- 
pretatione alios jungere xXiog 'tav ^ OXvfimdSiov , alios 
xXiog niXonog^ constat. Prior ratio", qu© jam in edi- 
tione Pindari romana conspicitur (olvfinidStav ^ 7y Soa* 
fio^g mXoTtog), decursimi antecede^tis sententias tortotra 
vldetur^ ubi diQtum est: m ipso sepalchri loco honore 
Jruiiar Pelops^ J|im eiiim commoda optabiUsqiie erit y OLYMPtA I '59 

t^ SeDtentbe ccmtiiiuatio : sed non Olympim tanhm nMk 
xiMopere coUinr Pelops ^^) . Longe taieqne paiei 4ifse* 
wmatKnpie ex Olympia Pelopis gloria, itun maltiiudinis 
epe fx omni Grascia conflueniisy ' iam poeiaram ojjiciop 
fBonan ctfrmina ex hoc €faasi Jonie omnes ierras perva- 
dant (t. 13. 14.). Hieronis menticm^iii post sequeatef 
demmn sententias fieri, demonstrant verba remotiora: 
ipi 5i c^tpavwaat. x. t. k, Bene autem a Pelopif 
victaris ante celebrati laude transitur ad laudes victorum^ 
alque inde ad laudes Hieronis • Meliorem loci interprer 
UtioDem haud novi. SimiUter autem disjectas voces ha* 
bes Pytb. Uy 101 : To nksxHV Si ahw tvxcf notfis, aS» 
^iag aQigorv. Pytb. IV, 5iiO: MaTa/SoXal X^^avtog if$ 
cgiwy. Adde ipsius hujus carminis v. 171— 74« — ri/t 
iot^ey. Sensu proprio: e lonffnqOOy i. e. iii longui** 
qmim, procul. conf. x^Qoo&tv Ol. Uy 132. mSo&BV Isthm» 
V, 49. Eam locorum permutationem idperhis ilhistrabo 
adOL ni, 22, — SiSofxe,'videiy i.e. oratione pede^tri 
t»&ter, conspicitar, coU, Nem. III, 145. IX, 98 . Sper 
culatnr «jnasi iulgetque in terras longinquas decus Pelopifii 
Soniiilier Anthol. Palat YII, ccccxcvi, 1 (Simonides) : 
'JXE^ti; rBQovtuiy xaxhv iJnag, &(p%XtQ^IcQov 
xfiXi xtn ix JSxv&iw paxQOV oqov Tavaiv^ 
Ita noster Py^* V, 75. Batti oXfiov dicit ofifia <pa^ 
avorarofv, -— Deinde cum *QkvfinmSiav Qsi^ ioQtSv^ 
ioofuuq compara Pfth, I, 60: IIv&i.aSog S^ iv Sgo^ 

14) Fans. V» xiw» 1 : ' Hqfaw de tS>y iv *Olvunta roatnoy ngo^ 
mtftiyiiifog i^lv S JlHoift VTtb ^lHdm, oa(^ Zivg S^fofv latv uA- 
htr. Teropore vero Graeeorum byKantinorum Pelopis no- 
meB videt banorifice inditum avrigae cuidam ezimio. An-V 
Oiol. Palat. JV, xLwta. $o OATMniONIKAIA' , 

I 

^c^; qtii locus nostrdD inteq)retatioui noTaxn calculum adH 
jicit. Ceterum Sgofioi sunt curriculum Olympicum el 
cursus. — 'iva taxvxaq noSHv igi^Btai. Ipsapo-J 
dom pemicitas cemulatur, ut Nem. IX, 27: loxvog -r* 
ordQoSv afiiXXatg, Naves aemulantes habes Isthm. V, 4; 
igi^oiiuvca vaeg iv novrta. Eurip. Iphig. Aul. v. 210: 
afjttklav KbSolv, Curru& vero solarls rotas aemulantes 
inter se facit Soph. Antig. v. 1052: TQO^Bg afuiJLfjr^QccQ 
^HXie, — Sic et sequentia persbnam induunt: axfiai t*' 
iaxvog d-Qaovnovoi, Ad verba facit Nem. V, 72: 
o&ivBi yviurv ^Qa<nt. — Post &Qdovnovoi recenfiores 
punctum figunt, quod jam habet Romana . Verba autem 
iva — ev69uv Oljmpiadum sistunt circumlocutionem, ra- 
tione habita certaAainis et victoriae, ac versu demum 162 
ad Hieronem ipsum poeta revertitju:. Colon stilo raagis 
concinno prspstitisset . Sed Noster aiibi quocpie dispesclt 
sententfas per se conjunctissimas • Recte igitur comma 

. fcditionum prionun (Heyn. ed. ult) relictum est. Nexus 
est: . . . nbi gui vieit. . -— ivSia, serenitas impropria, ut 
in Fragm. inc. VII. Heyne ni, 84., Bbckh. Fragm. incert. 
11^5. pag. 669. — ai&Xo)v /* ivexcy. Qaantnm qnidem 
certaminum victorice prcestare possnnt . Ita Bockhius. 
Bene quidem, quamquam alii dicent, otiosum esse ys boc 
loco, ut 01. VI; 47. et alibi. Sed ye niyiquam abundare et 
mihi videtDT .. Vide Viger. ed. Herm. III. (1822) pag. 490« 
— To S* ael jtaQAfi£QOV, quod semper adesty ut recte 

» vidit Bockhius. Est enim ha?c sententia pra?dicati fuXiVQ^ 
€(7a£ri^ ulterior expositio« Ubi qni vicity in totumretiquof 
vitce decursum decus consequitury cujus ea natura est, Mtt 
nil eo possit dalcias cogitari^ cum id ipsum^ qnod per /o- 
iam vitam bene nos afficit, summi boni non^ine dignum sii • OliYMPIA I tt 

Aiiter Iluerschiitt: ^ Was stets «dles brlnget der 
Tag, naot sich vor dem andern hochragend 
dcn Sterblichen. — Darnm etc. Quodita exponit: 
Das uenerworhene Gute, hier der jnngste Sieg^ 
iit fnr jeden der nachste und hjochste Gegen- 
stand seiner Freude, fiir den Sanger aber An^ 
lafs zn dem Lobliede. Darum geziemet ihm 
iL s. w. Verum gaudii gtadus minus e tempore pendet^ 
qoo ra ali<{ua prospera nobis accidit^ quam e natura rei ip* 
sios, qoatenus in se habet, quod nos delectet • Itaque non. 
projdmus quiscpie eventus nos laetissimos habet^ sed pro- 
spenimus. — J^Qy^€rai. vide ad v. ]22« Similiter «j^j^e- 
Tcff Soph. Aj. V. 1157 (Erfurdt.): ToiJr^ ejlg avicn^ rovnog 
igjnai rii^i. Sirailem verbi venio usum auimadvertunt 
Lezicographi latini* 

V. 162 — 179. 

Prarparato in antecedehtibus ad Hieronis laudes reditu 
victoiem ita celebrat^ ut primiun bonarum artium studium 
atqne hoqHtalitatem regis jam in carminis initio ( v. 22 sqq^») 
prapdiratam^ deinde potentiam ejus laudet, adjiciatque vota 
sua pro victoria curuli in ludis olympicis reportanda. -^Si 
h. L est signum carminis ad ipsum propositiun redeuntis, 
coB. OL III, 67 : '£)ti^. b* tav na *i9^fi6g orqrvvu ffafitv^ ^EfA^ 
(i€vi8atq GtiQiovi r' i?^&etv xvSog. Haec quoc[ue in fine 
carminis dicta sunt. -— if;di Si gi^avfHaai. Similiter 
Bos et hymnus mixtus est supra v. 23. Pyth, X, 82 {iluatog • 
ifivniv). -— De inniia' vofno et AtoXiytSt fioXnd 
vide Heynium et Bbckhium. -^ XQV ^st officium poeti 
eum ut Pyth. IV, 1 : SafUQov fiiv XQV ^« ^^Q* avSQl (pi^ 
i» gafuVf Motaa. — In sequentibus est criticoriim dis- 
tidium, legentium vel aUM i^, vel aUia xai» Illud^ 69 OATMnibNIKAI A' / « (juod habent Pal. A.B., tueri videntiir exempla 
na (nott. critt pag. 352), hoc faciiitas mutationis pro a/jLa 
xccl Aldina&. Ego faciocum codicibus. Ceterum de aX^ 
Xa zcu, non praeoedente ov uovov^ vidc Lamb. Bos. HH 
lips. pag. 788. 89. (Scharfer.). KaH sunt generaKter ea^ 
qusB nobilem hominem Grsscorumj inprimis regem dece* 
bant, quo inprimis pertlnult rei curulis s. InnoTQotput^ 
studium . Kdkw studium in alib quoque rege Noster 
hudat Pyth. ' V, 155., ubi yide, quae notavimus. — xAv- 
ratai 3avSaKo»oefiBv vfivtov nrvx^f^S^ Ad nu— 
merorum, harmonia*, saltatiohis flexus extendif Bbckhius 
ntvx^ h. 1. significationem . Noster ca voce aiibi so-^ 
lummodo de montium recessibus utitur. Pjrth. VI^ 23 
(ubi vide notata- de mvxog, nTV}[fjg et mvxAv usu apud 
veteres poetas). IX, 28. Nem. II, 33. Mihi e Graeco- 
ruin poesi nil innotuit^ quod nostram dictionem plene in- 
dubieque possit illustrare. Nec tamen reticebo locos si- 
miles. Auctor fragm. lyr. apud Plutarch. Qud^st. con- 
viv. IX, 15 (Fragra. pind. opp. T. III, p. 41. Heyne): 
KxtfinvXov fjiiXog Sifaxtov. Anthol. Palat. XV, xxvn 
(med. p. 608. 9.) e Besantini Rhodii ovo hirundinis: 
xXvrag no)>.vnXo7ta fLsrga fioXTfag. An de ve- 
stitu cogitandum? ut Anthol. Palat. II, 397 (Christodorus) • 
Mikog vcpaiViav. De poesi contorta eoque obscura insi^ 
pidaque habes verbum Xvyi^io Anthol. Palat. XI, xx, 3 
(Antipater Thessalon.): 0'1 r^ ini(av'»6ofjLOV XeKvyiOfii^ 
vov doxfiOavTBg» — De sequentibus vide Boddiium in No- 
tis criticis, nec non in Expilcationibus. Neque aliter 
Thierschitis. Conjungendiun esse imrQonog ici*v raun, 
fiBfifivaunVf et mihi dudum persuasum fuit. Deinde 
fii^Strai, absolute positum est, iUustraturque verbis adjec«- OLYMPIA 1 63 

tis igm¥ rSro x^ifog. Se<lquon»n perdnet tSto x^« 
tdiy cmn in antecedentibus non specialiter sit tale quid 
apoatBm? Cohaeret^ pulo, cum tiatai fieQifLVttiUiv; quss 
quafes sint, expressnm quidem b* 1. nondum est, sed pa-* 
XH a sequentibus. Opiatur mctorite carulis ad vici&^ 
riam e^aestrem accessio. Simillime Nem. X^ 53 — 61 
txitis ^imo TOtis expetit Noster Thifieo victoriam olym- 
picam, quam finis dfmfim totius loci dare exprimit . Ta-» 
lia smtt ez numero Gratiarum illarum pindaricarum^ quas 
primum tcntamen spinosas^ altior ihdago divino quodam 
decoie ornatas demonstrat. Sensui vocis imtqonoq cog- 
satum est Pyth. Ym^ 101: d^iiav pmv a(p&itov; oppo- 
situra vero Pyth. VIII, IM; aTtotgoftfo yvtofjLan — De- 
lade qm TtriBog idem est quod raro mjSofievogy quod 
(roba locus a Bockhio citatus Nem. VI, 93 • Nec alt* 
ter HxiSa ^oiv Pyth. III, 196. Soph. Aj. v. 600: "jEXnid* 
tj^. — ylvxvtBQav. Heynius supplet vixriv, omis« 
sam tum alias (Lamb. Bos. Ellips. pag. 320. Schafer*)^ 
tnm OL VU, 150«, ut quidem Heynio videtur. Erat, 
cian ^o aoiSiiv supplendam censerem, coll. LamK Bos. 
L c pag. 571. Verum id ipsum expressum est, iicet 
procul positum, s. oSbv Xoyoiv* Mirifice autem mixta 
sosi diversa, scil. via sermonum, quam tum canere, tum 
inTenire se dicit poeta • Primum oSbg koytav idem ess0 
poteri^ qnod ipse Xoyog, s. narratio, carmen, ut oifiog ini* 
w OL IX, 12» proprie via est^ qua poeta incedit ad di- 
Tulgandas heroum kudes, h. e. carmen. Isthm. VI, 31« 
sunt xdysv&oh iQyuv carmina, s, laudes bene iactorum, 
^imiliter Fragm. incert» CLXXU. Heyne T. HI^ pag. 154« 
Bbckb. n, 2. pag« 260: 

AioXeifg i^awt JwQictv xiXev&ov Vfivorv. ^4 OATMniONlKAI A* 

/ 

L e. cantum doricum» Nec aliter. aKi poetae. Et pn^ 
mum locos (juosdam Aescbyli^ Sophoclis, Euripidis Arl* 
stophanisque attulit J. Pottenis ad Lycophr. v* 10 {Miil«> 
ler pag* 1371 sq.). Bis addo Empedocl; v* 33 (Sturz. 
pag. 514): Aoywv axQanov, Id^m apud Peyronum 
(Emped. et Parm. fragm. etc. Lips. 1810) pag. 21. 53: 
'EXivaofiai' eig no^ov vfivtuv, Lycophr. v. 16» coU» 10 : 
Jib^oSbs inm* Oppian. Cyneget, I,*iO : TQtix^kev aragnw 
(carminum). Musaeus v. 175 (Passov.): ^ETtitav xiiimS-ag» 
Nonn. Clonvers. Kvang. Joh. XV I, 96 : Mu&mv xilev&a. 

Anthol. Palat Tom. IL pag. 796. Epigr. cxi) 6 (Incer- 

• 

tus): HvQato navxoirjfv igoQitjg atQanov. Orph. Argo- 
naut. v« 33: MavTilriq noXvntlQovaq oHfisq. Ceterum 
huic dictioni imitationem sub^sse rei agonisticas, mihi 
quoque verisimiie est, de quo agam alio hujus libri loco. 
Jamque illam viam koywv canity ut OL IX ^ 72 iniwv 
olfiov dicit kiyvVy i. e. carmen ipsum sonorum. Sed 
invenit odov Xoywv* Ea conjuuctio secundam ingerit 
t>iaf sermonnm h. 1. slgnificationem^ materiem canendi, 
nt Nem. VII, 75: oSov xvgiav Xbym. Ibid# VI, 75: 
nQoaoSoc (copia canendi) coll. 90: oSov, Hanc canendi 
materiem invenit poeta Olympiae, quo descendit ad spec- 
tandos ludos, s. ubi abstractum malueris pro concreto: 
eam laudis materiam subministrat illi Olympia (victoriae 
olympicap), unde poetarum carmina emissa per totum or* 
bem disseminantur v. 13. ^^) Sicque habes Nostrum ad 
initia carminis recurrentem, quod et alibi animadvertes . 
*— JSvv aQfiati. Hae voces junctas cum xlei^siv sig-- 

nifica* 15) Simnein geminationem significatloms in voce tvxog demon- 
•trabimtts ad 01. X, 75. OLYMPIA' I 65 

Hi&calKiiit: Cmrm vectm' (Rieioms victons) fianam car* 
men daldaSy i, e. Hieronis victoria cnfnlis carmen duU 
eiBi w3u inspirahii. Conneicse cum inlxsQov etc. ita cd*- 
^tstbi sant : Cumz t)ectns (Hierpnis victoris) ego hymni 
mttteriam nanciscar, nt ipse rex victoriam est nactns, 
Ita NosterOL VI, 37 sqq. ex Agesiae victoria curuli ina<* 
teriam petens celebrandorum ejusdem majoruraj cnrrn 
jlgesiee vehi se Jingii in patriam istornm haminnm . 
Priori stpictura fevet ordo naturalis verborum, posteri- 
ori eismplnm modo aUfttum. Neque vero toliendam pu* 
tD eam ambiguitatem ob alteiam ambiguitatem in verbis 
o^ loYm supra expositam . — inixsQov, quod Thier-p- 
iduo est pro victoriae olympicae auctore divino, mihi cum 
cetens interpretibus est yise carminum praedicatmn • Po^ 
eta se suosque hymnos adjutores vindicesque dicit victo- 
nm eorumque virtutis 01- XIII, 137« Maxime vero 

m 

buc facit locus, in quo poeta viam se victoribus virtuti* 
Losqiie eorum monstrare, in via immortalitatis gloria^qtie 
se prccedere fingit* OLIX, i20t Etrpf evpeiyie^^g, avtc^ 
yiia&aL AQogipa^og ii^ Motaav SicpQca. Adde 
sdiol. a4 n. locum : . * imHsQov xai ^o^&ov. ov yccQ ia-^ 
Qu TTpf vixijv vno ki^&fjg atpavia&ijvai. Et paulo antea j 
fioti&eip aov rp So^. — Reliqua (jtaQ^ etc.) sunt ver- 
lMn'^&y expositio. «^ evSeiekov^ Apud Homermii insu-' 
iae Idiacae et generaliter insuiis adjicitur hsec vox- , v« 
Damm. p^ 378. Eminent e mari insul^, ideoque eon-^ 
tpicast sunt. Aptid Nostrum Pyth. IV^ 136 eadem sig^ 
mficatio obtinere videttir- Adde bynui. homer. in Apoll. 
V. ^38: KQiaarjfV revSeiskov. Oraculum Archilochi filio 
cditum (Steph. Byz# y*0aaaog): evSeieXov a^v, Nonri* 
Dionys. XXVI, i70j ^AQaavirjfv evSeieXov* Nec aliter 
PiMd. Ol^et Pyth. 6 66 OATMniONIKAI A' 

oplnor hoc loco^ quum montlsprapdicatum sit, ob altltu- 
dinem conspicui^ 01. VI^ 110: 'TtfjfjXolo nitqav ali" 
Paro^ Kgovis, Lycophr. v. 42: Kqcvb naq^ ox&ov 
ainvv, AnthoL Palat XII, lxiv, 2 (Alcaeus): Aimi- 
va ynb KQpvi^. Schol. ad n. locum: xbv fierifogov 
xtu xccl(ag exovra rS r^kio. xava xa n^bg ioniQav xoi ta 
mgli tfjv Seikijv i(aav. Ubl vides scholiasten (coU. schol. 
adPyth. IVjlS?) nonabhorrere ab iis grammaticis, qui- 
bus Ithaca Ody ss. II, 167 videri poterat ivStiBlog (ad- 
modum occidentalis, nohv Selelog, de quo vide lexica v. 
SwL ) ob situm istius insul* a parte Grsecia? occidenta- 
lis. Cetenuh noster grammaticus non^duas, sed tres sig- 
nificatlones babet (ut Phavorinus v. BvSdeXog)*. altam s. 
conspicuum^ apricnm (i.ei m>xQat0Vy evf)hov. Phavorin. 
V. evSeielog), occidentalem. Duas signific^tiones habent 
scholia Pjfthi IV, 137. Denique cui evSeielog h. 1. vi- 
debitur iniproprie conspicuus, s. ciarus^ ei non adversa- 
bor, quamquam hon est, quod propriani significationem 

/derelinquamus • Erat enim Croniiim Pisae ax^cor?)- 
Qiov secundum scholion vetus ad v. 179., quod repetit 
Phavorinus v. KQoifUiV. Eddem pertinet ^AXtSog axQfa- 
rrjQidP s. Croniiifn 01. IX, 12. coll. 4* — Kqoviov 
ut 01. VI, 110., ^Ci oQog (Paus. VI, xx, 1. 2.), vel ox- 
^ov (01. V, 40) i KQOviav quoque (sc. xohavip^ vel ai- 
tQctv) habes in Anthologiae loco supra laudato . Nomi- 
nis causam refert Pausan. VI, xx, 1 (coll. Vll, 4): ^£ni 
Si ti OQsg (Cronii) tfj X0QV(py &V80i,v ol Baatkcu xa- 
kifievoL tw KQovfa xata iajjfieQiixp r^ iv t& tiQij '£2a- 

^q^ firjvl nctQa ^Wieioigk ^ 


OLYMPIA I 67 

V. 179-188. 

KaQTepdrarov fiiXog aXxS. Ita jungo cum 
a&inteqiTetiLus^ quamquam sollemmtis erat aXxav. Sed 
jiie OL Xm, 72: JSiavtpov fiiv mxvotaTo^ naXafiaigf 
pro ^alauag, Idem et in aliis locis aiiimadyertes • Ce- 
temn liaec Voctmi ejusdeni ^igiiificationis copulati6 em- 
phatica iisni homerico (xQarsQov iievog^ XQixr^Qficpi $i7i(pi 
Daimn. pag. 1147) similis est. Nec ^liter Porphyrius 
(Ordl. opusew Graeci Vett. seutentiosa ei inoralia Tom. I. 
pag. 318) : [^kxijg fiivog. In Damageti epigrammate (An- 
AoLPalat. VI, ccLXXvri, i^habes alxijevrag oigig, Vo- 
crm mitriendi yel pascendi iterum vides ciim armis con* 
juDctam, sed paulo aliter, Nem. Xj 23: 0Qi\pt S^ (Ar- 
gos) aiyjiav jifKfitQVfovog, Sensus autem hiijus verbi 
L L cs totiiis seiitentise explanatione elucebit. Plurimi 
cnm scholiaste poetam gloriantem (ut slibi OL II, 149. 
eto) fsKiunt vi sua poetica^ Ita verstnun antecedentiumj 
dIh suam qiioqiie poesin auxiliairicem vocat Noster, seoi-^ 
teniia contintiatiu^^ expbnendd causaxii^ bb quam ista de 
sc emmtiaverit. Tum erii fiiv wv ideni quod yaQ, ut 
Fidetra' Thierschio: Deiiri es pfiegt die Miise miir 
das Gescbofs hocister Kraft. Sed particula fiiv 
ffv m continuando sermbne cum qiiadam conclusionis 
significa^one usurpatur, ut api^d Latinos et qmdemy sae^ 
pissime ^ero significat imoverOy vel enimvero , coll. yiger* 
pag. 541. 845. Adde Schneiderum Leif. gr. V. filv av^ 
Hanc vero jparticulain riostro loco simul iiovae orationis 
erordinm esse^ patet eic S^ post aXXoun. Spectat igitur 
antecedentia et sequentia, quod apprime coiivenit ambi- 
gMitati sententiarum piadaricarum^ quae ipsae quoque Sce-^ *s 68 OATMniONIKAI A 

pius antecedentia continuant, sequentia pnrparant. Jam 

si antecedentia spectantur^ erit xaQxtQ. /iH. yirtus poe- 

tica, qua pollere se Noster dicit, atque sententia ipsa yhy 

xvtioag 6S5 loywv ulterior expositio* Ciun seqtlentibiis 

coimexa antithesin significabit yirtutis Pindari atque alio- 

rum. Nequa tamen absimile yero est, ffilog xaQreQw^ 

rarop hoc loco simul esse posse singularein aliquam lau- 

dem, quam senret Musa, i* e. quam poeta illico exposi- 

turus sit. Aliis hominibus reges opponit. Summum in- 

ter reliquos mortales culmen reges tenent. Ideo snm- 

' mam laudem jam in te conferam. Ita erit r^e^c^ tum 

fovetj tum seroat . — Ad sensum improprium yocis fti^ 

Xog etc. apud Nostrum yide interpretes • Alii poetae ea 

^ormula simpUciter fere utuntur pro cogitatione^ vel ser- 

mone. Anacr. XXXII, 11 (Fischer.): ^iXokoiSogoto 

yXdaaijg ^Pevyw fiiXafiva xjSfa, Aesch. SuppL v. 449; 

Kal ykiSaaa ro^tvaaaa fiii ta xaiQuc. Eumen. v. 674: 

HfAiv fiiv rjSfj Ttav teto^evTai^ fiilog. Soph. Antig.; 

(Erfurdt. ed. minor II) y. 1071: '^Sige to^ott^g ^Ayjjxa 

&Vfi(o xaqSiag to^evfiata. coll. y. 1020. Eurip. Hecub. 

V. 598 : Kal tavta fiiv Si^ vSg ito^evaev fiati]V. SuppL 

V. 456: Kal tavta fiiv Sri TtQog taS^ i^t]x6vtiaa. In- 

cert. Rhes. y. 872: Oif yaQ ig ai teivetat rXuiaa^ , w* 

aif xofiTteig. lon. y. 259: Me&ijxa to^a'^ tam twSe Si 

'Eydteaiyw. y. 1431: Eig tov&^ ixoifirjv" tSSe to^evtay 

tixvov. Androm. y. 366: T6 aaifQov i^eto^evae (fQe^ 

vog. Tro. y. 446: ^AXKa yaQ ti thg ^OSvaaicog i^axov^ 

ti^fo novog; Herc. fur. y. 1259: rkwaatjg mxQotg xiv- 

tQoiaiv. Menandr. fragm. incert. LXXXVH (Meineke 

pag, 225) r rXiaaaj) fiataiag i^axovria^ Xoysg. Et inse- 

quenti fragm. inc. (Meineke ibid.) aenuonem comparaf OLYMPIA I 69 

f 

{ 

cam lapidis ictu. Anchpl. Palat. YIT, coGcr^ 6 (Phi«- 

lippiis) 2 ^Oq&o, Toisvaag enti. Noniu Dionys. XUI, 483 : 

'£)70S q^«v arofia ^«por, iTtog ^itpog^ aanLSc^ tpanniV- * v. 

491 :niaap oJCarivovTa laiov fiilo^. XXXIV, 299 : Mv&o^ 

axoniCuv. Diog.Laert. (Meibora.) V, 40 in vitaTheo»- 

phra^ti: 'Pii^ma&ai aofirjg t.6|6v aviifuvov^ Ex eodem 

btito orta jputo Eurip. Androm. v. 936: 'E^ijxag yldia*-' 

aav» Hipp.v*988: JTXciaaaV acpuvat. Solon. XX VIII, 9 : 

niaaav sx it 'ATTixijV UvTog. Greg. Naz. Christ. patiens 

<oj^.T. II. p. 262!) • nmaaav ^' affuvai. Brunk^ ga^m. Elg 

lo^^orv.B: !^l(f€ks TvTQwaxua£fiajTbvShvivkoYbg. v. 15.: 

X^q^rro^ navtiQoig s TiTQ4aGxivai koyoig, His adde^ quse ob«- 

servavinujs ad Ol. IX, 6fi. -^ eagaTav x.oQV(p. Vo- 

ce$ ia^. et xogt^ junctas^ habes Nem. X^, 59:. .'frTjraTwv 

ii&h»v xoQVipaig. Deinyd^ eajiaToy idem est quod iaxc6r 

jta Isthm. VI, 17., s. mmnfmm. -^ in fikk,oiai>. De 

ixi c^nsaii vide Matth. Qr. ©r. pag.8S9. Adde Nos ad Ol. 

H, ai. Ad sensam Joci aliqnantispei: facit 01. IX, 1 58,, 

dki sermo est de variis viis gloriae^ et felicitatis,-^ — /*i? x it ^. 

Ancecedezitia poetam mooent, ut prec^ add^t pro victo** 

rc et se ipso .. RegQm hortatur, ne velit ultra speculari, 

s. ultra suam conditionem. Pyth. III,. 39; namaiv^i 

ta aoQaw. Isthm. VH, 60 : Ta fuxzga S" €? rig Tior 

miv€iy Pq€»X^ i^ixia&cu xa^^omSov &e£v SSQav. De 

Tcrbo nanraivtii v. Btomfieldium adAesph* Prom. vinct. 

V. 334. — T«hrov v%l^5 xQopov 7iaT$iv., Primum XQ9' 

wog h. L est mta, ut Pytb. V, 163. et apud Meuandrum 

Hypc^limaeis (Meineke pag. 166): Ovx ev&avaTiag 

«ij}idei^ «i«3^wv . ig x^vav. Sed circa tStov ambigunt 

intcrpFetes. AUi vertunt: ut talis (tali conditione gaii- 

dens) incedas per vitam. A^i c6njungunt cum xQ^^^^s t 

*• 70 OATMniONIKAI A' 

sed varia ratione. Gottyngius, Bockhio citatus, oppon 
. h. L vitam dicit alii vitae post mortem sortiendae- secun- 
dum doctrinam de regeneratione. VideStur quoque Plat 
Phaedr. (Ast.) cap. 29. Sed hoc alienum a loco aostro^ 
sl quidem contextus simpKciorem rationem suadet . 
Bockhius : per hanc vitam^ dmn fato fungaris . Sinii- 
les extant Menandri loci (Meineke pag. 166. 302.); sed 
ibi HTog alium sensum habere poterit. Mihi rtwrov 
XQOVOV est hoc vita» genus^ hanc vitm conditionem , ut 
supra V. 95. fiiov rSrov, et Menand, Arrhephoro (Mei- 
neke pag. 26): KataXmwv tSrov rov (iiov. Antea ve- 
ro P, de regno lo6itus est. Vult itaque Nost^r, glorio- 
se {vxps coll. xoQvtf,\. 181. etPyth. X, 109) regem in- 
cedere per yitam regalemj s. frui regno, dum feto fim- 
gatur, quod posterius inprinlis e prono^nine roaadSe 
consequitur. Omnis vero generis gloriam regi precatur, 
'^primis eam, quas nascitur e vita integra animoque in 
Deorum benefida non ingrato^ quod praecipue regem de- 
€et. Ceterum nec futurae victorias aliorumqu^ eventmmi 
bonorum mentio excludi videtur, Cura TtatHV )[qov6v 
ponfl |(?t» tiXog SviQx^o&ai Isthm. IV, 8. — toaadSs, 
Haud mint^Sy quam tu tilte incedis, Boddiius. Hoc 
adversatur primitivae vocis significationi. Rectius Hey- 
nius: pqriter diu . Sed quonam sensu ? Per eandemy pu- 
to, vitam, Est enim sensus: Vi vitam tuam regalem 
gloriose volq decurrere^ ita meam poetas^ Quod sibi even- 
"lurum dicit P., si poeseos laude pr$B ceteris Graecorum 
ponspicuus/io/i desierit victoribuscarmine celebrandis adesse. 
In ultimis iterum vides ad carminis primordia (v. 22) 
redeuntem, Similiter verp laudem sibi poeticam apprecan$ 
aliud carmen claudit Pindarus; scil. 01. VI. - <. OA YMnioniKAi s 
BHPQNI AKPArANTINQJ, 

AP M A Tl Laramiis piilclierrimi comilium in laude; solatio atque 
adnHnutlone yersatur. Prioia iuititun (v. 1 — 14) et fi- 
Bem (v. i49-r-fm.) occupat, in medip (v/ 16 — 149) 
oMisdtutum solatium et admonitio, ita tamen^ ut pbst so- 
htii cxpositionem yictoria regis (fratrisque) paulo uberius 
ceiebietur (v. 85-»- 93), Laus regis victoris introitu car- 
minis magnifico brevissime pra?libatur; namque ad alias 
gravioresque laudes fit transitus^ hospitalitatem^ Ibrtltudi* 
nem^ factormn splendqrem^ generis nobilitatem. Postre-^ 
mnm hoc poetam fadt abeuntenj fid alteram majbrew-n 
que carminis partem, in qua faipilia^ reglse fortunam ita 
cnaTrat, ut a proximis majorura fatis ad initia gentis a*- 
surgat . In iuis tnommqne fatis enm vides prdinem divi- 
nilus c^siitntnmy nt post adversa evenerint Iwtiora. 
Mnita perpessi majorestnU hnjas regionis coloniy intapo- 
sfremo sede potiti snnt, Eandem loftorum posi aspera 
consecaiionem gentis ince primordia videmnt^ primis Cad^ 
nddaram posi aceriissimam mortem divinnm honorem 
adepiis. Nec aliterjactum post Laii^ Oedipodisfiliornm- 
qne calamitates^ restitnii Thersander splendorem felicita'- 1% OATMniONIKAI BT 1 

temqae gentilem .^) Hinc ad triumplium regis (frahrisqiie} 
poeta recurrit. Jam sequitur admonitiOj prsemlssis sen-^ 
tentiis de voluptate yictorlaB ac de opibus multtim valen-^ 
tibus, si quidem accedat virtutum ornamentum . Ea fe^ 
licitate tii quoque itafruere, ut judicii posi mortemfutU" 
ri memor justitiam prohiMemque nunquam derelinquas. 
Ceterum res post morteni Cutu^-as de^cribens poeta <nul- 
tus est in enarranda felicitate proborum, parcus in (Jescri- 
bendo malorum supplicio, cuni yictorem Sidjxioneat jvsti^ 
tiae probitatisque laude florentem. Eaque iuturae felicita'- 
tis descrlptio tum per se habebat, quod consolaretur re- 
gem multa perpessum, tum yitae cum beatis agenda? pro- 
ipissionem; inter quos enumeratur Cadmus gentis Tliero^ 
neae auctor • Post haec non sine superba sui mentione ho- 
Stiumque TTieronis nota acerba Pindaius ad laudem regis 
recurrit^ quem ut supra (v. 11.) beneficiorum in amicos 
collptorum atque liberalitatis nomine praddicat. 

Historicam carminis partem haud inepte scholiastas 
Ulustrarunt, doctius yero sagacissiml in talibus ihgenil vir^ 
Augustus Bockhius. 

*) Similit#r Noster camine Pyth. qainlo Arcetflai fatlt geatil»- | 
bus ntitur eo cousilio^ ut yicto^em a rebus terrestribus ad 
coelestia evebat. Ibi vero rerum prosperarum post adversa 
mentione rex ad gratias divino yictoriae auctori ^geadaa exci* 
tatur. OliYMPIA H ^ 73 

V. I— 29*^ 

^Jva^i^^OQfit/yig Vfivoi^, Scholi^ste^ vetus: oj 
1% ifOffityY^ ^cvaaaovreg' nQwrov yccQ ra aa^utta tW/v* 
ii^jna^j tiO' OTia tiqo^ avta zal i] XvQa aQfw^Btatm 
Mb schoiiastes recens contra opposltam aliorum intei^p 
prefationem : acal T&i/o/ua di iviQyEutP St]lot asi, xai iSi^ 
mni na&oq, His non obstat Odyss. I^ 155«^ cum prs&^ 
iodium qooque matetiei carminis accommodandum iuerit. 
Ut vtfo nostro loco carminibus lyra^ sic apud Pratinam 
Adieiuri Lib, XIY. pag« 617. C. D. (Gatak. opp..critt, pa^ 
i37. D. E^ Bbcklu de metr. Pind. opp, T. I. P. H. pag» 
X8.) tibia serviit choro : 

'0 f mlbg vgeQov xoQtvirt^* 

Mok yoQ io&^ wttjQitijg. 

^hatc ferepristinafuitinstrumentormnmusicorumapud 
GpKosconditio, coU.Atfaen.ibid*^ quihaudpaucos refert in^ 
d^iBaales ifur^ rhg avXffrag fitf owavtuv raig xoQoigf xa^ 
^i:tiQ tfv narQiov* atkarigxQQog ovvaSetv rotg avli]* 
rdg. Nec tamen quddam dominatione caruit lyra, de quo 
Tidc Pjih. I, 1—7., ut et fiiKog Ol. IX, 1 — 7 . A|ibi lyra 
et cannen und quasi incedunt . ApoUon. Rhod. 11, 161 (de 
ArgOBautis canentibus ad Orphei lyram): 

'OQfpmi i^Qfuyyi awoifuov Vfivov aetSov, 
Apnd Nonnvm vero Panicae syringis ,sonus cantum regit 
Kaiys. XXIV, 39: 

Kai oif> fivmmoXoiO 9Cv/l€QV^T£iQav aoiSijg 

UavutSog ovQi/yyog OfAO&QOOV mSeo fAoknijfV. — - 

InterrogationiadbyKunos simiUsestSapphus iuterroga* 

tio ddiar» firagm. XLIX (Volg.) ^ Tiva &e6vx. t. X. 

Horatio Od. I, xn, obVersata, veteribus visum . Sed ordine in- 

verso a^t Romanus, cmu a mortaU ad Deum ascenda^ prss^ * 4 74 OATMniONlKAI B' - 

dicatunis prlmo loco Jovem nec non alios deps^ deind 
Romanorum viros summos^ postremo Augustum. Ii 
qu<^canninis decursu quid vituperandum sit (Bockb 
Expllcatt pag. 122)^ equidem non video. Assurgit pri- 
mum ab humanis ad diyina. Deinde a principe Deo 
rum ad inferiores coelitum ordines gradatimdescendit^ < 
quibus slmplicissimus fit transitus ad primum .Romana 
liistoriaB heroem, Romulum • Deinde aliorum , . qui inte\ 
Romanos famam adepti sunt, laude strictim memorat: 
jn Augusto subsistit^ inter quem, ut romanas historia 
Gonsummationem,^ Jovemque imperio universi divisc 
carmen ad altiora graviter sane magnificeque resurgit. 
Jamque vides^ omnem Horatiani carminis vim versari 
in alternanti quodam laudls ascensu ac descensu, omiienH 
que orationem excepta conclusione meras pra^arationis vice 
ita fungi, ut iegentium animos comparatio per universun] 
carmen decurrens ad laudis quasi culmen, comparMionem 
dicoAugusti cum Jove^ sensim leniterqueextollat. Mul- 
to aliter Pindarus, qui a Jove ad Theronem descendit^ 
poematis sui consilio recte obsequens^ de quo vide Pra&- 
monita. Eamque ob causam tripartitum illud exordium 
non ulterius persequitui: . — ^Hrot Iliaa fiiv //$6g, 
Jovis dicebatur Pisa s, Olympia^ coU. Istb|n. U^ 4l 
i^OkvfiTtis Jthq alaog)y quod prflperat isti regioni ludis^ 
(]ue Ol. XIII^ 35 sqq.^ vlctoriamque prsestabat ibid» v. 
149. Eodem trahere poteris Ol. VI, 7.f si q^udem jun- 
xeris J&og h Iliaay de quo plura ibi exponentur. 
Idem alibi audit Plsae fuSim. AnthoL Palat. XI ^ 
CCLvin, 1 (Lucillius): Toi Iliarig fuSeovTi. Ibidem 
XII, uov, 1 (AlcieuS'): Zev, Iliaiig fuddtav. Eo- 
dem sensu est Nostro seusu stricto ^OiifMmoi Istbm* II, OLYMPIA II 75 

il^ nec non Ne/i^aiog Nem, II, 7, D^ Pisa Jovi sacra v. 
qDoqne Himer. Orat. V, 3/pag. 476. Wernsd. —^OXvfi^ 
maits d* caraaev. Instituit Olytapiadem, qnod repe- 
titar 01. X, 70 ; IlByrtun^giS' iaraaev iogtav* De re ipsa con- 
laie $chol. ad h. 1. Adde 01. HhlL.^^AxQod-.y appositive^ 
lofo ix xiht axQ.;y^ erat ipsa 01/mpias a^Qo&iviov noXiue, ut 
apudPans.V,xxviij Bstatua qusedam diciturftxpo^/iwi/, A 
MeDdsis Joyi dicatum. Non repugnat Ol. X/96., tiM 
inoit&tva socnis belli distribuit Hercules'. — OfJQbova 
ii^ Thierschius bene: DJe Starke des Lobes liegt darlity 
dafi so der erste der Gotter tmd der erste der Heroen 
g^umnt, mit diesen abet Theron in gleiche Reihe ge- 
srelitwird. Ijaudis vero concinnitatem ineopositam 
vidcs, qnod primus memoratur, cui ludi^acrati fuerej se- 
cuxidas, qui sacraVit, tertius^, qui yictor in illis extitit. 
Sed prionim laudem non ulterius perseqpens^ Theroneiti 
statlm celebrat majoresque ejus, in qyorum historia mul- 
ta deprehendit poeta pius et acutus^ quae victorem ad fe- 
llritatem praesentem rite percipiendam faortari poterant . ^ 
TiToaoQtiag evBxa vixaq^OQs yeywv7]tiov onu 
Ahlwardtius le^l rerQfaQlagy quoniam neque hoc lo- 
coj neqoe Pjjfth. H, 8. hujus vocis literae ao monosylla- 
Kce pronuntiari possint . Deinde yey(»rvtiv in Pindaro 
laudi inservit, ut 01. ni, 117, Pyth. IX, 3. ^ In reliquls 
video Criticormn dissensionem , Hermannus : yeyiovi^ri- 
or, oTiv Sixaiov ^ivoui^. Addit Idem vir celeberrimus f 
ySigniJicai (o;r^) reverentiam hominum erga Deos. 
Hes. Theog. v. 25S; Pind. Py*. yffl, 102.^^ In qui- 
biis mihi primuni^ cum Bockhio n^utatio vocis ^ivov in 
^ivmv displicet. Deinde in om Hermanni haereo. 
Apnd auctores eniln mofio citatos om^ non est reveren^ .^6 OATMniONIKAI B* 

tia hominiim erga Deos^ sed ea^ quam babent Dii remm 

b^maoarum, ratio^ apud Hesiodum (e coniextu) panoy 

apu4 Pindarum providentia divina . Et hoc in alionim 

ijuoque scriptorum locis obtinet^ de quibus bene dissereo- 

tembabes Schneidenun Lex. v. omg. IQlxcepto vero uno 

locQ Pyth. VIII; 101., apudNostrum sempersignificatuo- 

cenif coll. Lex. Pindarr. £t conjungitur cum veibis 

£oni Nem. III, 116: ^O^i vitov imxiaQiOV /a^^ xcAa* 

Si(av. VII, J 20 (Ahlwardt ad nostr. 1.) : Baailija Si &m 

mffihu SaneSov^av^ roSe yaQvifiev &evfi6Qa oni 

Nostroque loco erit plara voce celebraref ni abundantiam 

statueris, ut in formula mal TQixd^v^etc» Jam Ablward- 

tius-^ita legit: yeyiavfjri* om rofV.Sixaiov ^ivav. Ez- 

tra necessitatem, cum possit oni ,(j-Qm} in ultinoia syllaba 

produci. -^ Sixaiov ^ivov, Hospitem dicit Theronem, 

ut Hieronem (Bockb. Explicc. pag. 122)^ prohutn vero^ ut 

Nem. Vni, 70. X, 1 00 . Ceterum hoc quoque carmine ho- 

spitalitatis laus aliaritm virtutum memorationem prait, nt 

Ol. I, 16. — Thero est iQi^aft* ^dxQayavrogf nt 

Hector v. 146: TgoiaQ xiov^, Hymn.homer-in Mart. v. 

3: ^Ageg^ eQxqg ^OXviinB. Callinus (Brunk. Gnom.) de 

viro forti v. 2^\ ^SlamQ yaQ fuv nvQyov iv oqf&aXuoi- 

Civ oQiHairV, Solon XX, 5 (de se, qui utrumque civita- 

tis ordinem a mutua injuria arcebat): ''Eati^ S* afKfi^a- 

Xdtv xQaxeQOV aaxog afJupotiQoiaw. Theognis (Bekken) 

V. 233: 'AxQonolvg xal nvQyog imf xeveofpQovi SriutOf 

KvQV \ oXiyrjg rifitjg efifWQev ia&log ovtiQ. Eurip. Mcd. 

V. 594: IlaiSag, fQVfia ^Soifiaaiv. Lycopbr. Cass. v.281: 

Si Scdfiov, oiov xiov' aikmiaeig Sofiwv , ^EQeiafjta na- 

XQag SvatvxSg vnoanaaag, Ubi vide, qufle J..Meur- 

•ii doctrina congessxt« Adde j1 Potterum ^d eundem OLYMPIA II f7 

TBsam. Oppian. Halieut. V^ 45 : BaffLXTJBQf oXvfima th-^ 
jm ynvrfi» Hem Cyneget. I, I (Ad Imperatorem rDma*- 
nom): SoifucxaQy aiiSfa, yccifjg iQtxvSig iQtuSfia, Qnintl 
Snijm n, 390. 435 : Sl lAx^Xe^, fiiya BQxqg iva&eviiav 
\4fjum, in, 449: ^Eml toaagv niQ ^Axamv cQXog a- ' 
la^Qa. 494: Kal arQarov iifQvv avBQicia &i]xag'jixau!iv. , 

AbAoL Palat. II, 209 (Christodonis) : Aiax Oilei ^oxqi^ 
io^ l^og aQipfjg, ' Ibidem y. 230: MiX(av ^MeXijg €QV» 
^j9tw6g. VII, cxxxym, 2 (Aceratus grammaticu^): 
Hector d^uoSofta rdxBvg 'iQxog iQVfiavaTov. ccccxli, I 
(Ardiilochus): *Y\f;y}Xhg Meya&vfiov ^AQi^TorfOiavTa ta 
A% Kiwag. Dcxtyiii, 6 (Leonidas Tarentinus) de eo, 
^ uxorem ducit liberosque procreat^ Ziaijv aTtjXcjcaLTo" 
xtam^ f aoTvXog iSia&ai Oixog. Domus vero talis virl / 

n-nuv, Vin, yn, 3 (Gregorius theologus): Basilius 
*'£oH Uoriwv, xxyiii, 6 (Idem) : Mulier quaedam ''EQfia 
yvtmxir, cxLyi, I (Idem) : Homo quidam "EQuafia aTov^ 
^ifootgv, CLxiy, 3 (Idem): Mulier quaedam **EQfia yv-- 
miif. IX, ccccxLvi, 5 (Julianus Aegyptius): "Eqxoq 
i^X^i IlatQl tixog, cccCLyii, 6 (Incertus) : AchUles, "Og 
smip JavaouJiv icQtfiov tQxog irvx^* -Alia de usu vo- 
ris f Mfog exponam ad Pyth. V, 151. Dicitur rex pro^ 
fofnacalum j4grigenti^ cum hostes pepulerit (Diod. XI, 
25)» et alio quoque modo tutam praestiterit . — cvcovr^wv. 
'« ^iaTiQtav atotov, awTOV et 6q&6:ioXvv omisso 
fommatc recte conjunguntur, ut sequentia {xafiovteg oV) 
aateoedentibus comitiode adhsereaut. Majornm nobiJium 
fionm, s. ab ipsis editum vocat regem ut Nem. VIII, 
15: Hqijwv aiOToi, Frequentior apud Nostrum est usus 
vocmn cpicanim €Q^'og et &dXog, — • Quare Thero op- 
^:io^^ dicatur, ambigi licet. Proprie est OQ&onoXtg / 78 OArMHIONIKAI B' 

isj qui urbem erectam^ conspicnam.^ claram (acit, coH 
Nem. I, 21. Isthm. IV, 65.; ideoque haud multum dif- 
fert a (peQeamoXig Pind. fragm. inc. XXXIL, quocum ali- 
quantlsper convenit xofd^uv Pyth* VIII, fin. lUustrem 
fecerat patriam victoria oljrnpica, hostium repulsione, de- 
nique openun magnificorum exstnictione. Diod. supr.cit^ 
e quo corrigendus schol. vetus: avvixri.ae xai (xvTog tijv 
^AxQayavra. E praeda enlm hostili urbem ornaverat a^- 
dificiis splendidis. v« Diod. Bockhiumque Explicc. pag. 
123. Agrigentum alid tempore conditum, coU. v. 15sqq. 
et interprr. ad v. 168, Ceterum urbis propugnatio maii' 
me continetur voce €QBt^fi4x, — x,afi6vTBg oli nokia 
> S'Vfi(a, Multas «erumnas ante novam sedem occupatam 
perpessi fiierant majores^Tlieronis, diu multunique per 
varias terras jactati; de quo v. interppr. Neque tamen 
ipsam urbis exstructionem omni labore vel pericuio ca* 
ruisse, per se probabUe est. fluici non repugnat loci no- 
Stri dictid, quae duplex Ulud admittit: po^t maltas inier» 
qne mnltas ceramnas. Anthol.Palat.Tom. IL pag. 794. 
Epigr. cyTii,-!. 2 (Incertus apud Strabonem ibi cit.): Ji^ 
t(aX6g nore rovSe Xmorv avr^x^ovdt S^uov Kn^acero AV 
Qtjrvv yriv SoqIj noXXa xafidv. CaUim. fragm^ incert. 
XXI (Ernest Tbm. I. pagi 346) de Hercule i Xaijoe^ /Jff- 
QvaxiTttav, imraxrcc fiiv i^dxi^ SoUif ^Ex S'* avT* &;'?«- 
aifjg noiXdxi noXXd xafidv. Noniii Dionjs. XXX\} 
196: Ti nXioV *HQax?Jtjg &Qaavg ipniaev^ eX ri/vct nrjyip^ 
IloXXd xaficjv oXiyrjy 6(puaSea Xvaaro yteQvtj; Anthol. 
Palat. V^ ccLxxiv^ 5 (Rufinus) de amante voti coiiq>otc 
fecto:'!Hvi;<ya, mXXd xafuoV. Ibidem IX, Cccclxxii, l 
(Incertus): IloXXd xafmv v6ar7]aev dviiQ rX^&vfiog ^OSiXf^ 
0tvg4 Ibidem IX^ dcucxvii^ 1 (AgathiU scholastlctis) dd OLYMPIA n 79 ecj qm multo labore domum erexit : IloXXa Tuxpuav. Bbi- 
danXI, cxcv^ 2 (Dio^corides) : Histrio &bulam «getri- 
icedoceos: o xafim^ nqlXa* Ibid. Tom. II. pag. 836. 
Ep^. ccm^ 4 (Incertus) de mercatore def uncto : lloiXa 
^tdmi xafiwv^, Ibid. pag. 842. Epigr. ctuAx^ 5 (Incer- 
m) de eo^ qui plenus moerote fratris cineres domum as* 
partat: AvToxaaiyVt]TOg Si xafifov (lala nollcc. Haud 
'^Tnolla fio^TiaaQ. Quint. Smyrn. I, 76: IdvijQ 
emuftv tTt ofiiiaav noXka fwyr^aag. Antfaol. Palat« 
ToiD.IL pag. 871. Epign ccclx^ 1 (Incettus): Paulus 
Afgioda omnem medecinam uno yoliunine complexus 
ikltar nolXa fwytjaag, De labore quoqiie poetico usur- 
pfforaiiilam noXla fioyriaag^ monet Jacobs. AnthoK 
Lfi.Tom. VL pag. 389. 90. Denique Artemo quidem« 
* ino IlBQyafjLS f idem^ quem Tzetza ad Lycophr. Cass, 
T. 1-7. IlBQyafiipfov Vocat^ de conditoribus Agrigenti re- 
fat: 01 fiiv yao ano rS Qoars avvtaxuf&r}aav. Sed hoc 
ii2 /fstring^dum videturj ut multo minus malorum per- 
pe^dicantur^ quam in condenda Gela. v. Bockh. Ex- 
f(irc. pag. 120. Namque occupata demum ad fluvium 
JSam sede aiutv Mfpena fioQOVfjiog^ jtXiroV xal ;fa- 
fir ayutv. — &Vfiw ad epicam rationem dictum iit Nem. 
LW: ^AXla &tm fiaaiKeut amQx&etaa dvfi^. Isthtn. VI, 
Q; 9Ufi^ &€Xcov» 01. I, 66: Jafuvra fpQBVag IfiiQia^ 
De homericis v. Damm. v* &vfibg et alibi. — Ibqov 
i^iov 01X71 fia norafiS. Ambigue dictum. Dicipos- 
^ majores^aviaiTi occupassey i.e.adfluviamsedesfixisse^ 
ram ii, qui fluvii ripas occupant^ ipsum fluviuna occupare 
<iantur. El hoc verborum indoli videtur accommo- 
^*nim. Fluvius autem ^AxQayag eodera sensu , dicitur 
''z^ua aorafiS (Genii; qui istum fluvium inhabita^* f. 80 - OATMniONrKAI B' 

bat. r. Bockh. Explicc. pagi 123) Ibqov, qv^o apud aKod 

poeta^ fluvii ipsi dicuntur UQoi, coU. Eurip. Med. v. 835 i ! 

^leQiSv Ttorafiwv. Alio tempore milii visuni: sanc- 

tum domicilium adjluvinm. Nec aliter Bockhiu^ L c^ 

docte agens de Agrigenti templis. — ^t.xi)Jag x* 

taav ixfd^aXpiOq. Sicilice deciis^ inter Sicttlo^ maxiinc 

conspicui. Vide ad h. formulam interpretes. Schol. rec. 

adv.l5: ol mQUfaviataxot xal •^yefiovixwTaToi. SchoL 

vet. ad V. 17: TnQifiUntoi fjOav iv JStxBlia^ *ut oculus 

in corpore sit a^ioloytaTBQov, — • aiwv t^ Bip%nt i^oq- 

aviiog. De sensu verbi tcpBiti vide Hejniura expo- 

"nentem. Verura quomodo(;unque statueris, non prius 

• illorum status videri poterat beatus, quam post Agrigenti 

occupationem. Primum virtute conspicuos se reddider 

runt. Hinc divitice, et quae divitias comitatur gratia. 

coll. Pyth. V, 6. Absolute, ut h. I. iffinw, Pyth. V, 73 ena^ 

/*a^ ponitur . Adde BBckhium. — rtASrov t8 xai ;jfaptv 

aytav yvriaiaiq in^ dQBTatg. Alm inl est propter, 

aliis signum additamenti^ ut forsan Nem. VI, 100. coU.Matth- 

Gr. gr. $. 586. pag. 859. lUud sequitur Heynius^ de qua 

praepositionis inl significatione vide Matth. Gr# gr. pag. 

cit. Sic quoque Anthol. Palat. VH, ccclix^ 2 (Iricer- 

tus): MuT&ov in tioB^i^. Ibid. Tom* H. pag. 734. 

Epigr. cccLviii, 3 (Leontiiis scholasticus): -Ttt/Aiyv inl ; 

vixaiq Elkeg. Idem pag. 873. Epigr. cccLxxii, 1. 2 .(In- 

certus): 'Yfikalio XtiQvxt toS" 'AQxia, Evxkiog vlto, Ji^ai^ ' 

ayaXfji," iVfQiov, <I>otfi\ in anfjfioavvtj. Ego nativam 

loci ambiguitatem suspicor, ac senstun utrumque copu- 

landum, ut in Orphei locis simiUimls* Hymn* XXV^ 

7. 8 (ad' Protea) : 

AKkaf OLYMPIA U 81 

Ui^isuav wakfiH fiioto tiXos iad^Xov in^ CQyoig. 
Idem hymii. XXXIII, 8. 9 (ad Victoriam): 

'AiXaj fMMxaif', iXO^o^ mno&7]fiiva} ofifian.cpai^QMf 
aiu ift' €vS6^oig e^^oij^ ^lioQ ia&kov ayBaoy 
Ultimum qtiidem yer^um Joh. 3caliger (Orph. ed. 
Herm. pag. 575) ita yertlt: ^ 

Semper praeclaro jnjigens operi agmma lau^UH) • 

Verom neutro loco ambiguitatem prsppositioj^us 'tpllendam 

puto. — Deinde yerbi ayto svfwlem usum o}i^erva An^ 

thol. Palat. IX, CGCCXxvni, 2 (Incertus): ^En^imvog aa* 

fuxm wxog ^dvSqaaiv olSev ayuv. Orph. Ai&^ y. 766: 

Xaoiv ffigiov uon aliter. -x^Qig autem esse pot^rit gratia, 

qum seqnilur divitiai, coll. Pyth, V, 1~5« Tnw^rschius 

de corporit pulchritadine cogitat (liebliche Gestalt), con-' 

textui parum conyenienter • Nec ut gloriae s impliciter spec-' 

tat^e sigaificatio eligatur, facit y. 17.) . qui . jam ipse 

hanc notionem inyolyit. Denique yVTJaiog mifai h. I.. est 

iiuitus et veriis. Ilhid yirtutis pr^edicatum ha]|>e^ Isthm* 

ni, 22: *uivSQwv aQBtav OvfAipvTov* t* ^^A' w Kqo* 

vie nai^Piag. Schol.. yet.: dfj,* la rs, Kqovh xal tijg 

'Piag mlZ Zev. Eurip. Tro. y. 1279 : jK^oyii^^Jupiter). Re- 

liqui Grsecorum de (^onio coUe cogitant. Jupitfr autem 

Oljr m p i u s iny ocatur, cu j us magnum fiiit templum Agrigen* 

ti, quamquam non perfectum. PoIyb.IX, 27* Polerat in 

idemteinplum pompa trluniphalis ducl . ~ 'iSog ^OXvfx^ 

no idem quod ^'Oii/^aJtoi/. — ^lav&^lg dotSaig^ de- 

lectatus his meis canninibUSf yel chori cantu. IRaro iai^ 

TQfjuu, cujus sensum' bene explicat Hemsterhuslus ad He-* 

S}xh. T. II. pag. 4«, h. sensu slmpliciter usurpatur. Yi-- 

de Fragm. scol. I (Heyne Tom. III. pag. 19). ApoIL 
Pind, Oi. €t Pjth. 6 8a OATMniONIKAI B' , 

Rhod. m 922: ^ltiwofihyh Qumt-Siiiyni.I, BQ: ''O^wg 
S" aga /Jauw ictP&ti. Tzetza Homer. v. 294: rn^trm^ 
Si ^eol xal lav&sv rSvSe iSovreg. Crebenime jungitur 
cum siibstaiitivi3 ^o^, ^pUq^ xgaSUcy ypiyv, ipgiveg^ 
Hytnn. hom. in Cer. v. 436 ^ 9vfiov tatvov. . ApoUon. 
Rhod. II, 306: Ovftov iaivmfi III, 920: ^Luvbto Si (pgi^ 
vag Btaat. IV, 23: 'Ev (fQsal &vfwg iav&ih 91^- ^' 
fibv iaV&eig. 1096: 0Qivag iaivtrav. 1691 : 'lav^ &V' 
fiog. Oppian. Halieut. I, 70: ^Htoq laiveto. Cynegeti 
I, 356: Bvfiirv iaivofiai. IV, 373: 6vfi6g iav&Ti. Mu- 
sseus V. 107: Gvfiov icn^&fj. Orph. Al&..\* 265: Afa- 
%aQm iaivexai ^toq. Quint. Smyrn. I, 75: IIbqI (p^t- 
a\ TVT&hv lav&rj. ^17: Gvfwv iaivu. 605: ^Ate (pQi* 
vag evSov iaivu. IV, 495: *0 5' ivl ipQtal ndfmav 
lav&ri. VI, 127: ^Htoq iaivsTav. 'VH, 238: 6>i;/mov 
it2vai>. 340: ^Qevtxg iaiveaxBV. 3B2 : 'laivBTO &Vfi6g. 
692: Bvfjurv iaivofiat. Idem v. 540. X, 334: Ovfibg^ 
iav&fi. XI, 164: 'laivero &vfi£. 168: ^lcdvtrai tjtoq. 
Xni, 63: iVoog 5* lamT' ^jixauh. 83: 0^Balv iaivov- 
To. XIV, 402: '^vci &Vfibv iaivofiBVot. 451 : ©v/iog «ii'- 
^iy. Anthol. Palat. IX, ncccvin, 9 (Cynis) : Gvfibv idv^ 
^jy. His adde, quae habet Dammins ex Homero pag. 
1103., ttemsterhusius ad Hesjch. supra citatus, et liebe- 
lius ad Archilochi fragm. XXV. — EvtpQiov UQBQav 
Eti naTQiav a^iaiv xofitaov Xovn^ yivBi. In 
his vocibus Xomta yivBi epexegeseos vice fiingi, monui 
ad 01. I, 91. Ejusdem plane generis est OL VHI, 109: 
Koafuyv, ov atptv wncUSMV Zevg /evBi, illis, sc. generi (il" 
lorum). Matthiaeus Gr. gr. pag.528: „ Ihnen, nahm«* 
lich ihreniGeschlecht.^^ Simillimum est Eurip. Baccb. | 
T* 317: 'Hfuv Ta riflfi^navrl r^ yivu nQoaij. Incertu^ OLYMPIA II 83 

Rhcsi r. 640 : ^Ej(&q6q nq 7}(iiv xQiiJPTtTtrctt CQccrevfieert, 
Vide Malthia?um.(Gramin.' gr.) modci cilatum. Herman- 
numin Museo anfiquitatis studiorum Vol, I. P. 1. pag. 
173. Miillcrum ad Lycophr. v. 1115 (Tom. 1. pag. 
191). Elmdeyum adEurip.Med. v. 981. Mattblseum ad 
eundem Euripidis locum, opp. Tom. VI. pag. 507. 8., ubi 
contra Hmslejum qudedam monentur. Alia dabimus ad 
ffkJj A. 15. coll. IV, 129. 30. — aQSQav naTQi* 
ttV. Paulo aliter pi. Xlf, 28 : l4QSQaig oixBiaig^ — Ko^ 
Hiaoff serva et trade* Hlud obtinet Pytb. VIII, fiii., 
obi vide, quae adnotavimus. De usu verbi homerico 
T. Dammium. Adde Spanhem. ad Callim. hymn. in 

Kan. T. 17. Opp. ed. Ern. T. II. pag.^183. 

» 

V. 29—55. 

Poeta transit ad generalem sententiam antecedentibns 
opponendam. yirva patria, Jupiter, scrva ipsomm po^ 
ttero generi^ Et hoc non altius tuq. potestate. 
Bet enim factas ne Tempus quidem omniam parens reddC' 
re potest ntfectas^ . Junge : T<av Si iv Sixa re xal naQa 
iauof mnQayfievoiyv idywv riXogy quod mibi peripbrasti- 
cum videtur, pro Ta Si mnQayfiivcc ^Qya^ non eventus 
rerumj ul Nem. X, 54: Tlav Si TiXog iv rlv {Zev 
frm^) eQyvjv. coll. Isthra. I, 36. Periphrastice Noster 
v(K»utitur 01. XIII, 80 (ftaxav Tslog Tifii^tw). The- 
ogn. (Bekker.) v. 140 : IldQat^ a^t;/w/i?g. Eurip. Orest* 
T. 1328: JStaTfiQiag TiQfi ^ i. e. aiarriQia. Batrachom. 
V. 294: TloXifie Ti?.og ilt%eUad^. Apollon. Rhod. IV, 
1096: Jixr]g miQaTa^ i. e. Sixi]. Archilochi fragm. XXIX 
(LiebeL) et Oppian. Halieut. V, 230: IleiQaTa vixt^g, u 
^'Vizfi. Steph. Byzant. v.^^Aaoog (Nicostratus): ^Aa^ 
*w 29^^, iig xtv &aaaov oUO-qq miQa&* tx^^ai. Plura 84 OATRiniONIKAI B* 

▼ide ad v. 57. — nBnQayfidvwv iv Six<jc clc. ADu 
dit poeta ad majorum Thero^is ipsiusque bistorlain. In 
juste facta {TiccQi Sixccv nmgayfUva) sl majoribus The- 
ronis refert v^ 70 sqq. Noster vero locus, quatenus The- 
tonem ipsum spectat, secundum interpretes ad injustmi 
Hiero^is ~cum Therone bellum alludit. V. inprimli 

: Bbcldiium vx Praemonitis ad nostrum carmeiii, -— . Factc 
infecia reddi non possuni. Pseudo-Phpcylides {Bruncjc. 

, Gnom. ) V. 50 : Ovx m yag Sivcctav xb r^TvyfiivQV 
uvat arvxTOV, — XQovog^ 6 navrtov nafiiQ* AU- 
ter Euripides, qui auSva Croni filium dicit Herapl. v* 
895 : AiiiVf Kqovo naXq* Sed idem poeta Temptis pa- 
trem vocat Dierum Suppl. v. 789 : XQovog, ntthubg nA- 
riiQ afUQav. Deinde cum sit ante omnia, senem vocant 
barbatum. Aesch. Ptom. vinct* v. 981^ '0 yT^gfioxiav 
XQovog^ Noim. Dionys. XXXVIII, 90: reQonf Ji^ovog 
aiav. Idem XLVU^ 472 : Ilolu^to Xqovo. Idem Con^ 
vers. Evangel. Jo. III, 79: EvQvyivsiog Aiiiv» VI, 216: 

*'£ti}g Sohxoto yofeio ^dfiffiXatprig noXiyai. xofifpf lavxai-- 

vetai auHnf. VI, 146: Aivuv ^Qvyiv€U)g» AnthoL Palat. 

II, 135 (Chrlstodorus) : riQm Aicov. Ibidem IX, ccccxcnr, 
1 (Incertus) : IloXuig XQovog. Aetemitatem Temporis vi- 
de Ead, AnthoL IX, dcclxxxviii, l (Incertus) : "Afi^QO- 

rog aimf. Vim temporis sequentia spectant. Sophocl. 

Electr. V. 179: XQovog eif/utQtig ^Bog. Philemon, fragm. 

incert. CXVII (Meineke pag. 429): *0 XQovog b fiiyag. 

Nonn.Conv.Ev. Jo. X, 62. AntlioLPal. T.II.p.863, Epigr. 

cccxxni,4 (Inc.): IlavSafuxriaQ XiQovog. Ibid. p. 863. Ep. 

cccxxvi, 6 (Incertus): Xuq Xq6vou>. Noster-Temporis 

potestati omnium Deorum potestatem subjicit fragm. in^ 

cert L. (Heyne Tom. HL pag. 107): ^Avaxra rbv nav- ».' OLYMPEA II 85 

nr iiaq^aiXovTa X^ovw nctxaQwv. Persis yero Tem- 
pos fuit Creator verut^ omnibus Kmitibus major. Pho- 
nkibiis yyAnie omnes res Tempns^ Tenebrof^ Desiderium^^^ 
coL SchelUng: Ueber die Gottheiten vop Samothralce 
pag. 54 sqq.^ ubi loci pindarid omissi siint. — ^ Au&a 
il noifiia avv evSaifiovi yivocr^ av., Fieri po- 
tett, vel solei. v. Mattb« Gr. gr. p. 122» — 'Eak£v 
yicQ inb jifa^juaTcov ntjfia &vaaxei naXiyxo^ - 
rov Safiaa&iVm Color dicfionis e re nulitari s. ago- 
nisticatiactiis, quod repetttum yides y. 41 {nh&og Si etc). - 
XaQfittta iala sunt gaudia fortia^ calamitate obstanfe 
taUtUora, Ab his domitum ac devietum quasi neea-^ 
to" iofbrtunium. Eurip. Med. v. 1175: JmkSv yaQ 
cvrj.T?J^' inegQatevero. Herc. fur. v. 101: Kafj^ 
rsoi yaQ roi xal ^Qoriiv ai avfi<poQai* Menander in 
Suppkmento sententiarum singularium y. 48 (Meineke 
pag. 337): Nixa Xoyi^fna rr/v nagSaav avfi(poQ«v. 
Hiyphiodor. 73L. aX. v. 9 : ^i^fW ^ i&vr^axov anuXaL 
— Idem infortunium dicit poeta nakiyxoTOVn EtymoL 
M. V. afiaxtjg. Santpfi. *AlXa Tiq hx ififUV naXtyxo^ 
w^Ogyav, Hesychius: naXiyxoray OQyila, Melius ^ 
pato Suidas: lZcrA*y<rxia», axoruvta. to yaQ naXfv, 
i^itaa^v StjXoif uqs naXtyxanr^Xogf naXhfinga^ 
tog, Jam naXiyxorog proprie est denuo iratus, ut Nonn* 
Dionys. XXVH, 177: MriSi naXtv Baxxouri naXiyxotov 
^fntt xoQvaawv. XLVIH, 4: XoXov naXiyxotov, Deihde 
ifenun atque iierum ircttus^ i. e. valde iraius • coll. Nem* 
IV^ 156. Maxime vero huc facit Aesch. Agam. v. 579 
(SdiStz.): Tav ^(Svta S' aXynv x^ tvxVQ naXcyxo^ 
u, Adde Eundem v. 863. 974: KXrjSovag naXiyxotsg'» 
Similliine ira «et inimieitiw personam induunt apud Iso^ 86 OATMniONIKAI B' 

cratem Panegyr. cap. 42 (Wolf. pag. 172): O^nag aiU 
fAVfi&rov isemper memoremy eoque coniinaamy immorta' 
lem^ TiQog avrog xi^fp OQyi^v i^eaLV. Idem de pace pag. 
422 (Wolf.) : ^£^ civ aufivijarsg xag (ix&Qog TtQog aXkti^ 
XBg.i^Baiv, Debeo utrumque locum ceteberrimo Alcma- 
nis editorl pag. 86.^ ubi rersum Tbeognidis 1202 (Bek- 
ker.) acute ita mutat: Tijg aiaifivt)gfjg iivexa vavTir- 
kijjg. — 'Ovav &e8 MovQa kiimti avexag oh- 
fio v vyjtjX-ov» Qaando Dei Parca altam Jeticitatem su- 
blime facit nssurgere . De voce avexag vide Schneide- 
rum in Lexico gr. et Bbckhium in Nott. critt. Idem est, 
quod avu)f vipi, in altnm. Ilifima deinde est erigere, 
inllere, ut apud Bacchylidem carm. ad Ebrietatem^ ubi 
de Veneris spe^ cui accedant BacchL dona^ ait: ^AvSgaav 
&* vyjOTaTia n i fi 71 ev fUQifivag^ i. e. curas cogitatio- 
nesque sublime fert. Nec differt inde vt/;S (piQeiv 
ipyth. X, 109. Ceterum nifinta alibi apud Nostrum ad 
plantarum incrementa et similia alludit 01. VII^ 122. 
coU. 127 (^iceare) de insula e mari proventura: <b(»eir- 
^ov etg ai&iga nefjLtp&elaav^ Similiter avanifiTUW 
t^ud alios scriptores d^ terra plantas pi^ogerminante. 
Orph. Hymn^ XXIX, 17 (ad Proserpinam) : KaQnhg S* 
avaTtefin anb yairjg. -^ &eS MovQa. Parca. V. 65 
simpliciter habetur MotQa. Sed nostra dictio alibi quo- 
que invenitur. . Simonides (de mulieribus) v. 104: 0e8 
MoHqov. Apollon. Rhod. I, 450: MoiQa &ewv. Anthol. 
/Palat. Tom. IL pag. 755. Epigr. ix, 86 (Aristoteles): 
MoiQa &ewv. — • OXfiov vtpjjXov. Pyth. II, 47 eo- 
dem puto sensu: MaXQOV olfloVj magnam felicitatem. 
Empedocles v. 355 (Sturz.): ^E^ o'iriq rvfirjg Te xal oaas 
firxeog oXfie., Idem v* 420:''O( Sif /i^xigov nQaniSfov I 
V OLYMPIA II 87 

txrnactfo fdhm. Eurip. Ipbig. Aid. v. 585 : Evtin*aq rv- 
vBf. CeterHni in versibus illustratis bene perspexit Pin- 
danis naturam humanam, qu« capador tenaciorque esse 
TideturlstiliaB yoluptatisque quam doloris, cumparvasape 
Bcilas summi mfortunii dolorisque sensum memoriamque -^ 
«EtiBgaat. — "FnsTat 8i loroe sv&eovoie KiS- 
ttoto xipats. Convenit hoc dlctum in Cadmi fiHas. 
Sinulem pronominis sroe ift eodem nomine omissionen» 
Tides Pyth. J, 69i'0 Si koyog. Tcdrtaie tni awrvxiaig^ 
aiiaifi^. Thucyd. l, 2: Kixl naQoSsiyfM ToSe t5 
Uya (hnjos, s. nostri) ovx iXaxisw iff*. De quo loco 
uberius a Nobis disputaturo in S?ebodii libro menstruo : 
Kritischc BibUothek fur das Schul- und Unterrichtswe- 
sen, 1821. pag. 94— ^7. Aeschyl. Agam. v. 1001 (Schutz): 
Nmg rk y«'»«»' oitoi<*i>xog if^^^i ^\ « anteoeden- 
tibuscolL V. 835. suppl«i»dum est avri?. — ivd^Qovoig, 
KiSiKno xaQatg. XiuhnifiUje (X«^/«» x6^a*Pyth.XI, 
I. colL ra, 174) sunl Semele, Ino, ^utonoe, Agaue, 
coD. scholiis. Ex his prim^ tantum et secunda hoc 
cannine exempli vice fungitur , cum post magnum 
infortunimn eximiam pr« reU<iuis sororibus fcUcitatem 
adepta sint; quamquam nec hse omni solatio caruerint, 
sed^jssquoque cumsororibus vsiQOV hvxov T^g ix &t' 
it mw. SchoL De his plura vide ad Pyth. IH, 174 
sqq.- ««^povos h. L vel humanam, vel divinamCad- 
midaram conditionem spectat. De DUs semper a Pin- 
dao adhibetur vox. v. Pjrth. IX, 105. Nem. ffl, 145., 
Islhm. H, 8 . Ita jam Homerus apud SchoL Nec im- 
pedit quidquam, quommus eandemsignificationemnostro 
<poque loco appU<»mu8. Bene Heynius: „Ev&Qovoi ex. 
nore astiqno dese et heroin», ut regin*, praeclare ad» 88 OATMniONlKAl 8* 

dignltatem declarandatn^ ut alias xQ^^^^^QOVoi [Pyth. IV, 
464. de herolna Cyrene.- ^Nem; I, 58. de Junone]/^ — 
Jliv&og Si nirvit fiaQv xg^aaovwv nQoq aytx^ 
^iay. In hac lod scriptione criticis recentioribus scio 
me adversari. v. Mingarell. apiid Heyniuin^ Bbckhium 
in Nott, critt.^ Hermannuni apud Heyniuni, AUwardtium 
ix^. suapoetas editione. lis poetae locus ,^uon sententia est, 
6ed narratio varifis CadnDddarum fortunaB, quas indplt a 
verbis 'imrai Si koyog sv&QOvoig KdSfWU> xoQaig'; ge- 
neralis autem sententia p^spcesserat: jid&a Si notfjno 
cvv svSaifiovi yivoir* av ^c/^ Bockh. in Nott critt. 
pag* 355. Jamque lenissima Bockhii mutatio eat; S* 
inirvn. Hermannus legitr S* Smrve. Ahlwardtius: S* 
invtvtv. Ego cum interpretibus prifribus facio, quibus 
Tidebatur Pindarus narration^m generali sententia, jam 
ante v. 35. obvia, interpellare/ cum potuisset condnnius 
fequabillusque narrationem continuare. Quod ita con- 
sentit cum usu pindarico, ut eam ipsam ob causam veterem' 
lectionem retinendamputem. Neque otiosa milii senten- 
tisB repeUtio est, cum is ipse mihi cardo esse \4deatur in 
Theronis majorumque ejus fatis enarrahdis • Multa sa* 
ne majores tui perpessi sunt / nec tu omnis infortunii ex- 
pers faisti. Ferum ea est rerum humanarum divinitus 
constitnta naturOy ut soleat gravis licet calamitas novissi' 
mo quoque fortunce favore oblitterari. Jamque exmea 
6ententia Si post inirat id^n.eritquod ydQ, — ^ De ver- 
bo nirvui (nirv<S) alii aliter. Videatur Elmsleyus ad 
Med. v. 55. ed; Lips. pag. 74. Hermannus in Eknsleyi 
edit. Heracl. Lipsiens. pag. 5^ — 59. Idem Eurip. Bacch. 
praefat. pag. xxxv sq. Matthiaeu^ Eurip, Tcwn. VI. pag, 
436« — * ^cJsi fjtiv iv ^OXvfinio^Q ano&avoic^ OLYMPIA n 89. 

fi^ofjLfa- xtQavvS Tavvi&€iga JSBfiiXa» .Seqiiim- 
tnr generalis sententifl^ anteo6dentis duo exeDoipla demon^ 
strativa.— goici. Soph. Electr. y. I54. 55: ffia X^ifo^ 
^fjitg ^iiei. Cfr. Oed. C. v. 12 1 3, et Nonn. infra landatum 
pag. 91. — ParticulaB fiiv re6pOndet remo^m d* v. 51. 
— aTto&avoXaa figofjiio xBQavvi. Eurip. Baccb, 
V. 6 (de Eadem): MtjTQQg xtQowiceg. V...86: AmHO 
aithiz xtQawia nlaya. V. 555: StfiiXag Uqov afiijfH 
TUifoVy iev noTB uegawo/Solog ihm ifliy/a Sia fiQOvrag» 
De mqphiato vero Numinis cujusque adspectu et occtuw 
raortalibus penudoso cfir* Spanhem. ad CaUim. hynm« in 
Lavacr. PalL v. 101. T. II. pag. 690 — 694 (Emesli). 
Secundum Nonn* Dionys. XXXI, 230 (v. pag. 90) 
Juplter ipse SemelAm in coelum evexit, secundum alios 
Bacchus fiiius. Anfhol. Palat. III, 1 (Incertus): 

Tavdt Jiog Sfia&etaav iv mSiveaai, xeQowS^ 
KaXUxofiov KaSfis naXSa Xiu *AQfiovli^gf 

IMctiQa &VQaoxaQfig avayei yovogj^ ^AxiQOVTOg, 
Tav ad-eov Ilev&evg vfiQiv afuvfiofievog, 

Quibus adde, quos citat Jacobslus Anthol. Lips* Tom. 
IX* pag. 402. — Vivit inter CoBlites. Nonn. Dionys. 
X, 129 (Semde de se gloriabimda) : 

Idem XXV, 116: 

2efiiXri SUntSaivev OXvfmBi 
avv Jity avv MaxaQeaai^ fAitig ipaveaa TQani^ijg, 

• * 

vut' fioT^tVTi mxft^Ofiivij Jiovvom. . 

Idem XXXI, 33: 

JSefiilfjV eaio vai^aav ^OXvfms, 
Ibidem v. ^^ 90 OATMniONIKAI » 

KQOviSfjg nolov ag^w 
' ' }[Sva noQiV S^fi^ff. 
ThvL T. 230: 

Z^ SBfUhfiv ig^Olufinov ovi^yaYif fititiQa Baxxo. — 
V. 46. Semela dicitur ^Towi&HQa^ non diversa dictk>ne 
a^xalUxofiog in AntlioL loco ^pra citato, quod ali&s 
quoque Heroin» prsedicatum est Pytb. E{CJ 186.^ ut ge- 
neraliier niulierum Nem. X^ 17. Atque Ol. XII^ 2» est 
Helena xaXlinloxafiog. Alii Semelam ideo rawi&aiQcev ^ 
dici putant, quod passis et longioribus quam ceterse dem 
yelheroinse criuiLus picta sit^ ut Slius quoque ejuslsthm« 
Vn^ 6. svgvxctitag dicitur, et Nonn. Dionys. XXXY, 
218 ravtmXoxafiog» Sed istam artis formam non semper 
^ibi constitisse inde patet, quod apud Nostrum Fragm. 
Dithjrramb. HI.^Heyne UIj 68) eadem Semele tXixdfmv^ 
vocatur. «— tp^let Si uliv JlalXdg duL Jovi Minenra 
filiasemplsr assidet* Callim.hyinn*Apoll.v.29.ibiqu^Span'- 
hem. Debetigitureosdemamicosetlnimicosbabere. Eidem 
mensdB S. actmovetur Nonn. XXV, 116., assidetque filio 
BacchoNonn. ibld» — « natg scil. Semela?, Dionysus, quo 
nomine semper apud Nostnim legitur illeDeus. — xia- 
ao^poQog. Irlem est xiaaoSirag' Fragm. Dithyramb. IH. 
(Heyne IH, 67). — }.iyovTi S\ Odyss. V, 333 sqq. 
(Bbckh. Explicc. pag. 125.). Apud Nonnum Dionys. IX^ 
78 — 91. his verbis Inoi vitam inter Nereidas gloriosam 
vaticinatur Mercuriu^ 

jiXld ai fiivti 
iaaecu avxv^^^^i ^oaijg vaireiQa &dKdaa^g^ 
olxov dfui/3ofiivf] IloaiSffiov' uvaXiri Si 
mg Qixig^ ig raXdrua fparl^ttai 'YSgidg 'Ivw* 
ov x&ovi^a xeveiSvt xcctax^nnpH at Ktt&aufwv' OLYMPIA, n 91. 

» 

aila av NtiQitSm /lia ylvBai* avtl ii Kmif/La 
ilniSt hairigp xaXiasig Nti^a rpx^a, 
naiSi Ttif ^oaa cvv a&avatff MeXixi^tp, 
Jkvxo&h], xgarisaa xvtijg xXrjfda yalfpn^gf 
9vnXott]g fiidiaaa fUt* Alohiv*'^ mfStoiov Si 
aoi niavvoq nXtvaiu {pikifAJtogoq ^iv aXt vavtTj^f 
fiwfiov hfa at?]aag 'Evoaix&ovi x^i MtXi/xigry^ 
gi^tav afi(fotiQpufi. &a)Maaaioio Si Supgo . 
Si^ttai rvioyi]a IlaXalfiova Kvavoxaitijg» 
Idem X, 124 (de Eadem): 

Kai cTtXeto novtiag'Iv& 
tfriQ€tgy. a^Xoiafioio xvffeqvrt^iQa yaXi^g^ 
Idem XL, 210 (de Eadem): 

^'(hti^ ^ai avtfp^ 
Aivxod-itjiv ^(oeaav iSi^ato Kvavoxaiti^gf 
xai fiia Ni^ztSiav xi^xXr^axttav. — 
De , Leucothea et filio Melicerte vide Pytii. XI, 3. 
ibiqiie schoL Fragm. Epin, I, 1 (Hcjme III, 7) . Ad sen-. 
sum prae^sitionis afifpi faciunt, quae adnotavi ad OL I; 
80. pag. 32. 33. — fiiotov a(p&itov tov oXov afnpi 
XQoVov est pleonasmus emphatieus utNem. I, 105: T^ 
anavta XQOVov ati. Hjnmn. homer. in Ccrer. v. 264 r 
Tifii} S* .Sif^&iTog aiiv» Bbid. v. 268: Aiiv — fj fiata 
navta» Menandelr Pseudohercule (Meineke pag. 182): 
'EySelex^g €^eig au. Ubi multa ejusdem plane generis 
colle^ editor doctissimus. Similiavide apud Eundem 
pag. 214. Callimach. hjmn. in ApolL v. 83 : *A£i Si tot 
aivaov stvQ. coll. Jacobs. AhthoL Palat. Tom. IH. 
p3^. Lxxju Quint. Spaym. V II, 88 : Ovqovov a<p&ttov 
aUi. Poeta apud Dionys. Halicam. Hist. Lib. I. (Mehrs. 
ad Lycophr. v/ 53. Muller. pag. 1174): 2ipag atp&i^ / 9» OArMT^IONIKAI B' 

Tov auL Idcm jpoeta ibideiii : Tbv ael xQOVOV . . • ijfic^a 
ncafta. AndioL Palat. XIV, xxrv, 6 (InccrWs) : Maxa-' 
Qmv uQov. xoQOP arp&itav auL Tzetza Homer. v. 126 2 
IdBi xliog a^&itov. Piroxime accedit Eurip. Iphig. Taur. 
V. 467: MaviQov )^^6voVj aei idiuy et quidem *emper), ua* 
de aiiqua lux oritur Aeschylo Choeph.y.955.56« 

V. S5--64. 

Prasceps illa in Cadmidarum domo rerum conyersio^ 
inprimis Semelde et Inus repentina mors ad noyam senten"- 
tiam deducit^ mcer/a esse/uturay tum quoad viine, ium quoad 
felicitatis durationefn,^Htoi /SpoTcSv y6 icixQvxaif 
nBiQag ov ti &avdt8, BeneHeynius: „0u xexQita$f 
ov SiaxexQifiivov^ ov SijkoVy aatpiq igi {xata xi), nWo 
modoy quando mors mortales oppressura sit, Similia 
Nem. VI, 10—13.^^ Nec aliter sdioliastae. — Inreliquis 
multa interpretum asrumna, Heynius in Nott critt*: 
yjbnote iaborat seu sensn, seuusu, seuscriptione. VulgQ 
•aqpipitur ac si esset TiotBQov, In SchoL redditur noiav, 
noSampfy note et auSinote." Idem in Nott. exeget.: 
fjOnote est quando, cumy quo tempore^ et respondet t^ 
TOte, aut alii definito; grammatica itaque ratio ordiuat 
verba: ovS^ xixQitai, neque certum est, non consiat, (eo 
tempore) quo diem finiemus integra cumfortuna. Quse 
jenuna sunt: siye [AfieQav de singulis diebus, siye de no-* 
yissimo die seu de yita intelfig^, Nec quaeritur, quan^ 
doj sed nD/n, noteQov , integra felicitate morituri simus • 
Videtur adeb bnite reqiilrere tota in anteced. avSi (xi- 
XQitai njEQag &avats tois sc. yevijaofxevov) onote teXl, 
nec Uquet^ mortem nds oppressuram esse tum, cum inte* 
jnro fortunf^ statu vitam iranquillejinire licebit « Sin afAi" OLYMPIA n > 93 

ffo» de singulis dlebm dictum est^ erijtacpjplendtpii: ne 
tum quidem nifccg ^&ccpora constat^ quuixi^ quoties diem 
kilariifr iniegra Jelicitaie exigemu^f . Quod vix pla^^ero 
potest.^ — Boddiius; ^ln sequentibu3 niagiaa diiEcultas 
est, de qua expedienda prope desperaverajcQ^ quod (moT% 
positum reperitur, ubi exqiectayeris cikorc. Id optime 
pcTspexit Thierschius Act«.pluloL Monac. T. I. F. U. p. 
^T^.ubi dicit: y^n eo Iqco duphx construciiQ in unam 
covfiataz inoxt rBlevTaaofiBv et u aw ciy.a&(5 re- 
Xmaaofieif ;^^ quod tamen quomodo fieri possit^ non in* 
telBgp: ac si dizeris^ 6;rore pregnanti sensu esse proboc^ 
bnmt T€ xal unoTe^ boc ipsum et ratlpne et exempjlo c^- 
ret« Nec tamen ulla ratio mihi superesse yidetur^ i^si 
ttt dkas^ poetam quidem^ yoluisse etiam de temfwre dic^ 
re: incettnm est, quando obituri simus^ simul tamc^ icl 
admiscuisse, an tum^ quando obituri simus, integra aj^fu- 
iura sit felicitas/^ Thlerschlus nunc simpliciter (Pin- 
darus Werkeetc. T. I.pag. 20): ^,Noch ob wir in Be- 
bagen endigen den Tag sehn mit gan« undurchbroch^ 
nem Besiz, den Sohn HaUos.^^ — Ea onmia tentamina 
intuta esse^ eorundem auctores yel concesserunt, yel puto 
concedent. Nil tamen sensu locislmplicius. Net/ue con- 
stat (xixgirai)^ quoties diem ^rantjuillumintegra cum 
felicitate Jinituriy 5, cubitum abituri atque obdormituri, i. 
e* 9110/ dies verejelices exacturi simus * In antecedentl- 
bus de dierum vitalium numero^ i. e. de viice diu*atione 
0ermo habetur, hoc loco de dierum /e/iciom i^umero, i. 
e. de dusatiouejelicitatis. TeXevraaQfiBV yero elegit 
pro ^yao fuv^ cvm antecesserit neiqaq &avaTOy i. e, &a-- 
voTO^, fiuis rerum. Hoc optime conyenit cum Cadmi- 
4arum Ularum blstoria^i quarum et yita et felicitas brcYif \ 94 OATMniONIKAI 8" 

foit, quiun in flore jurentutis tristissima morte Occubue* 
rint. — IleiQag -d-avaxa finh est, quem constitiiit mors, 
1. e. mors ipsa. SoUemnis Graecorum circumlocutio^ cu- 
, jus exempla qusbdam dedi ad v. 33.; ad4o sequen"- 
tia . Hooierica v. apud Dammium ; pindarica iki bis Di- 
lucidationibus ad 01. XHI, 80. Pyth. IX, 118. Hesioa. 
Scut. Herc. v. 357: Bavatou) TeXsvttiP, Homer. i6t He- 
siodl certamen (Hesiod. Lbsner. pag. 490) : Gavarow «- 
Xog. Archilochi fragm. LI^ 3; Oavdts tiXog. colL ibi 
Liebel. pag. 150. Theognis (BekkW.) v. 57: Oavaroto 
fiXog. Idem v. 1166: *0S3 tiQuaT^y'u e. oSov. * Mim- 
liertn. (Brtink. Gnom.) II, 8: 7¥>lo^ piP^^Sy ^*^- T^Q^S» 
Idem ibid, v. 9: Tilog &avdtoio. Eurip. Med. v. 154 • 
QavdtQ ttXBvtdv. Hlppol. v. 1 39 : Qavdts ri$ua, Erar- 
* pedocl. (Sturz. pag:517) v. 106: Qavdta tBXevt?]. Apol-; 
loD.Rhod. I, 836: ^ovo ti?.og. Opplan. Halieut. I, 527: 
Bavdtou) tiXog. V, 293 : Mogo tikog. v. 465 : Ti?.og 
i]firigy i. e. ij^rj. Cyneget. II, 598: Gavdtoco tekevtdv^ 
Quint. Smjrn. I, 104. 310. III, 615. VII, 522: etcvd^ 
rou> tiXog. VII, 613: TlavQov /iiotoio tiXog^ i. e. nikv- 
Qov /fftoj/. Anthol. Palat. XII, clviii, 8 (Meleager) : *£v 
aoi iiov ^iO)ig neioata Tcal &avdto. Ibidem Tom. II. 
pag. 844. Epigr. cclxxvi, 3 (Incertus) : Ti?.og &avdtoto. 
Ibid. pag. 856. Epigr. cccxiii, 10 (Incertus): Ti?.og !?•«- 
vdte^ Orph. Argonaut. v.- 106: Tilog &avdtoio. v* 
1116: Qavdtn televtrp/. Nomi. Dionys. XXV, 170: 
M6&8 tiXog, i. c. fio&ov^ Idem Convers. Evang. Joh. 
XXI, 114. 132: Oavdta tiXog. Tzetza Postliomer. v. 
413: Qavdtoio te?.evti^v. v. 416: Qavdtoio teXtvtfjg. 
— 'AfieQav, natS^ *AXi&. Similiter loco Euripideo 
iupra cit. pag. 84* horarum pater est Tempus. — OXYMPIA n 95 

P«crl 8 aXXor aXXcti eviQ^vfiiav rs fjuBta- xal 

norn^v ig avSQag ifiav. Flnttas (fatorum) cam re- 

huM lceiis adversi^que vadant in homines, Bockbius (ut 

Hejnius) jungit fiBtifiiiaaVf ut sint Qoal ev&vfiuiv re xal 

novar. Bfilii &yet loci ipsa natura et 01. VII^ 175.^ ubi 

avQM ut npstro loco ellif>tice usurpatur pro avgai faXormii. 

Undis yero yel mari fortuna creberrime comparatur; nec 

raro fortuna quoc[ue adyersa. Enrip. Androm. y. 350: 

KaxSv raovxfov hx ogag iTtiQQodg; Herc. fur. y. 724 > 

'/<•! 8ixa xal&mv naXiqQBgmor^og, Expressam ba-- , 

bes calamltatem 01« X^ 46: 'Oxbtov atag^ canalem, s. 

yitteniam atag. — Ev&VfJi^iai sunt res lastm ut Isthm* 

J^ 88. -— alXmt cum aXXog et a}JXoiog conjunctum Pindaro 

mUenine. 01. VH^ 19. Istbm. IV^ 8. et alibi. Y. indicem 

Bockhianum* Copulat bcec phrasis temporis et perso- 

nae variationem. coll. Viger. pag. 76. nott. Ad sentep- 

tiam yide 01» VH^ fin. Istbm. IV, 8, ■ .\ , 

V. 65-9?. 

Sententui antecedens illustratur et firmatur Cadmlda- 
rnm reduce infortunio. Non aliter prospera qaidem 
fini (jBvq>Qwv) horam viroramfortana aniversim spectata, - 
nequetamen ahjait fatoram iniqaitas, — Twi/ Je. Thero- 
nis ei majoramy non^ ut atiis yisum^ hominam (y. 64. 
avd^ag), i. e. Cadmidarum . oSb scriptoribus graecia is es^ 
se solet^ de quo Sjermo babetur, yel, qui modo praesens 
est tempore locoye. Apud Nostrupi yide Ol. VII^ 54« 
et locos plurimos in indice Bbckbiano. con£ Bockb. 
ad 01. VI, 174. -— &B6Qt(a avv oX/Sa. Schol. 
Aesch. Prom. y. 790: 'JSic &€5 oQfjui/diVOVf tjfvoi, &Btdv. 
Photius: BeoQQvtav (O^ioQtovy hc &s5 stQOiovK Yide Blom'^ ^6 OATMniONlKAI B* 

fieldium ad istuiii Acschyii locum . — Deinde junge iTta^ 
yii^ — Totum locum Bockhiusita inteliigit: yyParcam re- 
Jerre etiam d^mnumyVt Cadmidis inde a Laio ; sed id ip- 
sum esse naXtvt^iamXov aklta jtqovio^ alio tempore 
recB^lere et rejngere, nempe • inde a Thersandro : tum 
/| i pertinet ad primariam sententiam Moiga nijfi* indyei^ 
non ad naXivtQdTtBXoV aXXo) xQOVm.^^ Mihi secus videtur^ 
Recte quidem colligitur er hxo} — rwvS' — f | » ^cp, 
sententia relicta ad narrationem reverti; neque tamen 
sententise usus plane exclusus est, ob verbum indyu^ quod 
non tantum prsesentis historici, sed etiam prsesentis vulgaris 
yice fungi mihi persuasum est. Sententiam Noster miscuit 
cum narratione« Deinde naXLVXQdMKov jimgit Bockhius 
ctim aXXia yj)6v(a. Id ipsum contextui' yerborumque na- 
tivse simplicitati adversatur . Nec enim sermo est primum 
de felicitate^ tum de infortunio^ denique de infortunio re- 
cedente^ i^ e. felitfitate restitnta, sed de infortuxiio felicita— 
tem excipiente. Felicitatis restitutio versibus remotiori- 
bus narratur^ sed antea verbis haud admodiim paucis ca— 
lamitas in Oedipodem filiosque irruens. Postremo aa^ 
XiVTQdniXog mihi simpliciter est^ qui retro convertiiur, 
id^oque nijua naXiVT(fdneXov malum^ quod ab alio ad 
alium transit^ ToimTac, i, e. ab aliis hominibus ad Lai— 
um ejusque famiiiam. Sed poteri» quoque praepositio- 
nem ndX^v proprie intelligere^ cum post primum Cadnil 
'iiliarumque infortunium tempore interjecto eandem £imi— 
liam (Laium^ Oedipodem fiiiosque ejus) infortunium de- 
iiuo afQixerit; naXiVT^dneXog itaque erit pro ndXiv, ut na^ 
UvoQOog apud Empedoclem (Pejron* pag. ^7): AvTa/f 
iyct> naXivoQOog iXevaofiai ig noQov vfi;vunfi --*- Deinde 
^XXta XQovtu loci sententio^o colori optime respondet^ 

cpm OLYMPIA II , 97 

annnarraiio vote^ta xfiovfareqaislsset»^ fioQi/io^viog^ 
jataUs, ambigue, s,Jato eonce^susy s» fato obseqvens. — * 
Idoi<ra S^ o^ti* 'EQivvvs.lfietpvi oi avv aXXaXo-- 
^ovia yivog aQJiiov* Eurip. Phon. Vt 379: Xaxwg df- 
wr T9>g OlSinB <p&€iQ€i' yiPog. -« o^ef oh iSotaa ad aciem 
ociilorcun pertinebit. coU» Nem, X, 107 (de Lynceo): 
'O^rcerov Ofifia rtavtCDV imxd-avuav. •— Ad aQt^iov 
SchoL rcc. colL vet«: ag^^^iov^ noXeftixoVf iqynv rov *| 
^'AQiog xarayQfUVov. i^^AcpQoSivtiQ yaQ xal ''Agiog 'ji^fw-^ 
via IV ngofifiTWQ avtuv» Posterlus sequitur Ahlwardtius 
^AQfitov scribendo • Prius mihi simplicius videtur^ nec ali^ 
num a PiRdari usu « Isthm. YIII, 5J2 : YlitJiV x aQjflkfi^^oi 
aatStg. Adde aq^oQ quoque improprium usum 01. IX^ 
116. Pytfa.Y, 113» Isthm» ¥960. Deinde cuni euphe^ 
mismo quodam neque ejus no^nen apponit^ qui patrem oo^ 
cidit, neque fratrum^ qui mutuo se obtruncarunt. Omi^sse 
quoque.Oedipodis nuptise incestae * In sola csede necessa'* 
riorumVersatur narratio^ quod haud alienum a carminis 
consilio videtur^ Intercedebat inter Theronem atque 
Hieronem Syracusanum afBnitas. Nifailominus paulo ante 
bello peti^at Hiero Theronem « Adversife eundem nova 
moliti fuerajQt cognati Capys et Hippocrates ; dequibus om^ 
nibus conf. ^Sciiolia « Dicit igitur poeta : qnod ultimo tem*' ^ 
pore experta estjamilia taa, idem vidit in primOrdiii snis^ 
insidias suorum bellamque intestinam. ^^ Aii^p^ 
&fi Si GiQaavSQog, Thersander relictus cum fratribus^ 
solus memoratur^ quod ab eo familiaTheronis originem dii-* 
cebat. Thersander eratfiliusPolynicisetArgiae^AdrastifihaSft 
colLschoI. .In fratrum nominibus aliquantisper irariatur • 
Scho).: aSiXfpol Si avrS (TherSandri) Tij^^g xai ^Aka^ 
artaQ. , Deinde : ikei^&rj Si rS IlolvP^ixsg nfiaovrog OiQ-- 

Pind.Ol.etPyth. 7 

.. * f> •• • * i» • 98 OATMniONIKAI B' 

atn/SQoq, ^AvSQOTifiog, "'JXaatOQ. — Uxorem duxit Ther- 
sander Jociimaaaav rrjfp ^AfjLtfutQas, coll. SchoL — Ni^ 
QVQ iv ai&Xoig iv fiaxai.g re nolifis T*y*fi;/4.6- 
vog. Mingarellus viog pro jvvenilis bene iUustrat ex Eu- 
rip. Med. v- 48 1 Nia yaQ (pQOVtlg ix aXyeiv q>iXti. Nec 
. aliter Noster Nem. IX, 26sqci.: Nia^ai &" ioQtaig hxvog 
T avSQwv afilllaig aQfiaairB ^XatfVQoig: tibi rides juve- 
nes virosque juxta positos. Soph. Ai. v. 506 (de filiolo 
Ajacis): El viag tQOfvs axBQT^&Hg^ i. e, vim tQOtp^. 
Ubi Scholiastes : t6 Si {aQfiorrei) toig viotg xal Vfinio$g 
xal avatQocpjjg Stofiivoig. Liv. XL, 14 : In jnvenili (ja- 
venali^ armornm certamine. Usum Latmorifm uberius 
iliustraut Forcell. et Schell.^ quos vide . — Agonistica ve- 
ro et beUica virtute laus vitae heroic* comprehendebatur . 
Pyth. VIII, 35 (de temporibus insulae Aeginae heroicis): 
• SoiiXoiaL filvyaQ aeiSetav vixacpoQovg iv ai&Xoig &ge^ 
tffaiaayMl &oaig vmQtatovg i^Qwag iv fiaxaH* P^wlo 
aliter armis paloestram opponunt Romani, Ci<?. Brut* 
vcap. 9: Non tam armis instructus, quam palmtra. Mjk^ 
Xctig noXifxOy i. e* fidxccig, simiU pleonasmo ut Ri- 
rip. Heracl. v. 793: Ma/rig ayaiva. — De honose Ther- 
sandri agonistico et belUco vide SchoUa et Bockhium. — 
*ASQaatvSav &a7^og aQotyov Sofiovg. Juuge: &a- 
Xog aQioytyv ^ASQaatiSaV SofjiOig, Heynius de Adrastida- 
rnm germine loquitur . Adrasti liljerOS entmeral ApoUo- 
dorus I, 9, 13. coU. Heyn. notis . Aegialeus ac Cyanippus, 
Adrasti filii, sine prole decesserunt. De fiiiarum trium 
liberis vide Heynium ad ApoUod. 1. cit. Solus Thersander^ 
Argiae fUius, Adrasti stirpem longa imyevofiiv(»v serie pro- 
pagasse vldeWr, quare «(^w^^o^dicipoterat. Ab eo Thero- 
m$ faniiUa. AUter stholiastae*, qui de beUo Epigononmi co- • K OLYMPIA H 99 

gitant : imi GifaavS^og xoA 'Jiofi^Stjg ot ifdyovot imatQct^ 

Tivactyreg taig Oi^^ig rwnQoavaiQe&iPTav naxiQfav i^B^ 

bixriaav ffifvw. His adversattir ipse poeta, qui de^<b^« 

tddaram domo loquitur^ nou de CadmidU etc^ «— ^a- 

XogOorenlus^ de homiiubus ut boc loco usurpatur Ol* YI, 

114. Isthm. VII, 34. Eurip. Iphig- Taun v. 16S. 500* 

Pbon. V. 88. Electr. v. 15. *t- o&€V aniQfiatog 

fjfroyT* gi^cev, nginBi xov jilvfj aiSdfio iykto/iU 

i»v T< fiiXiwv kvgav re Tvyx^'^^^^'^' Locus ob 

exovTi diffidUlmus, quod cumDidymo et.AristarchoscholI. 

omnesque codd. agoosctmt. Schol. vetus: o&evaniguaTog 

ixovTi Qi^av* e^Ta an* alX^fjg agxv^' TtQiaMTOV Ai-- 

vfiatSaiAS. Refinuit haQc lectioiiem Bbckbius, atque in Ex'^ 

plicc. pag. 126. Atyndeton vero, ait^ non modo non offen" 

dii (CJr. Olymp, f7, 7/. }f 2), sed egregiam vim habei, 

propierea tjuod nova incipiente sententia verbd hqin^i 

rbv AivfjaiSafiB magis insignia reddaniar^ nec minns 

prcecedentia o&tv ahiQfiaTog ixovTi qi^av; ^ace 

visperitj ubi asyndeton sastaieris > Accedenie aatent catt* 

tu empkatico et sonis insirnmentoruni asyndeil pulchriia" 

do magis credo itlucescebat , Verumlocus 01. VI, 71 .,72 

(122. 23.) alius generis est* Non enim c^verbis o\/3Qg 

etc. nova incipit seutentia, sed ex antecedentibus i^ u etc^ 

quod ipsum quoque de odev nostri loci valet • Deinde nil 

ingidius isto additamento, ii&ev ajtiQfiaTog ixovti Qit,aV^ 

atque asyndeton tam durum in toto Pindaro non deprehen"^ 

di, qui ubi ad victorem canendiim recurrit, asyndeta qui-' 

dem non onmino respult, saepissime tamen nexu gramma-** 

tico arctiore utitur* Deiiique verbi e^om subjectiim re-^ 

motissimum esf, sc. TvivS* v. 66. Nihilon^niiS veterum 

tcstiiuonus parendiun^* quum lectionem ix^ai monente, loo OATMniONlKAI B' 

Bbckbio tantnm interpretationis causa adscriptaiin habeaxit 
tres codices, ixofTt amplectitur Hermannus et Ahlward- 
tius, ita jungendo: JlginBi tov AivtjaiSafis {avTois iv&ev) 
ffn^^atoq ^i^op ^scrw i}^^(0fuwv rvyxavHV , hoc puto 
sensu: inter {Iv) mjns posieros Theronem decet etc. 
Schmidii conjecturam €%ovra faciUimam- elegantissimam- 
que cum plurimis Pindari editorihus Scculus est Thierschius. 
-^ o&ev^ i. e. Sofiov^AdoaartSav y vel ^akQg oQfoyov, 
Tliersander^ Illud praefero • — a^iQfiaxoq gi^ctv, 
generis originem^ ^iCav aTtfQaarvzfiv, yiverixi^* Sinaili- 
ter Cjrrcne ' dicitur aario}v gi^a ( mater ) Pylh. IV, ^6. 
Eurip* JcnE. v^. 1576: TlatSBg ^/^;;^ iitag(corundemparen- 
tum) . Anthol. Palat. VII, cxxxv, 2 (Incertus) de Hippo- 
crate medico: ^oifis ani> Qi^rjg. Ibidem VIII, clxii, 4 
(Gregorius Aeologus): ^Fi^a roafj (pater tantus). Ibidem 
Tpm. II. ( iVnthoiogiflB Plaiiudea; etc;) pag. 7f6. Epigr. 
ccxcvix, 1 (Incertus). ccxcvm, 1 (Incertus): *JP/iJav 'O^iJ- 
pe. Adde Schellerum v. radix. sect. 3. — De Thersandri 
posteris, s. de Theronis stemmate conf. schol. et Bockhitnn. 
— iyTswfiiwv fieXecjv. Nem. I, 10: ^Eyyxifitov fuXog. 
Pyth. X, 82 : ^£yytcofjii(jov vfivwv, — * Deinde carmina et 
Jyra jungunlur ut Nera XI, 8: AvQa 8i acfvv ^gifurat^ xal 
aotSd. — *07.Vfinlcf fitv yaQ airbg yigag eSexro. 
In his avTog opponitur fratri, ut Pjrth. VIII, 79 Pindarus 
{avrbg) se Amphiarao (v. 55) opponit. — yi^ag, deciis 
victorite, coU. 01. VIH, 16, Pyth. V, 41. 168. VIII, 
ll^. Nem. VII, 149* Isthm. I, 18. — ofioxlaQov, 
ejusdem hereditatis, sortis , Bene schol. vettis : Sva rijv 
avyyiveiccv, Nem. IX, 11. sunt Latona^ liberi ofiOTiXagoi, 
quod scholiastaenon idem esse debebat quod caoi. — De 
V. x?.a0og vide ad 01. XIII, 88. — -. V. 90 Gratiae com- OLYMPIA 11 iQX 

manes dicimtur, quiun fratris honpr in fratrem redundarit, 
Pjth. V^ 135. audiuht Arcesilai xnajores defuncti a(f6v oA- 
|for viftJ rs xovvav z^Q^'^ evSixov r* 'AQXBaihx, Pyth, 
VI, 15. victoriam dicit naxQl xoivdv ra yevea. Deinde 
Gratice flores (triumphales) hoc loco praestant, ut 01. VI; 
126« Gratia victoriae imminentibus decoram fprmam ad- 
spergit. Pyth. V, 60. Gratice victorem Carrhotum illu-* 
strant / Gratias vero secundum Pindariftn omnia mortali* 
bus )ucunda et dulda largiri nota res. -» av&sa t€- 
&Qin3iaiv. Flores proprie sumti, de quibus v. interprr. 
Eqnorum Jlorcm improprium s. decm hahes 01« III; 6 « 

V. 93-rI02. 

yicioiiam adepti santjratres, eoque- osmmna exnti^ 

Ea enim exuitur, qui tentato certamine victor discedit, 

Haec est sententiae ciun antecedentihus cpnhexio . QuoAiodb 

sequentibus adhaereat, post singula illustrataexponetur, 

T6 ^i Tvz^tv. Elliptice ut Nem. VII, 16. 81,, et A^- 

jr«y Nem. X, 50* Quid suppleudum sit, sequentia do- 

ccnt. — aytaviag, i. e. aytivog. Vide indd. pind. 

cqIL Eurip. Suppl. V. 525 . IdvS^xfiTJtag nQoacpiQwv aym^ 

viag. Cum nBVQfOfitvov aytaviag couf. neigaa&at 

ai&Xiav Nem. XI, 29« — Is eventus naQaXvei Sva^ 

ifQOViaVy a sollicitudine et aerumna liberat, utOl. VIII^ 

9 (v, interpp.) «victoria e$tafinvQa novwv^ Et Nonnus 

Dionys. XIII, 274. vixtiV vocat itvoinovov. Pyth. V, 

142. estfiiXog trinmphale kvrfjQiov SanavHv. Atque 

postreraum hcvc poetae animo .inter alia ohversalum fuissq 

e sequentl dQ divitiis( sententia concludo . Nou enim, ut 

scholiastae volunt, de aerumna, generaliter poeta loquitur, 

led de aerumna, qyao certamen inei^tafiBvov ay^aviagj lo':^ OATMniONIKAI J^, 

\ * 

f _ 

|)raeibat et comitabatur , Eodera vero siiratum pertimiisde, 
qui satis raagnus debebat esse adspirantibus ad victoriam 
curulem, per se probabile est^ coll. Pyfti, V, 142, Isrtim. 
JV, 50. etalibi, — • o fiav nlSrog aQBtatg SiScci- 
SaXfiivog (piQtiTiov t« xal tcSv xavQOV, ffa&ei^ 
av V7tix(ov fiigifivav ayQQxiQav. In hi^ aQiral 
Heynio recte sunt stndia laudiim ipsmqne landes, De 
probiiatc ad opes accedentej i. e. de usu opura sancto et re- 
}igioso aguht sequentia {ai Si). Sunt igitur tales opes, 
quas quis non domi abscondit (Nem, Ij 44.), sed artibus li- 
beralibus (xalotg) impendit, — » ra Hoi ra pro contextu 
gpud Pindarum habet sensum variiun^ coll. interpp, Hoc 
|oco simpliciter est haec etdlla^ varia vel malta, ut Nem. 
J; 43, Nem,YlI^^h^qjiQBfi xaiQOV, Pyth,I, 111: 
^aiQov SiSig^ simili sensu, Opes acrem strennum" 
tfue dominum nactae opportunitatem variarum rernm ge- 
rendarnm afferunt . Divitias per se spectatas nullius mo- 
pienti esse^ non fugit vetcres, Theognis (Bekker.) v. 717 ; 
IdXXa yQti Ttavrag yvio^ifjy tavtrjiv xata&iad-ai, 
wg TtlSrog Ttkeiartjv naaiv lyu SvvapiW^ 
Accedere debet ^ n^Ql ta %Qfjftata aQttri^ ut 
vefbls Aristotelis utat Eth. Nicom, IV, 1 : Kal nUtw Sti 
XQ^(J^tat aQiara o e^oifvtiiv neQi ta ;jf p rj itt a r « ape- 
r V ^' De vi opum prohitati {aQBtax a&aQo) jimctanipi 
V. Pyth, I, in. Ceterum adde, quos citant loci nostri 
scholiastae. — . fia&Btav vni%(ov fiiQi^uvav dy^o^ 
rioav. JJi occasio variarum rerum gerendarum ^esQ 
olFerre possit, antea (vide schol. infra allegaliim) debent 
0\*es utQtuvavayQoriQav vnixBtv, suhderey suggererey su6- 
Vtinistrare st^udium quasi venatorium^ i. e, acre, vni^ 
^^v hocloco iTiere activum est, ut naQixtf^v. SchoL v^ OLYMPIA H io3 

tus: StSigynaQaaxfiVf nQonaQ^cx^'^^ unoxi&tig* 

De ayQOx* Idem: 8wvowv &jxolov xal evkf^nro^ 

xai uyQoriQav. Idem; nQonaQoax^v rr/v fiiQipivav, 

Si* ijg navxa ayQBvetai, Idem: ayQOxiQav avxl x5 

€vayQoriQaVf xtpfanavxa ayQBVeaav xai &i]Qevxi^ 

x^v €ig x6 noQi^€iv. Idem: ayQoxiQov, iayQ$vxixi]V 

xiv iiSiiaVj &7iQtvxiXtaxiQav nQog x6 noQil^BiV xa 

aya&a. Cum bis cbnf. Hermiam ad Plat« Phaedr* 

(Bbckb. Explioc. pag*>128)^ nec non Glossam a Bockbio 

allatam. Non aliter Pindarus alibi, coU« indicc. Adde 

Scbneiderum Lex. gr, — De vario usu vocis fia&vg yi-^ 

de ad OL XIII, 87. — - aaxiiQ^aQi^akog, Insigne si^ 

das, L e. decas. *AntboL Palat^ XV, cci.xxxi, 5 (Incertus) 

desacerdotequodam: Soipifjg iQixvSiog aaxt}Qy qui ipsam 

quttsi Sapieniiam decorat, Ibidem Tom, 11« pag, 715« 

Epigr. ccxcy, 2 (Incertus): KoXofpdvj xQVfpiQiig aaxQov 

'Itjovhig. -T* ixrixvfAOV avSQi tpiyyog. De hls vidp 

ad y* 102 sqq. — Jam vero, expositis singulis, utriusque 

s*ntentis ad res Tberonis rationey br^viter exponam^- 

ncioriam reporlasti (^nt fraier ^bs'), eoqne omnem cB' 

ramnam agonisiicam deposuisti^ Id tibi proBStiierant 

opes^ qnas dominum nactae hand inertem mnlianm re* 

ram stimnlos (coU, 01. I, 174* p^iQi^vava iv) admo^ 

venty ande, si hene cesserint propositay nmltus honor, ro- 

dandat, Vides siniul, verba p iaolv nlsxog x. x. X. non 

abruptam constituere sententiam, sed pendere a praecedeu-. 

tibus, eiimque nezum fortiter ^Bxprimi particula iiav^ 

Vi 103— I49. 

El 9i fniv «jiav xig olS^v x6 fiiXXov. Cni» 
«riticorui0 atque interpretym ob'^aiy struct^e«d3versiup^ I04 ' OATMniONIKAI B' 

^ quod tamen agnoscunt scholiastae veleres et librl fere omnes* 
Scholla Fecentia hahent facilius >e;^€i^ Partitipium scholia— 
stis prioribus avaxoka&ov fiiit^ quod varie supplent, Schol* 
vetils ad v. 102: ElSi r^g tStov %wy tov ttXoTov oga 
xal Ttgog to fiiXkov^ ori tSv aShcav TekevTtjOuvTiav tov 
fiiov TifuaQia xal XQiai^ noQa totg anotxoftivoig iaTiv^ 
Sxj&v avT(o eig aSixiav ixQVOaT6, Ita. post v. 
108 apodosis statuitur. SchoL. vetus ad v« 104: bitv^ 
oiSe t6 fiiXloVf oTi, ol fiiv iv t« ^pf afi€tQTavovTeg iv 
^Sb^ xokd^ovTaif ol Si iv aSa iv T(S rifitTiQio fiUo iv 
ry T8 Jiog ctQ^^ (^TavTffV yaQ.Hm tov vjioxtifitvov riS 
iQavw Tonovy xal idv Tig iv, Tatg tquAv ava^wa^ifiv^ 
ag v(piaTaTaty ovttfvaQTriTog etg Tag TQffig ixaTiQw&ev fii'' 
,f/iy, Ttfrov tpfiaiv eig Tag tAv fjiaxaQwv vriaeg nQonifjL- 
nBod-ai, HuiG interpreti circa v. 128 apodosis statuenda 
videtur. Eam longlssime ablegat Hermannus, sc. post 
T« 159: ^,DelatU9 (pdeta) ad descriptionem illii:^ beatorum 
«ortls^ pro apodosi^ q^as sequi debebat, aliam liberius 
'€onformatam substiti||^ v. 160: "Emxe vvv axoTtda To^av^ 
0t quae sequuntur.^^ Ife his si unum aliquid eligendiun 
erit, primum eligam. Sed aliud anacoluthl exemplum in 
hoc poefa desidero , Idem vatere puto de aliorum Grae- 
coriim sententia, quibus e^^vav fuit idem, quod ^wv igi vel 
fyu. coU. schoT. atque Eustath. ad II. VIII, 306 (Bockh, 

y Explicc. pag. 129). Bockhius in Explicatt. perquam inge- 

lilose legit: . . rpiyyog ti yi fitv exfov x. t» A, Id mihi se- 

• cimdum meam superiorum ioterpretationem hunc iere sen- 

^ sumsuppeditat. Pindarus^ diviiias^ adty domino haud iu" 

• erii verum decus esse^ait, siquidemy qni eas teneaty judi- 

kii non sit immemor^ {fuod post mortem homines mft- 

% wat. Ita 8a%e vocum -ikriTVfiov avSQt tfiyyog yusxm OLVMPIA ir ' K* 

9CDsm emer^ty qinim opibus vere omatus nondidpostit^ 
nisi cpii usum earuit| ad summum rerum arbitrum retulerit ; 
Restat alia loci medelai £^Y Si (iw i^m tiq olS$if tb 
fuUor, Eas opes qni habet^ bene nomijntura. Nem*. 
IV, S9i Ev oiS* , oTi^ x9^^S eQmov TtenQfafihav rskiaei 
roU. Pyth. 1X5 86: Xw rt fiekXei, x<an6&€V iaaera^lS 
*a&ogag. Sed quonam sehsu olSeP capiendum, si vel 
anacolutfaon, vel Bocklm rationem expositain rejeceris? 
Kon per senovit iste hcmofntnraeornmquememoresti sed. 
dehet nossey i. e. opwn suarnm nsnm frnctnmque ddjudi"' 
dsmfnturwun accommodare . Ea Theroni, viro justo sancto-* 
que^ praecipi minime sdfisurdum erat . Judicii enim post raor- 
tem futurl descriptio fere tota est in enarranda eorum beatitu** 
dinc^ quiper vitam tdplicemjustitiaBstudiosifiierunt. Hisad* 
de^ c^a de solatio exposita sunt in Pr^monitis pag. 72. 
Sed in describeiido malorvm supplicio hostes Theronis per- 
stringi, et mihi probabile est . Nec tamen facere possum 
cum Thierschio ^ qui sen^m totius loci nimis conti*^here 
videtur. ^^a aber zwischen Xonigen fcein aiH». 
derer Richtfr steht, als die Gbtter, so wei- - 
set er, zur Warnung fiir die Zukunft, anf ihr 
Urtheil, auf die Strafe, wlllche sle d^ Frev- 
ler bestimmt, aber auch auf die Belobnungen 
hin, welche dem Bewahrten bereitet *sind.'^ 
P. nude agit de judicio infemo, quod omnes man4l pro 
terrestri opnm ufu. — - ott d^avovt^v aiiv iv^ . 
'd'aa avt ix inaXapiVOi tpQivBQ Tioivag eti^ 
mav. In Mp iiiv rdspicltreraotum Sl v. 109. -— iv&aS* bene 
cum anaX. q>Q. juiigunt scholiastsp,' qui eande;^ vocem de . 
vita humafia intelligunt. Necalfter PindsmisFxagn^. thiren. 
I (Heyne T. III. pag, 31). ~ avtix\ Statim post dis- ^ O ATMHIONIKAI tf 

eesmm e wta . AUbi Pindarns imprc^nBii statum quen^ 
dam inter mortem et poenam infernam ij|termedium statuera 
videtur, ni alia interpretatio praeplacuerityde qua yide inii^a* 
fragm. thren. HI (HeyneT. III. p. 36. Bbckh. pag. 633) ; 

■ ■ ■ ■ 

'" yaia nu^rSvxav iv aXyeai fpovloig 
vno ^Bvylaig acpvxtot^ xcextiSv* 
Sed poterit ccvruca cum schoL rec. ad V« lOil. idem 
esseyqixodrixi^(fta, '^ra S' iv raSe Jvoq: oiqx^ 
aXiVQa xata yag Si^xd^s^ r^g, i^^Qa Xo/ov 
giQatrag avayxa. Antecedentis sententis repetitio il- 
lustrativa* Ita erit S* ei vel nam\ — iv raSe d* «. 
oppositumpiito a/irefusdem Joyisiinperio^sc.coe/e^ . Schol» 
rec.: dvoq aQXfi o sQav^og xal 4 xoa fiog. conf. SQhoL 
rec. ad v. \03. Alii opponi volent aliorum iraperio^ tum 
Croiii beatorum in insulis^ tum)|^lutomS'in infemo. coU» 
schol. vet.! Ju}g aQxrjv (ptiai, tijV ^wrjv xa\ rijv avt» 
Siayoiyyvv* — xara yagScmd^ei^rig,^ Gravissimus 
proAominis usus pro judicis nomine expresso^ ni voluerls 
de relicentia quadam mj^^stica cogitare . Quis vero iste St^ 
xd^ioif sitj mihi cum Cbrysippo scholiastae veteris ad v. 104« 
non satis t^et» Scholifrn vet. ad v. 106; Xdyei^ S^ rov 
nXiriava rifiiaQHa&ai avrig. Jam v, 137 sqq. alium ju- 
diceni vldes (Bhadamanthum) in insulis beatorum^ quag 
iste dHitextusin terra Gollocat • Noster vero locus judicem 
infemalei^ habet« Num igilur convenienter doctrins do 
aQimarum vita triplicl (y* 1 1^ sqq.) alius pidicat post vitam 
ferrestrem priormi; alius post vitani terre$trem posterio-» 
rem? ~ i^&Qa dvdyxa, Cam infesia necessiiaie^ s. 
iia, ni fiecii nequeai. coU. Schoh rec. adV. 108. Scho- 
Ua vett ad v. 107. 8 ^ da^monem Idvdyxav slatuunt. cui % 
x OLYMPIA n 107 

vd 5,tradantur improbi^^, velcui^^peccatanarrenitaudientes/^ 

Ita ivctyxtt merus efit dativus . Parum proiyabiliter . -— \xk 

universo loco (Sr^ — uvayxa) interpretando veterum 

quosdam aliter sensisse^ vetus docet scholiast^s ad v. 104: 

^SMvqtnnoq ^rwg wicktC iv&arh [ante mortejn] /i^v if 716 

rHr &av6vro}v irtfuoQti&^rjaav [noivag &av6vr(0v'\ 

xarto 3i vtio rvYV xarto Stxa^ovrwv, itre ^^Aidtig iarhf €ir€ 

m^og rtg. oinc am&avov di, (prjoiv, vno rwv reilfit;- 

rjioavnav'^ ripiWQtiad^ai rhg ^Svrag* fuorp yoQ 

TBTwv iarlv ?; roayfaSiaj ori ol aSiXBfitifOi iv^^g Totg 

xttm^r&ovioig iJQoxfi TtoiSvraiy 'iva invxoqy^atiatv ccvroig' 

oiov 'HXixTQa. r(S 'Ayafiifivovt. Pergit idem schoUastes: 

Svtoi Si (f;aaiy rijg xara IIv&ay^Qav nahyysvBaiag fMfti^ 

fiovtiuv T^g yaQ 'tpvxccg ug ZrzQa adficera ivSvviaag 

trvaviSa&aty Mare, oaoi fiiv vniQ yijg ovreg inXtjfi^ 

IJii7jsVy rorsg iv aSs Sixijv vnix^^'^' oaoi^ Si avanttktv 

iv aSn iveu)riQiaav, vniQ yijg ycv6fiev4iv Sixagrive^ 

arVy iiatt fij]8afi6&ev avrovg anotfvyiiv rrjv nQoafj* 

xsactv roig iiitaQrrmivoig Sevai Sixr^, Conf. Eund. scbol. su- 

pra allatum p. 1 04. Ex bis Chrysippicum nilbabet, quo se com- 

mendet^etineptam faciturabrarummentionem.Posteriori nil 

favet, nisiantitheseosqiiasdamspgcies inferverba &av&VTiav 

fiivetra S*, — laovSi vvxreaaiv aleiy iaaS afii^ 

Qaig akiov e^ovreg anoviar tQOV iaXoi Vf- 

fjLOvrai fiiorov. Junge: ialol Si, aiel exovreg aAiov, 

Taov vxfxr^aiv^ iaa S* afiiQaig, vifiovrav fiiorov anovi^ 

ar^ov, Pro vifiovtai' codices quidam habent SiQXOvrcu, 

pro qpio ego scripserim Sqccxov roi. Lycophr. vv. 814: 

raXrtVov 7}fiaQ onor' iv. ^onj SQaxdv. Yel SQaxev 

{iSQaxr^aav) roi,, quem {loristum habes Pyth. II;, 38. Nem. 

VII, 4. 'Unus ex audltdribus Pissenii' (Bbckb. Explicc. / t 
I ip8'. OATMHIONlKAr. B' 

pag. 1:890 acutelegit: *'^^* Sexovrai. C^ortiantar\ cut 
conjecturae favet Isihm. VI, 22 : Ji^aa&ai. aiSav yfJQig ts 
noliov, Alias coajecturas vide apud eriticos. Mirum sa- 
n^ quod Jioc loco isti codices, suuin Ssfxovrat^ habent, non 
V. 120., ubide tollenda vcrbi viuovtai. repetitione cbgitari 
noterat. Xaov ut Xaa mihi adverblum est. Ad .laa con£ 
Fragm. incert. LXI. 4 : lldvTag iaa viofuv ifjevS^ ti^oq 
axtdv» Diodor. Sic, . Kxcerpt. libr* X (ed. Bipont.) : 
*/aa &eoig nnQd rotg KQormwtaig itifidro. Do 

'"«tiiusque adverbii apud Homerum usu videDanmiiura. —9» 
dnoviareQoVf fTO aTtovaitaQOVi v* 171: dif&ovi^ 
at€Qov 'pro dff&ovdtiQoVy cujus formas non immemor 
fuit Antiatticista in lexicis Seguerlanis (Bekkeri Anecd. T. 
If p. 80, 7.). Idemibidem 8: ^dQxaiiatBQOvi IlivSa^ 
QOQ vfivoig (Pind. Heyne T. III. p. 53* Bockb. p. 566.^ 
ubi Bh. ad^dit alSoiiararov 01. III, 76., coll. Etjrmol. M, 
V. alSoUgrarog) . De Aeschylo talibus formis utente Athe^ 
tiaBusIX,p. 402. C. (Schweigh. T. 3, p. 488,) AiaxvXog, ai^ 
SicttQiyjag iv JSixOda, nokXalg xixQJjtai. q:iavdTg ^ixe^ 
Uxatg. Aesch. Fragro. LVIII (Schiitz. T. V. pag. 54) : 
]A<p&oveatiQav U^Sa. Fragm. CLXXHI (Schiitz. p. 1 19 ) : 

' Tivog aQ/JaTatov. Plura iiabent Athen. X, p. 424* 
(Schweigh. T. IV. p. 5 1.) etEtymol. M. v. aiSoUatatog.J^ 
V. ad 01. IJI, 7 6. De sensu comparativi dnoviatiQoy ita schol. 

, vet. ad 110: dmviatEQOV Si t^ficSv SidyHai^ tov xQ^vov. 
Non aliter SchoL rec. ad v. 108: dnwiattQOV twv iv 
T(o /9iw. SchoL ad V. 111: ad-Xiffqv Aal dXvTiov. Schol. 
ad V. 109: dnovov, dxoniatov. Ceterum hoc qupque 
loco status infernalis descril^itur. Beatonun enini condi^ 
lio medium locum occupat inter primajn et secundam 
descriptionem danmatormn v. 104 — 108« Ui-»^23., qui OliYMPIAII X09 in infemo degtmt (y. 107) • Sol ig^ homm beatdnim 
alius eiit ac noster. Fragm. liiren.' 1 (Heyne p* 31.j 
Bbckh. p. 61 9) de beatis in infefDO coUocatis : 

rccv iv&ade vvxra xarw. ^ 

Fragm. thren, IV. infracit. pag. 112: rov v7t€^&£V aXiov^ 
Priorem solem dicit (pcSg aSvrov schol. ad v, IIO. Adr- 
deBbckhium Explicc. p. 130. — ov y^&ova raQaaaov^ 
T€5 iv x^Q^S cixfiu ovSi novriov vSwq xttvav na^ 
pa Siaitav, De vv. iv ytQ. axfi. vide fiockhiuhi "Nott. 
critt. pag. 358. Sensiim totius loci recte interpretantur 
scholL ad vv. 113. 14. Anthol. Palat. Tora. II. pag. 826. 
£pigr. CCXIX5 6 (Incertus) : Piscator vita funclus de se: 

, Uirtqvfiai^ 

N^tav xal xafiarqio xal a^&eog ^t^Si Tioyoio* , 

Antfaol, Lat. Tom.II. Bpigr. xi.viii p. 36.: 
Nanc etenim vivis: nunc et felicius aevum . 
Ducis^ ab humana conditione procul. 

De his alik vide ad locum de beatorum insulid V. 
128 sqq» Ea laboris absentia gavisi iuerant flevi aurei ho- 
mines . Hes. opp. et d, v. 1 15 : 

r 

T^Q^zovr' iv d'aXhj(Tiy xaxcov exroo^^ev andvrcov» — 

XMivav TfaQa Siairav, Plurimi interpp.: ob victnm 
tennem, quam pra^positionis significationem alio.Pindarilo- 
co non obviamalii habent scriptores. coU. Viger. p. 645. . 
ibique not. 24. Matth, Gr.gr. pag. J^4. Eam interpreta- 
tionem suadet quoque Gregorii Nazianzeni locus nostro si-* 

t f 

millimus de Spirilibus coel^iilHis. Opp. T. H. pag. 43 (Car- 
men II. In Igudem yirginilatis): r. iio - 'OATMniONIRAI V, . 

9 

Ov nisTog x$ivoufi>v iQaafifOff^ iS^ pffa dvritoig ' 

.yaXa tpiqu xaxitig luktSriiiaTa. ix aQoediv, 

ov ntXayfi nXmsaiv ateiQioe sivBxa y cL'^ 

atgos* -^ 
In 9e<pientibus rifiioi &£6iv allis sunt alli^ mibi honoKaii 
inier Deos, i. e. Uii qnidam inferi, quorum nomina venera— 
buudus reticet, ut v. 108. judlcis illius nomen reticult^ coll. 
Orpheo, qui Hyran. 1, 29. 30. cura Stygis aqua refert fuiXi^ 
XiffS i^fifffi, nominihus oppressis. Nostertvero fragm. 
tliren. III (Heyne T, IH. p. 36. Bockh. pag. 623.) beatos 
coelestes Beaiam magnnm facit celebrantes carminibus. 
Scboliastes dicit esse Plutonem et Proserpiuam^ mihi proba- 
biliter^ cum ob verborum naturam^ tum ob jusjurandum 
eodem contextu memoratum^ quod Stygem Deosque infe- 
ros spectasse omnes sciunt. Accedit usus epithetoram si- 
millinldrum, quibus Dii inferorum utuntur . Orph. Hynm. 
XIXj 10. est Proserpina auivri^ eademque v. 3. nkitta^ 
vog nohvTifioq SafiaQ. Hymn. XVIII, I7.PIutoesta;'Aa- 
oTifAog, Furiae dicuntur OBfivai. coll. JMleinekio dd Me- 
napdr. pag. 346. Alibi vero honoris praedicatura omnibus 
Diis simpliciter adjicitur. Empedocles v. 89 (Stui-z.) : 0€iig 
Tifiyai. (peoiaTog. Idera v. 409: ©goi TiidjiaL (piQtaToi, 
Menander Superstltioso (M eineke pag. 42. 43) : Ilolvtifjtoi 
&toi. etc. Ceterum juris jurandi mentio simul alludere pot-- 
est ad res TheronisHieronisque. «^ toI S^ anQoaoQa-^ 
tov oxxiovTi^^ftovov, Graviter recurrit ad maloruiii 
suppli^ium . Sed brevis ea repetitio est, cum sit pcena illo- 
rum anQoaoQoTog, J^ toi S*^ Illi. Constnlctio ad sen- 
$uin, coU. V. 104. 6:' jS-avovtojv analafivoi tfQiveg. ' — 
L^aborem ioleranty qaem niif^b adspicere potesiy i. c. Su-- 
votatov. Fortius Noster, qiiam iii «ioiilibus IragiciiSrarco- OLYMPIA II m 

I 
\ 

rmn. Aesch« Prom. vinct v. 69 (Vulcaiiiiis de PromQthoo 
viociiUs cx>iistricto) : ' . 

'O^g &iafut Sva&iatov ofApuzai^ 
Uem V. 690 (Oceaninse de Eodem) : 

Oifd* wSa Sva&iara ocal Siaouna^ 

niifiaTa^ Xvficttay, Siifiata 

ufuffficu xivTQio 

^^ttP tffvxav ifiw^ 
SopU. Ai. V. 992 (de Ajace) : 

"^Si Svad-iar<nf Cfifia Tcal roXfi^ijg mxQagi — 
oxxiovxi novov^ Tzetza ad Lycophi:. v, 1108. 9 (Mti^ 
ler.'pag. 931): ol y^Q 'AtoXetg rbv oxov oxxov (paoi.^ 
Beoe ibidem Miiilenis confert 01« YI, 4o • Vide sequestia : 
Odyss. XXI^ 302: ^Hc^Vy 5Jv arrip oj^fwv atai(p^vi &ih 
liio, Plures Odysseae locos addit Dammius v.o;^£cd. Aesd. 
Prom. vinct. v. 143: iPQBQav afyiXov opjaai. De simiU 
sensu verhi ifxfiatjto V.'schol. Eurip. Or. v. 254. 55 (Matth; 
T. IV. pag. 327). Nec aliter inXifa^ CaUimachus apud 
SdioLSoph. Trach. v. 7 (Ern. T, I. pag. 396): XmoV ^o- 
vw orkf^avTigu ~ oaoi^ S* ixoXfiaaav iatQlg. ixa^ 
xiquf&L fieivavng anb nafinav aSiXfov ix^^'^ * 
yvjjfav. Quicunqne mstinuerant. Aeseh. Prom. 999 
(1055. Blomf.): TolfjLtiaa», co fiatau, tokfjLriabv nor^ 
Ufi^g tag naqaaa^ m^piovag oQ&wg (pQOvivv. Plura d« 
faac verbi significatione ibldem congessit Blomfield. pag, 
155. ed. lips. — iatQlg scribo cum Bockhio, utia^cd Gfe 
X, 10. De sensu videatur Hertnannus ad Vig. pag. 857 : 
^yEig cina^ ig tQig non idem est, atque aka^ et tQig, .sed 
slgnificat proprie us^ne ad eum numeram,'L e. non minus 
quam Semel yel ter* Theocr. I, 25. Soph. iragm. inc, 
23.^ -«r /xeivavtagf commoranlesg degentes^ colt^ l^^gafu •«» OA:rMniONIK.AJ B' 

, m, 75 . Reliipiis bnicubtjs fere locis ( y. indd. ) fihf^tf^ esf 
simpllciter manere. Et hanc slgnificatioDein alii cum elec- 

w 

tione illa vitse Platonica raiscelninl . Plat. Phaedr. ( Ast. ) 
cap. 29: ^Eav ilvovzav rqii iq>e^^^ Tov^ovterav (ter— 
restrem^ et quiddftijininianum ^. oppositum fiUf thfQeuay 
Eodem sensu paulo post: ^JSjtit xlrj^iaaiv re xal icei^e* 
<nv t5 Seu^iQo /Si», alQSvtal^ ov av e&iky iniiiTi}* 
ev&a xal eis &tiQie fiiov avd-Qomivj] ifwx^i afpiKveiTcu^ 
3Uxl ix O-riQis, og Ttote av&Qwnog rj[V ^ nakuv uq av&Quh' 
gtov. c«q). 39; Ttiv ina toiv nolkwv fiaxaQtctriv a^ge^ 
^iv jelXia^riv,. .Sed hod a Pindaro alienum. — Utri 
deinde eorum^ qui v j^am secundam. s. inferaam a^nt, 
dicantur anb nafji^v aSistwv ex^iv ^v^av ^ damnati an 
-be«iti, superfltJimi dices inquirere , Neque vero de sem*- 
piterna omnium malorum . poena iuferna b. loco agitur^ 
(c^U. Platone inira citando), et alibi discrimen statui videtur 
•inter malos istos. Fragm. thrCT. IV (Heyne T< III, p^ 
•36; 37 . Bockb; pag. 623. 24) : 

-^' Otoi Si 4kQffe(p6va noivav naXai^S niv&eo^ 
Si^etat^, i^ tbv vneQ&av icXwv -xuvwv ivdtto mt 
flcvSiSot tffvxag ndhv, 
f *ix tdv fioifikijeg dyccvoi x^ t, A» 
Vides'^ quosdam in infemo coUocatos poenitentiam ag^e 
yitae prioris^ quos inter damnatos referre poteris. <^uod 
•i cui displicuerit ob yersus sequentes^ qiil eosdem hoinl^ 
%es in ^itam (terrestrem) reversos ad sumroa vitee.hur- 
manae cubniua evehunt^ is eam saltem beatorttin in in- 
feme yitam coiicedet^ unde vitSB terrestris alterius cdndi-^ 
tio pendeat. His positis supplicium malorum Pindaro c 
Vita terrestri prima consequitur, beatitudo bonorum * vi- 
tayrMdem prima etsecunda (iuferna)* Eonmdem ve^ 

./ ro OLYMPIA II^ ii3 

fo stahid in vita terrestri posteriori segre tentaminis nomen 
habebit . Erit vitae in beatorum insulis initium quoddam et 
prapludium, minimo jam peccandi periculo . Hos itaque 
non vides ifefata morte occumbere^ felicta Jibg otg^a, sed 
Tulai /iio^ oSov TiaQa Kqovh rvQC iv y. I26sqq, 
f. anotx^^^ct^ Plat. Phaedr. cap. 29. Jam vero cum 
tolo loco conf. Plat. Phaedr. c. 29 : Al 3i allcct. ( tfJVxccCy ex- 
rq)iis philosopborum, quae mortem vere non experiuntur) , 
QTov rbv TtQbitdv ffiov relBVTfjauxn, xQlae(og etvxov' xq^ 
&M(u 8iy ai fidVy eig tic vnb j^tjg StxamfliQia iX&80ai% 
SixrfV iscTiVsaiv, ai S*, iig t5 eQccpS tiva tonov vnb tfjg 
Jixr^g XB^t^J&iiaat, Svay^aiv cc^iiog, « iv av&QMnH bX^h 
i;itfaaav /?«r. tto S^ ^cXioaTw ajncpoteQcet acfuv&fi^ai .iTil 
x?.r}Qiaaiv rt nal cciQEatv t5 StvttQB /?/«, aiQ5vtcci ov ccv 
i&ilfi ixdatfj, — V. 126 sqq. : etetXav Jtbg bSov. 
De hac via vide doctorum siententias apud Bockhium expo- 
sitas Explicc. pag. 130 . Cum probi ultimo loco dicti in in- ^ 
sulas beatorum deveniant terrestresy terram non ampliu^ 
subeunt, i. e. moriuninr stniw vulgarij sed vita licet relicta 
manent quodammodo iv taSt Jibg ciQX^- (aura sc* 
terrcstri). Is eos ad Croni patris turrimy s. inmlas beatornm 
prosequitar. SchoL vet. ad v. '104: Tovtov (qui tripli-- 
cem vitam cum pietate exegit) (prjaiv elg tag twv futxotQCDV 
n]a9g nQOTiifiTiea&aiy i. e. comite aliquo proficifci^ 
Jovej ut animas in Orcum abigit ^JtyeaiXag (Callim^hymn. 
iu Lav. Pall. v. 130), Proserpina easdemin lucem remittit 
Fragm. Pind. thren# supra c. pag. 1 12. Bcickh. (coll. Heyn,) r 
;,Unice satis&cit Jovis viam%dici iter ad be^orum insulas, 
qnod in eas regiones Juppit^r soleat commeare et ibi hai)ita- 
rc : iinde in ea vicinia Zr^vbg fiaXa&Qtffv xottai ap. Eurip, 
Hippol. 749 (Matib. V. 744. Elmsl. v. 746). Gi. J. IL 
Pind. tL €f Pfth. * . 8 # // 114 ^ 0-ATMniO NIKAI B'- 

yossium Alte Weltkiinde J. A. L. Z. 1804# T. ILp^ xxix.^' 
In loco-Euripideo Atlantis tantum cacumina coelo Jovlsque 
cubilibus proxima dicuntur (riQfiOva ovgavS); e .ccelo au* 
tem |in Elysium descensus est ^ecimdum Quintum Smym. 
XIV, 224 (de umbra Achillis) : 

Alipa S^ ig ^llkvoiov. mSiov xUv, y^i rixvxta^ 
igavS i^ VTiatovo xatqifiaair^ x avoSog ra 
a&avatot^ fAaxUQB(taiV» 

, Eidemque Elysio Olympus est propinquus* AnthoL 
Palat. T. U. pag. 845. Epigr. cclxxyiii., quod deinde appo- 
nam. In hxinc igitur locum Dii quandoque e calo descen- 
dere putabis . Pindarus vero ex hac terra in alium terra 
locam (siveElysium dicas^ sive beatorum insulas; de quo v. 
Odyss.IV, 563. Hes.opp. et d.v. 169)probosfecitcomme- 
antes^ duce quodam Deo^ quem iter terrestre ingtedi puta- 
bis • Similiter v. 143 h. carm. Achillem mater per mare 
(dea marina) in eandem regionem terrestrem asportat^ ubi 
v. similia. Mihi igitur de Jove animas ex his terris 
in beatomm insulas prosequente persuasum est, similemque 
video opinionem vetef es Fersas de abitu animarum ample- 
xos. 2endavesta KleukeriTom. lU. pag* 59« med.: ,^ali- 
man^ zweiter Amschaspand, Ormuzds erstes Geschbpf, 
Herzog in Ormuzd*s Welt, empTangt die Gerechten 
an derBriicke Tschinevad^ die nach Gorotman^ der W^oh- 
nung der Seeligen fiihrt •" Ibidem Tom* It. pag* 379 : ,,Die 
Seelen der GerechteAt gehen auf diesem erhabenen und 
schauervollen Berge; sie gehenin Begleitiing derhimm- 
lisdben Ized's iiber die BriickefTschinevad^ die Schrecken 
einciefst.^*^ Ibidem Tom, U. Farg. xn: ,,Dahman nimmt 
ausSeroch's Hand der Gerechten Seelen, und fiihrt sie zur 
Wohnung der S^eligen .^^ Ibidem Tom. lU. p. 115: ,^0 r- OLYMPIAII iiS 

mnzd s elbs t wirddieKorper der Auferstandenen zu sich 
in die Hohe ziehen," IbidemT* L p,122: ^Wennich 
sterben soU^ dafs dann doch Aban und Bahroau mich in den 
Schoofs der Freuden tr agen !'^ — Similia^ non ejusdem ge- 
oeris^ sequentla sunt de via Deoram ac via animdrum . 
Orph.Fragm. VI, 25 (Hermann.) : ^Avtoiir] tt Svat^ te &E' 
ir oSol hQafifimfiav. Diog* LaeH. (Meibom») Il^ 58 (Vi- 
ta Xenophontis): )dXk* iivdSov ^tjtatv «ig dtog ti ti^ 
iyo^ AntboL Palat. VII^ cc&xxvii, 7 (Incertus) i Eig »- 
(api8$ yaQ aTaQnog Xfwxfi namdivei aia^ anoSvca-^ 
fi^vjj, Ead. Anthol. Tora. II. Appendix etc. pag* 797. 98. 
Epigr.aox, 11 (Incertus): '/?;Tiyp S* ^uioxXti^iaSrig fiaxa- 
pwy TQi^ov \]Bir. Ead. Anthol. Tom» II. ibid. pag. 819 
(coll. Tom. in. pag. 930. 31). Epigr. cxcvj 3 ^ncertus) de^ 
anima Calocaeri in juyentute defuncti t ,2mvStV oSov&ii- 
fi V yitQ ai^iOTTQoXinSda ^iQlfivag IlevxBSavoto fiis wg ayvy 
xaS-aQ^. *) Quae Thierschiu^ e Platone affert deviajusiiticB 
ac de migtatione Dei pet Universtim^ ^ noStro loco alie- . 
ca videntur . TJdli quocjUe cum loco piildarico miscere 
Andioi. Palat. Tom* II. Appeiidix etc. pag» 826. Epigr. ccxix, 
(Incertus)t 'It S* heQfi {\lw%rji) ovv ai&eQidi&i %^Q€V6i, Ilg 
OTQaTi^g tJg Btfjdf Xix^iiV &tov ijyi/ioV^ia. — naQa 
Koovs TVQOiV. Regnai in Elysio s. beatorum insulis 
{h&a) Cronus , habet igituiT arcem^ u e. regiam^ ut Pluto T r I r - • "■ *•— »^ i) In boc disticho toid. hahent uvlri Astfike setiMi eOttitaiodo» 
Jacobt!» (Anthol. Lips. T. XIII. p. 77$) cotijicitvy/i^c-, Idem 
f ero nunc aitadet aylfi ^Anthol. Falah l^oin. III. p^ sttpr. cit). 
Hihi legendutn vidclur apvfi {cbnficiat)^ Coll. AnthoK Palat 
Tom. II. Appcndix ctc. pag. 797. Bpigr. clix, g (Incertuijt 
*M9VQtv ol^ (viam iritalcm). W ii6 OATMniONIKAI B' 

Aesch. Axioch. c. 19. coll. Horat. Od. III, 3, 10. — iv^ 
&a f,iaxd(f(ov vaiTog atxeapiSeg avgav Tie^iTtvi^ 
oiavv. In lu^vaaog (i/jJ(T»g)Tecie leguntpro vaaov, 
quam habes AnthoL Palat. VII, dcxc, 4 (Incertus) : Tio qcc 
xal ig ^axaQiov vijaov s^Sijgy Ilv&ia, Pluralis tamen usi- 
tatissimus apud scriptores . Easdem. insulus s. Elysium v^cJ- 
4av Uqov Sofiov A^ocat Incertus Anthol. Palat. Tora. II. pag. 
842. Epigr. ccLxix, 7. — avd^efia St /Qvae (pliyei. 
Flores anrei. Vide ad hanc dictionem locum classicum 
Callim. hymn. in Del. v. 260 sqq. : 

XQvaia rov rore ffidvra &eiiei}Aa yeivero, JiiXe^ " 
XQ^^^V ^* TQo/oeaaa navtifieQog eQ^ee Kiavtii 
XQvaeLOV S* ixouiaae yevi&liov eQVog i?.ai7}g, 
XQV<fV ^^ ^^'Tifif^vQe (iadvg ^Iv(onbg iXix&eig. 
Atlde Sa|)ph. Fragm. XV (Volg. p. 61): Ildig, XQ^^ 
aioiaiv dv&ifiouxiv iftq?eQ7J ix^iaa fiOQCfdv. Eurip. Jon. 
V. 888: KQoxea 7tira?.a xQvaavravyrj, Herc. fur. v. S93 
(de malis Hesperidum): XQvaicov nerdiiojv. Nicander 
Theriac. (Schneider.) v. 604 (de flore Chironeo) : *!Av&ea 
Se XQ^^^^ (faeivera^, Ubi cfr. doctam editoris annota- 
tiOnera pag. 246. 47. — ^liyei, Nicandr. fragm,^ II, 
64: ^Avrai r^ i)i't9-eai. dveu(oviSeg darQdnruaai. Anthol. 
Palat. XII. Lviri, 3. 4 (Rhianus) : "Oaaov iv d?JMig':Avi9'e- 
aiv eiaQivoTg xa?.bv ekafine (}6Sov. Ibidcn^ XII^ cxcv, 6 
(Strato): ^PoSov htfinofuvov, — In sequentibus duplex 
distingue florum genus, AeWest,rium {arhoreornni) et mo- 
rinorum, Tertiiun genus alienum a nostro loco. XeQ^ 
ao&ev , quod oppbsitum est vqcibus vSwq S x. r. A., 
proprie surai potestj utsit: e terrd continenti {(f?Jyovra)^ 
quo et ducere videtur «/t\ Eo6 insidis conspicnos istise 
Jlt>res prcebent beatis adventantibus , Simplicius aliis vi- OLYMPIA II 117 

debitur m ien^a continentiy collatis iisj quae annotabuntiir 
ad 01. in, 22. — De floribus in beatorum sede inferna v, , 
Fragm. thren. I ( Heyne T. .III. pag. 3 1 — 34. Bockb. 
pag. 619. 20). Eorund^m vero superam quoque sedem 
Ooribos ornatam fiiisse, testator locus pulcl^errimus nostrae- 
que descriptioni simiUimus Anthol. P^t. Tom. II. pag^ 
&^5. Epigr. ccLxxvm (Incertus); 

Ovx €&c€VBg, iT(9WT>y, /ttert/Sfjg S^ ig afuivova X^QOVy 
xcu vaiei^ uaxaQoiv vijasg d-aXiri ivl nolUiy 
ivd-a xccT 'Hlvaiiav ntSi(av aAiQxuiaa yiytj&ag- 
€cw&iatrV iv fialaxotai^, xaxwv JhcToa&BV. anavraw^ 
Ov x^ifujv IvTura^, ov xavfi\ ov vSaog ivoxlBif 
ov ntviri a', ov Sitfjog i'xH a*' aXX^ iSi no&eivog 
av&Qumwv Iri aoi /Siorog' ^(oeig yaQ afiifimtag 
ccvyalg iv Xa&aqataw ' Olvfino nlr/aiQv ovrog. 
De scde infera illud praedicat Aescb. Axioch^ cap. 
20: h&a atf&ovot fiiv (OQat nayxaQns ytjg fiQvoai, TtTjyai 
Si vSceTtav xa&aQviv Qtoaiy navrotov Si XuptwvBg^ av- 
&cat TtoixiXoig iaQt^QfuVoi, avfinoaia T€ evfieXi} xai itXa" 
:iivai fWT0^0Qt\yr^T0t y xat axtjQaTog aXvnia, xat r}SHa • 
ii{aTa* ovTB yuQ /6*/^« acfoSQov otb &aXnog iyyiverai^ 
aXX' evxQccTog arjQ j^eiTaiy anaXaXg rjXiov axTiatv avaxiQ^ 
raiuvog, Adde Plutarchum Stob. (Gesner.) Tit* ccix. 
pag. 602, ^O.-^ fioXatg iv oQ&atg 'PaSafidv&vog, 
or nariiQ e^^evKQOVog erotfiov avry naQeSQOV^ 
Jndiciam in beatorum insulis exercere videtur Rliadaman- 
thiis, regnum Cronus. coli. Hes. opp. et d. v. 169. AnthoL 
Palat. Tom.U. pag. 774,Epigr. u, 9 (Bockh. Explicatt. pag. 
131). Uterque tamen, Cronus et Rhadamanthus/ judicio 
socius fungllnr (jioQeSQov), quamquam e voliintate s. sen- 
lcntia Rhadamanthi Elysium intrare beati dicuntur. Nei> / 

* n^ OATMniONlKAI B' 

I 

< ■ ^^ 

^spescuit summa antiqultas regnum judiciumque . Dcin— - 
de ad Rhadamantbum mprtuorura judicem vel solum vel 
Minoi junctum spectat Antb, Palat, V, ccixxiv, 5. 6 (Pau- 
lys Siieptiarius) : TStov xal ^PcciShovrv xal "MSi^ fiaq^aQB^ 
9ei^(o^ KQ7J(fqav inujmqx^ ^h <J^ SixaanoXiriv. -^ Sum— 
mum thronum babet Rhea, cum sit Dearum vetustissiina» 
Orph. Argonaut. v. 60'J :'Putjv n^eapvytvijn — J^m re— 
censentur aliquot heroes Ui beatorum insulis positi. • — 
aliyovTc^t^ ^umerantnr, Anthol. Palat. Tom, II. Appen— 
dix etc. pag. 772. Epigr. l, 6 (Marcellus): To(pQa X€ xcd 
TQtojieuci iv a^avaTOi^ aki/ovrai^ t^ Peleo memorato 
filiui^ quoque Achillem adjicit, cujus rei causam deinde 
exponam* De Pelei mentione v.Bockhium Explicc.pag. 
121, — '^/i.^^£« t' ev«*x*, iTtal Zrivbq ^toq At- 
Taig eTtetaSf fiaTrjQ, Cur Jovem Thetis exoraverlt, 
4ocere conatur En Schmidius: ^^lratus enim erat Jupiter 
AchilU ob Hectorem sibi carum interfectum^ et inhuma— 
liiter tractatum . ^^ Poteris causam latius patentem su— 
spicari, jichilles iracimdice indnlgens^ nonnuUa^ dum 
Viveret^ • injuste facta commiserai , Atque illi afFectuI ut 
resistat^ Neoptolemum filium patris umbra monet Quint, 
Smyrn. XIV^ 209 : Tovexa (leihxoq iatci}^ Cum dea ma- 
rina filium suum in beatorura sedes ferente cdnfer pisca- 
tores istos in Oceani litore habitantes, qui mortuorum a-- 
tiimos lA bQatorum insulas a^ehere dicebantur. Tzetza 
\n lycophr. v. 1504 (Miiller. pag. 954 — 57): ^iyuai Si 
Ta^ T(Sv ajto&Pr^axovT(av 'iffvxa^ ixetas Siaxofii^ea&at, Tte^ 
Qi yaQ TYjfv axTjp. wxeava, t3 ti^qI BQSTTaviav ravTrfV v?;- 
^oVy tx&vodilQ(U av&Qoo^oi^ xaTOixiaiv, vm)xooifiiy ^Qay- 
yoig, (poQov Si fiii TeXSvjeg avTOtg Sva TOy ijg fpaatv, naQa^ 
f^ifi^ety ja^ r^ j^XevrdfVXoyv ywxdg x^ r« L Alios alij OLYMPIA n 119 

m ^edem beatonim asportanint. . Achillis fUium, Neopto- 
lemum^ patris egai in campum Elysium avehunt^ jaben» 
te Jove. Quint. Smyrn, IIIj 761 . 

Thv xai ig ^IDjvaiov mSiov fieronia&ev e^uXXov 
Zfpfoq in ivPBairjai (fiquVy luzxaQwv inl yaXav^ 

Regillam zephyri eodem ferunt, jubente Jove^ ser 
condam Marcellum poetam Anthol. Palat. T, II. pag. 
774. Epjgr. Li, 21. 22 (coU. ' Jacobs, Ant^jiol. Lips. T. 
IX. pag. 391): 

Za)q fiip ig 'Sixeavov &aXeQiiV eatEiXs ywatxa ^ 

mQnai ^etpvQOM xofu^ifiev fjXvaijjaiof. 

Similiter Menelaum in campum Elysium missuri iani 
DU Odjss. IV^ 563. 64. Ex his locis patet, posse quo^^ 
/Itog oSov T. 126. simpliciter pro ea sumi^ qxiam juben- 
te s. annuente Jove in Elysium proficiscentes ingredian- 
tur. Scd prseplacent, quae supra monui p. 113. Aliam 
anifnaiii Froserpina in choros beatorumducit. AnthoL Pa*-. 
lat Twn. IL pag. 877, Epig^. ccclxxxiv, I S (Incertus) : 
Idlla aVf nafiPaaiXua &6a, nolvdwfiz KiQa^ 

» 

n^vd^ ay in evaBftiorv X^QP^y ^x^oa xtQoq* 

Abam Mercwrius. AnthoL lips. T. XII. 283 (colL ibi-^ 
dem Jacobs.) ; 

*EQutiao loyoig, og fi* squvov yyayB x^fQcSv. — 

Habitantem in Orco cum reliquis heroibus fecera| 
Acfaillem Odysseae auctor XI, 466' sqq.^ cui {amen campus 
%siusnon fiut incognitus (IV, 663 sqq.), qwo veniendum 
esset Menelao^ Achillem vero in campo Elysio cpUocat 
ApoU. Rhod. IV, 811 (Juno ad Tethidem)^ 
EvT* av ig *HXvaiov miiov rsbg vlbg ncijtau 

Apud Quintnm Smym. III, 771*sqq. Neplunus Tethil • ' .I20 OATMniONIKAI B' cli polUcetur, filium jpsius umbris relictis in Olymifum esse 
asceiisurum; 

Oif yctq oyt tp&ifiivoLai. pctTeoattaiy aXl^ ^%oiaiV^ 
^g r}'i/V Jcovvaog iSi a&ivog ^HQaxkijog. 
ov yaq fiiv fiogog alvbg vno ^otpov aliv iqi^u 
oifS* *AiSrig* a)X anUa xal ig Jihg 'i^erat avydg. 
xai oi SwQov Jiyioyt &E8Sia vtjaov bnaaaia 
Ev^uvov xara tiovtov, onti &b6^ eaatTai ativ 
abg naig' afMtpiSi (pvka neQixTiovofV fiiya Xa^S^ 
xupov xvSaivovTa dv^nolirtg iQaTHVJjig 
" laov ifiol riasau — 
Acliillem alii tradiderunt post raptam a Diana Iphige- 
niam sororem in insula Leiice yixisse (Tzetza ad Lycophjr. 
T. 180. Miillen pag. 4683j sororemlphigeniam uxorem du— 
xisse cAntoniu. Liberal. Verheyk. cap. XXVII), ibique dae- 
monem factum (Idem ibidem. coll. nott. Munk. ad Ant. lib., 
ct Me)u-s. ad Lycophr. v. 187. Miiller. pag. ISOO). — 
Deinde poterant plures heroes addi, ut Menelaus Anthol. 
Palaf. Tom. Il.^pag. 751. Epigr, ix, 21.22 cAristo- 
tdes): 

^OX/iiog, w MBviXa^y ai t a&dvaTog xa\ dy/iQtag 

, iv fiaxdQOiV vtjaoig, yafi/3Qi Jihg fiBydlff» ~ 

Hectorem quoque insulas beatonnn habitaturum va— 

ticinatur Lycophr. Cass. v, 1504. coU. Tzetza (Miiller, 

pag. 954.) et Meursio (ibid.p. 1320), Sed fini poetae ista no— 

mina sufficiebant, ejusdemque populi heroas, exclusis bar- 

baris, memorari decorura poterat Nostro videri, ut Odys* 

sea? >auctori, qui et ipse Uljssi populares tantum in Orco 

/obvios factos narrat. ~ Jam barbarorum fortissimi me^ 

morantur^ ab Achille caesi. — TQoia^ xiova* Troja^ co^ 

hmnam* Eundem Lycophr. v. 537. SvafievHv fw^ibp OLYMPIA n 121 

focat. lisy quss ad y. 12. annotayi^ addosequentia. An-^ 
thol. Palat. IX, lix, 6 (Antipater) : Fau, ndrQag eqvfia. 
Gregor. Nazianz. Opp. Tom. II. pag. 46: Bun6vo iQM'^ 
ftn, — Cycnum saxo interemit Achilles . Lycophr. * v. 
333. ibique Meurs. (Miiller. pag. 1206) . — 

V. 149 — 180. 

Poeta sese revocat a rerum futurarum contemplatlo^ 
De, in qua miscuit doctrinam popularem mysticamque^ 
quanim posteriorem apertius ^xposuit in fragmeatis thre- 
Donim. In his iragmentum III (Heyne T. III. pag» 
36. Bockh. pag; 623) descriptioni sedis- danipatorum in- 
feniae beatoruaique terrestri aliam tradit oppositam^ cumbea-* 
tos bcht iTtaQccviog^ daranatos vnsQOPisg. Nec alitqr in- 
oertus inscriptionis auctor Anthol. Palat.Tom. II. pag. 826« 
Eplgr. ccxix^ 9 — .]2 (coll. Miinteri libello : Erklarung 
einer gptechischen Insch^lft, welche auf die Samodiraci^ 
schea Mysterien Bezug hat. pag. 35 sqq.) : 
'£v 8i xE&vBiAanf bpLrfyvQUg yi niXsaiv 
ioiai, TiSv ixiQfj fiiv imx&ovirf nttf^oQYiraty , 
il S^ iftiQi] TiiQnaai^ avv cu&tQiouJi xoQtiu^ 
»/ff ajQceriTJg tJg Ufii^ Xccx^iV ^&eav ijyefiovija' 
Ea quanam ratlone veteres cum doctrina populari 
coDciliarint^ alienum ab hoc libro inquirere. — De ne- 
xu sequentimn cum antecedentibus ita Thierschius: ^^IHe 
Envahnung so vieler Heroen regt in ihra das Bewufst- 
seyn dei: ganzen- Fiille voh Gesangen liber sie, welch« 
«^in Inneres bewegenj auf.^^ Mihi narratidnis anteceden- 
tis natura aliud suadete videtur « His eqnidem alia pof' 
^rn de siatnpost vitam fnturo adjicerey tel nheriora, vel 
^^onditiora . * Sed ad phopositnm recnrro^ Theronem 4 1%Z . OATMniONIKAI B' 

laudatmiis* Huic seatentise (og h mxQoSfa iinmlscet notam 

l^omlnuxn quorundam acerbitatis plenam superbiaeque • — 

I 

nokXa fiov vn ayxHvog wxia/iilti ivdoif ivrl 
aaoitQaQy ^aa^vavra avvBTotaiv ig 3i ronctv 
iQufjvicav ;^aT/^€i. Missilia (carmina sua) vocat 
^lare sonantiay i. e. aperta. OL IX, ]. 2. fiilog (pwva^ 
tv simpliciter est carmdn ^onorum • Miniis improprie 
dizisset: awtra awiroig, quem lusum poetis Graecorum 
non infirequentem fuisse, sequentia docent. Eurip. Iphig. 
Taur. V, 106J: Ev§vvstov ^VBroJoi fioav. Maxim. Tyr. 
Dissertat. XXII, 4: JSvvtra awBroig kiytav, xai mara 
nunotg. Iphig. Aul. v. 456: JlaQwv S* 'OQiarrjg iyyvg 
ipva^oijonai Ov awera awBrotg' m yoQ iari vyjniog. *) 
Phbn. V. 1606: Jva^trdv ^erbg fiilog iyv(o 2!<piyy6g. 
AntfaoL Palat. VII, ccccxxix, 9. 10 (Alcapus) «de apnig- 
mate : ^yyog fiiv ^irotg, a^iroig S* eQsfiog. Eadem 
Antholog. T. II. pag. 816.^Eiigr. ciaorx, 3 (Incertus) 
denQioxrtS: jl^vvera ^werotat^iytav* — • In reliqui^me- 
tri ^causa cum Bockhio legendum yidetur ronav. 'Eg 
ronav per se nil quidem differt a navrwgy nctvreXiSgy vel 
aivolov, coIL Aescfa. Cfaoeph. v. 931. Eumen. v. 52* 82. 
Eurip. Heracl. v. 674. Sed ob antithesin antecedentiimi 
{aw€rotg^ abstractum h. loco idem erit quod concretum 
oi noHoi, s. ro nolv (multitudo, turba) ap. Eurip. Iphig. - 
AuL V. 1336. Ahlwardtius, qui sensum ofationis ro nav 

» 

2) Retinendum utique PiersoDi et Marklandi avvBtolg (Iphig. 

Aul. ed. Markl. LipB. pag. 33.) pro avpstas, quod e ▼ens. 

remotis iisS sq. def^qidit Matthiaeua Eurip. T. VII. pag. 551.» 

mihi perquam improbabiliter • Praebent enim Terha rrt yig 

iati. Wintoq antecedentiiim interpretationem lucnlentata tom, 

eum legif ovmot^. OLYMPIA II ia3 

requirere perhibet^ una syllaba «nissa legit: 'E^fiipfiwi^ 
f ig to nav jiccri^eu De quantitate ultimsB syllabs vo* 
cularuin itTrav, inkiav etc. alii aliter. Vide Ahlwardt 
ad b. L et Meinekium ad Menandr, pag. 51. Mibi ea 
quapstio adhuc sub judice esse videtur. In epicis nQona» 
ultimam corriperc) docet locus OppiaiL Cyneget. II, 188. — 
oo(f6^ 6 noXla etda^g Kpv^. ,In his aoyog ej^ 
dem subjecti erit, cujus awejotatv in antecedentibus • /n- 
telligenies vero ii santy qui doeti inoXX. uS*) nascuntvr. 
NoDdum hoc loco poeta de se loquitur, sed in subseqtiezi^ 
tibus. Ceterum et aiibi natiiram doctrinse praefert, colL 
mteq)p. » Simillime Menander (in sententiis singularihup 
T. 213) ed. Meineke pag. 320: 

H (fvatg anavrtav twv dt^ayfiartav xgatu^ 
Idem ibidem v. 557 (Meineke' pag. 335) : 

Hg iSiv 7] fid&tjaigy av fiii vig naqfi* -— 
fia&ovreg 8i XdfiQOL nayylioaaia xoQaxeg iig 
t^xgavra yaQvtxov Jicg nqbg oQVtj^u id^atov» 
Haec sine interpunctione^ scribens ita conjungo: (la&av^ 
n? 8i Xa^Qoi nayj'}Maala axQccvra yagvBTQV, wg xoqa^ 
'«S {yaQvoai) ngog oqvixa &€,iov Jiog. Discendo docti 
procaces loqnacitate garriunt, ut corvi {garriunt s. icro- 
atanl) Jovis adversus alitem divinum, Cuni aotpoif s. 
ot mUa HSoTig cpva iidem esse possint.ac avvtToiy i. e. 
nditores carminum pindaricorum intelUgentes^ fia&ov^ 
itq respondebunt muititu^i hebeti (j6nav\ ^quare et ip- 
si enmt auditores . Inter hos vero poetae fuerintj nec ne, 
scire parum refert^' si meam totius loci interpretationem 
amplectaris • Unum sufficit, quod Pinclanis ipse luculen- / 
ter docere videtur. Reprehenderantduo homines (ywprc-^ 
rov) Thebani vatis arfem, notando ver obscuritatem ejus^ ia4 OATMniONIKAI' B' 

velaliaqussdam. Eospoeta^ sententiae miscens slngu — 
laria, inniunerumreferteorumj qui discendotanlumdoct:! 
procAcesqueloqiiacitate inanem vociferationemmoveantad— 
versus ea, quae sint altlora intellectu ipsorum, quemadmo— 
dum corvi aquUae obstrepant vana crocitatione . Deindo 
Cfuum^carmen hoc bomini Siculo missum flierlt, duo isti 
judices insipidi vel Siculi esse debebant, vel in Sicilia de— 
gentes, Theronique haud incognitI« Simonidem et Bac— 
chylidem in medium proferunt scholiastae^ quos a populari— 
jbus suis maximi habitos quis credat a Pindaro talibus con— 
viciisessecommaculatos? Et In his^ quae ultinio modo dixi^ 
Yenim vidisse Thierschium puto, qui alia addit. (Tom. !• 
pag. 80) acuta sane tantoque vate digna. In reliquis me ha— 
bet dissentientem • Cogitat vir celeberrimus de aulicis Hie-<- 
ronis Syracusani. Quidni Theronis, quem spectat to- 
tum cannein ? Hos certe probabiliter is eliget, qui accura— 
tius quasstionem ventilare voluerit» Sed ego nil definlo, 
His expositis^ nec TiQbq x. r. X. esse poterit adalitemJovis 
comparaiiy nec junges yaQverov Jpbg tiqoq Hqvixcl 9'6i^ 
ov% Corvi crocitant (yaQveat^ adversus aquilas^ homi— 
nes adversushomines. Cetenmi nota pluralem (^xoQaxeg^ 
singulari (Jwg OQVtxcc^ egregie oppositum, coll. Tryphio— 
dori loco deinde allegando . Similiter sibi tnultitudinem 
(roTCcnO^ etinhacduos quosdam opponit. — Restatsin-' 
gulorum illustratio . la/^QOt nayylcD aa ia. Vox prior 
^e hominibus adhlbita Nostro est vehemens, turbulentus^ 
coU. Pyth. n, 160 (deplebe turbulentaj. Usum homeri- 
cum vide apud Dammium . Similiter hxPQoaiwr^ de pisce 
quodam apud Oppianum Halieut. IIj 130. Ori vero voci-J 
que haud raro adjicitiir . Nonn. Dionys. HI^ 99 : JSrofia 
lafiQov avantvlaaa. VIII; 335 : Jufjutivfov arcfia ^er* OLYMPIA II izS 

§(109 aaiyriroiO Ti^rfifi}q. XV, 300; Sropia hifiQovXeaU' 
m;. XVI, 147: lIctQ&m^^iq arofAa Xa^Qov. XXX, 11: 
JtliT^QOv OTOfuc Xa^qov xvSoi^fii» XXXV, 218: ^'Ej^wv 
CTOfut Xa^SQOV. Aesch. Prom. vinct. v- 327 : MriS* ayeev 
h;SgoaTOfUi. Soph* Ai. v. 1 1 36 : Kal rb abv ka/jQov tjvofia*^ 
ax^aVTa yaQVtTOV^ Proprle qnas vel nondum per" 
feda sunij vel non perficiuntur . Diog. Laert (Meibom.) 
1, 103 : Tiiv 5* rr* fiv&ov axQoVTOv ivl aTQfiaTnaaw ^oy- 
Tff. ApoUoii. Rhod. I, 469 : lAxQaavTOv aa&lov (nondym 
perfectum). ^ III, 69: ^OvtiQaTa axQaavTco, . AeschyL 
doeph. V. 63: ^AxQavTog vv^ (quae non finitur). Idem 
ibid. V. 874 : ^AxQavTa fia^0 (inania). I^rip'. Iphig. Tkur# 
V. 506: OvS" axQoVT^ rjxiaate. Bacch. v. 1183: Ovr^ S- 
xQorr fixoaafiev. SuppL v. nii^'AxQavT oSvq^u 871: 
JxQavTov ovSiv ovS* iig olxiTag e%(ov, OvS* e^ noXirag, 
Hctc fur. v- 879 : ^Axqovtcc fiaxxevaeu Quint. Smyrn. 
Xn, 526: KaaaavSQfj, rijg unoT^ inog yivtr* axQoavTov» 
^ dihg siQfhg oqvixcc &tiov, aquilam. Pyth. IV, 
7: jiiog oqvixw* Soph. Antig. v. 10^7: Oi Ztjvog ah" 
foL Eurip. Jon. v. 156,: ^Si ^Tjvog xr}(w|, oQvi&iav yafir 
(ffi)Mg iaxvv vixuv» Aratus (Bidile) Phaenom. v*. 522: Zti" 
'fk (iiyag ayytkog* Nonn. Dionys. II, 50 : Autov i^fi&ts 
ftoiXov^ iml Ji4>goQVt^ axBSi^ XXXVIII, 63: "^OQViv 
OXvfiTiov^, Quint. Smjrm.XIII, 104: 'AisToVf isQov oqviv.. 
ADtfaol. Palat.IX, ccxxix,2 (Bianor) : OiiaviSv fiovog ivov^ 
foviog. Ibidem ccLxv, 1 (Apollonidas vel Philippus) : Jir» 
^ OQ¥tg. — Graculos deinde aquilie obstrepentes habet 
Trfphiodorus 'iA. aX. y. 2^0:*'At rtXrihVT^g iSoVTBgjii^ 
w ahcytvTa n€Qi9cQcc^8aixoXiuoi. Adde easdem aves aqui- 
•«oppositas Nem. III, 138 — 144., ubi se cum poetis infi>- 
rioribus comparat. .Ad sensum vero comparationis, quai» ^ i i»6 OATMniONIKAI Bf 

noster lociis pmbet^ parum facere videntur loca Arlstidis a 
Bockhlo excitata.^ Simplicitei^ enim de se profitetnr 
censorum suorum arrogantia et stnpore ttltiorem se esse 
non aliier, ac Jovis atitem corvoram inani crocitatione • 
Alio quidem loco (Pyth, V, 148 sqq.) Arcesilaum Cyte- 
nenseih vodat aquilam yXciiTaav tc« &aQ(fog re. Sed hoc 
ab nostro loco non minus alienum est^ quam scfaolion il- 
lud mirificum Tzetzse ad Lycophr. v. 264: 'Iffw TfS^lctv 
g>wvtfv ixsc 6 astog xal i^ai^eTov na^a ta Xoina oQvta. — 
insXf ^^^ ifxonw to^ov.ay^ &Vfii, tivapalXo-^ 
IA$v, ix fiak&axag avte (pQtvog tixXiag otatsg 
iivtsg; Intende tela scopOjUt siraplex inixuv insta-^ 
re Eurip. Heraclid. v. 841. ibique Elmsl. Post ro|6v 
punctum alii figent, et in antecedentibus supplebunt i?t;- 
fii. Namque ayB et fpiqt inchoant sententiaSj non clau- 
dunt. coll. Viger. pag* 315. Alii scribent: ro^ov, aye, 
ii-vfii, tiva X. r. A. Tum aye'et exhortationem etinter-* 
rogationem comprehendet^ — avtf. Quasl nulladum 
Theronis laus praeiverit, se ipse interrogat: post alios 
victores qnem nnnc temporis celebrabimus? Sed poteH^ 
quoque cum Bockhio facere: „quaprit nunc poeta^ qui*-^ 
nam potissimum rursus intentis teHs laudum^ quas aliquo 
intervallo intpriniseratj petendus sit." -^ svxXiag pro 
svxXeeag^ epice, ut alibi apud Nostrumj colL indd* An- 
thol Pajat. Tom. IL pag. 777. Epigr. uv ( Nicaenetus ) ! 
Jiog BVxXia vvfKftiV*, Ibidem pag* 802« Epigr* fcxxxiv, 8 
(Incertus): £vy,Xiae^/a* Addc xXiog pto^XiiogVragai^ 
iacert. GXXVIII (Heyne Tom, IIL pag* 139* ^ BocMi* 
pag. 683)* Anthol. Palat. Tom. IL pag. 873. Epign 
ccqpjaaij 1. 2 (Incertus): ^^^x^a, EvxXiog viw* Op- 
piasu Halieut* II^ 130^ Aa^Qaxa^ a^fStiQyaiv invxXia OLYMPIA II 147 

ia^QOoivfiatr. Sensusest: tela, qiue ^oriam parant, coU. 
Nenu VI^ 49 : Ovqov imw ivxXicu Nota deiade usum 
hfi9 et (pQ&foq. &vfibg erit quasi sagittarius^ ffifKV ar- 
cus. — Respondet poeta: Agrigentuoa dirige tela, ubi^ 
Thcro celebrandus. Baulo aliter Olymp. IX, 17: 27«- 
poeira S' ui ykvxiv Hv&iavaS oiarav, u e. Del- 
phorum causa victDrem lauda • — T$XBiv ^y; tiv^ ix»-^ 
Toy Yi iTetiV noXiv (piXotg avSqa. Bbckhius 
jungit fi^ Ttva noXiv. ffnllam urbem cenium per aniiot 
progenmsse amicis viram etc, ad quaxn genitiyi significft* 
tiooem cfr. Mattfa* Gr. gr. pag. 507 • Et haec laus satis 
magna videtur*. Sed posita liac interpretalione vide, ne 
simul aUttdatur ad Agrigeuti aetatem, quod centum et quod 

excurrit annis ante conditum fuerat , coll. scboll. Aliis est 

• 

noii^ urbs modo dicta, Agrigentum, quare Ti^va jungunt 
omavS^a^ -Mihi ambiguitas natiya locum yidetur occu» 
pare. — (piXoig avSga fialkov evsQyiTav nQo» 
niaiv atp&ovioTBQov Tt X^Q^* Paulo aliter animus 
ct manus juxta ponuntur 01. IV, 38. — De aq^&oviifTi^ . 
poF V. ad V* 111 et Ol. III, 76. — alt^ alvov efia 
xo^og, ov Sixa avvaVTOfiBVog. Pasiidinm invasit 
kniem. Ad hanc yerbi fiaivio significatlonem y. interpp. 
Addo Eurip. Herc. fur. y. 405., iibi proficiscendi et in-* 
Tadendi sensAs copulatus videtur : Tov iTtTuvTav t ^Aiia* 
ywwK aTQcerbv Mai^TiV a(i(pl noXvnoTafWV^^E/Sa (Hqc^ 
xljjg) Sv Ev^eiVov olSfia Xifivag. Simiiiter IxaVfo^ coIL 
Danun. et Schneid. — xoQog. Homines fastidiosi, b&- 
Qeficionim immemores invidique. Qiiinam ii fuerin^ 
eicponit schol. — avvavT. recte expUcat Bbclcbius» 
Pastidiam justiiice non jnnciam^ i. e. injasinm . -^ ajU 
''<^ fiaQytav vn^ avSQoiv* Hermannus et Ahlward- \ 

I laS OATMniONIKAI B* 

iius ad sequentia trahunt {improboram viroram romares), 
quod scmionis apquaUlatem turbare videtur. Bbckblus: 
Sed ab impoientis cupidiiaiis hominibus profecia. (^uidni 
serviens? Fastidiwa non justitia? copulatum^ sed fiaQya^ 
civfi obsequens, serviliter illi copulata. Deinde alla^ 
bis ponitulr sensu diverso • Prius akla est iameny nihilo'' 
minusy posterius sed*. Exemplonim Ahiwardtianonim 
quaedam alius generis esse videntur. — /iiaQytov, Fe* 
sanorum . V. qu» congessit Blonifield. ad Aesch. Prom« 
Tinct. V. 909 (884 ScbiHz.) • -^ Sequentium structuram v. 
apud Bockhium. — • Lectio iaXtav xaXotg igyoig (pra- 
borum bene factis) non aliena videtur a quadam abun- 
dantisB suspicione. — intl x. r. h Abrupte ad laudem 
f 4iberalitatis Theronese redit^ malitiae ingratorum istorum 
oppositam. Fortiter utitur conjuuctione inu {siqaidem^ pro partic. co^. Siniiliter Nonhus Dionys. XIII, 49: 

[dk^ kiyaivwv 
iiyefjLOVag, xal *'Ofiv)Qov aoaai^rfJQa xakiaaia^ 
Bvemr^g iikov oQfioV iml nXusriJQtg akijrai^ 
niAtyxroavvtig xaXioaiv agi^yova Kvavo^airfjv. — 
Ad dictionem xf^d fi fiog etc. v. Ol. XIII, 64 — 66. — 

Finita totius canninis interpretatione addo omissa 
quaedam ad v. 15. Anthol. Paiat. VII, xcii, 3 (Diqge- 
nes I-aertius) : '£g ^xv^&ir^v \4vdxaQaLg or' f^kvd^t no}.ld 
f^yriaag. Ibidem cxviii; I» 2 (Idem): 'Slg ino yvQintg 
JIoK^ xuuiiv ikv&ii. 'V • \ 

\ ■'I^'^^ OAYMniONIKAl T 

9HPQNI AKPATANTJNQI 

APMATl. TheroDis ▼Ictoria qmim curulis fuerlt (v. S. 10, 59. 60. 
67. 70)^ codidbus licet inyitis in titulo appoiiendum cu- 
ravi aQfiari , oznisso recentiorum Big d-to^ivMt , de quo 
s. de Ganniziis ipsius occasione quid suspicer^ pluribus 
ooimneDtarii locis exposui. Dentque in eandem yictoriam 
eamqueTheronis unicam hocet prsecedens carmen scrip-* 
tuffl esse, Bbckhius statuit Explicc. p. 134 • find. 01. 9t Pyth. l30 OATM^IONIKAI T 

V.. i~io, 

Tymdaridis Helenceque placere velim, Theronis vic- 
ioriam cnrulem prcedicatnms ^ in, quo officio oheiindo 
Musa: expeto subsidinm. Tv vSaQvdaiav • . i • cctaTOV, 
Schol. vet., ad v, l^: KXei/vav ^AxQaycnfxa yBQaiQiov^ 
' OXvfmiovixav Vfivov OQ&taaagf 0riQwvoq axafiavroTCoSiov 
'tTtTtiOV acjToVy €V%ouav aSetv TvvSaQiSaLg te <piXo^ivoig 
xaXXiTrXoxdfiip &* 'EXiva. Ordini verbonim convenien- 
tius schol. ;rec, inscriptionis: vfivov t5 &7JQ(infog ^O^-vfi- 
nvovixriv etc. — TvvSctQiSaig. Castori et Polluci^ uC 
V. 70- Pyth. I," 127. Nem. X^ 72. TwSaQiSr^g dicitur 
Pollux Neml X, 138., licet Jove genitus (ibid. v. 150. 
coll. schoL Paris. ApoUon. Rhod. I, 146 sqq.), Castor 
Isthm. I, 42. Eos a Dioscurls dlscernit Sextus Empiri- 
<^s advers. Mathemat. pag. 557 sq., assentiente Creuzero, 
V. celeberr., Mythol. (Edit II.) T. II. p. 335. Dioscu- 
ros in Pindari reliquiis non vides; Tyndaridae eidem 
suntdii agonistici, quamquam Py th. V, llsqq, inCastoris 
dei curulis mentione color petitus videatur a Dioscurorum 
oiBcio maritimo, Ctii addendum est, quod Nem. X. fin. 
narratur de utriusque iTtQrifitQia. Tyndaridarum , vero 
et Dioscurorum ^confusio in nonniillis scriptoribus tanta 
est, ut idem contextus utramque denominationem con- 
jungat. Eurip. (Matth.) Orest. v. 1684: Shv TvvScrfji- 
Satg, Totg Jtog viotg. Electr. v. 1293. coll. 1296: ^ii 
natSe Jvbg .... TwSaQiSai^. Anthol. Palat. Tom. II. 
Appendix etc. pag. 817. Epigr. clxxxvih, 1. 2 (Incertus 
in Plutarchi Flam. cap. XIL) : Zrjvog ua xQamvatav ye^ 
ya&Srsg Innoawaiai Kovqoi, m SnaQTag TwSaQiSai 
fiaatXttg. Ubi obiter moneo^ malam distinctionem post 
innoa. ct ^TtaQT. non sublatam a Fr. Jacobsio. Apol- ^ OLYMPIA III iSt 

9 

lon. Rliod, eosdem aliis locis Tyndaridas, alus Dioseuros 
vocat. Vide Argon. I, 1045. II, 806. m, 517. 1315. 
IV, 593. coU. IV, 650. — ^iXo^nivoiq. Ncm. X, 
9 1 sqq. Uiiam Argivum TyndaridaB yictorem sistunt in 
Henis, quod, cum adhuc inter mortales esacnt, ab Uli« 
roajoribus hospitaliter «rant tractati, ubi Noiter addit: 
.Ktti fginf v^eaip m^oV yevog, i. e. graium Deornm genns. " 
Ipsc autem Therd plurlmis mensis hospitalibus Tyndari- 
das deos excepcrat nostri carm. v. 71sqq., eam ipsam 
ob causam ab iisdem gratias agentibus victoria curuli or- 
natus. Ita Tyndaridae (pii^o^uvoi, nostro loco primum 
esse possunt ii, ^iii hospitib excipi gestiant ^ ejusque ho»- 
noris tales gratias agunt, quales sequuntur ex ipsonun prae^ 
sidio agoniaNico. £um sensum suadet v. 70sqq., qui car- 
niinis initium ad alia abeuntis ita repetit, ut vocem wvijo^ 
lcrVotff interpretari vi^eatur, Deinde erunt quoque hospi- 
taksj quae est vocis significaiio vulgaris, coll. Nem. I, 
30. Isthm. II, 37. Schol. rec. in flne inscriptionis; (pir 
io^ipsg i^yei, avTisg Sia ro <ruartjaut.T7^ aogrifV ra Geo^ 
livuty ug f}f> noXkoX ^ivoi avveQQSov, xcA (pikocfQOfVticfmg 
itlihrto* Bockhius addit Liban. Epist.' \\2: Tig S^ bt(o 
T8$ TvvSaQiSag iv r^ stSQt rovg ^ivag OTiaSf^ ^ifjia; Fue^ . 
nint igitur Tyndaridae inter prspsides hospitalitatis. — * 
EXivcu Helena cum Tyndaridfs Agrigenti culta vider 
tur. Eam sacrorun^ communionem promiserant firatres 
sorori. Enrip. Hel. v> 1666 ;sqq.: 

"Oropy Si 7ta{jL}pyg kcu rBkevTf jayg /Siov^ 
&t6g xexXyciti, xc^ Ji^oaxoQwv fiira^ 
(mavSih fie&i^eigy^ivui.t^ .av&Q(07WV naQa 
^B$g fie&' rif/MV* Zevg yaQ (aSe JSeltrat. > 
Adde Cr^erum Mythol. T. IL pagv^d^.^... Helettte 

9 * ^ V i^a OATMniONI KAI T 

vcro nitotio probabilem fadl Miilleri^ V» celeberr* (Or— 
cbonu pag. 339) opiiuonetii^ ^ab Amydaeis Theraeisque 
Diosouris per Theram, unum ex Theronis majoribus, ad 
Emmenidas esse propagata ista sacr^ Agrigentina/^ — *• 
aSitv tvxOifiau TyBdaridis^ victorise Theroneie divis 
auctoribu^ commtendat carmen suum & poeta, s. chorus ^ 
,,Ut Thero vobis placuit^ ita ego^ qui victorem celebro, 
yobis placeaml^' £st igitiir hymnus noster oblata Diis 
istis gratiarum actio pro victoria Theronea. Hanc cau- 
sam invocationis Tyndfflridarum ipse nobis poeta suppe-^ 
ditat. Num alia subsit magis specialis^ de qua videndi 
scholiast»^ mihi in suspenso esi. *^ xXsivav jixQce^ 
yavra» Pyth. XI. in. est eadem urbs (pilayXaogy xaXliga 
PQOtt&v noXmv* — ^ (BilJQiovog oXvfiTtioviitav vu^ 
vov OQ d^ioaaiq. Hymnnm encomium vieioriie otym" 
picce, s* victorum Olympicorum , coll. schol. rec. ad v. 
I. Simili sensu Nem. IV, 26: *'Yfivov xaUiivixov^ Pau*- 
lo alitM" Py th, Vin, >5 : Ilv&iovixov rt^fiav* Deinde cuiu 
OQ&diaaig commode confertur Stoq&Haai Uoyov Oi* 
Vn, 3B., nbi SioQ&S&av nil est ni^ simplex oQ&Haai* 
Bene ibi comparayit Hejmius Isthm. I^ €3: Strvbv OQ&cJ^ 
aoi xaXov* Metaphora petita ez arte ^rcbitectonica vei 
statuaria^ quorum prius haud rarum in Pindaro. Schok 
rec. in inscript. nostri carminis: ^Oq&waag xai iy^lQu^ 
xcu awipwaag vpivov» Sch<d. rec. v. 1. (coU. gloss. y. 
6): Jia Tflf aveyBiQcci vfivov ^ OXvfinurvixctg vfivovvta* 
SchoL vet. ad V, 5: To Si OQ&diaag Hna fietivtyxwv 
ano ri&ifiivoav avSQuScvt^v § ayaXfiutm^ Nec minus 
metaphoricum videtur nostrum: Einen Satz aufstel- 
len^ eine Behauptung aufstelien etc. Similia de 
fahru et fahrica carminum vide ad Pytk* 111, 201. OLYMPIA III ^ i33 

I 

Mbid est SaiQ&fvanf Xo/Bg Eurip. SuppL v^ 417«, ubi 

pbcet Matthiaei intefpretatlo (T. VlL pag.267): 'OQ&£g 

Z^^og roiq Xoyoig. — Deinde QriQwvoq , . . opi9to- 

acuq est expUcatio antecedentium xXuvav • • • yt^aiqw. 

Coldatur Agrlgentum hynmo Theronis, cujus gloria cum 

patrise gjioria' coha^rebat. Eam rationem per se non ob- 

«iiiam recte expressit schol. rec. v^ 1 : TLiich xryv hfSo^ 

imr ^Qaycarta Si^a r3 avsyetQav vfivov* Adde 

«AoL vet* r. 1. in fronte hujus tractationis citatum. — 

ayLUuavronoSoiv 'inTtwv awrov. Ol. L l4l : !4xa- 

fiarrag innsg. Nem.I, 6. Fragm. inc. lxxxix. (Hejne) : 

'JdXoTioSiavmniav. Nonn. Dionys. XV, 118: 'dxaftav- 

TOTtoScav ikaqyonrrafv. -i- Hymnus vero Jloi dicitur ut 

OLVI, 180: ^'Tfivanf av&og^ cuilocp adde locc abHer-*- 

manno citt. OL V, 1. VIH, 97. Sensum expressit schoL 

vct. V. 1 : ' Yfipog awrog igi. xal xoOfAog twj/ axajturrro- 

noSm mnonf» Schol. rec. ad eund. vers. : ^ldoorov, Y^yev 

toafi&v i^atQerov ruv mnmf. Gloss. v. 5 : ^^Yfxvov, Srctt- 

iw. Gk)ss. V. 6 : ^Afarov, evxoofiiav. 'SchoL vet. v. 5 : 

Tw VfMVOv rwv 'mntav acorov nqogriyoqtvaiv wg av&og 

xal artqavfafiia avrcSv. Vides, iterum e re agonistica co- 

lorem petitum . Nec enim equi mulique victores floribus 

s. coTonis caniere, de quo v. ad 01. II,p. 101. Idem pro- 

prie expressum Nem. I^ 6. 6 : "Yfivog OQfiarai S-ifiev ai^ 

vov aOJkoTtoSiav fiiyav mmDV.^Motaa ^ ovrw noc 

naqi^a fio$. Schol. rec, v. l: 'Enivoia Si iyxo^fxiwv 

fiot Ttaqigti. Rectius M5aa.pr6iM"ie sumitur, ut Pyth. IV. 

in.: JSafjitQov fiiv xQh ^^ ^^Q^ ovSqI (fiXio ardfASV . . . 

Motaa* De sensu vods oHra) ambigitur . Schol. vet. ad 

T. T. haud male: Ovrca fiot naQigij ti Movaa (schol. vet. 

T. 8; JlaQigii tiMSaa x«i lipj^«Ta^), w/ft toig JuiitxO' 134 OATMniONIKAI T 

Qotg aQeacj. I^n xnultiini inde discrepabit itaque , Tum 
aoristus vini habebit futuri. Quia Tyadaridis hymnum 
meafn se probarfs cupiOy Masce spero subsidium . Jam haixd 
negandum^ imperativum cum per se, tum propter Py th. 
IV, in. faciliorem h, L esse, et habuit quoque scfaoL 
vet. ad V. 1 1 Ovtw fioi ig^ia&ia 7) Muaa. Codex 
Guelpherb, teste Bbckliio legit nuqiaxaj quod eldem Viro 
e^ ostende, docey da facuUatem etc. Ceterum scIk)!. le- 
gere potuit nAPE2TSl (adsit) , vel nAPlSTil C a^- 
stes\ de quo v. Matth, Gr. gr, maj. pag. ii47.. Ego 
vulgatam sequor. — vtoaiyaAov Bvgovti xQo^tov^ 
JiOQio} qjojvav ivag^o ^ai neSiXM ayKaoxia^ov. 
Ad TQOTtov ch\ 01. X, 93, XIV, 25. Schol. rec. ad v. 
1: Ai,u (jLa kafATTQav avv^iiv xoQtiav ivaQuodai dfaQiOf 
Qvd-fim. SchoL vet. v, 8: Nebnoixikrov imvot)aavT$ 
VTiod-taiVy TO yQaxfjai. eig Oeo^ivira. Idem ibidein: 
NeoTtoixilov inayyeikaL VfJLVOV. Alios ut videtur usus 
XQonu habes Ol. X, 93. XIV, 25. — veoaiyakov* 
Schol. rec. v. 1 : KaivoriQav aykatav i^ovxa^ Schol. 
vet. V. 8: NeonoiKiXxov^ et veonoixilov» Gipss. ejusd. v-: 
^Evdolov, Aegre differet veoaiyalog' di viog, coU, 01. IX, 
75: "Yfivwv veiaxiQiav. Isthm. V, 80: Niov vfivov. De- 
inde evQiaxeirV ut hic cum poesi conjungitur 01. I, 177. 
Pyth. I^ 117. Fragm. scol. I, 15 (Hejme III, 21). — 
neSiki0, Vox incedit, ut hymnusNem.J^ 5. V, 1— 7. 
Colorem dictionis petitum puto e veteris chori pprte ve- 
stiaria, ni cui locus 01. Vi, 12. advocandus videtur, ubi 
secuuclum genium sermonis vulgaris iv xuxia neSikw noS' 
. ex(ov idem esse poterit, quod iv xavxp ijv xaxaaxdaev, in 
hac conditione. Jam si sensum vocis requiris, occurrit 
schoL rec. v. I : Ja)Qito (Ji/^^w, et schol. vet. v. 9: IleSi- OLYMPIA IH i35 

< 

itt 8i rdi ^v&f4.^. Nec aliter Bockhius de.cqi$tn8*Pjnd.. 
pag.576: ,yJ(OQWP niSiJiov^oetai^n rododiam, sed^rbyth^ 
mum dicit, qui pede pukatur ," Reliquis scholL aiSilov 
cstiiiiog, aofiwuc, nxog, SiaUxTog. Ethqc ultimumfor- 
san vcrum est, si x^nov pro carmitt^ toto suraseris, (fmav 
pro parte ejus musica, >i^eiav pro parte ejus verb^ cui 
oppositioiiifaYere videntur sequeiitia : (po^/juyya • . . &iai»* 
Deuique Heynius ]\mfs^t v%ocrQ07tov ayXaoxcoiioVt ut 
jam schoL rec ad v. 1. et Roin|»a . Rectius junges (pw- 
yiir ayJLa6xiofi(yy, atque interpretaberis cum schoL modo 
ailato: AafjinQav awiOTWv xoQiUcv* 

V, IQ - 17. 

lujungunt istud (>fficium coronce vicirices et Pisa. 
'Enil xai^tciov fiiv t,tvx&,ivtiQ iny ariipavoi. 
nqaaaovri fiB rSro &66Sfi.atov xQ^og. Causam 
reddit, quare Musam invocet, Isla erit vel victoria, vel 
comissatio. Posterius eligent, qui cum schojl. hoc carmen 
iig Qiolivut scriptum putant, cujus tamen conailii nuUum 
satis probabile argumentum hymnus ipse .prapstat. Mihi 
prius videtur simplicius , inaxiraopere ob coronarum Pi- 
s«que mentionem junctam. Comoe autem esse q()oterunt 
com victoris, tum equorumj quos ipsiJS quoque coronatos 
fiilsse alii demonstrarunt. Scholiastarum alii de comis 
cquonim victorum, alii de comis comissantium oogitant. 
— Xgiog. OL X. 10. est XQ- promissum carfwenf sensu 
proprio; nec aliter puto Pyth. VIU, 44. Alibi latius est 
officium poeticum, ut^Pylh, IX, 179 sqq,: '^i"* S' ovv 
ti^y ttOtSoiv Siipctp axei^fisv(yv , nQaaatv XQ^^^ ^^^^^ 
lrHga$, xcu naXaioiv So^a tmv nQoy6v(^. Adde OL 
I, 165; StKfavHaai xmov fjLoXTty xQfl^ Lali^^ siguifica- 136 OATMniONIKAI T 

tio Ii. I. cbnveiut. TSfro antece^entia et secpientla spedat, 
cncomiam sc. poeticmn, de quo uterque locus agit. ^ iS^e-^ 
oSfiaTOV. Schol. rec. y. 1: To vn6t£v Mecciv xarce^ 
cxevct^ofiBVov, keyo} (poQfuyytt x. r. X* Schol. vet* v. 11»: 
Tov &Box(ZTaaxevee(yT6v vfivov, tov ix MbooSv. Pbavor. 
pag. 892^ 2, 41 : BioSfiTjtog, 6 vnb &m xccTBOXHOaafiivog^ 
Aliter schoL vet. V« 26: Tb dg &€sg ftenoitjfiivov* XijfU Si 
Tijv taSrtv. Ambigit inter utramque inteipretationem schol. 
vet. V. 12. Bbckhius: Ddj^tum diviniias injunctnm^ per 
victoriam deorum beneficio datam. Similiter schoL rec. 
V. 1 (colL schoL vet v. 18) de &svfi6foig aoid^ug v* 17: 
^^fivoi &eoSwQtjToi, OTv ol &eoi Tag vixag SwQSvTa^ Si ag 
oi vfivou Prior scholiastarum ratio convenientior videtur 
usui poeta?^ quimore 6pico nominum epitheta minus e con— 
textu^ quam e nominum ipsorum natura petit, quod iteruai 
valet de &avfWfOigaoiSatgy. 17.— ^o^fiiyya t€ noi^ 
xiloyaQVV xal /3oav avkciv iniwv ze &iaiV*Ai^ 
VfiavSafis naiSl avfifii^ai nQenovToag^ ExpositiO 
officiiv. l^^^ (p6Qfi.no IX., lyram varia garrieniem, SO" 
naniem, SchoL rec, ad v« I : Hoixikotpmov. Nem. IV, S3: 
JToixiXoff (poQfitj^iav. OL IV, 4: TIoi^XLkotpOQfjuyyog aot^ 
Sag. TibuIL III, 4, 38 r Garrula lyra . Martial. XIV, 
167, 2: Garrula plecira. — fioav avkdiv. Nem. V, 
7 1 : KakofAOio fioa. Pjth. X, 60 : AvqSv fioau ^ ini-* 
wv &iaiv, verborum posiiionem . SchoL rea v« 1: Sw^ 
&Tixrjv iftHv (i.e. avv&eatv). Si quis formulam proprie sii- 
met, habebit cognatum iniiov OTixeg Pyth. IV, 100# Vd 
cogitabit de v. 6. nostri carm. : ^'Yfivov oQ&maavg. Vel 
crit pro inionf hoif^aig^ ut Nem. I, 6 (colL IV, 15 sqq. ) : 
Yfivog oQfiaTai &ifAev alvov aeiXonoSm fuyav ^inTuav^, 
ubi vixiendus scholiiistcs . Aliis circumlocutio videbitnr ' OLYMPIA m »37 

po &ti7, GoII. Nem. IX, 7: ^Eniav Vfivov pro ««12» vd 
r^iyoy. Ita jam $choI. vet r. 1 1 : Ttf? l/itf^ lo^n^. Re-f 
centioribus (Sdmei(L Lex. gr.. v. &e(ng* Bocjdi. Explicc. 
p. 137) unlversa formula periphrasis est pro noirjfrig (p o e- 
sis)y quod quomodo recte ex Etymolog. M. eliciatur| 
alii videbunt. Etymolog. M. p. 319, 31: ^iaig i} noiti-^ 
ei^ naqa^^Xxcdia (actio? poesis?). p«391, 26: 0$tvai ro 
iioi?](7ai. Kcu nivSaQog ScoXe &€anf tb noirjua hiytim 
Jam aliud est &iaigf aliud iniwv &iaig. Deinde &iaig^ 
hoc uno Pindari loco occurrit, &uvai vero poesl adhibi-' 
tiimapud£undemnunquamcaretaIiquacopuIa. -^ A xi 
Uiaa tie ytyiovtiv» SchoL rec. v. 1: Kal 17 Iliaa 
tl ugfEfoTTeTai fis yeyutvBtv. SchoL vet v. n^iv^H^re 

« 

niaa fi€ anavTBl fMj rgefjuiVf aXXa VfivHV Tcal fioav*'^ 
niaa* Non victoria tantum Pisae repottata, sed ipsa 
quoque Pisa^ ob suam puto x^Q^'^» ^* Pisa& vlctorisque 
Pherenici x^Qig Pindax^un ad canendum impidit OL T, 
28sqq, 

V. 17-29- 

Ex qna Pisa cdrmina projiciscantar ad enm^ qni 
coronatns esi oleastro ex Hyperhoreornm terra allato. 
Taq ano. 01. I, Ilsqq. ex Olympia quasl fonte quo- 
^^ missilia carminum, non apposito scopo, ideoque iu«> 
discrete (per orbem) sparguntur. Nosler locus eadem 
ad homiaes viciores secundum contexttim facit pervenire. 
£a dictio tum praesertim fuit adaequata^ quum vicrorem 
poeta non in ipso victorias loco cele|)rabat, sed carmen 
xnittebat in istlus patriam • Eum intGT av&Qiasufg et a 
xm nexum perspexerunt schoL vcttvv. ll^l^i^Jvd-Qfo^' 
n^ Sig ritg vixwvragi ... l4-Tp ti nhjS-vvr^iS fiitimaev i38 OAXMniONIKAI r $te To hiitiv. Titff, tfijaiv, mcols&Saafed udai, tf 
vt )i.uL Adde schoU. rdl. eoLfiiklili. pag. 94» non uno 
t&tiim loco. — &BVfio^ot^ aoiSoL SchoL vet. ad ▼« 
18 : ^Anb &€(iiv fiegi^OfUVM xal na^x^l*^^ roig V€V i^ 
ittjKOiyt^v* Ei fifi yoQ &€5 nQWoia vi7tt)oai ng, ovSi 
aS^rai. Simplicius puto carmina poetis diviniigu conces- 
lo, inipirataj quum>iion semel tantum a Diis Pindarus 
poesin repetat. His adde^ qus notavimus ad &€6Sfjic^ 
T&vxQ^^^ V. 12. ^*E^Brfiag'HQaxXiog nQori^ctg^ 
SchoL rec. v. 19 : Tag ivtoXag roS ^HQaxkiovg rag fftgo-^ 
riQagf avrl t5 rag aQj^aiag, raridnv ag riiv aQxv^ 
ixiivog ivtrtiXato. Ultimum accedere videtur ad schoL 
vet» V. 20 : ^'On fura rov 'HQaxkia naXiv ^ltpirog e&tixe 
rhv aymta rAv *OXvfmiiav , Siu rSro ilnBV* Sed aliud 
schoL rec.v. 19: KQaivofv xal rtX%vm rag nQoriQag xal 
naXaiag itper^iag xtu ivroXag rov ^HQaxXiog* In re- 
liquo usa Pindarico (v. indicem Bodch.) nil quidem ^i* 
est^ quod alteri interpretationi prae altera scholiorum &- 
veat: nec tamen habeo, quare posteriorem rationem ut 
per se planioremnon sequar. — 'EXXavoSixag. Bek- 
keri AneccUL 248, 32: 'EXXavoSixfjg: 'EXXavoSixcu 
tjaav ixQxovrig rmd ^HXcifaif, ol Siinovng ra xctra roy 
a/iSva rwv^ OXvftnicov* ixXr}&i}Oav Si &r(U TtoQa ro rotg 
^*EkXri0L. Sixa^HV^ iSixa^ov Si rolg re a&Xtyralg xcci roig 
aXXotg aytavigaig* xcu nQoixa&rjfvro iv rJ ayHvi iv noQ- 
qvQiOiV» fjaav Siro naXouov iwia, ura Sixa, elra nev^^ 
rtjxoh^a ro rBXevratov» Phavor. v/EXXavoSixai: 'E^aQ^ 
Xovr^ yXBioi, ol Siinovng rbv aywva rbv oXvfiniaxav. 
ixXrf&fiaav Si ihwg, on naQ^ eiUi/atv iSixa^ov^ txa&i^ 
^ovro Si iv n^ aywvi noQ<pvQixv nBQi/SefiXtjfiivoi. xal Tjaav 
To uiv nakai ivvia, ura Sio, kai ndXtv oxrw^ ij iXXa* OLYMPIA III 1^9 

foSixcu xaAavraty ol ii^0T£tayii£V0$ TOt; aywvog. 6i ifti 
liivo^ SULijaiy ay^^ovxau Ubi corrigf?s: tnd ('£liXjj9f£g 
more sc. suo) fiowovg ^EXhjOiv ayayvi^ovrui, deleto oi^ 
qood ex autecedentis verbi ultiiua syllaba nasd poterat^ 
Eaadem medelam adhibe schollo vet nostri loci (y. )9); 
'EikavoSixai xalSvrav oi nQorezayfUVo^ rov ayHvog, mi 
(sic) fiovoig *[E)^Xr](Jiv ayo)vi^ovrai^^ corrigente Bbckbio; 
hu uxxvoi ' EXXi/vBg ayfAvUlpvrau — De Hellanodicarum 
mimero^ ex Hellanico. et Arlstodemo aHa tradit scboL yet; 
V. 22«^ coU* Suida v* ^EXXavoS^ *— AinoXbg aviiQ pro 
'HjLuog dicilur verax Hellanodica^ quia cognati erant Elei 
Aetolique. Epborus Strabonis X^ iii: *A(pixoiievo S' (in 
Aetoliam) i^^HXiSog AirtaXi t5 'FySvfiiiovog , xal roig 
TtoXifioig xQarSvrog avraiv, rvg fiiv KeQtjr^^ (ait) iig rr/v vvv 
xaJMfiivr^v AxaQvaviav inoxo)QtjacUf rifg S^ AirvD^eg crvy" 
xaxiX&ovrag 'Eneiolgf rag aQj^awrajag xriaav riiv iv 
ArTmXianoXaomSixa* rjj 8* vareQOv yevefriiV^IIXtv vno 
*0^vi8, Tu Aifiovog^ avvoixuad-iivavy niQaicj&ivrog ix 
rifg AirwXiag. IlaQarid-^av Sh xcu ra riroyv fiaQrvQia 
ra invyQafifiara* xo /jUv iv OeQfiovg tijg AirtaXiag, OfftB 
rig a^aiQeaiag novtto&av narQiov avrotg^ igiVy iyxe^a-^ 
Qor/fiivw Tfi fiaau rijg AinaXo eixiivog" 

XwQTjg oixigrJQa mcQ^ AXrpevS nore Sivavg, 

TQeq)&ivra araSioiv yeirov* * OXvfinuiSog , 
*£vSvfiiiavog ncdS'^ Airo^Xbv r&vS' avi&ijxav 

AvTwXot acfertQag fivrju* aQerijg iaoQav. 
To J' iv ayoQa roiv ^HXeifav inl rw ^O^Xa avSQvavrv* 
AirmXog nore roifSe Ximav avrbx&ova Sijiiov 

Krijaaro KsQtirvv ytjv SoqI noXXa xafiwv. 
T^g S* ccvrtjg yeveag SexaroanoQov Aiuovag vihg 

"0^*Xog icQxcUifv ixriae rifvSe noXiv* 140 OATMniONIKAI F 

Patisan. VIII, 49 fin.: Kal t6 lAittohxov IntxsQW 
dcceta evyyivBU(V*Hlnotg. Idem V, 1, 2; Te^ Si^HXeisg 
la/iev ix KakvSwvog Sut/ie/ti^xoTag xa\ AiTfaXitzg rijg aX^ 
Xtig\ duce Oxylo secundum Eundem V, 3^ 5. 4, I. S^ 
coll. schol* vet. V. 19. h. carmlnis. Quare Elei iisdeni 
Iieroibus et heroinis sacra faciebant^ quibus Aetoli^ de 
quo V. Paus. V, 16, 7: ^HXhoi 8i xal ijgiaat xal ywaiSi 
anivSoaiv 7/^wwv, oaot rs ev rj/ X^Q9 ^? ^HXela Kod 
oaoL yzaQa jiiTiaXotg Tifiag ex»aiv, ^ vrpo&ev yXetpa^ 
Qtov. Particula motum e loco significans eUgitur pro 
voce quietis • in loco, usu apud alios quoque firequentissioio. 
Aesch. Agam. v. 875 : ^AvcD&ev ifiijg SiQtjg. Enrip. Jon. 
V. 614: ^Eyyv&ev noSog. Nec abtcr eaia&ev et e^fa&eu 
apud Eundem, de quo v. indicem edit. Bames. (Lips. 
1778 — 88) T. IIL pag, 769. 784. Arat. Phaenom. v. 26 : 
^Ytffo&ev wxeavoic. v. 480: ^Eyyv&ev /SoQiao. Idem 
Diosem. v. 311: IIvQhg evSo&ev ai&opcivoto. v. 395: 
""Eyyv&ev av&Qmmv. ApoIIon. Rhod. Argon. II, 80§: 
*Ytfi6&ev axQtjg. Nonn* Dionys. XXII, 212. XXIV, 
337: 'Yipo&ev mne. XLVIII, 145. 270: 'Ytp6&ev wftS. 
XXVIII, 202. XXXIV, 335. XLV, 295. XLVI, 7- 
126: ^Yyjo&ev wfiih. Idem ibid. XXXIII, 16: ^EtfvneQ^ 
&ev aTVfifievTOto xoviyig. XXXTV, 20: ^Y\p6&ev evvijg. 
XLVIII, 481: 'Eyyv&ev avQn^. Idem XX, 25: ^Ev^ 
So&ev ccvlrig. Idem Convers. Evang. Johann. 11, 53. 
XI, 46: ^EvSo&ev otxa. QuintSmym. 1,60: naQrfCa* Twev 
S^ iffvneQ&ev x. r. X. v. 295: Kai xoQvtftu StnbXs m^ 
fifiijxeegf £v xa&vneQ&ev. X, 1 : "ExToa&ev nQtaftouy 
nolewg. XII, 264. 272. 340. Trjphiodor. v. 522: *2v- 
So&ev mna. Coluth. v. 352: 'Y\f}6&€V eSQtjg. AnthoL 
Palat. VII, DCLXxicvii, 2 (Palladas Alexandrinus) : &avaT9 OLYMPIA III m 

iyri^* IKd. Dccxxxv, 5 (Damagetus): Ufffuv ax^Sod^B» 
ftifog iotatcum Eadem locorum confusio obtmet in hi^ 
Tocibiis adverbialiter sumtis, cujus rei exempla haec ha« 
besrArat. Phaenom. v. 65: Ov filv ixeivp Otodw (uno 
htere), iSf" otog xsfpixX^ intXdfinsrm ^ujtriQ* Nonn. Con-<> 
ras. Eyang. Joh. XI, ^ : jKai iyyv&ev ijtv ioQt^. Xm, 
86: iXi| jif^oyog iyyvd-sv iQnuyv. Quint» Smj5m. II, 
361 : ]|fotJ9a ^eoAi/otovo^ . • *Eyyvd'^ l(rrcciJtivfj. VII,533 : 
flaft Si ol, iyyv&of ik&anf^ Mv&hx\ 100: NexffSp . i 
tiumfihurv ixare^ev. 637 : BefioXtjfiivoi ivSo&^ JjtoQ 
T^q^ De iyyv&€V pro «>yvg vi4e Bekkeri Anecdota 
M8, 25., ubi alia ejusdem generis inv^es, colL flbidL 
608, 29. 624, 2. ; nec pon Damm. Lex. hom. et pini v. 
trrw*w')* Denique Hermannus jungit: oTQ&cig yXe^ 
(fifw, quod valde.sibi frigeat yXetpaQmf tnffo&ev. Fri- 
gerelb«c vocum positio: afupl xdfuuoi. yUtpaQmf {nj^o^ 
*«y. Vulgaris vero structura, cujus sensum antiqu» dio- 
tionis simplicitati accoramodatum Bbckhius dicit nec mi:- 
kiunquam friguit. — yXavxoxQoa xoafiov iXaiag. 
limfi systema vegetabilium ed. Romer et Schultes T. 
HT. p. 478: „EIaeagni {iXaiag h. 1.) foUa suprd albo-vi- 
^, $id)tus nitido-ai^entea, squamulis micaceisalbis." 
Hb adde Schneiderum Theophr. opp. T. V. p. 424—57. 
>*i cfocte agitur de olea callistepfaano Olympiaca folio- 
^ique ejus colore. Et consentit schoL carm. nostri V4 

• ^ti<pavov a;ro iXaiccg vnoXevxov trpf j^poav., coU. 
™vor. V. yXavxHnig (coU. Siiid. et Hesych. v. yXctvxog)i 

^ ^« yhxvxov ... ;eal ^17X0? ro i;in:oA«;;iov xal tvoQarov. 

De eodm usu egisse Schaeferum Melet. crit. p. 78., J. H. 
Bpehmiiu me docult Fascic. OhscfoaH. in Demosth. Philipp. 
•dcalcem UbelU: Deoraif. oljnth. ordine ftcripi. /iaucA«ii< 
*'«ieic. p. 72. N. 14» oArMnioNjKAi r 

Jam glaucum colorem ^) de aliis quoque plantls^ imo de 
gemiHis quibusdam prffidicarf^ sequentia quidem docent. 
Empedocles v, 293 (Stur2. p, 526): Bvatna (de qua r- 
Patis. V, 5. VI, 26) Si yXccvxfj ro tcqoxs xbcra^yerai 
av&og. AnthoL Palat. IX, txxxvir^ 4 (Marcus Argenta- 
t}us) : ^Afxnehog €V&a jivTellet^ ylavKviV avaxtog ix ^iera- 
jlwr. Dionys. Perieg. (Steph.) v. 1012: ^YyQtjg pri^Vjs 
yXav)Cf]V ?.i&ov, Idem v. 1119: ^H ns /3r,Qvllo yXavxrjv 
Jii&ov, Idem v. 1 121 : "/J xal ylavxiomna li&ov xa&a-^ 
QOio roTtd^s, Trjrphiodr v. 69: FkijnfXTJg fitjQvlloio* 
Npnn. Dlonys. V, 178: riavxfjg af^aQaySs. Venun te- 
stimonia sequentia satis mihi persuadent, singulare olivae 
prsedicatu^ IstudTuisse, quod in hac arbore candorireq)on- 
der^ videtur, qui ad virorem illius folii. accedit, unde effi- 
. citur color, qui nobis est w e i f s g r ii n .. Soph. Oed. Col. v. 
701 : rkavxag naiSoTQorps (pvllov iXaiag. Eurip* Iphig. 
Taur. V. 1070: rkavy.ag &all6v Uqov iXalag. Suppl. v. 
257 (de eadem arbore) : ll.(xvxrjv yXorjv Avt5 XiaSaa (fvX- 
XaSog TcaraaTeffti. Tro. v. 803 : ^'Iv iXaiag IIqptov iSei^e 
xXaSov yXavxag ^A&dva. Nicandri Ther. v. 680: I^Xcev^ 
Koufiv laov nerdXot^iv iXaitjg; ubi schol. (Schneider. p. 
100): Oi Si xXdSoi avrijg (sc. heliotropii) detr&a?.eigj Acv- 
jxd tpvXXa exovreg. Oppian. Hal. IV, 268 : ' jHto* novXvno^ 

2) Auctor libelli nfql xQo^f^f^^oiv C^^i^^^P^^* ^PP* ^* I P* ^^ 
iqq. Schaeider.) nvllam habet hujas coloris mentiooenn. 
Recte, puto, quum yluvxog^ si radit ejus speetatur, non cer- 
tum aliquem eolorem (s. i&urum s. roiUiim), sed candtdnm 
istttd splendidumque denotet, quod vel in aqaa atque iis, quae 
aquae speciem quandam refeHint, e. g. oculis et gemmis, Tel 
. in foliis quarundam plantarum, ad colorem niftivum, inprimis 
cacruleum viridemque accedit. His adde Salmasium £xer« 
ettl. Plinian. p. l8l. OLYMPIA m 143 

yhxinmanf iqiatcTEanccatxv. Nozm,DJonys. 111^98: rKav- 
%m/nm vno axinccg afiQOP ilairig. XIIIj 1 12. Juplter trlbuit 
ylBonmf Iti&tflfaif] ykavxcimSc ^allov iXcdrjg. XV, 61 1 
nmeop ivQqad-afUYYog avai^aa &aXXov ikaifjg» . XXII, 
71 : rTxttncoj^Qoa &aXi^ ikaifjg Indi toUunt ^upplieationU 
signam. Grammaticus Bekkeri Anecdd. gr. 864^ 21. Jt2: 
*I3i yitQ EvfpoQuav 6 noi/ijrilg niQl tS aQOXQB elnev ivoai^ 
j[&ovi, xal tTpf iXaiav yXavxaimv. Anthol. Palat. XV, xi, 
4 (Incertusde insulaRhodo, quamMinerva olivisomavlt); 
UaQ&evtx^g, ylavTCwv nXyiaauivrjg ;jfaper<wr. ?) Ibidem 
IXj ccxux, 1 (Maecius) de oliveto: FXavxav aVaSkvSqaSa 
ravSe; quod epigramma ad verbum expressum babes in 
AnthoL Lat. T. U. p. 47 ] .^ monente Jacobsio ad Anthol. 
grsec. lipsiens. T. IX. p. 222., ubi quoque de poetis latinis 
glaueam olivam vocantibus agere dicitur Dbringius ad 
CatuII. XX, 9. p. 65 . Neque omittendus Himerii locus 
Orat. in, 5. p. 434 (Wernsd.): Totg Jiovvao tb SioQoig 
xair^yXavxta tXaiag ari^^an, utpro iSiag scite legit 
Jacobs. Anthol. Lips. T. IX. p. 375 . Ab ^laeagni ( cotmi ) 
colore vix deinde abhorret salicis ilUus color^ quae Virgilia 
t^ glauca Georg. II, 13. IV, 182. Denique Thierschio 
vertenti: Braunschimmernde Zierde des Oelbaiuns 
etc, qiiapnam alia folii istius apud veteres denomi- 
natio obversata fuerit, equidem ignoro . ' Aeschylo Pers. v. 
61 6. coli; schol. (Schiitz. T. IV. p. 3 1 5) olivam tsse ^av&tjv^ 

3) Ejasdem epigrammatjs v. 3. Rhodiorum Deae (Minervae) 
dono offeruntur olivae, quae ibi non fuisse vidcntur origi 
nariae. Jam quum fuerint per mare allatae, pro JVtQtvg lc< 
gi poterit Ntiqivc , ut equi in Graeciam iiivectionem mariti- 
mam Neptuno tributam constat. 144 OATMniONlKAI T 

quacum ihterpretes confisnmt olivam Vixgiii (Aen. V, 309) 
Jtavam^ nota quidem res. Verum de liis vide ad Oljrmp. 
XI^ 13. — In seqnentibus Hercules o/tWm attulissedi^ 
citur ab Islri foniibus, 8a/iov 'YmqfioQifav ntiaag^ 
*An6XXmvog &BQanovxa^ Xoyta^ ut laarum apud 
' eandem gentem conspicimus Pytfa. X^ 61» Pbavorinus: 
latQog norafiog xatofpiQnai f| 'YmQfioQimv oQwv» De 
Hyperbbreis dupliciter agit Pindarus; primum ez sua^ Sm, 
asvi sai noiitia. Istfam. YI, 31: MvQuu S* €Qy(av xa^ 
l£v Tiviiifp^' ixarof/intSoi iv oxBQta xiXev&oi^ Kctk ni^ 
Qov Neiloio nayaVj Kctl Si*'YmQ/3oQi8g; ubi ex antitfaesi 
intelligis; sedem istorum bominum borealem, et quidem 
remotissimam. indicari^ quod vidit quoque Hugius, V. ce^ 
leberr.: Untersucfaungen iiber den Mytbus etc. p. 57. De« 
inde mythice, ut h. L nec non 01. VIII, 63. Pjth. X, 
47., denique apud Strabonem L. XV., quem locum ad— 
didit Hermannus fragmentis pindarids (Heyne T. IH. p. 
164)* Jam Pyth.IVj319 sqq. Thraciam sedem faabere vi* 
detur Boreas ventorum rex, qui a Pangseo monte Zetam 
Calaimque filios emittit, Jasoni opem laturos, quod ap- 
pnme consentit cum H. IX, 5. coll. XV, 26. Jamqu« 
ultra Boream (v. 56) habitantes Hyperborei dicuntur^ 
sed quonam loco ponendi? Inter ThracisB puto montes 
et Istruin . Trajectis nlmirum montibus borealibus vi^^ 
fioloig, venlebatur in regiones istas, plurimis Grsecise par- 
tibus Ifietiores ac fertiliores, quse sunt a meridionali latere Da^ 
nubii inferioris ac medii, ubi provenire incipit oliva. 
Istri vero fontes Herodotus H, 33. IV, 49. aUique im- 
mane quantum ad solem occidentem removent, coU. 
Bockh. Explicc. p. 137. Haud mirum. Provehuntur 
terrarum Hitus cum notiti» geograpfaicas amplificatione • 

Primos dLYMPIA Ilf 145 

?fym Itaqba Grteoi^ ihprlhils metidioBalifs^ Boreain iii 
ipAS terrsb siias baiid admoduiii spatiosas fmibus siq>erio^ 
rOnis, Hjperboreos verb ctiin Istro ih altero regni bore^ 
alishtere cbllocasse^ nondeflectente^ ad oecaiunl/admo* 
dmn prdlmbile est. Quid? quod Doddha Etjiholbgo M; 
T, jMmfaiog locus est HjTperboreonim . Ita Hjrpetbo- 
rd Grscis& paene accolm erant ^). Posteriores egressi 
magiiam illam inter Adriam Hellespontumque peninsti-' 
lan, non tnoido 1-emoVertmt Boreaifa Hyperboreosque, 
sed etiam utrimqhe eztenderunt; hnde fectum^ tit Istrt 
ibn(es (recte quidem hatura?que cbnvenienter) ad ulterio^^ 
rem ocddenlem rejicerentur • Sed heec a Pmdaibo alien ^, 
qoi 5cri|)tonbiid illid antiquior n^rratiohem susim ex We^ 
nun traditione antiqua hatisit^ noh allter aC Pausafaias 
0^> ^) ^Oj qtiem sua e Pihdaro- habere opmattir Heyiaius 
Pbid. o|^, T\ h pi 48. Atque ex eorundem Eleorum, 
narratione ideifa Hercules populum albam e Thfesprotide 
YidDa in Gr^bciam atttilisse dicithr Paiis. X, 4; 3., tct 
himis e ThedBalia ih Graeciam meridiei ptopibTem jmmi-^ 
grasse videtur, dt tpxd iidetmdus auctbr argumentl Pythi- 
oram et Sdbiieia»hs m Theophi': editi T^' V. p. i41 sq. t t " 4)Hii poftitis» momenti jamiam allcojui erhnt fccbolifll ^etdira 
▼. 28: * £xlti^fiatg¥ 9i * Tftsg^oQUoi iinh * TTi%q^o(^aUt wof 
^^ilvalutMiQ C>trvQdrffid^ ^dotftifpayog di thr 'Tneqfiogtov 
6t9ga]iq9^ qrriOiT iivtxC uXXot ani 'TnsQ^ogiB HeXaayit ti 
^opoya»; xot^ IliQifiriXrig irig*Ai6lif (quam Jtli^tpjdi^ vo* 
Cftt Apollod. Bililioth. t 7» i. coli. Heyn. ibid. p. 99 >. Vi« 
des, in ipsa adeo Gracia coilocari posse primos Hyperooreoi. — 
SimHeiri Heijiii^icif ^rimiliviic vlcl^iam coiicludo tllii ei iis« 
(liue ad OCl;* fin. pag.^d&^^ii^tata «unt de V. mfdekXdi, tttnl X46 OATMnjONIKAI T yy Jfegue hui^ nostr» tractationi adyersatqv ip«e Plndanifl^ 
Qui I^th. ^ 72 sqq. nil aliud babet ni^i Pecsei post vi^ 
sitatos ^ype^boreos, iter ad Gorgonas, scilicet di^ectea-i» 
tis e septentrione adoccasum. . Ad ex:tr.emuin oocjdeQ.<r 
tem Hjrperboreos rejicit Vosshss iii conunentatione Alte 
Weltkunde Jen. AUgem. Lit«Z. 1804. T.U., adstipu*. 
lante Bockhio^ Hugius L c. ad ultimum septentrionem • 
Neque tamen est, quod meffi me sententlae pOBniteat^ cu* 
jus rationem Amazonum* quqque geograpHias enodanda» 
adhibeci pas$e inteUigo. — De Hyperboreis^ ApoUiniJ 
cuUoribus^ yideantur Spanhem. ad Callim. hjrmn. in DeL 
V.281. etBbckhius ad nostrum locum. ~ n^iaaq Xo^ 
y ft) y persnadensy noxk ui qdigens, quam sententiam deinde 
persequitur* Putat-es, oppositum id es^e alii.n^rratioiu 
de raptu MTivo per Hercqlem^ ni prsster alia .obversare* 
tur illud Thucydideum (I^ 22): KoToaa /jUv^X^ytf Bi^ 
nov exaarou £t convenienter Herculem didt Vi abstir 
puisse^ quum eosdem Hyperboreos Pjth. Xj- 67* dlcat 
^w^^ovTOtf vTtiQSixov Ni/iBoivi -»- Post a&^afv Thier*- 
schius punctum JBgit aciite^ ut stropha secunda integrum 
habeajt exordium granunaticum; Nec .quidtobstat^ quo 
minuspost Xoyta pbnatur. Sed in talibus aliomm sensUs 
riia desiderat. ..,!.«.».. 

Arhore ista Hermles Olympiani omatni hnkhrof eo- 
^ronaramqne causa . II c ata q>'^ovifav. Conf* Musgrav. 
ad Soph. Ei. v. 229. Erfurdt. T. H. p. 4^. — ' iliog ai- 
wei iiav Sk> xta aXa^i* Sovis poscebat nemori hospiiali - 
In huja|, lectionis sensu, nil habeo^ quod me offendat* 
Sed V^t^^n ^sfynppiis, qui^eih.Lpro v^uisediy sif roe- 
lipnt^ addail a mu|roru(U« Acicnpv ex Eostatjtw. TOWfato OLYMPIA m ' i4f 

petitaxn.' ' Ahog, to evSlaittjuii. ofov,- JAg^cStn nctvSi-: 

_ • 

xw, UivSccgog iv oXvfinuivhcdt^ , xaiviSg. ~ Javta ne^ 
m\is s. Olynapia dicitur hospitale, ut templtirh Delphicuitt 
Pytt VJUI, 89: IIccvSoxov vccov. — ' v. 31 •• Doricuiki 
axiaoov pro irxteQov bene senramnt critici, Eaodec^ 
fermam retinnit insulaGephailenia. Hesydhius: JSWiapc?, 
^ Kz(f>aXkifitia. Quod ad w^e/^Aov alliidit, de quo v.p; 
66. — Hercules ab Hyperboreis petiit oKvam, umbrani 
omnibm prcesiiiaram, omamenfum i/uibasdtm; «-> ^v* 
T u. Schol. vet V. 33 : ^HpetzXtt. Ma Schol. rec;, minus 
bene. Jungendum pronomen cum avtitpXn^ei — • nai 
tgL Jovi. Ol. Xj 61— 60* — ^ iyia&ivTtov cx praeda 
(M. n. in. .VI, 118. X, 61 sqq. — UaTel jiiv . . ^ 
xal §i€yaX<on De xal post ^^y vldeatur Viger. pl 
687. nol. h. Usum pindariciun riotavit Bockhius nott. 
critt ad Ol. Vn, 21: — SixofifjVLg Mnva. Apolt 
Rhod.l^)231 : dixc(Airvi^2:ehivaiYi.'i^orxn.Xii(my%.Vf^21Ti 
Aatattt xvxXa voijas naXtwoatoto JSeXriVrjg, 
nmg t^uradeig iXixtaai fLtratQonov tlSo^ dfisifiet^ 
ttfitpt^atjgf SixofiTivig oX^ atiXfisaa nQoadnio. * 
Sensum vocis Sixofiijvig explicat schol. rec. vi 33 : ^Ote Si 
ioTiv 7j OBXriVri navaiXrjvog, Si^O' xonreL tov fi^ifa^ 
Cam hac interpretatione secundkm jungit schol. vet. v. 35 
(coll.schol. rec. v. 33): Jtxou/jVLg ^ aelrivrr; im\ Ht^ 
UcnfaeXrpffa 6 * OXvfiTzutxoig dycjv ayttai'. . ., xaluvtrj etc 
iio xatafiSQi^ttavy Bti fe tijv at^TJaLV xalXet^^ 
^tv t5 q>at6g. IHud prafesfat ob Isthm. VIII, 93., Non- 
num modo allatum Aratiunque Phaenom. v. T8 : Jixofiipfi 
adipfp. ■ AddeEtymoLM. 253,58.-t. Sixofirjvog.^nsr. T. 
Lp. 533. V. Stxofiijvla ibiqne Tittni. DeiiMe xg^&Q^uaoi di- 
eitnr luma ut sm Dii, coIL Pyth. V, 10. Istliin. VI, 37*. ' 148 OAXMn,If>|?rlKAI r 

cqtll. ^anbem. ad CalJJte. hymq. [nPJa?* v.l 11. p.a54.— 
D^ (cF^^^pa^ -^tfuctura jam. fichoH. ambigunt. Si M7/va 
|difji|^gaitnr ab Oi^tS^., ;Ut Dea.abinstr.umento vel apparendi 
^lqn^di) vel videndi^ aliud .c;rit.ikfij^a^ i. ei Dea, aliud 
t^alifhg, i;^4 stella,jTim conjuHges icTiigag o^pd-txXfiov, 
(^iilum suufn vi^fn^tinwJ^oKpd^aXf^ tani^ov), u e. In- 
nos siduSf quod' vesperam, coUmirat, Verum aliis prfle- 
pjacebit. Mrivcew ?t ^pqpiJ-a^^^ifoy ita.couftindere, vtvgr&jxXfiov 
Q^^V dicmm^t.yelpTp Apfft^gon^a itwrijg, vel pro olrjr 
^avt/^f ijvvm l]i^i4ipsa,txcull ^podanunodo speciem gerat^ 
CqU. Nonn^IX^ S^; Jal^i.f^JkV a&Qiianev iawylafpvgoto 
l|6Aa^g8/j^iw4^fOiv ^tfaiifovxDQt ,i/. ivwxov ofifia SAtjv^^g^ 
XI5. 1J?9 X, Kai<ffd^B^iiq axonia^t Si yigog Oft^a ^sifjvpg, 
u e.Lun^ ip«g» , Anthol. Palat XIV^ cxt, f^ (Mietrodorus): 
MiKQamttu ^fu* . ^Blijvrjg» Jamque in his locis recurrere 
quidafn poterit prioris interpretationis distinctio iater Deam 
i^Qsque appfritionem • Sed confer Sop}iocl, Antig. v. 870t 
AafinaSog UQoy^ofifjicu £urip.Iphig..Taur.v.l86< 'I^ifov 
pfifl avycig'^' Fwgm. SjL IV, 3:."0^jica nvQog. Orph. 
hymn. XI^ 17: ^Ei^Qotats, nvQog Ofjufjuu Quid? quod 
Ij^i ^octi, tanquam dees putores hominum spectanti^ ocu^ 
luS:ti;i})uilur. Aescl^l. Per?. v. 426: 'iitf^ ntla^fiig vvx-^ 
T^ Ofif^^ a^iiketOf bene fhterpretapte scKoliaste:'Ifi(i>$ to 
^fAftti^g^fjLikaivtig ^ataxoteiv^gvvxTog-i fftoi avtiji} vv^ 
iltLytyofii»Kjl^ isiava^ avtsg. t^g flazi^g* D^ luna enim b« 
h.cogitare peryeraiissimum. foret. Jatnqtie lux oritur loca 
Eurqpideo Jpbtg. Taur. v. 110 (Nvxtog ofifia kvyaiag)f 

' quem Aesibjli analogia, contextus aliusque ejusdem poetae 
locus, de nocte obscura, non de luna sumere suadat . . Phbn; 
y. 543 sfl. : Nvxi^^ t a^eyyig /SXitpaQo^, vli» .tf tpwg 

^ltfov fiaSi^u tov ipuxvmo^ xifxloVy Kifj^vijfoifsAtQi^ <p}9v^ fW qei pixwfievw^ S^ ijkiog pUv vi^ u SHln^u ^QOr 
wix.t. X. Cottf. ibiikii^.scbdi. DioiliBfixi^ ebf^^sto- 
wmt Or. XVn. p. 249. D. 'IfPhBitf-^. ^^ p.'28». 
LugdL), ^locum Euripldeum interpr6Uii$4tk dtmaii, TJjp 

n vixTa xal rifV fjfiiQttv iJcafft^V^^S^^i^Hfer^*- fiii% Tt 
1045; iVv| i)f€i filitfaQCti' id^t^t^^i^jns^a^-ix^^^mp^ 
tesperUno ut Pyth. IV, 70* — fi'iyei^'hv'cfii»'^0v ^p 
fiv xfiir^w. Ndm.^Xy43? 'mtlihidienr^Qii^iiS^ 
n TLqiatv. lPyik.IV, 450: ''£p&a xdtlyimA ^i9^ ini^ 
bvl^aerto xQkup, ubl V.- nbtkti, SAuif*V?«?r*tfWiil«ii*ja56)pd-J 
Sox^rt^ xqtvofieva ab HetttoddJcispcoflP ^scHdll' *ep, rfd ifis 
33., yct. ad v. 37. — '^^^e^^luna an •Efercoies? AniBw 
gaat sckoUa • Heyniu^: 1j&^^: ^pfianft^vif^w^fiitc, -41^^ iUa 
bctx BuM* SimpHeior y^tilr posterior r^ftio . . Cetemii 
icnkfl^ et idn^iHB pro pltisqaamperrectis jtiih^i)6a':'^^ ^o^f 
*€0K inl *^i?ittvi>rff IrfX^^cfi. Aikhol. P&feft. T; It 
Appeadix etc^ Epigr. x/14 (Arceraas)r^l?arav ikJft t^^e^. 
htbm.l^ 45 j ^la&fjLfa it ga^m..-^'^ ^ngcridum utique 
Kfovis mionog, coll. scbdll;^ T^tft^vytr.itroff,: N^nii 
I; iOzKtABtt yvpgvbv (puaYccyov:^ K&nag.' Siibolcy^ 
T. 43: HaTtoq TtvQuag o mQtftveofievo^ avifiois T&noit. 
Fkavorkius: KyTtog, 6 siatitTrvBOfi^dg f6^6g^^9rgog m^ 
srvsv^^ ft^i^ to xan^, to nviw, xtekog^ixijnog. ' Similitet 
EtyHiol.Gttd.p.319. BdtkeriAnecdd.gr. 714, 17? '/«» r^^ 
ro xipu>g oik a^6 tS xotTtbg, Hg tiveg Xiyo&i^v, alX \ano 
rov tH/jHVy ijtof^ Siax^ xoA rfiovipf ffiftoiktv ,' yJkitOi^ 
«ei owaiiQSaH tHv 8vO «e/ xctl TQonf) tS Saaiog eig tb av^ 
JmoixSt^abttS tpikov^ xJJTto^. Verum natesis'ljia etyrtiolo^ 
pis vide, nealt h. l.xSftdg iortus/afariftp, non aliter afe 
▼. 30 : Mg ^m¥S6xib alati, nerootl futuro; ' quod faii 
scfaoliutar rtc. ad v.'^. ifl menteai vcnis^B video. -^ I q^ ^pry:m,9mma. pr^endmt^): Evmi^^tw naXafUtSQ 
^QQt^fi&^og^kBQaMrif* Bockhius )}ene: ^Corxiftoicerva non 
ipagis. o^Feii^o.c, qnapi aureis cornubm: iH .ad^r (juujn 
, aurea oery^qrgm co/nua defurebensa piiDquc^in $iat) nOBi naa-* 
gis qwren^lvM:^' slt^ num cornuta? cervae iaveniantur /^ *— - 
Alia faujc (^ervap nonuna^prq iXatftf po^^s-dedissej dpcet 
Spanb^liiii^s ^d hyinn.,.CaUim..in Pian. v.:lQ9..9*; ubiquo- 
que w^Up.fit nvraprqm.aUquot priscqrilin).' .«pii cerym 
istius effigiem referunt, . Additadem vJr^egF^SM'^ 1q9W^ 
Paus. V;»;i^^ i. de ea^em cerya inter Herculis labores in £ano 

Jovis olympici expjfessa. — Inter duodecim Herculis. cer— 

■. ' 

• tamina quota fueritbaec venatio, Pindarus tacet • Sed var; 
riantinaa.re poetae^ coll. CaUim*byinn« in ^ian. V.'I08. 
9. ibique ^p^nhem. Deinde cum ordiue certaminum Her* 
culeonun, quem notatepigrammaQu,§myrnai ye^Incertl 
supra cita^^v^j cpn£ ideai Q,u. ^yrn, Posvtjiomericorum 
•VJ,.2«8h-568. et Nonaus Dionys. XXy,.l75 rrr ?49. — 
De causa bujusvenationis^ in cujus fine oleas viditHercuJj^s 
apiid .|iy]M?^oreos, con£ scIxoL rec. y. . ^3. et SpaQhem. 
|ned^c]$b.'**-^ Obiter moiiiep^ quae de elcphantis Ubycis la**- 
dicisqiie iSchoL vet. £^d v. 52. ex Amyn^iano Ili^ iXtqta»^ 
ju/p l?£|bet^ • fugi3Ae A^ W* Schlegellum, auctorem, ele^antis-i 
simae tr^eiationis : 2#ir (jtesctxichte. de^ Elephanten. Jn dt^ 
a€fa^@ibliotl\e.I^ X, L p. 140;4.1. Ibidei^pag. 18S,.adde, 
qii9^.4e.y4t^0l^pha^oni^ diiratiapel^oanu^refertDionyik 
X^Vt^ 226t colL P^iis. d^de citando.. Alia super eadem 
beitia iit^ jNAnnv^ refcaft vv. sqq* et JiXJ(tLy 27.8. ^ 
^'dSov&^ M)Cc^/i<My ^ppJJpd^ Ilt, 6, 3. ^ Tftvyita. At- 
lantis filifl, l.chol. vet. et rea .v.,53. Erat XacedaBmonis 
ma|er Nom, Dipi\ys« 1^1, 33i^. , nec non «uro|(B St^i OLTMPIA BUr '^ m 

IUL /CaMwmytfjBgdicattiraric hrfacprt^atttwr <» oiSAolK^Yttfc 
T. 54r' ainiHit&qiibdpm Aroadie )Ortiif>sfe«; Ordiii^ dJbtani 
foant Ortfaosiaxa' Sr Or^iam» CdiQaei^Tzetia Ljcopluv 
T.ciLejusdeoM^e pdlitalisdboIL biei^^.4X>lL ihid. (p* lb4dy 
Pomtri emendatidDibus ad PixiSax^'8bhD|L\i:ecc..'«V¥ 44» 
SchoIL deinde ciiD^Qrzetza 1* tiL» ib curft Diaiia obstetficiii) 
wgLtai^ iH quo DiftQ» imiaereoxulbos.esl Orpbeua hjrmu; 
XXXVI (HefxB^)# jEat, cpium Dfauamerbos avertensy s^ 
xnedica mibi occurreret^ qtio trahere poteris iusoriptioiiemi* 
quam.vtilgavit E»' QvVisconti in Mmmnenti Gabini- .d6lkt 
Fiik Piacwna I797..pb Ul.; r^tUt Jacob& AnthoLPfti^ 
laLT.IILp.xaK; 

^* U^i^.iy^ *Agxlriniva^. Ix dk tox^ufv,^*^ ': ' 
noTQog ^EvxT$fUVi§ [daxl^^inicedao^yepip&^ * ^ ^ 
Apai Qrpbeym^ SPpr^ cit. Dlana .saiutatem prsstare^. mor-; 
hos yero doloresque montlum caciunhubus imixilttere dici- 
tur. «— Eaudremiir DiansB*(/(%t9r£a^ (Paus.III,.16, 6,. 
Orpb. hyixm. XXXVI, &y interpretatiQae dissensionem vi- . 
deo . Paus. III, 16, 7 ; Kaisoi^ di (Lacedembnii) m ^O^ 
^iav fWWVt ceUoi xof Jbify^SiiffMav trp^ avtrpf f' OTa- i^ 
^tma UymP s^pe^, luqmkyi^uaa Sk 17 XvyoQ Inoia^ 
t6 aralfio^oQ&av. Schwenkius, Vir acutus, iti lihro:* 
Etymolo^sclMsjiholog. Andeutungen etc. p. 229. ^O^&iaV 
dictam putat > ob. viivov lacedsitif oQ&unf, ut [in Arca-^ 
dia Paus. VIII, 13, l) 'Yfiviav. Sed in montd quoque 
Arf^co Ljcone, ^ui aliis.ad lucem aUi^dere vide^bitur, 
£imim fiiit Dians» Orthi» Paus. H, M^ 6., vehit Orthosiri 
teste. Hrrodoto-IV, 87. Byzantii, Athenis in Geramic» 
aec Bon in EUde (ei^ll Oidjrmo apud scholL vet. v..S4.)^ u^ »r V OA^MniONIKAt r •« •* V. 61— 8h Redit earmei^ nd victoriam Tberoneam^ ,desimt<ia)9 

in laude et admpnitione regis. -^ Kal vvv, ut sappius 

«pud Nostrum^ coll« ind. Bockb* De enclitica yw con£ 

"Viger. p. 425., Blomfield^ ad Aeschyl. Proni. p. i;i7» 

Xip&^ Monk. et Wustemanp. ad Eurlp, Alc. p. 162 sq. ^ 

ioQTaVm Tbeoxexiiorum? An (pppter Pausaniam de-r 

i^de allegandum) Dioscuriorum, quae apud Spartanos ac 

Cyrenenses celebrata docet Spanbenr. ad Callim.^ bymn. 

in Pall, V. ^^. p. 634. 35? Pindarus certe voqB *qotij 

Semper de f esto dei alicujus utitur, coIL indd. — avxi&i^ 

QiaitV^ De beroibus Pindaro viJgare| de quov. indd.— 

vicasrai^ L e. ij^i, scbol. vet. Vt 62, Apparitio divi- 

Mj utNeptuniad suum festum Nem. V, 68 : "O^ Alyad-tynoxl 

xleftav &afia viafTBxav ^[qd:^v ^(aqiav. Paus. IV, 27, 

1 (de Lacedsemoniis Dioscuros ad sacrifidum suum venis* 

6e opinantibus) ; 01 $i, (og uSov, ^Qoa^xvvsv t« xal «S- 

i[OVTo^.atpt^&at SoxSvTtg (Ttpiaiv avTotg tig t^v 

S-vaiav thg Jiogxigdg.'^ /Ja&v^oivoiQ, Ita cin- 

HsB, ut inde fieret ^a&vxolTcog Py th. 1, 24* Aliter Schhei- 

derus Lex. gr., qui cura Pytb. IX, ? (2) non citare 4eb&- 

tat Nem. IX, 1^9. X, 71., sed I^tbm. VI, 109. F^agm. 

' Prosod.V,3(HeyneT.III.p.47. Pockh, T. III. p. 588). 

'^ &'a7]Tdv ayHva. Ol. X, 28; *Ayiiva iiaigstou . • . 

HqaxXiog» — vifiBiv» Eodem sensu,. quo 01. VI, 134: 

^JyHvag iyu 'EQfiag. Inter prapsides ludorum Tyndaridas 

fulsse, praeter Nem. X, 96. ea docent, qu» babet Spanbem. 

ad Callim. bymn. in PalL p. 634. Olympias aram babe- 

bant ad bippodromum, eoll. ibidem Spanh. et Bockb. Ex- 

• • . . » . . ' '1 

plicc. p. 140 ^ Spartae a lo«o, e quo emittebantur cursores, • I .' OLYMPIA m . isf 

aferiQioi dlcebantur^ coU.Spanfaem.ibid* ^^ avS^Sv t 
aQtrag nigi ^al fi^fiqiaQfiaT0 84,<p{f7iXaatfx^p. 
XocDOi Lene interp^tatur Bockhius ia EkpUQc; Oeuide p, 
praesides certaminis divinos disdnguaro vel^ fHu9'illud 
spectaMt PoUucis^ posterius Castoris re^imen agonisticum^: 
Hanc vero victoriam curulem uterque frater divinus prak* 
stitisse dicitur . — Oc foi^ma *Efifievi9ai> videatur Aristar- 
chus ad Pjlb. VI^4. *- titnTti^v TvvSaQ^Sav, He- 
roum et Heroinartoi vulgare.in Pindaro praBdicatura, cpll^ 
indd. De ectuitatu» T^daridarum 8.Dioscurorum, in mo- 
numentis^ ^ocpie ©bvio, nota «ttnt omnia. Pjth. V^ 
II sq. Castor y^fra^^aro^ Arcesilaum Cyrenensem vio:^ 
torifl emj^ beare dicitur . *- Sr* ... t^a^fe^at^ D^ 
his V. ad V. h ^ ifftoixovfaif» A4cuntyprosequuntnr^ 
colmd^ coU. ad Pyth. V^ 113 — 116. — Bvaefiai yvd^ 
ftflt. ScboL vet V. 75: 'dya&^ iv yvtifjip Ttal avvtvdtif . \ 
au ol EfAfiBvidat tuq &vaiaQ ad 7tlrjQ5<ji.v* Rectius cd- 
gitabis de solo Emmenidarum studio circa fjKtxoQiOV r^ 
Inag^ i. e^ &vaiag Xw. scboL modo aUatum)'s. i^^fig 
(scboU. cjusd. vers.), coU. Nem. X^ 63. -^ Ei. SfkoL 
vet y. 7S:*'SiamQ bV. Confer de «We.adOLII, fin.~ 
AlSoiiatarov, V. ad Olymp» I, in. Simfliter Odj$5* 
Vni, 393: XQvaoXo ttfir^evTos* XI^ 326: XQvaov Tt^ 
fiiisvja. Paulo allter xQvai tifititipog iv oi&iQv (Simo- 
nides AnthoL graec, iUps,,..T* T. p. Q^ T. VI. p. 215. 
16), L e. atj^X^iVgog Simon.AnthoL graec. Lips. T. I. p# 
59*, s. XafjL7tQ8 apud eundem poetam in coUectione fragr' 
menlorum pi])dariC(»aim , fragm. ^nceFt. 175. Bockb. p* 
683 . Deinde ii^^ . ^u^ ad iUustrandos tales comparatiyos de^ 
diad OJymp. 11, 1 1 1 . 17'A->addo Etjm. M. coU. Zon. : 'HSv- 
iiog» To,0v/xQttt^ov/^Svfi<iTeQog^xayf(ovtxagf^:flSv^ • 9 % * » > *• » « QJYMniONJKJJ ^ 

• • • • , 

^JYMIJl KAMAPINAlUr - 

tnnoix Hu|i]S et sequentis cac^adnfe ' tempua in Oljmp. 82« 
defijntur, de qno- yideantur dchoU; CHymp» IV;. V. init. 
£i. aenlentias nihil hc£eo^ neque ez Rndaro necjue dimde 
petituxnj quod sads tnto possim opponere^ 

Jam vero si ex Olymp. V, 15. (^innoig iifuovot^ « 
fiovafimxia tb) triplicem victoriam ejusdeqi hominis eo-^ 
dem tempore partam consequi statuunt^ hsc Telim contra 
monere. 

Locus modo aDegatus injiclt quidein aliquam suspi^ 
donemj quadrigis equorum atque Insuper mulabus et equo 
desultorio Psaiunidem iiecertasse. 

Verum utnunque carmen non obscture indicat, quid 
de victoria ejus statuendum sit; . 
> Prlus carmen victoriam equestribus quadrigis repoiv 
tatam spectat* JiCiVjUO^ enim Psaumidis yehitur oyjonf (v. 
15-^19); ipse autem victor paucis v^rbis interjectis lau* 
datur, quod sit rQO(fmg itoifjLOg *lnn^v v. 24., quod 
repetitur Olymp. V, 49 — 51. Habes in his Oj^fW inter- 
pretatlonem satis planam, nec facit, ut infirmetur, Bock- 
kias doctissimi]^ cul ditce schol. Oljrmp. VI, 39. os|ro^ ^ • OLYHttFIA IV/ .. i6| 

liieda miilaris. Adv^c^tur toii^i xVyt\k,^fX^u 17 i 'yi?^^ 
towo ]f . a^yvqosiB^ ^Afp^dix» JaXmtim^i ^-toSf^tff^ 
ojre«»fr ^Efpccmofjtiva x^^it^ff* VH quis de naxilahjj^ 
cogitafait? Nec alius Euripidis .U3ii*j quffi?gb. sibi iaverifi 
Bockbios putat. Adi iiidicem JSmi^^n^ T. III. p. 
908. 909* YY- oxv^a el,oxo^ Verurt .Jid^iJ i^em. \i^ 
EipUjCC p. 142* 43: Demde in Olymp. IK de qfm^r^igfif 
nun eqnetirium victoria nikil inest: natnv.igsq. uaXa 
fi^v TQo^aig irotfiov inTnuv non ad victoridm 
ptrtinet^ sed ad eqUestria Psaamidis studid^ qui non so^ 
Hs mnlahus, sed quadrigis quoque et celete Olympice de^ 
eertaverit : nnde non magis quartum carmen curuli vic^ 
toriae celehrandd* icriptum esse collegeris, qaam carmen 
qainiam^ quo quanquam certissimum' est mnlahus repor^ 
tatam vicioriam ornari^ tamen v, 2i. Psaumis* dicitur 
IIoiTiiSavloiat^v 'iTinovg itci^reQTtofiBvog. Ad 
hac re^ndeo* In Graecia qui equis quadrigariis desul- 
torimne et mulabus operam agonisticam nayabat, solius 
hmoftQOffiag titulo laudari poterat^ denominatione petita 
a parte potiori, quum cura mulanim ut inferior commode 
equorum studio includeretur . Quid? quod f^fiiovoTQoqyiag 
Tocabulum lingua graeca ignorat^ licet rem ipsam usus 
popuU habuit. Atque in Sicilia mularum cUram agoni- 
stkam innoTQOffiff solitam adhaprerej ex iis perquam pro- 
babile est^ qtia^ de Sicularum mularum prsestantia eanim- 
qne in numis Siculis usu crebro novimus^ coll. Bbckb. : 
ExpHcc. |)* 143i j 

Posterius carxnen de victoria inidari agit, colL v* 5: 
^JxapaVTOTioSog r ani^ai^ de qua ultima voce videan^ 
tur Lextca. 

Atque faiec de utrtusque carminis victoriiS; quas inneu- 
Pind. Ol. et Pyth4 11 i6% OArMniONlKAI A' tro camilnum jmctim Idudata equidem non iniror, pi»- 
monenda ▼idebantur, Meo igitur jure insc^^otoi car- 
mixiis ptioris «unm tnnoiq s. a^futri vindicavi . 

Postremo* si pdete qnoque vicit Psaumis Cam&rinaeus^ 
nemie eam victoriam laude sua caruisse pntdbimus/ Sed 
istud carmen, s. Nostri s. alius poctae, temjporum injuria 
intercidit* -• OLYMPIA IV 163 

V. I— 21. , . 

Excipe, JapiieTy Psanmidis xHjJiov. *El crVt; q vn i^ 

ratt fiQOvrSg axauavro^., Zev. Jiip. est iXa" 

TfjQ fiQovrag, Ut curru vectus, qui ob equornmvirtutein 

axapavroTtug audit^ velut Psaumidis rheda Ol. V^ 6. Demdb 

poeticom iXavvetv et tlav, cum derivatis semper fere cumis 

notionem involvere, nota res. Videatur Dammius p. 

600 sq. Ind. Pind. Bockh. T. III. p. 742. Index Eu- 

ripidis Bamesiani T. Illi p. 754. Maxime nosttam dic- 

tionem illustrat Nonn. Convers. Evang. Joh. I, 92 : *!^^ 

Ttayog ^HXiag iXari}Q nvQog, i. e. curru igneo vectas^ 

Adde Eund. Dionys. XX^ 72 : TIoQSaXivav iXariiQi Bac- 

cbo. Jam biga^ an quadriga hic Jovis currus sit^ de eo 

nihil apud Nostrum. Quadriga fuit poetis. posterioribus^ 

usum puto agonisticum in deorum et heroum descriptio- 

ne sequentibus. Eurip. Herc. fur. v. 174. Matth.: Jihg 

' xsQMPov 5* ijQOfirpy ri&QLnna rs. Non alius fiiit Croni 

patris currus. Nonn. Dionys. II, 422 : Jupiter 'IZpfitvog 

irTiQoivrt Kqovb retQd^vyt SiifQio. Atque in eo curru 

idcm Ilij fiiv areQonf^at xoQvaaErOy nJi Si y.BQavvw. ibid. 

V. 424« Deinde /?Qovr/], altera dialis imperii atmosphacrici 

pars, pro ejusdem potentia sumitur, ut alils locis fuhnen • 

01. IX, 10: Jia re g^oivixoareQonav, XHI, 109: Zijvog 

iyjruxiQovva. Utrumque copulatur 01. X, 96 — 98: Kela- 

tiioofu&a fiQOvrav xoi^ nvQnaXa(iov fiilog OQaixrvnoui 

Jtog, iv anavrt xQare^ ai&tava xeQavvov aQaQora* 

Jopiter autem invocatur priraum ob concessam victoriam 

dympicam* deii^de ob Sicili(e dominium, quod ex Aetna 

monte exeFcebat . Ita locum victprias et patriam victoris ea^* 

dem preces eleganter complectuntur . — real y^Q^^Qccu 

isus particulas yaQ.lyiSi vocativumj de qt^o videndus 

11 » 'V 104 O ATMniONIKikl A' 

BocUi. Nott crht. p. 369.^ nec vSm script^oibiis ignotui 

Soph. Oed. CoL y. 89 K ElmsL: 

^Si tpiXxax' Byvwv yag to nqog^pwvtifAa oov* 
7ti7tOP&a duva rovd vn avSQog agtUfpg» 

Eurip* Trp. V, 237: 

'£xa/3fi' mtxvag yaq oia&a fi tlg Tgoiav oSsg 

il&6vtaf XfiQvx *| ^Axaixi atQate' 

iyvdDaftivog Si xal naQoi&i ooi^ yvvccit 

Tak&v/iiog ijxoij xoivov ofyyhkMf ijoyov. 

Idem El. v. 8^: 

IIvXaST2' , ai yag Si] stQwtov av&Qwnfov iyta 

nuTtav vofii^o) xal q.iXov ^ivovt ifioi' 

(wvog S* ^OQiatrpf tov^ i&ccvfia^ag (fiXwv* 

Idem Hec. v. 1090: 

^Si (fiXtat* ffi&Ofii^y yaQj AyafUfivov^ ai&^ 

(pwviig axiaag* itaoQqgy a naa^Ofiiv^ 

Incertus Rhesi v. 604: 

AiOTioiv A&ava* (pS-iyfibttog yicQ fja&Ofifp^ 

tov ^ov aw7i&7i yijQVV' iy novoiai yaQ 

naQova afivvug toig ifiotg aei notf 

tov avSQa ^ rjfuV, noV xatevpaatai, (pQaa&v* 

Anthol. Pal. Vn, cccxvii, 1. ccclxxxviIj 1. coll. 7.^ His 

testunoniis adde Homerica apud Damra. p. 618. BekkJ 

Anecdd. gr. 606, 10 sq. Bockh. Explicc. p. 1^44. Schweig- 

hatiser. Ind. Herod. v. yccQ, Grseci sermonis vestigia Ro- 

mani premunt. Virgil* Aen- I, 65 1 Aeoie, natntjne iibi 

Divum pa/er etc, Horat. Od. HI, 11, li Mercari, nam te 

etc. Ceterum hic usus pafticulsB yaQ catisam specialeni 

significat, quare Jupiter invocetur. Is, qiiiim anrii Deus 

fuerit (II. n, 134), anni quoquc tempestates regebat (Creuz. 

Synihol. und My thologie Tom. II. p. 484. ihique noL 3 1 ), 

qu£e inde filiae ejus dicebanfW Hes. dieog. v. 900 sqq. / • OLYMPIA IV jAA Oifit. Bjtnn. XOX, 1 . At<Jue has C-^ctg), non ^qos 
(absciacte «umtas^ de quo yid. schoU. et mterpif.) lcd 
oatiira postnlat • Sunt enim diales (r e a L Vockh. Expliccs: 
p. 144), ^t volvuntur vno no&x. €coi.S7}g, quodob nai^ 
tiFnm ordkiem ad ^sas, Bon ad poetam pertinet« -^ 
ilt<ra» Eurip. Hi^rc. f. y. €59 : EiXujaofieifOQ T$g cudv* *-«• 
r;fo TfolK^Xoif^o^fxvYyoQ aoiSig^ SchoL vet..y« 3i 
Tloix. a., ort ahia iati rov ^oixiXliiv Tf^v fpoQfuyy^ 
Nem.IV, 23 j Hoixikov xi9viQi^(av.'^'De vnb musicaB co- 
mkatianem hic et Oljrop. VII, S3. exprimente v. Matth; 
Gt. gr. mai. p. 87 1 . 72; liebel. ad Archil. fragm. CVt 
Edit. n. p.iI8. 19. ~ M^inefAfav. InterftnsseMudig 
olympicis poetam yolnnt, forsaa ob fta^rvQ ai&kom» 
Jam per se quidem yerisimile^est, Nostrum ludis, quo»- 
ram victores ab ipso praedicandi erant, plerumque intep- 
iuissc, Et Pythiis intetftiit Pytb. 'VlII, 84 sqq. Noster 
vero loeus sensum habere ))Otest: Redux ceriaminnm 
ten^ut iieram' a me exigit vicioriarani pr^ecohium . Si- 
milem<imerpretationem admisit Olymp. I, 177. 78,, nec 
non alii loci, ubi in- patriam victoium aliorumque enco- 
mii causa se venientem fingit, de quibus vide ad Olymp. 
VH, 23 sqq. Alia deinde exponam. -^ vxffriXoTdTtav 
ai^Xiav. Olympicorum. Ad eam laudem compara i^ 
terpp. Olymp. I, init. — Seivfov S' €v n^acaoVTiavi 
relL Quod de se pronuntiare vult, sententiose ideoque 
generaliter exprimit , Esique prceconii mei qffioium ian- 
to dalciaSy quum hdspes meus vicioria heaius sii. — 
iaavaVj, SchoU. v. 7: ^^xd^Tjaav, i}a&tieav, aor. 
pro praesenti. Quinam gaiideant, modo dixi. Aliter 
schol. V. 7: '0 x^Q^S iiSereu ini ry ts vevumxorog 
eimQa/ia wg av yviaQifio. Vcrum si populares victorum ftt OATMIUONIKAI A'^ 

ez more pompam chorumqiie yictorialem oonsdtaebaiit ^ 
aon rideo^ quomodo Psaumis ^ivo^ ipsorum dici potue- 
rit. feio veroPindari |«vogfuit, ab eodem v.56. prop- 
ter hospit^tatem laudatus, ut aUi victores eoiein tkulo 
laudantur » — o ^ r e x' amicorum sensum sincerum deno- 

^ I 

tat . Vere amicos {icl9i) nuntius de prospero amicorum 
cventu allatus ipse per se atque illico delectat^ noa inter^ 
cedente r^mandi< mora^ quae est invidorum. .Bockhius 
particula avrU* odae brevitatem excusdri auguratur. 
Ceterum ^iihi quoque ex hoc adverbio vetisimtle est^ 
Pindarum statim post acceptum victoriae.niilitium breve 
carmen composuisse, et cum ho^ite p^tdam repetente 
eodem mislsse . *-— ayyekiav aoxlyXvH^iav» Ergo 
ahfuit Pindams a loco victoriaB. Eadem vox de imntio 
victoriflli. £^i quoque sensu proprio adhibetur. V. OL 
IX^ 37. XIV, 30.^ quamquam improprie li^^^iA^ai Pyth. 
Ij 62. «— '^AA*. Glossa v. 10: T6 axijfMt inavikTitffig, 
Confer Olymp,.' VIII^ 12, Particulam d^6 habent ewnapla 

__ I 

tlfium vocis yccQ v. 3. illustrantia. De eadem part» post 
parenthesin repetita vid. Hermannus ad Vig. p. 847. — * 
OQ^jiiTvav ix^^^' Summus Siciliie mons summi Deo- 
rum sedes^ unde Jupiter AtTvdiog dictus Olymp. VI, 1 62. 
Nem. ly 7. coU. Pyth. I, 56 sq- Scite autem liic insulas to«- 
t tius Gehius nec alius ad singularem insulae locum spec- 
tans invocatur, qaum xcifiog Peloponneso relicta fiici* 
liam petierit. Carmine posteriore Psaumis^ in patriam 
Camarinam redux, hujus Deos veneratur. Deinde ^o» 
de divina locorum habitatione alibi quoque usurpatm*. 
•Nein. IV, 78. Anthol. Palat. IX, xc, 1. J2 (Alpheus Mity. 
lenapus de Neptuno) : NriAv ^^cvTtoQiav og ex^i-g XQdtog^ iVf- 
iru StttfAOV, xal liiyav Ei{3oiijg oiii^uefBui} anoneXov. 1 

- OLYMPIA IV M i6' 

" . *' ' 

Alia Gongvatt SpaoheiB* ad. Callixn. iL ja ,l^al)U yif §3iV 
669« -^ l^op fiVBfAOSCaav^f' Qmu vmtasw^*. Vid< 
lideL ad. ArcbiL fragm; CyiII« p. ^O. Blomfield. glos- 
sar. ad Aesdu From* v« 373. p. 1 14. lips. Biemenis^ Vii 
aeutBS^ Imae comparat cpni oJtio^. Lex«.6r. edit. U. v, 
hog. ~ ixavoyx^ipala Tw^^^Of q/3Qifi0^ Schol 
vet V. 11: '0 f4iv IHvSa^g rta TvffWfi tfriaiv In^ 
xiia&a^ r^ Airvrflf^ o Si KakU/iicfXC^ ^^ 'Ey^aXdS^ 
Bentkius monet (Callim, ed, Em. T, I. p. 5^0), apud Cal- 
Ijmadwroi h",ami. inDeUv. l4l<Briareo Aetnampcumbere 
nooEiioelado. Encelado Oppianus Cyneget. 1^^273. Aetzian:] 
imponit. ^*OivfAftidvixav..Y. ad OljrmplIII^ 4.5. — 
Jix9v XafiTwv ixari zovSm .xdf^^ov* B(>ckhius* 
Graiiarum fiaasa accipe pcfmpam, quibus victoria de- 
hdor, Cetentm jungere poteria : * OA.' Xo^. Sx^ xfofiov* 
Sednativtti veEborum ordo' prae^tat • Quod seosum attinetj 
Gratias a xiofnah. L nolim excludere. Erant.enim u^ vic- 
toriamm' (Bockh* Expiicc. h« 1.)^ ita carminum quoque etc. 
admmistr». ScfaoL vet v. 14. haudinelegaipiteil;; J^ai, Si 
^jSiugxai X€ji^(}^<^f^i^^S' Deexi^i v»Bek]^<^riAni^d, 
gr. 497, 25. 54a, 17. Schneid. Lex. pr. Apud Eurip 
usDs Tocis crebenimus, coll. ind. Bam. T. IJIi p, 743 
AddeApdLRh.passtm. — > Similes precesOlymp. Vllly 12 
'jiiX\'£ nicaq ivSsvSQov in jilifB^ alaoQt TovSn xH- 
fiov xcA areipavf}(poQiav Ji^oi. Adde Olymp. V, inil 
Ezaudit» preces alibi. Pyth. VIII, 24: jinoUxovog, o\ 
EvfuvBi v6(a StvaqxBiov SSbxxo KigQa&sv iaretpavwfiivo') 
'Yiov noa IIcrQvaaiSv JwQut .r^ xdfno. — - TovSs xH 
f^ov, xQ^'^^^'^^'^^'^ q>dog etfgva&evi^v aQerav 
ScfaoL vet. V. 14: JSfiiwvtai yaQ ra xaXa sQya^fiii exov 
rcr mn/rKr^ tpannfv fsaQtvfeu Accinit hoo seiilentiae pin ^ m oAtiMrti5o:i^tKA-r a' darl6de siej^^repetit» de virtutiim iRunoitaHMQ, ^piam 
cartnma prli^eijit . Suveriiit»,- V . elegaiitissimus (Pindati 
cfarrnen li ' 'in Psaumidem efttl)j ifibrt Nem. rV",'10.:,'JP^ 

(lra>v' t^A^a yl^aait ^Qipbg i^iXu 'fittd^uiC^. • QtRtn •locinn 
troes^ndsttdB 'Interpre^fllloui^Kid' Xjtc^tmv^ incn^ aliquaaff-* 
i^iv bi}itUbri;^^De no^oti^ wihtisYi. 1; itd HeyniilS: //i 
voc.KtS^^o^^ac^mct» esthymno uo^io pompfif vicfiorisy 

' diim cixrmen * dccihihir': ndm mox ilh^^, m^ K.iifAog 
^ivf^nfi) ^X^^"^ ^Pctv-utotg. 'IkpkrionamaxMJtemiliaBt 
inntdrt-a^pbeiky obvium e^ti Tertium, sc« co^aiBs^tio-* 
mtBy adJA ^^ddiliis^ qubd ob .4;^£'<»ir eqiiidem iudim. 
Slhiipucifer patriat^ repeUhat Bsaumis cum ppmpa trium- 
fi^ir et cannme . pindaHeo . G^missatio post admitum 
IWyita^ de quo V. Olymp. Vj :2dsqq. • Vcrnm. w quae- 
^tfO peiidere videtur ab 6j^4^* expUcation&,.' ^ ^&i^^v^ 
&^'€V. ^^eta¥. • PytB. ^V^ 1^2« MiytMev d' ^viv. -^ 
^etv^.i6^ya0 1^x66 6)(icJv» HermanUib) a^sti^ulante > 
aiine Btic&bloc Mtra^ei iucredibilia commenti mni imier^ 
jrrefis» [^cJOH;' H^yn.}^ ut geniflcnin o;|f«i0y expticareni^, 
Nihii opuif ]Xis macbims J Hoc diAi ;. -^ , Vx e i (iix s A. . coU^ 
AWw»*ad'ldcufc) o KtifiQigy ^aufiiog o.xi^f^v xwp,o^ 
iiv, Dtiramihiellipsis. Quare ad veteres revertOiC^ SchoL 
jret* V,' IBr^jE^s^.p^os^ i^l tAv ox^tavti, WcfVfuSog., T*ffj 
^ Vfivog.' Glodsa ibid.: *'iEncuvog Sij^ov6tt\ «D^t i^ 
Soph^. Philoet. (Erfurdt ed. mat) v. 628 3 . - 
Ouxov ta&\ m noct, S^ivxi^ rbfv jia^qti» - 
ifi iKmOav not av loyoiaii fjLoX&oMotg 
$€i^acvBAg ayovt' iv^Aqytioig.fjUaoig^ 
' Ubi vid. Brundc., coUt Scbsef. ad I^. 6q9. JEUipa. p. 

Jl^dy Deinde ineum quidem sensum non otteadit^/quod , '. OLYrMPIA IV 169 

igf* DjfHM^ Ifmvooii^^fiog adTenit. Nil enio;! siinpljpius 
Iiac iaterpretatione: .u^€(iipe, X0ftov,y quem Psaum.i9 
reditar affert* jifferebaiur caxmm encomiasticiim, co» 
mtabaiar, victoreip^ pOnjtpa triumpb^. Hoc a^mittit 

."1 • T 

qmxp^ pr^oiltionis iTti ambigujLta^ «pium sit {i^^)^ i;(i^ 
m in cwm et juxtq cwrrjam. — og^ Male de itMfjiif^co^ 
gitat dchoL yet, 18., Est Psaumis^ coll, ^chol, vet* ▼• 1^| 
~ ilLaia Iftaa^wiSuAnihol. Palat. T. II. p^^ ^^Q^ 
£^gr« Liv, 4 (Incertus}: Uacfaia OTexpava^, — tcvSo^^ P4^ 
oai iffitvSev Kaf^aQiv^ luandem.paroFC s^^ef. Qfi^ 
mmsum. • Cum x* p^a« CG(nf, ppaat ^iQCcg Fragm^ ^PW9« 
I, 1. . Heyne T. IH. p^ 7v , Bbckh. T,.IIJ. p, 588 , . ^lQssp9 
V. 30. est o^ai idem'qaQdi^«4?^ tumque comps^r^i^iim 
erit Nem^ I, ISi^fiyBiQ^ a(yXoNkiv,\J^ekkAe amiSBit^^fS^Or^ 

r 

ticom est pro fiiista^y oQimxcaj^ inv&ypfiij ansSa^&^ 
CoU. Pjrtb. m, UQ, Jathm. IV, ^. %X apud alios. wb- 
pissime« Hesycfa.: ..^^ii^ft^vy aaeSaZffiV. Bockhivs pri^ 
mam verbi signjficationem eUgei^: H&ncy ait^ quod nanr 
dwn divnlgatff n^ Cm^amna^ dehta,vietorice fama jest^ 
V. 12. /5 {20. 21.) de Psaumide dicitur: xvSpg i ^&c^^ 
3tev3 i$ Kafia^iva* r f • V<1 • V- 21 — 42, 

Ppopiiius sit Deus reliquis ejus pv^e&hmf Neque 
indignusesi, ob innoTQi,o(piav^ lifmralitatem ergakosf? 
piSeSj virttttem pubUcam. Ao^natg^ svxalg* SdboL 
vet. V. ^1<3 Evxc^tgri vixriipo^a. Quaenam sint« rott- 
900 istavota^ incertum. Bbckbius: Inde a v. i^^^t^plt^ 
res PsaamidivietQrios opktntur» Et ooDSentit primia lai>T 
dom (juiXa f^}, qoaAmi ope preces $ues Deo^robare ai* . 
pit» Sed po^Stunt yejcba g^erabter sumi^ ideaque illud ^rsetetr^- . 


tjA O/VtMnip-NIlCiAI A' 

rV V. !6ockhi Explicc |>. 147 i '«ifitdUtistw^il^iteifidne 
Xet^as eii^TOQ «iiftpairari stawumfi^— • ^vovifat- Si xal 
H^idigiv avSQab^iAokiat'd'ctfi^xal7€aQ& riiV&Xt^ 
liidg ioixata x^^ai^oir. Aim^ophjsitAo^bsiy de 
q^ gi d^ canitie videildiid Plme^ethu : Literatura Itfed. 
DfgWa. T;I;'t>-^^<>*7 ^^?"^ uiprimis Alberti di^rt £»0 
diAiiSe'prcBmahmx^^\MdiL. 1129. Adde DietioiinaSre des 

. epiences tmMcale^ T«.iIV;v; Ganitiei pw ;5-^ 10« — «m^ 
^tdiJ De liac 'ftfanik^tdlUptiea' adeikdi^ Lamk^Bos. £t- 
lip&» gr;yp..495., 1«^ noater k>dis kiipil prsetenmssus est. 
Ultinia vGchz'\9i^i.^j^q(hfw*9vilA r^efitio ^tecedentiiiiit 
9ioi4,ivcsvSQaau xAt^d lUt^ i^V &Xi^ietg^ io iHOttx^ 
XqAi/6v est ampISlijalio ^r6 #ra^ riiv^^XMtav, s: ^lft^. 
ioAJcvio^. Gonf. rnufu /^ora^tboI.Palat. XV, zixiv^ 6« 
T*- Bestat^ utpaucade oratiuncida& oirog ...;|f^o*- 
Vov coQSiiio sdbjiciam. Atabigont docti de eo^ num 
jBoIi oomia Ergino^ an alia 'Eir^oiOirog ..» taov), 
aUa ( 0vovtai • ^ •' X9^^) Pindar o trilmenda sint • Poste^ 
^ioii ratio emi ' ob (^asam pirMtare' mflil videtmv 
quam deinde exponain. Qui* tetam orationem Ergino 

' fribuit^ Hermannus cum Siiremio et Ourlitdo a victore 
moneri fingit Lemniadas^ posse. aliquem etiam praster ao- 
4ateiki valMuhi et roimstum esse. Per se quidem recte. 
Veram eanitiei)ft nemo pro roboris, imo pro infirmitatiis 
aigno' quamquam non tuto babebit, quod judicium in istas 
mulieres ceddisse putandum est. Dicebant enim: qmia 

' eanat esi Erginus deceriaturus, senex ideoque infirmns et 

■ 

irnpar certamini est. Si ex Hermanni sententia naqaSuy^ 
fMttuciig et quidem i^necAi/» ' exemplo (^nolial) de^ OLYMPIA IV 173 

iDQDStrandiim erat^ pMse aliquem etiam pra»ter 4»iatem 
tMtidnm et robastum esse, vix alia puto ratio eligi poteraf^ ' 
qaamliasc: Rohur non omnino senectuti repugnat. Jam 
81 ad qasestionem recurris^ ctn tribuenda sit oratio, imi 
EiginO) aii£rgixioetPindaras multo tolerabilius obserya^ 
tio phjsiologica poetse, quam boroi tffb^etur, Pindanim 
enim ad obtrectatores Psaumidis specjtare, v^rsuumi^8 — 30. 
totus habitus atque Ergini exemplum luculenter mibi pro-* 
bat. Tentabat Psaumis 'mtBte provectior certamen olym-^ 
picum, et quidem triplex certandi, genus, de quo agit' 
(Hjmp. y, 15. Ob hoc puto irrisus fuerat, quum Oljm- 

■ 

piam peteret. Respondet cayillantibus jta, ut, ex ia-| 
genti^ quo flagrabat PsaumiS; certaminum studio novannn 
imun cupiditatem removeat (xal — TBtQafi/jt») j deinde 
experientiam in subsidiim advocet» Ea ipsa incredulos 
PimKmdiB %fialumni^tores ignorpinia affec^t • Denique 
comparatio non it£^,pDemqtida eri^ ut cum schoL vet y. 
39. eiim ^tmoX^SvTa vdut Erginum statuamus • Erat om- 
aino «tate provectior^ qupd verouon hoccarmen, sedin-^ 
seqnens v. 51. demonslrare videtur, si quidem, qUod pro- 
babiUssimmn est, utramque odam in una eademqiie olym- 
piade definifi. — Compara cum hac totius loci tractatione 
Bbddfii Explicationes;.p. 146.^ quas iis, qusB ego tentavi; 
wm adveirsari video. 17« OATMaiOMlKAI £r 

bey Kain{>feti . . .- dsircfa Rofoiig' etc» Jiuu ia 
iko '^ afjukXai^ si lasqualitatem dioendi teaerci Ivolueii^ 
SfilXltttg ab i^ (cum) non alter dqiendareifitanies ac 
^&ualaig; qifttmque aras deomm afuHatg otmss^ coin^ 
tnddi noh potuerit PgatimiSy (S^dvaiag noA maps de Pmu- 
mide prasdicabis^ «{uam a/itiXlctg. Quare utrumque. ioo^ 
rih expositio est , quae sacrificiis certaminibusque consti-^ 
terunt. Deinde /Se&vaiat ante ifiiiikiug memorantur. 
quum sacrificia inttium et finem ccrtamipuni feoeriat^ 
Blud habes Olymp. VIII, init* Ndn. V, 69—78. Jam 
^e^quentia ^inn^iq ete. ab afiilkais pendent^ ut ae»- 
^s sitt certaminibui^ quifefiant etfitis etc* Sed JuBc quo^ 
qt^e" generaliter sumenda sunt, ut hfTms -^ afjuULcusy 
^amquam causa, qtiare h«c ipssB^ nec aliae certaminis 
olympici partes inemOFentur, Psaumidem spectant^ qui 
gemis trlplex ishtd ceHdminis subierat. «^ fit^yiaTat^g. 
Schol. rec. v. 6: To Si fieyiara^g ioftatg &awv, 
r tI^ fityiarti, ioQT^ rS /Itogr^^^OXvf^ftla vot}^ 
riov* ovx Bftri yicQ fuifynf tavTtjg ovSefua a^iaf \ 7i 8m 
rhg SioSexa &Bitg riig ixBi ovrag^ log unofieP, Ti-»^ 
ro Xiyu* ij yag tov Jtog mcv^yvgig xeu ixBiviov ^y, 
imidi] xal naai. rovroig -dvaia nQoaf^y$TO naga rih v*- 
laavTiav. Posterius eligendum indetur. ^ fiovafinv^ 
xla pro fwvafiTTVxiy i. e. xil^n. *^ His expositis ad 
initium ioci recurrendum • Psaumis sex aras Deonun 
(sacrificiis) omasse dicitur. Quando id fedt^ ante certa- 
mina, an post? Utroque puto tempor&. Ante certamina 
omnes sacrificasse decertaturos putabis, post certamiua 
Tictores. His adde Faus, a Bocldiio excitatmn Explicc. 
p. 148. Neque tamen quemvis decertaturum in sex il- 
lis Deorum altaribus sacrificasse existimo, 'sed eos^ qui 

opibus epibiis tertandique genefe vit I^atitius emijiebant^ lA^ 
qae ii* 1. 'Deoruni illa aifarfa diiiefrtis veTb& expressa pij«. 
tes. Dentqoe certammnm ' certabtiiimque' copiam tftStt^ 
que didHis faidonim ezpteh^i^ sufiecisse saiis mHd pcdbst^ 
bae estu BocUiius alffer seiltilrw '-^ TlP ^^ 'xSSog 
uffqo^p ttti&fi7t%^ Mk:6 i:W ktdon figo^ tati ^^>mc^vtai^ 
nt stropbaruui^^antistrophattiiVil^donimqui^ {«teumky^ 
stema tmttin babeat decufstthi' grammaticum^ qitod eM 
quoqoe kl te^o sy^emate^ «ft^irpius slpud Nt)Slrttti» ->* iBu 
iu Istluu* I^ 72: Kv8oc; tcfi^^ — aia^^i:^; :'Siiiio$. r. 
l^: lA^l tov ^o\ ^aQiv hfiokoYtl ikltf^ifNtfi. 
Simittter ^Thterschius: Dir nun bat er eiissen Rubttk 
stegtragend geweiht, unddenVateir^ A.*ti^f er 
etc; fioc rep^piat ordini v^borum; OijrM|te enim 
eodem ocmtextu Psaamii» patrem palriamque ^^rt^nuntiat'^ 
ISaX i^lor consequens pro antecc4enti.' P(rt*mxl £amari^ 
lUB njiKphas iyvktendo gloridm^ 'tidem dedicandam, Ut so^ 
pra r. 1«^?. obrmen suum trinmpbale'(et pdknpiim) ei^ 
dem nympbae obtulit. Non aliter BotibiuS) quem videt 
— ixaQvS^P. ScfaoL vet v* 18: '0 y^ nxt!^'nat4fm 
xai nctrQida airaXTj^ffB^ {pet praeconem Pylb» l^ €0»J»-^ 
rioixvp (SfaVk V. schoL tfet v. 19* 

Bevemis m pairtam dwos eanit iyX^^*^^ infertBiiue 
toi Hipparimjluviam populo wtilitsimwn ^ £y ^^atttp 
ota&ftwp* SchoL rec* v^ 2lt "'Skf^dS&a yof imin^w* 
liiat nee^teq vunjaau ^ ^fifivi^ 0)[iteg* Sacra B^ ob 
dei alicujUs domicilium • Eurip* Tn V* ^7 1 Sepva vdet^ 
ta. Eorip. Or. 797: Ila^ Sifiavtims ifj^evoiqk Ipbig» 
Anl. V* 767 S JS$fi9Vtio$g i^etotgy u ^iJlneniiM^ Ned tfr> 
men multum obstat^ quo minus pro canalibus KabeaQ^itr 
Pind.OhetPyiK U ^18 OA;TMq^.NIKAl E' 

.i|IJL Pj^eroi, qMum Hippatis secundiun yeteres.a.^^xv.^o ^ 
_€lt.aajif(ikxta$ (Scboli vet. v» 20..et. NomiM^ a Bock— 
.b^ ^lloti^) . e^cuodatioxulnia ajivfj^gue mutatioiubus obnoxius 
.e89^fp^e]dt'^)* £am sentehtiam jcpii eiegeirii^ Camariiueos 
urbis eo J^sa tetopore redintegra,tQre^ (yioyx<yT^ 'iSQaVy 
KR]^,f^^%, v. 19) (tuiy^nis^yipt^atia etinopnstantialabo^ 
rant^. ^qi^s^i^ , saltem eju^ . emendasse suspicabltur , unde 
ji^aga^ipsisi.utilitates redupdal^t. 3^i^cm ^lius fiuvii 
• V^ e6d«)c^ , infidqs ' later^ ^end^tionem ^o sumtu per— 
fed^. )^ped|^cL9^ philosopbus olymj^iadlbus aliquot in-^ 
teijfctis^ Inunittendo duos .fluvios in Selinuntiorpm JBumen 
)f]c^fx^itii^^^t,.p^tiIentem^^coIL lEinpeddcl. relicpi. ed. 
Sturz. p.,M s<I<l.- ,cAlii in hac quaestione fluvii Camarl- 
^«i.a%!$^fp^;^ct{J)iint, qui coll. scholl. adportan^is lig- 
ji& aptus,&exitf Sed vereor, ne ex scji^ue^tibus (^okXu 
.rrr,cffXoo,q) basc inierpretatio orta sit. Pfec majoris fa- 
i^o^ qu^ ^ schpUastarum de limo fluvii laterculis coli- 
l|ci^dis , ^pto ^ i^ec non de pisdum ibi ubertate harrant . 
T^» W^^ i^^ti^Mi (v. ?P^qq.) populiun, a%uem u7t 
f^uixoil^UnM ^og eri^mt| quod de fluviali qiioque ap- 
portatipne^fi^teriei dictum. velim. AIiam\ interpretandi 
viam veteres docti moiiBtrant< SchoL veL y« 20. hded. : 
Aiy^ai yaj^ vdvtjinoj^og $hfap xol mXvij(&v$. Scbo). 
itecs^/2i:'lKnal^ig ih* rocStog ri^ QBVfiari, wg xccl 
vn^aifto^og ui^au Yides Camarinaebrum ope^ novas e 
«mgatione oriri.pofliisse^ cui adde, si libet, JBuvii emen-^ 
«datidnem huic.ipsi commerdo et Forsan agriculturae quo-> 
que. inservisse. De lacu Camaiinaeo {iyx* J^i/*v.) mutatio- 
4hbi)s fortenaturaUbus obnoxio v. interpretes .Et |>oterat eas 
4urbationqs Hipparis efficere, per- lacum Camaiinieum in 

"'^ ln Ubula Siciliae Reichard. Hippatit pavlo ante efHiaioncin 
in mare ^imino alv§o flutns inmtam jadU QLYMPIA y 179 

mare eSusns, quod in aliis quoque lacubus ohserratur* 
Jamque examlha, lectoi-, quae proposita^suntj nosqueme- 
liora edoce, rationibus victricibus cedere semper paratos. 
— aQSei OTgarov. Bibebant Camarinsei aquam fiuvii 
ideoque accolae fluvii p rant. — koXXa ri etc, Ils^ qul himc 
Jocum de Psaumide siunserunt^' recte obloquitur BbddiiuSk 
Fluvius h. 1. personamhabet^ ut in numis Camarinaeis^ de quo 
V. interpp. — &aXafitoP. Domaum » V. indd. pindd. Eurip. 
HeL V. I i 58: HQux/iiSog yag &aXafieg. Idem Jon* v. 462 : 
0vlvfin8 jf ^criwy d^aXafKOV* — araSiwv* SchoL vet. v. 
29 : Ev iatunwVy iSqaiuiiif^ Idem ibidem: ^AXaog Si &aX*f 
t6 fcl^^&og Ttav oUmf^ Nonn» Conv. Evang.Joh. XVIII, 
18: /Ivxvunf aXaog/^ — a^* afiaxt^cviag, BCaSvvdfJuag^ 
quae soror est paupertatis, teste Alcfieo Stangii p. 202i 

ji^aXiov TCBviu xantoVy iiaj^ttOVy u fiiyav 

SofiVrjai. Xceov afiij^avia avv aSeXipsa. 
iia fpaog erit opuleniia^ quaeque eain sequuntur.— • 
jfiel i afi(p aQ^tatai novog Sanava Tt fiao^ 
vatai siQog eQyov xivSvvio xexaXvfifiivov* 
P)rth. XI, 82: ^AfA^ aQeraig Teivea&ai^ Sensus priorum 
vocumest: Qadndo laudes appetuniar. Deinde eQyov est 
id, in quo laudes quapruntur • Jam alii de Camarinae ex- 
stmctione, alii ae studio Psaumidls agonistico ejusque j>i* 
^toTQOffia cogitant. Posterius praestat, cum de periculo 
Camarinae exstruendae nii constet^ ut alia taceam* «^ Ad 
sententiam bene faciunt loca, qiiae Heynius compatavi^ 
Isthm. t^ 58. VI, 14. .-*• novog. Labory qui cst ante 
certamen et in ipso certamipe, coU. ad Pytb. V^ 62. ^ 
Vni, 104. — xivSvvog ipslus decerfeibonis periculum, iis^ 
haud leve^ qui in curule cerlamte descendebant;, qbIL 
Pytfa. V, 64 sqq. — £v Si e^ovteg^' idem quad «v 


i8o OATTMniONIKA^ E* 

nQaaeomg de eadem re Olymp. IV*'^. Bockfalanimt 
^^ anti^esin evertit, quse est inter antecedentia et sequen— 
tia. ^ntelastos eventus ampla patet obtrectatbfAus arem 
rimandiet caviUamii de suscepti operis penculom Ttzm 
pro stultis hahentur^ ifui tnagna audent» Sed 
post eventum sapientiw ^uoque laude ornantur , Kcel 
Hermanno et mihi hjperbatura est. De xcu post parti- 
cipium Videatur Hermannus ad Viger. p. 772. Senten- 
tiam non yalde mutatam Noster repetit Pytb. VIII^ 
103 — 7.^ ubi midtitudiuis judicium magnince cast^atur« 

* • * > 

Addo se<ju^ntia. Eurip. Heracl. v. 740: 

^'Eativ 8* iv ol^M xal roS ovx OQd-cSg ix^* 
sinpvxiag ^oxrjaig' oiofisa&a ya^, 
Tov evTvxSvra navr^ iTtiaTaa&ai xdr^^» 
Idem HippoL v. 695 (ubi conferendi Valckeo. et Monk.) : 
Ei S* ev inga^af xdoT* cep iv aowolaw fpf' 
nQog Tog TV%ag yaq Tag q>Q€Pag xexTt^as&a^ 
tdem Fragm» incert. CCIV (aliis Alen)and. p. 332. Mein.): 
Tov evTVXfnrva xa\ ipQoveiv vofiiZofievM 
trrfderi {)otuerat Psaumis^ qui setate provectior tanto 
tamque Sumptuoso renun equestrium studio flagrabal^ coll. 
ad Olymp. ly. fin. Sed eventus^ ad qu^ip aliD sensu 
carmine superiore provocat, obtrectatoresconfutabat. De- 
nique Pjth. VHI, 103 sqq. sententia ista eo consilio uti- 
tur, ut victorem de.divino victorise auctore admoneat. 

!■■ •'•. .»;»«••' 'ii 11'' 


V. 39 -S^. . 

Jupiter servtttor, te precor^ juheas Camarinafn viris 
florere^ tu^jue, victor, lcetam queeso senectam agas, Jx-- 
liis dnctus. Quam sortem nactu^ noU nkra spectare* 
Smtiify vy^ivexp^^i 2tv. De Joye aufTij^i, cui s«e- 

r JOLYMPIA V m 

fbxsiXetfd^Qis notio adhasrebaL consuIeCreuzertimMytiioI^ 
T,n,496.63i AddeIstiim.VI, li. Fragm.inc.' 100/5. Me^ nandrum Mein.p.291. — Camarinacbis antea deletae tales 

preoes conyeniebant. — vilf lv. pptentiam Joyis generaliter 

intficat^ coll.adOiynip.V.injltt — rifj^wv^ DelocisDeocm-' 

dam g^atis soUemne. Olymp. VL 133 sqq.; 'EQfiSv, Zi' 

^A^xaSiap TLfia* Eurip. Jon. y. ^88: lifM d^e (Ma-^ 

xfag locum) Ilv&iog aarqanai ra Ili&iau Nozm^ Dio-*' 

nys. XXVH, 2^9 (ad ApoUinem) : IIaQV7]aov te yiQaiqi 

|uyf}oya nhqijv. XXXVI, 123: Neptuhus-ycpai!?^*^^^* 

lov. Anthol. Palat. T. 11. Append. etc. p. 772. Epigr. i, 

1^4 (Marcellus) : Dii, tifAriacttB x^qov. -^ *AX (pehv € v- 

Qv Q€Ovr** Voces posteriores conjungunt editores Ajioll. 

Rbod. IIj 1261 : 0ciaiv r avQVQ€Ovrd. UBertatem aqiu^ 

in flmnine Alpheo testatur Paus. V, 7, 1 : ^Aipixoiuvo }S^ 

ig ^OXvfiniaVy ivrav&a TJSij ro vStoQ iarl rov *AXfpBB 

niy&u re naXv, ^Sovri xai ijSf^rtQv, are noraficivjxca 

oUmv xa\ Aoy» fiakiara a^ianf hv re sg avrov QiovrwVn 

Deinde jam Homero et Alcaeo est Alpheus iate yiuensl 

Hom. IL II, 545: "jilfuS,' oar bvqv ^iu IIvUwv Sia 

Yoirjg. Akaus schol. Piiid.'o'I. L init. (*oickh.' p. !2V)V 

*Ak(pwv noQ , EVQvSivav. Ut alii qupque ' fluvii majbrea 

apud Homerum, coU. Damm, p. 2 1 30. — iS a to v. Sctol, 

vet. V. 42 : ^lSwkr» avrQov iv ""HliSu JrifirirQiog '5 

Sx^xpMg" vewv Sutxoafiov (mimdani ?) ieQov Ji.6g. hioi^ S^ 

vofii^ovrEgy fiij rah iv "'HXiSt yjoQiwv avrov fiSfiv^a&aih, 

imilafiov fjLvmiovevet.v "'IStjg r^g iv KQtirri, ?J rrg iv 

TQoia' ovrto Oifov q>tiaiv. De antro Idaeo Cretensi, quod 

JupUer amat, conf. Spanh. ad CaUira. t. II. p. 43. 44. 47 . 

coU.Nonn.Dionys.XXVni, 3l4. Antrum deinde est aefivov, 

iit Dw sedes, Cf. Pytb.lX, 50. Eurip.Hd. y. 607 : Stfivov t » i i8a OAtMniONIKAl E' 

, * ' * • • . • * 

SvTQOV. t- Ixirag^ Nem, yill^ 22, — * attfiaiav, ?ro- 
A»y ivavogiai^a^ ravSe xlvratg Sai^Sakkeiv* 

t 

Virorum virttite et la^de. Scholl, v. 44^ 46. Eurip- 
Herc, fiir* v, 404; Hercules obtlnult Olympum evavogia. 
J^vavo^a l4QxaSiav habes Olymp, VI, 135, — 2i r'. 
ScboL rec, V. 48 ; IlQog rbv Jia rov loyov Teivanf ani- 
atQiifje ngq^ Tov ^^avfi^v* Siov yaq ovT6)g elnetv^ airej 
<rej| <a ZeVf^ xoafielv tvjv ^o^tv xal tov Vavfjiiri^ 
9i^V(i9 ytjQ^og ijii>TVj(7j Tto^TJaai!' imidij nqog Ttf- 
tov inoiu rov vfivoif, (piQtvv ae emev ovtI tov c/e^v 
y^Qag ev&vfiov^ -^Ad IloaeiSavioiavv (Iloaai^ 
iaviaiavv} 'innotg conf« Spanh, ad Callim, H. in 
piaxi* Vv5Q. p,204. 5. '-^ Deiucle ai est subjectum, yii^ 
aftg s^ q>iQetv pendet, aliter ac Heynius: et utte, o Psau^ 
mi^ $enectus trun^mlla dedncmt (tibi contingat). Sed 
wiQBiv est impetrarey accipere^ Cfr, indd. pindd. etMel*' 
il^kium ad Menandn et Philem, p, 126. Fuit ergo Psau- 
mis nondvu^senex^ — Evg TikevTav. Ambiguum in— 
lor, antecedentia ei sequentia , Nescio enim^ ^uando filii 
a^^itare Psaumidi debeant, nisi tum quoque, quum yita 
illi relinquenda fiiiU Ceterum potest naQvar^ vu genera- 
liter esse; cinctus, i, e. ornatus filHs ^ Sed prior inter- 
pretatio preeplacet. Ad sententiam de filiispatrem beau- 
tibus ornantibusque v., qua9 congesta simt ad Olymp, X, 
102« -^ vyievTa S^ ei' Tvg olfiov aQSein MetapTio- 
Tds oqSh interpretatio ab vyisvTa pendet, Quod quum 
naturam animfilem indicet, aQSu velut supra v. 28. e ser-* 
mone pastoritio symtum videbilur, ut cognata nutivurf^ 7101-* 
fiaivsiVy TQicfuv, (fiQ/iaiv etc^ Pjth, IV, 267; IHhtov 
nmvoovy saginans; habens , Oljmp; XI, 8 : Ta fiiv afu- 
riQa YXaaaa noifutivuv id-iXth Chi videaotata. Pyth, V, 147 : Noov (pi^pnaij pasdt, babet, Oljrmp. X, 107; 

Uotfuya kc^wv 9i}sTog. Nem, VIII, 1 1 : IIot,fUv€g Kv- 

ngim* ifiarwv. His adde, ^a^ babet Monkiys ^d Etirip* 

HippoK V. 369 Pf 49« Lip^. Heynius assentiente Bock^ 

hao de planta oXfia riganda, alenda cogitat, colori pjiito 

dk:tionis rqnignaiis, qiii alins est Niend. VtSt^ 29* Fragm. 

diren. 10. (p. 3^. He^e, JBockb* p. 620)^ ubi^ oAjft)^ ma- 

nl&sto sumitur pro planta, Deinde sensum yocis vy. be- 

ne eiqponit scfaol. vet, v. 64: T^ fieta yyi^Uig^ ^ tov 

cL&qccvaToy^ Stabilis esse P^aumidis oX^og poterat, Vt 

Sixcuogj ano Tiav xaXwv (n/va^^Qfievogy coU. schol, yet. v. 

54. — Sequentia i^a^xitov XTsaTeaai^ fdterum oXfi9 

praBdicatum^ snfficienfiam sign|ficant * ^jE^agxHV B« 1- est 

Nostratium Apsreipben |nit. Paujq. ^^ytejn?^* ^y 

47 : IdiX iovTotv^ €V « na^uy xai axSaai, (piXpig f'S«^. 

xiwVy i. e« amici^ impertieiis, nisi ibi quoque malueris: 

hahens Qppm mfficientiarn in us^s amicorumy ^iisrei-« 

chcnd/ur dieFrevinde, SimiliterEurip.SuppI.y.574: 

^H naasv Sy a^ ifvaev i^qflX^J^V ;w»Tt/p,- Sufficere (»i- 

rinm sufficientiam habere) qmnihns (lahor}bus ferendis}. 

Adde Schneiderum Lex. gr, y. i^aqxiw , coll. gloss. h* 

^ann. y» 55. Ad sensum facit AntboL Palat. X, uucvi, 

3 (Paulus Silentiarius): IIK^tov bxbiv i&iha tov iTtaq^ 

jcfoy. — Simili vero sententia desinit Olymp, HI. alL 


«iVMl t. i t' .1. • f ^'l > • ! AtHXlJl 2YPAK0YS1QI M .( » ' » .. » AHHNHJU i')«« ■' » " ■ I " *'»i« »1 ■* » 1 »• e duriniius cdn^oetc. vide^ qus suis locis ezposiu*< nniis. 

» ■,..'■• . • » » . V Spbndidusumm .<Htmunis pro(9mi»m debeiar^. -^g^ 
MT, 9nUi^flici faudejlqrenii . XQ^voiag v ns>0,x ia.^^ 

^a^To^ fiiyce,^QPf f^a^Of/^^i^: }cir^)(Ofi4v8 It ^^yW 

»ifo04»stof x^n.S-ifi^i^^Tf^Xavyig. Prinia ^onfctirf^] 

(ooIL Hejnau QDtii .cn^itt^ ^ Xnvaeof . . niovag niiojMPf ^ 

on • . • (miywiABv). Color ab ezstnietioiie domufi mag«i 

mfic» petituS) iter qvio yide .sclioll. el iQ|eifnr. .1 fittiAi 

lauaam PiikL Fxagm, ina LXXXVL (Heyn. T. HI;. 

p* IJ3«'Bockh* T.ni* p. 66 i^: KexQOTijtm xfvaie^' k^t}^} 

nl£ Uqalacv aotSaSg^ bla xHxi^OfjDtv ^9fi noMiXov xA^^ 

fuiv ttvdcuvta }jofmf. Eom locmir repetit^ utvideMty* 

OmiCTW Alexandr. Admonitione ed gentes. Sylb. p..76; 

D«: JS^fyTiexqoTiftat ttQjptlg ahrt&^uzg^ i naiSisg Vfidg^\ 

vf»iv dvToigj ayUf viof '> fuyaXa &tB &BfuXiog yvwamgx 

a^^eijrigt nQotQoiti^ MaX-^ 9i* vnaxb^g evloyov, ^cai^ '^' 

Siog oQt^ig voBQta Xina/SXrj&etaa X^Q^* Similiter' jacta 

bndamenta habet Ck.. poo Balb, 13: :Hoc ud Initio pkC 

fttiidamento defalsiQnis.- Idem epp^ X^ 29; Jaota mmt 

fandamenta defensiotils. Adde schoL Pind. Nem^il^ 5« 

— inoaraaaVTeg xiovag. Ofymp. VIII^ 35 : 'I^i^ 

otaaE xiovaf metaphorice. — «vrcej^cT. Gldss; vC 1: 

'£Jfa*w. Nem. VII, 67: Evtuxia Sofiov. Isthhi; ^Vl, 

111: EvTikxi^f^ KiSftH nvlaig* 81 evv. nQo&. estpuf-^ 

ckram yestibtdum^ respondebit Isthm. VIII, 3: Idykaov 

nQo&vQOV* «— tag ors* Usu particulae tag metaphoram * 

relinquit Pindarus. De ig ots v« schoU. v. 1. otHepn. 

ad Vig. ed. IH; p. 919. Addo Quint. Smy^n. YI, 4lQ : 

'HQtm S* fig ore ravQog vno yva&fuoio liovrog. Simili-' 

ter 0^^ or€. Nonxu^Dsoiiys. XXSfJIf 63; Oif yecQ ifti iiff oA*rMitiOilii(A'f'2;T 

haiftiSog etc^ — ^pjfOjitiv». ^^ jam vctt. pro aj^x^fxe^ 
i%§, cqU; Herra, €«iritiw habet cfQxOf^ Pjrth.lV, 53iNem« 
Vy47i -« 5* i; e/ j^p, cdH; schoL vet. v. 4; Est cmm ^fi^^oor. 
b^iMeny quoa^i^od. — ^^icr. ScbeH; v* 1 : ToC^Sj^crfir •ro 
?j^o/jtt«?y*Dcmde'uthicPythi YI5 l^vfmnv i^yorw§%*lia- 
b€$,^p(»f«>^<n^, inSucBd piito pdtohani. Jam «cponen- 
darafio^ qu8pintOTsiBig^lasstroph8spar;(ermterCedit«S/>/eii- 
dSiun ifmdcm esse.deiet procenAum^cp^mque carminU» 
Q^antwn auiem^ fplendoren^ hiAebU *pf6amiam caimihisy 
quodviram <defyr^$ ea* lnadum eopia prnatum^. ^a,fyi 
om^itMfes^ ^ge^ia* '^^BiafKf^^TBfi^aVT^iif tafilcc^ 
dibg iv Hidefi- Sdiyi. vet. v, 7 s BaafHf avtl Tov.fiio^ 
fWVv Bbckhius; 'JEv .ficofm Jiig ftxnftBiio tafdttg^^ Sed 
graece vix dicetur tofi^Utg ev rtvi prO rafUag jivof ^)^ cum 
tOfdag. Sit admifiistralor ^ dominnt^ posieesor, Deiade 

::|) Uinin boinericiiiii et Piodariettin ▼. m mdd. Adde 'Bheogtu v^' 

... Jfib. r. 567: r^fff^W t<«/«^>' Nepranam» fiorip. ,Mc4.':t, 

.. Ifl'. ^sS^ww^Tqr/tHK^Jpli. v.55i Tafdag nivtw. 1>o/,y. a33; 

f Jl^v&fav%afUag, Opp. Hal. I9 23: Fluyii htxqm rafdai^ IJ^onn. 

^ pioDy^.IX, 220: Rhea Tctfwii KoafiokOu X,28o: ZTci^ ardgopd-- 

» « «00^4125 TOfi^t?. 3m, 36 : r«^ij$ Ttvgog. II, 65o : , r«ju/i; 

leoa/ioio a>i(r(ff. IVt 12$: Tff/uij ya/itf. Vj llS-^EQfuig ta(A«^g 

VTive, XVI, 194: Tajutiyv iQiartov, XXin/240: HvQog iafUtig 

ifTUQUdv, XXXVni, 116: ^Uihog nvqog tafUfjg. Antliol.Palat. 

VlfXLii, 4 (Incertus): Biotov t&fuyadmf tafdfjg. Ibid. mjv, 

4(P.Silentiar.}: Kavoyaygaftfnigtaidfiif. Ibidem AppendSx etc. 

Epigr. IX, II (Aristoteles) : */«v tafdfpf Tivx^. t. 6! : Ti^wi^ 

ti^^. Epigi'. ci.xts, 2 (Incertoi) :' OlM^i awifM» tafda^* nec TctfAUcg ^tiogcohym^i potest. ^Qoare cum Rbiiiynsf 
el Cratandfiria lego jSwfiS^^fxcevreuo pto fiHfiS ficcv^iij 
Sacerdos arae fatidicab Jovis. Erat qu6qiie, qaxjm JiSs^ 
ir niaa jungerena/coll. Oljmp. IIj 14: Hroi lHaa fiiif 
Jiog. Kem. VII, 155: ^^g KoQy&bg. Siinilitter'*li<«^ 
Nem. Vl, SI: Ta yag, Nifiea inog* — avvovici^ 
HTfi^l "Pfer majores. SchoL veL v. tf :^0r/ oZ ;rpoyov&t* 
crrrou 'dvv'*AQ)ria 'naQByivovro h '^vgaxoiaatg, Siwh*' 
lem xoivioaiv habes Pyth. tj 121 —'1^9; — xlBtVa^* 
JSvfaxovaav. tf em. I/ 2 : KXetvav SvQaxovaSv, '^' 
r/ya x€y <pvyoi vfivov. AKhi carmiha sua vocat 
>'ostef riaissma (v;'&a'01ymp. I, H.' m. 180). ffl»» 
persequi videtuT virtiites, si fas est iiietaphoram cbntinti-/^ 
are. Isthm. IV, 3: i2 MiXcaa\ eufiaxaviav yaQ itpa^ 
vag ^lo&fiioig^ VfieteQag aQBvag vfivto Sicixtiv*^ 
SdioL iec. V. 9: ^Avr} tov rivf, avvfiVco avoixetog' yi-^ 
roixo. — iTttxvQaai^, s. aVTto. Nacius, Wbx lidmer^ 
ca, de cujus constriitrtioher v. •Damm. p. 1277. Pha^oF 
p. 712j 60. Pieona^us ad' Ineurfi sensum, ut fofte ra' 
rerhd aiQeiv Pythi'1, 193 r "Afi(poriQ6uji S" avjjQ S^ SV 
i^-xvQOif xcu V^t], Bed praeparat secpiefltia de dvium'ap-' 
plausu, quae ita jnnge : h ifUQraXg aocSaig acp&ovan^ i- 
armfm — acp&ovtov.' Itenim ab invidia' se defeiidir Vi ,« * V; 12 — 36., i- 

Ea conditio taa est^ victor Olyrfipice, qui gloriam 
non sine periculo consecutus es . Et vere Amphiarai laus' 
ia ie convenit. ^larto yciQ* Schol. rec. v. 12: rivta^ 
ifxirta Si). Sed vide^ne cbgitandum sit de suppletioiie . ' 
Vidimus anfea bud^Agesilai sentetitia generali (rl^)^-» Vt4i|^'> , Jam. pcviiit Noster: Xfec Jruttra hoc dietmn, 
Sciai enim jigesifuf ^etC; Naturas hoc coavenit partlcgla» 
ydf^ qua^ y^ei]gyp9^,.re4ditratioBem iiptocedentls aententids 
'"^dl.eTrpress^ vd iptellects^^^ coU. Vig.jp. 971* -^ ayiy- 
^iMtVx^i,^' a|tarp^^ qvtb naq avSQaOW^ ovt^ iv 
itaval xoiX£^ig.i^^ifAji,cct. ReiHt ad laudem. victoriso 
oljcmpica?^ ante^.memQrata^i liteni seiitentia^ qqam alibi 
qUQQne babet» V« Ol. V, 34^ Hesiod. cit. in schoL yet. v. I4. 
tjt Xbeogn. Y^ 4$$ i(Bekker.) ! XaXfn^ S^ tQyfutTixvSog 
in^ MSchol. vet. v« 14: XHtoi^ wg mai tov ohcov atftm 
sffiiX^ TCia/Svnfwv ysyofthHi^i t) c(Vtov fieTa xtvSvva vixif- 
ifSf9^og» Po^te|jii^ p^cet» — ayS^^i^iVf. vavc.L SchoL 
V^. v. 14; OvT^ noflf^ ToTg a)Xoi^ ovd-QiaTto^, ovtb na^ 
Qa ToXs &alaTTevaa(,v. Npa aliter .sch^. rec. v. 14. 
Ad^ Hermannum.ad Vig. p. 723#.— ^Aq^cA deinde 
laades kunty per qxymoron d|ctaB,. rlpimi qvT$ etc. 01. 
^S^.;22.: Ti4ia anlih* — JIoXX(f\ Si fiifivavTcci, 
xalov Bt Ti novaji^iu Repetitio. s^tenti» antec^en- 
tis. KqXqv esi lawt^ ut,Pyth. VIJI, |26: Kq^v.yiav^ 
Dein^ noy. ^d certamen spectat, ,ut Olymp/ V. 34. 
Pyth« VIII, 104« — iToifioq. Quaai fai thesauro, coU. 
Pyth, VI, 5., ubi hjmnus ipse iTotfios &rjaaVQog dici- 
tof • Jni:^, pro nostro iroifipgi alibi P. dicit: ineTcd aoi, 
^iQBig Xoyov, coU. Oljrmp. II, 39. Pyth. Vltl, 54., po- 
sterins in re perquam simiK. -— iv Sixa. Olymp. II, 
30. Nem. V, 25. 2!vv Sixa Pjfli. IX, 170. — a;ro 
yXoiaaaq. Pyth. III, 3: 'AfdSTiQag ano ^Xdaaccg ev- 
icca&cu. Paulo aliter Theogn. v. 63 (Bekker.) : I4n6 yXiia- 
atjg (piXog eivai, Idenji vero v. 260: ^&iyyet^ ano axo- 
fAaTO^* Oiph. Argon. v. 334. 693 : TaS^ ano yXdaatig 
i^yoQ^a^, Dictio emphasin quandamrfor^e hic involvitj itmtparium verb scriptionis apud Belcker. Anecdd. gn 
43S, 6; t/f^o aropato^: ^^S Vf^^f ^^ it^^ ^^ YQ^f^" 
fiitta^, aAX* a;c& fivrifirig. 0iXi^faav [ed. Meini^e p. 
372» iblque citat\is jfKiIinkenius] Nefiouivoig^ ^'^ ^ 

^io HTOfuttog anctvt , «av fiikriad^, ^w. "" 

AjoMrt^oc ii ravTO tovt anb y},wTtrig;i Nofioig* 
aiXa fia Jt, ot>x oiS^ SytayB YQafifiar ef inlaiafial^ 
iXX ano' yXfoTtrjg cp0aa(o aoC fiyfjfiovio) yaQ xaXwi» 
Idem 77, Ir jino aroftatogi Shfo^oh iv Tp^ivdfia^ 
auj lIXaTtav BsaiTt]T(a. ^ ])einde Adrastum etAAipIiia- 
raum memorare, Pindaro baud insuetum. V. ()lymp. 
n^ 80. Pyth. Vin, 55 sqq., ublPl Amphiarai dictum 
victori accommodat. Neiii. Vlil, 87. i5C, 21 — 30. Ibid. 
X^ 14 sqq. Isthm. VII, l4; — avTov ri viv. iScl Tct. V. 21 : Otv ix naQaXXijlB Ti&ttxe Tag avTann)}juag, 
xal tari ^ fjila ccutdyv m^iaafi. Cf* Vlger. j^. 17i. not. 
Dfihi in nis non major abundant£a esse videtur, quam in 
3Io Nostratium: Ihn selbst. Nam SeMnxHg o{)poui«> 
tur heros eqiiis suis. -^ tpAvSifjiag tnhovg. ScboL 
rec. V. 18: Tag Xafinqag^ rag negccpccvBtg. Cdndidsd 
hiefunt m tabtila eandem rem repreeisentanle apudPhilo*- 
strat. Imagg. I, 21. p. 802. Easdem duas faciebat eadem 
pictmra^ ibid. p. 80.2: T& toiZv Svotv aqfia mnow (rb 
yag inl tbttoqcdv ovno) Totg i^QwaL Sia /fitpog, et ^r) aga 
ExTOQv f Tw &Qaaei) cpiQu tov lAficpidQeiov* Cum hoc 
Dumero confef^ quae Idem habet p. 788 (de curru Oeno- 
mai): Tb Si''inn(av^uyxeiTav TBTToQaJV* Tovtl yaQ ig ' 
fdw ra noXefuxa ovnoj i&aQaetTo, oi Si aytaveg iyiyv(aa^ 
xbv T^ cxvTOf xal iTificov^ XJbi cfr. Olearius not. 4. Te- 
nuit minoremnumeruminheroumequisniilitaribus (Adra-* 
sti Oedipodisque) Antimachus ed. Schellenb. p. 65* 61. 190 oATjiniojj.iK^jj rr 

Alii Amphi{irao quadrl^im trlliuimt , Eurlp. St^pl. $00. 
Oi^ iiQnaasv Xd^fiSif (ntovoaxoTtov , Tid-^mnov ccQ(jictr 
nkgvBaXHoa yccatictn, V* 936.* Kal uvv rov OtxXiovg 
ye yevvaiov roxov Qeol^.^civT luvaQTtdtTctVTsg tgfivji^ovs 

y&ovog AvToig Tt&QUinoig ^ BvXoySaiv ifiwavoSg^. Idein 

* ■''■••'v'«»*\ 

HeLy. 7^(depompaniiptiali)5 Kal XafindSm fUftvt^fU^ ^ 
ag TetgaoQOig ^tnnoig TQO)(d^o}V nagirpeqov^ v* 1039 
(Menelaus ad Helenam^ Fugam parans) t Seiaewg fxv tiv, 
olTtyeg TiTQa^vj^tav ^p^^onf dvdaasa ^ ware vwv Sovvai ^c- 
y)Q9gi Alia euripidea Vide in indice Bames«'W. TB&QLfft^ 
noffdfMfiVf Ti&Qmnog, tBTQa/Safuov y tSTQdoQog, tpnbus 
adde^ quae notavimus ad Oljmp. IV-.init. I/)cuS^,qu^ 
Aim)hiaraum terra deglutiit^ a cvrru ejus notnen traxit. 
NonQ. Dionys. XIU^ 68: Kal ni^ov, ^yyvdho y&wip 
necfyXayfihov Oficff]^ ^AQfiaTog oyjtyovoio (feQdw/uov 
ld/Aq^i(XQfiC8. XJhi lege^da Moseri^ V* celeberrimij annota<- 
tio. Deinde ad OtxXeiSav conf. Markland* in Eutid* 
Suppl. p. 169. Lips. — inTo, S enBita nvQav t,^- 
3^Ba&ivT0)v* Jungant TeXBa&ivTtop (i. e. TBlBa&BUfalv^ 
nvQoVy de qua forma v. Matth. Gr. gr. p. 605.^ coll. Elms. 
ad £ur. Bacch* 1306. Eas formas poetlcas t^e^ et mihi per^ 
suasum est^ aliusque generis Tbucjrdidea sunt apud Vi-» 
ger. p. 43. nott. Neque tamen nonnisi metro targente 
adscitas putaverim^ quum in exemplis euripideis a Mat- 
thiaeo congestis salvo metro femlnina eligi potuerint » AU- 
bi suasit saltem ratio metrica talem enaUagen^ quod de 
plurimis exemplonim Valet, qu« Potteri doctrinacontulitsid 
Lycophr. v. 252., quo ipso loco ob hiatum pro femin. elec- 
tum vides masculinum. Metro urgente enallagen admissam 
vides Anthol. Palat. XlV, ixviii, 1 : XBXQmag ffiXB r£- 
xvav dyaxlBiToio, KdQvaTB. Adde Homer. Damm. p. 1055% i N^ipi^ tamen hoc \od k^tpj^3$ncmio qpns est«:^fip 
enipi jimges: iVb^i^y f^e(fd}ivTwv^ ^bsmiitis (igae).cp]>- 
poribus togomm {Septetn • Demd^ sc^Ql^^reC v,^.^fo\i* 

funq mrVroc roi; tdnytia atQetTavfjmcros ima t^oav, wara 
oi iv ivl kiaiJxu ano&ayovreg nvQa vmfiXti&ijaav* • •.* 
"HcT^ lih voet t6, vi^Qwv ntqlT^v CTQoTfffmr agL^^aafav 
yaq^ inu^ASQaaTog fxiv i(5v ^l^^x^Q^^^^ nQog^AQyoQf 
IdfupuxQoog &! ^uv VT^ yijg xarmi&fii Holweianjg $i 
fixta *£TOxXiovg ivTog &fi/3(iSv %i9^, ol Si xav&hn^g^Tmt 
0TQarfiymv TiaaoQ^g tiaav, Idem deinde Qiifiai/g CQHi 
TiXe^t&irTtav juogit. Male; quamquam contextus in.agro 
Theb^o crematos ostendit. Cum septQm- ro^' inortuo- 
nam h; 1. conL Eurip. SuppJ.. v. 1214: KQvxffov. naQ* 
mTag ijtTa mQTecfiag vbxqiSv. — De enavTa Bockhiiis 
acute^ V. 15. poe^ addidit mma, quodaliquo post Am;^ 
phiard necem tempore cassorum corpora cremata sunt^ 
Tfaeseo amdlium ferente. — *Ev B^^^ctiaiV^ Apnd 
Jhebasl VyA» \m^^S6: ^Ev Q^ffat.g. — .aTQaTvag 
oy&al^iov ifiag. SchoL vet v», 26: ^Htqi^ tov iy 
mkifMf mQl/iiJsmov ti Tov TiQOOQ^v Ta iiilXovTa, Swa^ 
luvov ^g fidvTiVm. Kcci Si* afKpoTBQa fpriavv avrov 9iOr 
&UV. Ad o^f&aXfu dr» Bockh. ad Olymp. II) 18., ub! 
^mplex decoris significatioprseplacet. BIomBeld. ^ossdt» 
ad Aesi:h. Pers. v. 173. p. 115. Dps. v. 973. p. 180. 
Addo Nonn. Convers. Eyang. Joh. XU, 167: Avi^ 
VTVavxevog ofifiata fiovXjjg* XVII, 16 (de Jesii): ^YUi 
a^ afpeyyiog ofifuctv xoafio. — afnpOTBQov, fidvTiP 
T dya&hv xal {dya&ov) SovqI fiax^O&a$^ 
Usum V. dfup. repetit iJJpster 01. 1, 166. Pyth. IV, 140. 
Adde schoL rec« v. 27. et Viger. p. IS. not. Ad^seDSuiii \ 

? t^ OAtMllIONJKAl ST 

HS Noim. DlonysiXXXVf, imi^jptfxneqovs 7% ''Br^ 

•^'^i. Pkonasticl' lif Pjrth. I, 134. litbn. VI, 76. — 
le-^ fi&'St(f7i6ra/ he, cujus honorem xwfiog spectaba^ s« 
'cMxiciXy s. pompa triumplialls. El sumtu puto Vidoiis 
pompk istaagebatur. — naQeatuCdnvenit» Paulo 
» ali^er "Pyth. Vnij^lOO:' Kiifito fihr 8ixa itaQitncacu 
'^ezisuni nostras dictloliis repetlt inttcu koyog OL Il^ 39. et wi^ 
^cr^ iUJ^^ov Pyth* VIIIj 54. coll. ^d v.'l 8* -*• In seqnentibtis est 
vairietas lectionis^ qud&^ensumnontangit, JSekkerlAnetAd. 
^/ 37; 7 : /Iv aig i at o g* ov fiSrov SvatQv^* Voxbocfc- 
\&Ant^ariQxgy de qua Ahlwaffditius dnbitat, apud 'Anftcre- 
onteta (Anthol. Palat. VI, cxxivij 1) est nonlen feminae. 
— ovt* Zv. fieqateiiam. V. v. 87: c^*' mp, oik\ 
Olyrap. 1/137. smiplex ovt' cov, ut Pjrth, IV, 5^9 : ^i}r* 
«Si^. — Deinde SvasQLg et ipilovBixog Lexicographis can- 
demsignificationem habent. Etjmol. M. 291.-i2t Jv&^ 
BQtVy q>iX6v€vxov. Zonar.: JiatQv^ ipt}j6tuxog. Adde 
Hesych. Suld. Phavor. Repetitia emphatica, quamvis 
Jjarticulas oSr' ' cSy- ,et ' ayccv sensum adjectivi poSterioris 
aliqu^tisper hovum indicare videntur. Sensum loci iBEer^ 
Aaannus hunc esse statult: Non opas esf^ nt tim rixosas^ 
fui hc^c prcedicem : tjaippe nnllum habitarns adversarinm. 
Mihi poeta primo ingeniumsuum generaliter exprimere vi- 
detur;- deinde adyictorempergit.* Ego rixari et conten- 
derenolo. Qnare si gai Jnerint , qni veritatem encomii 
mei in saspicionem trahere velint, nalla mora interjecta 
jnsjarandnm inierponam. — Nonaliter schoL vet. v. 32 1 
'0 yccQ SvasQi^ xal yjevSi} Svvatai Xiyeiv nQog (fiikovBi'» 
^lav* L e.: Si <jpiX6veiXog essem, mendacii possem 
crimini obnoxinsess^. Si meum ingenSnm a cpt^XovB^ XiOt OLYMPIA VI jr93 xia longe abesi, Nihilaminm^ si cm fidem nonjecero 
hnjns dicti simpHcifaief ei jnsjurandnm inierpano. ,Ulti- 
nia cogitasse scholiasten, &ec tamen expressisse existlmo • 
Exspectabat poeta civium invidonim caviUittiones, quuin 
taotis laudibus victorem extidisset* Supra qujdem aip&o^ 
r^g aarovq vides; sed tantaB laudes non.antecesserant, 
Ad ultima cfr. Olymp. II, 164 sqq. — iiiy.av Qfxov^ 
idem quod xctQT^Qov Pyth. IV, 296« Hymn. hom- in 
ApolL V. 79 : Miyav opxov» Ibid. hymn. in Veo. v. 26: 
Miya» oQxofT» Deiiide quid sit &e£v fieyccg oQxogf de eo ^ 
V. ad 01. Vn, 119. — fjLiXl^p&oyyoi S* iyii^rQeipov^ 
r i Mo iaau Alibi aoiSdl simt fukitp&OYYOu Gf. Isthm* 
n, 12. VI, 23. — iniftgiy^., se convertent ad me, ad- 
juvabont me, cum npn pejer^m. Schol. vet. v. 32: ^vv- 
tQYTficu. coU. schol. rec. v. 32. Aliam ob causam adsiat 
Musa Olymp. III, 7., colL iiS; quae ibi notata sunt. Con- 
trarium nostro verbo esl a^or^o^to^ Pyth. VIII, 133» , 
Sed Olymp. I, 171. inirQonog testis, quicurama^t^ favet. 
Denique MoUfai scboliastss rec. v« 31. miaiis bene auat ^ 
iSai 

V. 37—58. 

r 

Sed jam "oenieniam ad Agesice majornm tandes, viam 
qaasi monsiranie vicioria olympica . Primwn itaqne ce- 
lehranda Piianay Evadnes e Nepinno maier. Ea Evadne, 
ah jlpolline compressa, hnjttsgeniis anciorem Jamnm 
peperii. Cum alXa post vocativum cfr., quae ad Olymp* • 
1, 58. similem partic. Sl positionem illustrant . *- ^ivtig. 
i Agesi« auriga, coll. schol. Vet. v. 37. Diibium, an in ipso 
ccrtamine? de quo v. Bockb. ExpUcc* p. 15G. Rell. schoU. 
Pind. OL ei Pxth. • • 13 194 OATMniONlKAI ST 

0lmiv pro animo poetie miiiifice sumunt. — * FiqHoilem 
poeticam, qd» aUocutioni ine^^ bene illustrayit Heynius • 
Vrait Nostet tn Arcadiam simiBter ut allo, colL ad 
Oljmp* VII) S3. Agesi» autmi rheda knularis est Victoria 
per leandem parta^ quae m^tionem majdriim AgeSias aiU- 
mo poetas injicit. Similis est MtisarUm cumis^ qiio ipso 
quoque Noster invehitur Olymp. IX^ 1:81., i. e^furotpbe- 
licn*. — a&ivo<^ ^fiirQVwv. Maias vdtentet . Pyth. 
11/32: 2&ivoq 'inmov. V, 45 : 'Evriwv a&ivog. Anthol. 
Palat. VII, cca, 3 (Simonides) : 'iixv7t69iav a&ivoQ HnnwV^ 
Quint. Smym. IV, 612: ^EkatfQoxiScrwv fiivog m^wP» V, 
22: Kwiov fuvogl VI, 208* NefAHalou> fiiij liovtog* v. 
212: Mivog noh)8tt^aSog vS^g. IX, 215t ^AO-ctvoenai^ 
fACVOg mnmf^ -^atdxog» coll. Vigen p. 3 1 . not. 40. — x £- 
Xtv&w xa&a^a. Itinere expedUoy ideoque celeriter 
confectiy, colbo tdj(og v. 39. etaafiijfov ivwQ^r. 

* 47. Aliter Bockhius, quem vide^ — xaL Schol. vet. v.40: 
Tav xal avvSiafWV VTUQ^i^ficuniinr xa\ nQog rb rwv avSQfSv 
yivog oaQayivwfiau — xetpai. yaQ i^ alXaV oSoV 
aytfiovsvaai Tavr,av iTiiatavraty att(pitVovg 
iv*Okvfinia inel Si^avto. SchoLrec* V. STi^fWir^ 
oSov tcevtffv, ijyav t^v nQog to yivog tov^Ayt^ais. Poteris quo* 
que de xtkev&w Xa&aQ^ cpgitare, ut sint mulae veloces, qmmt 
Olympi» vicerint. Sed prius praestat. Ultima de victo* 
ria Ag^ise inteUige, laudis majorum ejus facilem ansam 
pr^liente.— -^^^^roti/i^i^^i/Aa^ vfivwV avanttvafitv 
aitai^{ Jam igitnr encotnii initinm eapiendum est. Con* 
tinuat usummularummetaphoricum, sed miscendo sermo* 

' nem prpprium quasi interpretationis gratia. Sunt enini 
nvlat vfivwv carmiiium exordia, per quas quasi per mag- 
nificos nviMvag mulse poetam vehentes incedunt, in hym- OLYMPIA VI 195 

piitopalatiiini^ qua Ibnniila alibi uthnr Nostef^ coll; 
ad Pjrtb» VI. init* Delnde dvTcctg tndha datiyus erit| qaam 
ablativtB^ ut roiwP propiie sumatur* Qmm vidricet 
nnt, dignct vittentur, qnUmt^^am aperianiar tarminum 
porUey i. e« quw injronie iavMi Jamidarom memorenimy 
ipsofnimiram illius ansam praebeniet. Ad nvhtq tuet»» 
phoricas cfr* Eurip» Med« v* 1^84 i Ti tagSe Mctfiojik&iug « 
mlag; Qaate kasc in medium pr^ers? G& ibid. Elnia» 
ley« p» 307. Lips. Id« SuppL v. 9 1 (Mattk) : jplgfiolag ^» 
16/tfr. Ubi MarkL ^^Eutq)» Jon» y» 686 s *0q£ 0t^iz/fiAf ^ 
ugfiiXaS'^ Ari^ophi Ran» v; 1 135 1 ElgfioXai tfofiapatwf 
L e. wufo^fiitiy afx^ SchoUastes/^ Deinfle mejfeaphoriea 
rectionostri locineque oliisiacogilita» Ghbrilus ed« Nakii p* 
104 (de poesi) t 

"'roTofoi aMTrs !^im0 sucn^mofu&^^ oiSi xoi Sarai 
HmhPti naiitcuVovtavBo^vyiguQfia mkuaaau 
Uld confer^di^ quos citat Nakius p^ 109* Addo Emp^ 
dodem Peynrooi p» 27 i 

Avra^ iyio naUpo^og 4X»ia^fi^ ig noQOf^ vfi^innf^ 

T!nf fZQotBQo^ ifatike^a Aoy^ 4B/ot^ inoxBttViinf ^ 

stqog Ilittxvav* fieyinam^ Eurots^ filiam (schoL vet. 
y. 46), qus^ fuit urbd Lacedfemvmiorum • Eurip» Tro. v» 
llOli r€ciaifAaxas0aVj natQ^ ie '&a3m^vidtiag^ flfiii 
niXiv Hitavag. *^ nag^ JEiQwttt #6^oy» Scfto^ vet« 1% 
^: nQoai&fixii dk nao" EvQiota noQOV^ ^tSi^mlitiit 
'Aiolidog iath^ 7; ItitaVfi^ SteigAiMft* I nitavny mohg AioU^ ^ 
9og. ^de Z^lfdu v. Ilitaviimff; ibique inteippK et 
Spanhem* ad Callim. T. * p. J293. ^- aiipi^ifov •. iv 
ipflK ScboU vet. 47: ""Ev Siovti iaiQ& i^4 txvt^g 
ftyfja&^vai afifisfov^ tbidem bfene t Sx olitaiu t^ vfSm* 


196 OA;TMnitO[N«!f AI 2T 

jp|/(co<a!i/r.f)('. Ob:nip» lY, 9) n^aq»^ momJni^rjfiifUi 
initium encqii^u Jaaiid|inim a Pitan^ heroina capiam w * Cu-> 
rador loci interpretatio difBciiltate sua ;non caret . -^ ncn^ 
iofioQtQvxp^ EvaSv€xv. Cirlpts..y. 5Q : i)f eiUl^or^^^ Scbol. 

ium, t^iiei^.pueUa vjro non nupta sno tempore editUi^a es- 
«efy uty«60»,;'oyo9^. Alibi s^pbsiikie UiSiv eitjeius editm^ 
4e.quo V. adByth. IX^ 149. Scriptio. v. na^&^ agftavit 
aobbUiiittte^ quos y. «^ Femm celavit patrem Eurptam^ vel- 
«t aliquamdiu Evadne filia» Similiter Eurip. Jon.. v. 14 
^e Creusa)< *Ayvwg Sk.nttt^ir. rtw &€4^ yaq-ypf (piXov JTa^ 
eYgeg Svipf^yx oyxov. '^ KvQtio S^ iv (jLt}vu Mense 
nfiturd constituio. SchoL vet% v»S2t Ta; rb tcvqoq exovxv 
rot? roxoi;. Phot. (Ric.Pors. tips. p. 164): Xal xvQta, n 
mifurfuvrj xal iiiftQO&sQfio^ ittU^* Eurip. Alc v. 110: 
KtQiov i;|iicr^.(mQriendi). 158: ^HfUfov rijv xvQiav (eodein 
•ensu). Or. l^i^^CHfiaQxvQunf (d. fatisconstituta)* Hel. v» 
968 : KvQia (hora seu dies) 4 Similiter xQovog de tempore 
nascendi Eurip. Job. Vj^ 1 5 • Herodot. I^ 49 : ^ka^ccg 
rrpf xvQifjv xwv 'if^iQBm§ (statutam diem) . Y, 93 : *'Orav 
atpi i}x(oai fjfiiqou al ^vf^ avuca&ai vn Id&ipfaiwv. 
Similem v« xvq* Vim Noster alibi^bet colL indd. ^^ noQ^ 
aa ivBiVu Schol. v* 5 1 . 54 : ^AvaTQitpeiVf c^^siVf T(fiq>iiy» 
ZTo^. estNosM^uraMisthm.iy, 105. YI, IJ. ~ S6* 
§fit.v* Infbmvum. v4irbo SiSwfu junctum saepius vides apud 
JB^Qei;, et|)Eurip. coll. Ifamm. et ind» Euriip.> Bames. — 1 
^ Aliter rem-^arrant sclK>i* 4i^t. v. 58 1 Tb Si ix avvxvxia^ 
m/A(hfiTjxog ix nQoveia^ JLiyu yeyevija&ijur ripf^ roQ Ei'- 
aSvrf» ixTB§KiTav uitkvros t^UiV avika^tv. Noster mi-* 
t|pra i|^ finxisse vel elegisse putandus^ ut alibi . ^ Ad 
»aB«situm v. scholl, etBbckh.^ExpIicc.p. 157. — Aa- I 

. < OtYMPlA VI 197 

X^ ete» Jid hahitttndmn sortrtns. Idem est liiiiiptex' 
layx^^ ^^^ accusativd loci . • V.*OIymp. IJt, 26. XIV,' 

1. P)rA. 1^,130. Callim. hymn. in DeL V. 14: ^«/«v 
^Ivccxov^'llQij* — v^' ^jifw6Xl(ovi. Do cozicubitir, coHJ 

Isihm, Vlil, 95. et Daitom.;Lex. 

Bam Eomdnen ffOMim grasaidam iniellexittei ji^^yisu^ 
rex^ Delphos profectusi.Diliim< de igMmima oonsuUtii^ 
qao ebsente clam paritvirgo in dumeto^ natwnque Autrir* 
nai draeones. &B010 yevov 8. artifim Pyth. III9 ^7^ 
Nem.X, 30. V.ad v.51. — iCil«^To*ir« i}'BaioyQVOv* 

m 

Celans gravidilatem ese ApoUine, Similiter £u|ip. Jqi^ Y« 
946 (deCnDUsa^ quam idem deus campresser^t)^ K^'^ ^l^ 
sde^ffos nw^ ^AnoiXmoQ yijMvg; Deiivle^ t^^coijo a parte 
Pindari dictnm . Rex solam «jus graf idttatem inteliexeorat) 
colL schoL veL y. 59« •**• -n isaag^ SchoL v^t.y. 61 9 Kxzi* 
Toi Swnpf eacev ti(v ofyyv Xoyi0fi^ xar<jiO}i4iiv, xai n^o 
T^ akffS-ovg yvwHiog om i^tprivcu ro SBivinf ^eiat&iig* £t 
hoc poffeta gravissimo di^ius^ quam abstractum^ertffi/^ ha- 
bena, acdmiqueLatinisermanisgenius, colLcuram,.odium9 
paoorem,iramydoloremcordepr^ere^Le.celare. Pan}? 
aliud m xoifiv xatcmi^av IL I, 8l,, de quo v. ad Olymp- 
I, 133. ^ o|€t« pLtXexa. .SchoL vpt v. 61 ; Mej^aip 
fQovjiSt, Smmtno siudio . — 'X.oXov oi {pcuz.^v. Isthx||* 
VII, 51 n nii^oe (w tfat6v. — ne^. .Applipa pro ||$0J. 
Antbd. ValAl. T. III. p. xcv (In€ertus>^ JRo^iiJs xa\ 8^- 
pou '^^fpiMafk^g ' mg' ifmo, De hac formula _y. 
Herm. ad h* h Bodkhiumqoe, T. I. p, 37*. T. IIL p. 
631. ~ arlite ncc»ag, Ncm. X ^%\"4^^'^^ 
8eog. — a il^ ^poi^ViHOXifOifiOMii^^V^v; xata^ X 198 oArMnioNiKAi rr 

&ffX€(fAiva^ SchoU Tct^ y. 66! {paXL gloss^ et 4K;hoL 
vetn Y.. 70) hene: Tijp ix xpQivixiig x^mig wpaaiju^ 
fi^, coU.. Spaxihenin ad Callim^ hymn^ ii^Apo|L v^ 83. p* 
135i^ ^phpL W^ V, €U Tijf» xqpxtA /iifiafAfiiyrpff adsdpu- 
lanteTUerschio: Kro|^os-?$.ohxmxiiei:Qd^ Sediterum 
y^ Spanhemium^ qui.ibiden^ de xQoxet (coloris) et XQoxtjg 
(trani®) discrimine docte 'agitj locoirum pindariconnn 
liaqcl inuuemor*. v^ ^tivav^ i*arimdi cauaa^ coll. sScholl* 
Puplipein zna^s» sol^tionem iUustral Spanhem^ ad Callim* 
hyniQ^ in DeL. y* 209» p* 5 1 j^. Y irginitatis sona Noslro est 
)fccli/v6g ftaQ&iviag Is^thm^ VHI, 95. « xaXniSa r* 
^QfVQiaVs SchoL vet^ v^ 68: ^E^d^oq r[V raig ijQvgtiiiv^ 
iavx€^ig viiQevaaa&ai. Nonn^ Dionys. III, 87 (Dea Pei* 
^o, famul» personam induens) : ^AQyvQirfV ^bxvitTsov^ ixi^ 
^MFs xc^TUfv ayoax^. KakniSog; qfxo^e nomine vemt Sa- 
inaritana^ illius vSQevofiivfig hydria Nonn«. Convers. Kvan- 
geL Joh. ly^ 26. y quam ^Mt xolnov gerebat.. Idem 
JMonn.. Pionys. XLVII, 393 : TktiaofMxv, m ^eQaTtcuva 
mXvxQov&v^ iarbv vrpaiv^Vy xal ^&oV€Qoig ciftoiinv Stti^ 
&$a x^Xmv aBiQBiv. -- Kvaviag vTtb koxfiag. Fmti* 
ptta sub obscuroy fbrsan xatcekvxvo roig ifvTotg^ coU, 
9choL vet. 69. Ibiden^de yiolis quoque cogitatun. De y. 
^ov^ y. Blomf; glossftr^ ad Aeschyl. Pers. ^, IW. Lips. 
THttV^ ad ChorUom p% 186. sq. Alia xros. debimus ad 
Fragm. Proaod. L — ^ Partum celare conabator, ut Creusa 
eflMdem Fll&br amasia ^ Euifp^ Jon^ y , 1487 ; v/exerr^ 
Si ae fiffvbg iv xvxXta KQV<p$ov y «^*'^^ h:%x6v ^ifita. 
^ ^sotpQova., "SchoL v^t v^ 70: Tiyv iaofievav t?-«o- 
fQovci naliSa^ Slmiliter scholl, recc« v, 69, — XQ,vaor 
x6fiag% Pk^bni. (Mymp^ VII, 68? '0 X^oxofiag^ 
Pythi II, 29i XQVlf^jiatrit^Anoklcav. — fCQavfiiTitiv r 


OLYMPIA VI '-. t9> 

'El$v&ti. MUenty eandBm, quae Orpb. 0,^iitth. qltero . 

(fftaTf evcn^wirrog, naai T^Wtfffn^^ avfi^aQX9<^cc^ <i3iai et 
imxitjai Y^ytj&viay ffwxve aifdmcevfia, odt^i^ ngimaP-- 
tvf. Eadem 'Hnunfrj est, s. mitis AathoU FaUtrVI> ' 
ocmTy 4 (Criiiagpras) ; Malaxaig x^oi ovv 'JI^^tigH 
^ avfinaQdQrciaiv re Mol^ag^ Scbol, vetiv* 73# 
IVv^ awSiafufg fjmixd-eriav • • • J^ilei&viap \ % Moigag 
Tc Ad consortium Dearum bene ajonotat 6chol« .yet. v« 
71:/£r Si ivSu^ig ov fiovov ne^l €VTO*c«ff,. a^a xai xoA^ 
Urri^ ysvia^ca^ TQV naiSo^. Non allter, i$c«.de fioa^i-' 
fids nascends pueri anspkiis^ Parcarum pr8e,$f9lltiam intel- 
ligitschol. rec^ v, 69., ^olL schoL rect v< 73* — v ^q a ;i A 4 /" 
jywif, SchoLrec. V.73: raat^g^ — vn wStv^Qg.t i^a^ 
r a $.Prapositiouis ejusdem aUus ^ensus, quam in.ptapcedenti- 
Ym.-^ iQccrag. Jac^ndo p^riU* Optiinp ^chol. rec 
Y, 74: dim& S^eov natSa iyipva^ BocWuws; 7o(,rfiwaii- 
temuuxiliwnjerentibusj quid mifum, partas doloresesse 
iajumndiMem versQs^ Remotius, pyto, a pativ^ loci 
poIdiOTimi simpUcitate^ JEhlor potius in volufitaiem verr 
tAatnrrepatanti% e guo et quem pareret ^ CogitayitBpdR- 
hius de prassentia tot colitum parturienti magmfioa? Dc- 
inde simllem contr^ioruni sensuum mixtionem hahes 
Ncnu I, 85 : "'Eara Si &ap./3^ SvcxpOQia "ttqnvw t« f^^X" 
*wj. Adde Nostratium illud Susse Schme r««n etc. — 
aitixa^ SchoL vet,. v. 75: Eid-icog* axoloif&tagt <^g 
wio tvfi&v^ataxvs Ell^vdyiag, gaSiav xtu afWxOryv tifv 
iiiva inonioxttol — tov f^iv jcwt^fiivc^/Kttnt /a- 
ftai. Optime schoL vet. y, 75: AvmpthrC^ nkytv fdv 
y«? fag fir(trjQ atiQyvoa tb tixvov* xcctelBimto Si ccvto 
ihi'tng iQtituas, fiovKofiivt] Xad^itv^ Non aliter idem / - aoo ' OAT.MniONlKAI ST 

acfaol* ibideoi* Deinde kk oadem re dolmtem comparaxil 
CreBSdm Aptottini dilecUon Eurip, Jon. y. 958. ~ yXce^v- 
z^neg S^dxovtng. Drac. oettluJiilgmtibuSf que est 
ooiloruih i^us bestiae natura^ coli. Okenii Naturge- 
schichfie. P&rslU. Seot# II.p. ^S^ NouveauDictionjiaire 
cjrBist. Naturelle. Nouy. £dit*T. XXXI. y. Serpens, p« 53« 
Orpb. Afff)Bm y. 931. 36 ; Serpens yXavxoig ififp oaaoi^rtrr 
ivaiSia xav&ov ikiaaoiv^ Deindeyixdiyersumnubiyidetur 
$2mptex ^'Aeroxd* (J^xovw^ Olyipp. VIIIj 48. — Nostrum 
locum resplcere potest iilud Pbayorini* ^2SLy 2y 6& (^ coU. 
Eustardi. eit«'BQokb. Explicc. p. 157): Kal S^axovrag Si 
Tig T(3v ndifjTciv ylavHwita^ xaist* ~ Jam dracones, 
quibus eommissam paryidi hutritionem custodiamque ab^ 
sente matre vides^ pro geniis istius lad haheri poterunt. 
J. lilei^^jiiiis ad tycophr. v. 1473 (p. 1353. Miiller.): 
^Atque haeo omnia fiebant iii honorem Genii) locorum 
pracsiflisry quianguis fbrraa oolebatur . -Hinc Persia [1, 113] 
Ittx 7- 'Pinge "diwf anguesj pueriy sacer est locus . Serv. 
Aenfeid^ V [95] : Nulhis enim iocus sine Genio est^ ^ai per 
anguerr^^plerumque astenditur^ Huc facit.illud Propertii 
i9>. iV. Eleg. vni. [y.^3] : luanuvium annosivetas est tutela 
dracotiisi^Hicuhi tartarete non-perit hora morce^ Item Statii 
kisignls locQS Thebaid. [V, 505}: Inlereacampisnemorisisa' 
cer karror ^choei Terrigena erigitur serpenSy tractuque so- 
luta Immanem sese vekity acpost terga relinqmit. Ltivida 
fax^oculisy tumidi siat in ore neneni Spuma viri^ns, ter 
linguavibraty Jerna agmina adunci Deniisy et axaratie cru- 
deiis gloriafrontis Praminet^ Inachio sanctum dixere Tq- 
nanti jigricolcef cui cura loci, et silvesiribus aris Pauper 
hanos . Et ille Isidori Orig. lib. XH. cap. rr [Ed. Du Pr. p. 

2}LdonesapttdQ. Sm/rm Vlli^Sd i^Ofi/ioaiyXavnipmfni. Btalibi. 


OLYMPIA VI aoi 

164] : Angac9 aniem apnd veieres pro Geniis lacoram erani 
kabiii semper,^^ Eodem pertlnet Nicandr. Ther, eA 
Sdiaeider. v. 607: 

jtQlXort^ xal NtxQOVog ox&rjf 
StSoviov KaSftoio &efi$iliov 'jiQuoviijg re* 
"Ey&a Sv(a Saanl^tB Wfiov atHfiovai SQaxovrgi 
Qui ipsi non 'diversi enint a Cadmo et Harmonia^ ~ 
Jam aliorum quoque parmlorum recens natorum custodia» 
dracones cum aiiis monstris aditiotos sec^uentia docent. 
Eurip. Jon. v. 12 (colL v. 1426): 
^Eqtx^-oviov* xeivta yaQ rj /lu>g xoQfi 
(fQSQdi nccQoysv^aaa fpvXaxag cdfiaTOg 
StaaA SQoxovtBf naQ&hotg ^Aj^QavUai 
Siiwoi ato^ety^ 
Nom, Dionyis. XLVIII, 910 (de Aurae geminis): 
fm^ra, xal StSvfiovg natSag ;fe/^6(r(rt Juxfiovoot^ 
&iixsv vno am]Xvyyif Xexdia Setnva Xeaivrig, 
oXXa duavvGovo viipf ainalSa yevi&XtiV 
^SaXtg wuofioQotat Siftag Xixfialaa yeveiotg^ 
efitpQova fia^ov ey^ovaa, aocfco f/utuaaaxo fiat^S^ 
&afi^akiov Si SQaxovreg ixyxXaiaavro Xo^eiijv 
tofioXotg aTOfiareoatv, inel via tixva (pvXaaaant 
fietXcxiovg xal &iJQag i&t]xaTO Wfi(piog ^AvQi^g ') 
Ceterum aptissime his ipsis lucorum geniis custodia et nu-» 
tritio in&ntis diyinitus committebatur . Erant enim ani- 

• 

oaaba fatidica, monstrabantque futuram pueri dotem fati- I * 3) Solebant qiioque ad thesauraram cuitodiam dracones ad< 
Uberi. Gf. Pyth. IV, 434. nee non J. Meursium ad Lj« 
eophr; ▼. 131 1 (p. 1334. Muller.)* Et obaerva in Meursii 
looo Pl^ilostrateo atque in locit.supra appoiitfs mongtronua 
mimenun dttidem. ^Q% OATMniONlKAI ST ^ dkam^ quamquam Spanliem, Iocq ^eiiide citando simpli- 
citer de parvuli custodia cogitat^ qiiQd aliis secus vid^« 
tur. SchoL Pyth, Vni, 64: Ji^ ri Si 6 "AhcfAoiw ^lr 
X^ inl TTJg acnlSog SQaxovra; ort imrriSciov TtQog oua^ 
vovq xo ^Hov xai ^araSvvov ei$ rag onag r^g y^, inaV' 
rig Sio *d/iipwQaog, xai ^ariSv xol avTOf vno yfpf o 
Si ^tf atiiuiov rt^g rov ^azQog lcroi^s rijiytig, Aelian. 
H* A. Xl^ 16 (Spanhem. ad Callim. hjmn, ia DeL v. 
9L p. 454) de draconibus;: ^lSukv Si ^ oQa riSttf Sqa- 
ilkinm fi ficcprtxtj. Plura ibidem Spfiuhemius circa ean- 
de^ rem amiotavit, — Satfiovoiv ^eKata^* JSon 
^liter in monstris iHIs parvuloruiu supra citt^ custodiae 
admotis. — * afie/i^at i^ f/^Bkiaaav% Serpentes om* 
pium animalium lij[v6raroi sunt, S. cupedi^ maxime de^ 
diti, teste Aristotele H. N. VIII, 6 (Schneider. Pac. T. I. 
p, 1017).^ Appetunt enim vinum (Aristot, ibidem), lac 
bibunt (Oken. Naturgesch. I. supra cit. p. 229 )y etc. 
' Et poterant veteres singularem mellis appetitum in ea 
bestia observare, qupd mihi locus Nonni nostro similli-, 
mus haud improbabile fadt. Dionys. XXYI, 192 (de 
inelle Ariunteae ipdica? arbofea) ; 

Totov jiQi^dvreia tpiQBt, fiii^' rto m ^aiQ(av 
Vffffi(iivoig nrtQVYEoavv vniQ nora/4>oto xoQeviov 
istrarai aCTterog oQVtg* o(pvg Si rirg ayxvXog iQsmv, 
fiiTQciaag ikixr^Sov ofioxXonov ifiii SivSQW, 
(xfiaSa XeiQioBaaav afiiQa$rai aQTtayi Xaifi^, 
^eiltai. li^fiwdov yXvxt^^v (oStva xoQVfifiwv», 
SivSQahpf re SQaxovreg avafilv^ovreg iiQaf]V 
nSv fiiXi TTQOxiovoi, xal ov roaov tov ak^xriv 
mxQov ano^v&OiVj oaov yXvxv j^evfia fieUaatjg» 
Peinde sacros serpented placentis mellitis altos, nota f es . 


OLYMPIA VI ao3 

V. BottigeEi j&nudtl^ T. I. p. 22^ Faryulo itaque dbmn 
sopei^ prabebant^ quem- et ipsi in deliciis habebant • 
Cetenin^ in bac Janu nutritioQe minime adyersoxv ^^ 
mam lituox illum veterum Graecorum respici dicas^ par- 
vnlos primiim melle alendi^ de qiio . yidendus ^hneiderus 
(BocUu E^licc« p, 158). Deinde nec mij^ absdhun^ 
cst^ yel ad fi^tidicam paryuli dotem fiituram' melle ^aUiH 
som yideri, yel ad eloquentiam (V* Bottig» I^ cit. p. 21 ^ 
qna alius quoqueyates, Amphiaraus sci floruisse dicitm*^ 
de qnQ yid. Bockhit Exj^cc^ p. 155« Sed cayendum^ ne 
astiquitatis remotiori3 simplicitas. multis yariisque suspi*^ 
dooibos oaeretur. ••-««De iol ^eil&aa^Sftr bene Bockhius. 
Comparabis nostras linguse etjrmon.Geben, a quo duo 
inTioem adyersantia descendunt: Gift et Mitgift. 
OigfmorQ b^ud admodum absimili utitur Oppianus de 
Kipente, qvj eum mu^apiia coituniS yenenum deponit.. 
fidieiit. I^ 654sqq.< 
"Hxoi o. fUp qiXoyifi te&oiofiivog eifSoxt-i Ivaari 
fuxip€t(U Big ifiXoTf^vas xal fy^u&t^ cvQerou^ axr^Q 
fuxqog ^tg^ t^^ca Si yhttfv^ipf iaxitpato ni^gtiVt 
T^ himf^iiyuyp tou amffuatj naifta S* oSopttov 
tkrvat nevxBSa^iv, ^f^fisvi} xokov^ oX^ov 6Xi&Q9^ 
i Postremo serpentes -NosOro sunt xaSofisvov ((j^vri' 
^e^ gloss, y. 79)5 wlticita cara ajfscti^ Egreg^ aliua 
Ozymoi^ qnaedam species. t V. 7^-" 95' 

,A§pytM redux qacerit de jS/io Eoadne» , aipote 
Phibeo'» Feram ille ia dameto vioUs tectas latebat^ 9/1- 
<b Jamue vocatas» IltrQaiaaag ix Uv&wvogm 
DelphUinmpesitisn II. II, 519; Uv&ma mtpfiaawv^ - ad4 OATMniONlKAI 2T 

IX, 405 : Ib)&oi mtQtjiaep. Hymn. hom, in ApoD. v. 

183. coU. 390: Ilv&ca TUtQtmatfcc». Bbidem v. 584. 5. est 

Vabis Delpbica rQt^x^ta. SimiKter ob situmPjrtbo dlcitur 

amivva Nem.TX^ Ili Strabo XI, .*2: JeXtpoi, mtgwSeg 

Xfo^iov» — « ilavifatf ixcr^ similem festinationem indS- 

care' videtv, quam v. 63. oJ/cr* Imv. — rixoh Aperi- 

cnte Pythio, ex subsequentibus. — negl -d-^chSv if 

easa&ai fiavttv intx^ovlovg e^oxov» Junge 

e^oxov mQi &vcetcSv, colL Mattb. Gr. gr. maL p. 865. b. 

Solo genitivo apud Nostmm alibi e^oxog acquiescit, caD» 

indd. Scfaol. vet. v. 84: Kcu mgiaacSg VTtig navtag «y- 

S-Qcjhovg Y^ia&aif fiavtiv. Sed jungi quoque potest dva^ 

rSv mQuaea&at'. — Ad sensum facit nQotpatav ^/oy 

*Nem, I, 91. — ovt* &v. V. ad v. 35. — nBfjtntaJ^ 

ov yByevafiivov. Ldcet qrtinqne dies natum^ exmen- 

te narratoris. Sinceram putabis domesticorum ignotan- 

/ tiam, abscondito parvulo, coU. seqq. Js est particularum 

alXa yaQ sensus. Netfne vero mirandum. Ltatebat 

enim etc. Cfr. Viger. p. 472. not. 67. — axoiva. 

Scirpo^alustri^ holoschoeno. Ineadem strue palustxi re- 

• cubuit Ulysses, "ejecttts in Phapacum litus Odjyg» V, r463. 

cdLSprengeUi Gcschichte der Botanik. EditCT. 

i. p. 35. — De a][oivB generibus' cfr. Schn«ider» Theo- 

phr. opp. T. in. .p. 380 sqq. — ^ fiaticu Bjaieto. 

Scholiastis vett. v. 90. est flateia (fiatia) pro fi^tog^ Cf. 

• quoque Hesych. v. /Sorta, ibiq«e interpni Theephr. Hist. 

Plant. iv, 12, 4 (Schneide*): FtSij Si xal 6 fidtog xai 

6 naliovQO^ ewSQa ^tag iativ i} woQvSQa. Hane plan- 

/ tam h. 1. signi£krari^ prior palustris probabUe facit. Ve- 

rum palustribus planti^ parvulum modo editum.defendl 

Nii mirum. Erat mater ejus Evadna PftansB . OLYMPIA VI aoS 

nyxafbm Eurota ortse Neptmuque filxa».-#- anei(fatu^ 
BeLken Anecdd* gr. S^, Hi^^AsidQatovi ixtelvovai t^ 
a. UystcU' 8i Xdci aniQavroVf futa toS v» Hinc nostra 
TQx deduci non posse dicitur, ut sit immemm, quum ea 
TOSus rcgJo brevenx requirat^ de^quo con£ B'6cldi« notti 
critU p» 378» Sed vide^ ne descenderlta niqaq^ nBiQag^ 
n&^os, ut aadfjLatos a acSfia^ adfiarog* Atque illa li-* 
tersyinvoceina;iffaro$immissio erit SLnd^av. Bockhio 
deinde yoz est pro dnei^aaroSf a nBiQa^tOf diso a, cujua 
rei aempla obyia sunt. In loco damo^ incolis ^on^- 
dum visiiata nec pervio^ Eam etymologiam siquis 
elegerit) aptius forsan de spinls ruborum cogitabit aa^toig 
(coU. Sdmeider, i^ indicc. Theophr. T. Y* p. 33^), qusa 
tutelam parvulo prsebebant^ ut axoivog siruem . Postremo 
oec id prsetermittexlkdum; locum Orphicum (Fragra. IX^ 
1. Hemi. p. 470) interpretationi BbckhianaB minus &ve^ 
re. Ea locum ipsum : 

MriOato d' aXXtjv yaiav imiQatoVj riv rs aihijivri'^ 
i&avatoi' xk^^ovatv, inti&avioi^ Si te purpfi^^ 
1) niiiX' 0VQ8 ^xih ^okX* aateoy noXka fiiXa&Qa* 
Vides luuam incolis visiiaiam perviamque , Immo luna 
esl altera terra immensay quod ejusdem marisque non se- 
mel tajitum praedicatum e^t apud Homerum aliosqtfe^ coIl« 
Damm. p. 1978» v. ansifwv, andQitog^ dmigiaiog» Jam 
^ onuQotog immensiis est, rubeti magnitudo ad tutelam 
paryuli contulisse videbitur. Denique dnuQatio alii tra- 
n^se yidCTtur ad axoivvf et fiaxiay alii ad Solum ^ati^* 
Ultimum tunc valebit, quum dmiQ. fuerit inaccessus, not^ 
pemeabilis» Sed a/oTvog quoque n6n perroeabilis^ ideO" 
706 inaccessus videri potest. — Za)v ^av&atav xc?| 
^fi^finoQ^^Qocg dxsiac fie^Qt/flil^w^ d^QOP tfftJ- 


ao6 OAtfiiniONlKAI ST 

iia. Violarnmjlavtaram ti pnrpnrearam radiis irngatns 
tenemm corpns. Sermo videhfr esse de iis florflbus^ quos 
Nostrates dicimt Levkojen et Goldlak, toott de vio^ 
la Martii • Roc stiadent colores appositi * Est enim vlola 
Martla S. xo fjuXaP top unicolore flore^ coll. TheQphr. H. 
PL I, 13, 2« ed. Schneider. De ibc^ vide Indicem 
Theophrasti Schneiderjani T. V» p* 396 sq^ VosS. ad 
Virgil. Bucd. II^ 47* Bothii verd. Pind. germ. T. t p. 
83. 84« ^ Pntptir^am violam habed apud J. Hrmieam 
Matemnm de errore profl^. teligg. p. 36 (ed. Flacd* Blyr.) 
de prato Ennensi^ nnde rapta PrOserpinat HUe albe^ htde- 
rofpertertam molUter serpnnty et campnrpnreis^iaUs taa»' 
tiier mhens amaracns inbenitnfk Deinde Jitux6ik)P inter 
prsstantissimos et pretiosissimos florum coronatiordm nu^ 
meratum docet Jacobs* ad Anthol. Palat« T. III. p. 633. ^ 
VioliB istse fnlgent . V, ad Olymp* 11, 131. p. Il6* *— 

• /SBfiQeyfiivogi Irrigatns^ tectnsk 'C£ Schneiden Lex* 
gr. V. Pqix^* Q^ ^^^* schol. vet. v. 91. de roris gnttis s^ 
le adverso mbeseentibas et sptendentibas [^aveniihnSf la- 
teis\ cogitant, magiS sensti peetico^ quam philologico du-» 
cunlur* Laicis enim effnsionem et xjpse stmt e)us generis 

^non semel tantum Grasci habent. Eurip. Cjcl. v. 1298: 
Olxii^ w AiTVf], T^ nvQtaraxtfo nerQak EmpedocL V» 
71 (Sturz. p*in[6)i ^AiAfiqoxa S^* oaaa iSeiTo xal aqYhh 
S^nai aij^TJ. CalUm. hjmn. in Dian. V* 117 i 0isog a^ 
apioTBy to anoata^avai xbqowoL Ubi Anna Fabri com« 
paranda, afierens Lucretium [II, 1 14. 283. VI, 690]. Op- 
fian. Haiieut. III, 22: Typho ai&Ofuyog nvQog ififiQOig 
KqS&^ ixoTov nfTQjiai, nBQvatkfq^BXi^ero navTTi Scutfofievogk 
vfiitm. Dionys. VI, 380: Kal x&a»bg iyQa fUTtOiay ^i^ 
^oMtitpva» mykif^^ 'Hiltog tnQam. Vin, 40M Bacchmn OLYMPIA VI ao? 

saj^ ymd iMkovfihof». ^Mi Aovaet(fa viop Sifutg tu&tmi 
irvfaS. Xlliy 238 : '£Qj[Ofiiv^ Q^fiorii^cuq arttoi ^i^ 
luan^Hn^ myXtf» ^Aars^j^i»} csldyi^tv Ofitawfiog ^AQ90g aa-- 
Ti5(f» NixfiQ laaofUVfjQ n^atayyeXog* XVIII, 71t Teito 
asto imqfjMQiri noXvSatfccXog BQQeey oStyXri. XLV, S80: 
Kxa Sofiov axXvotma &€6oavtog,edTiq>BV aiyXij, Ba&aaq^ 
Sm ^og>€QOi6 xarai^ra^ovaa faXa&gs* Idem Convers. ^ 
Evang. Joh. III, 46 : AviQog i» nvQog vygS IlvsvfUtti tt^ 
ttofuvoio* XX, 83 : KcU ol iapti rdSe kavrttj xi^^ ^roi^ 
fww afyXfjf. Quint. Smym. V, 106 : '£ie Si ^cBQoinfoVAl^ 
hjXTQiy vupaStdatv ioiiiottag^ i^exioifto OvQOvo&iv. VHI, 
461 : Jupiter Tirtjveaai.'^ vmQtpiaXoiai xoXcD&slgf ovQctvo^ 
&tv xatixevB nvQog ftivog* An&ol« Palat. V, lyh, 1 (Mc^^ 
leag^) : Tf/P HvqI vrjj^ofiivfjv rpvxv^» ccxx, 8 (Paulus Si-* 
kntiarius) : Hdda Si fwv fioQtfii nvQ XSiJOV nQoxiu» VI^ 
ccxa, 3 (Antipater): *^Hv oXoov Su» xvfia (pvyta ^toQogk 
Vni^ dxxj 6 (Gregorlus tlieologus) : JSoSofiiriSig i|ftr« • 
fniyai, sc. ignes coelo delapsi. IX, ccccxl, 29 (Moschus 
Syracusanus) : Td y&Q nvQl ndvrd /Si/Santau tccrx, 1 
(Hiilippus): Eurotam fluvium iv nvQv X^adfisvov* Gregon 
Naaaanz. Chrlsto patiente (Opp. T. ll* p. 258): KalvafUt 
TtvQog nafKpdyov at Si^ttai. Ejusdem generis esso vj4^ 
tur Bekkeri Anecdd. gr. ?2, 28: XQaivea&ai, nQog 
riXiovi ro Xeyofuvov imo raiv tcoXXoiv inMaiuv iv r(3 m 
ijAtfti. Deinde iion aliter Romani . Lucret. V, 594 ( de 
lumlne solis) t Qaod maria ac terras omneis coBlomqne ri^ 
gando Compleat. Idem IV, 199 Sfq. monadas, q[uaS-cuin 
solis luce confert, ccelam rigare ^cit^ quibuscum Epicuri 
conferantur illae inaQSevattgmion^dMm (Opp. phys. etc. ed* 
Schnfidcr. p. 30). Virgil. JH^Cl^^, 152 1 Luna perjenestras se 
fimdebat • Apu^osteriores saepissime, coU. Schelleri Lex» ^ aoa OATMniONlKAI CT 

Isxl V. perfundo p. 7699. infr.j Jdem v: Jtillo p. 1056L 
-med.; ,idem v. fundo. Similiter alia qcuvuv improprie di- 
cuntur . Nomi. Dionys, XLIj 25 : "^PaLvmf x^ova xct^nw. 
Nec omitte XQ^^V '^'^^^ Isthm, VIIj 6., colL iis, quac 
Bbckh. e Nostro attulit. Adde Lucret. IIj 627 : Ninguni- 
me rqsarum Jloribus ^ ^) -— to. . SchoL vet. 93: *^>^i 
tov Sta to Toig tovg SQo^iaeaS-au Usum homericum ob^ 
servat Damm. p. 1647. Adde nos ad Pyth. V, 61. — xa- 
rew apCi]^ t V» SchoL vet. v. 88 : 2V;4/ ock^atv triv rov ^ld* 
fuxv avt£ n (i7itVQ ^^^o* Gloss. v. 93 : ^EK^^Qvlev. Thierschius: 
Die Sag^ andeutend ward >von der Mutter ihra 
dcr..Nam*. Immosensus est: Fulgavit {yvHLgo jussit)^ 
dici s. dicendum puerum etjc. Schneider. L. gr. v. xatatpTj» 
fju^(a: Gabihm denNainenund verbreitete ihn. — XQ^^V 
0V(inavtu Juxta ad-avatov vocat, coU. ad Oly mp. 11, 
63, — Tovt ovvfi. Jami^ quodnon exprimit. Simile 
► Aaxioifn^ etymon ex re tecte petit Noster Olymp. Vlf, 
118. coU. 107. Adde interppr. — a&avatov. SchoL 
vet. V. 88 : ^ji&avatov Si unev ww/iaa&cu. avtov tag cctio 
^ffjafmv* — dm yccQ avc^tiQoif ovSisiote ixleitpeifV trpf 
yeveav avtov. SchoL tet. v. 95 x ''Oti. Siafiorrtog Jr^ n ^ri 
i^ aitov noii) yivog iyheto 'lafnScSv. 

V. 95—121. 

Adullo Jamo Neptunum Apollinemqne precnntiy ut 
imperium ipsi darent^ Phdbus vaticinandi munus Oiym* 
picB interim conferty deinde si Hercules ludos Olympicos 
condidissetf oracuti in ara Jovis instituendi» Ex isto iem^ 4) Hae traiiet quoque j^vtfM^dbr^w IVoim. Dionyi. XXXIII» 
3l8. Alius generis esl ^^oq&Nll fiolam . . '/TcJ Nonn. Coa- 
vert. Evang. Joh. I, i68 • Jul^ roraniia VirgiL Aen. IIi, 56^^ 

pore OLYMPIA VI ;alo9 

pxfre JamidcB inter GriBcos clarissimi. TsQnvSg ^i^vfto- , 
axBffavoio xaQnov ijfitcg. Jnventm db \aQ7t. stt^6r 
est, ut Pyth. VIj 48., oh xgvcoantf. Dea . Mibi plaitta jfla- 
rou est coU. Pyth. IV, 281. Alibi flos juventiitis tet fruc- 
tus conjunctus, Conf. Pytfa; IX, 193. . KctQ:t6g h. 1. est . 
matnriiasy axfirj rjhxlag, $* ra yiViia, colL schol. vet. t. ^ 
95. xec. ibid» KaQnov wgag a)toSQ€fiea&'at Scbl. ,1. 
(Heyne T. III. p. 2l. BSckh. T. 11!. p: 668) vix a no- 
stra dictione differet. Adde SdjQu ""H^ri^ Etrril^. *Alc. % 
300.2)ique ^vsiem. ^ IIo a b pS av""' 'Iv qv ^iav. Orph. 
Argon. V. 341: EvQvfiifpf TQiratVd c6ll. ind. Cftphip. 
870. Herm. Idem ivQVfuS&ifza. OL ,VIII, 41 :' EvgVfii* 
dav HoaaiSaV. De loco precuni V. p. 44.^' — JdXdb 
(Txo^oi/. Domintim* Nem. V, 51 tl\tap/7^t(ov cfxo-' 
jiw. Olymp. I, ffl : Dii 'OXvfiftou axoTzoL Pyth. Ill, 4€* 
ApoQo simpliciter est (Txo^og, quod scientiam ejus fdtidi*^ 
cam spectare videtut * — &bo Sfi atag. iFipagm. prosodl 
I (Heyne T. m. p. 43. Bodkh. T. IH. p. 587) i XaiQ^ 
« &ioSfAtcTa de eadem insula. SchoL i*ec. v. \0\i"tt 
t/y i^ovoiv oi &Bol Sofiov f^ATtoXXtav xal^'AQtsfiigy ij tti 
vnb &iwv xaraaxivaa&feiitijg* vtfi^XoV^ faQ ovaav Zhlii 
infijxsp tig tpSg. Ibid.: &€6Sfif]Tav tawg layei^ avTjjV, Sia to 
nlcnftofihnjv tstijvai inb rrjg yevvrjaeiog roii ' dnokXwvog^» 
Demetrius Moschus taco V. 56 1 . ed. lietkeK (Mib^celL c*ritf. cd.' 

r 

Fricdem.' etc. II, 47?) i QeoSfiiitov fioXir, Ttrbiam. Propne. 
AlibisimJ)lexilrbiimi J)r^dicattimest. Soph^El. 700: \4d^jvu)V 
^eoSfin^urV.^VLr: Hi^.97l.Tph. t.l^l^tti&iiVagp^eoSfArj- 
Tov$. Androhi. 1239: JeXfolv* iff^eoSfitjtov kolik^, ' iLatior 
^gdificatio praestar^ Viaetttf , ' qukrii alibi aptid P. ha-* 
bes, cblll^ indd. V—' Xab XQOcpb i rtji a V. llede' sdiolf 
Vet. V. lt>2': Sci(fiXixiiV *^'^xrii^'<o kai*'0fi)jQog'6f4,oA,6y(av 
Pind. 01 et PytK , 14 m # 2IO OATMniONIKAI iT 

i « 

Tovi fiaaiUag Tioifiivctg XaSv ovofia^si. Non allter 
Heynius nott. critt, Similiter deinde Pyth, IV, 192. rt/ui 
e ^oipitextu cst regnum. Est igjltur l. r. idem qupd ficca^ 
IfjfiSa Tifiifv Hes, Tbeog. v. 462. 89 1 • Conf. quoque ^urip. 
Bacch*. V. 43 : JTiQo^ xcu TVQaWiSc^ HeraciidL v. 3 1 1 r 
Kal SdfjUfT olx;Q(it]Ti xql tifiag haTQog* ^ ia Ka^aXam 
Schol.xec« V. 95 J T^ iavTov xiaal^f ntQkpQa&tixfoq avrl 
TOJS iavT^. Jam viae, ne iad insigne regium capiti impo* 
^jtum alludatu]*^ iit apud Euripidem ad vestem regiam. 
Jon# V* 828i TvQ^twiS\ avTic ntQi^dkttv tpLtiXB yiig. — 
wxtMfi vnai&Qioq. SchoL vet v. 104. coll. recibid.: 
Tqvto GwanTiov t^ siQioTip xara/Sag ip fiia<o TwjiX<p€w» 
Jbid, : Oixelog Si xql 6 xai^Qog TtQog &eiav imxX^jaWm Ibid«: 
^AQxcciOTOTog Si b TQonog Tijg evxv^* — Schol. rec. v. 104. 
de involucro capitis detracto cogitat: Ji^a Twqg iy tjJ x€^ 
fpaJkii xaXvfifiaTog' — ovtw yaQ 7}V i&og ^x^&ai. Ulti- 
mis loci dictlo non favet. Tempus deinde preciim astrola- 
triae admonet; — iQTiinfig naTQia oaaa- Triplicem 
ijpterpretationem scholia habent. Schol. vet. v. l06: 'H 
ahi&iig xa\ axpsvSi^g. Non aliter sdiol. rec v. lOS^j citani 
Aescii. jProm^ v. 1032 J WevdrjyoQBiv yaQ ovx iniaitttat 
OTOfia To &ttov* Addi poterat Nosteir Pjrih. IH, 53 (de 
Apolline)*. WevSitaV ovy anreTcui SchoL deinde vet. v. 
10]^: JSatprig xai f/tr^Siv ex^vad aiioxkxJ^fifiivo^^ uiaTUQ oi 
(fiiafwi IxQijafloi?}, assentiente Bockhio^ coIL!bthm.y, 58» 
Denlqiie schoL rec v. 106 i JlaQavTixd tSlV ixuvov koyofv 
(avti tii&eiag). Jama^«;riJgiterumhabesHom.ILXXII, 

281. de fraudule^to. Hes. theog. v. 29. de I^usis; vera et 

• ' ' ' ^ . ' 

fklsa pr,oferentibus • . AnthoL Pala,t VIJ, CGctxnx^ 6 (xvSe/iog, 
^QTUniigyd^ oratore Zexfodoto). Sed qnonam sen^ ulti- 
mo qiiidem loco noQ dieitur,^ Cetenun vocis aauog usus OLYMPIA VI flii 

pranain schoU^ mterpretationem jnrobabilem facit • GI v. 
\SS:^QTUt fir]S6jii9Vo^y de Hieronis justitia coll. $cKol. 
Tct. Non aliter puto Eurip. Tr6. v. 419 (Talthybius ad 
Cassandram vecordem): Ov yccQ aQtlag Sj^eig q>(fkfaQy jn- 
ilamj sanam mentem. AnthoL Palat. VU^ cc<5Lxxvi, 3 
(Incertns) : Hv S& xeei fiv&oun xal ^&ta& hdvra SiUv- 
xoq^AqfTiog* Adde Etymologictim Gudiaxiiim^ 'Damm. et 
Scfaneider. Lex. gr. v. agrios aliisqiie inde derivaiis, Jam 
si etymoh spectas colL locC. HcunA et Hesiod* supra alla- 
tis^ oQTtf n-^g erlt rectey ^; coYivehUnter IdqttenSy sensu me* 
dio (coIL Scfandd. L cit.), i^ e. vel probe^ yel imprc^e ^). 
Prius K h ita eligendiim erit^ iit sit iaatjg prasdicatum 
epicmn, qua» fuit cdnveniens^ i. e^ vera^ velu^; ipse Apol- 
io veras fiiit^ colL Pytb. Hli 53» Secunda scboL inter- 
pretatio ideo displicet^ quod A|>olIo ipse quodanunodo 
ct^imiig tait sensu loooriim fiomhv ^t bess.^ i. e. Xo^iccg^ 
qnod ipsom vero secundse interpteiaiioiiis atictQres nolent, 
Tertia iKiterpretatlo £dso etyxno nititur • V oi enim aQ" 
Timrjg psis^ve intellecta (qtiod a heznine alio factqtn pu- 
to) non est nt&dtog (illico), ied moda^ dictus. r^ fiBtai^ 
laaiv re pvi^. Lociim difficiliii^iun ehodabis^ SiDeiun) 
quem Jamiis invbcaVit^ ad rationem humani colloquii 
pra^sentiseque humanie descendere statueris* iNox erat, 
^um Jamus patrem divinum invocaret • Is primo au- 
dire se vocantem genetaliter significat (jaVT€g)&iy^aTq • . ^' "• - ^ ' 5} Beliker. Anecdd.' gi^. 448« 16 : '^frMTr^^' infiqttOfjisros ip 
rmXiytiif, Non aliter Zonaras, Said.etHei7ch.» hic addens: 
Mynat di ^tx^ koI iTtkiioxi^fpf fpgdiw otBV ital inl 
ipoyov j^ooitvL,^, SiniiUa Snidfis addili. Alia non penitns 
Ipernenda PhaToriiitis, j^^ht^» . 

14* ai4 ' OATMrtlDNIKAI . rr 

«t.S<;aa), simulquefiliuraqasnit, i. e; interrdgac, ubinanisit 
{fiitttkkceah ri puv), velut (prassens) JudaeorumDeus Ada- 
tnum (pra?sentem) qussrit^ coll. Genes, III^ 9« Ad ea respon- 
dente Jamo (quod j>er se et breyitati lyricfie convenienter 
omittf poterat)^ Deus hon ad filium accedit^^sedfiiiiun j\h- 
bet ad se proficisci. Jam vv. fpcifictg OTtur&iv multi mo^ 
menti in loco intelligendo vides. Profictscebatur Jauius 
ad eum locum^ undepatris voxnoctuma ad* ipsum perve- 
nerat^ et quidem voce patrls viam monstrante. Ek eo- 
dem vero loco Olympiam petil^ eandem vocem oSriyov 
sequens^ non ipsi lateri^ nt ita dicam, del licet praeeuntis 
admotus^ quod satis magnifice naturam dei fatidicl siguificat, 
cujusnumen non aliter^ qu^m voce praeseiis 'esse solebat.^) 
Ea omnia carmine epico fusius tractata (et poterat talis 
norratiopoetaB nostro obversari) nidlam'puto admiralio- 
nera movebant* Brevitas lyrica obscuritatem parit ho- 
minumque doctorum dubitationes. Jam Hermannus a^ 
Vig. p. 936 : ^Non sane iuteiTOgat* At quod quaerat, id 
vero habet. •Quaerit enim filium* Qacsrimusautemeum, 
^uem volumns adfaciendum quid adhibere • Atqui Nep- 
.tunus Jamum abductynis erat ad coUem . Satumium, ut 
•ei futurorum scientiaili impertiret. Id poeta, libertate 
pgetis^ pra?sertim lyrici&^ concessa^ sic exprimit, ut ipsa -| 
Neptuni verba^ sequi sefilium jubentis^ adjiciat»r Etqoid- 
ni^ qui prosa oratione baec narrare velle.t, recte diceret: 
l^riTH T« tov ^iifiov^ xehvu>v ik&aiv fiat avrovi" Ea 
verbi fUT^sXXaw interpretatio tum sequ^ntjs gratipnis je- 
jiina est n^okTjilfig interpretatoria, tum germanismum red- i- / 


- -OLYMPIA. VI aig 

• 

det, Qu» B&ckhiBS (EaqjUoc* p. 159) eijjem objicit, ea 
ineam potlus^ quam Herntaiuii iaterpretatioucni jiangere, 
n«c tamen refutare videntur • Thierschio ( Acta Philpll, 
Monac. I^ 2, 219. Pindarus Werke etc. T. L p. 61) • 
furalkaa&f Jdeai est quod fttV(fxUf6Vf bcue^ a4 mcum 
quidem sensum' obbquente Bbckhia Nott. critt. p« 37^-. 
Bockh. ihid.r ciiln achoU. quihusdaiii singularem v. farah- 
la¥ sipiificationem atatuity scil; iv (pQdvriSi^reax^^^ 
itptlo^Qovtia^ro. Vocis^ grffic» iiidoli boc vix xp^-. 
vcnit, deinde antecedentia (avri^. etc) et ^erpientia haeCv 
senteatia alitcr ooitocanda interpdiat . Ahlw. legit: fuiak' 
h4iv ti vhr cuin Mas. Neap., s. r^pondebaL ^lgregie ad 
contcrtum, sed verbi sigpificatu niaximopQre 4i»bip ► De- 
nique v. Schneid-X. gr. Jan> si.ex his oranibuJ nil tibi 
pJacetj dige sdi^dliastanira tctotamiaa ad v. 105 : Ta Siji^- 
TiUa^fv re ftiv Sta fiiadv, ^vri tov tj^avva, oroii. 
Xafiv avtov em^bf^aaTO* TO $^ avretfO^iyiaTO 
n^ t6 OQdo^ ixei rhv ^vvofikV. T^i^- "^«^f* ^^ j" 
Urog nQ6(f^araQos' wcpuU.r^Q ovT(f^' i^n^rfa^ Sh ai^ 
ro¥, yyow im^TQatpri ,airov /JfriajWi rou naffos fttpev-^ 
hii xWlMXTi^^»^ , ^ai aVTBf&iyMccTO' oQaqyTixvoy eic. Si- 
milcm inversionemv. Olymp. XHI, 94. ^narxoLVOV 
X^qav: Schpl. vcit. v. lO^: .Zraywfyoy Sl rbvx^QOV Sia 
T>> iv ovfwpataQov avfcfidaw ncevnyvQiV rwv^Olvii^ 
nim. Id. ibid.t/j?(Jo/aV^ SnXaVQri,. Id. y. 106: Tnv 
iaoiuvriv var^v nolwovvov J(«i nohjjtkri&ii x^Q^^ ^" 
yu Si rijv "Qlvfj^niav. Id. V. 107 : Tipf "HXtSa, ort nol- 
iol ^ivoi» ixstas ^Qxovro^ayciyvi^OfA^avou Id, v- 108: TfjfV 
iaopiiviiv nay^vav x^Q^'^ riiv * Okvfiniav* — Deeodem 
loco cfr. OI. m, 30 : Jm navSoxM akau. Isthin. IV, 
47: IlavtiyvQiwv '^vvav. -^ (pa^ag oniad-^V. SchoL aiA OATMniONIKAI ZT 

vet V. 105: Tov ifwv x^fum<rfuw,T7ig l^ q^m^. 
SdioL vet;* v. 108: 3^ f>jf ^M^ i7uxaTaxolov&€u Ibi- 
dcm : Ka&ijyt}(TOfuxif fib^ i/ci, av Si aytoXov&tieug etc. — 
De oraculis 'Apollinis ^adem vox valet Orph. Hjaxin* 
XXXIV, 9: Xj^aoxofifi f ' na&aQag ^rfiag xW^f*^^^ 
T ava<paimf. "^^ — Kqo yio v. , V. ad Oljmp. I, 179. p. 
66. Addfe Jacobs. ad Andiol. gr, Iip«. T. YII. p. 346. 
AndioL Palat T. III. p. 744. — Hnaa^ . Altenim con- 
' filrendo, alterumpolliceiido.— -roxa. ^esychius: T&sa. 
T&tt. Sc. ante Herculem. — tptavav* jipfjjjLlims. SdioL 
rec. V. 105: Tov ^AnoXkfa^og* Oljmpiam ducebat filium 
^poUo, ideoque mnifi oraculym ibi condidisse putandus. 
Et Pythius ob oracula putp OI jmpiasi vocatus ut alifai. 
Pau^, V, 15, 3 (de sacris m Alti): IIqo Si T^g xalov-' 
fihrig llQOBdQiag, *An6Xhavoginwwfiia¥ Ilv&iov. Plu- 
ra de ApoUine Pythio v. ad Olymp^ ^Y^ 15. — 91»- 
vav rpBvSieou aj^vaatov. SchoL rec. v. 105: Ou 
ytvfaanovaav tpivdti, iyeQyfittxag' d yaq ini ncc&n^ 
TMTJg iU/sTo arifiaaiag, Sotmji av awiTajreFOn Schol, 
vet. V. 113: Ayvu>aTog ^, yjevSiwv ?} t(3v &e£v qmvti. 
alXot Si tpaaiv, oQvitav. Cun^ \iltima ^chpl. parte aUa 
spectante conf; Aesch. Sept. ad v. Theb, v, 25 ; , Xqri<^n- 
qiovg o^tf&ag, axfmjSti Tf/i^. Quod inprimis de ApoUine 
XQV<^fiVS^ valet, coU. Pyth. HI, 63. Eurq). Iphig. Taur. 
V. 1252: ApoUp iv afevSet &q6v^. -r «vr* av Si 
&Qaavfiaxavog H&wv 'HQaxXiiigetc. Postdevic- 
tos Cteatum, E\irjrtum, Aupam, Olymp^ X, 28 sqq. — T 7} A4 avfaii^ «Qgaria locam nostram trahant Spaahem: ad Cal- 
lim. fcymn. ia PaUad. v. 123. T. IL p. 703. nec noa Thi«v 
•chius. Noo aUter •cholioi^ vot. v. 113. deinde citatuni. OLYMnA VI ': • ^iS 

'JlxaSSS*. SchoL rec. V; 106: ■A)io.\im 'jthcaUw, 

lou *AiJLtpttqvmoq. SchoL Vet. v. 115: <Prial'M t&u roit 

^AiKpiTQviovos' oyjog yccQ ^Ahiuiov natg^ 1bi9eih^: /fiSv^ 

fiog ffv^^f l*^h odf^BO&ai rov Xoyov* rovyaQ ''Hpkxlid 

^alog siTUV jHxaiSSv ano ^^jttqp^T^wwro^i' og"'^V'-4Axa£- 

otr natgm "E&og Si rw Ili^vSaQio ^»^« to5 li/JS' 

riaaeiy to «Ai^i9"wvti;<4*» (I^e hoc m'6reN63tri V. 

ad Olymp. Di^ 83). IHA : "Ort. 'Jfi<f>i,T^u^'^JiX'xaiffd 

5ia*5 iati^ Sijlov. atp ov ^til ^JXxtiSfjg ollQaxl^i t6 

njOTcpov ixaletro. Plur* indef. pro singlilari deflnito. — 

^argL Jovi. Olymp, X^ 53. Nem. I^ 55. r^ iot^tait 

rt&fiov T€ ^e^^^q-TOi/fSerniq est de dupliciparteludo- 

nim soUemnium Qlyrppiconira, de sacris {idQtatg &mP 

fuyiotaig Olymp. V, J!)^ de ceftaminibus . SirtuUimum 

Olymp. V, 10 sqq., ubi v. nolata p* 176, Hnnc Herculis 

Tcd^fioy (institutum) «lUistrat-^Nem. X, 61«^ monenteBbck- 

hio. — - Z^vb^ in^ ax^otano fia}fi(o, Thierscbius: 

Des Gotts ruhmreich^ten Heerd. Rectius de 

sunmia altaris iUius dialis parte Bockhius cogitat^ in qua 

oracuhmi fuit /^ ifinvQ(aVf coU, Nott, critt. p. 379. Ex- ^ 

plicc p? 159. — ro^* av. Tiiiw vero. AUud est ror 

av&' Pyth. II, 164. Significare yidetur nostra particula 

posterioris institutimagnificentiam. Nec tamen prius inr 

stitatiim condito posteriore evanuisse puto, coU. iis, quae 

supra ad qiovav annotavi. Sed scire velim^ ntrai priori 

qnoque oraculo postconc^tum posteriuspraejfuerint Jamidse? 

Denique «enex Jamus posterius institulum condidit,' Her- 

cule aliquotpost generationibus Olympiam veniente. — 

XQfjotrfQiov, lUud ipsum pratulum i^ ifLTtvQwVy coU. 

Plymp. yill, init. Schol. rec. v. 1 19 : *'Ort ifiavttvaavto 

h ry 'Okvfxmtf ol UafiiSai,, rj iitjQOV mfuXi} x^xaXvfiftivov \ f;4 OAf Mn,i9.N.;KAi ^xr 

i*avrwQf^^^i^,^i Sl Ao|jJ, auiQTQQnaut. Adde achoL. vet. 
-r. 1 H ^ lAi citatiir Heraclide^ iif rw arf pi xQV^^fi^* lidenx 
J^id» ^i?mt7i«vr«g aii«j;%^ Qlymp. VIII, init, coU, 
fchQH. y, ,J. 3, ^ Pe xeA«v<rci/ v. Bpckh. ExpUcc. p. 
159^ r-,'^^. L gchol, rec, y. UO : Vy QV Ji) j^pwov ro 
^yH^raTQ^^j^ivfis TcJi/ Ifa/ti^Jjj tvSaifwia tiXQli&rjaaf. 
?foa ^alitey.scHol, rec. y. 106., vet. v. 122,, uec no» Her- 
piamiu3 4 ;Alii;. £ai?| oft causam^ i. e. quod Jamus duo iUa 
ora^ oljmpica condidit. Denique ipfie Jsmm intelligi 
pote^t, de qw antecedentia ^guqt. J3/ ex hoc, Agesioy claram 
in QnBcia Jamidanm genus,. Hoc mclius «quahiUusque 
Videtur, quam {intellecta eadem sententia) iUico ^ Jami-^ 
darum, qX8ov, descendere. — 

Simnl f!licit9fi Jamitttu semta ett . Deuide sentent&s 
Keditwn a^ AgesuB victomm parat. "OA/Jos «>' «<t«^ 
To. GratioabruptanondispUcet. AdsensumfadtOlymp. 
n, 18.' -, tiftwvTae aQ«iag, Schol. rec v. 137: 01 
ttffxoiWfj. Sixnaiter aiSal^a, Pjth. IV, 309 : doH>l dvi^ 
««S, aiSta&ivTfg ihcav, coitnfes robur, r«busH, Usus 
verhi r^iov, qualis foco Pindarieo, in Euripide noB rarus 
coU. ind, edit. Barnes. v. tif^v. --^' est h. 1, yAq. Quh. 
cunque enim virtutes colunt, %Xfim, asseqnuntur. — y», 
»'6?<<i' oSov. Fiam tacis, s. gtoriaB s. felicitatis., colL 
Isthni. V, 29: ©«oAjto» igywv xilev&ov xa&a^av. Ulti^ 
mum ohipmg Oljmp. V, 32. probabile est. Schol. vet v. 
122. de o8(^^Uw intS6^if, rec. v. 122. de SiaSn^ et «»- 
»<«(»? no).iTiui^ cogitat. Posterius minus aptum ., Viam h^ 
ntcqav hahes Fragm. incert (Heyne T, m. p, 130, B6cJdi, _ _ i 

T. HL p. 561), qtt«& vero |>r9prie efk spletfdidq . la cou^ 
texiu totius loclexplicaij^o am))jgit scbpLvel, y. 122 : ^&rpft 
xct&olov yvcDfuxog 6 XoyoSi v ^'^^ ^^.^ 'Ja/l^(!/if. Similiter 
rec. F, 122. Nil amjbigendun^. Habemas seutentiam pcq 
ziaiiaUone de &tis JamlcUruat. -^ rcxjiiat^ef XQ^l^ 
ixaarav. SchoL vet y. J^: 'x^/t^f^oAQV, itotcpov a^-< 
aemxov iarn ro exaffrov J). oudci^^^oy. ^i^ fiji^ QvSe^i-^ 
gtag 8^fu&at o5w\ <raqiie i9i muei xal TSKfi^fjQioi hiwr 
4fTov Sq/ov xo tSiOV nQayfJiOp iav\6i AQaBVixaig, oiirld^*' 
hcSijlav Koi gHxvfQop xa&ioTfja^ -TOjfii av&Qtafuov txaato^, 
To tdiov nQfKy/ia. Ppsteriorem rationem repetunt deinda 
schoL vet. et rec. {bidem* Prius seKjiiuntnr Thiersdiiuc^ 
BocUiiusque, ethic quidem.afferens Oljmp. IX, 113;^ ia 
quem iQcimi suo tempore inquiremus. , Jam frigida tnihi 
videtur hujns interpretAtjpnissmtentia, T^x^uuQti vero pro 
Tixu. avjo insnetum , ^^fia aut^ lyrica brevitJate po-* 
situm est pro avto to XQ^^X^^y(^)fuV^ simpUcius pjro 

To jf . ') Et vide, ne sit XQ^il^ P'"^ XQ^» P****^ ^^* . •^^"^ ^^^*^ 
tenda modo explanata antecedentia et /sfeqpentia spectat*^ 
Nec mirifica viriutam isia illasiratio^ immo naiurc^ conv^-y 
mens^ ffuam sna qnisqne opere iestimonium sui docum^nc 
tumqae edat^ malns turpfi, probus illustre» Se^ invi^diam, 
movei posierius» Ultimam sententiam g^K^^W^ . victori^p, 
olympicae exemplo involvit, rediens iwuntni ad victoriami 
viri Syracusani^ ob ^uccessum suum puto aliqiubus iQvisi , 
SchoL rec. v. 124: jTouto kivH vnio xov 'Ayr^aiov^ rj ig^ 
(f&ov/j&ivTog naQa Tt/vwv Sta Ti}V xaTOQ&va&uaav avx^ 
vhcijVj fj anXcjg tovTO XiycoVy orv ol vixcivTeg ^UOxaivoV" 

8) Bdckhius: Probat res unaguaeque, Antecedenlia? Nec ta- 
nen displicetdictam yere acntentiosum, coll. illo Nostratium ; 
Das Werk lobl den Meister. ai§ OATMniONIKAI ST 

tm. Bpckh* Explicc. p« 160, tie Agtoia dvibus Inviso cogi- 
tat^ Recte, puto • -^ fi Hfi o g* Opptobriwn invidia orhim» 
Schol. vet. V. 124: ^&ovog Si xcA^kpoyog. — XQifiara^ 
Imminetj impendei . Theogn, v« 1 186. coU. 206 (Bekker.) : 
Sii fiij fm/iog imxqifiatav. Similem metaphoras usum faabes 
Olynip. VII, 2^. Isthm. VIII, 28/^ roig^ olg. Her- 
mamius: ,,MuIto elegantiua foret TaAm^ vd oJatVf omisso 
altero prQnQmine/^ Adstipulantifr fiothius Ahlwardtinsque. 
^ Sed V. Pyth. VIII, 44 irov, w;rep), colL Bockh. Similia 
iton rara. Eur. Hq)p« v. 972 : iT^?, fjg ifiov xqothSo^. AIc 
y. 318: Totg (roliri xafiolg. Simonides nBQi ywdixiiv 
V. 11 2 (Gnom. Brunck.) : T^y, tjy 3* Ixaarog cchfiast. — 
TtQiOTOig neQi SioSixarov SfPOfj^oy y* i^avpdv- 
tsaatv, Tovg eWoi/p sc, schol, rec. v, 123, Qtd dnode- 
cimo s. ultimp carsu vehnntur. Bockhius jungit ntQuJixtv^ 
- vovreaaiv. De victoria jam parta cum pluribus scholL lo« 
ctim pulcherrimum vix ceperim, sed de illo certaininis 
tempore, quo victori» vix jam diibitstndas dulcis sensus de- 
^ertatoris ultimum aimittentis faciem eo decore perfwidity 
quod victorids ipsius Isetitia parit ^) • Atque ep tempore 
spectatonun non tantum faventium sed et contra nitentium 
Studia maxima idsse constat, prffisertim quando ex eadedi 
cl vitate c6mplur6^* victoriam afiectant, Paulo aliter sensum 
capit Bothius, quemvide. — alSoia noTiara^^i. Xa^ 
Qi^g ivxXsd fioqtpiv. Recte XaQig scribitur, non ;^a- 
Qcg, ut Dea, pulchritudinem afiundens. Aliis lods ;^a()t^ 

9) Schol. vet. ▼• IZ7» *£nd oi vtnmntq doxovaw ivtidsig eiycce. 
Sdiol. rec. ▼. I^: Oiq diit rf|fy Kato^at^uaav alzoXgvlKiiv fu- 
ynXtj Tig tvq^goffvvtj avfifialvovaa x^^^^vta twtoiv ta n^toaajro ji- 
^fOtv. Similia ▼. Ol^mp. 1, 29.» ubi ▼ero x^Q^9 cst decurren- 
tis puichritudo, cui h, L/uo^a ivtclMfig retpohdet. j, OLVMPI4 VI ax9 

ipsat fimditiir. Istbm. ly, U4r KMfM^oiiai, t$^a» 
iaoavi^ X^^*^ JSesiod. Opp. et O. v« Sii KalxoQiv 
atufix^ xefidy x^V^ IdfQoSiKfpn AnihQL Palat II^ 
3^ 13 (Christodori ^HxtpQoat^) ; Tovjo yaQ avrw ZEUr* 
OTfffp^ SoTie^e Jftt^* Ibldem V^ xxu^'6*t6 (Philodemus): 
X(is naactQ m afa^Bi fWQuxSaQ x^Q^'^^* Bockhius 
metaphoram ab uilgiie^tis pedtam reete putat. Denfque 
alind est €$iSaia X^^ Oljmp. yil^ 164. ; 

, V. 129-189. 

Bene ad meum quidem sensum Bockhius contextum 
lodita expressit : Tiicf tai^e^ fetY^iias secura videtur^ qnam, 
n matemi tm majores snb Cyllene monte Dlercurium coh 

» 

luemnty ipse hic deusy ladorum praeses, nna cujn Jove^ 
Oiympioram deo, tutatar ei perficit. — bI S* irvfKog. 
Dubie loquitur eodem forsan sensu, qao Olymp, I^ 28. p. 
116. n, 178.p. 128. IX, 38. AfErmatio erat: •jE^retJiJ' 
Si. Bockhius (ExpUcc. p« 160) de dubitatione cogitat. 
Ouod non respuendum. — vnb KvXXavag oQOig. 
Ita recte cod. scholl. Vratisl. pro oQog (SchoU. ed. Bockh. 
p. 148), Non aliter codd., quos sequuntur recc. tlniversa 
dictio YiX aliud, quam Arcadiam slgnificabit^ ni Mercurii 
^einde memorati laudem prdeparatam nialueris'. Is enim 
in monte Arcadlas Cyllene templum antiquissimum habuissQ 
didtur. Faus. VIII, 17, 1 : Mbtu Si xov Aitwtov thv 
Taipmr oQog ts vyjrjX&raTOV oQtaP xSv iv IdQxaSia Kvh-' 
^h^n j ^ xa\ ^EQfiov KvXXrivtbv xarei^Qififiivog vaog iattv - 
hl xoQvcpii Tov oQOvg. Inde Cyllenius^ diclus etCyDenes 
dominus Hymn. hom. II, 2. XVIII, I. 2. Anthol. Palat. 
T. II. p. 683. Eplgr. CLxxxvni. deinde allegando . Ab 
^em monte Arcadum enumerationem inchoat Homerus V 

I aoo OAtMniONIKAI :ET 

IL U; €03«, imde forsan C^Ufenen ppo Areadla posltam pu- 
tabis. Frius tamen j^irobabflius videbitiir, ooll. Bbckb. £x- 
pficc. p'. tlBOfc — ^av^Msg avSQsg» yiri nu^temiy L e. 
posieri Jofminae isiins^ ..qaae gentis taae maier exstitii^ s. 
mafores iui^ ^aoad geniis tuae printdpiBm fomininam, 
SchdL rec. y. 130: 01 n(f6g fi^TQVi myy^VBig cov» Ap- 
ponit deinde iateFprelaoamtum : ^Evxmv^a ya^jfi atj 
n^QfiV^^wQ Eva.ivtjf &g i(pa/iBV, avaxQafpTi vnb\ 
Tw AlTtvTio. Bene Noster, si de veris majorum Age- 
filaejprlmordils mentionem injicere yolebat^ feminam gentis 
auctorem (Evadnem, antea multis yerbis laudatam), non 
yinmi (Pbobum) memorabat| cum Phobi extra Jamum 
alii liberi fuerint, non Evadnes , Qiiidni vero (quod Bo- 
thio videtur ver$. germ* T. I. p. 87) allata est prima gentis 
Jamidarum mater, Pitana? Nonea (cumNeptuno) Jami- 
darnm yera parens fuit, seA.Evadne et Phdbus. Agit enira 
Noster de Jamidarum gentefaiidica. Jam panim inter- 
est, scire, quinam yiri ab Evadne descendentes sub Cyllene 
Mercurio sacra habitarint. Acquiescamus simplici vatis 
Thebani erfato : tiabitaruni Evadnae (Phobique) posleri 
sub isio monie ^^) . — &e(Sv xaQvxou Unde ^QvaoQaW 
Py tli. IVy2l6. ^ Ivratg &vaiai.g. Supplicibus sacri- 
ficiis. SchoL rec. v. L29: Ovaiavg XiTccvevrixatg^ Ae- 
schjL Agam. v. 232 : /tirag Si xXjjSovag naTQtoag, Aga- 
niertmouis preces supplices. Adde Pjft. IV, 385.J rno- 

lo) ^ostrae loci difficilis explaDatioxu fave^ ▼ocis ^ « t ^ oi »? {ma- 
terni) ainbi§^t«t, cnm hi eise possint vel parentes s, majorei 
materni^ vel liberi s. posteri materni. t)a ambiguitate ne- 
glecta priorem signiilcationem eligentes tcholiastae Bocldiius- 
qu^ varia proposuenmt, quae ego vt dubia in medlttm relin- 
quara , OLYMPIA VI «ai 

\ • 

neBfie Heynio./-^ ayHvag ejjt*. .:8choL vet. v. 159: 
Tbnt tSv arfiMom Sianol^corra., Sixmltter ibid. schol. 
rec triitMerciinmaywviogJsikauIr^S*^ &a/<^fogPytfa. 
Uy ]8. Adde epigr« AnthoL PaL citatum p. 219, m&^. 

Tiiid^ iarfix, iQtcvoS yvfHfaoicv fiiSiatVf 
'EQfiijgr ^ &n naiSes ofiuigaTOV '^S* idxtv&ov 
IIoiXclaeL teeA &aXe^vg' &^Qcav Xtav axtipdvHg* <— 
fkot^av r' di^3i,G>v. SchoL \tU v« 129* colL.rec.ibiS.: 
Tog luqiSittg rmfra&iMav. Sortes rexit Mercuriys (A^ri- 
sfopfa. Pac; V. 36&^ monente. Bothio. Formnlam. no- 
stram repetit Nem. X, 97 : Castorea dywvwv fiQiQav ^£q- . 
fid xal avv \HQaxl6t Sienovru Mifai vix aUud videtur 
quam dyiivaQy coU. bdinu III^ 15: ^Ai&hav fioiQa. Qui- 
bos adde indd. Pindd — IdQxaSiav r evdvoQa ri- 
fta. ArcadiaM vifis ciaramy L e. Arc. nohilem . Fragm. 
Parlfaen. IV, 1 (Heyne T. III. p. 30. JBockfa. T. lU. p. 
592): l^QxaSias xi.Bevpdg. Pa.ulo aliter evopSQog Nem. 
V, 17: MavQQnoUv re, (fikav ^ivojv aQoQOV, rdv nor' 
ivavSQOv re xat.va,val xXvrdv ^aaaavro, viris no- 
hilem navibnsqae illastremy i. e. terra marique, quo exem- 
plo ad illustrandum v. 15. p^ 188. ufi ofalitus sum. — 
ai}v fiaQvySovnto narQu Jove. Olymp. VIII, 58: 
BaQvySovnov dihg, Pyth. VI, 24 : KQOviSaVy fiaQvonav 
artQonav xsQawwv re nQvraviv* Cfr. quoque Fragra. 
inc LVm (Heyne T. IH. pag. 114. Bockfa. T. III. p. 
^^^i^KaQteQopQovra KQOviSa. — XQaivei ai&ev evrv- 
xia%. Scfaol. rec^v. 129: dvoixel rr^ evrvyiav rfiv a/iv. , 
SchoL vet. V,. 137; Tfi^qy evrvxia njv evSo^iav imare'- 
(favot»' Cpgit^i^e*^ jltctuf vi^tur« de* ca^si^mmatioae> feli- 
citatis, quam elBcit glorifle accessio. ^Sl^V^m: .p^ficit^ aaa oy^YMJlIONrKlI; ST 

ad liajic puto seDtentiam acoedens* SedvUe^ nesit x^cd^ 
vu siinpliciter effieit, coU. Pydi* IV ^ 311: KXiog kflbi^ 
ixQcev&fii facta (condita^ c6ncessa) gloria. IX^ 118: Xa^ 
fiov HQitlvhv teXevraV'.'^^^ Destinare k L Jacobsio est 

' 9iQalveiv ad AndioL.gr. Lip^t T* XII. {hSSL 22. ,Cete- 
terum non de solo successu dgonistko agere rid^hir Pin^ 
darus, sed de felidtate nniversim^ ininime tameh exclusa 

, Agesiie victoria; Atcpie in his idtijBis optime.&cit ad 
sententiam Hem. X^ 9L^ ubi ab.hospitiQ^ qtio Castoras, 
dum essent in lus teiris*, Ulis^ majores.ezceperanf, pro- 
fecta didtur ejusdem fatnilise virtns agonistica^ in^^atia- 
rum sc. actioneift concessa* ' 

V. 146—148. 

Venit Noster ad suam cum S^rmplialiis Arcadicts 
tognationem. Jo^av^j^ta tiv* inl yXdaoaaxovaQ 
XiyvQag, d fL i&iXovra hQoaikxei xaXXiQooi- 
ci nvoatg. Speciem habeo qnandam in lingaa cotis ca- 
noraCj quce me volentem trahit ad j^utchriflaas aurasm 
Jo^av. Nem* Xl^ 30 i Ncd fia yccQ^OQXov, ifiav So^ 
^aVfSii memi cogiiationem^ sententidm. Alibi semper apud 
Ndstrum S. est giorid^ coU, indd. Bene vero scbol. vet. v. 
140 (coll. rec. ibid. et vet v. 141 )i Jok^aiV. Mirifice 
6choL vet. V. 141. de Sox^iau tvSai/iovlag (v. l39) co-* 11) Enrip. HeLr. I3l8: AUay fiotgttPBxgaiyt, fecit. Id. Me^. 
T. 139: ^JEntlfiy ipiXia xix^artai (faeta sant^ 8.,tuiit). Ubita« 
iheii Tidendus Elmsl. ed. Lipt. p. 94. Eurip. Androm'. V. 474 : 
JvoiP B^MovaaL q>tXdwfi itqalymijaeere litem. Et baec et- 
toipla e tjvtemaiibttt rjvicit siuit.' Add^ Damm. et ind: Bar-^ 
lieiiattae ▼• 9qelL»n.- > OLYMPIA Vr '; sa3 

gfUt. Seimim metaphofe^ i^>Watimi vides apnd Heyr 
niiim BockhiUhique. tideor rhihi (noTum' et ^smgulare) 
inaigmerfium cantus haben. TSqu aUlier schol. rec^^y* 
129: jtoyov fpiqfo XLVa im yXtiaapyijyav^ Ufox^^ ^^ 
^ijtf&ai^ ino vov Sr^kovotij cSg aiStjQOV anb axovtjg kiyu^ 
fi€^, Tomiativ o^ia^ noiovatjg tjx^i^ Ta aTtoPtafmfcu 
Ttuersdiiiis ^ltQ coHiparat oppositum Bovg inl ylfaaap 
fiiyag JBifiijxev (Aesch. Agam. v. SS% coll. interprr.)^ sg. 
de uiq>ediment9 loquendi^ quae locutio e vita pastorifia^ 
non alil&nd^j siinita videtur^ accinente victu habituque' 
bomiius istius Aeschjlei. Eundem sensum iundit Soph^ 
Oed. CoL y. 1051 (Elmsl.) de retioentLa inystica ^iimol^ 
pidarum: BvatotavVy tav xcu xfvaia xlyg im yi4o0(r<f 
fiifiaxiv . n^anoXiov EvfiohttSav^ Conf*^ de iiltimd 1, 
Spanhem. ad. Callim. hjmn^ in Cer. v. 45* p. 781« 83^ 
— a ft' i&iXovra nQOjaiXxBv. Retineo plurimorum 
scfaoIL ^^) atque editohmi lectionem^ contra nitentihus Al^ 
dina^ multis codd. (Bockh. nott. critt. p. 380)^ Bqcldo^ 
Bockhio^ Thlerschio^ Ahlv^rardtio^ quihus prssplacet nQOO^ 
ifnu multorum codd. et scholii unius . Recentis liec» 
tionis sensus^est: Qaae mihi bibenii adrepitsub pnlchri- 
fiuis munces auris (Bockli. T« III. p. 37) • Eam lectiof 
nem agnosdt initiunl schoL ^tU v. 142. Et potetat ori- 
ri e xaJJnQooiab Ttvoaig^ quod erat pro vno x. n.y suh 
eaniasuavi» Jam activunl >^0(f£^€^ mutabant in neu-^ 

12) Schol. rec. ▼. 129. Schot. vet. v.* 140: Joxfjaof, ovro) fd 
nQOjQtTtofjUvipf liytiv mgl aov, Schol. rec. ibid. : ^£niQzttal 
fio» ivyoNX' tig uul koyo^ ^dvg VJtsg dov, Ttuquniv&v fiB XiyHif 
t&vto Ttgog ai,' Schol. vet v. 141 : '^xoj^ ^ nagotvvovad fM 
xtA nttgoQfmaa. Scfaol. veC; v. 142: Hf^Ayu, naqoiuyti^ xat 
«rtTor lu &iX<Aftiu elc. < ia4 OATMniONllCAI 2T 

trum' TTQoaiQTtci. Vcmin sxmt pr«ter scholionim consen- 
sam, '^tiae Romanam tueantiir* Primmn nQoai^nt^ 
cum acciisativo pepsanidi , to^m formee exettif>hmi inve^ 
nlsse ipse Bockhiu» negat^ novatioiiis hujus strenuus doc^ 
tusque propugnator. Deinde i^S^iXovtay quod vulgatam 
lectionem valde conmiendat • Bene enim schoL vet 
y« 142: Kal avt6v fte l&iXovta, U e» ipsum ^no- 
^ne pronnm pitrAtnmqae, ^ xaXXiqooiat tvoaiq. 
Alludi videtur ad carminum fluctum. Olymp. X, 14: 
*'0m» Tniiia i^ataidiaau ^ioafi sc canHen* Ubi vide no^ 
tbta. Cf. quoque Pjrth. V, 132 sqq« ^ Dti nvoaig r. 
Bodkhium Explicc. p. 161. ^ ^MatgOft^it-kkQ Jfia 
JStVfitpaXig^ ivav&iis M^ttinAk Ea axo^aest illa 
Stymphaliorum Arcadicorum cum Thebanis oognato. 
In priori vods fiatQOfs. parte fiatrjQ similiter de matre 
gentis auctore (Theha) adhibetur^ ut supra v. 130« Scbol. 
vct, V. 144: 'H MBtfinj] SvyatrjQ piv AadtavoQ tov h 
*AQ9taSia norafXov^ yvvij Si */io<i>nov tov iv Gf^/Jai^ no^ 
tafWVf i]tig iyiw^ae tipf Oiifiriv. Adde schol. vet. v. 146. 
SchoLrtBC. V.144: <&a<rl Si t^MettimjvolfiivXifiVfJVy ol Si 
notafwv.-^ItXa^mnov 0t}/?ai'.Schol.vet. v. 144: T)/v 
InnMijfif &f](iriVf xata avacpoQctv twv ivovxovvtwv iv tatg 
Oii/Sau;. Eurip. Phoniss. V. 17 : "Si B^/9aiaiv ivtnnoiq 
ava^. Eadem laus B'6otiorum. Hesiod. Scut. Herc. v« 
24: BoLonol nXy^mnoi* Alia congessit Bockhius Ef- 
plicc. p. 161. — tas iQattivov vScaQ niofiau -^" * 
4faam habito^ colL Olymp. V, 28. Phavorin. 1508, 29: 
Iliofiai^ 'Aa\ ni^fievos xai ni&i ?} movfiai xal nfovfitvog 
xai nu Xiyitai. Aliud videtur Matthiaeo Gramm. gr. p- 
344. Ad seusum fteona admiscet schoL vet. v« 147« -^ 
avSQaaiv ai;ffi araiatv. SchoL vet: v. 147: ^vuo 

. Tfc I OLYMPIA VI 3»5 

9 
I 

n tmld/tjaUt xcu roXg toitov avSguoig xal noXefiixwta-' 
Toc^ nfo/woig, cqU. schoU. vet. v. 30. Simul |qssunt 
Arcades^ gens bellicosissuna ^ intelligi, ut beneVnonet 
Sodhius. — JloixiXov vfivov. SchoL vet v. 147; 
JT(M(f&oyyov. Nem. V, 77 : IlotxiXiav hfjccvaaQ vfivm. 
Fragm. incert. LXXXVI (Hejne T. ni. p. 123. BocUi. 
T. m. p. 661): HotxiXov xoofiov avSaevta Xoym. 
Idem aiokov vfivov Nonn. Dionjs.XIX, 98. 

V. 14B-157. 

• 

Ea cogoatione motus chorum Plndarus (per Aeneam) 
hortatur, ut Junonem Partheniam canat, deinde (carmine 
Jbeoe redtato) vetus Bootionim opprobrium removeat| 
postremo Syracusarum Ortygiaeque mentionem moveat. 
itaiQovg* SchoL vet. v. 148: Tovg itcuQovg tovg iv 
T«2<>P«« Ibidem: TovgxoQevtag. Ibid.rec: Tovgovyxo^ 
^BVTag^ xw ta mti ^Sovta xogov» . Cf. quoque Nem. 
Uly 7: MAi/yaQvwv tixrovtg xdfuav vsaviau -— Aivitu 
De hoc viro^ non Thebano ( ut schoL vet. v« 148. atque 
interpretibus ante Hermannum videtur)^ sed Stymphalio 
V. egregiam Hermanni nptam ad Pind. Heyn. T. lU. p. 
294. Cf« quoque BqcUi» Explicc. p. 153. Cogitasie puto 
scholiasten^ Aeneam, si Siymphalias diceretur^ non The- 
banus^ vetus iliud Bootiorum opptobrium removere non 
posse. Accedebat^ quod Aeneam Noster nantium dicit* 
Sed de his v. ad sequentia. — • Sequentium vv. materiem, 
quum suo nomine P. proferre potuisset, per allum pro- 
nuntiat. De his v* ad seqq. — HqiS^ov fiiv^^HQav 
UaQ&tviav xeXaSijaa^. SchoL vet. ad v. 149«, nec 
Bockhio, nec mihi improbabiliter: Ti/vig di wv *Ayfiaiav 
^aalv iSQvaaaStcu ayaXfia ^'HQog* Stymphali puto (coU. 

Pind. 01. ei Pyih. 15 \ ( < m6 OATMniONIKAI ST 

X» 167) jr cnde, non OljonplS^ xaJ^toy Agesias Syracusa^ 
lHroficiscentem yides. Et bene acqnit Paus. VIU^ 22, 2, 
de Jiinone ^ai^l Stymphalia, . monente Herixiantno 1. dt. 
Xa i$tud Junonis Stympfaaliae fanum, libi forsan iliud 
ayaXfUX. consecrandum erat^ x^fiog ducipoterat. Itasex- 
tum c^nncn tum victoriam, tum non levtter ^^) istam 

I consecrationem cum victdria forte Cbuaecentei^ spectabrt^ 
duod posterius si ^atums, apertius erit antecedentis con- 
•ilium inoTtOMxgy quae in Agesias Syracusani primordiis 
Arcadicis tola versatur..— yvvivai. Scholl. y. 148: 
rvtaQiaai, rotg koyoig Ttaitjffov rohg AxoifovTccg. Idem: 

*(JVa ypciaiv aTtavreg* Fac^ nt noium reddani ixatqo^ 
^mnibtts. -^ agy^aTov oveiSog. Antiquam dicit No- 
stcr haiic notam Olym-piade LXXVIH (Bockb. Explicc. 

p. I$2). Edoceri yelim^ quis ante Pindanim ejiis men- 
. iionem iecerit ? ^— aka&eaiv koyotgk f^ra narratio^ 

ne, 5. vere. Olyftip. I, 46: 'YnlQ rov aXa&^ loyov. 

-**• Seqaentes laudes significant^ quare ab Aenes yOQoS^^ 

daaxaXia (schcdL) bonam carminis sui notam iilam iiifir- 

maturi recitationem exspectet. — ayyeXog OQ&og. 

SchoLvet V. 148; Msawv ayyelog ^"^) aXti&rig xal inofi^ 

• i3) Particulae ^dem TtgStToy ntus non tecle ft^nificat, prtn- 
ceps btafus canninis cbasilium ad pompam triumplialea 
' tpectassey quam gratianim actionis causa Juaoni St>mpliaiiae I 
tt Tictorc oblatam existimo. 

^ 14) AlibiMu8arumipsarumministrinuntHquesuntpoetae« quod 
•cboliastae in sua vocis Syyikog interpretatione obversatnm n- 
detur. Hymn. Lom. XXXII» 19: *Aoidol, Movoiw ^t^ntrp^ 
n<. Hesfod. Theog. v. 99 : *Aoid6gy Movaiotr ^e^jTroiv. Ar« 
chilochum poetam ApoUd Movoaw ^c^tf^rorranuncopavit colL 
Ka% ad Choril. p. 106. Theogn» v. 769 (Behhtr.) : Movoim OLTMPIA VI »»7 

f^ Idem T. ISit MeqSp o^layM «97«^« Blf flgh 
dem repedtur eadem interpretatto, Meliitt ^bol. recw^T. 
148: KfiQv^ ^V^€9 remota Musaruqa mealiioiiei ifiii» 
daiide seqmtiir. Recte deinde Bodchiiu: ^ a Pindm 
31id>is instructos poetfle mandata pertulir^ bonui uUermuh 
ciaiy is animo consignatos carminis mbdos tenet^ et qilQ^ 
iDodo miscendi et temperandi sint^ novit/^ ~ ^vxof^^^y 
ctvtaXa Moiaav. Archilochus Fragmento LX^OLii» 
kL p. 164 sqq.): • 

'£Jp£i0 Tiv vfuv aivop, i KfiQVxiSiif 
Idxw/iivfi axvra^fj. 
l e. yertente b. liebdlo : Narraho vohitfahuUm^ o Car 
rjvide! Naniins haudhilaris [Ceiydde^ qui es n. b« b.]* 
Vides,* axvraXri^ usum metaphoricum ut iiK nostro looo 
ab antecedenti nomine KrjQvxiSfi descendere potuisso/v 
Ac suspicarer Pindari imitationem Archilochiam) si di^ 
altoa illa imitatione Archilochia Pjth. II^ 100 sqq. mag^ 
CQDitaret. Ad sensum dictionis scbol. vet. v. 148: JSW?;»* 
r^. Recibid.: "FafiSog. SchoU. rett ▼. 154; KnQvi. 
£t hoc melius, cum ob locum Archiiochium, tum propter 
apcrtam cum iigno veterum^istolari comparatlonein ^^^ 

^M^nmna %tA ayftXw. Ariltopb. Av. v. 909 : MoxtQimv ^c^cU 

. W UifnQog. AnthoL Palat. VH, mxt, 2 (Leoaidat t. Plato) : 

[ SMagog, d^fArw lHigldw jt^itokoi. IWd. T. 11. Appendix 

etc p. 835. Eplgr. ccl, i (Incertas): Mowfaw nQoisolop *0^ 

^^pieu Earip. Alo. ▼. 459«, coll. Phon. ▼. l5oa: MovaoKoXoh 

po«#as»^interpreUnte Valck. ad Phon. ▼• i5oo« 

15} StyUdae Lacedaemoniorum probabilisftima mihi videtur do^ 

acriptiOf quam praebet schoL ▼et. ▼. 154: ^oxoiye^ «{^iwar 

iumfmoiiivoh (i^ luXalyorug ntgiuiuaaow Xwk^ iiiomf nal 

16 » yuA , QATMniOMIKAI XT 

'BodiSiffs ^ySiCVTtthfif w tekty qaod nl in literis caimen 
l^jtiilit/^ ' St literi» quoque consignatum carmeii ab Ae^ 
met allafmn jMto. •— ^^Ai/xv^ ^^azfiQ tiya(p&iyx^ 
^iMif aoi^Sav. Hepetitlo qussdam antecedentis metapho^ 
tm » I&rtmdebatur Aeneae carmen tanqnam crateri, un^ 
-tA bSientes distribueretur. Antea carmen illi ut scjtalae 
fascribebattiri e^ qua ad legente» scripti notitia spargere* 
tat. Sensum yero recte cepit schol. vet, y. 148: Movai^ 
xwTarog ya^ eu — ylvTCvg» Schol. rec. ^ 148: TXv* 
XV ayy^loVf yXvievg oivog twv wSHv. Concinnius: Crater 
vini dnlcis poematumy quod alibi diserlis verbis ezprimit, 
ColLHeynlo &ockfaioque. — ayatp&eyxTtav aoiSav* 
&tiiKter gustum {yXvx^ auditumque miscet in eadem re 
Mem. XI^ 23^ MthySovftoiai fiBXi^ifitv aoiSatg. Istbm^ 
VIi 12: KataanivSiifv nikHp&oyytng aoiSatg, Mbn ali- 
ter alii poetae • Incertus hymsii ad Aj>oIImem auctor 
(Anatr. ed. Fischer. p* 258): ^taXfjfv nffonivs ncuaiv, 
^taXrjfv koyiav igawriv. Oppian. Halieut. IV, Ipt JCr^ 
vaa&ai yXvxif va/ia xal o^aai xal nQaniS^aav, Qrph. 
Argon. y. 1282^ *ExiQaaa* iVtBQnia ' xoa/iov aoiSijg* 
Alia y. apud Jacobs» Anthol. gr. lips. T. XIL p. 154. 
56. — alnov» Dic^ i. e» jube, coll. ad Qljmp. Vn, 60« 
ScboL, rec. y. 156: Eini Si Toig iTaiQoig fiejxv^a&au 
ScboL yet.y. 158; Totg xa/taTov xQO^ov [xoQov?] Binetv, 
imx^Xsvmv etc* De accentu yocis y. Mdtthiaeum Gr. gr. 

c&ai, %l fiii n^ogjt&ilfi niXtir o ifiag* Re ita institii* 
ta Hierai lat^re potuisiey pronum est, aon pariter, <i unum ez 
illis elegerls, quae habent Bcholl., Piutarchus Lysaodr. c. 19. 
et GcD. n. A. XVII9 9. Ea enim fiiGittnt loro iiti iotam epi- 
stolam iascriptam • OLYMPIA VI-0 91^ 

p. 319- — JSvQdxouaiv XB x«l *OjTv'yri<»Ci" PjfA.» 
n. ioit. iterum Sjracusafi et Ort)rgla juxta posit». fsceml 
nuntur^ ut ciyitas Sjracusarum et aula Hi0ipiii8«'.<D«} 
Ortygias h. L mentione docte agit Bodchiihs' iEiplioc p^^ 

V. i58 — i6q. , . 

Regnai ibi Hiero justus rex, inDedrreltgiosti^) a /t)o^' 
tiscelebratus, qni precor incolami salntejhrhilt,'^'jtj^siimh'^ 
qne e patriA Arcadia in patriam Sjrraeusas r^^terttem\ 
henigne excipiat ^ Tav, Ortygiam. ^Q^ui& i^ S y itKnisas • 
praecipue? Sed preerat Syrsfcmis ex iusula • — '^teni^vJ 
Administrans . Theogn. V* 893 : IloXiV Si kockoX Sid^M^ 
m. Panyasls I^ 5 (Gnom« Brunck.)! ^YfffUvag Sunintv th^ 
htntvd-iccQ. Hjrmn. faom. II, 65: Jolmf Scinm* ^^An^- 
4ol Palat. XI, wn, 6 : -^akXa « navra Tixfj nQAyfiM^'^ 
SoqSUstuv. — aQtva firjSofievo^i SchoLr^fc.V. 186':'- 
'^E/xaiQa, aXf]&ii /JovXBvofxevog. Schoh vet.Y. lili^taa xa^ 
Sixaia fiovXevofievog. Yix atiud, quam priorisiandis qua»- 
dainrepetitio^ •— Xei^xinnov rs &vyaTQ6,g.' ProJer** 
pmce. Bene Bockhius: ,,Dxis ad principuin moi*em can«- 
didos esse equos datos, res ipsa docet/' ' Adde scllbli rea 
V. 160« JiOTi S&og iarl totg nov7]Tcugf totovTOtg int&itotg ' 
xoefuiv tovg S-sovg , ' wg xai dvwTi^<a tpoiVLXont^cnf %aU 
trjv JfififfTQcof. Eurip. Pboniss. v. 606 : Kal &B65v Xpjxo^ 
ntahav Scifia&^. QuaeschoLrec. v. 166. deProserpinaequis 
albis ad patrem telata habet , ea ad regulam raodo al- 
latam refer. Ad rem vide schoL vet. v. l^QCIwcoavvtjy 
UX^ o^liQwv JfjfifjT^g xaiKoQTig xa\ J^xg-dil^iov h 
Smlia ix Sic^oxvg TrjXivov tov ngoyovov aiwciv* Ari- 
ttarchus apud eundem: "^liQcmt^ imi &vof&$v ii$ n^yi^mv \ j^ OATMniONIKAl £T l^ TJtrique.dea» Gdoneai, Hieronfs fratrena^ e Punica 
priHda.tmpIflfmagnifiQa erexisse tesds est Diod« Sic XI^ 
Mi^ mbijtater JBeldduo • . Eademque fana in in^a Qrtjrgia 
fiiisse, conjicitB6ckbiusExplicc«p«162.'^) Ceterum quar- 
ta Syracusammpars(Neapolis)splendidaCererisLil)er8e<pie 
templa habuit# Cic. Verr« Act. IT^ L« IV. cap. 53 : Qnar^^ 
forcfirfzlfiil fu*/ nri^» gu^e^gnia postrema, adificata est, iVS?a- 
poU^nt^tt^£Uifvri:.4/uamadsummam iheafhun estmaximumf 
prat^ereq^^ifo 4empla sunt egregia, Cereris nnnm, altemm 
JJJI^rm^ '9^\'^ti0ogAttyaiQv xqatoq. SchoLrec. v. 
1 5fi : ^Jia tov, xata t^v AiTVifV tifuafitvqv* Vet. v« 1 £2 : 
^£v fp.jit^ffi [monte? urbe?] JwgAitvaiov ayalfia 'iS^v^ 
rottyT xfA.IoQtf} Altvaia TtcAutaiM, C£ Olymp. Xin^ 158» 
Cetdnin).^ad Sjaacaisas quoque templum Joyis fuisse puta^ 
nmltp. aurp vestiti, coll. Diod, Sic. X (de Hippocrate Geloo^ 
HteroxHS.&atre^ Sjrracusanbs debellante). •— KQatog. 
C£ Olyxfrp. XJV, 17. 18: HatQog tLfiav, — adv3L6i^o& 
9i ym K.V:fa& pi^oXnai ts yivdaxovtu SchoL rec, 
T# 1&2: AvQat 8i xoi [wXnai 8i riSitav loytov vp^vw^ti^ 
avtov.8,1^ ta xatQ^f&tHfuxta. avtov» Alii Grascorum ibidem 
de Hinrane fiowfixtjg ifmBi^(f cogitarunt, af&rentes Oljrmp. 
I;^^ 22. Falsum • , Laudatur enim rez a poeta h. L et Olymp. 
ciUob ^^iirttttes sufis, quasrschoLrec, v. 162. ita complecti- 
tur: ddxinxnv autov vofiifuog ei^j|fOiT0, aQUSta fiovXsvo^ 
fisvoVf nQog &^ovg ivae/Siavatov xal fiiov ivTJSovov IfiV'^ 
ra(i. eJ* ob yirtutes celebratum?). Denique color 

16) Gic. Verr. Act. II. L. IV. cap. 53 : Jn ea (intula Ortjgia) 

sant wtsdst $acras complares : sed duae^ quae longe eeteris 

antee^luHt! Dianae unup et altera^ quae fidt atUe istias md^ 

Kenitsm omaHesima^ Minsrvae. Miraberis» deanmi Siciliae 

. priBeipnm tempU aoti raemorari, Cererit ef Proterpinae . OLYMPIA VI «31 

dBcdonis ut Olymp. VII, 153: ^'O t iv^^jQyu x^^^ *"• 
«yv» fiiv. Apud ^ Aristoph. Lysistr. v, 316. carmfn 
nook Lacedcemonios ei Atheniense^. ^ fii] &Qavoa^ 
XfOVogoX/Sov iq>iQ7t(ov» Ne Jrangat felicitatem {e\yki) 
rdiqnnm tempus . SchoL vet. v. 1 63 : jicpaviaou Ree« 
liKd. :'Afpavioau * Schol. Yratisl. ibid. : ToQaacoi^ ^or* 
san pro &^aaoi, coU. Isthm. Vfl^ SO: *0 5^ a&avatwv 
f*^ ^pa<ra«T«y ^^^ot^o^, ubi videndusHejmius. Bekkeff. 
Anecdd« 43, 3: d^arre^: ofov ra(>arre^ , xata 
avYxonfiv xal tQomjv ^yevrjuivov. Talem ol/hv 
dixerat iyitvta Oljrnip. V, fin., colL Canti. in de- 
fcctum solis ( Heyne T. III. p/ 59. Bockh. T. III. p. 
660): 'dntifiov ok/3ov. Deinde cum Nostro verbo con£ 
SafiaU^uv Pjth. V, fin. in re simili, et &Qaaatw Nem. 
supra cit. — j^^oi^o^ i<piQ7twv. Nem. IV, 69. (colL 
VII, 100) : XQovog iQTiav. Olymp. VIII, 37 : "Enavtiir' 
hav. Olynip. X, 9: MiXXwv intXd-wv. Nonn. Dionys, 
XLVI, 366. Convers. Evangel. Joh. XIV, 117: X^- . 
yoff iqnfav. Philemon (Meineke pag. 416); XQOvog pa^ 
ii^wv» Eurip. Bacch. v. 945: Xqovov noSa* -<-• 2vp 
Si (p^Xo(pQoavvai>g evrjQato^g Idyijaia Si^ai^tO" 
xHftoVm SchoL vet. v. ISSi^Oti ipiXog Idyf^aiag 'li^m^ 
yo$ xal pavtvgj og avfjQid^ ^liQtavog ^cataXv&ivtog» 
Arctiorem quandam necessitatem inter regem victorem;» 
que intercessisse, locus noster haud obscnre significat* Et - 
habitabat forsan Agesiia^ in Ortygiainsula, Hieronis r&- 
gia . ^Deinde satis honorific» Hieroni preces ultin:is0 sunty 
quum allbi Noster de Diis talia habeat, coll. Qlymp. IV, 
1 — 15. V, 1 — 7. Pyth. Vm, 27—59. — oZxo&bv 
otxaf, ano StvfKpaliaiv tBi^xio^v notivt^oacir 
fk%vov0 Schol. rec. v. 165; *AQxag yctQ xal SvQOHOvaioc 23* OATMniONIKAI ,ZT 

^d [d/ticlac^ Et forsan non tantum ob matrem Jaimda* 
rum Eyadnen^ sed arctioris aUcujus necessitudinis vinculo^ 
eoU. y. 170 seqq. Nec improbabile mihi, duplicem patriam 
ab Agesia victore promulgatam, ut ab alio Arcade^ primo 
Gelonem^ tum Hieronem secuto. Condidit is Olympiie^ 
felicitatem suam testaturus, signa equorum • Paus. V, 27^ 
1: Tif 7tQOTiQ(a Si tHv mntav iniyQafifut isiBaTiP ihl tj| 
nkiVQ^f Ta n(^a ov avv ftfrgcp* Xiyu yag Si} QVTia" 

^PoQfug avi&fjTcei^ 
*A^aq MawaXiog^ vvv ii JSvQfac6au>g* ^"^) 
Alius, non Sjracusanus, sed Sybarita^ Olympis victor 
Hieronis nostri in honorem Syracnsanum se promulgari 
jussit, ob idem a civibus infamla affectus^ coIL Paus. VII^ 
13!. Sed nostri carminis victorem civem vere Syracusanum 
fbisse nullus dubito • — - oi'xo&€V otxaSt. SchoL rec. v* 
167: To di Otxo&ev otxaSs naQoifua iarlv ink Tifif 
OMO Tov avTOV Big t6 avTO iovtw. Sed h. I. sensu pro-- 
prio s. primitivo, coll. schoL vet v. 167 : ''ISiov i^ iSuav. 
Aliter Nonn. Dionys. XXXVIII, 351: Ocxo&iv ohcov 
afuLfiurv. 2B2 : *£x Sofiov aig Sofwv akXov iTtaiyeo. Ad 
nostrum locum cf. Schneiderum (Bockh».ExpIicc. p. 168). 
Simplex oucd&nv illustrat Marklandus ad Eurlp. SuppL v. 
183 (181 Matth.). — noTiviaaofievov» Cum pompa 
triumphali et Pindari carmine. SchoL vet. v. 167.^ coIL 
schoL vet V. 1^8: *Ex tov ^TVfig>iilov eig ^vQaxovoag 17) De Arcadilras militiae, meroenafriae ttudioiiasimis ▼• 7huc» 
Vllt 57 i Mttwtufiiq di xal aJlito^ *AgMiSw fua&o^ogoh inl tov^ 
ad nolifuovg atplaiw inod»mfnffidpovg Uwai uttt&ortg, ual 16x9, 
tovg (uta twf Koqt^i^&iw ll&onag ^ji^xadag, oifdip ffaaow, Sm 
Migdog riyifitvot nolifiiovg. \ 

I OLYMPIA VI a3a 

ttifunt (iinino tpiqu) rhv v/ivov, coll. ipockL in schoH. > 
p- 154. B0ta4. — /nariQ^. SchoJ* vet v. 167. colL vet. 
168: MfjtfomXig Id^xctSia^ ij Stv(i(fnikaq* Quod quo- ^ 
uain sensu did potuerlt^ da eo v. Bockblus ExpUccp. 
1 63. Neque tamen negaverim^ ^AgmSiag esse posse idem^ 
qnod Ldf^adoir, ni sit*dQXctSia heroina ut Stymphalus^ 8a«> 
tls^ puto, Goncinne; tum erit Areadia pro Arcadibm^ 
€oIL Oljrmp. IX, 31.^ quod Heynius censet, obloqumte 
Bockhio • Arcadias popuU plures vetustissimJ perlubentnr^ 
coIL^trab. VIII^ 8. Paus. VIII,38. £t poterat Stymphalus 
quoque eumsibi honorem vindicare. •— • ^Vfidlo^o IdQ^ 
xaSiag, Frequens Arcadia^ singularumque urbium ejus^ 
dem denominatio . . Hymn« homer. H^ 2. XVIII^ 2 : * J^^- 
xaSiaq 7^>lvfi7jlov* XlXy 30: *AQnaSiipf, pLT^iqa fitiktav»^ 
AnlhoL Palat, XIV, txx, 5 (OraGuIum)s 'jQxaSitjg nolv- 
^ijiot;. Ibidem Vn, ccccmi, 2 (Simonides): Hv/jctilo^ 

Teyiap. Apc^odorus Strabonis VIH, 3. OiK^omenum 
ilrcadicum stoXvfiTjlov vocat. De pascuis Arcadicis con- 

feren^us omnino Strabo VIII, 8. inlt. ^- 

V. 170—180. 
Commodiuima daplek palria^ daaram ancorarum in- 
siar.Deas itli inposteram quoqnepropitimsitj Nepiunas^ue 
incolamem iUi reditam prcebeat^ mihi vero Jlorem car- ' 
minumfoveatl aya&ai x, t. JL De hujus prove Aii usu 
v« Hejnius Bockhiusque. DupUcem quidem Agesiae patriam . 
significarjy vett viderunt, acute vero Bockhius invidiae ad-» - 
monet^ qua Agesias tUm laborabat, postea peribat. — * 
twpS* ixiivwv re. SchoL vet. Vi 174 (coU, rec. v. 
170 ): Qiog ovv twv ^AQxaSwv tijiv iwiQav xcu xrv 
tih JSvQaxovaUav naQixoi t£ *Ayijoia xakXiattpf 
(Vcrum non hi antea exprimnntar, sed ancorae duo). a34 OATMniONIKAI 2T 

• Adjdptilaiitiir Both. Bockh. Sed vide, ne formula ita capienda 
siiy ut similis^TiJ/i^ xal^rih apudNostnim. Olymp. U gar 
31»!' TB xcd Twv xaiQOV, variarum rerum agendamm occasio^ 
ne^y coU. ibid, Hejnio. Deinde (piXim ad antecedentia 
tFdhe^ non ad sequentia. — Jianota ytovTOfieSoifm 
Nepiane. Reditum parabat Agesias per mare Siculum , 
coll. schoL vet« v. 177* init Deinde idem erat AgesisB 
gentis auctori monente schoL rec. v. 179, Bockhioque» 
siloov iraproprie interpretantur scholI.quaedam minus bene. 
— Y ocem x^aaXaxaTog docte illustrat Bockhius. ^ xa^ 
(laTiav ixToq iovta, i.e.^nXotav, quodhabesin loco 
Q. Smymai. ~ noaig ^AfAtptTQiTag. Q.Smym«eus 
VII, 374: ToXa^ S aq %if7iXotrpf noaig wTtaa^^JfjicpiTQiTtjg. 
In Amplutrites mentione expUcanda Bbckhii ratio eligi po- 
twit. — i ijiSv 6" vfiviov ai^ %VT€,Qnig av&og. 
Olymp. I, V. 74. AndioL Palat. II, 366 (Christodori^^W- 
tpqaaig): Mskiyfovog av&dg aot9fig. BacchylidesAnthoL- 
gr. lip^. T. I. p. 83 : Mdirlwraaw aotdHv cev&m. SchoL 
rec. V. J79: Av^, T^qmbv noieu Ibidemj -HSHg tovq 
Vfivovg Totg dvj^ofiivotg xal xgelTTOvag twv aXJLayp noUi. 
Ceterum hostro loco firmari videtur conjectura Scaligeria- 
na Anacr. LIII, init: ^SwiTatg, &|8 fiolTtav, pro awi^ 
tatQoVy aviot fiiXnstv etc. De ai^Btv v. Nakium ad Cho- 
rilam ^p. 232. 33. ^ Denique similibtis precibus desinit 
Olymp. L OAYMniONIKAI 2' 

J1AT0F4I POJIQI 

IfYKTUL V. I— ««. 

Ut ifait genero phialam aareampropinans donaiv{no 
pjenam, ita ego carmen victoribus m Felix^ tfuemjama 
eekbrai, qni Gratiee favor aKis alio iempore contingii, 
fialav wg nt rig XmT.I» Hanc fonnaai despoudeQdi 
filiam Olilstrat Bockhius Expllcc. p, 168. Ad eandem r^ 
pertinere puto Sap|Aus fragmentum XXVTI (.Volger. p* 
79)^ ubi habes convivas libantes sponsoque fausta appre^ 
cantes: 

Koivy J* uQa napTig 

xaQxv^i* «ifW xai iXsifiov* 

ifdacevro 8i nnfinav iaXi 

HiiAer. Qr. 1, 2 1 (Wemsd, p. 366) : *'lva r^ yafitjlifa xqct^ 
rfJQi noti xal ttpf yePB&Umf anovSipf avvdtf;w/uv. — 
ifvtiag anb x^^Q^S iXdv* Schol. reav- 1: To 9i 
a(pvBiSg dnb /^f^o^ tj ngbg tb iXdiV aivccme) 5 
nfbg tb SioQfiotta%* XQ&ktov ^ eati tbnQwtov* tb ^ 
wtiog ^«r iXwv a.dm ;f«^6g, tovtiativ avtbg tavtrjv 
xatix(0Vf inA itigio eStaxev, Saneg dnb trjg xarexovarjg 
amrjf» x^^Q^S^^f^Vf^ diftivai, tifv xvXixa. Bockhlus: JPa- 
/er pnellae phiaiam, quam altera manwtenet^ alteta ip$e V «36 OATMniONiKAI t 

comprehendity et sponso propinal. Sed vide, ne slmpli- 
cius sit arto x^taog V^^/^^Qh coM- Mattli. Gr. gr. |. 401. 
not. 2. p. 543. Neque deinde banc phialae comprehensio- 
nem donatioiii ejiisaem oppositaiti cum 'sch»)liasU putem- 
Socer mihi phialam de raensatoUit mami,^uto, elata, gene- 
roque -propinat . Haec est pxima loci eximii pars admodum 
graphica. Descriptione breviore minusque gravi manns 
omissa foretjSimpliciterquejocer i/oje, dives dictus, phialam 
prehendisset .• — • ccfiTtekov OQoata. f^lni rore^ vino. 
Jioxm. Dionys. XVIII, 1^5 : Bec^Axiag auTzsXosaaa iipatj. 
XIX, 64: 'AfineXoeaaav iiQonv. XXV, 441,: "Amoxv^ 
%QV 'vBZta^iov Ufifsuq. . AnthoL Palat. V, iv, S (?hilode- 
jnus): 'Elcu^Qrig^QoaoVfOld. Eurip.Jpn,v. 1175: 2fWQ- 
^fig iSQma. Similiter Virga. Aen. VI,, 230: Rore olivte. 
Apud P. 8q60o^ et «€p<T« onmi^ generis liqnor est, coU. indd. 
Jfqo aliter apud alios, coU. lionk ad Eurip. B3ppq|. 
l^e (laps.: p...#»Jk ^: Vocem ^lomauoriim iUustrat J. 
Potter. ad liycophr. Cass. v. 3^2 (MuUer. p, l448).— X/Kr 
Xla^oi^aav. Mstnantem,frementem. V ox de un^anim 
strepitu petita, coU. iis, quos citat Monldus ad Eurip. Hip- 
pol. r. 1206 (Lips. p. l43), in glossario Aesch. Prom. v. 
90(Lips. p. 87). Adde Orph. Argon. v. 1261f iCwjM»^* 
jrajifia^cn/rt. Nonn. Dionys. XXIII, 320 : Kaxl^k^v oXSr 
(lari. foipijg. XXIV, 23: Kaxlaiovta 'YSceaar^y. Q. 
Sroyrn^ II, 345: ITQfafA>bg fia&vSivng ycax^al^m^. ..A^i^ 
Viporym doctorum iifotata ad Oljmp. IX,^mrt. . Pjth. lY, 
3J8. . Vixdifreret;raf/4«>. Nonn'.biqirj's.VI,221:. i/a- 
ifXaJ;e ViQTa^{>a)MGaiig. Id. Convers. EvangeL Joh, XIX, 
'65: na(flaJ;ovtv (^v&(o. Opp. Hal. V, 20& :IIay>la^(uy 
oSvvriaiv. Tryphiod.v.546: QvM^j na^pli^quaai Musaeus 
V.204: UvQlnatfl^m. --- Si^iQno^T^^* Indicativus pro OLYMPIA Vll »37 

aorlsti sid^imctivo podtus, quan {nprimis wad ts regit, 

coU.Vigcr.p.521«-i-y«^/?pw. ScboL vet.v. 5: rafipQov 

xv^^iug rhv Wfi(piov kdy&vei Sr^low. Is Pikid^ usus (coU. 

ixidd» Bockhioque) et aliorum . Sappho fragm. LI (VqI-» 

ger. p. 108): Ov yicQ iti^a i;v wafe, 6i ycCfi/SQe^ rouxvta. 

Eadem fragm* LXYI (Volger. p. 125): Xat^, Wfjttfa^ 

Z^^f rifiu yafi^ifnoXXci^VteTqaeloai$ex epithalamiis 

Sapphus petitus est. De latiore-^Df^/9pot; significatu vide* 

antur Volgerus ad Sapph. p. 64*; Monkius ad Eurip. Hip^ 

poLv. 631 (p. 79. lips.) .y Schneider. Lex. gr. v. Yafi^Qoq.*^ 

stfoitivwv. Schol. vet. v. ): IlQonivwv xal avrrip 

Tffp qnalf]V SwQOVfievog, Ree. ibid. : HQonivayv, rovri^ 

OTtr afm t« nofiatv xal Tfjv (piahjfv xaQ^ofisPog, Addo 

schoIL V. 5. Sed hoc a loco nostro alienum^ qui phialas 

coUationem singulari verbo S(OQf]oBTai expressam habet. 

Binc w. o&cod-BV owoSb verbo potissimum SdHQtiattat^ 

adlment. —> nay^QVOdv. Anto solidam, non inaura- 

tam, qualia plerumque fuerunt opera Grascorum aurea. 

— x0QV(fav T^rtavtii-v* Prioris "prflBdicati repetltio. 

SchoL vet. V. 1 : Tifuov xal axQov (waav tHv tov nlov-' 

Tcv xTTjfiaTiav. vRee. ibid.: 'E^aiQBTOv rcSv aXhav xted" 

tfov, Non aliter schoIL rell. Adde N<jstrum Nem. IX, 

20: 'Inmuav a&lcov xoQVcpav. X, 59: ^di&hav xoQV(patg- 

Ceterum nostros vv. cum sequenti TLfidaag )un^t schoL 

rec. V» 1: Tiftfjaag rt^v ndyxQvoov xoQVfpTjv rciv xtkd^ 

rw, rovriart rbv avM nQoaovra XQ¥^^' Frigidum. ~ 

(fvftno(riov rt /ap^y. SchoL rec. v. Ir Ti^fLtiaag 

»ai rtiv /a^<v rov (TVfinoaiov xal ro lov xai iSipv xfjSog 

xoi avyyiveuxv, rovri(nt rifiiov ro avfinoaiov rp (pt^ 

hSutQia nocfiaag. Sbidem: To inaytayov rov avfi^ 

noaiov rifjL^aag mQi^QaarixSg^ ravtiarv ro avfmoaui»* 008 , OATMniONIKAI Z' 

SimOiler Boclshlue: , Convwii gratiam et Inhmtatem: hac rt 
mfens, Sed grteoft vix P^ito dicetur x^9^^ ri/iS^^ 
Deinde schoK vet, y,. I ; JSvfmoaiav, 8ia roS Sw^ou xig^ 
oqteiXofiivfjv x^Q^v anocmaaq* Vet v. 8: 2v/moa£' 
oVf avtl %ov tSv iv t^ cvimocLm^ on^g So^p 
xal x^Q^CTixog tig uvcct naQa toig nivovaiy» Labo-> 
ciosum contortumque et lioo« Redeundum itaque ad vul^ 
g§fam} Decns (^Gratiam ^nandam) convivUy L e. phialam 
jUam • Hto enim invicem opponuntur : Est vas istad non 
modo opnm soceri quoddam cmamentnm ac deUdafy sed 
pt conviviiy qnod idem agit. Omatprae dKis tnm opes, 
fnm convivinm ejns. ^x aSogrtT.i^Ad xtjSog cfr. Bekker. 
Anecdd. p. 103, 32« Peinde te et tifiaaag participium nQom'^ 
V(av spectant Donat iUiphialampropinan^^foqne cognatio* 
nem (generum cun^ suis) honorans. SchoL veLy* 1« abstrao- 
tum retinere videtur : Tfjv iavtov avyyiv$uxv nqog tov vax^ 
viav* -— iv cumMingarelloabsolute (atgaeita)svmeadumf 
cQlI.Heynio. Nequetamene]UsdemgenerisestOIymp.XIlI^ 
$Li ubi ivav&^ jungendum est. Poteris quoque avfino^ 
^aia (ibidem) repetere^ ita tamen, ut ipiXav na^ivrai^ 
loco suo.nonmoveatur» Sed prsestat ratio Blingareliiana. 
*- €piXwv 'naqeovTmVf qoi accumbentes felicitati ejus 
congratulantur. — • ^^x«« Aoristum nolim valde premi^ ut 
Bbckhius fecit* «— ^aX^TOV ofiOfpQovog evvag* 
SchoL vet. V. 1 : *'Evmt Tijg ofioipfoavvfigf yv ^a o vta* 
viag nQog TtjV tov ^Sio(ffjaafuvov ^vyaTtQd. Diligentius 
carit: Ob coi^ngii fntnri concordiamf colL yafi^Q. V* 5. 
SchoL rcc. ibidem: ^Ev&ca Tr^g awofiiag t^g yafuxng$ 
{l i^ avAyxfjg STterah jj ofWipQoavvfi* Poterit quo- 
que ofw^. prsedicatum svvag epicum esse, non yalde pr^ 
mcadittQU Sed priora praeplaoent. ^vixtaq jpnav* SchoL OLYMPIA Vil aSg 

▼etr. 12: ^Avroxotof» nuA axQorov* Ibidexn: AvtQfjuttw. 
Noon. Dionys. XIV, 435: Airoxytov vixTag ^plviintw^' 
XIII,96: JV&rapog ovrojfiJTOio. Idemibid. VII,77.89.X]^ 
Sl&XVni, 125. Sed;f. v. estjlaidam n., ut Anth.PaL VI^ 
arij 1 (Paulus Silentiarius) : Xvr^g d-aXaaaiiq. Nonn.*Con-^ 
Ters.Evang.Joh. XXI, 12: XvTriq aXx>q. NecdiversumW;e-» 
rapoff ^ordibin bjrnmo Incerti in Apollinem (Anacr. Fisch« 
p. 258), '-— Motaav Soavv* Ut hocloco poeseosnec* 
tar Husae conferunt, ila Nem* VII, 17. carmina Qoal 
«mt Moiactv. — nifina>v. Mittere hjmnos victoribus 
solebaiy quod e forma loci nostri sententiosa «equitur^- 
Exempta hujus missionis v.Olymp. VI, 163. IX, 33 — 37- 
Pjrth. 11,126. Nem.III,134. Fragm.Scol.III,2(Heyne T.. 
m. p. 25. Bbtkh. T, III. pi 614). Deinde yix veriim est^ 
quod Betbius hdbet, stropham primam agere de Diagora* 
Generallterenimpoeseossuaeconsilioaperto, OlympiaeDeU 
phoiumque mentioneDiagorae laadem sollommodo pr aep a^ 
rat, quam stropha II disertis verbis exponit.— ylvxif^ 
xaqnbv^ €pQBv6g Y*n (Ahlw.: ^ip€i^<i?f^obduo locas^ 
quentia): Frnctum mentisy U e. mente editum dicit, ideio^ 
qood Musarum antea donum vocaverat . Gf. Pyth. II, 135 : 
KuQnifV ffQBvmtf prudeniiam • Nem. X, 22 : 0Qivmf xm-^ 
noVj cogitationem. Fragm. incert. XIl (Heyne T. IIL 
p. 102. Fockh. T. UI. p. 670): IlQanidcop xaQnov, cogf^ 
tationem,\*^ Ikaaxo/tai OvXv/inia Hv&ot rs vi^ 
xdivT^pciv. SchpL vet. v. 12: 'IXaQovg airovg xal ev- 
ZaQioTovg tfnotiKiiv» Sed .datlvus oblationis oujusdam, s# 
doni s. sacrificii notionem involvere videtm:. Do v. cfir* 
Sehneid. Lex. gr. y* Uaw. — o ^* ol^vog, ov q^afta^ 
xaTBxovt aya&au Felix, ^jnemfamaetenent bonae, 
In scriptione priorunoi .vocularum ambig^t schol. rea v* 17.^. a40 OATMniONIKAI Z' ^ 

t 

6cribendumne «It of (hic C8t) oXJSio^, op x. r. A., an 6 9* 
Zkfiiog (ovtog) ianVf ^* Ad wnsum «cbol. yet. v. 17 : 
rvwfitxwg^ fi iSUog, ov Sv BVfr^fif](rto* Latius mellusque, 
^ sequentia huc trabens, schol* rec. ibld. : ^ldg ol vfivoi noiovoiv^ 
fiac posita ihterpretatione nezus ^cum antecedentibus erit : 
Dnlce est carmen (yXvxvV x. y.), i/ttod victoribus propino. 
Et beati (s. beati e n im) mnt isiij qaof etc, -^xarijiovr*» 
Verbum ignominiss junctum v. Pytb. I, 187: ^£x^Qa 0a- 
XccQiv xarixH nccvra fpavig*, Alibi xaxiXfo et slmplex ^« 
de sono etc, valet, qui locum aliquem complet, colL Wii* 
• stem. adEiurip. Alc. v. 354. DeglorisB beatitudine v. Isthm. 
VI, 17. Sed Pyth. I, in. gloriam secundo loco ponit. — 
Verum ea gloriflB £elicitas rara est, quum, quae illam con- 
fertj Gratia alio tempore aliis feveat. — aXXoxt 8 .«A- 
2 V. Ve hac formiaa v. ad Oljmp. 11, 62. p. 95. — ino- 
nr^vn XaQig. Sic scribepdum, non xo^Q^^ propter ifto- 
jnrm*personale. AnthoLPaIat.VI,ccaair, 1— 3(Bacchy- 
lides): 

Kovqa naXXavtog nolvdwii^, notvia Nixa, 
nqotfQiov KjQavauav IfUQOSVta X^Q^ 

aliv inontsvotg* 
Shniliter Noster Pyth. III, 151: Aayitav yaQ toi tvQOV^ 
vov SiQxnai, st tiv av&Qwniov, o fiiyag notf4og. De 
sensu deinde XciQitOg schoL vet. v. 19: IdQtotaQxog x^ 
Qiv axovu tijg ivSavfioylag* fiiltwv Si trr» tSv novtifia- 
row. Ibidem: *ff ttig vixtjg, adstipulante Bockbio. Alii^ 
secunda ratio placebit ob musices mentionem in sequenti- 
husy quam v. 23 sq. suo quoquemuneri applicat. Bothio 
rox cst „die Vi^onne des Ruhms^und des Siegsliedcs.^^ 
Immo vero Gratia est Pindarica, s. ista Dea, qu« omnc 
bonum pulchrumque mortalibus confert, et h. quidem loco 

poeseos N • 


OLYMPIA VII. 241 

po«eos ornamentum (ob muslces mexitlopem ecatll. Olymp. 
in, 13.) coDcessi vlctoria. — aSvfieX$t fpoQfiiyyi. 
Ad priorem v. cfr. indd. puadd. Tibise jungit Nonn. 
Dionys. XXlVj217t 'HSvfuXrt^ ailog iQfarfov*. — nafi^ 
ffdvoiai t' ^y avTBa$v avXHv. Prima vox (schoL ' 
rec. y, 21. coll. vet v. 19: IlpXvtpS-o/yoig) iterum tibi- 
anim epitheton Pyth. XII, 34. Isthm. V^ 35., sed Pyth. 
III, 29. vfuvttidn/k Tiec non citharfie apud Menandniip 
Chorobosci (Bekker* Anecdd. p. 1431). ^) Anthol. Palat^ 
IX, ccLXxXy 6 (Apollonidas) : Hafifpuyvciiv ano OTOfiituyv* 
Ibid. T. IL p. 714. Epigr.ccxc, 6 (Antipater Thessalon.): 
Ilaufffavoig x^9^^9 manibus Pyladae bisfribnis quasi lo- 
quentibus^ ubi conf. Jacobs. ad Anthol. gr. Lips. T. VlII.' 
p. 309. — SvTBOiv. Pyth. XII, 37. nudiun apv evreai 
ponitur pro avv avloigf s. aikwv evTeai. — Ad conjunc- 
tiooem dtharae tib^seque v.interprr. Qlymp. Ill, 13. — ^ 

» 

V. 23—35. 

« 

Venlt poeta - ad laudes victoris patrisque ejusj prae- 
misso Rhocli encomio. — ^ xdi vvv. Hapc ipsa non ob- 
scure monstrant, strophds antecedentjs sensuin generalem 
esse, licet prappatantem sequentia, coll. ad v. 16. — aiv 
diayoqa xati^aV, pfofectione poetica. S^olet enim 
mittere hymnos suos, coll. ad v. 16* Vlde quoque liott. 

ad Olymp. VI, 37 sqq. Pyth. I, 148* sqq. Et Dlagoras 

' * * 

i) lleincke in ana Menalidri Philemonisque cdit. p« jof : ^Choe* 
robMCQS 11«. aptt4 Bckk. ^An. Gr. III«> p. 1431: XiXv^x^y^» 
^fifuUn* d« T^ utd-»^ctp' n i q> ^p e ovqBlct /iili/ff. Miyat^- 
d^ h jinnwdia, Ifon ^xpedio.*' ti^ge na(i(ptiw9f emen- 
datione certissima . 

Pindc Ol^Pylh. ' " 16 > S4^ OATMniONIKAI Z' 

Tiaxn qua^i moxistrat (schol. rec. y. 23 ; Jue/OQB r^v o^os 
7iyov(Aivoi)) ^ sc. victoria sud, ut Agesite mulse Olymp 
VI^ 41. Jungentibus vfivicav 'PoSov &vv Jut/oga ver- 
borum ordo mlnus favef. De his poetarum itineribus coiX'» 
fulatur quoque Weltkenis ad Alcman..p. 49. Ceterumhcx 
verbo electo cfejceiimmadmarediligenter exprimit, utalib] 
cpioque^ coll. Pjrth. III, l28* IV, 335. — rav novrict * 
ifivitav naiS* ^AcpQoStxag ^AeXioi^o rt vvfig^ai^ 
'PoSoV. Optime jimges : ^Yfivitov rav novr. 'PoS., natS^ 
*AfQm vvfixpav t' 'AeXiouh Neque obslat magntim inter 
novt. rt^PoS. spatium. Cfr.Olymp.I, 151. (ibique aiia e 
. Nostrd citt. p.59.): To Si xliog rf]iX60'ev SiSogxe rav 
^^OXvfiniAdiov iv Sgofiotg IliXonog. Fragm. Ditbyr. X 
(Heyne T. HI. p. 74. BSckh. T. IIL p. 579): AmaQoi 
xal aoiSifAJOif '£XXaSog fQtiafiay xXuval ^A&TJvau Simili- 
icr V. 132. huj. carm. Estigitur Rhodus notnia ut Cy- 
prtis Nem. VIII, 31: IIovri<f iv KvnQto. Olyrap. VIII, 
64 1 *Ex* ^la&fjtov novriav» His addo bonum schoL rec. 
V. 23. coll. vet. ad v. 24. fin.: 'PoSov ri}V p-aXaaaiav, rip 
naXSa rijg *A(pQoSirt}g, xal vvfi^tpf, ijyow ywatxa roH 
'HXiot^ rijv iiQtotSa Si XiyBi, avfimQiXaiifiav%v Si ccvrp 
xal ripf vijaov* Aliter jungunt scholiastarum alii, assen- , 
tiente Hejrtaio ^ Deinde novr» poteris cum natS* jungere 
(coll. schol. vet. V. 24* et Thiersch.), vel pro subjecto su- j 
mere, quodBothius fecit: „Die meerliche Griifsend, Afro- 
ditens Tochter Und des Aelios Gatlin, dicb, o iRhbdos.'' 
Scd primum praestare videtur. — vfivioyv idcm qufdem 
csse poterit, quod v^vijacov coU. P)rth. I, 101. Sed ob " 
otpQa awia(o simplqx pra^sens preeplacet. Nosfrates di- . 
cent: tJnter Gesangen etc.* •.«- De parentibus Rbodi 
nymplue doct« agit Bockhius Explicc. p. |69. A solis j OLYMPIA Vli ^43 

mltn denominatani^ nota res . AnthoL iPalat IX^ cdtjtonm^ 
4 (M. Axgtatsrius):''Hk?uov vijoijv Jfr' u^^ Niqwv.'-^ 
tv&vf^axav. SchbL rec. v, 33: ^'AtQBTtJOv' iv ficcyraig 
o/fOJt x^Qovvra, Cfr. quoque schol. rec. v. .25. vet. v. 28. 
Adde Hejnlum. — nt^ktaQiov avSQ&. Ob ingentem sta«- 
turam, de qua v. ^choU. v. 28. — staQ* ^Altpeia axe- 
favtaoifievov. Medliun pro passivo^ ut in eodem ver« 
ko V. 148. et alibi colL indd. Videatiir Miatdi. Gr. gr. 
maj. 689 sq. De futuro medii pro £ passlvi apud jpotoi» 
tasfrequenti docte a^t Monk. adEurip.HippoU v. 1458.— 
^v/fAoig anoivcu Jungunt quidem arc^pavftMfajEiai/oi^ 
^fuxe anotva. Sed praesta^ordo natturalis, coll. schol. 
rec, V. 23. et Bockh.^ qui bene ad sensum afiert Pyth. H, 
28. Nem. VII, 23. Isthm. III, 11. De nexu cum aZ^ 
vhta ita schol. rec. v. 23 : Eig anoiva, avtl xbv elg afiou^ 
fifiv. £sse potest absoliita constructio^ appositionis forma 
singularis^ quam in utraque lingua variis sententiis brevi- 
ter ezprimendis inservire constat. Mattlii >Cr. gr. p. 6i8, 
not. 2. Tacit. Annal. I, 3 (coll. ibid. OberL): Ce/erii/n 
Angastns^ suhsidia dominationi, Claudium D/lArceU 
twi, sororts JiUum^ admodwn adolescentem, poniificaiu 
dcaruli tBdilitate, M, Agrippam^ ignobilem locOy bonwn 
mHitia etvictoria» socilmy geminatis consulatibus exiulit. — 
xa\ nuQcc KaaraZiy. Idem quod Pjth. V, 40 :*'!*- 
ian KaataXiag ^cj&ug; Adde indd. pindd. — Bockh. ad 
T. 16: ^^ proximis ct v. 17 (28) patet, Diagoram etiant 
PyAia vidsse, ctsi in rec^psu victoriarum Didgor«.veis- 
ns finem. carminis Py thia omittuntur hanc ipsam ob cau* 
lam, qood ea jam m hoc initio memorata sunt ^ statini 
hoc loco autem una •cum Olympico decore Py tfaium po«*' 
ta nominat, aut quod hoc post Oljmpicum nobilissimum 

16* t \ »44 . OATMniONIKAl. Z' 

est^ aiit qiiod amte Oljrapicdni ;irictDriam Dovissimuin / 
Similiter Thierschius (Plnd. T. II. p. 321 $q.): ^r kun- 
digt sfch inl Allgemeiuen als einen^ Lobgesang auf die 

' 'zahlteicben Siege des gewaltigen Mannes an, von 
denen der olympische und die pytbischen v« 10« als die 
glauzendsten imEingange angedeutet^ u. v^ 15. als Haupt- 
gegenstand , hQrVorgefaoben y ^ die librigen aber gegen das 
Ende v. 80 ff. aufgezahlt wecden/^ De Botbio v. supra 
p. 239. Quod v« 16. attindt^ mihi quidem ii non persua- 
dent^ qui jan^ eq loco Diagora; victoriam Olympicam et 
Pytbiam memorari volunt. Hoc fit proxima doimum 

I ftroptia; Crimini repetitionis objiceremus Pindanim, si 
istud statueremu84 Immo prima stropba ab omni parte 
sententiosa est, laudandique Diagorae officium iia tanium 
praparatur^ ut locos aliquot Gra^cia; certaminibus sacros 
9pppnat* Bene autem Olympia Pythoque memQrantuTi 
ut nobilissimi inter illos conyentus . ^) Jara vero utcr- 
que locus facit. ut P«« ubi ad Diagoram laudandum per* 

' yenit, cym yictoria ejus Olympica Pythiam quoque prap- 
dicet, sub finem carminis In reliquarum ejusdem victoria- 
Xnm recensu^ ubi ad Qlympicam recurrit, non ampKus re- 
p^tam. — aSovra Jixa. SchoLvet. v« 32: Jixaiov. 
'B)idem: Tov hawv xiccl iva^^ii. V. ad Olymp. I, 145. 
p.. 646qq. Bockhius pryfanin inter populares fulsse putat. 

rr '^(^{^S^^^Q^VX^Q^^'^ Cuin alia x^^qov compQsitio 
^ostrae simibs^ sc. xaXXiXOQogy i^ regionis aiius de- 

"• y O^ftnp, IX, W »qq. dc Opnnte: &aXUi d* uqixaXq X<sov u 
'K^tnalin TiciQ*^* Aiqittmf tt (if&Qfh^. ^ fiiuic loeum a'd CAndcm 

'.' regtttam ref)»ro. lHeenirociTUOpiiAiJlubalibi «{uoquepraeter 
Ql/mpiam Tictortii inc]«nieraf,'coU« v,j%4»f{^adCatialiam y ' ' OLYMPiA yn 945 . 

sCTjptione occtirrat (Pylli. Xll, 45), nolim statiiere, evpv- 
Xo^v idem esse quod evgv^rcoQov, j,cum eplcus usus «eces- 
sitate coactuspeuultiinam corripiat", coll. Heynio Bockhio- 
que. Immo etyma diversa svnt, et Asia estpdtens choris 
agendis {ui Agr\^eiiium pulchr^m cifiom), ideOque (prosa 
oradoDc) spaiiosa^ ') cyjus siguificatus cimi altero evQvxci^ 
(og conseilsqs casui debetur. De penputiatiohe^literarum 
« et o in V. evQvxo(Jiog v. Heyn, ad nostrunt Ipcum *et 
Elmsleyum ad Eurip. !^acch.' v, 87 (Matth. '8i.) Lips. pi 

•♦• » 'i''l'"""' v"'^'^*^ ■"* ■> 

19. Ceterum frequen^ esjt cifoiiyopo^ locorum praedicatu^i 

V' • i''iiu> : - '. ^ .. .,, ' - u' J^ 

poeticura, regionura, urbijum etc. rostenus illustraDO aa 

Pyth.VIII,77. be priori V. seqiientia. Anthol. Palat. T. IT 

Appendix etc. p.' 830. Epigr. ccxxxiv^ 9 (Incertus): Toy « 

^Qvpi evQvy^oQOV Shxai atQvyiffj^ fitSeovxa^ s.lmperantem 

terraram orhi. Q. Smyrn, IV, 62.4: ^^ evQVxoQOV neSl^ 

oio. Py th. I Vy 7 5 : AiiSvas ev^^x^Qov. Anthol. Palat. VUi 

tii; 1 (Demiurgus): 'EXlaSo^ evQvxciQQV' Thid, T. II. Ap- 

pendixetc. p. 832. Epjgr. ccxli, 2 (Incertus): ^Mld^Q ^^^ 

Qv/oQov, Non aliter de viis plateisque. Pyth. ^111,77: . 

"A^avToq eifQvxoQoyg dyvidq. !Eurip, Bacch. 91 (U>iqu« 

Elmsl.) : 'Ek}MSog ei^ evQvxoQOvg d^anag. Oraculum apurf 

Demoslh. xaraMeuJijov^. 530,22 (Reiske, monente Monk, 

adEurip. Alc. y. 1174. coll. EUnsl. ad Bacch. supr. cit.): 

EvovxoQovg^xaT^ dyvi.dg, Athenarum SC; ubi serrao est de 

sacris faciendis choxeisijHe instituendis . Atque ex ultimis 

adjectivum nostrum manasse puto , deiode latius urbium, 

terrarum, terra ipsius praedicatum evasisse. — ifi^olto. 

3) Amkol. Palat. T. H. Appendix ct«. p. 801. Epi^r. c«x, i (lo- 
eeitas) : 'Affidog w^nHP?^*^> n^owwnaw d(k»s inm^ ) • 346 OATMni.Q^^KAI Z' 

Sdiol. ret. v. 33« colL rec. y. 34: 'Ev Avxi^ Si ior* no- 
kig IdfixdOfSa xcdov/iivij, t/^ nlrjaiop uqov rv x^^^f ^ 
nootsQOV fdv ''Efi^okoQ exaletro Sia trjfv -d-iow rov x^^ 
^iW ix yaQ nolkfHv xal nXaritav rdlv naQ€xxi^iivkrv fti^ 
rgwv BiQ o^v ktJYB^ ufQog i} x^Qa* vvv Si nQooovo/ia^e^ 
ra^ ^QitQfjg anb rtjg ^r^g atriagf inei ufonBQ nXoita 
nQoaioix$v 17 &iotg rov ronov. ^Eml ovv fjLfzXiara 
iv rovrta rui ronoi &Qfiaxsvri]Qiov iariv HXL* 
01;, ^PoSvoi Si i^^HXiov, Sia rovro wg oIxbio^ 
rigov xal nQOOfpoQtoriQov fii/ivfjrav rov ro- 

f:ov» Arrldet Heyiuo docta Gr^d narratio. obloquente 
Bockhlo: ^fQuo mlnus de Embolo siye Triere Lycl« loco 
GOgites^ tiim additum ^Aaiag bvqvxoqov impedlt^ tum quod 
U locus prope Arycandam medlterraneus fuit.^^ Sed €v^- 
;|ropo^ variis spatlis tribui, antecedentia evicerunt • Deinde 
pro IdQvxavSa. schollastse, a mari remotiore^ legi poterit 
^AQixavSa, mari multo propior^ coIL tabula Reichardi 
geogr., cui inscribitur : Asia minor etc. Fost banc Arican- 
dam incipit prpmontorium^ ifijSoXov sane forma in mare 
procurrens, supra eandem vero Aricandamoccurrib/{Ao<2ut 
locus, unde non parva fides scholjo, inprimis ultiraas ejus 
parti accrescit. Bockhius Perd?am Caricam eligit^ cunei 
forma in mare exeuntem^ quod eo saltem nomine laudan* 
dum e$t, quod hic locu^ Rhodo propior est, quamquam lo-* 
cus illeLycias Bliodi promontorio meridionalloppositus sal- 
tem^ nec adeo remofus dici potest. £go schol. pro ficto 
non habuerlm. Idem schoL minus bene: Jvvarat^ Si xal 
cino rijg ix fiiQovg nBQnpQaamg voeuJ&ca, rij rijg Avxiag 
nXjjaiov vnaQxovojj. ^) — IdQyBi^ ovv aixf^^* Schol. 

4) Pro Peraea poteris al&u ^o<|iie istanun regioiuun partet 
cUgerc, iJi mare emieonuB foma •xeuntet, coll* tab, cupra OLYMPIA VII 047 

TCt. ▼• 33; JiSvfiog di (fViJt, xol tstdgtQU that noiM/t 
xiflf wp *Axo^t£v TtdkofVfiivYiv. Vet. v. 35: iSui/ n:Ai}- 
&€t ^Aqytmv vaiovrccg dua zovg xaTsk&ovtag avv Tli?- 
ftokifufi^, Simpllciug erit : Suisipsoram armis {virtute)fqm 
genere Argivi suni 6b Tlepolemum. 

V. 36 — 56, 

VcHDit poeta^ad Diagorae, Damageti Rhodibnmque 
majores, ab Hercule de^cendentes. i&€krja(a^ Notabile 
iiituruai^ ciijus aliud ezemplum desidero • Bockhio formu- 
la i&sXf^ia SiOQ&ciaai pro SioQ&wa(a &ik(ov (haud invir- 
tus) posita' videtur, Poterit quoque futurum desi- 
derii (juQddam signum esse/pro optativo. -— rolavv» 
Heynius Bockhiusque idem esse quod oXg putant. 

Unde i{uid lucriinterpretatio capiat^ nescio^ Immo stropha- 

• « 

nun systema secundum^ quod carminis totius partem epi- 
camincboat^ melius ab antec^dentibus separabiku-. Sen- 
sum pronominis explicat sihol. rec* v. 36 : JtAzyoQf tu^ 
dccpuxyijfrfa xal rotq aXkovq ^PoSioi^* Priores eligendi 
eruDt ob nexum cum proxime anteeedentibus^ posteriores 
prxdpue ^ad- Bhodiorum Heraclidas restringendi^ cum in 
bis narratio sequens fere tota versetur^ licet prima ant^ 
«tropha generalem Rhodi laudempoUiceri videtur . SchoL 
Tet, V. 39 (coll. vei. v. 36): Toig 'FoSioig ano Tltj^ 
noiiipLov 'ffgaxleiSacg ovolv. Posteriores He* 
facUdis et Cercaphidis utuntxu' proBhodiis, coll. A^th. Pal. 
VI, cixxi, 7 (Incertus). Ibid. T.II. p . 623. — ^ t; v o v X ^ y o v, 
ciunmttnem hominibus modo allaiis . -^- ayyiXXiav^ qua- 
5i nuntius quidam et praeco illorum gloriae^ ideo clara voce, 
coll, Pjth. IX, init, ubi iterum a/yiXkiav alii verbo junc- '< > 'i . I I ■ » cit^ Denique vide, ne sit c/i^oAay. I|. 1. noo oontinentis, ted 
inarium Islormn pars» sc. unus istoruni •iAanm proptnqvio- 
rnni. Vcrttm scholii narralio onininp eligend^*^ • ' ' . « A^Z\ OATMniONlKAI Z' 

tum vidcs ut Pyth. 1, 62. SchoL rec. v. 36. Jtmgit ccyyiXXaw 
i^ a^rig ccTto Tk^noXi^v. Prior ralio iisu plndarico com— 
mendatur. — di^oQ&iaaau Scholl. rec. v.36: ^AmtpS- 
aa(r, SujixQificiijai^ 8utaf]urivciiy oQ&cHg utihVj idvvau 
V. ad Olymp. III, 5. p. l^i. Similliniuin fiostro ilhid 
schyl^um Cho^ph. v. 769: ^Ev ayyiXia yccQ xQvnrb^ q.q-- 
^Stai Xoyogf nuntius abscor^diium erigit {manifestum 
facit) sermpnem.^) Add^ nos ad Pjth. 1, 137. — afjitpt 
Jf a^^QciTitav cf/Q^alv afiTtXaxiai avaQi&fiitroi^ 

. XQifiavrai'. SchoL vet. v. 36: BovXereu Si rijg TXti- 
noXifiov wvyijg vTZBQanoXoy^jaaa&aim SuniLiter' vct. v. 
43. Excusatio apud alios non rara. Eurip. HippoL v. 
*• 610: 2vy)nfuid''* afiaQTiiv etxog av&Q(07iocg. V. 1423: 
jiv&Q(onQtai Si^ OecSv ScSovrm ^ elxog i^afutQtapeiv^ 
Apoli. Rhod. IV, 1016: ^Av&Qwnm'^ oiaiv ig arfjy *i2xi}- 
iarog xovqyf^ac d;iev voog ajLt7t?.axi7]ai>v , simili excusatione. 
Natipatre deQ^ sed matre mprtali^ ab errore fiOn immnnes 
erant^ quo ne sapiens quidem vacatv.SS^ De sensu v. «rt- 
N xoifiafAai ,Sipud P. ^ietaphorico couf. indd.' — cpQealv 
aunX. Pyth. III, 23 : ^JfiTtXaxiaurc cpQivciv* ' D6 Tlepolemi 
delicto V. ad v. 64. — tovto ^ afiajravov evqetv. 
Schol, vet. V. 46 ; ''OneQ vvv re xal inl toH naQovrogpiXri,'' 

, crov iari, xal iv yariQta. Ibidem perverse agitur de malo prae- 

Sjcnti, quo4 possit in felicitatem futuro tempore abire, all^ta 

. Tlepolemi exemplo . Immo diice coutextu incertum est^ 

eane/uturo temppre bona esse perseverent^ quce bona no- 

bis visa ^unt primo consilii atque agendi tempore, prceci- 

pue cupiditate aliqua ad agendum motis. Patdo aliter 

■' ' — * , r 

5) Secandum lectionem Glasgn*» •sseniieBtibas censore SGbiil* 

\ zianae (iSpVemerid. lilt. Heidelb. |8o9. T. VI. p. 292) et Wcl- 

lauero (Commentalt. ikesohjU p. i}).- • •• I r OLYMPIA vir Li 

. . . • ' . 

schoL rec, y. 46:' Tovro Si liyu vTiiq T?Jr^noXifM)v nQcJ^ 
tw fih €v^v^ovvTos, vcneQOv Si SvGrvxriaavxoq ^ wovov 
funoiijxoTog. — Tvxtiv. ScholL y. 36. 46. aurousup- 
plcnt*. Bene ad meam quldem sententiani . Prorsus qui- 
dem abesse poterat rvx^ly. Sed Noster talibust pleonasmii* 
non vacat, colL Nem. V, 32 (monerite Heynio): 'Mmtq 
ciyccv noXlaxig iatl oo(fmaTov av&Qfoniav vorjaai^^ i. e. 
pfadentissimum , Sed poteris quoque tvx^Iv {obvenire} 
«um ctvSgl jnngei^e, coU. Bockh, nott critt. pi 436. 
Idem puto stholid rec. v. 36. inesse: "^OneQ vvv avfi/Sifitj^ 
«y ccv&Q(amo, ro avTO xal iv Ttj tsIbvttj avTOV 
Tvx^irV, TOVTeaTi. avfifi^vai, evQB&ijvau Ubi ne-. 
cessario legendivii: Avtif TyxtXv. -^ *Alx(irivag 
xaaiyvrjTov vo&ov, Ai^xvfAViov. Causamnecisdu-* 
plicem yeteres retulierunt. Schol. fec. v. 46: Ai^xvfiVMV 
vo&ov xaaiyVfjToy ^AXxfup^tjg ix Ttjg nazQiSog avTov et^ 
^QW&a [naQayevofievov Bockh.^ T^ytircoXefiog OTaauiaag 
fTQog dvTOV anixTUvtv ilatvia ^okalM fialiav hoQQio&sv- 
ol Si (faajv, oti. fiovv nltj^av &ilcav xal qo^Sov t^oqqiot 
&tv Qhfjag, anoTvxory TcxvTrig paXku Aix^vfivioy ^^ avcci^ 
Qiu Apollod. n, 8j 2. pro bove servum Licymnii ha?- 
bet. ®) Saeviora eligit Noster, sed mitigat suo more, cun| 
aiinlaxiav (v. 44) dicat &ciuus ortiuuque iracundia (y. 6) SchoL vet ▼« 49: ^tl» di v^ii ivatgiams iyhmo nzql y«- 
yoiv tifiSnr ol ^i ntql Jttvia» %al Ji^vllov q>aaiv, antovXiWP 
xov ffovov ysvia&ai, colL vel. v. 5b. Diodor- Sic. IV, - 58 : 
Tt^ftoltfiov ^i %ov ^HgaitXiovg kv ^Aqyu Matoiwyivta Xiyovanv 
hnikav jhnvfcvtoy tov^^Alani^Wivog, iql&avta n$gi tivot^. 
M\Ul vide apad ApoHiKfor. «upra df. HoAerui IL II» 661 iqqt 
eaedem timplieiler nMBnforat. 


s5o OATAinipNlKAI. Z' V- - 54)^ quo pertinere videntur, quas apposu! in &oia anteced. 
Neque tamen remotam veramque delicti causam retinero 

\ddetur. Didt enim hunc Alcmenes firatrem vo&ov, 

« ... 

iitpote pellice nattun, monente quoque Hcynio ad L at-* 
^e ad Apollod. II^ 8^ 3. SchoL vet. y. 50 (coll. rec, v. 46» 
vet V. 49): 'Ex Mi^iag rijg naiXaTciSog i;v, 'AXscfirjvrj Si 
xal ol avtrig aSehpol ix jlvaiSucrjg^ Sez legitimos 
e Ljsidice filios habuit Electryo: roQyotpovov, JSrQaro^ 
ficfjip^, 0t^Xov6fjiqv , KiXatviaf *Afi(pi/iaxov , Jfftfutxpv^ 
schol^ vet. Vratisl. v. 49. ApoUodor. 11, 4> 5. pro Deima-i 
dbo Chiromachum habet^ additquetres alios; Ljsinomum 
Anactorem et Archelaum. Tzetza ad Lycbphr. v. 93^ 
^Miiller. p. 884) : ^Hlexrqviovog fiaoilevovTog avv t^ yv^ 
• vaioil [dva^ot vwv MvxtivcSVf &v xa\ nat^eg, ^AXxiMyvri 
piv &vydT7J(ff vlol Si JStQaTo/iaTfjg, FoQj^oq^ovog, tfH;Aa- 
vofiog, Kikativsug xat Itiqoi^ xaX jttxvfiviog, vo&og aTto 
MiSiag 0Qvytccx^ig. — Phrygia erat Sfidea, coll. schoL 
vet. V. 49. ApoIIodor. 11, 4, 5. Tzetza modo cit — 

> axdnrta axXtjQag ilaiag. Hujus arboris lignum 
^davis baculisque veterum haud raro inservisse, sequentia 
docent. Hom. Od. IX, 319: Kvxhanog Qonalov ihti^ 
VBov. Eadem claya coecat Ulysses Polyphemum. Odyss. L 
dt. Eurip. Cycl. v. 454 (axQifAtav ihuag). Anthol. Pa- 
«at. XrV, ax, 2 (Incertus): JlalXdSog 7jv aTeXexog, *0 
XTHVwv (pupulam monstri) vavrjySg. Oleaginea fiiit Her- 

^ culis clava. TheOcr. XXV, 207: BdxtQov avro^fXoixn^ 
xorivou). Paus. H, 31, 13: Tov Si 'HQaxXia Xiyovavv 
avsvQovTa rov TtQog ry SaQfoviSi^ xotivov dno tovtov ra- 
fiHv ' QonaXov. AnthoL Palat. VI, iir, 3 (Dionysius): 
Hercules, rovro aoi dyQoriQijg Jwviowg avtog iXaiijg 
HJmqov aTto SQistdvif &ijxe rofjiMf QonocXov. JhU^ IX, OLTMPIA VH a|| 

ccxxxm^ 4 .(Kcyqiis): J^w^ahj» ayqulmw. . Ncffli^alia 

PoUiicis daya ApoU. RI;Lqd. II, 33 : KMXuiqoTta xQtiyQiO^ 

De aliis baculis y. Amhol.; Palat. VI^ cyi, 3 (Zonas) : Tos» 

£x xorivoio xaXavQOTt»^ ^as^ Pani consectatur* \J^ 

03zxin, 6 (Eayciu^): ^xtjnqsviou ^ozivou» Alips ligol 

efusdeai usus donij^c^s apud heroas .booiericos , nots)! 

Sprengdivi^: (reschichte der Botanik. £dit«nov^ J^ 

I* p. 34» -— nxX^^Qc^g,. punun inpi^juaiis oliyjs IJffliiqQ} 

colL Forstbotanik von Bechsteln. Edit. H, p^ 691^ 

Schol. vet. V. 5 1 3 '4nito^woTog |i;iloti. Melius ligni nativa 

duriti^ spectabitur. -*- i)f ^TiQvv&u J)iodji?jw sup^ 

cit. (scboL vet v. 52 : -Jlti^ayeyofuvov ei^ "dQy^ Q f) Ar JEps 

ud>einbabet.— iAi^^oi/r' iii^d^aXaiJuaiV Mv&iag. ^^^ 

Tet V. b2i Avvmok ixaxiQmq wov^cfd^Q^v^fy x^ x^y,%o^, 

nxa» tijg noXwg MiSiag,jmiJx tw ^f^f^fi^^ .XW'!^ 

TQog MiSipcg, atp* ^g xal *HXtxtQV4avog o AvxviiViogm 

HeTnius: ,^Ex thalamo matrls Mideffi prodeuntem/^ L e. 

j^AIs er aus dem G^mach Mideas traty^^interpretelbier* 

sdiio^ colL Both. FaofoAt itacpie Miiieam n^ XfrcyTfiniior» 

Tiryntbe coinmorantem, ^[unm cae^ fieret (coU. v. 91), 

qoamquam Midea mater |)roprIe in in^bb saa(OIymp. X, 

7.8) Midea haud admodum' romota fuisse verisrmilius vi-' 

deri potest. Jam' vertes: Tirynthe enm occidiiy qao^ re<« 

nerat a matre sua (ei wrbe) Midea. - Sed Vide, ne prae-», 

stet altemm iUud scholiasta&: Filium tMid^ar, ut Nostro 

est BQX^^O^ai ets Xixog coirey Pyth. III, 176. Tum^erit 

locus im^fffTiOtg quaedam minime abundans yocis vo&og^ ^) 

7) Strabo VIII, 6:*ff de axgonoli^ ( Tirjrntbis ) uiUvftya inii^ 
wvftoq AixvfiyioV Suxu di trtg jyavj^lfag niql dmdsita dtaSia' 
if^liog d* iail xixiirii naHij nkfioiov MUffa, iri^ ovaa ?^9 J^of- 
MTix^* indrn y^Q ^f^ Mi/ita, ig n^voia' aitij diMidi^, £g ii% OATMrtlONIKAI Z' 

•^ rSgSi norl y^&o^uhq olxiati^gf hajns qnondam 
terrce conditor^ coH, StraK X. 3 (de Aetolo): Xwpi?? o^- 
kiatrJQa. Paulo aKter Pyth, I^ 39. Schoh vet. v. 54 : 
^Tp So^ 6 tlivSciQog tmxai twv UttoqovvrtaVy Si^ iqjiag 
kivetq Tcal a^ag. tbv Tki^noXtpLOV i^ywJao&ai ibv (povov* 
V. quaB supra notata sunt. — Al Si tpQBvSv rftpa- 
X'^^ staqinXay^av xal aotpov. Legendum flfa^t- 
it"A'by|aV, aberrarefodnnt C^ via rectki\ colL N«m: X, 
16^ ' Hymn.- bom. III^ 255 ; * ATtmXotyx^li^ ^* v6q*o. 
' E&rip. Hippol. V. :239 : IlaQmlayxd^tp^ yvwfjutg Aya^ 
ffrtg, Delnde haQijiXa^ctV (a naQaTiktitti) ; schol. v. 56. 
a nki£,(Of i«e« ^<n/£^io) essetvesanumfociunt^ haud malek— 
A cst ycf^. Nec hoc mirnmj qnum non tantum omnis ge- 
ntsris homines, sed ipsi qnoque sapientes errqri sint obnpxH. 
A4ddJBo<^. nott critt. p. 385. 

V. 56—70^ 

Monitm a Phdba terram petiii Tlepolem us maritin»am, 
cni Jnpiter nata JMinerva aureum mbrem immi^ii . f4<ey-» 
revaaTOy oraenlum oonsuhutj coU. Olyarp. VI^ 64* 
Pyth. IV^ 290. Idem vero est oracnlum edere Fragm. 
inc cxxxv (Heyne T. III. p, l4a. Bockh. T. IIL p. 629)- 
. De dg pro n^og v. Matth. <)r. :gr. p., 845, — *0 Xqv^ ■^n- ttYha, Scbol. vet. Olynip. l^ 76: '^o MMaq wi^^^A^yth^ 

Pauian. II, 25« 8: Kujafiartw ds ^g in\ ^alaaaaf, irrai&€k 
• l ^dlafioi xSnf Jlgoixov 'd-vyati^p daw, inaysl&ovTw d' 
'ig t^ Xmq>6q(rf, irtl 'Midnav ig hqiaxtqav ^U^q, paaiUvaa^ 8t 
^aatv*W,$xtqi^<uva ip t^ Mtddtt xov natiga* AXxft^vtjg, in ifiov 
di Middag nlifv rb tia^pqg iklo ovdtp ikUntto. Adde^teph* 
Byc. r\ Mldua. OLYMPIA VII »53 

/ 

coll. Olymp. yi> IM. Tt\eQcr. XXX) 41 : Elniv n xqJ^ 
^Mh. Ta Sea/ia ol, 'mXwfah' . Non aliter 9)^61» Euripi 

m n^^&oq* — ftloov Bv&VVi recta viaj {. .e. mitiu 
mnbagibus^ illico . Oljtnp. Vt, fin. est evt^r^ n;^oog na^ 
rigado nnUis tempestatibus obnoxla^ ideoque breyls fellxH, 
^e.^^$ afiqit&akaaaoy vo^ov, Rhodum* ArdbuH 
lock(IiebeL)Frdgm»XXXiiVbftoV6a/cclip^. Nicandr.Ther^ 
y. 827: 'AXbgvoftov. . Nonn. Dionys, I, 83; JVofiav vyg&iK 
Hoau^fiov. Deinde Q. Smym* Xy 222 1 Nympha quaedatq 
^Jfiifialt] in insula Rhodo* -^ /laQvaiag an ay^xiq^^ 
Strabo 'SJS^ 2 : (Homerus) ovSafiov Sri ivtavd-a JwQuag^ 
ovofiayB^ f aiX*. ^ a^a jiioXiag i/npaivu xal Bouatavg^ 
€wep ixei rj xoTQtxia xov 'HQaxXiovg xcu tov ^i^xvfx^i^ 
ov uS" iiafiBQ xai. aXXoi (paaivy i^^Jgyovg xa\ Tiqvv^. 
&o$ amiQty 6, TXri7toXa(ios x. r. X^ DeLema v, inpri- 
nus Spanhem^ ad Callim. hjrmiiA in FalL v* 46. p. 65 9i 
59. — - evjd^a ^ori x. r. A. Bockhius: ..Oraculum Tle-t 
polemo Rhodum non nominat^ sed^ ut solet, per ambage^ 
sigiiificat^ insulam dicens^ ubi olim Jupiter aurum pluerit 
mMineryaenatalibus; unde poetarem hanc patrias victo- 
ris honorificentisslmam narrandi occasionem capit. Cavet 
enim.putes ffqixot dicendum ftussej si hoc verbum a^ 
oraculum referendum sit. Directe:inferuntur verba ora- 
cuh'; quac a.v. 35. adduntur^ poetse sunt/^^ Quae slnt 
oraculi verba^ atque unde incipiant, nescio; id unicum 
sdo, oracuU iuisse., sciseitanti Tlepolemo ita •respondere^ 
iit intelligeret^ qusenara ipsi -terra aii^i&aXaaaog pe- 
tenda essct. Pot^atque oraculum alio prorsu^ modo 
Rbodum indigitai^e,, fuam Noster, ci^jus intererat puto, nar- flS4 OA.TMniONlKAX Z' 

ratiblie ista Rliodfis faonorjfieentissSma (cle j^Tia Jot^ 
aiirea) suss inonoita proprto nonmie ita prsludere, ut 
tteri^ Fhobi&fidici maritimam copioaius ipse significa- 
retv Cbpia enim dicendi pol^etss^st^ non oraculi^ quod 
• solito rerbiosius fiiisse^ si Rbodi stiss significatic^i narr»- 
tiQnem de Minervce natalibus addidisset^ quae' salyo senstt 
commodissime abesse poterat. Neque enim Ph5bi terra 
conftmdi poterat cum«alia dvitate^ in quam Jupiter ipse 
' quoque aurum pluit^ Argjb* tJltunus enim locus non 
est pofibg afjupijf^alaaatog. Quare ezistimo^ oraculi ver-* 
hsL aut omnino non (ac ne directe quidem) afierri^ au^ 
' ai hoc displicueri^ vix aliam oratidnis partem istnc perti- 
'Ba^e^ quam quss agit de niye Joyis aurea^ poetam rero 
codem nexu saam de Hhodiis narrationem Mineryss ap- 
. positis natalibus inchoare. Quas dicendi libertas tum non 
reprehendenda yidetur, ubi brevitas narrandi Ijrica (Juas- 
ritur, oracuBqne alicujus verba ipsa non repetuntiir* ~- 
De nive Rhodiorum aurea i. e. opibus di£BciIe est^ post 
Tiros doctissimos nova afFerre. . Apponam' tainen« 
fbrsan a Meursio egregfo prseoccupata, cujus tractatio 
non ad manum est. AntboL Palat. VIII^ ccxx^ 1 
(Gregorius theologus) 2 Xgvabg fiiv ^PoSiounv inaxXvaz. 
Bt ex narratione ista colorem traxisse puto laudem AdrJ- 
ani imperatoris Anthol, Palat^ T. U. Appendix etc. p. 
830. Epfgr. ccxxxiv, 11 (Incertns): ^Aamxov og naaagg 
nXovtov xarixeve noXaaaiv. Rhodiorum opes vel se- 
cido post Qiristum altero adhuc satis magnas testatur 
Dio Chrys, Orat XXXI (Reiske T. L p. 595): Tovvavri- 
ov yccQ VfiBig fiiv xal TtQOft^Qov tjTB nlovauititTo^ tHv 
^'EPJpWi xal vvv it$ fiaiXov iatL Ceterumidem, quod 
%. V. nivem dicit, infra v. 91. pluviam vocat. De nive OLYMPIA Vn ' aSS 

poetanim iippropna v^ No9,ad Olymp* X^ GX -^ no^ 
ItVm Inmlam, dvitaiem^ Vel simpliciter regionem^ 
Pyth. Vni, l42 : HoUv^ Ae^nam insulam , Cf. intev- 
ppr. h. V. et V. 7L nec non LiebeL aJ Archiloclu fragranu 
LXrV^n* IXXXvm. p. 175. 504. Erat Rh. Nostri tem^ 
pore adhtic tQimliq colL V» 34. TemporebcUiPelopon- 
aesiaci &ctu5 awoptUfiib$ per etmdem architectum, qiii 
Pir^ ^ muniendo $• dwoMt^ofiivco prsefuit, colL Stra* 
bone XrV, 2. — r «;f v cr i <r t. SoUemnis Pindaro pliira;* 
to. Oljrmp» IX, 77: Zijvog rfxycuq* *) Pyth. ni> 50: 
Tj&p^at^ !4^)jUoyofii VIII, 87 : Alcmfcon heros nvyYO^ 
Wittk xijpfoi^. ^^X^^ XBXdrtf ntXixBi. Aescb. VII c. TIi« 
T.524: XahtriXat^ oaxu. Nomi.Dionys.XXX,2I: Xah- 
xiiXarop atj[firpf» XXXI, 12 : Xahci^laTov aQjitp^.iAnth^ PaL 
XrVT, tre, 2 (Incertus): XahceXarotg ;f€tAe(r£. Ibid. V^ 
CCXYH, 2 (P.Silentiaiius): Javaaq y^ahithatovq &al(i(iovs* 
'■^xoQVwav xat^ aXQav avoQOvoaa*. Hynan.hom. 
XX Vni, 7 : 'HSiftQOO&ev Jibg aiyt6xoio^£(P(TVfi£vafg wqov^ 
Civ an aO-avatou) xaQrivB. — Fa ta fiari]Q, eadem, quso 
Nem. VI, 3. slrapliciter fidtrjQ dicitur, coll. ibiijL interprr. 
Adde Nos eam notionem cum similibus uberius illustran- 
tes ad Olymp. XIII, 126. — etpQi^B. Cf. Hymn. hom. 
modb cit. v. 9 — 14., ubi poeta mare et solem addi^ 
cpice . SchoL vet. v. 68 : ''Hro* Sia tb avv onXoig yeV" 
VT]&i}vai, V Sid Tt;v pofjv ifo^n&riaav OvQOvbg xal rii*^ 
TJItimum dictioni pindarics convenit. 8) Qui jpie iQiajmjxyoig est. Fragm..incen. XIX (Heyne T. 
III. p. 89. 90. BocUi. T. III. p. S81): JcampaU fUfio&mQ / uqiajotix^a naxtq^ \ 456 OAT.MUIONII^AI. Z' 

V. 7^-99. 

Naiam Minervam Soljilios saas coiere primos jnssif. 
Qttod obtiti omiserlef sa^s factis sine i^ . Eos Jt^iier 
opibuSf MineTva atte beavit. Torf. Scbol. vet v. 71 : 
^Hvisea efieXJie xixTta&cu, 17 ^i6q% Addit idem schoL: 
Ex^l yap fiilXuv otxHv ripf ^eoVf noQ* oIq av ^QcSroy 
fxvTij &vqia iTtiTiXta&^* — (pavaifi^QOTog d^ifjutoi^ 
'YnsQtoviSag* Schol. vet. v. 71: ^0''Hkiog. VeU V. 
12; '0 'TTtsgiinvog ncug. ^Yst^Qitav Si elg rciv T$Tavaip 
9taTa ripf Tov ^HoioSav &soyovicev {v, 371)* ^ .Adde 
Bbckh. Explicc. p. 171. Nltsch. MythoL Wbrterb; Edit. 
nov. T. I. p. 895. Creuzer. Mjthol. T. IL p. 155. Est 
Sol Rbodiomni; Epitheton veteres saepius repetunt. 
Odjss. X, 138: ^IUuatfitSQOTOv 'Helioio. v. 191 : ^HiXiog 
g>eceqiftfiQOTO$. Hesiod. Theog. v. 957. coll. fragm. (opp. 
cd. Losn. p. 442) : OasqififiQOTOv ^Hslioio. Eurip. He- 
raclid. V. 744: AafinQOTaTai &aov (pasaifi^QOToi avyai 
(Solis). Q. Smynu II, 209: *Hilu>g (pa^aififiQOTog» 
Nonn. Diony.s.XXI,284: Oai&m q>asaifiPQOTog. Tze- 
tza Antehoni. v^ 5 1 : ^Pa^tfiflQOTov ysXioio. Orpb. uii&, 
V., 129: ^PasatfifiQOTiff Soli sc. Non aliter de aurora, 
Hora. II. XXIV, 786 : <PaBaifi/3QOTog 'Hwg. Orph. Ar- 
gon. V. 1082 : (paeaififiQOTog ^Hmg* 4^thoL Palat. I, cxix, 
27 (Incertus): ^asaifi^QOTif 'HQiyevsip. Orph. hjrmn, 
XXXIV, 8. Herm. (de ApoUine) : HavSeQxig ix^ tpcXbifi^ 
^QOTOV oftfia* Id. h. U^VI, 2 (de Vulcano) : (PasaififiQOTa, 
Scufiov. Id.h.LXXVIII, 1: <PaBaifi/9QOT0V tifiaQ. Try^h. 
Y. 226: <PaeaifAfiQOTog '^HQtj. — fiiXXov ZQ^<^^ fpvX. 
SchoL ' vet. V. 7 1 : To fiiXXqfV TCQayfia* Schol. rec. 
V. 73: Tfiv oixfiatVy ijv cfMXXev i) Idd^a notiiaHV iv 

Tolg OLYMPIA VII '- »57 

T0% 'PoSioi^ aul ^i] yiinjTctt ti iflt;tQ^ioif stgo^ t6 >!? ol^ 
infim iv ainotg. Ibid. schol. rec.: JiAr^ avtty^ahx^ 
fcaUey ixn rijV ^eoi^ o^fjOBiVy iv oig av nQiathtq &vaia 
«WTp ydvrfTau Bockhius : ^yProxime Jntnrnm de^itam sm 
^ffficiam: nethpe Sol* filiis dicit^ mox fiitufo Jovis- partii 
primos eo8 debere Minerv^ sacra facere/' SimiKter Thier^ 
sehius : ,^es Diensts Annahs/^ Huic non ^alvc^satur jusua 
Pindaricus^ coll. inddi Sed vide^ ne prsestet rei»ya/ir cor^- 
siitutam proximeqne fntnrdm^ vel simpliciter rem proxi'^ 
me futaramj pro XQVH^, ^^Qay^a', coll. ^choH* CkUims 
hjnm. in Dian. v. 104: Mfya ri. »/pa>g, p»o ;jf(>v^a, colL 
Schneider. L, gr. v. xifio^» Adde Blomfield. gtofciar. in 
AeschjL Septem ci Theb. v. 50 (p^ 96. Lipsv) ct indici 
Eurq>«Bames. ~^ataiv fikoig. Heliadis; Schol* 
veti V. 7 1 ; Totq mgl ^Oj^fwv. nal KiQ^atptyv. Dio Chiy^ 
«>st. On XXX Vn (Reiske T. H. p. 106): 'PoSog fiilf 
HUov* Ejus dei imagines in insula frequehtes fuisse^ idem 
Dio tcstatur On XXX., monente B. Thorlacio, Y* cele- 
herr., m Proluss. T. L p. 104. Nec isti HeUada imagini-' 
hus caruere, coH. Dion;« On cit., Reiske T. I^ p* 616. ^ 
^g av tcriaaiev* Uty simulac naia esset Dea^ conde- 
^^i, pro ^al xTiaai x. t. Ai De lag av c« optat.,v. Matth. 
Gr. gr. p. 737. — fiwfibv ivagyiic, aram magnitm 
ideoque conspicaam. SchoL vet^ V. 76: Tff xatatrxBVp 
ttohtTAii tvYxwovtai Nec hdc male. — &vfi6v la-^ 
9a$€V. V. ad Oljrfip» n, 26.pag. 81. — IlQOfia&eog 
aiSiog^ Sic scribo^ non nQOfia&ioQf nt sit: Promethei 
reoerentia, non prndentice revererftia . Durtlm dices . No- 
bi»^ respondeo, non Graecls, qiii audita hac voce (imprd- 
|ffie licet intelligenda) bei istiustadmonebantuf, ut V0(« 
KvnQigf ^^Qfjg eftc. eorundem numiniim, quando istSB 
Pind. OL tt Pjtk. 17 \ 4 ' ajS OATMniONlKAI. Z' ' 

amorem^ belliim significabent * ^ SkniUimiis est Aeschjh 
Plpm. vi&ct y* 85 1 ^evSmrvfnag ae Saifwve^ IlQo.iiTi^ 
^ia KakovaiVh avtop yaq oi Sei UQ0f$7]&iidg^ ^^Ortjf 
TQonco n;^ S' ixTtvXca&^au tixyrig^ Ubi /)mnis perLbiC. 
ficetia, si nomen posieiritis mintiscula scripseris. Idem StippL 
▼• 702 : Tav. nohv x^arvPOh ITQOfjUe&iv$ ', svxoivofiriTt^ 
^HfX^f qtiod tdtynum imtecedekiti^ figuts^ interpretatio est . 
Talia piQ lusu proyerbiali babeo ^ nobf^ miro duroque^ 
non Grascis^ quoa appellatiyis Varie lusis^e constat, coll. 
</ EbnsL qd£uri.Bacch. y^ 508. p. 68.Lip$. Setiimm nominis 

scbolLit^ exprionmt: ^H ;rc^ talv fuXXovf(&v hQoyvwai^^ 
nqofafd-uas jtQofiovlsvai^f to HQoaxon^tv t^ fjuXiiov* Con^ 
textili forsan conyenientius t Rebierentid €rgd enm^ qni 
consiUo tejuhat. — aQBTal> x^x^Qt^^ MjusfMdi hominet 
* gnavitef et strennte agtint^ eventnqn^ lcsto otnaninr. 

SdioL rec* v. 81 : '0 fiira tov nQo^fi&vX^va&ai nouSv 
T& ofiov ti xtttoQ&ot t6vto xal ^^Sovip^ IJ^tf^ Stb xotwq^ 
&wxwg%'^inl fiav Baivti Ttxtti Xa&u^ afixfiaQ^ 
Ta vi^og^ De h. psrtictdac fAov {enimvero) ttsuty. Vi- 
ger. p. 242« Otnissutn antea fiiv^ t)emde qiiod hoc L 
viipog Xii&rig tsst, alibi isst nilayog^ AnthoL Palat. XV^ 
xrxxx^ 3 (Ignatius): TVjft^v rQafMfi&ttXfjVy Xi^fjg xev&o* 
fuvfjv mXmyeu Adde Horat. Epod. XIV^ 1 : MolHs iner- 
tia cilr talBtam diffnderit iinis oblivionem sensibus. Simile vr^ 
4pog nlentii, quod oblivionis vim habet. AntfapL Palat. 
Vin, XCYi^ 3. 4 (Gregoritis tbeologus) : Kal xaXbv n ti Xi^ 
Xeinto fter* av&Q<onoiaiv oXtoXeVf Oi Si Xoyoi^ aiyijg afiff'' 

4) Simitlimui est proverbii uftut Pylb. V, 35:*0? ov tap^JEnifiO^ 
N &iog ayioif oyfitoov &vyatiga^ JJgoqiaaiif, i. e. Bi expUcarg ve% 
11$: excUiationem^ ft ipse locut tupra dictit b^e p4« 
M trociiuitiir. QLYMPIA VII 359 

t^akwto vifpoq. Schol. yet« y. 82: T^ nQOVota intfiaU 
vu y« fiipf xal Xi^&Tig ^ri anQoaSoxrftov. Stipra r. #3. 
erroref hominummentibns impendent, vX nnhes puto^ coB» 
h..l. — xal naQiXxBi. nQafiiar^av OQ&av 69oP 
i^ii (fQtvSv» Ahlw. legito^ovff, metri caosa, colL usd 
Eoripideo (Ttrjfiaratv oSovg, fisQifivTjg oSovg)^ (fiil tameil 
ploralis non prorsus facit ad nostrum locum,' rdiquo Pln- 
dari usu nostrse sententise magis cognato satis' defensum. 
01jmp.Ii 178: 'OSov Uym. Carm. ffi def. sol. (Hey- 
ne T. III. p. 59. Bockh. T. m. p. 600): So^fiag pSov. 
Pyth.111, 184: l4Xad'eiag oSov. Fragm. inc.XCIII, 3 
(Hcyne T. ni. p. 1^7. Bockh. T.'lII. p. 648. 49): -2i- 
)^a$ bSog. Addo Eurip. Hec. y. 727: ^aiv oSov fiov* 
XtvfuxTfov. Hippol. y. 391: Trjg ifirjg yv(Ofifjg oSov. 
Ceterum uniyersa ^ctio inversionem redolet, pro ypi- 
vag naQiXxH ^oi oQ&ag oSov. Schol. rec. v. 84: Mera^ 
^iQii rovg av&Qmtovg^ riyow e^to rov oq&ov xal 
fiQoofixovrog rid-i^div. Simillimus Empedoded y. . 
304 (Sturz. p. 527)': *^HstiQ re fuyiarrj Ilei^&ovg av&Qd^ 
stouiiv afia^tr^g elg tpQiva niTtreij L e. in quam 
nit&ovg semitam homlnes yeniimt. Contrarium nostra^ 
scntentiae habes Pyth. UI, 181 : Et Sivota rig exu &va^ 
ruv aXa&eiag oSov. Obliti ergo Heliad» unum ex 
hiserant, quorum ipso% pater admonuerat^ quasi nQOfitjr 
&evg quidam, i. e. cq^silii s. praemeditationis auctor. 
Schol. vet y. 84: Hccq' avripf rijv leQovQyiav rov^fV^WD- 
Tffroi; nQog rag &vaiag ineXd&ovro. avx ey^ovreg ya^ 
«i'p ttv^X&ov eig ripf axQonoXw^ x. t^ X — Kai roi . 
yaQ. Ei revera daplicis iUias senteniiiB veritas in iis se 
ctnnprobabai y namqne etc. — ai&ovaag aniQfM^* * . 
fpXoyog. Schol. yet. v. 86 (colL schpl. yet. v, 84): TS 

17 * f t ;f^p t) A T M n 1.0 N I K A I . Z' 

nvf^ coll. Hoixu Od. V^ 490 (^JSTr/gua frvQog OfaCvnf). Il>i- 
d^: ^YsiixKavfjia. Deiiide: Tov av&faxa Si l^y^t i] 
fJQV amviHifcu , GIoss.,v» 37 1 ^dvd-Qaxiav. Damm. v* 
.CniQfifc (p» 22^2): Ignem, qne accendere posseni sacrifi* 
ffiam in iemploh fibckhius: Fomes ei simHia, Thier'*- 
schius (T. If p. 77. not. 12): Feuer« Melius puto non 
deceraere^ fi. ^tfomes s. ignis^ qui ipse fomes est quo- 
dam sensu^ i» e.iinde alius ignis excitatur.^) — z^y^ar 
^ anvQOif i^oig aXoog iv axQonoX^im ScboL 
yet* V. 86,: ^3roAA«yi<>5 6 noprjvfjg qn^Oiv, oTivQa ropg jPo- 
fiovg Uqo &yeiy di.a rijv nQog*'H<faiOTov ivexa t£v ya- 
fimf ex&Qay^ oTiJneSba^ riiv^Ad^rivav /Sovlofievog ovfitu- 
i^(vai, colL Creuz. Mythol. T. II. p. 652. 739. T. IV. p. 
226. Thorlacius I. c. p. 105: j,Cur ajtVQa sacra soli [Mi- 
nervap] destinata fuerint, tacet Iiistoria ^ Si conjecturis in- 
dulgere liceat^ forte noh improbabile videbif ur istorum sa- 
crorum solennitatem a remotissima antiquitate repetere^ qua 
ignis usus hondum iuductus fuisset. Sic Svuv de oleribus 
initiofuit adhibitum^ nec nisisero adsacrificia cruenta trens^ 
iit. Poterat deinceps ignis in vita quotiiiana usitatus fu- 
issej et vetusta tamen consuetudo^ sacris sine igne operan- 
di^ durasse immutata* In ijxythQ^ de quo nunc agimus, \^AS/kmm4^..^^ 9) Ovid. Metam. XV, 347*. Maieries hahens semina Jlammae, 
vertente Maximo Plahtide (lioiis! p. 673): "ailiyy ani^fiara 
nVQog ixov<^v. Virgil. Aen. VI, 6 : ^emtna Jlammae Ahitru- 
sd in venis silicis i Antho^. Palat. VI, xxxvin, 6 (PhiHpptis) i 
SniqfM Ttvqhq a«feiy nitqw intaiaftBv&w, Deindte tmiqfia nV' 
^f essc poterit igne natas, editus. Nonn. Diohys. XXVIII, 
IS9 ! S^sarhv ^ory diftagvyfia, Tantff Tnuv iantglti ipXoj^ ^ni^ 
f»u nVQo^ £iuslo7ti Ms* af&ono^ iaxa^emroq. *• OLYMPIA VII • 261 rix obliti ftiisseut Rhodii ignera ad novuln sacrificii genus * 
adferre^ si religio flamnais caiere non potuisset. Nnm 
cartenmi ipse insulde, radils solis )obnoxia^^ situs fecerit^ ut^ 
prirai et rudiores incola^ carnes in sdle torruerint, idpoque 
igne serius, quam aliae genteSj usi fuerint, pe^itioribus ju-* - 
dicandimi reliiiquiraus /^ Apollonii ratiQ per se quidem 
aoite excogitata est, nec tamen nostro loco copvenit. 
Heliadae ex ea interpretatione ignem. de indusiria omitfeera^ 
debebant, ne offenderent Minervam oblata eadem materia,> 
cufus patronus (Vukanus) deam violaverat. ScdPind*- 
nis (s. Rhodii) eos ohHvisci ignis bblationem facit. De-' 
indeHeliadae Minervam.rece/w natam ven^rantur^ quod vix 
constat de Vulcano deam tentante Erechtheuraque gene* 
rante. *®) • Poetae narratio aliam interpretandi yiam ojh 10) Beam teqtat Pro.m^theut, eujyaa artificlo (alii alios narnmti^ 
schoL vQt. ▼. 66) editam e patris capite alii tradideranln 
coU. schot. vcl. y. 66. el Creuzero AfythoL T. IJ. p. 653^ 
Ctt)uftBam Graecorum civitatis is mythus (uerity non satis 
expeditaai est. Schwenkius Etymol. mytholog. ^ndeut p, 
173. non male dc Atheois cogiUt: nMit Hcphaslos trifft 
Prometheus^ zusamraen in dcm S.chlagen a^f Zeus Ilaupt» 
bej der Gpburt Athc|ie's (Apollod. l, 3, 6). Gleichwie Ho- 
phastos ergriff auch den Frpmetheus Liebe au Athene, und 
er ittchte ihr, >vie Jeaer. Gewalt ansuthun (scjiol. A^»oU. 
Rbod. II, 1249). Auch die yerchrung bey^er. trifft zu 
Athen zusammen (schol. &^h. Oed, Col, $5) , m^ Vv9.J^^' 
the^9 erscheint in hoher Wurdo." Sunt pr&eter<|uam alia. 
licfct h- K noji ej^ponenda, <|uae probaljile n]i.ihi faciant, ,^siie 
PrometheMm syskematis ^fcnliq^uioris irielvKrisfpe Vvlc^num, « 
I>ii« IMJSteriorib.us, s. Cronidis, ii^jperiq suo priYatu^m .^, Nar- 
^ationem vero de Vwlcano et Minerva Atticam fuisse, noii 
Phodiapamf nuUvi dubilo, ^uai^ciuani iu ^w^ jn> thi labQra- . a6a OATMniO^NIKAX Z' 

tendit. Primo v. noaixoi alludit ad narrationem scfaol^ 

* I 

tar . Creusor. MythoL T« IV. ^p. 226 (oolL T. IL p- 652^ 

739): »Dioso Gottio (Minonrii) ontBandct avck die Feuer^ 

Iiraft doB HcphSitus; dieso loatore gl&het abor anf «U irdi^ 

•cbtos Fcuer gegen dat himmlitclio . Der hohon Jimgfraia 

f foll Gewalt geschehen vom tellurnchen Fouorgotto /* Inter- 

pretationem localem ot genealogicam tenendam ossOy Erochp 

thous s. Erichthonius Atticus isto'coitu'*oditas affatim docot. 

6od qnonam sonsu? Habesno narrationcmf quao avrox&irtir 

Atticomm ortum oxplanati an unins alteriusve gentis Atti- 

oao, 0. g. artificum ( si quidem faoro) Hophaestidamm? Pri« 

tts placetob Erechtboum, Atticorum auctorom. Evocabat 

terra avroxd-ova hunc a/i^Topa dei cujusdam somen infu- 

sum . Jam quare Vulcani ? Ob artem populo ingenitam . Is 

optime tum eligebatur, quum Minerva virgo dei alicuius li- 

. bidinem cicitare dicta esset. £a eaimVuIcani nuptias qui^ 

I 

dem repudiaty nec tamen omne dei consortium . Erat qiup- 
pe Athem's (Creuz. Mjthol. T. II. p. f 38) ^ Il<pai<nofiovXij et 
Sovlala, i. e. Vulcanum (artificem ; mento ,Creu«eri ibid. 
p. 739. iepidos fontes € terra emittintem ) consilio JavanSf 
ut aliis quoque epithetis Vulcano opifici maximo affims est, 
de quo v. Greus. I.^it. T. II. p. 3o8. 684.744. 7^^' SchTrenlt. 
Etymol.' mvthol. Andeut» p. 235. Eadem vero Vulcani uxor 
Apollinisque mater est ex alio Atticorum mytho, coU. Creus. 
{bid. Quod priori mytho non repugnat . Frat onim dei ali* 
cujas, non terrigenae, ortus narrandus • Aliter priorem my- 
thuift' tractat Schwcnltius 1. c. p. 178 : nDa Atheno ebenfalls 
Kdnstlorin war, und selbst darum die Hephastische hiers, so 
ward oino Liebe dioses GotteS%|^u jfar erdichtet; und weil die | 
Keaschbeit der Gottin derselben widerstrebtc, nahm sie eine 
andoroRichtudg, und Erichthonius kam in diese LegendOy der 
doch in oinem otwas nahen VorhSItnifii su Athene stehen 
soHt^.*' Deniquo Vulcanus ot Minorva connuhio juncii a ih- 
tox^opag Atticos gonorant tosto Critia Platonis (opp. Bip. 
7. Z, p. 40) • Timaous (T. HL p. 293) Torram addit. OLYJVrPIA VII »63 

rtL Y. 71 (colL IKodoi?. Sic. V, 66): 'Ji^Bv yaQ fiiXJLu^ 

wmf Tiflf &a6v^ naQ^ olg av n^i^Tov avxy &voia imri" 

isodf* Deinde contentio interRhodvm «i^iamqae Gf^^cia 

civita^em (Diod. L c. Athenas habet, coIL scholL Pind. 

ad r. 86) significari viddtur, utra MixieryaB cultum pri«- 

or habuerit; E Piodari (s« Rhodiorum) parrat|6ne pricH 

m deam Rbodii coluere^ sed comi|iisso'vitio« Eo vita^ 

to altera civitaa Miperyam d^inde (Diod. L c; Tixv Si 

rore fiaaiXevovrof^ t&v ji&i^vcciarv KixQOTia inl rov sw^ 

Qoq diiaat vanQOv) coluit, quare de eadem quoque 

dici qaodammodp poterat, quod habet schoL vet V* 71;^ 

Swiflfi 8V TtQtiroig *Ad7ivaioig -diioaif sc.igne* Deni- 

que Minervas Rhodiacse cultus summas antiquitatis (colL 

Creuz. Mytfaoi, T. L p. M2) aliquld retinuit^ cum ftie-» 

rit avaiu4txrog & anvQog, Ejus formac excusatio quffri 

tum poterat, quupi pon taptpm pon vbique (coll^ Creuz* 

ibid.) deonim sacra igne perficerentur . Ta^em vero ex^ 

cosadopem redolet illud Pindari DiodoriquQ dc obliyione 

Heliad^rum^ quod simul «ummum eorundem studium ex- 

primit, i^eliquos in dea colenda praevOTtendi, i^^ostrem^ 

de cultu Ahodiorum solari adi quoque Jacobs« AnthoL 

gr. Lips; T, VIIL p. 353, 362. T. IX, p- 52, ^ aXaog. 

Gloss, V. 89 ; 'IeQot\fyiav. JMelius schoL rea v. 79: iVi»- 

oy, coU- Heyiu ad L <-^ iv axQOjioX^h UMioram, 

wlL interppr. AnthoL Palat, XV, xi, 1 sqq. (Incertus) ; 

*Eaai fiiv aQxairig AivSov xUog^ ^ArQvrdrVYft 

it^afievrig oy&oig ovQavioiavv tixQa^^ 
fU^fov f caj yarp^ yatav inr)QaTov inXtro (prjM 
noQd-^vixiigj yXccvxoov nlr]aafiivfjg j^aQirarv^ 
Ubi prb infiQarQV legere poteris inriQaroqj coll. Pyth* 
V,98: ^EnriQarov xUog. bthm. VI, 17: Jolav innga^ / a64 OATMfJIONIKAl Z'» 

xw. Reliqua h^jus epigrammartSy qose p. 148. tentayi^ do- 
cent, de oliva quoque mter Bbodios atque Athenienses caa*- 
tentionenx fuUse « — xtivoii^, a f/kiv iav&av ciyo^ 
yofv viffikav no^Kvv va^ %Qvg6v. De ohUvionis 
daropp Rbodiis iUato apud !^pstrum Bhodios laudantem 
nihil; immo hona tantum refiirt^ quae ez pbsequio ^trtsnue 
Pfa^sti to. in eos redundarint. Schol. rec* v. 89; ^Exeivm^ 
f/Uv ijypw %aQiv ixilvwv reiv 'PoSiayv, Dativus est vul- 
g^is atque inter ayayci)v et vgb amhiguiu;. Nojitnun lo* 
CHm exprimere videtur Himer. EcL XIII, 34 (Wexnsd. 
B. fi36., coU- ihi Wernsd.) : 'Fo^iov^ (liv dii loyog va&ij- 
Vai» XQ^^^* ;fpva/7if iirt avTpvg rov Abb^ y^(fiXriv Qri^avrog. 
Adde quos ad v. 63. e Meursio citat Bbckhiiu. XQvaiau 
novTov de auri copia Phonis; habet Athenaei (Qhoril. ed. 
Kake p. 227). Aurym otpes esse possunt, quas parabal 
mercatura; quod videtur quoque Xhorlacio L c p. 107. 
Neque tameu excluserim soli fertilitatem, de qua v. inir^, 
— uiuT-a Si aif.i^a.ifV cinaas xixvc^v ndaav iz^ 

X&ovioiV PXavx^Tti^qaQvaTonovoiqx^Q^'' ^Q^ 
tBiv. •cbol. ^ec. y^ 89: IlaQuxtv avrotg xgccTBty tov 

^nix^&ovuav. iiara naaav rijpfriv. Sta x^^^^^ a^i.aton6vm* 

j^andem ordinis simpltcitatem tenent Hejniu^Bbckhiusque. 

Aliter Thierschius : ^Sie selh^t auch Igbrte die Kiinste der 

Menscheu Alle dem Yolke^ die Gqttin c^uukeleii Blicks^ 

imd der Hand' ^uszeicbnead Thun.^^ Verbis, Pindari vix 

convenienter. ~ Siqya Si ^(aotaiv iQn6vt^aai t?** 

Qfioia xilev&bi, (piQov* Clari fuerunt Heliadae mira- 

bllibus uperibus, sed cum veneficii prsestigi^irumque ipfa- 

mia^ coIL interppr. Eam ob causam sin^ulacra sua vincire 

dip^b^tur, ne eflhgerent, schoL ruc. y- 95^^ coU. Polen^one 

apvid ^cbQl. vek. v. 95. Ideiu iniraculum Jfedolet Hom^I^ ' oi4.yjm:pia VU »6$: 

XVtlly ilj.y dt. schoU vet. v. 95. Eam notam pfimum 
remoyet y. Ofi^Xa^ delnde sententmi JctivTi^etc. JVo/t- 
a-ani viva, $ed vivis nmUia. Alio sensu dicebantur 
Bbodiorum simulacra histrioribus slmilia^ de (pio v. Dio 
Cluysost. Or. XXXI (Reiske T. h^. 647). — ji^ Si 
xXios fia&v. Pyth. I, 127: Ba^Solov. AnthoLPa- 
iat IX, Duacv, 3 (PhilippuS): BadvycleiQ ovvofi* 'Ofir^ 
pou. Idem ftiit viri nomen Pausan. III, 18, 6. ~ ^flf- 
ivti 8i xai aotpia fiei^aiv aSoXog rBli&BU 
Sententia multipiicis ambiguitatis, primum propfep xai.; 
SchoL rec. y. 98: To xal rj *Attmov, Sotibq (pafibf tb 
fi xal Ttot^iiaco; v BT(o* xai TcS SaivTc ^yow rw fia^ 
9lmi tvffvei tiKi&u xal vnoQx^y xal f) ootpia fiei^os^ 
ti^ «I £vq:v'lttg fiovijg , oxqaTog xal aSoXog* JiiyBV Si 
!ia Tovg ^PoSiovg dg ovtag xal SQaaTt^qlovg tta v^ xcX 
flopa Ti]g ^A&ijvag Sidax&ivTag. *^) Eam rationem si a 
priori distingUere volueris, xal etitadeo,. Si ot-n distin- 
guis, eum sensum fimdet, quem habet Bothii versio dein^ 
dc allata. Jam vero de fiei^ayv quaerendum. Scho- 
Kastes modo allatus comparativum opponit mHpviai Sa-' 
pientia, quam non sola ingenii fellcitas, sed etiam extrin* 
«ecus parta doctrina gignlt, est aSo?.og, coll. Demosthene, 
?uem dtat Valcken. ad Anunon. T. II. p. 70. Dps. 
Aqite. Sed poteris quoque y. ^e/^/i/v allorum hominum 
Mpientiae opponere, ut sit ootp. fu sapientia solito major. 
Ita post Sehmidium Hejmius, Bockhitis, Thierschius; bene, 
puto* Bothio Sk xai jungenti locus himc sensum habet: 
)>Auch ist grosset des kundigeu Maxms Weishdt^<unent- ■*■ r- 1 1 ) !(Iiri(icQ ibidem^ Tu /lui^ovji xal ^ adalog aocpia (jLuiuy yl^ 
moit. / / _• %6i6 OAXMniONIKAI ^' . 

•IjBllet vonTrug.^^ Ita lod wibiguitas noa ejidtur^ sed su^ 
getur^ coll.Bockh, ExpUcc, p. 173, «*- a ^ o A o ^ SchoL yet» 
T. 98 : ^ASivawif yaq^ iv tun, miriaaa&iu iniSei^iv ft^ 
ffMd-inrrOf i* e* $ine ihipedimezito $• periculo^ coll. jsdioL 
ifaid.: * AvBimoSiaro^ Ad yeruin propius accedunt ibid* 
alii Grascorum: ^JEvr^xy^ avtiiv Xiyaai^ xcu aSqXfnf^ a 
ianv anlffif. Sensum aperit sola Bbodiorum historia^ de 
qua y. interprr. Prsestigiaruni insimulati efant antiquis- 
^mi Rbodii, s. Heliadas, coU. ils^ quae de Telchinibus 
congessere docti, Denique Heynius; ,,SciUcet respici su- 
spicor Telchin^Sf qui olim in Rhodo fuere^ mirabiles ope- 
ribus et ipsos claros^ sed cum yeneficU infamia: y. Dio^ 
4or. V, 55« lis nunc opponuntur seriorum artes /^ Fal- 
60^1 . Ab Heliadls ipisis^ noti a posteriorlbus infamia ye* 
neficii remoyetur. Jd suadet contextus, qui Heliadarum 
Mi|iervaB sacrificantlnmsubjectumapertecontinuat, No- 
ster itaque^ Rhodiorum encomiastes, eorundem artis quen-- 
dam florem ad remotissimum aevum rejicit, colL Thier- 
8chii Epochen der bildenden Kunst unter den 
GriecheB, Blssert H. p. 55.; quo jure, ipse yiderit. 
•*-' De Telchinibus post Meurs. et nostri 1. interprr. le^' 
gatur nunc Hotkii doctissimi Oeta T. L p« 345—356, V. 100 — 140, N 

Foeta ascendit ad insuiae Bhodi ortunij unde^ 
HeUadis repetltls, ad Tlq)olemum reyertitur. 0av%^ S* 
avO^QtaTi^v nalaiai Qtiaiig*' Bhodiorum, narratio 
antiqua; quas an fuerit anfe PlndaTum a nullo poetarum 
tradita^ ut Bbckhio yidetnr cum scholLy. 100.^ mihi du- 
bium est. . Immo, quum istas QifaHg antiqune foerint, \ OLXMPIA VII %6i 

Rhodiorum ante Piudaruia encomiastas de insule orig^n^ 
bus ceGioisse, aliqui suspicabuntur. SchoL rec, y. 100 : j£o^ 
j^M inf&qwimf i» noUoS xfovm aS6(Hvo$* — Sati^ 
ovTo. Miillerus adLjcophr. v. 629 (T« Lp. 110), ^jHom. 
E XXm, 121 : Tol Si xd^^va no0(A SamPto, quod re^ 
sgoniet x^ Ladnorum: carpere viam, ut Heybe ad h» L 
aonota^ et secare ceqaor . Foitasse ap. Pind. OL VH^ 103 : 
JJ^oifa Sa^iovto Zsvg rs «ai a&avaroi^ voc. Scct^&m 
ddem est subjectum potestati .^^ Comme^tum^ Pindari con«* 
textu refutatum^ qui de distribution& singularum terrse par*. 
tiuminter Colites agit. «r* ntldyit. novjifo. Ahlw«: 
j^Ibendum novtiav ex v. 11 [24]." Inunemor fuit Vir 
egreglus pleonasmi admodum triti. Pyth. IV, 69; Eiva^ 
lia qfAjua. v. A47:^£v t* wxaavov neXdytaau * T^i^ffsu 
iDc. XUX, 3 (Hejne T. m. p. 107.*Bbckh. T. HI, p< 
€79): '£v novtov nelayeu Hyqm. hom. XXXITI^ 15: 
Jii^ odM/Baciv» Archiloch. Fragm. LV : *Albg nsXd^ 
yioaiv. ^ Theogn. v. 106 (Bekker.) : Ilavtov alog. Soph*. 
Aotig. V. 345: Ilovtov «' 'nvaXicnf (pvaiv. v. 955: ZZa-' 
layiuiv dlog. Euripid^ v. in indice fiamefcianse vv« alg, 
nilayogj novtog. Apollon. Rhod. HI, 348: Ileldyt] dXog*. 
Diog. Laert. IV, 26. p. 242 (Meibom.): Ilildyzaaw 
wuavolo. Nonn. Dionys. XLIH, 159: ^jfXbg dXptv^ov 
vSiaq. Q. Smym. XIV, 539: ^AJubg akiAipfn Orph. 
hynm. XLVIII, 7: Ilovtog dUSovnog. Anthol. PalaU 
YH^ Gcccxcv^ 3 ( Alcseus Messenius ): JSHiia S$ novtog 
'ETifvilf* AlyaUf qai/yofuvov Tukdy^h* Alia congesslt lae- 
I^adArchiL supra'allatum. -— dlfAVQotg /Jiv&Ba&v* 
Idem, quod dlbg fwxol Pytb. VI, 12. -^ SvSb^^bv» 
Gloss. v^l06: *A\iimjasv. — dyvbv y^tbv. Ob luds 
naturam^. qua ipsa quoque pura dicitur. Pyth. VI; 14: 


• wV «^ / i6a ' oATMnioNiigAi z'. 

0au xcc&aQta. IX, 159: XaQittav xa&aQ6v ^^yyog. 
Ftagnt inc. CXVIII (Heyne T. III. p. 129): Kad-agirv 
ifiiQag aiXag. Fragm. inc. XXXIII (Heyne T. III. p. \ 
9^. Bockh. T, III. p. 630): *07mQ€eg ayvbv ^piyyog. — 
flvaa&ivti. Mentionem facientiy ut Olymp. YIj 156. 
fuav^a&aif — apiTialov» Bockhius (atbdpuiante Thier- 
ffchio) legit afi nalov fiilXev &ifUVf L e. ava&ifitv, quod 
^ naXog non magls formetur avanalog {afinakog), quam 
a Xoyog substantivum cevaXoyogf quam resors Sisors .'^ Ve- 
rum ab bSog ^escendit avoSog^ avanavXa a nccvla, ava- 
nvtvfia {afinvevfta) a nv^fxa etc. Quare cum Ahlwardtio 
ad ufmaXov cecurro. "^.av^ofiivav. A plahtis petitum, 
coll. /Jldar^ v. 127. Schol. rec. v. 119: ^AvaSiSofuvrjv. 
Bene. Schol. vet. v. 1 1 1 ., rainus simpliciter : ^Ava^laarr^ 
Ccfi &aXkovattV iv rjj &aXaaaii xai naaag vmQ^aivBiv, 
•^ itoXvfioaxQV yaiav av&Qionovat> xal ev(pQo- 
va fidloig. Rhoduscoelum solumque felicissimiun ha* 
bet, oolL Both. T. I. p. 110. Khodi fecunditatem spec- 
tat Nonn. Dionys. XIV, 47: EvxccQnovo ^JPoSov. Q. 
,Smym. X/222: 'PoSUov iv niovt' yairi. — ^fpvaaja^ri;- 
ycr. De hac voce v. schoL vet. v. 118. Spanhem. ad 
Callim. hymn. in Cer. v. l^. p. 822. Schneider. L.gr. 
V.- &ftnv^.' Nostro Musas Hora^que sunt ;fpi;<reJ^m;xf^, 
colL indd« •?— AdxBOtv. Schol. vet. v. 117 : Ilt&avwg 
St Tfiv Adytaiv naQifiaXty inel neQlxXi]Qov [Xd)^og *Ae- 
Xiov V. 107] Xoyog, coll. Tjetza ad Lycophr. v. 14^ 
(Muller* p. 406). Deinde Parcarum una adest^ quirni 
sermo sit de nascenie Rfaodo, coU. ad CHymp. VI, 7^ 
p^ 199. •— x^^Q^^ dvTelvaietc. AlibiParcfle pactum 
confil-mant. Nonn. Dionys. XLII^ 527r: ^'JEfineSOg oQxog 
9fl¥ KQOviSf^ xal' yafa xcu ai&ijQ Kai atvyiac ^a^&dfuy^ OLyjvtPiA vn 069 nov fii/av, Hal^e^tur tj^esfolmiddedejurantSnisDi^^ 
ria spectante6, sc. fUyaq oQxo^f d^^Hv ogxog, &ifiv (Uyag, o^ 
xo?. Hjrdaii. bom. I^ 79: Miyav oqxov* Uy 383: ^{< 
ywf ^ istiSaiofuci ogxov* lU^^Si^Sifioae Si /liyav oq-^ 
xoy, S^ TBTilsafiivog. iariv, ^Atffa^ihri XBfpaXtig nofQOf 
Aiog aiyioxoi4}, Orphk Ai^. y» 395 1 Miyav OQxms 
Hyinn. hom. IV, i260 : . &mv oQXog,, a/^i^ixrov Srvyog 
vSuQ. ly 83. coU. 79.: Qaiiv luyaVfOQ^v ofioautv* 'X^T? 
tfy taS% Tma xal OvQovog mjqvg v7UQ&tv Kai t6 ^¥ 
m^ifuvov ^Tvyog • vSfoQf og re iiiytiOTog *'Ogxog Sjuv^^ 
tarog t€ 9iii,H fiaxaQaaai &£ounv» Odjss;II^ 377tt. 0e^ 
w fiiyav oqxov» Hynin. .hQni. H^ 318: Qswv fiiya^ 
oqxop/^H x€qi(eXp vevaag 7] ifti JStvyhig o/JQi^fiov vSiifQf 
His adde^ quae contulit Meurs. ad Ljcdphr. Cass. y* 70| 
(Mffllet. p. 1277 sq^Oi Vides, per.varia jurasse Tfeqs^ 
sed Stygem fuisse majdmum juraipentum. Qtiidnam ex^ 
istis eUgeodum sit, locusnoster nonindicatA -^ ^19 staQff 
(fi^tv* Schol. vet. v* 119: MiJ inaTfjacUi /lii naQaa^ 
hyiaaad-av (coll. Bockh. Ezplicc. p« 173); Idem defr 
indei TavTiarw intaa^Q^aai tov twv &$6hf oQ:yv' TOt/-* 
To Si ag OfAWfioxoTdnf avTwv qwla^siv TTjfV iv T^&ccXaa-t^ 
ofi XQVTtTOfiivfpf vijaov* Simplicius esti Jassit jurxare^ 
nec fiejerare , i. c. verifice jnrando promitterey coU. v* 
154: jtoyfov xoQV(fal iv aXa&eiijf neTOiaau ' Pejera^ 
kant cnim vel dii, coU. hymn. Hom. JI, 384sqq.; qui- 
ha adde, qua congiessit Meurs. L c. p. 1278. 79. Aliif 
9UxQ(p, erit recusarey pro naQaLTela&aVy coU. Heyn* Hoc 
PArallelismnm non injucundum efficit. Nec tamenprior 
tatio diq)licet, maxime ob v. 124. -^ Kqovov avv 
ficnSi. Magna Parcse cum Cronida juranth dignitas^, . ■ / , 

ajo OATMniONlKAI Z> 

cpnim alibi Jupiter slt omnium snmmus^ colL indd. Pind. 
n^enim dea ista adyocatur*ob Khodux^nascentem^ coll. 
us^ qvLse supra diximud.«»«- i^ xBtpaXa» t^asi diade- 
tna/coll. ad Olymp* VI, 103. p. 210. Oratione pede^ 
6bri: Sibu — rtXtvxaaav. Activum pro passivo, coll. 
PyA. IV5 33: KeZvog oQvig ixtiXevtaaei^f exitwn habe^m 
hit Ufud ostentnm. AeschyL Choeph. v. 5:23: Kccl mj 
TiXevTaiCal xaQa^ovrai Xoyog; Jamsensus ambiguus est; 
Potest ad verbum rerti : Finieheminr^ Xoyiav xoQvwfxlj L cu 
hHfui denit Parca, aimili specie pleonasmi ut Hymn. 
hom» 1, 89: AvtoQ Imi ^* ofioaiv ra riXBvTfjaiv tb tov 
SjQXov , L c. fnrasset ac fnrare demset . Vitato pleonas- 
mo schoIL vet. ct rec. v. 124: ^ETiUm^aai^ ^ aSiarO^ 
inohjaav tA So^aVTa, inXijQio&fjaav, eventnm sman ha» 
hnerey colL schoL rec. v. 125., He^mio, Bockhio Botfalo- 
qu6» Et acdnere videtur Pjtfa. IV, 33« modg cit Sed 
prior ratio ut magis epica praeplacet, posteriore refecta^ 
qnum firigidiusculam docendi ubertatem mih! quldem faa« 
bere videantur haec: Eventum suum habuere Jboyav «opw- 
fpai, hf aXa&eia netotaai. Immo e vv« Iv aX€e&. ^e- 
Toidai p\5r se consequebatur eventns. De reliquis Hey- 
/Xnus: jyETtXevTaaav iv aXa&Buty avv «A., pro aXfj^cSg, 
vero eventn . ^ETsXBVTaaav nerotaai orhate pro simplicl 
^ f^iTiXevtaaav'}.*' Sed h aX. ntr, solummodo praedicatum 
*st w. Xoy. xoQ.y nonv. TBXevraaav. — Xoycov xoqv^ 
q?ai» Vjib» III, 14I : Aoytav xoQvtpav oQ&dy, citahte 
Heynio. EmpedocL v. 32 (Sturz. p. 514.551): KoQt^ipag 
iTiQag hiQaun nQoaantm Mv&vav, (it)Tt XoyiaV aTQanov 
fiiccv, interpret^te Plutarcho (De def. oracc. c. 15. yVyt-- 
•tenb.): Toig nQdTOifg to nQoa^xov im&itvai tiXog, Stur- 
do: Snblimitatem orationis nimiam, andaces trop^s etfir ^ OLYMPIA VII ayx 

garas • UtnimfUe dubium^ ma^imopere pdsterius . Boclcu 
hius: Dida prfct^rd [u e* Jo^fpatttfJ* ABud snadet 
Dsu$* Pjrth. IV^ S06i *jilka rovt(op fih XBfpaXaka 
kiy»v taxty quod^ si etymon spectes^ ylx diversiim erit 
^xoQv^aiQ Xoyav^ tit ^ensus sit: Phkh^ smnma sermonu^ 
narraiuuiis, u e* narratio ipsa, cujuscircumlocntiomsseusus 
B€C Heynium lattiit^ coll« nobis ad Olymp. II^ 57. pag« 94. 
Nec aliter schoL Veh V. 124 1 TSv Xoym ta xstpaXaux. 
Gloss.y. 125 : 'Jmtpatfng. Rec* ibid. 5 jioyoi.. *^) VI ma4 
gispropria i. e. desinendi gatidet ieaQavoiia&ai Aescbyii 
loco supra allato» Poterisque eam significationem) si pridr 
ratio di^licuerit, fbrmulas Pindaricae applicare* Sed ob^^ 
pleonasmi suspicio^ in Tlosiro tamen non admodum rarL 
— h aXa&eia itBXtiiaau Bodkhius: Dictay qiide 

ff 

vera eeeiderani ab ore divino [coll. Qinrttv &n? etc, de 
quo V. Nos ad Pjrth. VI, 37) . Bbthius : I n W ah r h c Ji 
gewandelt. Thierschius: In die Wahrheit fal^ 
lend. Ego de sortibus oraculomm cogito, quod minime 
aKcnum a loco Pindarlco. Incert- Rhes. v. 183 : ^Ev xv^ 
fiom Saiuovog. . Bininck. gnom. Pptafi. fienfoat^ V*. 333'^ 
A& yaq «v ftiTttovaiv ol Jtog xv^ou Aeschyl. SuppL t. 
90: HiTtta ^ aacpaXig ovSi* inl i^wrft), Koqvcpa Jiog et 
^^av&rj nQayiia tiluoVy ubi ^ortlum palaestraeque (de soli 
palaestra vi^c bene cogifat Spanhem. ad Callim. hyiiiii. 5h u) Noitram loci interpretationem^tirmari video HeBiodl leco 
Opp. et D. V. io5: El S* i&iks^, ht^iv aot iy^ loyov inno^ 
^vtpfoaa, jEv ital iTttOttxfuvfagi stanmatitn narrabo^ vel •impli- 
eitier narraha • Ubi tamen TideBdi interprr. I>eincle uTtoiuH 
^tfyetlttmunatim respdndere Herodot V, f 3*9 coU.Scliweigh. 
U her. T. I. p. 84. et Scbneider. L. g. t. xo^i/94 et «0^90«. \ \ f7a OATMJIIONIKAI %: 

;PaIL T* 135. p« 7128) qsus mixtus tldetur « JEittip. Ipbig. 
Taur. T» 121 : JJea^v oxQ^irTcfy &iaq>fn€V.. Jou, v.:422t 
Xfpjctfiquify sUm^x^ ^oXq intiltiau Non alitar ikTtintM 
^e oraculis^ colL Wyttenbt ad Euuapium Boiss^ T» IL 
p« .225. £x eodem fonte manaase pqtp illud nimuv latio^ 
ris significatus^ s. acaWere. Eiu*ip. Oi^. v. 592: 0& dS \y€^ 
/W4^] fe^ nmtovapv evi Jon. t. 414 : *'^ re v£v avpi.fip^Ma 
nfoa&sv rpff \Eq naiSa xhev aov fut^niaoi fitktiova* Hip^ 
poL T^. T13. ..IpHg. AiL V. 18ii2; Ta wv ^imtmxote^^^) 
JieLT^'I0l{2: To J* a&Xwv xhv* evtvxh tax av neaou 
.^ T. il04s Ta fiivf^oQ €V, Ta ^ oifTCalwgmntavtfxSiff^ 
^Ofifi^ fi^otSv^ Alc. T. 1 120: Tax ^^ Y^ ^^ ^^^ niao$ 
2^^* Q* Smym. X^ 427 : Oeoi hiQiaaa ^aTuovto. Jam 
i^ aX^td^tf dictum sit pro ttg aX.f an pro avv o^X^d-uq^ 
'4f^f2^wg, egonescio. C£d tamen N«m.IV^ 66: Dui/Mcv 
gkfMoi nstotaav. Oljntp. IX^ 19 :< Xafuumtiwv Xoywv* -— 
OiXog vy^ag^ pleonasmo epico^ pro simplici cUog^ colL 
Pjrtb. IVj 70., Danami.,ind. Eurip. Bames. t* typ., alL— ♦ 
h^e^av antivwVi • Olymp. III, 44: 'O^eicug aiyatga-^ 
Jifiov. -— ^rorc. A parte poetse narrantis, ut supra t, 62. -«*• 
'PoS^ noti fitx^O-tig. Sol. Recurrit P; ad Jleliadas^ 
supra ob Jovis Minervaeque faTorem laudatos. Cetenkn 
eorum h. L lays late patet. Quare superiora repete de arte 
jpsorum statuaria, additi^ iis, quae Bockhio monente ha* 
betDiod. V, 55. 57. Ob peritiam navalem (coll. Diod.) dicti 

ix^ovoi'I*6d^g xal IloaeiSaivog, coU. Tzetz.^^ I^J^* ^* ^^^ 

(MiU- !»■ I^' l3) TeMerartan liidvm Euripidef retpetiite Valdceoaerio th 
dtfCur ad Hippol. p. 247. Lips. Adde Monk. ad eiuid. lociioi p. 
88. Lipt. * OLYMPIA VII a73 

lcr. p. 878. 79). Deinde in septem filiorum Solis nomi- 
nibtts yariahjr, xolL scholL D^ statuis vero Heliadarum 

• 

istonun thodiacis v. Dionem Cbrysostomum deinde cit. 
pa^ 276. — nafaSt^afiivovs» ScboL rec v. 132: 
^^HisioTOv^miiov ij ajt iX^MV dtSwxahav* Minervam 
Heliadarum magistram habuimus v. 91. — « De inl tern^ 
porali cfr. Matth. 6r. gr« raai« "p. 855« — ilgi Ejus no«* 
men tacet Noster. $chol. dicit Cercapnum* — '^qIx^ 
Saaaafiivoi. Institutiim doricum ad aevum remotius 
nrai Homero H. it, 668. refert^ monentibus interprr^, ut 
y. 92. p. 266. artium, apud eosdem florem^ -^ j^atav 
natQt^tav, Ea jungit schoL vet v. 1^8»^ adstipulanto 
fiockbio Thierscbioipie. Structuram vulgarem (naTQto^S^ 
ar ^oijDcry) Hermannus (Heyne T. HI. p. 298)^ ijtiem 
Ahlw. seqidtur^ minus feliciter me quoque censente de- 
fendit, de quo v. Bockh. Explicc. p. 174. Et alibi 
ya et noTQioa jungitur. Pytb. IV^ 517 i IlaTqmcQ aAo 
yaq^ colL Olymp. U, 27* Istbm* I^ 51. De natQ^og 
et ^atqioq v. ad Pyth. IV, 391. — aatemv iiolqav^ 
UrbeSj qnce singalas singulorum poriio erant» -^ Ki* 
xltjVTaL Si a(piv. In ipsorwn honorem, 9* ah ipsis. 
Argutatur schoL rec. v. l40. 

V. 141 — 1^9* 

tledit ad Tlepolemum^ a quo tnultis interjedis d^ 
fiexerat inde a v* 62. Magnu^ heroi honor habetur lu^ 
dis sollemnibtis, in quibiis Diagoras bis vidt^ Inde ad 
reliquas viri victorias fit transitus. To&i* In insula 
Kbodo, non in ima urbium modo ilctanun 4 -^ ),vTfov 
avfitpoQag olxrfag yXvxv^ Monamentam aliquod. 
Pifid.OlftPytK 18 i «74 OATnniONIKAI T 

colL ils, qiUB deinceps afl&reimis. Sed pnestst, de ludtt 
fiiiieliribus cogitare, qua? constabant sacris oertaniinibiis- 
que, coli. ad Oljinp. V, 11. pag. 176. Yerbo enim 
iVm^fU^^) de ludo condendo Noster utitur, colL Oljmp. 
n, 6. X, 70., coll. in, 39., deinde yalde cognata (vic- 
toria et pompa triumphalis) Xvtqop xafiariop et ctnot^a 
^oyrfi-iav dicuntur, coU. Istfam. Vlli, 1. Nem. VII, 23. 
Quaroquara h. L cvutpoQa ab istis laboribus diyersa est. 
SchoL vet. y. 141 : ^vrrJQior r^g ^fvyijg 8ia jiixviivunv. 
Rec. ibid. : Tiig nXavr]g^ tjg inhxp^&ij. Sed jLvvQfa caedis 
exsiliique jam antea gavisum puto, coli. Hom. II, €68: 
Tqix&cc Si wxrf&ep xaxaffvXaShv iiSi ipSXff&BV ix Jiog, 
sc. a Hepolemo adducti, a quorum felicitate Tlepole- 
mum quis excludet? Postea Troiam cum Achivis p^tit 
Rhodlonim dux yug tb fiiyccg re (ibid. v. 653. coIL V, 
628) • R e g e mque Rhodiorum vocat schoL rec. y. l4 1 •, 
quod fuerit Xvtqov exsilii, coll. schoL vet. v. l4l : jiv^ 
rijQiov Si Ttjg ovfi(poQag t?iv fieroixijoiv ^at, xcu Trfv 
avTO^i Tov ^iov SiatQt.fiij[v. Quid? quod Nonno Dionys. 
XIV, 4l. Rhodus est Tlepolemi terra. Jam ut conce- 
dam interpretationem vulgarem, minime tamen excluse* 
rim ultima Tlepolemi fata , qui procul a patria declmo 
smimnosi belli anno occubuit, coll. Hom. IL V, 65S , 
sqq. et schol. rec. y. 141. — pLaXoiv re xviaaata^\ H) SignHicattODem verbi canj/tu alienam admiscere videtnr 
BoekhittS Explicc. p. 174: ,^fupoga oin^a est caedes Licym* 
nii et exiliam» quae Tlepolemo compensantur appenso tpiad 
redemtionis protio (Lftafiwij^ Xvr^i^}.^ Pnuettebit •ignificatQi4{ 
▼erbi pindaricumtenere, dequov.tupra. Deinde oompentatio*' 
nit notionem in Xvigt^ videhis . OLYMPIA VII / «75 

«« KOfHta. Sacra ante certamea HKmorata, coUL ad 
Olynip. V, II. pag. 176. - x^iate a(i<p' ii&Xoig. 
Idem p«o quod ai&iMv xQioiv Oljmp. m, 37. ibiqu* 
nowa (p. 149). Consequens posuit PSndarus pro ante- 
cednti, i e. certammibmt. Eos ludos Tlepolemia dicta, 
e scboL rec. v. 141. vett. v. 145. 147. constat. ScholL 
wtt. V. 146. 47. Pind«um mendacii insimulant, non pru-, 
intiiis a^entes argumentum, quam Isft locum h tjf 
«?t ri» 'miav ayuvuiv'. 'PoSioi. n&iaaiv'HXUm iv'pL 
iif TVfiVixw arttpavixrjv ayma. »«) Quasi hic alios lado< 
en»>e«n insulae erdusisset. Lnmo Ister variarum re- 
gnnam hidos solares enumerans ludum quoqueRhodi ap- 
pwnt, quan ibidem e reliquis eminuisse per se proba- 
Me est. In his Tlepolemiis prsemium fiiit lamvoi. <ni- 
fnnsicoU. schoIL), qui Herculis admonet, a quo fiiit. 
Wwi in Grajciam allata, coll. Paus. V, 14, 3. Nec ab- 
anuleyero, quod habet schoL vet. v. 145., 'HQaxXtia 
q»oque in Rhodo celebrata. Et poterat uterque ludu* 
«aiescere. Idem Bockhio videtur de ludis Tlepolemii» 
«lariboique. Deinde templum Tlepolemo «sJructum 
■»"« schoL rec. v. 141. ab iis, qui ossa ejus domum 
"•"ewnt. Ad similem honorem pertinet AnthoL Palat. 
T. n. Appendix etc p. 753. Epigr. ix, 45 (Aristoteles da 
""«amentit heroum agens) : 

^o 'H^xkeiSirv ^tnfOQa &vfu>liovTu . 
^ijnoXeftov xaxixu xv/mrosaoa 'Poiog. 

I 

'5) A^de locum fragmentis Phanodttttl. Demom's, Clitodemi 
•«qtte litri, qnae a. i8ia. edidit SiebeUo, de Pausama noper 

18* 2^6 Q^THLniOlilKAl 71 

Dio ChiysosU Orat. XXXI. s. Rhodiaca (Rei^e T* I. p^ 
616): 0\ov ovv iativ 'HQa^cUov^, iq TliTjnoU/wv, ifiq 
HTtuv y ^ T<uv ^HXiov naiSwv Tivog dvSQuzvrct, — raiv 
avd-eai. Improprie (colL Olymp. III^ 6) pro coroiiis 
s. decoribus . Fuit enim atitpavos Xivmvogj de quo supn 
-«2 iatttpaviaaaxok V. pag^ S43. Addo Aristopha* 
nem (Suid. y. dxaSt]fiia) ; 2tB(favwf&fUVoq uakdfup Xev^ 
x^. Dion. Chiysost. Or. XXXI (Reiske T. I. p. 569): 
StttpaviaaufUvQvg xal t^ fi^fi^ siQoaBl&ovtag. Non 
aliter atifsa&ai, Anthol. Palat. II^ 36. 367 (Christodo' 
ri €XifQccaig)t Jd^vp ^tByjdfisvog. Ihid^ T« II. p. 641. 
Epigr. Lvi, 3 (Incertus): Ov yaQ o y dfjup^iagov iidv 
iatixpato vixtpf. Ibid. pag. 799. Epigr. cuui, 2 (Incer- 
tus^ s. Orpheus^ coIL Orph. p. 474. Herm.) : JStBxfjdfuvov 
Kitvatv* Ibid. IX, cccLxni, .3 (Meleager) : Faia Sl xva- 
vifj /ioepiifV iatiipato noiijVi Similiter igitpw. Oppiani 
Cjneg.IV, liOO (Schneider.): IloXkoiaiv iQ(yjdf4£Vog xori- 
voiatv, -^xXB^v^^Ia&fttS» Nem. V, 68 : KXutdv ^Io&- 
jiov. •«— dlXav in dXXffj sc. vixrfVj de qua omissionc 
yidendus L. Bos.Eliips. gr. p. 320. 21. Schafer. Ad dXXo^ 
^in akkff cfr. Viger. p. 621. — XQavaatg iv ^A&a- 
vaig. OIjrmp.XIII,52: KQavaatgivld&dvcuaiv^ Nem. l 
VIII, 19: KQovaaig iv 'ji&dvaujiv. Athenarum (Attica*) 
epitheton verum quidem, sed minushonorificuiDp quodusu I 
epico excusatum consecratumque esse poterat. — o t' h 
^AQyiLxaXxogeyvo) fiiv. Adeantur prae ceteris Span- 
hem. ad Callim. hymn. in Pall. v. 35. pag. 646 — 49. el 
Bockh.Explicc. p. |75. Cetemm loci dictio satis miH 
persuadet, daniSa h. 1. non esse clypeum, quemDiago- 
ras pro victoria concessum in patriam abstiderit, sed cui 
inscriptura.fuerit ejus nomen. Erat puto is clypcusAr- OLYMPIA VII 4 ^77 

gfe non aliter collocatus, ac Xi,&ivi» %ffS<poq Megarensis, 
<pa teste v. 1 57 sqq. owjf mpw habebat Koyov. Sed po-i 
teris quoque ct^n scholl. vett. v. 152. 153^ fyvw pro 
fyvwfitr^ (noiam fecit) sumere, coll. Oljnnp. VI, 151. 
ihqnc nott,; trnn eTit jrctbcog clypeus, quo.victores ibi 
Amatos femnt. NihUominus praefero rationem priorem 
ob contextum sequentium (coU. s<5iol. vet. v. 153), ob v. 
157. atque Olyrop. VI, 162. ibique nott, Denique nofa 
Khol. Fec. V. 15^: ^ESB^Lwaetro ccvtov vavi^xtixoTa.^^) 
— ra t' iv ^AQxaSia eqya xal 67}/faig. Simpli- 
dssimum erlt, de iis artis op&ribus cogitare, quae victor 
sibi coBcessa domum non abstulit, i. e. statuis ipsi in cer- 
iamine posiiis . Suadent non tantum antecedentia, sed et 
sequentia, ubi de rebus stabilibus sermo est, so. institutis, 
locis, lapide Megarensi. Erat, quum iQ.ya ob subsequens 
a/mhg mihi essent ceriamina (ludi)^ quod Astio quoqm 
Bothioque placuisse video , obioquente Bbckhio Explica 
pag, 175 : „Sane egya quodammodo sunfc certamina, sed 
Donnisi ea ratione, ut facinoraviciorum in, ceriafnine s\xiX\ 
hdiy in qttibus certatur, igya dicinon possuat; nieque hoc 
ullo ipco reperies, ne 01* XIII, 37 [54}qiiidem.^- In ulti<r 
nium suo tempopebiquiremtis, Satisest, apponereOljmp. 
IX, 127 : ^'Ot^ afifpirsQOi xqM^aav iiisaf S^yov av afiir- 
fcrv. X, 76; Ev/oj, 6Qy(^ xa&eXiav. Pyth. VIII, 116: 
Aaf^aaqai ^QY^' Qusb loca de ceriamine agere, postea 
patebit. Bockhius de artis operibus, certaminis pra^miis 
cogitat. Schoh vet. v. 153: Ta iv ^AoxaSia a&Xa. 
Thierscbius; „Dann foTb^ba [kenntibu]ip.anch0 That«^^ 16) Atif ae sutun akenea Biagorae Avgi^ poftit^ kaud mala 
^itabaat^ »78 OATMIJIONIKAl Z' 

De Arcadi» ludis yariis v* scholl* et interppr. Jam de hii 
poteris indistincte cogitare, yel de uno alteroye eorum, e. 
g, Ljcsis, quae prindpc^ inter illos locupi tenuisse suspn 
cor . Alibi quoque yictorias Arcadicae indistincte laudan- 
tur. Antbol^ Palat. IX, xxi, 3 (Incertus, de equo cur- 
aore^ qui post multas yictorias in certaminjbu& reportatas 
se in pistrinum detrusum esse conqueritur) : ''Og Ilv&oi 
X!f[P 'la&fjua ixcifiaaaf x^i NifUi/ov Zijifa xal ^A^aSir- 
wvq fjlv&QV axQifiivag, ubi Jacobsius (AntboU gr. tips. 
T* Xn« p, 112) ambiguus est inter Arcadicum aliquem 
ludum Olympicumque « Ibidem XI, lxxxii, 1. 2 (Ni- 
carcbus) ; nivt^ fut aiX(av XaQfiog h^ ^Aqxadtf dohr 
Xnfwv 6cn}/ju» fiiv, aiX ovnag ifiSofjtog i^imaev, colL 
Jacobs. de certaminis loco ad AntboL. gr« Iips« T« X. p. 
31« Poteris in bis locis, inprimis priori, de Ljc^Is co* 
gitare, quod nec a nostro loco prorsus alienum, colL 
icfaol. rec, y. 153: Kd^ ta i^ya xa iv ^AQxaSia iym 
mtaVn iT^lBiTQ yaq iv ^AQxadia aywv ra Av- 
naha r^ Avxaitf Jtt avaxeifi^VQg. DeindeXbe- 
baa patriam aingutatim ponit, juxta generaliter Bootios* 
lata forsan oljmpiade (LXXIX. Bockh. ExpUcG, p. 164) 
Thd)aai reliquorum B6otiorum principatum quendam 
exercebant. later singulos Bbotionun ludos scbolL v. 
154. referunt Eleutheria Platasensia. Ibi pugiles quoque 
concertasse, testatur AnthoU Palat, XI, lxxxi, 1 sqq. (I^- 
cillius, s. Lucillus) : 

UaaaVf oaav ^'EkXriveg ayayvo&erovaiv afuXhxv 
ftv/fiijg^ AvSQoKswg naaav otfmiaafuxv* 

iaxQV S* hf niari fiiv €V tkLofv^ iv Si IlXatautig 
<V fiKiipaQOP' Hv&oi S* anvoog ixqiiQOfia^* 
Deinde ludis Bbotiorum, quos laudant docti; Chs&roneam OLYMPIA VII 279 

addo. Paus. VII, 21 y 3: II^XKriVH^ ^ cvv JlQOfjiaxw^ 
xa ftaXiOTa ayovaiv iv Ti^fijif iv X^cuQiovHa Svo avekofie- 
wv naX^Q vixagm De ludis PeUe&ensibus. v. ad Olymp. 
IX,148. — iv MeyaQoiaiv r' o(ux «^«pov ki&lr' 
vatffaipog-ix^*' ko y ov^SchoLyetv. 156: Kara TaMi- 
Yofa i&og iarl raiv vactjyoQtav ra avoficfja li&oi^ iyxo^ 
\amia&at!" fprioiv iv, ou xal iP roig MByaqoig ovx iTBQov 
hofta imyeyQapLfiivoy i] iyxexoXafAfUVov tfiQU t; \prig>Qg 
ri k&ivfi^ rovriariv ij arriXv , aXk' i] ro rov JiayoQOv. 
uii 8i r^ arriXri xal aXXiov rvvtav aywviardiv 
ofoiiara" aXX* ano rov nXeova^ovrog rovro 
ftiattlfi^ijipov di Xiyei, rip arriXrpf Sia ro tibqUx^^'^ y^ 
xiv KQiruivff/fjipiafiara. Idem deinde singulas ejus*" 
modi colunmas singulis victoribus decretas esse putat . Sed 
priorem rsftionem mellorem esse^ loci pindarici dictio con- 
Tincit. 

V. 1^9 — lyS. 

Invocat poeta Jovem Atabyrium, ut honorem confe- 
rat carmini suo victorique, Callianactis vero &miliam ne 
deserat. ^AXX* Z ZevnarBQ^ Simili Jovis iiivocatio- 
ne temiinatur Oljrap. V. Idem deus No^tro ut populari- 
bus suis aliT)i quoque pater est, coll. Olyrap. Xm, 36. 
Kem. VIII, 60etc. — vmrotaiv ^ArafivQiov fie^ 
Siiav, Scholl. dativum sumunt pro genitivo, ut sit pro 
fiaaiXeytfrv 'ArafivQiov. Sed fjitSfo genitivum requirif, 
coU. Fragm. Parthen. IV, 1 (Heyne T. III. p. 29. Bockh. 
T. III. p. 591 )- Adde Daram., indic. Eurip. Barnes., Schnei- 
der.L. gr., all. Deest iv, Juptler^ qni in (de) monteAtaby- 
rioimperas {BSiodo). — Tifia fiiv vfivo re&fibv*0^ 
^yiyniiovlxav. Benigne respice carmen^ quod victorem 
tnoram ladoram celebrat. n&ftov. Oljmp. XIII, 28o OATMniONIK.AI Z' 

39: Ji^pfide ol at€(pdvwv iyitaffuav ti&fioy^ Ubi bene 
sckoltvet.: Noptifiov enavvov. Coronarum faadaf orra 
lex est v. r. Spaxiheimo ad CaUim.li. in ApoU. v. 87« p. 130. 
Alia V. ad Olymp. XITT^ 39. — Voto priori poetse ma^- 
nifice satisfactum, cujus ca^men aureis literis scriptum 
fiiit in temjiio Minervae Lindia?, colL schpU. init. Lin-* 
dus autem Atabyrio viciiia, «^ avSQ» xe ^v| a^c-^ 
xav BVQovrix. Qai gloriam nactas eii. Idem quod 
hxfiovtaj ikovxa. Olymp. VIII, 8: MtyiXcev oQBtiu 
iM/htv. Fragm. b^rporch. I^ 3 (Heyne T. III. p. 39. 
9bckh. T. ni. p. 602): *ji^stav ilBtv. — SiSov ri. 
Respondet re antecedenti jucVy coU. Herm. ad "Ol. pag. 
836. fin. -p* aiSoiav /a^»v (quam Olymp. XIH, fio. 
atSa diclt) xal not* cia^tHv xal notl ^eivia^ 
Oratamjnc doibas et peregrinis, ob victoriam puto, coU. 
)oco simiiUmo Isthm. I, 70 sqq.: ^'Og S* ifiq^* ai&lovg 
1Q nolafii^iav a^rjtiu xSSog a^qoVy wayoQti&A^ xi^oq, 
V^iOtpfV Six^tm^y fioXuf.to^ xa\ ^ivwif yhiqGag aft^oy.-r. 
^nel v^(fvog ix^^av oSov ev^vnoQeu Dignm 
gratid ob mQiiestiamj^ ^uq inter popalares ggit. Magn^ 
viri laus, qui tauto. viptpriaruixi cumtilo inclaruerat. Jani 
yideS| aiSoiq, ^aQ,ni inprimis absentiam invidiae inesse, 
qu8B in tanta tfiumphorum copia facile ezspectari poterat* 
Verum eruj^t, qui simul d^ nubilitate viri cogitent, qua 
'inultL ad s^perbifun insoleintiamque excitantur. Neque 
hpc impiro)>andum. De 6S(o impropria v. ad Pytb- Vj 
17. — : ev&vnooet. SchoL rec. v. 164: /Car' ev&staK 
fso^mrai oyx ixxQenojk^o^. Potesnt oipnino iy&vaogd 
|dem e$se^ quod oSov ev&etav noQevetai^^ q^pd crit ojrna- 
inentum pro simpl{ci v/}q. ixO-Q. oSav. Similem.v. 
iv^g usum y. Nem. I^ 38: X^ Si eit^eiat^ iSoIg oru- OtiYMPIA Vlf aSi 

^orra fii^aa&cu tpvS* Deinde tv&vyhjiaaov SvSga 
cfr, Pjrth. n, 157. -*• In sequendbus i^ixQccov jungenduni^ 
coll. sdioU. et gloss. v. 168. 169. Aitera ratip dif8cuU 
tate non caret. Schol. vet. v* 168 (coll. rec. ibid. et 
glcss. V. 169): ^E^ixQooVy olovA i^BXQrjafKoSow xol nag^ 
fiPOtnr tog nsQi eias/Jioav 9i Xiav incctviiTsrau Deinde 
nariQtov iQ&a\ ^giveg tnibi ambiguas svttit. Sunt« 
ne menies defunctoram divince? Dicuntur enim vatici-- 
natae. An fiiite majoribus^ qm diciam aHqnod memoira' 
hile ediderat, liberos suos posterosque ab arrogai^tia aveiv* 
surus? An cogitandum de majoram exemplo liberoram- 
fue i/lkiiutiane? Quod ipsum dici poterat oraculi instar 
monere. B6ckhius: ^Tenet Diagoras^ inquit, quc9 ho^ 
nQrwn patrum reclw mentes monuerunt et edixeruhi^ hoc 
est,' qusB justi et probi parentes, Damagetus et propinqid^ 
donxstica eum discipljna docuerunt, quasi aliquod oracu- 
lum senili prudentia puero et adolescenti prsecepta monim 
dantes.^^ — ^i^ xQvnre {Jupiter, SchoL vet. v, 
170. 4e animo poet» cogitat]| xoivbv aniQfi* afta 
KaXliavaxTog. Poterit esse: Ne smas ingloriam fie^ 
ri, colL Pyth. IX, 167. et Bbckh. E?pKcc. h. L Vel eritx 
Ne exsHngae . Utrumque habet sdioL rec. v. 170 : Mfi ^ 
Oi XQv/Xjpai iv aSo^ia. Deinde; Mfi mpctvify. Miln in 
aanbiguitate nativa euphemismus inesse videtur . -— D^ 
Ttokvav rccte schoL rec. v. 170 : Tijv yevtav rov Jiayo^^ • 
Qov T^ ixovaav seoiviaviav ano KaXXuivaTCTogk SchoU. 
vett. V. 170. xoivav pro SuxSrjXixv, evSo^ minus bend 
sumunt. -— De nominibus KaXXiavaxrog et ^EQctuSav 
videantiir scholl.: KaXkiJavaxTog rov nQoyovov rov Jia* 
yoQW^ — *EQaTtS£v^ flyow r^g h^PoSto (pvXijg Ttjg aiti^ 
tw^EQOTiSav^To^ stQoyofvov Tcm AtayAQOv* -^^EQoaTti^ \ te «8a OArTMniONIKAI Z' . 

Sf^ ftQoyovog tov Jux/oQoVf oi<p ov. xtu yvHi ofjuaPth- 
fAOQ h 'FoSia. — *'ii<m rbv fiip KctlXMvaxta nQoyovo» 
$ivai, *£qcuniSag di ttjv tpatqiccv ano tivoq 'EQaatov 
taXua&ai,, 71 ^Eqaatioq ano tov ^Eqaotsvg*. tpvXii Si 
iotif . tSv ^EQaatirSiov iv^PoS^f ay' ^g tpf JiayOQccg* 
Jki Erato Argivomm rege octava^fere ab reditu Hera-* 
cUdaium letate y. Paus. II^ 36, 5.^ du Bockh. Explicc 
p« 165«^ qui addit; ,Jia Biagoraa Heraclida est.^^ Mihi 
s^cus yidetur, £x naiente Bhodioram (coU. Pind.) li- 
Qrzunius^ proprie B!eracUda^ in insujam transgressus^ He- 
radidarunoi RhQdiorum parens est, Cui narr^tioni quid 
Oj^oni possit, equidem non perspkio, Aliter docti. 
Bockh* Explicc« L €•; ,^i rerum yeritatem qusBsiveris, 
post reditum demum Heraclidarum tertia a Temeno ae- 
tate Allhnemenes Argivus ex r^gia Heradidarum a Te- 
meno sdrpe in Cretam et Bhodiun colonos duxit: conf. 
coUectanea Meursil Bhod. I^ 5, et maxime MiUIerum 
Aegoaet p« 41 sq. lUos constat tria occupasse oppida, re- 
guUs Heraclidis parentia ^ HeracUdarum ea gcns (yivog)y 
quas Jaljrsi imperabat, necesse est fiierit Eratidarum, ex 
qua Diagoram esse poeta extremo carmine significat; ne- 
^ que vero iUa ah Eratide appeUata est, sed ab Erato^ quem 
W regla Altbaemenis Argivi progenie fuisse ipsum nomen 
testatur. Erdtum quippe Argivorum regem octava ferc 
ah reditu HeracUdarum aetate tenemus ap, Paus, H, 36, 
3Aetc/^ De Tl^olemo HeracUda in Bhodum insulam 
transgresso ejusque ibi posteris (H^acUdis Rhodiensibus) 
locupletes mihi testes sunt Homerus Pjndarusque ; neque 
video, quibus argurtientis ea narratio infinnari possit. 
pdnde multo post Troica tempore HeracUdas quosdam 
vulgari sermone dictos eodem transisse, nec ego dubito, / OliYMPIA Vn 683 

cqIL Ssy qui siipra dtati sunt,, Et ex hls Heraclidis «o* 

riocflms^ quibuscnm manus Doritasi^ eodem ddata &* 

dtoTy Rhodionun istam rQtTtoXiriUxv conditam ii suspi-* 

caboiitar^ quibus Gr£econim plurima instituta ab antiqni* 

tatejusto majori repetita videntur. Poterant quoque U 

posteriores Heraclid» cum superioribus confimdi. Ne-» 

que tamen a me unquam, ne post MuUerum quidem 1. 

cit^ narratio posterior verior habita est, quam prior, ^ 

Denique per se a^paret, e majorflbus Diagorae propiori^ 

bus Callianactem fi&se,' e remotloribus s. Erastum, & & 

ratnm, s» Eratidam, Nam et ultimam formam tolerari 

posse Terisimile ex iis est^ quae.de Emmenidit, Emmen> 

dm posteris^ constat, coll. ad Olymp, tll, "68, pag, 157. 

ct Arlstarch, ad Pjth, VI, 5. — 'EQariSav xov avv 

XttQlteaaiv cx^^ &aXiag xal noki^gn Ptmctumvir 

aptum post x^Qiteaatv^ quod ante Beckium plurimi edi- 

tonun habuere, scholL ignorant, cfr^ scholl. ed« Bockl^ p. 

183. 184. Deinde iisdem schoIL ;^a(»m^ sunt avdQdya» 

&^fiaTa xwv ^EQOTidaiVy evrvxiai, riSovai^ vixtj. Jam 

<clioliastas rec« v* 170. avp tatg x^Q^fV estpro Sia tm^ 

laQixiov. Explicatio, non interpretatio . Cum Eratidis^ 

pudebat urbs, et quidem obDiagorae decus« Locutionis 

uostxae inversionem habes Hes. Scut. Herc, v« 284 : IIo^ 

1x9 &a3Liai iJxov. -** Tiolig. Schol. rec.v. 170: 'Hno^ 

hg ^ 'PoSog. Vet. v. 171 : Ilaaa v 'JPoSog. Melius de 

una alterave Rhodi tum nondum awot^xia&eiatjg urbe 

eogttabis. Bockhio (Explicc. p. 165) est Jalysus^ utpote 

victoris patria, — - e/ei &aXiag. Bene afiert Minga- 

rdlus Theocrit. XVH, 22 (Heyn. T. I. p, 101). Idem 

est &cAiccg itpinew Archil* ed, liebel. p. 153. — iv Sh 

f^i'^ (loiQa xQOVOv aXXot' aXXotah Siai&vaao^ ^84 OATMniQNIKAl Z' 

■ 

ctv aUQ^au Vertan islud Egratidurwn nrhis^m gmkdium 
hfevi in contrariutn v^rti potest secwndum naturam rerum 
hax^dliiarumyquasrepentinis mutationikus obnoxiasesse con* 
s^t. Admouet Eratidas reliquo^qae cives: Hac summa 
gestientes fislicit^tfe noli(e oblipisd^ posse subito iafortU'^ 
iuxm aliqaad i^gruere^ Ita gaudium vestrwn erit mode- 
sfius. AffX move suo Noster, qui naa uniu^ tantum car* 
nuni^ fine victore$ sortis humanas admojnet. Hoc mihi 
aimpUcius iis videtur, quap «chol. vet y. 173,^ praocipue- 
qne Bockhius docta sane et acuta attulerunt. ^^) Ad si- 
fpilem interpretandi ^iniplicitatem ea revoco, qu^ noste^ 
babet de Heliadarum errore Tlepoliep^iique delicto, Ma- 
jc^esvestri, lice^m^ffna laude Jlopentes can^que JOliis cog- 
^atij noji vacabgnt kumance naturceimbecillitate. ~t Sir^ 
fii^&vaaoLOiv. C^lerriiyiQ motu agitflntu,ry discursant . 
Bejkker. Anecdd. gr, p. 360^ 20: At&vaa^uvir avccaii- 
f(V, avaxaieiv. Cf. qnoqxie Hesych, yv. ai&vaau, ai- 
&vaaeLV, aiSvaaovTag, Primam vocis. signijficationem in 
^xcitatiqne et ipotu radiprum scintiliarumque pono. ^^) — 
^ta, Una eademque, coll. Oljmp. IX^ 127. XHI, 51» 
^em* VI, \, all. Cum avqai^ h. I. impropriis cfr. Eurip. 

17)' Ceterum hanc admonittonem admodum pnidenter atqne. 
ore quasi divkiatorio edilam vides » <|fiium postea Bratidas 
salutift auctoritatisqae imminutionem paaiotv conste^ de qw» 
V. omnino Bocl^. Explicc. p. i66. 17 7. 17%. 

18) Apponam loca vet<^rum, v^rios y. usus. iUustranlU • 
Bacphyl.Fragm.XXVI(ed.Neue): *£^jr/5t ^' idd-voaei/pQipag. 
Eurip. Tro. v. 346 : *AtaQ Kvygay /b t^vd* irai&vaang. g>l6ya. 
Arat. piosem. y. 3.02: Kal (pkoyog aid-vqaiaai fAa^atyofidroio 
Xvxyoto.. Orph. Argon. v.9f2: ^oino^ailagal&vaat/aai. TSonn^ 
Dion^rs. 1« 3l : £^ q^vxov at&vaaoao, va&ov ^t^qiOfia xnairttv^ 
V. 186 • ^^Maotav 09>tW axoXihv atqaiov. io3: Kou, ZeipvQti OLYMPIA VII «85 £L y. 1151: MBTixTQ6not midvaiv avQdi Soiimk Po- 
stremo simillimuin est Isthm. IV, 8: ^AXlotB 8^ aiAof* 
vg ovQog navrccg ai>&QtanovQ inatUaiov ihxvvii^ twJtfiQa xa2 iyjtnigov njB^hr EvqOv jil&va&w. 236 : Kai ai* 

Zo^ ttidvaawv ni^^i&dtlmog uvdtQtivog» n, 647: *Alk* hl 

fulfi MloXXdnig aidvoauaa &viXXfifaaa xovhi "t^^toy fijiwwta 

itat&cXvai ita^nof uXonig. III, i3o: HrfQoiPra dtaidvaabvia ni^ 

itXa. 406 : ^aQiog Sxqop iliaa» Stai&vaaovaa nQoawit^. IV, 

a: Al&vaaw niBQa wwpa. VI, 271: Al&vaaovtBg in liit di- 

nrvzov ovQ^. XXVI, 325: Ji&iaaw kliiefidoy Vtw axoUoTo 

ymiH. XXVII, 291 : Alyida d^ oSSvaattaa xvfti^vnniQap ^JEnh- 

»g. XXVIII, TS- ^otl y&fw al&vaaw ajtoXtiiv nQopXffta nQoa^ 

iaiov^ kxL&, 86 : OaQBogaxQOvinai&vaatfaanQOatonov. XXX, 

96: Afifonw ald^aatav &avaTriq>6Qov amofjifvov ^nvQ. XXXII, 

,l2X)i ^Enat&vaasaa Avait^ ^iafiaxa notxiXofioQ^pa. XXXIII9 

238: Al&voatov yvjfMuy vnoMQdtov lov ^* EQtajtov. XXXV, 86: 

Tt^iog al&vaanaa faatyytiToto Poelipf. XXXVI, 232: Al&iaatov 

yivwonXji. 323: Al&vaatov (pXoyosv /iiXog^ 36i : Al&vaaonf ^oxqw 

aX{(tr^. iXXIX,24l : ^Anvooval&iaasadvinw. 369 • Ai&vaamv 

naXufiag. XLIII, 3 : KXovov al&vaa&v. 313 : B&QPaQOv al&vaas- 

aaidXog. 346: IlXoxoifiovgawai&vaasaa&viXXa^g.XLWf lo: Kv^ 

nXaiag ai&vaaaaa Qoag. 3 1 : rivw aij&vaasaa. 280: Al&iaam 

luAa&Xfiv. XLV, 16 s KvgifiaXa at&iaaeaa. XLVI, 118 : Al&iaaw 

noda. l38: Al&vaaovta %dXvniQfHV. XLVII, 609. Katati&va^ 

maa nvQ. 656: Al&i(faw nxiQa. XLVIII, 674 : NoovaX&va^ 

anaa. AathoL Palat VII, xxvii, 4 (Antipater Sidonias) : A^ 

&iaaw av&ogi Alia ▼. apud Schneiderum L« gr. V, ai&vaa<a 

eXnugtu&vaaw» \^ OAYMniONIKAI H 

AAKIMEJONTI AITINHTHI 

HAIJI IIAAAISTHL «^chol. vet. inscn: riyQajtrcu o imvtxtog ng^ijyovfuvfog 
rw^AhcifiiSovTi naiSi ytaJiauTTii vixtiaavri rrpt oySofiM- 
arifv *OXv(miaSa* fiifiVfjrat, Si 6 IlivSaQog xal rotr a- 
SeXffov avTOv Ti/wa&ivovg Nifua vixr/aavTog xcu rov 
aX^imov ovtov MiXf^iov wg rtveg xai TtayxQaTiaaTOv* 
Schol. rec ibidL: SvfiTtaQiXafie Si xai rovg TQetg, rov 
fiiv ^dkxvfiiSovra dg *0Xv/imovix7jv iv stakrij rbv Si T^- 
fioa&ivipf wg aStkffov avrov Nsfiioig vixi^aavra ftai^t 
MfXriaiav Siwg aUiitrrpi^AXxifiiSovrog i) xal rov aStl- 

m 

€pov. Alcimedon (v. 86) Aegineta (v. 27) naXn viceral 
(ibid*) rV pueros (v. 90) • De familia vietoris v. schoL 
V* 97 1 BXeipiaS^Sv Si tfvXri iv Aiyivify ano BXetptaSa 
[ohloquente oh nominis fbrmam Bockhio Explicc p. 179; 
sed conf. ad Oljmp. III, p. 1 57. VII, p^ 283], TtQoyovs WAx*- 
fiiSovTog. Ebidem: BXiftpiaScu ^ q>ccTQia avrwv iatt, 
wv tlg amyovog b vixriaag. Erat ea disdpidomm Melesis 
victoria txicesima (v. 87), Alcimedqn e familia victor 
«extus (v. 100) • Celebratur quoque victoris frater Timo- o L y M p 1 A- vnt ' ' d^f sthenes, Nemeis victor ^v. £1}^ nec non magister Mele- 
sias (v. 71)^ quem e more lai^datum iijqonet; BQckhlus 1. 
c. Denique ^le Iphione et CalHmacho^ memoratis vi^t^ 
schol. y. 106 sqq. Oda..01jrmpias cantata yidetur .coll^ 
V. 1. 12 sqq. I f • I 

—-7-.-„ ..,.,, 


. ^ . .vr) 
. ' ' ■ «'^ \ ', 


•"1 . » l 

. 1 

• 


• > 

: • ;• l \' •: .r k / * • * , I ■ I < 


r • « f c . ••.•> .:V. i .: '. i I t I • > afi» oATMniONiKAi ir 

uiccipe, Otynipia, pompam Alcimcdonii$ , Mattg 

& j^Q%jao<Txt<pavo)v di&Xtov, OvXvfjLnic^. Schol. 

vet. V. 1 : MfjtiQit tSv a&liav BiTte tiiv 'OlvfiTtiitif idav- 

el (itiTQtmoiMf ovaav Sva ro inKfaviararov $ivou rbf 

^Olvfiniaxov d/mm*^ Idem ibidem slmlliter. Rec. ibi- 

dem: Aitia rwv /SiQafieiiav. Sed de&Xa h. 1. sunt cer- 

iamina* Olympia enim heroina est^ ideoque maier et 

domina dicitur^ utrumque pro locOy ubi {'iva V* 3) cerfa- 

mina etc. fiebant • Ita jam schoU ret» y. 1 : Hfog avt^ 

ti^ ^Oh)(iniav nouttttv tov loyoV, o iatv nqbg rriv lE- 

cav rbv tonov*'^ Sianoiv^ dXa&%iag. Scholl. v. 

1« 3: Jtd tb avto&l tb tcSv ^lafuSciv fiavtiZov uvai 

(utPythfcXIj 11» Delphi smt dXa&tiQ piavtetog -d-iaxoq). 

Ita Bbckhius. Ibidem: 'EneiSij fietd ndatjg dXij&mg 

ixQivovto ol dytovi^ofitvou Posterior ratio antecedentera 

Sententiam bene facit absolvi, usuque Findari comm^nda- 

tur^ qui alibi quoque judiciorum oljrmpicorum justitiam 

laudat, colL Olymp. III, 21, 37. Bothius: ^^Wo die 

"Wahrheit ans Licht kommtj wo in den Kampfspielen 

Muth und Feigheit sich unterscheiden .^^ — fidvtisg 

dvSQeg. Isthm, ^ i^ 75: Mdvti^ dvf^Q* Eos Jamidas 

fuisse^scfaoliastis yisimi et interpretibus. Ansoli? Idnondum 

demonstratuin est. «^ ifinvQovg texftai^^ofievoi. 

Usitatius erat i^ ifinvQanf. Sed cf. Fragm. inc. 11- (Hej- 

ne T. m. p. 76 — 80- Bockh. T. m. p. 640 sqq.) . ^ 

Nec 

l) Ibi Graecis dictum,illud pindaricum de vof^ fiaatlu ci- 
tantibns adde Orig. e. Cels. V, 34 (Opp. ed. de la Bue T. 
I. p. 684): Kal vQ&btg /lOi doxti JJhda^og Jtoaiaut, vofiov 
Tianviv ftaailda tp^aag ilvat. *, 
f T / OLYMPIA .VIU A89 

IVec raras datiyus apud scriptores pedestr/es^ coH. Schneid. 
L g. v; r&cfuti^fo, «-^ D^de ifjuT^Qcc sin^citenie simt 
hostifle^ e quarum scissuris vaticinatos Jamidas oljmpicos 
constat? coll« supra p« 215. 16. et schoL rec. y. \i 'JSV 
ivtofioig &vpLoto^ axoTtovPT^g» An flammahostiarum liir- 
ceasanim (de quo v. Hesych. apud Schueid. Lex. gr, y. 
wTipdg)? Placet posterius, quo4 habetquoque schoL vet 
V. 3. ( dia r£v If/LTtvQtav &vaLmv. Ibid^ : Jta tov stvQog ), ^ 
quamquam eosdem sacrificulos yariis modis necdum satts 
cxplanatis vaticinatos e scboll. Olymp. VI, ll^. mihi pro- 
babiiecst* De i/i7tVQ0fmPt$ia v. Aesch. ^rm- V. 607: 
*io;'«3ra OTjiiara; quae Blomfieldius in glossario p. 127. 
Lips. wcte explicat de j^ignispiciis , iu quibus flaiiunam 
spectabant, quomodo seperauras cxplicaret." Multaalia 
de eadem re babet Vakken. ad Eurip. Phon. v. i261.| 
monente ibidem Blomfieldio , qui addit j^ipoVL Rhod. I, 
144. SimUia sunt Eitfip. SuppL v. 212: *^ nifQ fiimat^^ 
n; xei wtta anXarX»^ nrixag Marrug nQoafifiamm^ 
Cfv oinvoSv r ano. Phon* v. 964: *'<JbT*5 ^ ifinvQto xf^'^ 
rtnrixvpy Mataiog. — 0Log a^yiSleQavvov. Hom. 
B. XIX, 121 : Zbv nat€Q, aQyixiQavve. ^onu. Dionys. 
X, 85 : ^Aoyixioavvt, Juplt*!* Q. Smjm. IV, 49 : ZeiJ 
nixtQ, lAQyixiQovvt. Orph. fragm. VI, 9 (Q#n.) 5 Ztvg 
^Tog yivtro , Ztvg vatatog , aQyiiiiQCtpvog , «t 4istiih» 
gaendum et legendum videtur pro fimarog rtQXiniififnm^t 
cdft. ibid. Gesn. p* 460. Idcm esse poterit Z%vg aQyiig TSm^ , 
ped. V. 27., colL ibid. Sturz. p. 549. In ^enftn prwdicali 
Jaboralur. fichol' f#. V. 1*. Sjjf altlotfrClv ra^cwK 3«»- 
p(wy«Sy, quod convenit cUm Aristotelica vv* aQyiittg x«- 
^crwol explicatione, coU. Meur s. ad Lyc* v.382.p» 1235 sq. 
MulL f^Schneid. L. g. v. aQyiitig. Hoc m^H^ videtur, 
Pi%d. Oi et Pfth. s^ 19 ago OAJtMn^iONIKAI H' 

quam dp 'eandoi^e ftdmistim cogit^e. Ritbra emm alibi 
'simt JoVte ftilgura. Ol^mip. IX, 10: <PovifiMoateQOt^unf 
"Jia* Ndli afiter Latmi, raonente Meurs. Ldt Horat. Od 
L 2. 5: Rnhenii' ^extera^ de fiilgurante Jove^ ubi Acron; 
Omnes manahim albcB etnigrw Palladis esse dicuntuTy Jovis 
ruhew et sangalneJh. Glaud. rapt.Proserp« II^ 228 : Ni Jupiier 
mthere vulsa Pac^cai Azbri iorsisset fubninis alas. *) — 
it riv Sxsi^^loyoV c^v&Q0t)7i(av ni^i fiaiofi^dvfav 
p.a. &. li*^ Cum Z. €xstv ^ql twoq*h\i]\is loci sensu 
cxemplo* caiteGty q^^*"™ ®8® quidem scio, praestabit for- 
san niQifJKtiOfiivisy (valde appeientium)^ coU. ovSqmv m- 
qixaSojitvoi Ncm; X, 101 i S^d . fUQifiaiopai quo- 
que pro ana^ Xeyofuvto habeO; talisque dlsjectio vocis 

• mdiori metric» repugnarct-. Quare prius eligendum, 

• quod scholiis quoqiie visiun et Aristarcho . — &vfiWm Ap- 
positio epica,»coll. Isthm. 'Vly 63: Ovpu &ihav. Usum 
homericum illustrat Darom. p. 1080. — ^sp^aAav a(>€- 
tav. Schol. rec. v. i: IkftfjV fuyaXtig viH^g^ Similiter 
vet. V. 3. Hejrniii^uej colL Oljmap* VII^ 163* eonferes 

' quoque Oljrnip. aI, 6: Ilun^ oqTwnf fU!yaXa44 oQitaiq* 
Isthm. ni, «: MByakav S aQSXal idratotq htovtai. 
Fragm. inc. XXni (HeyfilT. ni. p. 91. Bockh. T. ffl. 
p. 666)fl^g;^a fuyaXa^ aQsta^^ Sjvaaa *JXd&Ha. Sed 
in-hislbcis al^ virtutem cum laudibu^ suis junctam existi- 
mabunt . ^ A a /3bir. Hoc v^bum affectui ju&cttmi illu- 
strat Marhl. ad Eurip. SuppL v^ 1050 (Lips. p. 182^ — 
fiox&^ « a^ ^"v oc^v. Ad verbum conamode sumi pot«st, 
2) Iriterprclandi difficumitem vitasse putabunt li, quibns a^;*«- 
est clarefulminans (heW blitsend), coll.Bdckfa. T. DI. 
p. 40. Ejusdem forte generis est illud Empedocleam igyitt 
nvyfjf^. 71. Stan|}. • «-' OLYMPIA ♦Vm »91 

t 

cgSL sdkcHL Aliis est repetitio victorice ^oriasqne • Minus 

faene. Formulam pa$sim obvlam habes. Eurip, Jon^ 

1604: T^gd* avaynfx^g novwr. Q. Smjrn. VII, 463? 

Ajutmfivauv Hafiato§o*> — ^ avetav oi ngoQ X^Q^'^ 

ivCE^iag avS^mvkitaig. Perftcifar in gratiam pie- 

Jatis, hominumob p^ces, Ita e^clioll. et codd. mutaytt 

Kockhius pco iBvaefii^ap ^ quod erat concrettfto pro abs-* 

tracto, sensu non aiio^ quamquam lectio evoB^iag voci» 

yi^kv inteUectum juvare videtur* Damm* p. 119: ^^Per- 

ficitur ad gratiam piorumy sc. to interrogare Jovem- 

Potest et esse gnome generalisi Ejjicitar aliqnid precibas 

pkraml^ Prius placet. Sed quinam sunt isti pii et 

precantes ? Soli ^crificuli olympici cum Jamidis^ an con« 

certaturi soH, an utriquej? Schoiiastis et nuperis . iater- 

pretibus sunt Janoidae^ coll. Bbckh. EKpIicc. p. 180. Non 

peJBs yidetur , de solis coucertaturis ' Cogitare . Alii ter- 

tium eligent, quum sAcrificulorum UlorUm fuerit explora- 

tio voluntatis divinae, preces certaturorum * Eamque di- 

ctmctionem oppositionis ctijusdam inter /cr^ iVOBfl»- et 

f^i^ XiT, spede commendari suspicabuntur iidem* & 

quidem non decemo* »— Ad formam avnaif cujus et 

fgo nonnisi passivam vim deprehendi^ cfr. ApoU. Rhod^ 

h ^'^^'^Hfiarog avofievoio*. Arat# Pbariom. (Bnble) v. 

373: 'Jvo/uvtav itim. Opp. Halieut. IV, 528: Kcii 'ifU^ 

po> Svmktvvrg. AddeHesycb*5.Zonar* et Phavorio« v. 

^vnm. Alia dedit Bockh. nott. critt* p.391. et Sdmeid* 

!• g» V. avta^ ~ Fomiam Bvatpiktg pro ivoBfieiag nec 

alii igaorant. Eurip. Hippol. v. 1358 (Monk 1365): 

T^S ^aefiiag^ .ubi de bis formis videndi Valckei|^ et 

Mont, <;olL iaprimis DorvilL.ad Clar. p. 446. Lips. An- 

> thoL PaL Vil, /ccauua, 2 (Incei^tus); 'Hfuti^g wa^fiiriq^ . ^ 

l 19 ♦ ^ f aga O ATJ»niOKlK'AI H' I IbiiT.II.p.864. %igr.cccx«vn^4(IncertUs): *tlfuti^ 
wa^iipf* Formam etfyivic^ ei similia illustrat Bockh. in 
Ubro: Grceca traaddi» principum etc. p* 264. -^ Addit 
Bockb* EtpMcc. p. 179 sq.: ,^Id [oraculum Jovis olym- 
pkum] baud dubie edam Alcimedontig pBrentes vel tu- 
lores consulaerunt de eventu certaminis 'fitii aot pupilll, . 
•t illisaddjacerat oraculum: unde bssc nunc memorantur, 
«t statim transitur ad victoriam Alcimedontis* Tenen* 
dum hoc xion solum ut intelligatur^ cur poeta carmen ita 
ut fecit inceperit^ verum etiam nt cetera, qua? mox de 
Aeaco dicuntur, plane perspieiantur .^ Reliquis 4{Uoquo 
horum epiniciorum victoribus oracul^ addij^i^ suspi- 
oor^ neque tamen hujns rei vestigia in istis carminibus 
eztam. Deinde consulendi ante certamii^a Dei morem 
tritum fiits^e^ mihi quidem non impfohabfle videtur, coU. 
ad Olyxiip. V. p. 176» Quibus positis hu)us carminis 
exordium tum OlympisB laudem (coIL Olymp. I. iii.) 
spectare puiabis^ tum sacerdotum quonindam, fbrsan Ja- 

I 

midarum inprimis, inter quos Pindarumque necessitatem 
quandam et oonsuetudiiiem intercessisse, carmen oljrnipi* 
cum sextum non obscure indigitat • Laus autem istomm 
hominum tantomajor est^ quanto arctius cum OlymplsB 
ipsius latide conjimctam vides* De Aeaci mentione de- 
inde inquiremus. «^ a^A'. SchoLrec. v. 13: IlQog tipf 
*Okvfmicar amTUHfdnf i^^a.TOf eiTa nolka ' fjLiOov 
&Big xal iiri iTtayayufV Tipf anoSoiftv inavaXaufldm fo^ 
nQog ccvrfiv Xoyov, Adde ad Olymp. V, in. — i IH- 
aag bvSzv.Sqov in ^Aktpew alaog* SchoL vet. r. 
13: ,JuxliyeTai fj TtQog to Ilav&ti4yv^ onov ai iXctUu 
fpvovTa$, ^ ffTQog tov Tonov^ onov ol avSQiavtsg t&v Vh 
. mpavTcofv avaxBt^Tau ' De Olympico nemore aperte OLYM,FIA VIII apS 

foidem sem^ iiabetur , sed est v^iatio 01 jmpiae ipsius 
m. po$itae« — rovSi xHfinv nal ctttpavriqyo^f^Lav^ 
Schol. vct, V. 12: Tovrov tov xw^&v x»l v^vov xal rrv 

m 

k rrj^ ifT€<pegVf}q>oficog fftQoaSe^a^ vixtjv [Aptius rijfir 

« tiis vimig cx€tpcnni(fOQiav\ . *) Rec. ibid, : Thv pura 

p>(iiag VfLvov xai r^v . . . 7v atBtpavoiQ avaxti^^iv» 

Ita sc. prseparatur schoU vet; v. 66 (de Stv^o): Etg 

twtov thv Tonov* vnoxBitnfic yaQ to iyxdfiiav iv Atyi^ 

ytj^ Satb Tov ^oQOv Si & X6/og. Jam negari quidem ndn 

potes^ Aegin» ^pioque fadc dici potuisse, ut nonnisi poe- 

tica sit ad Olympiam gratiarum actio s. Pindari, s. ebo- 

ri Aeglnetaruiti • SimpUcitis tamen usuique convenientius 

Pindarico, qiii talibus precibus veram in loco prassentiam 

denotari facit^ odamOIympiae ciantatam Bockfaius sumit« 

Vids tamen ^ quae ad finem earminis annotata sunt. «^ 

Dcniquej quid atecpavfjtfOQia sit^ mihi in ambiguo est. 

Estne unum, ex scfaoU. allatis eligoindum? An est (xreg^. 

cum Bbckh. coronse in Altin ddatio? ■ An xdfiov quas- 

3am repetitio ? An pro ifttrpavritpoQi ? ut (Mymp. V, 

15, (wifafiTtvxici est pto piovafinvxim 

. V. 14—27- 

, Exponii 1P, per t^ntentias Olympice et Alcimedontis 
decas, uade ad Aegince^ landes transit . Mi ya tot xXi^ 
H ftUi» Sadem sententia victoriam memoratam subse^ 
yiitixr Otyrnp. I, 157. IV, 15. Accipe gratiamm actia- 3) Euripidi enqxxyrjif^ogi» est cotonartnn ob vUtoriam collatio, 

» t 

El V. 866: Ni%a9 axtq^ao»^(poQia¥ ngfilacia (rrjg) mg* **JhpBt^ 
w it^Qoiq ttXiaa^. HdnA^ Dibay». XLV, ro': Tei^iaia ^** , # 1 296 OATMniONIKAI BT 

it db Aldinedonte ad patriam ejus. i^i^im. Cf«Ofyn]p. 

V, 16 «qq. ibique nott. p. 177«-^^ oAijf. scholiis y. 26. e$t 

idem quod vetvnm^j ut Odyss. VHI, ]9h Pbaeaces sunt 

iok^XriQeT^if 8. vmfTtaiol puto; ni quis ibi vitand« repe- 

* 

titionis gratia aliam sigaificationem elegerit. Jam aUudi* 
tur ad longas tum Aeginetamm navigationes? De quo 
T. MuUerus Aegin. p. 81. e Pindaro potissimum disputans« 

V. 28—40« 
Ldindatar Aegina ob justitiam in rebus mercQto- 
riisy hospifaliiatem incolarum^ue stirpem doricam. 
"Ev&a atattiigay Jib^ ^sviov na^eS^ogj ao^ 
xtirat Qifti^ ^^^X* av^^<^^o^» £z more in* 
versionis poetic»^ qu» id^ quod prsdicatum esse debebat^ 
subjectum esse vidt, hujusque subjecti appositum id, qued 
erat subiectum. he.Sifug, <mx^iqa etc«— Ol.IX^ltS» Ev* 
vo(jua est adTBi^a* ^ Jiog ^Bviov. Idem audit^etyMig 
natfjQ Nem. VySl., qua&odaalium puerum A^inetsuncele- 
^at . Adde Nem. XI, 9. ^). Confluebant in istam i^sulam 
plurimi homines, hospitioque liberaH excipiebantur, coIL v. 
34., schc^. et MtiU. Aegin. p. 79. — I)einde Themidem h. 
L non (ut schoIL yidetur) ad hospitalitatem Aeginetanmi 
jam memoratam, sed ad justitiam eorundem circa merca* 
turam litesque mercatorias spectare, sequens sententia do- 
cet. — o rt /aQ nokv [Sensn proprio? ansofpe?] xai 
nokka qintu Bene electum yerbum, quod proprium 
cst librantium et mercantium^ pro xwtijd^, xXivu etc 

^ ■ 

4) Ultimo loco ^f/4*; Jovi Junetii abstractum eit» li«J. penoiM» 
et aax€7y proprie intelljgitar ut Aesch. Prom. ▼• Il|ps^ (xa- 
xoti;t* uaxur), De bujns yerbi cum virtutibut con)unctio- 
nc conf. Blemf. GloMar. in Prom. (Upt. p. i59). Adde ind. 
Eurip. Bemef. h ' j OLYJftPIA Vm 997 

^ yu^m Quof laus eo mafor est^ fuam taUa bene diju" 
iicare difficiltimhm uL ^ Ad sensum bene Heyxuns: 
jtQaod malium et mulias in partes, varie, incliaat, cuju»«' 
modi peregrinorum negotia et caussae sun^ in q[uibus jus 
sarpe varium^ incertum et ol>scurum esL^^ -— fi^ ^iaoi 
xatQOV. Repetitio w* 6^^ q>QevL f^eritaii^conveniW' 
/er, colL01jmp.IX}58.Pytb.X, 5. — XB&fidg Si rig 
a&avariav xai rAvS* aXvtQKsa x^Qav navro^ 
iaftoiaiv VTtiaraae ^ivoig xiova Sai^fioviaVm 
In his xal sero positum^ cum potuisset esse Si kaL Yide-> 
aturHermannus ad Oljmp. V^ 37. <— aXtsQxia. Mari 
ieptam, coll. scholL Yulgare regionum maritimarum.prss-' 
dicatuin. Pyth. I, 34: Tai &' iniQ Kvfiag aXuQxieg o;f- 
d^au Isthm.1^10: TavakuQxia^Ja&(ji5 SsiQaS^. Oppian* 
HaL HI, 175: raitjg altegxiogf de ipso continente. Si* militer aliariq)avQg, aXiaretfrig^ ali^mfog etc« Hjmn. 
hom.I, 410: ^AJUavifpavov nrolie&gov. Nolbu Dionjs. 
XXVI, 89: ^jiXiareffavov Ilarakiwfig. XLy 621: 'AU* 
tntffavfo viiaiam Musaeus (Pass.) v. 43: 'AXi^rre^piojv vrt^ 
auv» Orph* Argonmy. 1^6: *jiliareq>ig aarv, ]Vonn»Dio- 
nys.XKX^y n^iUXi^mou} Kogiv&e. XLYHI, 37» 
'dh^wvoto 'la&fiS. 200:*AXi^(iivov*la&fiS. AnthoL Pa- 
latl VII, ccxYin, 3 (Antipater Sidonius). coIL Suid. et Zoftar. 
▼. aXi^^ee' 'AXiitavoio KoQiv&a. IX, cccokxi, 1. 2 
(ADtipatei: Macedo): "NijwoL, ag xeXaSei/vog ZioartjQ Jtt- 
yaiov xvfmrog htbg ^ct. ■'•iSccLXxvin, 1. 2 (Philippus): 
rautv rrp^ (peQScaQTtov, iiaTjv^ioxe neQiajrta^ *S^eav6g» 
Damhi. V. aXipQX7]g : ^>Aeg. jlnsulam vocat P. al* }(*f V^ 
haec insuia ex mari difficiles, nisi i%portu habebat aditus. 
Mare ipsum, scopulis circa infestum, sepiebat eam quasi 
muro contra prasdones subitos .^^ Bpckhius : ^^A. jg.^ non •I ji^Q QATMniONlKAI H' 

ob' sohim mai^^ 'sed'*etuim ob cautes asperas maii injeo- 
ta% quibtis undique clncta.difficilem prsbet aditum: quas 
Aeactis^ qno tutiorein insulam prasstaret, mari immf rsisse 
fei^batur: r. Paus, II, 29, 5.^ Priot ratio simplicxor mi- 
tii' ^detur utoque c<)gnatp satis cpmmendata • ') — xio- 
vd Savfioviav^ SchoU, v.33.36: Bd&QOv iiamq xai 
CQeuTfia. 'TnoxBifUvtp^ inoiijaBV slg avanavai.v xai a- 
atfittXsucv. Kaxatfyyioi*. Bockhiys (nott* critt. p. 393) 
sensum vocis ad judicia Aeginetarum nautica trahit. 
Recte quidem; sed nec hospitalitas eorum et peregriiio- 
rum in eidem posita fiducia excludi videtur. — 6 d^' 
inavtiXXtav ^QOVOg xovro nodaaiov fitj xdfio^, 
SchpL rec: v, 37 : '0 8^ imqxof^og XQovog rovro iveg- 
ywv ei&B fifj dvovfjaeis* Subobscurum est Totrro, per 
quendam putp euphemismum. Utinam pergat fempus 
insegaens id prcestarey ut maneat colamna extraneis! 
t^uod Mp poterat fieri, si incolumitas ipsius in pericnlum 
erat adducta. Et reyera tum de Aeginetis sollicitus esse 
P. poterat, coll, Bockh. Explicc. — inavxiXhav. De flo- 
r|bus petita vox. Similia Aot^io^ XQ^^^ (Nem. YII, 

* — ■ — — » 

•5) Eriti^e in ano alterove locorum aupra citt. terra aXugitiii 
ea^ quae ocea^um praesepitj arcet, ejus est lg%og7 Id pl^* 
ce^ Thterschio a4 nostrum locum, Dammio ad fyth. l, 34* 
Isthm. If io.| Sclmeidero (L. gr.*) ad Opp. 1, Iitudatuin. 
*Haud in^p^um plane in iH^^ faltem majoribusy Tel un* 
ipsa. Sed (aciunt cogi^||a snpra aliatal^t signiitcatum vo- 
cis passiywin noirdeseram. Rectius quoque majora.dicun- 
(uir iQxri minorum, quam minora miiJQrum, coll. Nonn Dio* 
nys. XLII, 480 : Kal nkajvv aevdov fiijgHfUyov uvjvyt^uoofiov 
'jlKiavoVf mundo mare cincium, ^uod apprime valct de 
mariterram fingente. Adde nos ad Fyth. II, 147. I» QLTMPIA VIH ^99 

W. Fragm. tiireii, IV, 8. HeyAe T:in. p, 37), ?p7rw, 
Iff^nw, fjUllm (itt\&(av, colL at]| Olymp, VI, 154, p. 
231, -Ts J(OQi,eT Aafi) TafiuvOfiivav i^ Alaxov. 
Gttbernatamy admpiistratam, coU, iis, quae de rajcu^ con- 
gessimii^ ad Oljmp. VI, » p. 1 86. — it Haec praBposI- 
tio qnum non esse possit post, sed modo iWe a, modo fcre- 
CTpoif, admittendiis! yidetur anachroziismus haud mediocns, 
ut Dores contra historiam (coll. Mtiller. Aegin. p. 43 sq.), 
non mterposito interv?dlq, inde ab Aeaco regnum Aegina» 

« 

tentiisse dicantCQr . Hoc facinus historicum ii forsan tole- 
i?bnnt, qul a NostrQ RhQdiisq^e (Oljrmp. VII.) artis I#>- 
diacae florem cum ipsis Minervae natalihus; confimdi ine- 
nunenmt; • Alii eligeht aculam Bockhii interpretationem: 
j,Tenuerunt eara Dorienses traducto [post alios] ad illos ab 
Aeaco imperio .^* Ita fiiit Aeacu^ regni Aeginetici, adp^o- 
fienses post delati, primus auctor, ideo niemoratus, quod 
ad eundqn totitfl^eginktarum historiae et gloriae quasi in- 
cnnabnla referebantur, V. plura in sequentium vAsuum 
etplanatione. 

V, 41-^69, 

Aeginetarum glorice aucior AeacuSy Deorum 
consortio dignatus in munienda Troia. Jlalg Aa- 
Tovg. Apollo. Fragp. Prosod. I, ^.•(Heyne T. 
m. p. 43. Bockh, T. m. f. 687): flai^taav 
-rfaToiJ^. Ap, alibi Aatotdaq, coU. Pyth. I, 23, HI, 118, 
IV, 461. IX, 8* Nem. IX, 126. — Ev^vftiSiov rs 
JIooHdav. Oppian, Hal. I, 74: EvQV(ii8(av KQoviStjg 
7^tHo/og. — arifpavov. Murum (coU. schoL vet.42), 
alibi partem muri . Orph. Argon. v. 900 : ^'EQxog^ arecpd^ 
i'oiai /vxXojitevpv. Anthol. Palat. IX, av, 3. 4 (Alpheus 
Mityl,): T{>oii^tf du6Sq[A0V axkfavtfv. Ejusdem generu I 3oo oAXMnioNiKAi. .ir 

t « • • • 

est arsfarfj, (Ttn(fiympLa i eicTifflovog, Xi&ujv pdtfa. 
Eurip.. Hec V- 89^: Stntfovav stvQyo^. Tro. v. 786: 
IIvQym aie^avag^ ^AnthoL Palat, IX, xcvii, 3 (Alpbeus 
Mityl.): Stetpavp. nQltpg, Ibid. cUj2 (Antipater) : ^r^ 
^avauTtvQym* Soph. Antig. ^ 122: ^te^pavwfw nv^- 
ym^ Noim. Conyers. Evang. Jolu V, 6 : Domus qufledam 
Zma&uaa li&wv fdtqji^ Hes. Sfut; v. :6Q: *JXaretpaifov 
QigrfVn Antfaol. Paldt T. ^. Append. etc. p. 863. Epigr. 
ccczxxYl^ 2 (Incertus): *JEvate(pavaig mQyai^^ Jmx de 
ApoUine Neptunoqiie s. Trojs& totius, s. turris alicujus 
l||tjani (v. 49. TtvQyov) conditoribus multa est poesis Grae- 
corum. Appon^m quaedam, ab aliis forsan praetermissa . 
Hesiod. fragm. (Lbsn. p. 452): ^Hfiatt rw, ote tuj^og iii^ 
Sfuitovo siohjog 'Yrptjkov noii^ae UoauSatav xcuj4ji6Umv* 
£urip. Androm. v« Si9I.: ^Si Oot/f 6 mQytiaa^ rov h 
^lkUa evteixtj ^dyov xai llovtu* Tro. v. 4: lCJ ov yaq 
ajKpl TijvSe TQmxijfv x&iva <Poi^6g ^tf^ayk) (Weptunus 
verb^j^ciens) ^Mt^ovg nvQyovg niQi^ *OQ&ota^v i&i/uv 
xavoav. V. 8 14: Kavovtav Si tvxia/iata ^Poi^ov (Tro- 
ia). V. 1164 (de eadem): Tupi natQiSa, Ao^iop ntxQ- 
ywfiara. Incertus ELbesl auctor v. 224 sq<j.: ^Jnol- 
loVy ... (0 TQoiag teixv naXata Sdfiag^ Lycophr. Cass. 
V, 617 (iblque'Tzetza. Miill.p.702): Tov Tei>xonoi5 (Nep- 
tuni, qui Troiam cmfi Apolline londidit) . Coluthus y. 
312:^IlU)Vf ^ nvQyaoae IloaevSawv ml ^AnoXkwv. Hinc 
Troia singulari sensu dicebatur a Diis condita» Homeri 
et Hesiodi certamen (Hes. Lbsn. p. 496) : TrfV &eon*x^(f 
TQoitjv, Anthol. Palat. IX; ciii, 3 (Mimdus Munatius) : 
TQoir^v &e6xTitov. lCjiyipaiy 12 (AnctOT neXixvog) i IIvQ^ 
yofv &eotevxtayv (Trojae) alnog. Tryph. v. 39: Elat^xH 

m 

&eox(t7it{ov inenvQyiovTUog, AddeAntfa.Palat. pag«aut6- OLYMPIA VlII dot ced. ctetam et Demebx 'Mosch. Laconmiallatimi ^.'SDy. 
JaAi^fuarc Titditt)if' Qit' eKstnixerint^ ez{>on!t sehoL vet. vl 
41: 7!nrrov$ 7^a(>' xeufnSUaa&f i-Slsvg rrpf tBt^oitoitoei^ 
v^Qtrijacei t^ Aeio^tSovtir^ insi^ im/iilevcav edriS 
^g tiiv fiaatXiiaVf s; cum Junone, s, cun)'hac et Miner-^ 
?a. — xaXiiTa¥to' awtQyov* I9bn enun^ (faoA (v. 
44sqq.) fatls |tf&0»tltikiim erat (TroS^ ^cidium)y etenlre 
potuisset, «i TrotQm solus uterqud' deus «xstruxisset, colL 
«cholL vet. V. 44. Sdkoh vetV. 4l., coli. vet' V. 44: 
T^y yip JlotniSSva xai '-^^roiAwi^c* €iV T171/ rov Tci;fot;^ 
tmaaKevipf (ptjai, tw jilaicov nQOgXafietVf 'iva SiA rov* 
«w TOi; fUQOtfg tov VTtb jiiccxov oiiioSofifi&iiftog aXda^ 
fiog yivfjtcc» 17 Hlid^. Gui rei Bodthius egregie applicat 
atque interpretatur Ho^ H. VI^ 431'Sqq. >-* OQVvfiJ^ 
y^v noXifiiov ntoltTtoQ&oig iv fiaxai^g. Simi^ 
lis pleonasmi ^pecies .Olymp. II^ 79 : *Ev fiajiaig ts no^ 
lifiBVn Pyth. 1^92: C/utig iv nokifJiiOUft fiaxatg* — Acr- 
fi^ov afiftvev^at xanvov. Vrlov vox ignis pr«diJ« 
catum Pjth. III, 70.' Toti autan forraulae respondet 
PjTtb. V, 1 II : KaTtvia^uaav natQoV (Troiam) iml XSov 
h^jfQzt. Ubi 'fid'. nop.^ -^ yXavkol Si SQaxovttg. 
Dc hoe colore v. ^id OfJ^mp. III, 24. p. 141 sqq. Ocu- 
los hujus bestfte respici, suspicatus sum ad Olymp. Vl, 
76. p. 200., uhi.non omittendu» erat Pjth. IV, 444: 
Djxvximat notxtioviathv oiptv. Alii de toto corpore 
co^tabunty coU. ^Nonn. Dlonya. I, 246: DMVxa vmka 
SQttximft0v. XLII, 141 : riiavxa ocptwSea Ssafia ^Qa-^ 
xwxmv. Deinde leonum quoque corpora yXavxa stfnt. 
Id. Dion. llj 45: Havxa yi)ta Xeovtiav. — TQBtg. 
Tres ervt aedificantes, qui singi^i slngulas sibi partes 
muri sumsisse putabuntur. Hinc tres invadent^^ L e. 3o« OAXMniONIKAI K 

(iracQnes. Jam iis tptidlm betoe^ (Aehillcs, Ajax TeL 
et Ifeoptolemus geciutdnm ioterprr^)^ re^ondeaiit, paruin 
referre vldetur. PQssunt esse tres impetus in urbem 
facti.^) Sed eligQ ti:es heroas* Tum solus dubio vaca* 
li^t.NeoptoIemcs; primus et secuodus ambigui .enmt^ 
quum, aullatenus Ajax^ ac ne Achilles quidem in q>sa 
Txoi» .iQTasione, occiibD^rit. — al&i. Eodem lopOy im 
ifuem delapsi eranty i; e^ coram muro. •— atv^OfAiVia* 
J\ment§Sy contnrbati. . An (idpsh) perdalsi, obtusi, i« e» 
quod Noslratibus esl betaubt? — - ^oaeag* Ut vic- 
tor. — ^Evvtnt S* avriov oQfialvmv Tegag ar- 
^vg ^AnifXXfov. Cpnstrue: ^ATioXijav S* evOvgavTi' 
ov OQimivmf iwmB ^Qog* Bockhius Avtiov tiqagy ut 
vid/etur^ jungens: E^Hcuit et c^mit ApoUo statim prodi^ 
gium adversum conjectans, Non alitet schoUa « Sed cui- 
nam prodigium adversum fuerit^ equidenuiescio. Certe 
non Aeaco Aeacidisque^ quos parteni muri a patre con* 
«litam tzpugnasse constSf, Troianis, dices. Verum de 
his non sermo habetur, sed de Aasco Aeacidisque. Hie 
magn# honore evehebatur^ quod,muri dedificandi eonSQr*- 
tlQ a Diis adhibitus erat; Aeacldi^ qui jTroiam diceban-* 

tur capturi. Concedendum quidkU) i9i rei infuis^ quo- 

f • • 

6) li proptMs ad venm acceilenti qn^bui {rei draconei ob trei 

Adummodo ittos condnorei electi Tidebuntur, e quibui duo 

prierei dii erant» tertlui nortalft. Jam ipi6mm diicHmea 

■conditorum vix alind jpectat, qnam mnnimentorum Troiae 

•«ataram • Et>rum partei duo (ai 9vo) ni>n eipugnalkpl^ ^rant» 

. tertia ezpugnabilii . Dicebantur illae a duobui cdlitum condi- 

tafl,posterior a mortall Hincsingulis hostei singulis.impctui 

tributi, qui*naturae ipsarum respondebanty coU. schol. vet. 

V. 49 : Olfiip ow Tanf Oiw ini&avov, o di jov Jlanov sSoi^cy. OLYMPIA yill.. 3o3 

« 

que alqnid minus honorlficiuxi Aeac6 Aeacidisque^ qtiqd 
Aeaci, utpote mortalis^ murus erat expugnabilis. atqiie a 
posteris ipsius ezpugaandus. Sed hsec ratio non Aeaci. 
sed mortalitatis yiti^eriuni est, atque a loci nostri consi- 
lio prorsus abhorreti LMuddiur Aeacus cuni postens du- 
plici tltulo, quem mbdo exposui • Viiuperiuni summope- 
reineptum esset, Sensus loci hic est: ApoUo adAeacma 
conversas. BeneThierschiiis: Schnellh^rwandelnd* 
Stabant muri conditores in bjperis sui guisque parte. Edlto 
prodigio ApoUo statini ad Aeacuni accedit^ expliciturus 
mOrtali^ quod acciderat. Ad hunc v. dvriov etc. usum cfr. / 
Olymp. IX, 42. Nem* VI, 46. — ^ aXiaxBTai.. Prae- 
sens propheticum, dicenti maximopere accommodatum, 
qui fiiit vates • Postea v. 60, idem fiituro utltur, in expo- 
imik m siiigulis' partibut . Schol. vet. v. 55: Ahaai^ 

(loq hxai» o/iwiv *tw* ^Htoi fiiov xatiSovaiv , ovtI toS 

* * 

Tuaa^^wra^ [Odyss. XI, 115]. Adde Vlger. pag. 211. 

* » 

343.— "J3^ ifiol cpdafca Xiy^v KqoviSa n^fi-' 
(f&lv PaQvySovnov /Ivoq. In hid scrihas tag (jic\ ^n 
«5 {qmmodo\ nil refert. tJtrumcpie hahent schoU., coll, 
rec r. 57. et Heyne nott. critt. p* 108. — n€ft(p&ev. 
Oesiderabat h. verbum vao etc. Haud abslmile Pyth. I, 
50: Bavfia Si Ttal nctqwvTUiv dxovaat, pro naQiovaw. — 
(facfia Jioq» Jupiter prodlgia mittky cou. Nem. XI^ 
55: To S^ ix Jiog dv&Q(onoig aatpig ov^ SnsTdc TixfiaQ. 
Idem bello Troiano durante iterum draConis prodigio uti-* 
tur H. II, 318 sqq. ApoUo h.l. interpres prodigii^ vnoift]^ 
m ({uidam. Alibi signa ipse mittlt, sed e sedibus suis 
ucris« Verum ibi quoque Jovls nomlne agere vid«ttu:. -«> 
8x arep naiSiov ai&BV*. Per tuot poj/eroj .^Huius , 
cirqipDiociHjonis exemplum v. Pythj^, 101. — aTiV *«- 3o4 OATMniONlKAl H' 

fia\nQ(otoig aQ^etai^ xa) x^tQatoig. Fluralein 
continuat bb naiSwv. Quamquam ei tantum loco aptus 
cst, tpio est 'posiiam nQ(iitoig»"t) — TCQdtoig* Loquatur 
pro me bonum scholium vet.y. 60: *ISuog xata tipf tfQu^ 
aivov tiaavtioaQV&iiwxixQritai, ot6 fiiv yccQ liyu fiQia* 
toig, ov ovyxataQi&futtav Aiaxog^ ot$ idyu TBtaQ- 
toig^ avfimQvlafifiavei xal tbv uilaxov. nQ^tov fih 
ovv eiaiv oi mQt IltfXia xal TelafjKSva, 8svt$fot^ 5l*-i- 
j[iXXevg xal Aiag tovtwv ovttg vloi, tQitog Si 6 Neo^ 
ntoXtfiog. avyxataQi&fiefiivov Si tov Aiaxov yivtxai 
titaQtog atQcttevofievog. ^ X al tetQatoig. Repeten- 
dum aQ^etaif quanquam contra historiam . Immo^ quod 
fatis praestltutum erat, eventas sui initium habebat per Te^ 
laitionem Peleumque^ exitum per Neoptolemum. Ad 
sensum, non ad verbtim (de quo modo monui) schoL ret 
V. /5. coll. rea y. 57: Aqxvv fiiv e^ei tov noQ- 
&eta&ai> [Troia ex mente schoL] anb tcSv aiavnaiSonf" 
aXta&ijaetav Sivnb twv tetaQtmf anb aov» De Te- 
lamone Troiam evertente v. quoque Eurip. Trol v. 801 — 
816. Q. Sm^rm. IV, 450. — Sav&ov. Heynius: ^l 
Xanthus est Lyciae, mira est profectio per Lyciam ad Ama- 
zonas et ad Hyperboreos.^^ Eidem deinde est X. Troadis 
« fluvius 

7) Bodiliisi : „^arUft significaiitur Tieoptolemm Achilllt fUios, 
Felei nepoB» et Epeus Panopei Fhoco gnatiy equi Trojani fa- 
bricator.'* Ita consulitur aequabilitati et cvfitfUjgltf. •enttf- 
tiae. Dubium tameny de boc beroe cogitaate Pindarum. 
^uit enlm Phocnt llle Aeaci spuriua . Scbot. vet* ▼. 39't i 
coU, Nitschii Neues mylb. Wfirterb. Ed. II. v. Phoct^i 
MtfUiv yaq %al Wa/ta^tg Nrigritdog '^noq fyivao' rovtov »9 
¥6&oy tcoll. Liejjnipii l^lepolemique bistoria plymp^^I, 49 
sqq.*] adtXqjoy immupttr Hiiltvg irotf Tslafitip, QLYMPIA Vm 3o5 

fluviiis. ^deum, inquit, relicti Qquipabulum carpebant^ 
ut apud Honierum/^ Mira quoque profectio ad Hyper* 
boreos p^r Amazonum terram, cujus situm non obscure 
designat Fragra, inc. XVII (Hej^ne T. III. p. 88. Bockh. 
T, lU. p. 645): JSvqiov ^vQvaixf^av SuItiov OTQat6i>. 
SchoUorum ratio de Xantho Lyciae (ubi cultura Apollinem 
constat, coU. scholl. et Pyth. I, 7^^.) cogitantium nondum 
sails refutata videtur . Est quoque Trpjae Xanthus ni- ' 
mis propinquus^ si quidem tibi non is solummodo locus 
est, unde Apollo equis suis vectus iter longinquum inlra* 
rit. Locum remotudi petebat Neptunus^ ita Phobus quo* 
que. — Quare Amazonas visitaverit, obscurum. Bock- 
hius acute: ^,Tum Deus ad Amazonas sororis cultrices 

4 

pergit." — ^OQaotQiatva. -Pyth. 11,23: ^OQaotqiair- 
rctv mliifrv. Nonn. Dionys. XXXVII, 343 : Neptunum 
xi\3igvjiTfJQa TQuxivrjg. De Neptuni tridente vid. inpri- 
rnis Spanhemius ad Callim. h. ia Del. v. ^l. p. 403 sq* 
— JiovTt«v. De hoc genere V. ad Olymp. Vn, 148. 
p. 276. Ibi erat ejus fanum. Strabo VIII, 6: ^Enl 8i 
ry lad-fKa xal tb tov ^la&ixis IloauSwrog. isQov, aXau 
:iiTV(iSu avvT]QE(ffg, onov r6v a/civa taiv ^la&iAuav Ko^ 
(iifd-m awettkow.^aTiOTie firKov ... y^vaiavg pa- 
reniheseos similitudinem habet, ni quis has voces coB' 
texuii intrusas sumserit ea constructionis audaciil, quam 
kabcs Olymp. I, 151 sqq. — anoniiintav. Secam re- 
ftrentf reporianx . Deus Isthmum repetens Aeacum su- 
wn(coil.p. 275) Aeginae relinquit. ^ 3bvq\ V. Bockh. 
Expllcc. p. J83. Diligentioris sermonis ircuria, quam in 
«adem loci particida Nostrates quoque tum admittere scio, 
quum populares complures de patria (remota) confabulan- 
tur. •— ^i KoqIv&ov SeiQaS*. Acrocorinthum ? 

• < I / 3o6 OATMniONIKAI-H'. 

Adversatur Pausan, II ^ r, 6 : Aeyovai 8i xal ol KoQi 
&$oi^f HooBiSaiva iX&HV 'II2.IW mQi rijg yfjg ig afifpi^^ 
fijixriaiv* BquxQittiV Si SutXka^rrjv yevia&cci ayiafM^ 
^laO-fWV piiv xal oaa ravry SixaaaVTa stvai. Iloasi^ai^ 
vog^ Tfjv Si axQav 'HXita Sovxa Tijv vniq Tfign6X^fa^<^ 
ano fiiv royrov Xiyovaiv HvavTov^Ia&fthv IIoaBiSiivogm 
An agrum Corinthium? Consentlt Strabo VIII, 6 : Xw— 
Qav S" €a)[ev (Corinthus) ovx &jyt(av aqioSQa, akkos. 
axoXiav tb xal TQaxuaVy atp" ov naVTBg itpQvoevTa Ko^ 
Qtv&ov €iQfjxaai,s xcci naQoifiva^tTat^ 

KoQiv&og 6q)Qva re xal xo^XaiveTai, 
Deinde Isthm. I^ II. Isthnms quoque est Sei^dg, lEuripi^ 
di Tro. V. 1087. xoQv^a^ de quo h. 1. non est cogitan- 
duin^ si repetitionem vitare volueris, quam tamen admi- 
sit schol. vet. V. €8: '0 Si ^la&ftog aTBVovTai fag inl 
atofiaTtTQaxyjXog» Schol. rec. v. 61. ohscure hahet rt/v 
i^QX^l^ Ti7s KoQiv&ov. Thierschius: ^,Den Landriicken 
zwiscLen beiden Meeren^ auf dem Korinthos gebaut ist.^^ 
Vemm Corinthu» non in Isthmo condita fuit, sed ad la- 
tus ejus meridioBflle . - Est igitur Koq. Suq. ager Corin^ 
thius montinm vallinmque mnttiindine incegnalis.^^ — 

8) Jacobs. Anth. Pal. T. III. p. 639: ,»Suicla8: Jstgik [colL 
OlyiMp. niy 48. IX, 88] ttal d£iQttd$g ol T^axtidsig totioi TWf 
hqSat, Hesychius: ^iqa vntqfioXfj oqovg, o» 6i ta atfia %mf 
hgiw." Soph. Aj. ▼• 697: KvUtpfla dBiQag, Eurlp. Ph{>D« 
T. 2o6: ^itgia^ nipopiloig Ila^aaov, Jon. Y. 714: ^tigo'' 
dtg naqvaaov nhgag. Alia ▼• in ind. Eurip.Barnes.t Apol- 
loo. Rhod. II, 705: *Tno diiqaat^ Ila^aolo, Oppian. Hali* 
eut. I, 21 : ^ixfia^ rs axitfol nal deigddtg avtqa t« nit^g; 
Anthol. Pal. XV, zit, ii (Arae auctoi^: /feigaaip Kvr&laig, 
IfoiUp Dion/B. X, 177 : ^qvyltig vno Suqi^a, /l$i^g cuni t OLYMPIA VIII 367 

hotpofiivog Saira xXvTav. Schol. ^ec. v. 6\\ 

!Q)y tdovfidvrp^ carriio. Cogitandimine de ludis^ Isthimia-^ 

cis (coU. Bbckfa. Explicc. p, 1 83), an de cultii Dei listfa- 

miaco vulgari? Postevius placet ob Pfaobum Hyperbo- 

leos petentmi, ubi maximopere cultum esse constat. Si- 

militer Hierscfaius : Das Festmahl, wa6 ifam dort, als 

ualer' einem der Seefafart lyid ^einem Dienste^ 

ergebnen Volke, bereitet wird.^^ Summum autem 

>eptuni in Istfamo faonorem testatur vel serus auctor 

Pausanias, cujus Corintfaiaca varia memorant ejus dei Iki 

Isthmo sacra. Simillimuin loco nostro Nem. V, 71. 

UiTero de Istfamiis sermo est. -~ Absoluta^singulorum 

dilncidatione videnduih, quo consilio Aeaci de6rum i# 

TToia munienda socii ndft-atio Inserta {uerit? Occasio- 

nm digressionis supra p. 296, m vic^oris formositate de- 

prdicndisse suspicatus sum. Co/i «7/iim Vtfo in sola pri- 

niordionira Aegineticorum celebralione pono. Et faten- 

4jtn, cgregie functum faoc munere Pindarufn. Quid 

cnlm magnificentius faomlne in operis divini consortium 

adyocato? Eratque faaec Troiae exslructia fundamentum 

qnoddam gloriae Aeacidarum fatis prapstitutae. Deinde 

Ncptuni in Aeacum atnor gloriae Aeginetarum nauticae 

prlmordia divina spectabit. Alii Aeacmn ideo quoque 

njcmoratum volent, quod per faunc a jove (v. 20) de- 

scenderit victoris gens, coU. Bockfa. Explicc.p. 181.^ Sed 

potierat alius quoqiie cogitari • Deinde si Aeacidae sensu 

«fricio fiussent /Blepsiadse, hoc puto disertis verbis ex- 

?Kssisiet. Erant BlepsiadlB cumAeginetis Aeadda?^ proprie coilum «it, coll. schoL vet v. 68«* ^Bonsentit algiifof 
iiailii ttStti. Eorip. El. ▼. 1289: 'lo^fda^ r^ «Hr)||^ 

20* • 3p8 OATMniONlKAI H' ^ 

deipque p«rtiBere poterit Jupiter flle yevi&Xiog r, 50 
lu pjai prcUqr .aU<iua Blepsiadarum cugj^ Jove cogpatio 
pr^placuerit/ 

V. 70—86. 

^lebralMelesiam ob artem diseipnloramquevietonm 
nT^erum^ TEQftvbv ^iv av&Qianoi^qtaov haotxai 
ovSiv. -Miis aiia placeritf negae omnes cQdem vitofge- 
n^re deleclantur^ Cfr. Oiynip. IX^ 160: Mia S* cvx ^' 
navrag aum /S^Qi^j^u fiskiTa, Fra^, inc. I4XXXIX 
(Hcync T. lU. p. U5. BScJth. T, III. p. 676): Uei" 
i^noSm piv rofl ticpQaivoiaLV 'inniav ripua Kai ati^j^ 
Miy Tovg S^ iv nolvxQvaoig &akafiotg fitord' tifnBrat 
Sj^ xai xirg in olSfi i^tov $ai &ot aHg SiaarBi^iov. 
Quem locum Rlc^U^dus B^ntley commode confert cum 
Horat. Od. I, 1*« Jam de sensu ^^ihentiae yidendum, de 
quo nii extatlaudabile'apud scbolU, quique eos sectantur. 
Grdpcorum vestlgia premens Bbckhius: ^^Prims senten- 
tisp yix potuerit alius sensus esse nisi blc^ nullam rem jucun- 
dam posse inter homiiies parem omnibus et communem 
esse; igitur sese, dum Melesiaeet Alcimedonti gratificetuT; 
alijs of firere, et maxime yictis ." T* eglexere docti speciem 
minime obscuram antitbeseo^ inter priorem ac posteriorero 
sfntentiam, qusp- voc«Ia ^ post c/signlHcatur^ cum prius S 
poQtae ad laudandi munus recursum denotet, coll. pag. 11. 
Vulgari interpr«?tationi priraum obstat, quod posterius S 
h. 1. vix erit quare^ deinde optativus, quem exprimit /?a- 
litia. Non dicit Noster, invidigs se in MelesUB {et jilci» 
medoniis] laude obnoxiujrpfore y sed nolle se obnoxium 
esse.^ Et hoc ip$um ducit ad vervrm. Proxime sequentia 
HekjUfcKolius laudem spectant, ad quod perfidendum Blep- t OJ.YMPIA VIII , 309 

I 

siaaanim victorias afTerri nemo mirabitur. Sed hm ipsflpj si 

quo sint loco memorata; spectes^ mera ilUus laudis subsidia 

snnt. Gaadent alii alio viioo genere (coll, locis supra al- 

latis) . Melesiaf mimns alipta placiiii . Hod aliis dispU- 

ttrt^ natnrae conveniens esty nec ego refragor • Sed re- 

fragabor, si cni non mnntxs viri, sed lans displicnerit, sci- ^ 

lictt invidid^ moto . Hac est altior^ qni vidit XKX dis* 

cipulos victores^ taniaqne peritia gaadet ,^ Esset ea invi^ 

iia maxime stolida et injmta. His positis expeditum 

Tidebis particularum xal Y^Q sensum et sequentium, 

qoa? nexu carebunt^ si interpretationem vulgatam admis^ 

ris. Denique apponit Bockhius: „Praeterea noto, bano 

sententiam (^xBQnv. etc.) et ad praecedentia et ad sequen- 

tia referendam esse, ut Olyrap. XIII, 13 [16]: *ji(Aaxcit 

ii xoviffai rb av/yevig rj&og. Talis est enim ratio inter- 

positaram sententiarum , quae nexui orationis inseryiant; 

nisi enim ad ambas, qu«i conjungendse sint, partesperti- 

neant, hae partes non conjunctae erunt/^ Nec hoc ab om- 

niparte verum est, Alibi quoque Noster ad prioranarra- 

tione etc longiore interrupta recufril, reditu aut non pra- 

paiato, aut tam leviter, ut, quae ejus speciem prae se fi>- 

nmt, prapparationis noraen vij; mereant. V. inprimis 

01ymp.Xin, 133. Pyth. IV, 467. Deinde quid refeigi 

nntmtia intenrupti sermonis recursum restauret, an aiia 

iicendi forma? — reQTtiVOV. Gratum. Olymp. XIII, 

ISS. esifelicitas . — £ i 8* iydi Msi^lfioia i^ ay^VBi- 

^v zvdog aviSgctfiov Vfivca» SbhoU, 'recc. v. 70. 

fnorcm sententiam non capientes, de victoria cogitant, 

?Mm puer M eiesias Oljrmpiae reporta verit. Adversatui tf 

«T<v«W, quod Latiiionmi « teneris tespondisse vix cxedf- 

^rim, Immo confer usum pindariounl'. Olymp. IX, . f \ 3io OATHniONIKAI H' 

134. eSt tnfXa&elg aywutav erepias imberbibusy s. qutad 

i(pi,povg jom transgressui est. SchoL vet. v« 71 : Ei 

f iydj q>fiaiy ro yivofievov rtf Miktjaia ix rwf ayeveiwii 

xvSo^ aviSQafiOV rm vfMVWf rov *JlXxifiiSovtOQ aififtcvogi 

oum nafa/3as 7jl&ov iii eoftov» Immo sunt istl imber- 

bes Melesice discipuli^ inprimis Alcimedon ejusqae fra* 

ter, colL schoU. v. 11. — aviS gafiov^ Vide, ne sitaor. 

pro Xatinoruril fiituro exacto, vel conjunctivo perfecti. 

Scbolio vet. v. 71. ^st futunin^. Idem schol. v.7I: ^Eni 

TO rov MeXfjaiov xvSog aviSgafiov ab Aicimedonte .j 

Alii: Percurram et aliius assargam^ s. assurgendo percur- 

ramy coU. Simonide lanibographo apud schoL Eur. Phdn, 

v. 215., monente Schneidero (Vit. Pind. p. 118)« Patet e 

verbi hnjus praepositloue, ad reraotius Melesis ae\^m 

veUe Pindarum assurgere. Schol. vet. v. 71: 'dviSQa- 

fjurv Si vvv i(fr) Sw ro nQoytvsariQav eivat^ rtjv toJ 

Meh]aio vixfjv rijg ivsarda-f^g. — fiij fiaXirw fie Xi&(f 

rQax^i 0&6vog. Nejeriat me (cum Melesia) lapide 

aspero Invidia. Exemplis eam rem iUustravit Schneide- 

rus Vit« Plnd. p. 1]J.«18., ubi dicendum erat Eur. £!• 

V. 902. non Suph. Eadem metaphora recurrit Olymp. 

X, 13.jUbi %pa(fov ikiaaofiivav illustrat antecfedens imuefi- 

mpav, FormuUs minus audacihus addo Eturip. Iphig* 

Taur. V. 1167 (Matlh.): EineQ ye xtjlig ifiaU viv fifjTQO- 

TStovog» Herc. fur. r. 1190: 'Sig fiij fivaog fie aiav pa- 

Ijl nQogtf&eypariov. Ejusdem generis cst illud Nostra- 

tium: „Ibn triffP der Vorwurf etc.'* AddeHeynium de- 

^inde laudatum. Locorum pindaricorum color e lapfda- 

tionepetitus videtur. Heynius: ^^Sdlicet ex Heroum Bt- 

\ate petitum, gui noa minus saxis pro telis utuntur. Invidia 

autempe/ere aliquem dicitur.^^ — Kai Nefiia yaq o- 


OLYMPIA VIII 3" 

uig if «w ravTav ;f a^M^. Pfamque Nemece simuldi' , 
wm hoc decus. SchoL vet. v. 75. colL 74: Ti^ yaq 
fg^ip [towi^} Xa^v OfwlMg iQci xal iv Ntfiia yi^ 
yrnifiirnv crvrw. Interpretatio sensus, non dictionis poe- 
ticff, qiMB digna erat illustratione. £Qeta Nemeae se prw- 
smtem fingit, ut canat v^ctoriam ibi a Melesifle discipulo 
nnortatam . Referendum hoc ad itinera ista poetica s. 
imaginaria, de ([uibus recurre ad Olymp. VI, 37. p. 194. 
Vn, M. p. 241» Apponam simillimum Pyth. I, l47 : 
'if f Ofia^ TtaQ^ fiiv :Salafilvoq "A&rjvaiotv ;f «^tv ftt- 
G&wr iv JSnaQTa S' *(«w rrpa Ki.&aiQ(ovog fiaxav, 
xitm MnSoi fdv Tcafiov ayxvloTo^or naqa Si rav 
ivvSqov axrav 'IfieQa TtaiSeaatv vfivov Jnvofiivtvq 
nUaau;, tov iSilavT" afjL^p' aQBTa, nolmiwv avSQoiv 
xafiintap. Deinde Bockhius: „Cum Schmidio censeo, 
tanlum de vicloriis Timostheuis et Alcimedontis cetero- 
rmtpe ex Melesiae disciplina puerorum agi, quibus me- 
morandis Mdesifle xvSog^ i^ aysveiiov - percurrit; atque 
hoc edam nexui sentpntiarum ajtfius est. Sequentia /«- 
men jam ad ipsius Melesiae victorias pertinent^ quj; iVe- 
meafi vicerit, lucia haud dubie ptier^ deinde vir pancratio. 
Taixav ;fa^tv, quae pueris luctd oontigity gratiosam vic- 
ioriam, eandem simul dicamab ipso Nemeae partam.'^ 
Nott aliter schol. vet. v. 71 de Melesia: "EqS yoQ xal 
W% «vrint ofJuoUag iv rij Nefxia Ttjv avTtjv iaxw^<^ 
Xiqw xci vimtv. Ibidem: 'ilq ToiJ Mtknaiov~ nQOYi&)^nr 
aiio^. Vet V.74: TavTnv Sh Tnv fmxn^ xai Ttjv vixijv 
hi t£v ar^w^ xai iv opSq^i^v eaxtp' ofiouog iv rjf 
iftfwa Tifv avTtpr x^Qi^v eaxn vixm ayaveiwv, xaxei nay-' 
^axL. Vet. V. 76: Kair^ ixei vevixn^e tt> twj^ 
h^mm, it ns JifiAty Ntfieaxijv vixnv ccvtoH avviaTnai^ • . ♦ 3ia OATMniONIKAI H' 

Tov akunrov rtSv vMtjq^oQwv Tsraiv, bIq s^ rov htivtxoii 
iyQaxbev, Jam erit ouwg: Non atiter ac de aysv eioir^ 
(^Alcimedonte etc.) cano^ L e. par ei victoria obtigii^ ui 
discipulls ejus ayeveioig* — rav S^ ,e7tEiT avS^cSv 
fid^ijv iv nayxQarico, Nec reticebo certamen poste- 
ro tempore tentatumy quo vir inctaruit . Restaf^ ut no- 
stram antecedentium interpretationem veram esse demon- 
stremus. Eee^ quae a yy. rh Sida^aa&ai sequuntur sen- 
tentifipj prosperum Melesiae magisterium manifesfo inde 
repetuntj quod multiplici uau atque experientia edoctus 
munus suum capessiverit . Inde non ^dsse, dices^ dubi- 
tari, quin et ipse antea una alterave victoria decoratiis 
fuerit, cujus rei proxime antecedentia mentionem faciant. 
fiinc erit totius loci sensus nexusque: Si vero magisieriam 
ejus laudavero^ quod insigne fecerunt piierorum vicioritfy 
nolii mihi (^eique) aliquis invidere atque pbtrectare, /pse 
enim JMetesias^qvtoque paer olim vicitj deinde vir. Inde 
non mirnm, tam egregiam esse atiptam. Experientia 
fausta edoctus ad docendi munus accessii . Ita locus pin- 
darkus (jefJTtv. — y^p.) unius ejusdemque subjecti squa- 
^litate gaudet, et sententia? de Melesiae cxperientia optime 

prapparantur praemis^s magtstri victoriis. In supe- 

rioribus tpdovov non solam invidiam^ sed et reprehensio- 
nem esse^ facile concedes. V, ad Oljrmp. VI, I^. p. 
218. Pouitur iiSfioq^vo q:&6vta, et q^&ovog pro ^xJaw, 
mixtis consequentibus et antecedentibus . Adi Spanh^ 
mium ad Callim. h. in Apoll. v. 113. p. 155.^ ro Si^ 
Sa^aa&ai Si rot etSor^ - QarBQov. Ei|)onitiir 
principalis Melesiae iaus. Est magister egregius . Cujus 
relTcausa non attius repetenAa esi. Experieniia eum 
edociiit . -•^,St^a^aa»ai. Phavprin, 499. I : JtSa- 


•l OLYMPIA VIU S^ otofuu noQ^ all(w* xal StSaqxofiai stbqov ovtI tqv ^i- 

iaax». Soph. An6g. r» 3S4: ^AaTWOfUWQ ogyag tSiSa-- 

|irrO) i. e. iSiSa^f 3i itpivQSy ut latius verti SfoscbopiH^ 

\vs dt. Valckenaerio ad Ammon. T« IL p. 54. lips. ef^ 

Hennanno ad Erfurdtl Antig. ed. min. II. p. 73. -^ Tok 

k L non solum aEBrmationem «xpriinit, sed idem cpiOp' 

qne est quod ^, wh sequens Si. Ckmf. Pytb. U^ 131: 

Kalog Tov ni&w naqa naialv aui, xtxJiog. 6 Si 'PaSa^ 

futv&vg etc« SchoL vet. v. 77. ita iUustrat: To StSaie^ ' 

99(u Si TQv ijudtafuvov fiikviop xcu &jxoIqv iari, ro 

a fiii nQOfut&uv amiQiav lix^i. tovyaQOvp rwv anuQo^ 

rw pPotjToi elai xal xitpoi xai wg ervxev ol Xoyiafiolk 

q^^ficvo^. — BiSoTi, Idemquod Saivtv Olymp^YHy 

98. — ayvfOfAOV Sitb firingofiad^etv. Abstracta pro 

ooncreds. Schol. rec. v. 77. coll. vet. v. 78 : '0 Si fi^ nQO^ 

futi^wy aneiQog • . « rov SiSa^ai. Similiter idem 

schoL V. 78 : 'Jhotirov Si SiSaaxeiv akXog o fifi avThg d^ 

8ty. — xafpoTBQav yaQ aneiQatiav €pQiveg» £z- 

perientiam alil quoque celebrant. Theogn. (Bekker.) Vr 

671: do^ fikv av&Qomoiav xa^bv fiiya, miQa S oQir^ 

OTfjv. Alcman. Fragm. LIX ( Welck.) : IHiQa toi fia-' 

^oiog aQxa, ubi conferendus editor. — « xeiva4§Qfas 

I. e. sequentia: Tig tQonog ieitc Vfderunt hoc schoL rec. ^ 

V. Sl. et Bockh. Explicc. p. 184. — xeivog. Sc. o ei^ 

ifiig V. 78- — neQaire^v: UlieriuSf i. e. Hd^ quae* 

sherint dndt^ coll. Olymp* EX, 159. Ben6 ad sensum 

glo». V. 82: JiSaaxahxwTeQov. — tig tQonog. Va-« 

Tia isia, quas fadunt «d victoriam parandam^ tum^ qu» 

certsQnen antecedunt^ tum^ quso ki ipso certamine tenea- 

Ja nmt. . • \ t» ,3X4 OATMniONlKAI H 

V^ 86—11^. 

Recuriit Pindarus ad Aldmedontem^ cujiis victoria 
quomodS reportata sh^ breviter adumbrat. Hoc eum 
{latris reliquorumque Blepsiadarum admonet^ ad quos ip- 
sos quoque gIoria& pars pertineat. Desinit^ pia votafii- 
ciensproeademgente, — » vvv fiiv avrw yjQag *Jl~ 
xifiiSiov» Schol» yet. y. 86: Il^i&ioiriaev, T^Byxnf. 
Quidni cum rell* suppletur iarii Uti Telesicrates Cy- 
renaeus Nostro est ^^£ft0r;rs aTB<pav(Ofia KvQovag, — vi- 
xav TQiaxoarav iXwv. SchoL vet. v. 87: *0 MiXfi^ 
aiaq yvfivaaccg a&ltjtag, tQMXOVra vixag aiftciv idf|a- 

' co. Hv di TQMtxoarog ^Ai^i^fiiStav. — Tvjia Saifio^ 
vog. Fortana dei, deo ftivante. Usum pindaricum afifert 
Bockhius Explicc. p^ 185. Addo Eurlp. Iphig.. T. y^ 843. 
Ei aov y* aSBkyov, d» TdXcuv\ amo^actg Saifwvog tv- 
X<f> Tivog*, Med. Y^666:^A^aiSeg iafAev, Saifwvog Tmg 
'"^XV" A^i^ Rbesi 724: 'lai. Scufiovof Tv^a fiaqiia, 
HippoL V. 825 (McMilu v. 832): IlQoaw&ev Si no&ev a- 
vaxofiiQoficu Tvx<xv Sai^fiavwv. Uhi Monkius affert Fragm. 
Eur. Aeoli ap. oiob. p. 568, 38 : Mox&elv avayxrf Tag U 
SaifMmwv Tvxag oarig fpiQU xdkXiaT* , dvr^Q ovtog ao- 
^$A'SimiIiter Saifiovog aiap. ApolL Rhod* I, 443: 
BaviBW vno Saifi&vog aXaif. — dvogiag ovx dfinXa" 
xdv. Fortis. Olymp. I, 94: Evg>Qoavvag dXirai. 
Mdret.'^ iv rirQaaiv ncHSafV dyi^&^xaro yvi- 
aig voarov Bx&iarov xal drifiotiQav yXi<J^ 

-aav xal inixQvtpov olfiov. In his dubium est, iv 
rirQaaiv naiSiav yvioig {ncual riftraQai coU. schoL rec 
V. 90., allato Pindari v« 55.) sit inter gaatuor puerornm 
corpora {inter quatuor pueros) sc. fjuzxofi^vog, stippleto 

, deinde avrotg, an eaedem voces pendeant ab dTti&iiMTOj 


N. OLYMPiA Vm 3i5 

nt dt hun^&^xatO' xitQaatv naiStav piiot^ s^nauri, to 
sensu^ quem post Astium exposuit Bockhius. Pnorem 
ratianem seqoi videtur scliol. rec. y» 86: 'Ev thoaai, nair- 
ffiy • • • ini&rixt • • voatov • • • ^^mttqv. Posterioreisi 
teDetTet. v» 88: £V titQaat nai3(ov iiileatv ivano&ir 
ftivog Tfiv iavtov iaxvv,toig TitTr^&uattiiV inl tifvnu^ 
TfiSa ivaxofuifij^ ix&QOtatriv uvm naQ%axtvaa^ 
Deinde ftaiSfov yviotg nil esse nisi natai^ P. docet PytK 
Vm^ 117. abaliis dtatus. Adde schoLsupraallatum, coIL 
schoL ad Pj th. cit« — De titQctatv itaBbckhius: yyTitQo^ 
civ noiSiofv yviotq significat quatuor fuisse paria, quibus 
Alcimedon ifpeSQos successerit^ quatemds yincens deinoeps 
victoxes/^ Quare paria? quare victores? Quatuor pue- 
ros vicit. Non aliud expressnm est neque h. 1., neque 
Pjrth. Vin, 117. ^t si quatuor pueros victos Pyth. YUU 
tecurrere mlraberis, hoc erit nil aliud, nisi sununus sd- 
nuloriun numerus, quem singulis pueris c^ncessum opincw* 
Certiora exspecto . — ix&tatov* Similis superlatlvus 
Pydi. IV, 176: 'Fx&iatotat tt^&uSeat. — ykHaaav. 
Nostroestsemper/i/zgiia. V.adPytb. V^^^* Se/t^izmbene 
e^licatBbckhius. Requirit viciornm yHSaaav contex-- 
tos. -— olfiov Bockhio est (Nott. crltt. p. 395) viiam ob- 
tcoram. Quidni viam Cin urbe^Ua^ clandestinam? coil. 
loco plane gemino Vyih» VIII, 123 (itcrum de victis): 
Kara hxvQag ^ ix&QSv anaoQot ntaaaovtt, avfjtffOQo^ 
iiScuyfiivot^ Schol. vet. v. 92: 01 yaQ VBVtxiifiivot oi 
(fovtQag oSovg amuatv, alX' iTctQenofUVoi Sta to ino-» 
ViiStatov T^ff ^ttfiq^ Bene. si Pindaruiti de iiinere £a 
patrioj cui respondet xcrra XavQag Pf th. VIII, 123., non 
de itinere in patrianii^ Graecus intellexit. Est enim 
progressus quidam historicus in loco pulch^rrimo, ut in f oAJiPMnioiifiK^i ir 

^tero plane geihino Pyth. yill, 119 — 125.^ sc. redltus 
fa }>'ati|ian]^ adventus^ yita inter populares post adventum, 
Peinde non fortulto positos quliiam suspicabunliir gradus 
^djectivorum Ordine quodam -decrescentes : e^&iatov 
. yoatoVf arifioti^av yXcjmccv, in-ixQVfpov oiuov, 
Sigilificatume illa progressio historica, s, potius degressio 
•^sedam? '^ari.fioTSQav ylcSaaav. Eorundein, qui 
victi sunt. Schol. vet. v. 88: IVV yXcSaaav aitcSv tijg 
-naQOfjaiag atpsileto. Tales non adducunt secum nisi tav 
^- ^Emua&iog cnf>w6ov &v/aTigd IlQotfaaiv Pyth. V^ 35. — 
natql Si natQog ivinvsvaiv fiivog^ Ergo de- 
functus erat pater. Hic enim primo loco memorandus 
crat, si vivebat. — ivinvsuasv fiivog. Inspiravit 
robnr, * Cognatum ifi/filleLV xciQiiaTa Olymp. VII; 79. 
Quomodo id fiat, exposuit schol. vet. v. 93: 'H yaQ bv- 
&vfua Tovg yiQOVTag VBa^eiv n^m* Oppositum est illnd 
^Homeri; quod idem schol. affert ,(Odyss. XIX, 360. coll. 
Bfes. Opp. et D. V. 93) ; Alipa yaQ iv xaxoTtjTi ^qotoI 
xaT(fyriQaaxHaiv. Sed ipse quoque P. ration^ illius in- 
spirationis in subsequentibus explanavit. Similis precum 
«ensus Nera. VII, I44sqq.: E? yaQ aq^uavv ifintSoad-ma 
/SioTov aQfioaaig ij^a XvnaQo) ts yfiQa SianXixoig ev^ 
* Saifiov* iovTa. Ubi yfJQag boni eventus laetitia Xi^naQov 
factumdices. — ^AtSa toi kd&eTai aQfiava nQcc- 
^avg aVfjQ. Orci revera obliviscitur prospera nactas 
vir^ eoque quasi ad juventnt em resnrgit, coll. 
M^hoL rec. v. 95 : ^ AvsnuTTQOtfwg e/jv ccvtov (mortis), r// 
^svnQa^icc avaQ^o)WVfUVog^ — aQfiBVa nQa^atg» 
SchoL rec. v. 95: *AQeata jp iavTov yVfOfiij. *AQftoStct 
lavTS. ^EQya TVfifjg a^va. Xocum e Pindaro illustrant 
Heynlus Bbckhiukque. Similis vv. uQfieva et inoQHfva 


OLYMPIA Vfll , 317. 

osus ip sequentibus. Hi|9. Scut. Herc y« 84: ^Aqimfck 
rrarca mx^^ix^* Theogn. v. 269 : ^AQfitva navra mt^a* 
axoi^* V. 703 : Ov Sivtzfiai aoi, ^fiiy nuQMxw aQfUPal 

I 

jioyra. Hes. Opp. et D. y. 377: XjQrifjucra 8* uv out^- 

siiitr oQfjLSva noiriaaad^au Ibid* y. 56^ : Bibv inoQfuPoy,^ 

ApoH. RhocL Ij 234: '£Vra^fWa ;rai/r' mTVJoro. Alla yt" 

Schnoj^ L. g. y. aQfUVOg. Slmile est io^xora Pjfh. II^-^ 

53. -Wel^a (sepukhro) v. ad Pyth. V, 130. ^ aWr 

ifii xQt^ ,ftvafio<rvvav a^^PsyBiQovza (pQaaai x^^ 

qiv a{»Tov BXs%f)^a$c^kg inivvxov. Extendlt lauir' 

dem suam, assurgens ad Bkpsiadas ipsos • Hinc aXKd, sCr 

particula noyaB seute^ntt® initium denotaos, coll. iis^ qua^; 

habet index Heynianus . Non aliud Se^ coU. ad OlympA. 

I, 162. pag. 61. Ad ;^^?/ y, ihidem.' Metaphoram expo-^. 

nitschol. vet. v. 97: IV)i^ fivijlfii]v avsyeiQOVTa HantQ xoi^, 

^y^uaavxcu auontid-tigav. Rec. ibidem: 'Aviaxfivra tiii)f^ 

fi^ifiilVm Eandem formulam mirum quam pulchre repetit, 1 

ampljficat<j]ae P. Isthm. lY , 39 : Neptu^ vlctoria concessa 

tovdt TiOQ^v Y^ta ^avf^^tatbv iifivov, ix X$x^m^ olvdya^ 

0ifiav naXaidv evxliiav eQy(ov' iv vnv<a yaQ niaev' qs^^ 

onytiQOfiiva XQfora Idfinei^^ JbaatpoQog ^an-^^og dgaatQOi»^^ 

h aXXoig. fiockbius : y,§[vafjLO<rvvav dvtytiQovra taea eo. 

peitinet, quod etlani priores vicforia? in memoriam rlevxjm 

cantur, ^wn quod bymno dicato g^oriarii Blepsiadarui)» 

poeta tu^atar, eaque ^e delitescat et consopita jaceat^ efSr 

cit.^ Verum dveytiQwv non valet de dornutm-o^ scd dc( 

dorroiente. Ita solorum Alcimedontis majoxum gloiia, 

. corumque memoria qpectatur, quae nova quaque uniud 

posterorum yictoria sufcitari^ i, e. recreari quodammodo 

^t renovari videbatur . Ea loci interpretatio e sequen^ut < 

T^oque m^nifesto consequitiur^ ubi txrog fiSfj aritpavog 01 V 3i8 OATMniONIKAI H' 

jpoetajn e prsssentibns ad prssterita assnrgere ostendi^ non 
descendere ad ftitnra • — ^ ;^6t^(i?v afoxov ifcivvTCov. 
SchoL rec. v. 97: Tov ug avtovg vfivov nXriQ&aaiy Sh^b^ 
fi^ov rov rwv x^^^ avrSfV xaQTioVf og ioriv ij vixti» 
Ih his si vocibns vfjtvov nltjQ. lUustrieiri debelur ftv., av^ 
tottim scholiuni bene se habet. lEst enim ^» a. e* 
fios s. ^cas manuam victricium^ s, hymnusy colb sc^d. rea 
y. 95. 97 (^imvixiov Vfivov, fv alxugsg^ avrwv tj^^av,), 

m 

quem tamen in simili locp Olymp. m. in. expressum ha- 
bes^ sl vietorialisJloSf qui detnceps proprio nomSne {ari- 

m 

q>avog) insignitur . Prius praestare videtur, quum Swrov 
appositum quoddamessevldeaturantecedentis iivaitomsvav* 
— BXtxpiaSa^^g. Vivis Blepsiadisl Mortuorum au- 
tem t^og iqSri admonet. Ceterum hic dativus alicujus 
ambi^tatis est. Aut eniniTta construes, ut fert naturalis 
Tocum eollocatio (x. a. i. B. pro JiXstpuicSiiv), ant junges 
cton schol. ree. v. 96. et rec. v. 97. aVBftiQWta BXBtffta- 
Scug, cum (pQaaat^ero pronomen ccifrotg omissum, aut 
cnm Bockhio ifQoaai Bkiy/idSaig, aut utrumque verbum 
cum BleipmSaig , aut BXt{f)gaScug non tantum a 'vv. 
proximis pendebit, sed etiai#a verbo utroque. Cui de- 
cemere animus, is primam ratioAem facile pro simpliciori 
habefait. — - x%i,q£v. Alcimedontil prsecipue na3Lat4nov 
tictoriam spectdti, pronum quidem, colL schol. vet. V. 97 : 
Jia r£v rov 'AlxifiiSovrog VixrjnjQitav» Sed vide, nehu- 
jus vods cum BkBtp. conjunctio Alcimedontis majores 
qnoquepr^ter Timosthenem fratrem(schol. rec. v- 95.) eo- 

dem pugnse genere inclaruisse signifioet. ^) *— q>vXXo' 

» 

9) Nem..VI, iio. ieg^v iterom naXtiv clenoUt» ibique idem 
Meleiia8y pueii^ aliui Aeginetid alipta, oh artem praedreattti*. 
Alia r. ad Olymp. IVt fin. pag. i^i tq. ' ' I OLYMPIA Vm 319 

^o^iov an aydvav, Schol. rec,y.97: St^^avritpo-' 

gWf ayti Tov axKpavfav alriwj» Bene. Bocldiius cum' 

schol, vet. V. 101 : ^yjiycaveg svait (pvlXotpoQocy quodfron- 

des injiciebantur victoribus : v. Pyth. IX, extr. c. not.*^ 

Sed tpvXka ipsarum quo<jue coronarur|ft sunt. Nem. I, 

26: *OkvfimaS(av (pvXkoig iXaiav ;f^cr/o(^ ftt/^evrcr , ut 

noa Pyth. Vm, ^8. Nona. Dionys. XLV, 70 : N^TtLe 

TuQ%aut areipavrjfpoQB f Qiifjov afjratg SSv nXoxifiwv 

raSt tpvlXaj vo&ov aritpoq* De latiore xpvXXo vi adca- 

tur Schneid. .I4. g. v. ^^) — ^arv Si xai rt &av6i^ 

rtaatv fiiqoq xavPOfiov i^S^fiBVOV. Femm est 

eiiam aliqua mortnis pars^ rite persolnta. Tfansit sen- 

lentll utens ad Blepsiadarum defunctorum de Alcimedon^ 

te victore gaudium, postquam yivorum gaudium memo- 

ravit. •— iQSofievov. Contextum cum antecedentibus 

recte ita constituit Schol, fee. v. 99: Ov fiovov TtQoq 

Tovg ^Attaq dai rivd, xara vOfiov anoStbofitva , aXXa 

xai nQoq rovq aTto&avovraq iarl fieQoq* Schmidius le- 

git iQSofjiivcoPf scil. fiiQoq ri (rtSv) xavvofiX>v tQSofiivtav. 

• 
Concinne, ideoque vix recte. Noster amat aspera et iniqua: 

Et refragantur codd. Bene ex contextu schoL vet v. 

102« supplet rwv inaivtav^ — - xdvv^ iQSofievov^ Ad 

formukm bene Heynius: ,^i^uod, tanquam inferiarum 

bcmos, persolvi^ mtC^rtuis rite.^^ Non igitur totum illud 

iyxwfuav, L est iQSofi, xaw.y sed pars ejus, i. e« quate- 

S I 

nus spectat defuucto&j '^) De sensu^schoL rec v. 100: ■»■ ■ — ^^"^^T- 10) SchoL veL y. 10 1: ^IItoi. jea&o ol yirxutrttg itpvXkoPolivro, 
19 (pvXltt tovg attffdvsg Jtif, SiaxQlvtay avtifg ngos tovg Smgir- 
xaq %a& jjf^ij/ianra^ utywvag. Fraestat poslerior ratto rejecto 
ducriminey quod^ciioliaBtes invita Miaerva statmt. * 

11) BodJiittt Explicc p. i85: „K(nk voiAdy spectat ritom ta- 3fi6 OATMniONfKAI. H 

t 

"Oti t>{ tovg naiSag iyxti^fua^oVTis xai xSv nqoyovm 
' ug fjLveiav BQXovtai^ tog 6 iyxfajnutatvxog avayxdC^i.vo- 
fiog* ^' xataxQVTtttv S^ ov x6vi>g cvyyoviav ;c£- 
Svav xaqi^v. .5chol. vct. v. 105: 3^)v t&v ovyY^vm 
aya&iii^ yaqiv ov xqvnti^ xovig^ d)X iv ^tpixvtQ^ xeipii' 
vri xa\ twv te&vedttav ifpiTCvettai^, Supple ctvtotgf sc. 
p-avovtBaaiV. Coterum xataxQvntnv insoUie dictum pro 
xiaXveiVy bnfog iiij ifpucvijtai ttov te&vuitmr» Deinde 
simi^ima sententia Pylb. V, 135., monente Bockhio. — 
Xf^Qi^v.* Decas, ' Idem habes io eadem sententia .Pjtfa. 
modo cit*.— 'EQfid di ^vyatQog dxiaag 'Itpiukv 
jiyyBliagf ivinoi xev KakXiftdxta ki^^agov 
XQOfiov ^OXtVfinia. Schol. vet. v. 106: *I<piiav xal 
K<»XXifia}(og xatd fjbiv ,tivag dnhag avyyavetg tov /ttxt- 
fiiScvtog' xatd Si tivag 'Itpiiov fiiv nati]Q lAkxifiiSov^ 
rog te&vewg, KalXifiaxog Si &tiog. Horum ^terum 
patrem esse debere, inde probabilct, quod supra avuzn, 
non patrem P. nusmoravit. Jam si posterior schoUonim 
narratio de Iphione patre et Callimacho patruo fundamen- 
to historico nititur^ non erit, quod contra disputes. Ve- 
Tum ingenue fatepr, si scholii narrationem non haberem, 
tum pro patre non Iphioneroy sed Callimachum me ha-* 

bitunim cromm : tgitur ni^ili ett conjeetnra ' igBofurw, fmcinoranif 
^bfis victoria parata eif, in qno it&ta vofkw senmeaMuni 
est .^* Falsum . £st i^ofdpm hymntts, 4|iiatettiii viV9$ ^r" 
tuosque celebrat, ^^^o^yor , ' qnatenus mortnos praedicat. 

Schol. rec. v. 97 : Th Tuy iynfafiiwr Xiysi, Idem doctus pan- 

♦ 

^lo antea. „£(m ti fUgo^ &ctv6maai, nempe victoriae ct 
lattdum.*' Quominns illud admit^atury obstat igdofuvor, q}i<> 
in/erias significari e superioribus cons||t • • OLYMPIA VI|I 3ai 

bitiinim . Hle enlm CalUinacho in inferis degenti nun- 

tium fert • Rinc uterque, inqules^ cognati quiclem reve- 

ra fiierey sed is, qui alterum certiorem facit de victoriaj 

nuooris momenti factus videtur eo, cui res illa nuntia- 

tur^ aliter rem capiente Bbckhio, de quo v. infra. tta 

erit Ipbio patruus, Calliniachus pater. Deinde Bbck- 

bius: j^iiper defunctum esse [Iphlonem] probablle vide- 

tur tum ob id ipsum, quod ejus mortem poeta siguilican- 

dam judicavit, ttim ob morborum deprecationem /^ Ra- 

tlones lubricae. Meiluserit: ^^Quod Iphioiii munus nuu<| 

tii ad Callimachum perferendi injunctum est.^^ Sed 

quando ipse Iphio yictoriam audierit^ anobiguiun • , Hey- 

nius : ^Videtur Iphion vita excessisse tempore inler vic- 

toiiam et cannen interjecto^ nuntio tameu de victoria 

accepto: itaque is axiaaq rijg ^AyyiXiaq huntiat in infe- 

ris CaUimacbo .^^ Nec aliud um^uam mibi visUm. Ali- 

ter fiockbius: ^Neque tamen ideo credas, I^phionem ad- 

buc superstitem de filii vlctoria nimtium in Aeginam al- 

lalum accepisse^ ut nonnullos statuentes vldes: quod fie- 

ri omnlno non potuit. Quum eni;n Olympide tantatum 

caraien sii in sollemnibus^ quo tempore coroha In Altin 

deferretur/ nondum tiim potujsset nunlius de Iphionis 

morte ad Pindarum perlatus ta^e^ si Iphion post accep- 

tuni demum de filii victoria nuntitun obiisset. Iramo 

Iphion apud iaferos fortimam filii comperit: igitur non 

a vulgari nuntius ministro afiertur^ sed a dea in htmc 

usum poetica libertate ficta, AyyeXiav dico^ Mercnrii 

ammaruih deductoris (^xpvxonofinS} et deorum' praeconis 

filiani . Sic Olyinp. XIV, 20 sqq. ficho patri apud in- 

leros victori^ filii renuntiat. ^am paterj quem decus 

Aldraetlontis primum resciscere decet, rem CaHimacho 

Pind. 01, et Pyth. 21 " % 3^2 OATMIllONIKAI H, 

narrar/' ^ Similiter Damm. v. a^ihia et Nitsch. neues 
mythol. Worterb. Ed. II. v. Angelia. Si uterque in 
Orco erat^ mirum sane^ quod non ad utrumque ^jlyyiXicc 
nuntium defulit^ sed ad solum Iphionem^ qui deinde 
, ^ ad Calhmachum ferreV Decebat^ inquies^ priorem pa— 

trem YKt^riam fih'i resciscere. Bene; sed quare *j4yy^- 
i^ia ipsa ^on iitrique yictoriam renuntiaverit^ posit^Bock— 
hii ratione non perspicio. Aliter se res habet^ si ciim 
reliquis interpretibus Iphionem tempore inter certanien 
t carmeuqpe interjecto et victoriam audisse et decessisse 
statueris. Ita vero vix in ipsls sollemnibus decantari Olyni- 
piw carmen poterat (si quidem ibi decantatum est), sed 
aliquo tempore elapso. Et hoc ipsum ad scholiorum 
sentcntiam de loco decantationis (Aegina) recurrere qui- 
biisdam suadebit. Venim nec ^jiyy^Xia vulgari inler- 
pretationi officit. Est enim fictio poetica, coll. scholl. 
V. 106., additur vero Mercurius^ ut pater ejus, quuni 
nuutius ad. iuferos per&rendus sit • Deinde idem. ivayw^ 
viog quoque deus fuitj de quo v. ad Oljmip. VI, 134. p. 
221. — XmaQov xoafiov, ^ f^ciorite decus? coU. 
schol. vet. V. 106: Tiflf vixtjv, An oliva»? Quam cura 
iCoafifa expressan^ habes Olymp. III, 23. Xl, i;^. Est 
autem Xvnaqog oliv« praedicatum. Ofpian. Hal, IV, 
296: AmaQOvg iXairiq oQmjxag, Nonn, Dionys. XII, 
, \Z6 : AinaQ}} iXattj. Prius placet. — *0>li;^n;ia. SchoL 
vet.v» 106: Koofiov rov iv^Olvfinia. 'Simillima Olymp. 
V, 3« XIII, 144., nisi quod ibi articulus positus est. 
Bbckhius, virgula post '01. deleta, olim junxerat 'OXvfi'- 
nia ov* Nec aliter - Bothius Thierschiusque . Nunc 
veterem Bockh. retinet interpunctionem • — ov awiv 
HnaaevZBv^ yirei* Vi yEvi&Xiog? colL v. 
20. An tanquam ludorum olympicorum summus pra»- OLYATPIA Vlll 323 

? Si prhis elegerls', finem carniinis ad initiuni bene 

lacfes recurrentem. Db yivety 'prononiinis^<r(j:iir quaclam* 

app6sitione^ v. ad Olpnp; I ^ 9 1 . p. 38. Il^ 28. p. «2 

sq, — iaXa f in ialoTg Sqya &ikov Sofitv. 

SdioL rec. y. 110: ^Aya&a igya crw/ay^ xal iTrdkkfjka, 

Aiia posi alia . De hoc prappositionis usu adi notata ad 

Olyrap. Vn, 150. p. 276. '^ vltiaQ voaovg. Ob 

Iphioneni miper defiin(rtura . Bocjcfaius de pestifera lue 

cogitat. ^Deinde o^Biag est Dammio cum schol. imxtv- 

itrwiig dolomnique plenos. Dolorum curanimque epitbe- 

toa apud Homer. coll. ibid. Damm.— evxofiai afitpl 

xaXSv fioiga Nifna^v Sixofiukov fif/ &ifiEV.' 

Est in his non ui^a tantum construendi via. Primum: 

Au(fi xaktSv fioiQa evxoifaif i. c. 4ftto<l felicitatem (eo- 

rum) atiineiy precor. Schol. rec v. 113: Ev^ofiai im 

rfi uoifa rwv xakwv, fxi} '&Bivai airbv rov /Ha^ avrl 

rov ^jj iaaai> iTVfi^jVai Nipeaiv Stxofitf^iev. Deind^: 

Nipeatv ^t^ofiokov afAtpl xaXdv fioiQc^ SclioK yet. v; 

119: Tijv evctvtia /isXnfOfiivipf roi^fjSti 9PQ4txarCfiQi9'iapi'* 

yoi^ wp* ^lfuSv [ttinrtaiv}*' Ita fiockhhis Botbio^ue-» Po- 

^ifKmoi-AfJLtpiS-ifUV jjtcitpft. ' • SctoK Vet. vv 113' l%o-- 

^a$ Si Tw evrii Ji% iiti rp r£v xaXiHv ii^liQcc Nifieaiv 

ym fiaaxavictP fifj imfiakstv. Similltcr Heyi^us c Evxo- , 

fUEt, fifj rbv Jia itfMft&ipJBV Nifieaiv fkoiQa^xttXAv {h. 

l intrt&ilHU) imfiakeiv)^'^ kaX^i^ fib ifa, ^» Circum* 

locutio pm' 3ei*Adit. Fragm. iiic. CXII (Hfeyflfe^T. III. 

p. 134. • Bbckh. T. III. p.0^1f^.): XttXHv fiiP Av fio)^ 

pay r«' T«p«vc3v. Ppth. 'III, 150: Tfefdfp' eiStttiMJOviaqi 

Ncm. X, 137r'Mor^ iaX^v. — Nifieavif. 'Debrurti 

iovidiam ]n.niagna fblicitate nec Pinddro incognitam, mo^ 

i*el Bockhius, afferens Isthm. VII, 46 [VI, ^39)* Addo 

511 ♦ / 324^ OATMniaN;I,KAI; ^ 

Oljnmp. XIIT,'34 (itenim de Jt5ve)r'Y;nerVci«4^;tti/ierr-| 
' Oiav * OXviaiiag, aip&omf^og ^^^^aaiv jevoiCj^fftVQif.M^ayA 
Tw, Zev nduQ. PluriippaB litijus ^seiitenliaB forinUlae ex- 
tant apudalios, colL Valcken. *i|d Herodot^p. 2.16/ 559. j 
Markl. ad Eurip. Suppl. v. 348. Lfps. p. •94., MgnL et| 
Wiistem. ad( Eurip».Alc,, I154. Addo ' quajfl^pi Ajplho^ 
Iggia* loca, quonun plujiuruj^ Deoriun ciroa vkaai Ixonii-. 
num invidiam spectaat. ; Anthx;»!^. Palat. ,yi^.C(ajjn, 6 
(Diodorus): MotrQcuov d^ oiff t^f^fjQe liva. VJII, lxxx, 
6 (Gregoriu^ theologus) dc.juxejais jnp^f;^^prasnaatura: 
^Pd-ovH roS^ iaxxv fQyov. xc, 3 (laem);, 'O [^ff^ovo^ ^ 
ovTvag ^{t-e^kiv, c, 3 (Idein): KaiaaQiov Si viov if&or 
vog T/Q^taaev. yCxxi^ 5.,(Idem): Jeivov J* ^af^tpoTiQti^ 
ifO-ovog sSQaxe. ccxxvj^4.(Idtni): 'HXd-ev 5* 6 ip&ovo^ 
iixvTeQog. Ibidera T. II. Appendix etc. p. 799^ Epigr. 
cxxvj 1 (Tncertus): ^'Aqtv yeveid^ovxa fi*..6. fidaxavog 
i^lQTtatfe da//4WJ'i Ibid. p. 831, Epigr. cou^xvu, 3 (Incer- 
tu«)Lt."Oj> k : . if&ovi^g ilQ7iaaev% .Ibid...p,^843vEp^« 
ccLxi^ 1«J2 (Incertus)! '£/c^ MoiQdiny» JSdifxaVQ^ iiyQna*\ 
1« flixog. ItiA^ p. 854. l^igi^ CjCcvi, 3i ^ (foceilus): 
BdaxiMve Siti^ifiQV, .(/iag oix oalin^g iijniSag ^t^piig. Ibid. 
p. 861.,Epigr..cGcxxvn, 2^|ncertus): ^'Av if&ivog kk 

■ 

'AtSaVy ov.xQiv^s w^yn». .Ibidi T. III* p.9p7. Eplgr. 
cccxcv^i, ^ (Incertus) : 'LH^ ( naiSeicev ) 'AiSfjg. ^&ovego^ 
voaxfna^v* ccv^o^va^ pueri rQortui* — Si.^ ^ffsifOV^- ^Alia 
viJehie»^h,e»^nf(69i^m. ty.^chol*; supni allatjuii}* Si- 
raile ^. iffQTQiylif r^^f^ J^** VUI^ J33. { Deinde 
precibus verboque. -eti/9^^ nqn .mjiiu^ abrupte, termi- 
natur Pytb. V.— .^A^' a7tifjtaVTo:v ayiav /3iorov, 
avxov^.ty aiiov xal npXi^v» SentQnti^ priorls re- 


QI*JJM.*J^ . I \ 325 pedilo a£Bnnatira^ Schot. rec. v. 113; Kv^SBQvmp rbv 
liiov cofTwv afila/ifj* Vet. v. 115: diayMV kai (pvXar^ 
jtav. SiiiiJUter Bockhiusr Deducetu . Heynius: '£ka- 
\ia». Mirifice. ' - \ \ 7 • 1 *' * • ■ \ ». * » 1 .*•.''*' • * . ' N» • /' 


f \ > • :i ( 


■ « 


\. OAYMniONIKAI ©' 

E0u4FMO2TQl OnOYNTIQI 

IIAAAI2THI. V. i-3a. 

Magnificum carmea reqairii Ephatmosti latu ei 
Opaniis. T6 fiivjiQjiikox^ fiiXog (piapaev^Olvu' 

^nia^ xakkivtrxog o TQinkoog XExkabv>g. SchoU. 
V. 1: ^Aqx^X^ (uXog to (fcovaev iv rfi* OXvfiJUtf, Vir- 
giiiam post *OXvpniay quam retinet vel Heynius^ dclevit 
Bockhius^ notatus ab Ahlwardtio, qui jam Ceporinuni ila 
srripsisse dicit. Irnmo vero antiquior Romana Cepori- 
uianse et Bockhianas scriptionis mater erit^ si quis talia 
mutantein sliigulas editionet» inspicere putaverit. fPtova- 
ev iterura habes Isthm. IV, 63» Hoc loco est pro parti- 
cipio. — { lrfp;|f^Ao;f » fiikog, xakXlvi^xog 6 rp. De 
airvbitu carminis bujus Archilochii mirus in scholiis dls- 
sen.sus veterum est^ inprimis Aristarchi Eratostbenjs- 
que. Schol. vet. v. 1: T6 Si oXov ovtm' Ti^vd' 
ka xakkivixe X^^Q^ avc^ 'IlQaxktvg^ avrog re xat 'lola- 
og, aixf^^^ ^*^^> ^^ quorum vv. lectione videndus vir 

• doctus iu Bbckh. scholi. e4it. p. ^08. Jd dubium iii vi- I OLYMPiA IX 327 

surn, qui caniiiuLs inajorem aiiibitum requirebaut • Schol. 

vet. V. I : T(i fiiv ^Aqj^vIoxu fiilog, o to^; vixiaai ta 

*OlvfuiM ktySiTo^ i)v xqiaTQOfpov. Sed poterat ea 

>u$picio ex tq 171X6 oq nasci. Ibidem: Tb Si TQtnloog, 

on TQ}g iTzk^ieXaSov ro KaXXlviy.e. Ibidem: 'EQaTO- 

aO-ivtig 8i q>r]ai, fxi^ imvixiov aivat to I^q^Mj^s fiiXog, 

aU.* Vftvov ag 'HQaxlia, TQinXoov 8i ov Sut ro ix 

T^twv aTQotcih avyxtuj&aiy aXXa Sia ro TQig i^v/jLVca- 

Cea&ai to KaXXiviXi. Adversatur testis non levii 

Aristarchus schol. vet. v. 3; TQtJtXoog Si iqTOV 6 TQ\g 

haSouevo^y r/ TQioTQOffog &v xaTa tov *AQiai:aQxov, 

Verba Archilochi pro fragfuento habeut laebelius in sua 

Archilochi edit. p. 178 sqq. et Bockhius Explicc. p. 187. 

Aliier ThiersWiius T. I. p. 96 sq.: ,,Die Siegsgesange 

oder Paane altesten Stiles waren kurze Ausrufe iiber 

die Tliat mit Begrufsuug des Siegers oder des Gottes, 

der ihn verliehen . Einen solchen enthalt II. XXII, 393. 

der Vers liber des Heitor Tod iu Achilleus Rede: Je- 

tzo wolau lc^bsingend den Paan, Sohne Acha- 

ja*s, Nah'n wir deu hohleu Schiffen, un^ rait 

UDS fiihreu wir dieseu, Siegsruhm hoben wir 

« 

ffn/", wir schlugen den gdttlichen .Hektor, 
dem in der Stadt die Troer wie einem Gotte 
geflehet, woselbst der letzte Vers zum elgentlicheu 
Piian nicfat zu gehoreii scheint . Ihm au Art ganz gleich 
wt em audererj mit dem die Fraueu von Israel Saul 
uad David bey ihrer Heimkehr aus der Rhilisterschlacht 
Ij^Tiifsten: Und die Weiber saugen gegeu ein- 
3iider undspielteu und spracheu: Saul hat 
Tansend erschlagen^ aber Daoid zehn Ta n- 
^^nd. 1 Sam. XVIII, 7, — Di\s siiul Keime, aiis 3^8 OATMniOJMIKAl 0* . 

denen spater b^ym Bediirfnifs nacb Mdirerein iindBes- 
serem lyrisclier Gesang eun>prosse^ ist. YerglQicht nian 
mm die Nachrichten der Scholiasten zu un^rer Stelle, 
so hatt^ Archilochus , . , fii;- die olympischen Feste auf 
ihren Slifter He^acles und spuien Waflengefahrten eineu 
Paan die^er Art in zwey Zeilen gemacht etc. "Walir- 
sch^inlich wurde diesem doppelten Anruf in einem dril- 
ten Verse der Nahiiie des Siegers angereiht^ iind da- 
diirch der Gesang, wie ihn Pindar nen^t, ein dr^geiiii;- 
ter/^ Vei^uin in loco Homerico demon$trandi|m eraf^ 
repeti verba. pa^anis. Ca^tilenam deinde e Ilbr. Saiu. 
coll. V. 8. 9. pro politica potius mulierum cpncertatiuii(f 
h^buerim^ quai^um altej^ae Saulo favebant^ Pavidi altera;. 
Godofr. Bernhardy Erato§thenicorum pag. 226 (ad scho- 
Uum yet. de Eratosthene supra allatum): „Anibiguain 
sane i^terpretationem Verba ^dmitti^t negantis^ tqittIot 
MV, oi dut rb. ix tQiiiv ^tQotpviv avyxiiad^aif nunjnie 
triplicen^i .sti*ophan^ Archilocheo c«urmini ab|udUcaverit; a^ 
potius istari; improbarit explicationem . Veru^n tameu 
et psyodi tum Agamemuo^Is maxiine, tum Eumenidmu 
Aeschyli^ scholiastis utrobique i(fVfiviov observantibus, et 
ipse exclamationis usus necessitate eCHagitante adscitiis, 
posteriori ^ententiae pondus adjiciunt^ cum prapsertim Piu^ 
darica o TQinXoQg xex^ccdibg stropha^ et epodum subiudi- 
cent^ quod Aristarchum non latyerat. Omnino lyrici illi 
ex re pata nunc in syst^matis^ uunc in versibus extren^i 
. clausula ejusmodi passim usi yidenturj commonente Saj)- 
phus exemplo apud Hephast. p. 129. , quod B,e^tleius 
conjectura ab Hermanno D^ M. p, 28. non repudiata 
sine caussa tentayit. Potuit autem haec Eralostlienis seii- 
tentla ' Aristophanis Acharnenses veJAves sp^*t«ire, quattr» > 


tinii scfaoliis ibi colligere licet/^ Jam vooe vf^ ief^afi^ 
tionem ter faclam sig^Qifica^if^Qp strophan\]{|ii mftsjifBpfm, 
ideo Y^risiog^e e^t, quod talis stropbarum enumer7S(tiqJb|, 
Lnuuumopere jejuua esset. "Et obseqvend^n^ yidq^t^ 
seDteptiap Eratosthepicde, ni obstaret Aristarcb^ « Yerum 
de ambitu carminis nil apu4 EratostfaeAeip , qul noijL lo-f ' 
quilur nisi de tripJUct illp ig:vfAVi4^eq&(u ro Kc^iilivirs 
XB, ei Ineptom alionim de pindarica v, TQmliog^ojpwio^ 
neir^ refutat - Potcr^it itaq\ie carmep ye\ trium plununH 
re $tropbar\uxi esse^ yel duobi^s. sorwnniado versibus istis 
coD^tare, quosi alil GraDcorum pro toto carmine habue« 
runt^ ¥arvi autem ambitus fulsse, e tripUci iUa ifgvfim 
viai/ia&(u non obscure consequitur* A|i semel quiden4 
decazuabatur totumi (majps) carmen^ ter vero pars illa 
(si Mi par^) KcAlivw — Svo? Posteriqs verba Erar-. 
tostheois suadere videntur. — failAiVtXQ^^ M^ voce 
yix sspius quisquam usus EuripJide , apud quecvi dupli<A 
cepi yim ha))ety primum victorig, decoratas <), deinde vio 
toriam decQrans . ^) IUud obtixiet Pjth. I, 64, et to 

l) EQrip. Phon. V. 855: KaXXiyUsg^ victorss. v. loS^ i KaU 
UfiMa, victricia. v. 10481 KaXXlnnog amyftitnr. ▼• 1253 t 
KMIvixog yitSfurog. ▼. tZ74'^£yx^9^ xalXlyinoif, v. If^» ' 
]i&aar xaXXhnxor, An etl alterius sigmficatus? Hed. v« 
760: KcdXlrmoi fy&g&p, victores hostium, Suppl. ▼. 112: 
KaXXlyixe Svat' ▼• lo6t : KaXXtvutog Iqx^imu,, Tro. v. I2Ila 
KalXlviiitt xqonatm, Herc. f. ▼• 49: KaXXivliut dogog. ▼. 
571- KtilXtvlnfa onXf^. ▼. 769: KaXXlvinoy uymva, ▼. 921: 
KaXXivMiog. ▼. 1024 : KaXXtvixov uaqa, El. ▼. 765 : KaXXtvi-' 
«ot nag^ivot. ▼. 884 : KaXXinxi ' Oqiaxa, 

Earip. Iphig. T. ▼. 12: Tov TtaXUvmov oUq>avov, phoD. ▼. 
85S: KaXXlvLxa atifp^, Heracl, v. 93 1 : Bqiiag Jiog{wlJifivi^ t • «30 OATM-niONfK^^l' & 

csraihie ArchilocIiiOj fuitque Herculis coghomen vidgare,^) 
deinde alloniui, coll. interpm Hesychii v. xalXlvixo^: 
Po^teriorem signifTcationem noster habet locus, supplefu 
^jivovj C[uod expressum ' habes Nem. IV, 26. -0011. ih^ 
quae in secunda animadversione exposui. Quateuus no- 
ilra distinctio reliquls Pindari locis conveniat, de eo v. 
ad Pjrth. V, 142. — x^xlaSiaq. Schol. vet. v. 3: '« 
iflovvofisvog xai nollaxig aSofUVog. Quodsi hujus for- 
ihulsb cnm xax^a^fo . cognationem (coll. Schneid. L. g. v. 
j[hi^(a) respexeris, non video, quomodo soni notionein 
exdudere possis, aijuspost (payvSiv repetitio me^onma- 
gis i^ffehdit, quam tot aliae ejusdem poetae aliorumque 
repetitiones et pleonasmi.' Et conjungo tQmXoog xc/A^r- 
ft»ff, pro TQig xiyXaSihqy ne sonum ter exprimat Pinda- 
fos/quod admiserunt schoU. — aqxBGz. Sequentia si 
cum hoc loco comparaveris , locutus tihi Pindarus viJe- 
Bitur cum qtiadam carmiuis Archilochii contemtione, 
quod per se usu Olympico tritum et breve essQ delie- 
bat. Talia autem nec tum edicere poterat^ si ipse quo- 
que carmine brevlore Epharmostum laudare volebat. 
Quare hoc quoque titulo Archilochi carmen parvi aml^t- 
' tua esse dehebat. Deinde ad laudem carminis ArcLilu- 
diii nil omnino profert P.^ si vulgarem interpretatioDeiii 

Kov, Deinde itaAJUnxo; caai ellipsi v^tvv, ^Siiq etc. crebra 
Euripf dis formuU. Bacch. ▼. 1 1 1 4 : Tov naXUvixov i^enga^aTO tk 
yoov, ubi confer, quoa de bac ellipsi agentea laudat Elmsl. 
ed. Lip». p. 141. Med. ▼• 45 : KaXUvixov udnai, ubi legca* 
da» quae congesait Elm&L ed. Lipa. p. 72. 
3} AnthoL Palat XI, cclxix, i (Licertua): *0 tol* Jiog naU 
KalUvixog' HQuftXfig, Diog. Laert. VI, 2, 6 : " O tov /iiog JtaU 
*UqaxXfii KaXXXviMos ivduSi natotntu. > ixaiqoi^. .Scbol..Y^t..Y* »:.* *A>/4«&t ^^.,flrpd« TO|i.Hra« 

«^Wp wfe. f^n<poQai4 itwi-* «wAijTofi. Quibus ia4d% 

qa«.ez Pind^ro notavit Bockhius ad 01ymp« IV. isstxgn 
dnct Cantum vero illum v^pertiBmii^ Otjonp» Xy 93« 
f/xw/uoir r p .a^.o V P.: ^icij .. Nec de^te .illam . covO** 
UtMxqeiii^ an[D^sonim putabis^ quum yeqpera Olymf^iia 
diversprium suum ^lriet. Major vero eorundem fre^ 
qw^f^.:d/^bat, >9Ui^ ia patriam rwersusdoiwili 
SQ^m wtpar^^ coU, O^^^ijan . , 

Ou>v.,S?j fiaaiXija qi^n^tokav ^f tw ^8qu 
a&ko<p6foVf ^alXoUff^wtoariTixoifOi^ ke/Mvra, 
ndSSig x* ^tS^ioi U xak aveQeg UfMxpiinfyvTeg .- 
oy Sofiov ^laavayBai, xal ^&^0(> atl}f enovtat^y 
uaox^ iVEQxy fieyaQu/v vniq ovdov ajbuitfjn, — 
Alla yvr ixaxaSolMV Moi^aav dno, toSwv. 
ScnoL vet. v. 8: ^Ano raiv ra fiOQQia fioJUovrwv rfl|aii^ 
^noixm. To 8i okov XQOTt^. to^ia iiiv ytiQ tifv xoiijaiy, 
fiiUai 8i ra iyxvifua noQafidXUin, De quo v. pag. 10. 
68. — /liff^ xt (fOiwxoatBQonav* Ut in carirftine 
ArcMiochio, cui suuni opp<Aiit, duo praedicantur^ Hercu- 
1« et Jola.u5, ita duo in caroijuis sui olympici inltio^ Ju- 
Piier sc. et Olynipia. Ad Jovis h. \.\^ovvvx. laudem 
Bockhius: ,/Jk>fi/*xo(7ce^o^ai/ Jovem dicit aut ex CQ^mu- 
Qibus notioQibus, auf. ^uod fulmen Jovis etiam..dpud 
Opuutios Locros iBsignem vetierationem iKihuit,' ut apud 8^ Oi^tMtttdrf^lfcAi- 0' 

plicc. p. ii03];'^y RjsteriiM maii^iAa^'pro1jAHb;*iitttira 
ptae^rtiin fitatim rl 45 [64] ^deat jdetn ^>i4^etcb'b7a- 
Jkd/^oHrc^' ^to^^* . Mihl Qt attofum eantuntiin itiftiid (OK 
I.»ixii« II. bu) Jovein Nbstte 'Olympiamqiie ' baii^re 
vUerur» SimilSter (Mjmp. Vin/5^ Jupiter a' ftilntin^ 
h9S^^j^f0i{pd0i/ya'&omeu traxit, ubi ride' uotafia de'^Jovis 
iiilmfadbus nibri»« Adde ad Olymp. IV. iff. p:.169. 
De molofiqovtt» AiJoq V. ad v. 64. pag. 345. •*-* i^ip^i^ 
fiaw Scholl. vetti <v. 8s 'EjtKPBui&rjTt roi^ tl^ro^^Vi^' 
di» xm tijf» *' OXvfmicew». v* 11 : ^EnA&t. - Ree.* V- Ir 
^^i^€, tS^BVdfov , Pfivfiaov. Pete sagiltis . iiiSoSeus ' 
Hejuio fonnula, qu» mihi ad volatum sagittarum altb* 
dkre videtur^ cam sit vifua&m uvium, coIL H^situBIj 
144. Quam dainde personam iiE^^ativus specfet, an-> 
eeps* SchoL vet. v. 8.: "'Hroi xw x^QV ^ ^^ft^ mr^c^^ 
xiXevncu. Similiter vet. v. 1!.^ Rec. v. li^-Si '^jwxn' 
Posterius prasstare videtur, cum siniillime Oly rop, I^ ^6. se » » 4) LQctoniiB rct Aumaria, quam solanr )i. 1. du^em noTi» 
qi^um valde incerta tit (EekheL Doctr. num. Tet. T. I. p^ 
' 174. T. II. p. 190 sq.), de JoTis ftihninantis ci)Jtu apud re- 
liquoa Locro» (non •oKun apnd EpfBephjrioO noUm aUquid 
eflbvure. ^De lulmiiie in nttmit fipisepliyrionun y. ad i^ 
Ijmp» Xlf 96. In' numii Osol«ram et Epicaemidiorttm /ui- 
men o^nrrfre yideturi si quidem i\umi, da quihus «crmoy 
forundem fuere, coU, Eckk, T. II. p^ 191. 92. et Micnnet 
deieription ,de medailles antiques grecques el romain^s. T. 
It. p. 90. 91. Hinc suspicari poteris (nequc enim talem nu- 
mnm descriplmn s4o), Opuntios quoque istud sigoum vcne* 

raios, atqve m numis babuisse, ut hespenis in numis non 

« 

tanlttm Osolarum, sed etiam alionim liocrorum-eonspicr dict< 
tur, coll. Spauiieiii. ad GaUim. h. in JM: v. 3e3. p. S7d.*.*' / hdfletur ad cpnelidtim^,--^;^;r^jcoT;7^jc}i'.'t4ile|^og»^ ,^-« 
ne prq Pide. (ludis saqj-a)? qolL, N^^fl^flS: ©v/^^, ,TH. 

E^4ct9 ratipQ^ Nps^p. if( pa,trla 5iia,coimnof;af^i: Ipjs^e^*^ 
se pcteral prompntoriumt,. r An de 01ynapi| co|;itandiim'. 
cum «ctol jec. v^ l^.v^ .r; 8* et jBQtWOy? Et bjp ^[pjtrK 
dem j 3^,Der E^irengipft^ vpn Alis ist .Q^jfn^ia, der hodt^ 
sle ^l|ini|Qpk diesppjIiPi^des ^ein^r I^ciUgen Spide w^^ 

que id Ji^etaphoricum ^it^r (pjia$i fesljgifim EUdi^ ^'^J^TMii 
pia sit ,certaniinibu^ ^ignia^ ..sed propriiipa de; mcuijty.^/^ 
Ila jam schoL vet. .Qlyipp.^I, I79. t^pt.jM.a ubi eaq^Hii^ 
iatecpretatlQnem ^ctefj|s|,siivn»— r-TQ^pyflg^e (iil^u^i,^^^, 
Schoi vet^,,Vi 16:, Tpftr VW «ai/p; oVoi^, ol ^^o^c^o^f^p 
His quoque glpriat^o ij^efise. vi^etdr,, ^ To.j Pa^eo|,| ' 
protota (Pisatide),,si 4««*. «s^ Gronioij.^ ^ AvS.k^ynnu 
(>w^.27^4.py/..,Qlyip.p, ^, 57: Avdou^MiXQTtos a7umi^\ ^ 

. Nota ou^Qi^ singMbkt'^^ .in nmmoranda {i^armosti\j^A 
toria JP^tfaiea, c\uki /ift * deqwe . ejiis Olympico ,carmini Arvi 
chilodiiprjoppqfuqQit. ^cf^ininis. /fl/a. — ;rT6pOfB3rT(ir4|> 
Yulgare mlssiliuiii ^fpith^top. ^V» J)an^m« v* mt^i^to 
Ind. Eurlp. Barneg^ yvw.^fjoi^o^y jrr^^iWTO?, ffrriyw^.^ A^n*: 
pollop. Rl^od* n, 6PQi.,/ryt(K}fiyr* pi&rftJ. .v. IQ39: J7wi-v, 
foey. j?Aos. Nonn. Dlonys. XV, ll^'i, flTBQoevTssjii^:] 
CToL^ j^JlXII, 246; HtbQOiVTi piicrr^. r3€0: ^^Aeo^rfiiT^r) 
^erfo^. XXX VII, .7^8ir Jlrefospx^ fi^fiv^. I^hx^^ . 

V, po. est hjmnus 9ir^06«$y qui npstroloco ^igfiififffitnnsr 8^ oi/tmtiiiAif ie^i^ ©• 

t.licc. p. J03l;>*y FmetHi, a.j^ , ,^ 

p»fltdertim statiift 'rt- 46 [, | ^ Pihdi 

Hdfi^a' Jto^'' vWMi -^ •? -^ -^ ^... 

I.im> II. inl) Jotif^/^ , ' 

videtur.; Simifit» «"^ & ^ « 

^iM« ftae ^ ^tet^iif^^TOfiict cum x^ocfe' jUh^w 

^lj^&^ y/a^tivfiirioi/ i^ itpa^fJuro, p>o cpio gi-' 

•^ "^ nrai.^' cchiauig. Optativus seciiiiJum 
^^* j. Tniri poit "OTtotVTOq ptincftimi figittir. Erat 
«1? ^ hoc mihi AartiiiHihim VWerttui^ quod Heynioquol 
f ' ^ ivcnisse ' videi^ . / Sed . parcndum rationiBus tiieBori- 
t^toM. Bbcfchrnott/critt. p. 398: jam erit nfectis^uni 
^lfcccdtotaius ! - UaMdUdiis Jupiter t^am Ol^4nhiu t)dU 
p)^^. tn ntroqi^toco vicit EpharmoUus, mnhamu 
Udtg^nstarmme-rattnrOpiinte, SeHeamipsam ^iihtf^ 
btninhis, hon fMtnm efns filhim. Ctkm^inim hona ci. 
vkiOis formd et victonahim hiiiftit^im^: Iterilqit ifs 
qnialkAmi rationem prohant, haud levfter favefcpaiJricSoJ 
onrni usus plan^geminusOr^itoJ): Ilf, 1^1'KXhvccv"J 
it^^awta r^Qai^orr,' ©//pcwoff okvpmoviiicnf v^vth^^.^ 
&xaoag, iihi Hori ' soribere debebam o'(» i?» « <y ^ ^ 
Bockhio alijsqu A ediloiribus , sed oQd-waag^ cixm- 
Oljrmpia universa libri omnes participia aoristi primi i 
mineiilt in cr? ," cbfl, Bbckh. supra dt. — «. Opun j^ 
heroinam, cbll. Heyn., qaamquam in rellquis locl (uAia 


ter- 

«e '-^ cst Opns hero0 ^ - \ 22. — ;*^y w ^ k* v^ 

5^ ^ ;^ "f .nimhablta 
a voiwig x% ^ ' 

t&naav. . !Erit Themis iustltise ai^ ,.^ 

.«axs, Emioniia bonee inde profectas leges. Ita . \ 
looarum legum fons* , CQterum tenuit in hac cogiia. 
rellgionem populariiun, quibus alio l^et sedsu Themis i^ia* 
ter erat Eunomise^ IrenaY Dicae (Hes,, theog. v. 901. ci^,. 
sihoLv,24). Easque sorores suo sensu memorat ii^^sir. 
mili aristocratiae Coriiiihiacae^ laude Olymp. Xftl. imt«t 
DearistocratiaOpuntiorum bene agitB^ckliius ad nostfuai'.> 
locum. — &vyaT^}Q^i^ioi. De hoc^pronomiiiis d^^^^ 
V. adOlymp. I, 91..pag. ,38. — a^r^iqcu. Cfr.,^^Or.: 
lymp, VIII, 28. p. 296. — ;.f Ao/;^cv. De Diis usita- -, 
tnm, quorum in locis quibusdam sinmilaris honor.. vV. 
Olymp. XIV^ 1. Nem. XI, 1. Nonn. ioionjs. XLVII, 
476: jK Xix^v^^vpixoy" Hqyi^ coll..ad.01yinp.VI, 56. p^ r 
196. 97. Nonn. ibid^ v. 603 : ^Eti^I rio Sifiog *'HQn*'lO.}.0^, 
ytv ISQccva. Tavvaj(Argos) . Anthol.^ P*4^t. VI^rCCXLj^ 2 
(Philip]^us ) : "AQ^BfiLgy i} &ftlafi»^ ]T^ovg, OQetav elaxBSfj^ * 
tcmiiy I (Diodorus): ''If )Mx^g^I(JLiSQaaoVy"flQ}}. Orph. ^ 
Argon. V. 2 : Apollo, og^ ^Z^S T]h^dT8 xoQVfpijg IlaQVJir . 

oiSte. ^tifQfpf, Hoc Ipco hominum (Opuntiorum) ea laus, . 

* * * f» * 

quam ita exprimit Nonn. Dionys. XXXI, 93 : ^lvSog, Oiy 

Tttjra naaiuiXoaa 0€fii^ fiamcfaTo fia^if, . — &dllet S , 
ttpfira?^. Floret laadihas iriwnphalibas . Scholl. et ' 336 OATMniONt^AI 'e' 

gloss. 7. 37 1 Aa\intiy jiQvei, av^etaL Isthm. IV, 5: *-^- 
fSTag^ ixun iS-aXXovtBg auX avv &B(S diHxzbv SuQ^fOvrai 
rb /Jis tiXog, -* Rellquorum raiitatiojiem Bockhianam 
duritlei insimulat Reritiaiiiius^ Heyne l^. tll. p. ^03. ^ 
KaaxaXiq. Delphis. V. plymp. VU, 3 1 . Pyth. V, 
40. '»^naQ*'AX^ni9 re qH&qov. Ahlwardtiand^ 
lectioni {^d&Qio) favet^^o^a Pindaricum saepi^sime dativo 
judctom^ colL indd.' Sed obstant ischoU., codd. reliquuscpie 
Noitri'iiSus . -bljrmp. XI1I<^ 46: ^j&t* * AXtpBs Qti&Qougof. 
— aTB(pav(ov aiOTOu Gh v. dO: XaQiafiara^ Co- 
ronarum decQta^ cordnoe • iPaulo aliteir Olyinp. V, ft, — 
AoxQiSv fiartQ*. Opuntiorum. Ah reliquoriuii quo- 
que Ldcrortim? Quod scholiis placere susplcor; Accine- 
rc videtur v. 63. de loco, tibi post diluvilim Pjrrha 
Deucalioque primo habitasse dicuntur. Nec^ alifer 
Stitibo 1X3 4: '0 5' ^Onovg iati fiijTQoTtoXig, xa&aneg 
xaX TO iuiyQafiiid SijXoiy to iv rif ftQdrrj t£v nivie aTVf 
JijSvtciv mQi Ge^fiOTtvXag f imyeyQafifiivov nQog rcJ mh- 
XvavSQifa* 
' Toi)^ 8i note w&ifiivovg vniQ ^EXXaSog avtid Mi^uxv 

M^i^jQoaoXig AoxQwv XBv&ei^ 6fiS'On6iig* 
Vide^j Strabonem itA inteUigi posse, ul dc Opunte jCi?/r^' 
noXa Opuntioriim cogitafit, repugnanVe Ucet epigramma- 
te, utrnihiquidem videtUr.' De Stymphklo^ matrcArca- 
dfae (Arcadum) v. ad Olymp. 167. pag. M3. — iitael^ 
Qovii. 'Evehnnt . Gloss. ct schoUl vv. 27. 3 1. 32 : "(l)i^«' 
iniQ^ovtaiy xal tnf)5ai. Ibidcm: MeTitaQSaiv, VfivSaiv, So^ 
^d^sat. Est quaedam volandi evectio, Ut Isthm. 1, 9(f: Ev^r 
(pdivunr nteQvyeaatv asQ&ivt dyXaatg HuQiSmu — «"" 
yXaoSevSQov. Schol. Vet. v. 27: EijyeioP.^ I^a"^ 
epica, non valde premeiida, si de fertilitatis genere qtirTsi- 

eris" \ OLJMPIA .IX 337 

nis. $trabo IX, 4t Mtxa^ 9i 'Omiwos xitl Kmm a*- 
Siow ivSaiftov» > , 

V. 33—43. 

Conjungit laudem urbis et vicUvIs^ grata Deorum habiu ^ 
latlone. — Q^iXccv tioXvv. V^Bdckh. ad v. 1S3.— ^7*0-* 
l^qaiq aoiSccig» SchoU. r. 35: ^£xSfjkoi>g vfiPoig, ^ 
daig kafinQatg^ colL vet v, 34: j£afmQag 8i tag ^Sag 
Sta TO SuxvBta&at fig ro nvg, SimiUs est victoranr.spleDH 
dor atque is, quem Gratiae et Mus» suppeditanit, ide .quo 
« Pyth. V, 60. IX, 159. Nem. VI, 66. Isthm. VII, 33.. 
Ceterum de igne fiaXsQog usitatum • Antholi Pal^t. XIV^ 
xcn, 8 (Incertus) : MalBQio mQL cxLTn, 1 « (Incerjtus) 5 
MahQs mQog* XV, xxzii, 8 (Aretfaas Diaconus): Ma^ 
MQii nvQO^. — aydvoQog 'ijtjtu» SchoL vet. v. .33: 
"Ims TUxVTog raxvrato. Rec. ibid: Ilaw yfvvais, Ibid.: 
^btnoi Si Xiyovtav yBWatoi xal wyiQtaxov xou si;« 
fffvxou Vet. V. 34: ^Ol^iog. Gloss. v. 35: MByalmfwx^* 
Caaiim equorumque laus hdud rara . Oppiah. «Hal. V, . 
367 : 'YpQurral xal aylivoQ^ (canes). Idem Cyneg; I, 
334 : InnofV fityaXi]TOQa. Nonn. Dionjrs. XXXVII, k9^t 
"Innog dyrjfVbtQ. Anthol. Palat. T. 11. p. .646. E- 
pigr. txxiv, 3 (Incertus): ^'Innog dyrtV^Q.*^ vtx^ 
og vnonriQB» Dubium, ese ake sint remi navis, an ve» s 
b? Dubitavere jam veteres. Etistatb. ad Hom. Odyss. . 
XI (Potter. ad Lycophr. v. 25. p. 1382. Miiller.): IhtQi- 
H vr^g rdg xvmag Xiyu (**0/ir;poff), xQUtrov iJTUQ J»^ 
M(pQonf rd iaria. sl yaQ rd^og ainary vvftrd laria xa^' 
&d xai ai xwna^, dXXd rb axfjptariiv nr^Qwv fiaXXov at'' 
%&nfti afiCBaWy vmq rd Xaiq>9d. ' Cassiodonis V, 17'. 
Pind, OL €t Pjth. .22 \ 

« 338 aAfMniONlKAI 0* • 

(Men]% tic( Lycopbr. y. 2?. p. 1169) vda, elas nimiam dl- 
cit« RemigLuin tardius esseyelis^ per se patpt, ^sttaturque 
Menander Thrasyleone (Meineke p. 83.N84). Sed vete- 
ribus utnimllbet placuerit: apponam loca Graecprum^ pro 
unius alteriusve interpretationisratione discreta. Primtim 
alas pro velis adhibitas, sequentia demoastrant. Hes. 
firagm. (Lfisn, p. 445) : ^laria msQa v^og, ad quem lo- 
cum V. K>ckh. in schoU. Oijmp. VIII; .26. p. 1 9 1 • Id. 
Opp* ciit D. y» 589: ^roliaag vijog^meQdj ubi verbum 
ye8tiariun.i0roA.'de ydiis cogitari jub^t. AnthoL Palat. 
X, yi^ 6 (Satynis poeta ad nautas)f IUtvaTe S^ Hfnre^ 
HvyMf lemakeag aroliSag (nayium alatarum quasi ve^ 
stimenta)', «d quem locum «hicobsius (AnthoL Palat. T. 
IIL p. £38) iRuhnkenium affert epist. crit. p. IIO sq. et 
Slanleium ad Aesdu Prom. v. 52 (Schtitz. Comment.T. 
II. p. 156). Adde eundem Jacobs« AnthoL Palat. T. III. 
p. LXXV» Aesdi^ IVom. v, 477 : jfivonreQ^ evQe vav- 

tiXwv^ixW^^* * Opp^^' Cyneg. IV, 61 : AvvonttQvyf^v 
^la VfjfoVf coll. Blomf. Glossar. ad Aesch. Prom. p. 
123.Lips. Tzelzd ad Lycophr. y. 148 (Miiller. p. 40?): 
Utfjva Si ttav nkoi&iv ra* XcdtpTi, Ubi citatiu: de his 
agens Bamesius ad Eurip. Iphig. T. y* 289. 1346. Tro. 
y. 1086. HeL v. 146. His adde, quds congesseruut 
Mem-Sr et Pott. ad Lycophr. y. 25 (p.. 1169. J381 ). 
•Deinde reini alfie dicimtur • Eurip. Hel. y. 667 : JTcro^t- 
vag xtofiag* ApoIIon. Bhod. H, 1255: 'EX^iatoig wxv^ 
ntBQa nalUv iQgrfjtoig. Lycophr. y. 25: Naves Xsvxa 
ffohvsaah ntiXa, sc. rendos, ubi conferendus Tzetza (Miil- 
ler. p. 317). AnthoL Palat. VI, ccn, 1 (Anyte): TTvxi- 
vmg . nteQvyeaak» iQeaaw. Ibid. T. H. Appendix etcl 
p. 621. Epigr. cciv^ 1. 2 (Incertus): Ne^ 'F^Qet/wig f" OtYMPIA'lX 339 mi^V^v 7jyXaiafiiv(av» ' Alia de h^c ^ecimda • fonnula 
contiiienmt Menrs. et Fott. supra cit. et Schneid. I^^jgr. 
F. im^ofay mBQoinoQ»^) Tertium est locorum genus, 
uli yel de remis, Tel de velis cc^itari licet. EmpedocL 
V, i2l^Sturz. p. ;52S): IlTBQofidfjioat TcvfifSai^, Eurip. 
Tro. y. 1075 : Ilovtiov oxatpoq atoaov meQotai. - 'Ly'^ 
cophr. y. 514: HTeQwrag wtkiaitvreg 6i.xaSag» Adde 
Meurs. et Pott. supra cit. et. Jacobs. Antliol. gr. Lips. 
T. XI. p« 225» ^ Nostro loco ob yelocitatem yela eligen- 
da yident^r, nec obstat vno* Est ^nim vnonieQog ala- 

T * 

tos ^ocunque modo et quacunque corporis parte. Cf. 

« 

Pyth. Vin, 129. Eurip*' Hec, v. 1240: 'YnoTtTeQoig ral^ 
romv. HeL v. ^19 : 'YsiSmiQov Sifiag. y. 1236 : ^Itm 
i* xmomeQov.' Fragm. Dan. y. 16: 'YmnTeQov liovTa. 
Alia y. in ind. Eurip. Barnes. y. vnonrtQog. Oppian* 
Cyn. IV, 214: ^YnomeQov a,omSa. AnthoL PaL V, 
cixxym, 3 (Meleager): Amorem vnonTeQov* — navTa 
ayyeliav stifiilJio TavraV, «SchoL*yet. v. 36: 2V/y 
ftiQl TTJg vixf]g» Rec v. 37 : Tov vfivoVy ov nQog rov 
noUTr/v cevTTJg nkixwv, xal avrtjv aiSiov &riO(a, fiixQ^S 
Sv noQ avd-Qainoig faai hoyoi. Bbckhio est ^^nuntius' de 
Opuntis gloria Olympise et Pjthone parta.^^ Bene. De- 
inde satis cognatum nostro loco est Kem. V, init. ~ el. 
Dubitanter dese loquitur, cum potuisset istam rem afiir- 
mare^ Qtens conjimctione /^c/. Schcd. rec. y. 38^: Aiva^ 
Ttti rb ei ivrav&a xalavrl rov inel Xafifidvea&eci xeik 
ii(naxTvxiig. afisivov Si ro SevreQov» Bene hoc, 5) Ut remi qayinm alae suat, ita pimiae pisciam apud Oppia- 
Buni Hal. I, 745. V, a63. 3of. all. . , . , 

22 ♦ ^40 O AT\iniONIK'AI & 

< ' \ 

coU. ad Olymp. I, 28, p. 16. ^ avv tivv ftOi^ffi" 

Si(f naXafiif. SchoU. inter manum deorum et poetas 

ambigunt. Sed est manns divina, auxiliam divinnm^ 

coU. Olymp. X [XI], 25. — XaQirmv Tcanov. SchoL 

yet. V. 39 : Ti^v notfjTixrjv. ChoriU fragtnft I ( Nakc p. 

104): 

d iiaxaQy harig cr^v xstvov XQQVOV iSqvq aoiSSiv ' 

s Mourdav &€Qdna)V, or * dxtiQarog rjv ert Xbv(iw» 

vtv S* 0T€ ndvra SiSaataij 6%8^i d^ miqaxa Tix^ai, 

v^ratok wctre Sq6(i8 xaraXunoftB&^* ovSi rov iarai 

ndvTfj nanraivovTa vsQ^vylg &Qfjta mkdaaau 

In his Xtipifav primo obtutu pratum - Musarnm colendam 

esse videtur ; nec obstat, quod deinde ad cnrricnli mcta- 

phoram descendit. Amat ineequaUa et Oborilus. Alia 

congesserunt Valcken. et Monk. ad Ewip. Hippol. v. 72. 

p. 1 85. Lips. p. 13. Lips. et Jacobs. ad Anth.gr. Lips.T. VI. 

p. 1. %. UsumpiadaTicumenotavitB6ckh.ExpUcc. p. 188. 

Paulo aliter capietidum anuQBtv xaQwov XdQiroQ firagin. 

Antiphanis VI (Bnmck,), sc voluptate frui. — xetvat 

ydQ wnaaav rd TBQnvd. Ad sententiam cfr. locum 

plane geminum Olymp.XIV, 7 sq. Qu« h. l.a Graliisprae- 

stantur, ea Pyth. I^ 79. a Diis indistincte concessa yides, 

SimiUter Oppian. Hal. II^ 15: 

Ksivoi xai rixvag noXvxeQSiag av&Qwnoiaw 

. Smxav Ix^w, xal ndaav initfQoaivrjfV ivir^xav* — 

dyaiS^oi Si xa\ aofol avSQeg, Eosdem iterura jun- 

git Pyth. I, 79: , Kal aocfoi xal x^9^i fiiaral. Ubi illi 

poefae esse potenmt. l^tius Olymp. XIV, 9. ao(fol ca- 

piendi, quod nostro quoque loco convenietj ni ^trumque 

pnedicatum {dy. ct ao(p.) ad Epharmosti circa res agoni- 

sticasxum robur tum solertiapi traxeris • Et &ocinere v>- OLYMPJA/IX 341 ieinf sequens de Hercule cum Diis confiictant^ naTnlldO| 
quod jam schollastis v. 41. 42. visum. Sed repuguathu- 
jus sententi® ciun antecedentibus conjunctio. Virtuteni 
enim poeticam (si quaih habeat) Deorum se beneficio de- 
lere ait^ qui sint omnium bonorum auctores. Oppones^ 
ad poesin ^ectare tocTBQnv*, coll. Gloss. v. 41 r Mec&tj" 
ftara, reiiqua ad Epharmostum. £go vix quidquam 
affirroaverim» — xara Saifiov*. Opedivina. Eurip. 
Tro. v. 105: HkHTtara Saifiava, ad arbitrimn divinumr» 
Dictio geheralis, quum potuisset Gratias repetere. Si^gu^ 
lariter distinguit schol. vet. v. 40 : KaQirojv fiip yicQ eQyov 
oiSb t6 ra nQaYfjLOLva ;f«(>/*Vrwi anoreQfiaT^€i.v, Mo^civ 
8i zal Eluaffiivjjg t6 SwaTovg rivag xaTa avSQtiav xoA 
(nmravg xara q)Q&V}j<nv yivea&ai. ^lri&orwg Si Jliv- 
SaQog Suc ro avBTtax&ig ra ISia im^Qya^erai iyzfaiiw* 
Simplicius colites antecedentes eligentur • 

V. 43-54.. 

Antecedentia demonstrantur Herculis pugni cum Di!s« 
Bene addit Bockhius Explicc. p. 1^9: ^^Etfuit opinor Her- 
culea vir indole, quippe SavfAOvia bvx^iq, SB^U>yvu>g, oqHv 
ai.iiav V. 118 [164].^ Nexum loci cum antecedentlbus 
recte exprimit schol. vet. v. 42: Tovto Si ^aQaSuxvvg 
nttQa^aXkH rov^/lQaxlfa, bri^, el fiij xara &eS ftot^ 
Qav iyeyovei roisTog, Sxav nore vniarr} avTiarf'* 
vai*Jn6lX(ovt^ xaKjOi9<f^ff$^*^ ^caV^^iSr^ ^HQaxXilg. SchoL 
vet. V. 43: ^End, el fAtj ix &eiiv tjv w xdkXiava roig «i»- 
^Qtanoig, note av iSwy&tj 'HQaxlijg x. t. i. *) — De- 

6) PiincUs distincta sunt narratioois sin^ula membnk in ▼Q^ 
garr. edd.y^od non abborrel kPindari moreii qui bntorica 34« OATMniONiKAI & 

iadb Buhi quoque ima Herculis deonimque pugna statuoi- 
da videtiir^ suadente^ immo cogente habitu narrationis . 
Quod .i^omodo cum historia conveniat, noiji est.nostnim 
vel explicare, vel excusare. Ipse poeta diq>icero debe- 
bat^ quomodo narrationem suam auditoribus probaret. 
Sc&olia meliora secutum in his Bodchium vidto • ^^ Qar 
/SSov. Qualis fuerit is baculus^ sequentia docent» Erat 
illa QaflSog ^^lxTUcij xoci fiakaxriT^rj rijg lUvxfjg^ ^ ^^^ 
schol. vet. V. 50. deinde addens: ^Enl roSi 'H^ax^dog 8V 
o*Ai^f}g iQyip SucriiQ qcc/SSb ravTTig ovSlv rijSvvaToS^ 
catj Sux ro Tfjv Sivafivv ovtov vtio rov Jiog af/^vih 
&fjvau Usus itaque sceptro suo pro armls, velnt Her- 
cules Olymp. VII, 50. et Ulysses Hom« IL II, 265. — 
fiQOTBa otafAad*^» Defunctoruni corpora , VirgiL Aen* 
VI^ 306: Defancta corpora vUd . -^ xoi^Xctv nqog 
ayviav &vaaxovT^v. Hom. hynuu IV, 177: "IB- 
S«v xoiXrpf xaT afia^ytov. Eqrip« Ale. v. 919: T!v{»-?^ 
^a^Qov ig xoilt]y. Bbckh. confert e Nostro xoilav x^^^ 
ya.(Heyne T. m. p. 128. Bockb. T. HI. p. 625). 
Schol. vet. V. 5(X: Elg^Tov xoIXov Tonov rov^jiiSa* Rec 
ibid.: TffV Tccg xaTaSvoBig Tfjg yr^g, ag oi oTto&viiaxov^ 
rig SuQxovTau Vet. y. 53 : Tov ^'AiSijy, qti, ixei ayov* 
xai> ol qvSQti. 

V. S4-6A 

V I 

« 

. Reyocat se ab irapia narratlone, i|t Oljrmp. I, 55. 
82.^ jDbloquens publicae popolarium religioni, coU. Ol. !• 
locc; citt. Pjih. H, 96. Nem. VII, 150. — totSo- 

ita dispescere amat. Hocentioribus arctior singulorum con- 
junclio praeplacet- OLYMPIA IX , ^^43, 

Q^ac^u SchoL vet. v. 56. colL yet« r. 58: Jimi «b^ ^ 
S^ oana xbv 'HqaxXia tquov ^boSm aniSii^ev opva jMr- 
riwcu SigDificaverat hoc Noster, im>ii expresseraf^ eur- 
pbemistice. Dicea^ ipsum se interpretari v. '612 ^E». ^$6r 
luEfunf lAuxav t€ naaav x^Q^ c^€cvJittav, . Sed a|itQ^edit 
illud xavxaa&au Ita de pugna Deorum Hercuiisque 
victoria cogitandum erit. — -, iy&Qia aotpiay sapi^ 
eniiay qnee possessorem qaasi hostiliter tractat, s« sapien- 
iid exitiosa .. Paulo aliter scboL vet. .v. 54 : ^q,<^ iilv 
ya^ oiSe ro yiyvwaxeiv ta naXaia xai zavra, i^r]vav£^v 
nxvuciig Suicaxwa^oaa , rb $i n^b^ Xoi^oQtav Skxuy ta 
noitiiutfa ox oaUtv iaviv^ ^g Sixiqi^^zaim Simpljciusrec.' 
V. 50; Mefiiafjfiivtjm — xavx^a&d^v naqa ^nanitbv* 
Gloriari intempestive . Pytb. X^ 5: Kofiniia na^ xofr- 
fby. ScboL yet. v. 58 : Tovzo Si i^iSQffxa, odQoaov tla£- 
jfeiy ^^£1^ iav rbv 'HQaxXia iyxiojbiia^fj im tw tov^. A€- 
oig vevixfjxivai. — iiaviavaiv, Iterum plurali .uttbu: 
Nem. XI^ 63: ^O^iqov (AOfviat., Fragm* ikic. XXXVI 
(Heyne T. III. p. 99. Bockh. T^ IIL p. 667): .Wiw;*af 
t' aXaXm t\ — - vnoxQixeu Consonat» $ch^. ; 
^Sopupwvety vnr}XBi, optoiQV iari^, nQoaioMey, coll. Schaqd. 
L. g. V. inoxQ.Paulo aliter ihidem: '!£V^oat|ug$.iar& 
f£itevia, prcffludit insanioey i. e« prope abesi^ali insanw» 
Simplex xQixii» cum compositis esipulsaref pulsamdoifue so^ 
nare,' coU» Schaeid.'L. g. v. xQixia.^ Addo Al^m^ fragm. 
CIV (Welck. p* 76): KtQ-AblvQa, sonanslyra, ApoBpn. 
JEUiod. IVj 1194; ^boQfuyyoq ivxQBxro. Orpb.. hjWBn. 
XI, 6 (Herm.): 'AQfiovitjv ^bapjoi^ xQixwtK In AnthoL 
grsBca sa&plssime/coll. ind. AntboL gn Lq)s.:T«. XIBj p. 
S30. 326. — ia nbX^fcov fjuaxctv re naaav x^f'^^ 
a&avatMV. Junge cum scbQU« (k^ x^Qig aAavasn^v, 4 344 OATMniONIKAI 0' ^ 

rem6ve a Diis: -AKi jtiDgent: Xfafig £», remove 
beUam' Dearfim y ^h. Pyth. I, 19: Tpa^f^rw aVBtif&^e Xi^ 
kAp '^f^imp^ {itxuJiir* -Addit schol. vet. v* 60; Mii kiye 
^oSt^, oti oi &i6l fjt^exB^i' twf nQlifiwv xal fia;gi^* tp^ 1 • / e f »^ , ' - V • ^ • <• r ■• » V. 62 - 84. 'Lditda potins Protogenice arbem, ubi post dUu-^ 

tinm 'Deaccttio ef Pyrrha posito domicilio homines 

gehe^aruM . jBarv ^s majeres vestri descendemni . 

^ifb-tft 7P*wa^atA» Fer y infer lingaam ( laudis 

gr^tfa)» ^^Pyth. V, 78: rkcSaqctv inu 0(piv aniv&r- 

xwv "inS^TtovTiav f linguam iliis cam attulisset {intU' 

lisset) .>y^svhyL Choeph. v. 576 : 'Yfiiv S' iTta^vai yim^- 

>0av fm(pf^^ov ifiQetv, gestare lingnamy s. tacendo, s. lo- 

^^'endo^ 'coll!." V. &77* • Soph. Trach. r. 324: Jioia^ 

yX(So&aVf'U e; oiaHy gestabit linguamy loquetur. Gxe- 

, gori r*^.^ Ja«nb. 'XXlII (Opp. T- IL p. S43): 'Ey^ yiq 

Stg 'f€iv' «ojfov tV )^ivrj noku na&ct^y Aoyta nwovu avfi-- 

fietxov rkaaoav (piQonf ifA^iV inarrationi ruenti, s. in^r- 

mas- sociam afferens linguam meam^ L c« mstentans nar- 

• irationem lingud mea')y ^JllXaq kiyovrag eciviaW' Jam ad 

^ ' 'tropieiifii dicendi genus attendisse quoque videtixr schol. 

tecj v.'«60: Kivev- ripf yhHaaav ftfog ro aany t^g 

' lIfft)$Toy&veia$. Unde vero color petitus sit^ de eo sMen- 

tiom . Puto a telis jaculisquo, de quoruoa et linguae hu- 

max/se coiuparatione v. qnae congessiraus ad Olymp. Ij 

14. 179. p. 10. 68 sq* £t maxime ad nosfr^ foimam 

accedere puto yXeiaaav Uvai {loqni) etc^ coll. p. 69.^ 

ubi addere potevam Sopb. £L v. 596 : Jlaaav 'mg ylHa^ w < > :QLY UriA. IX 34 

mry. .Oeteniih ^dstraD dktioDi haud absiaiiliter diciti 

Moiffap ffiQ%K0 {Musamferrey cahnen applicdre) Pfea 

m^ 49« -7- JlQ^ToyBvaiag aajii^. la ProtDg^j 

persona amkigitar* Scholia Pindarum de . Pkrotogeni 

Opuntis filik t^g^tasse ob secpientia statutint^: cui ipsui 

Primogenttae nomen re&agari acute yidit Bikkhius Ei 

pUcc/p, 1^0« Idem de urbe Protogenia^ dissidium • Pluri 

mis scholia^^ est Opus . Aliter schoL vet. v. 64: ^f i^< 

n» 3i oix iv'OfAvTi tpaai^ Jsvxcdioivd xal IIvQQctv olx^aa 

oyaQ^AnoXloSfaQog [Fragm«p. 1039] ovTto yQwptC olxi 

aai ii iv KvinalStxaho cit p« 337] tov AsvTCosiLUavja h 

yBTai xal ttjv JIvQQav, xal TYjfV IlQWToyivtiav ixet T{ 

XQcup&ah ^aaiv latoQ^i Si taVTa xal ^EkkavtxoQm Add 

Strabon. IX, 4: *£v Si Tfo Kvvta JevxaXiiava (painva 

xiia&ai. Kat t^g lIvQ^ag avto&i SeixwToi ayfic6y rc 

Si JtvxaUmfog 'JSTjVf^ai, Utra urbs eligenda slt, e Pu 

daro quidem non elucet, qni tamen^ carminis principi 

postqum mttlttis fuit in Opuntis laude, jam ad Cyni (ai 

tiquioris e.Grscorom citt. sententia) encomium assurg* 

repotuit.-^a^oJlo/9^ovra« SdioLrec, v.60: Tov tu 

xaxi^ xivs(iivttnf fiQOVTiav ahid. \V. quoquo Scfanei 

« L» g. V. Hoc Jovis praDdicatum quidam ad fulminis ii 

ter. Opuntios cultuin tralient, de quo tamen v. pag. 33 

An Jovis tonitra Deifcalioni Pjrrrhaeque pro augui 

fuit? colL Pjdi. IV, 40: .AXawv ^ ini ol KqovU 

Zavg natf^ Sxlay^ fiQavTceVm v«35l: Ex ve^imv Si 

avTovas /iQOvtas ataijov ^&iy/jLa. Addixeratne Jupit 

Pjrrrfa® etDeucalioni locum lurbis primae exstruendae, < 

finem diluvii? Quod ultimum Bbckhio quoque place 

ad Oljmp. XI [X], 96. Explicc pag. 2Q A 346 OATMniONIKA-I 0' ^ 

Ihde poter^ Opunte . singularis ' cultiis 1 jMiwfHis dialis 
vel recipi, yel repeti^ cni adde, guse suspicatus sum 
pag. 332. not. Cum laoi nbstri formula cfr« An- 
thoJL Palat. T. II. Appendix etc. pag. 797* 98. £pigr* 
cxix, 5 (Inc(^rtus) .^ 'i?x Jfo^ aXai^g» Tsetx» hom. v* 274: 
"Slg f&Q^ Jihg ^€^€V cuacu Q. Smyxa^ X, 331: ^Enir 
xlwG£v Jtog €Ma. Simllis S(tlf.$ovog ciaom Hom. hjmiL 
IV, 301: *0 ^ a^lero daijfiovog aSay. Q^Smjvn. V, 
594: ^TvyeQJi imb SaifAOvog (uati. Idem*>X, 396: 'OAo;; 
vTio Saiuovog cuap. AntboK Palat.< T. II. Appi^ndix etc. 
p. 840. 41. Epigr. ccLxrv, 5 (Incertas): Tvx^^^ ^*' ^?*" 
aT& Sai^uovog aia9]g. Ultimo loco et in alii* Pindari lo- 
ci3 (coU. indd.) est alaa Jatis concessjamy nostro loco w- 
l^ntm divina, His adde, qux nota vi p. 31 4. 6t Schneid. L. gr. 
y.aiaa^^IIvQ^a /lBvxalia)v te. P^dlckerusY^cek' 
berr. in Ubro : Die Mythologie des Japetischen Geschlecb- 
tes eta p. 342. 43. Pjrrbx Deucalionisque nomina ad ig- 
nem et aquam trahit, quihus Thessali^.potissifiium io- 
wdatio efiecta fuerit. Nominum etyma.valde conspi- 
rant. De Deucalione non aliter Schtvenk. EtjrmoL m;- 
thol, Andeut. p^ 149. Pyrrha eidem p. 351. est terra rn- 
bra^^UaQvaaS xaTa/Savre, De hob oonfugio Deu- 
Cfdiouis v.^Vblcker. modo cit. p. 341. Ineum mDntem 
e Tlie)5salia,* profugerat Deucalio,** aquamm impetu propul' 
SU5, eoU. Volck. I. cit. -^ Sofiov id-tvto fftQcStav» 
Primus Deucalio urbes et &na condidit, coU.>ApoiL RhQd. 
IIIj.1087: JsvxaXiiovay^Og TtQtiTog nqi^jae Ttolug xai i- 
SufuxTo vt}ovg ^A&avcnoi^. Ih Hsmonia thessdlica ge- 
neraverat Prometlieus Deucalionem ApoU. Rfa^ ibid.. v. 
1086 sqq.«..-ar€^ S evvag o^oSafAOV XTf^aaad^^tv ' OLYMPIA IX 347 

« 

li&ivov yoyttV Adpi S^ opa/i^tai^ei^^ Schel. rec* 
y. 70: T^ ini r^ Nm xat(xxk)0(iov ^'EiXi^BQ i§ rifmv 
texlo^Ts^jovtf» ipact' Jiog t^ yiitv xperctxivacnttog-^Jw^ 
xttlutjp xcA HvQQa ev tmvv Hi^fitari^ HaahStovriq /jursfo^ 
cd^m vm^tS vSatog wuQfitvfa rov IIocgvaaBy xctta 
Si nvag oQOvg Avxwqifog xaXsfiivo^ nenavfAivo 8i roS 
iSatog i^&ovreg t& xi^mi» nQogerdji&fia^mf vno rS 
diog Tct T7J.g'fMAf]TQ^g uvrciv aara oma&w ^inrBiVj 
Zi t, l, Gf. de^his scholia v. 6&* 70. et A^okk, L citp.336 
fq, '^Sye^iQ' iniiov atplv olfiov Xtyvv* ,Excitu 
verbopum iUis viam sonoram . ScholL V. 72 : ^EnavaXfi^ ' 
^ig rov. XoyB' liyU' yaQ tijv nQonrjfV nXtjfifivQictv rov 
vSatog devxalinyvog, ^ aqiiv. SchoL yet. y. 12: nSg 
tiTtb Jtvxa^uavog xal rov AoxqSj wg rov vixff^oQodno- 
/oya ovtog JiwcaXicifVog. Rec. ibid.7 THiv^^OnsvriayVy Stf" 
hitia\ rm^ ino roS JevxaXiiovog, — iniiov olfiov Ae- 
fvv. BoBi. bjinii. IIj 46 1 : T^av ^OQoi te fiiXsac xai 
ttyhwg olpLog doiSijg* .CaUitii. hymn. in JoV. v. 78: 
AvQfig otfiBgy coll. ibid« aott. Deinde idem es9e otfA/rj^v 
ct oi^iov^ de eo v. Schneid. Lex. gr. v. ot/set/. Jam quutti 
^jcator^;^^ cltfirpf ( Anacr. carm. XIJII^ 14. F&ch:), 
Tix didikabis^ quin dici quoque eljteo^ Xtyvg {via canora} 
potueri^ velut e contrario legitur mnto in Utore (qubd 
avium icanti cayet) Petnm. OJX, 37 . Anton. Adde N«>- 
-$<ratiiun lUud: Eine laute Strafse etc. Deinde t>{tf 
wfcomm^ i c^rmminif yulgari circurascriptione estplro. 
<;ffnniiwiiw, xolL Olymp. I, 178. ibique nott. p. 63. 64. — 
«>etp\ Sns^a, erige, ejfice. Cf. Ncm* X, 39 : EvxoQ- 
iw iriiQB XvQiav^ Ibid. I, l6:^EyEVQi wv dyXatav rivd 
v«(rw. Eurip* Or. v. l^^i&i' Krvnov iydQere, xrvh&v xat 
fioccv 9^f4^&Q»v. Similiter exeiiOy coll. ScbeU. Lex. y N» 3^8 OATlrfniONrKAI & 

f V 

L. p. 1385 «^87. -^ Qii« jam #»quuntiir, ea exponunt, 
' i^ siX iniw olfiOQ* BockhiusExplicc. p, 190: ^^Novos 
l^rimios poeta promittit^ qnod^ quum in pregrrssis notam 
rem de iJeocaiione et Pyrrha incepisset, nunc aese revo* 
cat ad reconditiorem necdum carmine celeHratam Opundo» 
nmi fabulam de Proiogenia, quam dico^ seounda, Opun* 
•tis filia, LDcri/Conjuge, Opuntis alterius matre*^ 3fxror, 
Viro/egre^ Opwtioa tam incuriosos primordioEuin suo- 
■rum viden, ut de his Th^banus eos certior fecerit. Ko- 
ittiitsingularum civitatum cites^ si non omnes^ tanaen crvf 
ditiores faiatoridm suam antiquiorem melius^ quam poets 
doctique ej[tra»ei. Itaque hi ab isUs discebant. Immo 
Pindarus ut fere Olymp.VII. a propioribus ad remotiora 
.assurgit^ deiDde ad ista recurrit • Exponani ordinem an- 
.gulorum. Laudarit Protogeniss.urbem, quam primo se- 
dem suam iecere Deucalio et Pyrrha/ deinde bominmn 
istud lapideum geuus procreantes • Factum id post dila- 
l^mm^. cui fioem imposuit Jupiter • Hoc est vehis vinnmy 
9« remotiorum narratio^ ad que more suo assurgit^ pro- 
pioribus moneate contextuprselibatis. Flares hymnomm 
juniorttm sunt pQsteri generis saxei (xcdxoKTmde^sVfiitefot 
nQoyovo^ etc), quique inde a nglv 'Olvfimog inemorautur. 
Uldmo loco posili heroes erunt Opuntiorum orcatempus 
Trojanum yivenles. £t in hoc aevo^ qnod erat dilurii 
tempore multo recentius^ terminatur carminiM>ars epica . 
VideSy nil daTe poetam^ nisi sequeotium (v. 75 — 1 19) or- 
dinia ezpesitionem • — - Dictionis vero jocosee colorem ac- 
commodatum, Bockhius vidit ad compotationem ; bene. 
Deinde similiter lusisse jam Simonidem, narxant scholia. 
Poterat hoc Noster in animo habere^ oolL B6cUi. Explicc. 
p« 190. Quamquam Thebanua vates talis est, ut e suo itt-* OLYMPIA IX 349 

, gcoio similes facetias dep«romere potuerit. Deniqae Simo* 
mdis notaci carptique ne tantiUum quidem signum verba 
^ Pindari prae se ferunt. Unde parva scholiastarum- &- 
desy qui perstrictum iiis sententiis Simonidem tradunt* 
Alii vinum Nostri vetns ad dicttonem aliquam proVerbia-^ 
iem & popularium s. Opuntiorum alludere dicent, et esso 
ampliciterprore6«^i7e/eri6iu. Similiter Thiersch. Ceteriiiit 
condnnius vini metapboram contlnuasset (^oipov viov\ 
ubi nunc sunt av&ea vfivm vtuniQnyfk Sed more suo 
impropriis propria i]|||icet^ quasi ipse se interpretatunis^ 
nun de hymxus agat, seu potius de Wteria bymnorum • 
Vetv.72: jioytav 8i veaQwv xal nQOXUfiivtav raq vno^ 
iiaug ,xal ror av&rj» av&f^ Si vvv tag nQa^et^. Rec» 
ibidem: Aiyu Si^ ori to ta via Vfivetv xQBurtov» 
Vet. V. 74: Tag vnod-iaeig. -r kiyovti, (lav. Altius, 
utpromisit, Opun1iorum'faistoriam repetit^ cujus princi* 
pia cum novi asvi procreatione cohaerebant. Fuit di^ 
luviamj qaod tandem Jovis beneficio desiit . Hoc ante Pyr-' 
liis Deucalionisque de Parnasso descensum(v. .62) narran- 

« dum erat. Ibi vero contextus aliud suadebat, ordiuis sc 
liistorici desertionem, quod cum poetis epicisNoster com- 
nnme habet . Jam si quo loco positum sit^ Jiiyovtt' pLov 
sp^es, simillime ad remotiora praeoccupatis propioribus 
Pindanis assurgit Olymp. VII, 100: ^avtl S^ av&Qm- 
^^ naXaiM Qtjaug. •— j^^ot^a fiiXatvaVm Nem. 
^) 50: MiXaivai aQSQaif Fragm. prosod. I, 6 (Hery- 
ne T.lIL p. 43. Bockh. T. IH. p. 687): Kvctviag 
y9ovog aatQoVm tJbi pluribus de hoc terrae nomine age- 
^- '^ vSatog a&ivog. SchoLrec v- 72: ^Avtl tov 
To V jia^ n$Qi(pQaatixiig. Quidnrpro iiS&iQ aa-BvaQov? 
foD. htitav a&evog Pjrdi. V, 45. — Ztivogytixvdig» \ 35o OATMniONIKAI 0* 

SchoII. V. 72. 77: Mijxcevats, Svvafte&i, /}aXtjaeai. Eu- 
. rip. Hel. v. 930: 'Sig rixyatg &6tav "SiXovr . Adde, quae 
e P. dedimus ad OL VII, 65. pag. 255. Effecit idem 
deus diluvii finem, qui Deucalioni Pyrrh»que praedixe- 
rat, coll. ad v. 64. pag. 345. — i^nitpvag. Sabiio, De^ 
ns enim aquas resorberi fecit. Uniu^ horee spatia dilu* 
yium oriental^y quod cimi diluv|o Peucalionis confimdi 
cdnstat^ absorptum est, coll. Nonn. Dionjs. XL, 360. — 
avanvatvv avAov ilstv. SchoL rec. v. 72: !^va- ' 
ntoaiv Xiysaiv i^ai^fvrjg^ rjysp avS^^otffjaiv , avorolii» 
Tt]g avaxyaawg yal €ig ri^v yfjp ctvxig xaraS^aiv Xafieip 
ro avT)u)Vf rovriart rb nXii&og rov vScerog, Bekker. 
Anecdd. 215, 9:^'Afina)rtg: t; avanoavg* xal ^ eig fid- 
&og fjuraaraaig vygcSv. Adde 388, 7. Ita erit cevrXov 
subjectum {aquarn)^ iXBiv avanomv praedicatum ( r^«- 
xisse)^ coll. Heyn. Sed vide, ne sit avdm^ig aqiia s. 
acc^dens s. recedens, qiinm significationem alibi obtinere 
Spanhemius notavit ad Calllm. hjm. in Pel« v. 130. p. 
483. Jam erit avrXog aqaa» receptacalumy prqfundajn^ 
quae mihi primitiva vocis significatio videtur, coll. Bek- 
ker. An^cdd. 407, 4. Schneid. L g. v. avrXog^ sect. 4. 
Ita avrXo^ Pjth. VIII, 14. cst profundum . Jam sfen- 
sus erit: Pro/undum ad se traxit aquas r^uentes: Pri- 

I 

ori rationi favet, quod iXuv ad alias quoque circumlocu- 
tiones a poetis usurpatur. 7) — xtiva)v ^ eaaav ^aXx- ■^•^ 7)Ubiiiamaquaeistaerefiuxerifit, Nosternon dcfinit. Thessaliam 
habet Nonn. Diooys. VI, 3^5 sqq., coll. de Thessaliae inun-^ 
datione Volck. 1. cit. p. 341. IVoster Opuntiornm quo- 
que terram inundatam fuisse, probabile fecit, quod ibi no- 
▼os homincs creatos contendit. Dcinde in aactore undarum 
resorptafum ambigitur. Piiidartts JoTom faabet, Noiui. I. OLYMPIA IX 35i 

uaniSt^ vfiiv^QOt HQoyojfOi agx^^l^BP ^Ian%^ 
TioyiSoQ fpivKag ocovgoi^ xoqSv xal tp^Qxarfav 
KQOV^SaVm Recunit .ad yy. remotos 63 sqq; Illonm 
{Pyrrhaf tt DeacalionU? an Xi&ivs yovo? y. 7oV liberi 
erani.etc. -— vfiJteQOi. Schol. ^ec. y. 72«^ coIL yet. et 
rec. V. 79: H ^EtpaQfioaTSy ol vfimqoi ^Qoyovoi^ An 
Opantioniin 7 quos alloqui non absonum erat^ cum in an- 
tecedentibus de civiiate eorundem yerha feQisset . ^ aa^ 
Xa&av ambiguum est inter xeivm iaaav et ^lan^ tpvrL 
— ^ltmtTiovlSog fpvrXag xovqoi^ xoqav. Hfiec ita jungimt 
Bikjdilus etThiersch. : KovQoi xoQiiv tpvrlag^IaneTMviSog» 
Jttvenes virgiaum stirpis Japetionidce . Addit Bockh. notL 
criit. p. 400: ^JKoQov non de una est, sed de pluribus: 
neque enim per solam Opuntis filiam ab Japeto deseen^ 
dunt Locrorum majores, sed pra?terea per Protogeniam 
Deucalionis: utraque enim Locrorum parens ex Japeti 
gente prognata est }^ C£ de his scholl, AUi solum xov- 
^o» xoQov ]i!ngent, deinde opponent laneTioviSog (pvTlcfg 
et ^piQTattav KQoviSav» Ita matermmi genus Opuntio- 
rum et patemum singulatim spectatur, concinne, puto;. 
Dao patres gentis auctores habebant Opimtii^ antiquiorem 
Japetum, a quo per Deucalionem et Pyrrham Protogenia; 
recentiorem Jpyem, a quo et Opunt^s I filii descendit 
Opuntiorum alier conditor, s. Opus II. lidem yero duas 
matres generis auctores habebant, Protogeniam et Opun^ 
tis I. filiam ; Posterius per lusum exprimitur yocibus istis 
taiqoi xoQov^ prius II^ quae initlo et in fine ponuntur: 
laz. (pv^» et xal (pEQV.KQ. TSx isx hac interpretandi'ra- 

eit. JB^eptannin ( colL Pyth. IV, 246 )» Jovi» licet vokiniate 
opcnmtem. Adde Vfticii* 1« eit. -^ 35a. OA.TMm,ONIKAI. e* 

/ , 

tlone ne te ofiFendat medi» spntentiflB imniissum illud tcoS^ 
QOL xoQciv y J^petus Tero' initio, Jupitet in fine positus • 
Laudat h. L praecipue Opuntiorum a diis ^escensum mas- 
culinum^ repetit vero et prdpparat eorundem ab faeroinis 
ortum i — K^oviSav. Pluralis pro slngulari^ ut sa^ius 
apud Nostrum • Olymp. YI, /115 ( coIL ibid. schoL p. 
216): 'H^kxlitjgj OBfivov Aaiog^AhcaaSv. Pjrtfa.IV,4: 
AaroiSaiOvv wpBiXofiiVov Ilv&iivi r^ av^ov VftvasVj Apol- 
lini. V. 127: '£| ayavwv AloiiSaVy Aeolidis, L e. nno 
Aeolidarum . Similes faujus singularis spedes ohservabi- 
mus ad Pytb. IV. •) — iyx^Q^oi fiaaikiieg aUL 
Erat qi;idem Locrus v. 90 sq. anatg. Nec tamen r^um 
indigenarum series defedt . Adoptayit filium, "genere pro- 
pinquum. Hinc tion erant imiaaxToi xata SucSoxtjVp 
colL schoL rec. v. 79. 

V. '85— 119. 

Japiter Opantu Epeoram regisfiliam ex te gravidam 
LiOcro addacit. Hicfilio efas regnam tradit, uid eam 
mnlti hospites venere, interqne eos Meni>tiuSf quo na- 
tus Pnfroclus in Mysiajuxta AchillemJortiterpagnaviL 
HqIv ^OXvfimog aycfiwv., Videtur abrupta historia, 
sed est ciun antecedentibus cohaerens. SchoL vet y. 86; 

85: 8) Bockhfo ad Pyth. II, 46. sunt iitlus loci iC^oW^cu Jupiter, 
Juno eorumque faiiiiliay vbi adde» qiiae idem Vir de fa<^c 
pluralia usu addit, acute quldem, sed regulann nimi^ rettrin- 
^ndot. Dixerim ego talem numeram empbatico * poeticonif 

' cum laepe per fictionem de speoie uniYcrsa id praedicemaSf 
qttod pro sententiae cujusdam mtione nonnisi de uno spectei 
membro vert praedicare possumus • OLYMPIA IX 353 

IIqiv yag^OXvfiTZiog ayBfitav: Omisit P. particulain, cuni 
in epids defluxym fiarrationis aequalem raro curet. — 
%qIv cst olim, coll. indd. pindd., Damrn. Lex, Homer. et 
Viger. p. 442. — ^Olvfit:tvog aye/iciv. Jupiter. 
Idem est 'Okvfjim Seanorag Nem. I, 18., Diique ^OXifjir- 
nov axonol 01. 1, 86. — rav naiS* anb yag 'Enei-^ 
Hv^^OnSvTog, i. e. t. n* '0. a. y. 'E. De hacyirgine 
vide prapter scholia egregiara Bockhii notam Explicc. p. 
191. Ahestne ejus nomen, quod jam tum de eO amhi- 
gAatur? Ut alihi quoque (Olywp. VII, 135) nomina 
heroum omittit, non casu, puto. — Ixalog. Placidus, 
Nostratium hehaglich, coU.. Bbckh. T. III. p. 42. 
SchoL vet. V. 85 : "Hatf^ov. Gloss. v^ 87 : "Havxog. Bo- 
thius: StilL Thierschius: Friedlich. Buttmann. 
Lexil. T. I. p. M4: „Ungestbrt und in heitrer Ruhe," 
qiiod cum placido convenire puto. Vix aUter Isthra. 
VII, 58 : * ExaXog enufu yij^ag eg re tov fioQOifiov al^ 
iam. In aliis locis vel notib modo tentata obtinet, vel 
immoliy taciti etc. cognata . ApoUonii Rhodii usum no- 
tavit Buttm. 1. cit. p. 143. Addo hymn. hom. v. 452: 
Exrflov EiartjxH navd(fvkXov, vitali motu privatum, qui 
locus Buttmaunum latuisse videtur. Orph. Fragm. VIII, 
35 (Herm. p. 468): Mivot ivSov €xi]kogy tacitus, nil 
agensy licet animo commoto, coll. codtextu. Q, Smym. 
II, 149 : *AXXa ex^jXov Jcuwad^ iv fuyaQomv. XII, 348 : ^w- 
TolSinaQ ctvro&^fiifivovex^Xoi. XIII, 48: Baivjjnoaalv 
hrilogf tacitus,^) — fiti xa&iXoi (ivv aifav, iVe 

9) Noa d^erre ^itmikoq, nota re« . Cf. Beldcer. Anecfld. gr. 558> 17* 
Battm. 1. !• p* i^o. 144* Hom. bymn. XX, 7: Homines Vvl* 
ctni beneficio 'PrfiSltog aiSivm TBksatpo^^ dg iriavihfy Evto^t 
(Gernbig, |; emacblieb, beha^licb) dtayttotp M afpni- 

Pind. 01 et Pyth. 23 354 OATMniONIKAI 0' 

stemeret enm tetat, Alibi tempus rfjvxag aniraantium 
anoTtvet Nem. I, 68. — notfiov icpdipag. Schol. 
rec, V. 85: JSwwj^iav &avdT8 Inayaydnf. Gloss. v. 
91: ^EnixQSfidaag.' — «;^i. Alibi (ffQsiv de dea. Pyth. 
ni, 21: <PiQoaa aneQua &e3. De deo Nem. X, 30: 
SniQfi* dSeifiavTov ^f pwv 'J/paxAf o$ (procreaturus Her- 
culem) . — aniQfia fiiyiaTOv. SchoL vet. v. 85 : 'Yiov 
dnb aniQfiaTog fAsyiaTOv. An erit pro aniQfia fieyioTov^ 
colL Olymp. VI, 117: MiyuJTov Ta&fiov di&Xcov, pro 
fiByiaToyv di&ltov Ti&iiov. Aesch. Suppl. y. 133. coll. 142 
(Well.)': JSniQtia aBfivdg fiiya fiaTQog. — &eT6v vtov. 
Schol. rec. v. 85 : No&ov^ vn avTOV Si yvf^aiov vofiitpfievov. 
Vet V. 86 : 'ilg iS^ov ayjav. Vet. v. 94 : ^'Og 7/v fiiv &eTbg 
avTov xaTa cpvaiv y ix Si dvoiag iSiog avTio ivofii^tTO. 
Ibidem additur: QeTOv Si liyu 6 noLfjTtjg ix tov iSiov 
nQoadnov. nQ0HQi]xei faQ, otl eiy^e i) yvvi} IlQWTOyiveta 
tniQfia fiiyiOTOV ix Jiog' b ^aQ AoxQog XSurv iavTi ivo- 
fiitev. Ita erit &eTbg sapposititins^ quamquam est ex usu 
adoptivhs. flt hoc ultimum ita eligendum videtur, ut 
sit Pindari euphemismus non aliter, atque ea<, -qusd de re- 
gis OQcpavia tradit, cum verisimile sit, traditam a Jove 
pro non gravida, quae fraus cum aliis ejus generis non 
aliena fuit a summi dei persona. Scite autem Pindarus 
hanc Opuntiorum Epeorumque (Eleorum) cognationem 
raemorat. Sunt enim posteriorum ludl, in quibus vicit 
Epharmostus Opuntius. — ififiev. Vacat infinitlvus, 

^oKTi dofiototw. Oppian. Hal. I» 408 : EvKfilot [d/inrai. v* 

597: £v9nikoi fUfiytiai. III, %J\ Evm]hig.' ▼. 474: Evxrjlov 

•jr«V"' IV, 41 5: jiqviiq evan^Aoiaiy. V, l56: KmTttjai 8* vt* 

f vxijXoiai. llis adde ^a loca, quae notavjt Sdineid. L. gr. ▼. OLYMPIA IX 355 

coll. Viger. 750« 51. Id non caplentes Graeci liberlus 
vcrhint: IlQogiTa^e (ixaXeaae) xaUia&at, (ififiev) to 
S^iffoq. — fiatQ(oog, Pendet ab hoc genitiyo lawvvfjt, 
ut Pyth. Ij 58: Tov uiv intawfJiUxv xkei^vog oixuJTtjf 
IxvdavBV noXtv yBiTOva. — iatavvfiov» Eam denoml- 
Dationem ex avo per totam regum Cjrrenensium seriem 
coDtiniiatam vides. — - vniQfpaTov avSqa fiOQtpa. 
Ti xai iQyocaif scil. faturum • His et proxime seqiien*- 
libus narratio de heroibus adyenientibiy praeparatur. 
^ vniQfpaToy. hgeniem. Carm. in def. solis v. 
16 (Heyne T. III. p. 60. fBbckh. T. III. p. 600): JV*- 
(fnov a&ivog imiQfpatov, -— fioQfpa tb x, «py. Ea- 
dem arctius conjungit Nem. III, 33 : ^EQStav T* ioixora 
itoQ{fS. — noXiv, Cujus nomen iterum tacet^ coll. ad 
V. 63. p. 345. V. 86. p. 353. Opus quum secundum po^ 
tas (pag. 336) Locrorum mater foerit, locrus autem rex 
h. 1. memoretur, noXig Pindari mihi est Opus, non Cy- 
Qos. Regnum itaque cessit iilio moribundus. — - afpi* 
tovTO Si oi ^ivoi^, Bene scbol. yet. v. 101: Juc/So^ 
r/Tov Si T^g tov* OnovvTog aQeTijg Ti/^^/avoiJaiy^, naVTayO' 
h¥ tag iSiag avTciv nccTQiSag ol mQloixoi xaraXeXo^ 
meg TTQog avTov lanevSov. — Ex his advenis prseter 
Uenotmm nullius nomen afTertur. £t, puto, nec hunc 
nomiDasset^ ni in filio ejus totam inonottav terminare 
Toluisset. Deinde quare Thebani et Pisatse laudentur, 
pronum est augurari^ coli. vv. 85. 123. «Arcadas affert^ 
quum ibi Opus II generatus sit. Quaenam Opuntiis ne^ 
cessitas cum Argivis intercesseritj tacet mihi historia. — 
koixtav, Hospham? coU. scliol. rec. v. 101. V. ad 
Olymp. I, 38. pag. 50. Adde Blomf. ad Aesch. Prom. 
P< 119. Lips. Cognatum fiiToixog et fieTOtxelv. Euripi» 

23* 356 OATMniONIKAI e^ 

SuppL V. 893: Tovg fiBtoixovvTag ^ivovg. HcracL r. 
1028: Mhoixog aUl xdaofjicu xccra x^ovog. — war^ «w- 
tpQOVi. Sel^a^ fia&ttvIIaTQOxXov fiiatav voov 
y*. Bockhio fiucT, voov est subjectum et Sti^i pro Sh- 
^a$ iavTOVy coll. Schneider. L. gr* v. Seixvi^fit^: ^ESa^av 
ovTtgf sle zeigten, dafs sie seyen^^. Venim Siixwfu 
eorum verborum est, ^^iQuae cum nominativo participif 
conjunguntur , ita ut participium de eadem persona in- 
telligatur^ 4© fua verbuni." Herra. ad Vig. p. TTI., coU. 
ibidem exemplis. Ita iavTov apud Pindarum per se lo- 
cum habere noti poterat. Wa?stabit, ex antecedentibus 
avTov (Patroclum) repetere. Hoc quidem in sententia 
ipsa expressum est, sed ex raeo judicio emphaticej pro 
iavTOVy s. virtiitem suam ingentem, Scilicet cogitandi 
sunt ifiwQOVtgf virtulis Patroclece testesy quibus hnjns 
juvenis aQiOTtia se probabat » Jam ne quls usu ve- 
terum me destitutum ea proferre putet, appouam Platon. 
Crit. c. 15 (Opp. ed. Steph. p. 53) j ubi Leges ad Socra- 
tem: Kal ovx otai-, aaxrifiov av ffavMx^ai to tov -3W- 
XQCLTOvg ftQayfia; scil. tnam Socratif, SimUia hebraico- 
nim periti notarunt^ coU. Storr. observv. ad analogiam 
*tc. p. 405 sq. His ex-positis, idem jam schol. rec, v. 
)01. placuisse video: "SlaTt Set^cci avTog 6 IlaTQoxloq 
Tcu (fQovififa fja&elv tov vSv tov HoTQOxXoVf avtl tov 
Tov iavTov. Vet. v. 1 1 3 : ''SiaTe nagaaTilaav rw (pQovifiif, y ' 
ixixQTiTO avSQsiff 6 IlaTQoxXog, Ibidem: ''i2are yvwvaiTOV 
€fupQova, oTi yewaiog i}v 6 IlaTQoxXog. Ibid. : OvTu$g iati] 
fiovog afia tw Idx^^^h ^W« Swcctbv alvai (avTw ?) Sei^ai 
siavTl (fQOvififf nQog to yv(ovai W/v inv IlaTQoxXov iin 
tjj avSQeia Suxvouxv te xal anovSrpf x«i &aQaog, Ratio 
Bbck. inesse videtur scholio eidem : '!f2aw navTtavd-Qfanni OLYMPIA IX 357 

^ fia&€tv. Vacat h. v. nostra senstii, utiit locuminter- 

preteris . Cf. Olymp. VII, 46. ibique notata , — i^ ov. 

Undey 9. tenipus intelligatur s. ratio . Prius eligit schol. 

vet. V. 115: 9av^udaag viiV ' fiiav xov IlarQOxXQV aQxv^ 

aafie Tov &avfia^Btv avrov. Iranio potius: j,Ex isto 

tempore adnionuit illuin ." Schol. vet. v- W 5 : ^Ex r^g ngog 

uv TtilBtpov fiapjg naQriyoQeito. — ovXii» iv^A^Bb. Am* 

iMgmim est inter TioQayoQHto et fi}) tiotb etc, quare com- 

raa delendtmi post naQtxy*^ quod factum post Heyn.^ — 

Ovl. Olyiiip. XIII, 33: Ovlimg aixfiaiaiv avjpwv. — 

C(fttiQag.' Schol. vet. v. 115: Tfig mXsfAvxijg av- 

Tov ta^iog. Vet. v. 118: 'Eag. De hoc pronominum 

imi V- Wol£ Prolegg. ad Hom. p. CCXLVIL VUI, 

Vide tamen^ ne eligendum vidcatur praeceptum Bockh- 

iamim (p. 362)^ quod alibi concedo (si de arcti- 

ore aliquo necessitatis vinculo sermo est), alfci nego. 

De AchiUis s. jussu s. precibus ita schol. vet. v. 115., rem 

opinor invertendo : ^JSlwg Si tSto taaatc xctQ^ofievog rw 

IlttTQoxha. ^'Ouriqog yao Sianavtog liyH avtov &BQa'- 

aovta *AxMiafg. Pindarus de sola Patrocli fortitudine at- 

que inde nalis PelidaB precibus loquitur, quae ipsae qjjoque 

bellum spectabant. Concedendum tamen^ repugnare in 

his aliquantisper Pindarum Homero, qui singulis heroibus, 

dimicantibus singulos- amicos s. pedissequos &eQa7iovta)V 

nomiiie Ita tribuit, ut hoc sit pro more et iustituto heroico 

habendum. Sed poterat illud consortium e diversis causis 

proficisci. — Patroclum et Achillem cur hi fine hujus 

tpopoiae Opmitionim memoraverit, in .obscuro est .* Bock-. 

tius: „Ego in Palroclo aliquid subesse reconditius vel ideo 

crediderira, quod pergitur; Eirjv BVQi]atBmig, avaysta&ai 

^b(fO(^g iv Moiaav SiffQot etc, qulbus verbis haud ob- 358 OATMniONIKAI & 

scure poeta signlficat^ velle se noimisi apta invemre^ unde 
coiiigere iicet, illa quoque rebus |H:apsentibus aptata et au- 
dacik oratlonls Epliarmosto accommodata esse; addit eniiii 
etiam baec: toXpia Si xai afiifiXaffriig Svvafivg eanoi^To; 
tum statim ad Epbarmostum et Lampromacbum transitur. 
Nonne igitur ex hoc ipso transitii explicanda Patrocli et 
AchiUis commemoratio? An Epbarmostus etLamprooia- 
chus ut Achilles et Patroclus una steierani ? Non in lu- 
dis quidem^ etsi in his uno vicerant die (90. 91. s. 125. 26) ; 
nam in his non potest alter alterum adjuvare; sed in bello 
haud dubie^ ut Achilles et Patroclus/^ Inter narrationem 
et sequentia rationem quandamarctioremintercedere^scho- 
\\as\BR quoque suspicati sunt. SchoL vet. v. 120: Tccvxa 
Si Xeyu Sia tb nXaaaa&ai. atftov tb mQUIatQoxlov nQo^ 
€$Q?jfiivov Big incuvov tov *E<paQu6atov 'Ojfovvtiov ovto^, 
llatQoxXov noXitov* Sed queritur^ quare una Patrodus et 
AcblUes, deindeEpharidlstus et Lampromachus laudentur? 
Quidin hac difficultate statui nonpossit^ acute vidit Bockh- 
ius. Videamus^ quid possit statui, Vicerant eodem die 
Epharmostus et Lampromachus v. 124 — 127; eodem die 
Patroclus et Achilles v. 107 — 119. Et hoc sufficiet qui- 
busd^; non mihi, Reconditiora tradere videtur schoL 
rec. V. 175: ETtitSfj ^ EcpaQyoatoq xai AafiTtQOfiaxog '0- 
ftowtiot ovtis (fiXoi tB l}aav xal iv t^^Ia&iiia afia hixt^ 
accv. Sta tSto iv t^'E<faQfjt6atov vfivta xoH tovtov fiifivfj^ 
tai% Acuta doctaque interpretatio ^ qua meliorem diu 
scrutans non novi. Videsque hanc rationem iis opi- 
tulari, quae «uspicatus sum ad Olymp. VIII, 25. p. 298. 
69. p« 307. Amavit Epharmosium luampromachus^ vi- 
ciique cum eo die eodem, Amavit Achilles Pairoclum, 
quocttm eodem die vicior exiiiii* OLYMPIA iX 359 V. iiq— i5i. 

Pbeta se ab ulteriori heroum laude revocans Lam- 
promachum cum Epharmosto celebrandum aggreditur« 
Posterjoris deinde victoriae? variis-GraciaB lods reportar* 
t» enumerantur . — ei7}1f EV^fi^^^^^n^t avayeia&ai 
jtQoafpoQog iv Movadv ^ifQVi ^okfia Si xai 
afifiXacpvg Svvafiig ianoito. Uiinam sim car- 
mimkm inventory ut posnm curriiMusaramuehi, comUan- 
H aadacia et vi! Ofatio initio propria {evQfia.) staUm 
ad allegoricuiA genus deflectit, ipsa se uberius (ro^^, 
Svvaiitg} illustrans. Jam si nexum sententiaB cum anter 
cedentibts et sequentibus. spectas, occumt. schoL vet. v. 
170: Taina Sb liyBt Sim to itXaaaa»av avvbv ro nBQi 
llarQOTciM ftQOBiQTjfiivov tlgmatvov rav ' E(paQfi6atov' 0- 
nmrriovitftog^ JIotqoxIov noXitov. Recibidera: Tovro 
Si UyBi, iml xal 6 ndrQOHXofOnairvnog vv SamQ xal 
'EfaQfioatog. Cwnmoda interpretatio, si Graecis visum. 
cssct sensum suum ub^rius exponere . Verum tetigissent, 
si de continuanda P^timli aliorumque heroum Opuntio^ 
rum lande oogitassent . Hunc enlm precum sensum esse, 
dudiiiir»mihi persuasit cum usus Pindaricus tum aulithe- 
seos in sequentibus ( nQO%€vi(f S' ) non obscura species, 
quamin talium difficultatum enodatione moraenti aliquamr- 
multi esse, ad Olymp- VIII, 70 sq. p. 308. sq. vidiraus. 
Dicit Noster Olymp. II, 149 sqq. post suam de rebus 
post mortera futuris deque heroibus quibusdara in Elysio 
commbrantibus di^ressionem : IloXXa fiov - vn ayxwvog 
iiia ^eXri ivti ^rpagitQag, forvavta avvBtotat etc. De- 
inde post ndvum i^cisura : ^EnB^B vvv axonia to^ov. I. e. 
Multa de his alia narrare possem, sed redeundum ad pro^ 36o OATMniONIKAI 0' 

potiium. Simillter nostro loco nherias progredi capii 
in laude heroum Opuniiorumy quod modeste (coll. v. 38 
ibique not^, p. 339) ita exprimlt^ ut poeticam sibi audaciaiu 
gravitatocnque optet. Similiimus vero alius locus expo^i— 
tione causff, quare ad propo^tum recurrat , Olymp, XlII, 
133: ^E^ S^ iv^:vv axxnrgmf Uvra Q6p,fi(yif, na^a axo^moM^ 
ou x^ij Ta. mkXa fiilea xaQvinfuv x^QolVn Mo iaaigyceQ 
Oiylao&Qava^g ixwv 'OXiyai&iSaiaiv r ifiuv 
iitixovQog 'la&ftoif ra r ivNe^iia. — aiQfjat^e-- 
-nns* Scholl. V- lao : Aoytav xcuvQngmwv WQertfg* Kcu^ 
^kayog. Jwafuvog ^vqiaxuv hoyag^ Khvvmv iniiv «v- 
p«r>;ff. Ettt roiavrag taroqiag evQiaxoifii, Savi x. r. i. 
Adde de h. v. Suid. v. et Zonar. T..I. p. 90K 91 1. Quo^ 
niinusde./iclio/icpoetica cogites,ohstantea, qu«6upra ex- 
posui , Sunt enim Smi Nostro pro poesi indiatinfile inteUi- 
genda^ coIL V..72. all.; Bvqianta vero, in po^eidem vulr- 
gdre (coli.01ymp.I,l';i. HI, 8. Pyth. XV,.532. Wem. 
s VI, 97), non estfingere nes, sed«a/imc*easdem,/wJiMrin- 
4fue iis describendis idonejuro excQgiiare {fingere). ~ 
Post hvQfjaumig comma figendu«iyi cara sit insequens sen- 
tentia i^us vocis expositio appositiva. — avayt£a&at. 
Provehi, s. olteriuf provebi, m cumi sc. Muurum. 
SchoI.rec. V. 120; 'Ep toI SiipQu rtiiv Maam i^yttad-M 
»»i JtQQeQysit^au Rdiqiu scholiastse inconcitme de 

narrando cogitant nQoacpoQoe. Idaneus, coU. Nem. 

Vra, 82 : IjQoaifQQov xofinov. IX, 27 : 'JoiSa JiQoatpo- 
eotf. Fragm. inc. XVI (Hejne T. UI. p. 88. . Bockh. 
T. ra. p. 651): "Ofulov davamv ^iXeai tTQoatpoQov i 
.Danaonim agmen telu aptam . Adde Schneid. L. gr. et 
Ind. Eunp. Bames. Quominus cum HeTnio sit fpeQo^ 
^Off, inoxifuvos, obest avarsia&at, quod eun3em sen- OLYMPIA IX' Ui m . Hunc e Plndaro illuStranint interprr. Olymp. ' VI^ 

37. nostrique loci • Cf. quoq[ue Demeti*. MoscK Laconem 

I 

Hel. et Alexandr. y. S79 (Miscdl. critt. ed. Friedem. 
T. n. p. 489) 1 NvP S* av&^ tiVioxsva xal ayl^ ti^ 
fiatay Movaay ^AQxofi^d**. Alia de lioc Musarum ciirrii 
cfedit Wemsdorf. ad BBmer. Orat. XXIX. p. %S$L ^3. 
Non aliter poesis ipsa curnis est. Cboril. fragm. I. stH 
pra crt. p. 340. Himerl Or. cit.: ^AXK* inel ax iTti twv 
iffiatiirv '^fietg oxovfiB&a, ovSi ra noiriTSv anovSa^Ofi^ 
UU itenim cbnferendus Wemsdorfius. Edndem rem 
tractan^t.HemsterhMsiizs ad Luc iSoiiin. c« XV. etDor- 
yillius in Miscellan. Observv, I, ni, ^ p. 43S. , monCTite 
Nakio ad Choril. p. 109.; uli alia addit Nakius. Rem 

\ u nifiris restringunt; qui cum Werns^off. L c. cbl0ren& 
a dramaticomm plaustris petitum suspicantur . Immo Tel 
tnioDres dii curru. v^bebantur; unde, qul Musantm vel 
Gratiamm consortiO' dignatus erat (s. poeta), earun- 
dem cumim conscendebat . In aliis locis tropi occasio-^ 
nem res 'Graecomm agonistica suppeditare poterat, quod 

I c loco Chorileo cdnsfequi videtur. Idem sensus sequen- 
tlum. Lycophr. v. 13 (coll. Tzetza p. 286. Miill.) : 'Ey(a 
i' axqav '^^aX^iSa (iijQivd^ov axaaag "Avemi lo^aiv icg 
Su^Sovg intSv, IlQdtTfjv aQa^ag vvaaav (ag nrtjvog Sqo^ 
fiwg. Trypliiiod. v. 666: *Eya} S* clneQ 'innov ilaaaM 

I TiQuaTog' a^cpUXusaav inixpayovaav aoiSf]v. ' Ubi ponfl 
Northm. p. 479. Wernicke . — Tohfia, Audacia ppeii- 
co, ooU. Olymp. XIII, 14: ''-C^w xaXd tc ^Qoaaiy toX- 
fia ti fiov ev&Hkt yKeSaaav OQPVSt KiyeiVm VeHsimile 

! ex bac voce et prsecedentibus Bockhio; ^^Epharmostum 
et Lampromachum in bello und sietisse , ut Achiltem et 36» OATMniONlKA.! .0' 

Patrodnm/^ De hoc decore utriusqae Opmitii tacet car* 
liien. Deinde Olymp. X [XI], 20. ftenma utitur AchUlis 
Patiodique exemplo nulitari^ non ut ceiebret victorem ob 
.•victoriam bellicara , Sed bortetur ad gratias itUptae. suo 
ogmdM.^ a(i.(pilaq>riQ* Larga. Fere Nostratium: 
ITmfassend. G£ de hac voce Bekker. Anecdd. p* 126, 
18. 38^5 3* 4, 6. ^SpAnhem, ad Callim. b- in ApoU. V. 42. 
in Cer^ v. 769. Schneider. L. gr. v. *?) — eanovvo. 
Sunt poetae curru Srecti Audacia. et Vis fuasi comites- Eu- 
rlp- Suppl. V. 608 : Tods ftov rb ^^aoq afift^cuvei^* Ubi 
conf. Marklandu? ed. tips. p. 126u Alibi Nosti» Tdt Musa 
adstat vel Jus, colj. Qlymp. III, 7. p; 133, Pjlk. VDU, 
99, — !;tQoi^via, S' aQtr^ t ^l&ov tifiaoQ6g. 
Sed ab, antiqnioris ceoi laade recnrrejjtdum . JSs/ enint 
LfOmpromachus Epharmostusqae dicmdas* ScboL vet lo) ApoUonii Bh. uiiut ▼. apud Spaiihem« et Sebaeid. tnpra 
citt. Callim. h. io Apoll. ▼. 42 : '-«^W^ag^iff "^X^*^ l» !>»»• 
V. 3 : Xo^g ifiq>daq>ig. In Ccr. ▼. 26: "jXaog diydqsaiif afi- 
ipdaifiig. Oppian. Cyneg. II, Io5 : ^if^ag ifupdaqti^. III, 27 
^Afuptlaipslg inl fwa. AnthoL Palat. VI, clxx» 2 (ThyiUitts) 
* AiiqiiXaxfa}g nXdtavog. Nonn. Dionyi. I, 3 18 : 'j4ft(ptlaipyg /aii^ 

, III, 140: ''Oqxf^tog avX^]g ufupdaq>iig. V, i53. VI^ 192. XL 86 
*AfMpila<p^g fpoXUisaaw o(pig. XIV, 79: ^ Afji<piXa<pr] nXoxdftoiaiy. 
I85 : ^AfJupiXaqnjg x^i^^H- XVII, 382 : 'AfMpdaq>ug iXariltqtg iXf- 
ipdviw. XVm, 10% i* Afiqnljatpughfiddtg. XX, 4: ^vgtry^ ufKpir- 
ltt<pr'ig. *XXV, 268: * AfKpiXaq>iig ^^qat. XXVIII, 153 : ^Afiqi- 
la<ptii fiaxfiTcU. XXIX, 288: AfjL<ptXa<piig olatoL XXXV, 211 ^ 
* AiupiXa<pffg (cingeni ?> * XL V, 1 1 1 : ' Afjiq>da<pfig ( oinctus ? ) . 
Idem Conv. Evang. Joh. VI 9 3l : * AfupiXatprig ioftog. 218: 
^AfiqnXaipiigalwf. yilf i6S''*AfiipiXa<prigtq^g. XII,8n'<4<* 
^tXa^pi^g Koafiog. XX« 3l : JB^figiw ifiqnlaip^. OLYMPIA IX 363 

V. 120: XaQW Tijg^Qoiepiag. Vet. v, 123: .^iatr^ ngo^ 
Itviaif. '*) Sed vide ne nqo^^ia b^ ctQtx^ r' pendeat 
a rifiwQog iiX&ov^ deinde ^Ja&fiicuai^ uiafi7tQ0fiax8 vixcc$g 
apposiUun sit dativi aQ^za. tx)ci paralleli (01ymp« XIII^ 
136) dativus ad nostram dlfficultatem enodandum parum 
confert. Idem: IlQO^^vog jiv Qtipaiuyv AafinQ6fiaxog$ 
Sv ov iyQccxffi TTjv ^Sfjv ravrtjv. Interpretatio ad ver- 
bum facta^ posthabito Pindari usu iAConcinno. Ephar** 
mosti gratia carmen scriptum est^ memoratur vero Iaui^ 
promachus ob proxeniam et virtutem, de qua v. deind^ 
nott. Quae de necessitate inter Spharmostum Lampro- 
machumque intercedente suspicer^ exposita habes ad vy. 

* 

107 — 119. SchoL vet v. 123: ^iig oixirov^ovrog rov 
AafinQOfiayov nQogrov^EtfaQfioatav» Vet, v. 125: Aafi* 
^QOfuzxog cvyysvr^ roju ^EtpaQfiocrov. Consentit Bockh- 
m Ezplicc. p. 193« Aliter rec. v. 125. supra allatiis^ 
quibus faiec addo: Qui in Achillis Patroclique mentione 
recoaditiora non quterit^ tertium comparationis inter duo 
ista paria non esse dlcet^ nisi pugpse consortium magnL- 
ficum. Objicies: Quum Achilles Patroclusque cognati 
fiierint (Nitsch. N. myth. Worterb. Edit. 11. v. Meno- 
tius)^ uterque Opuntius cognalus esse debuit. — • aQBra* 
Schol. rec. v. 120. 123 : 'JlvdQeiitg xal rSv ovdQaya&t]^ 
imTwv avtov» Victorias contextus monstrat., Vet. v, 
123. mirifice : Ata rtjg aQerrjg rov v fi vov» — 7iX&ov^ 
hinere poetico, ut c/9av Olymp. XIII, 136. V. ad Ol. 
VII, 23. pag. 241 sqq. — ri^fioiQog. SchoU. v. 120. 
123: 7\/ti7Tt/ff, Vfivrjtiig^ incuvirfjgf rcfmv» Melius- for- 
^ de auxUio poetico bene factis ferendo cogtatur. n) D0 proxenia bene •cripsiise fertnr UllricK Berol. 1822. V 364i ^ OATMniCNIKAl & 

Olymp. I, 177 ; ^EnhcovQov svQthp oSov Xoym. XHl, 
137 ; * Ohyaif&iSai.aiv t (flav imxovQog. Ita erit nfia}- 
Qoq tittdex. — De liirQaiq b.* 1. cfr. ^cholL et Bockh. 
'^ or\ SchoL rec. v. 120. looum interpretatur bene 
isupplcndo : *Yfivi]Tiig ysvtjaofnvog xSv futQmr^ avri rov 
TOuv aretpdvtov aifrov^ ovg iv t<3 ^la&fi^ eXafiev, ore 
cifi(p6reQot t^. t. X. — xQarfjaav. Vicefunt. Cf. 
Nem. III^ 90. VI, 61. alL — eQyov. SchoL rec. v. 
1^0 (colL Schneid. L. gr. v. eQyov): Epixr^aav vixr^v. 
Quidni cerlamen fjdertamine) ? V. ibid. Schneidenis, cui 
lit hllis eQya Olymp. VII, 154. certamina sunt, de qui- 
hus V. nos p. 277. — fiiav av^ afitQav. SchoL ret. 
V. 120: ''CvMi (fi tpaaiv, orv oV Svo^Ia&fjna iv fiiu it 
fiiQn €vixr}a€cv, v. 125: AafiTiQOfiaxog . . ., y.ara fiiccv 
ijuiQav ^la&fiia avv avroi vtX7]aac. Hjideni: 'i7y. 
xal AafiTTQ. iv tw ^la&fjito a fia ivixrjaap. Nugantur 
reliqid scholiastae. •— * £ v KoQiv&ovniXaig* Ad Istl^- 
Vula trahunt scholL v. 120. 123. Non aliter scholl. v. 
126. colL 128: KoQiv&ov nvXag Xiyei rbv^Ia&fiov' iv 
Tw riXei yaQ avrov 17 KoQiv&og xsitat. Mihi nunquam 
uon mirificum fuit, ludos IsthmiacoSj paulo ante proprio 
ilomine memoratos, nimc aliter sigiiificari. Debebaiit 
certamina esse urbi Corintho propriaj cum Isthmia Grae- 
ciac communia fuerint. Jam Pausanias in taiibus testis 
satis iocuples non novit in suis Corinthiacis uisi Isthniia. 
Nimirum post Mummianam urbis eversionem paxica e 
Corinthi antiquae institutis manebant. Unde fieri poterat, 
ut de Hellotiis Corinthiacis taceret, quae tamen Noster 

iiabet Olymp. XIIL 56: 'mXtirLa S" inrixig. Ubicouf. 

• 

scholl. De talibus certaminibus Corintlii habitis equideni 
cogito • — iyivQVT. Epharmosto, secuudum schoU. V. OLYMPIA JX . 905 

120. 123. 125. 128. 130. An ntriqne? Non quldem 
eodem die, ut in Isthmiis^ sed in'eodem certamine. 
Huic opinioni primus lod obtutus favet. — j^aq^ai, 
Gaudia, sc. ol) victorias, coll. sclioll. Alibi dpud P. /o^- 
fiaT&. — Tal Si. Numero non deflnito. SchoL rec* 
V. 120. sunt roaavTaif duo. — Ntfiiag xara xoA- 
jToy. Nemeof in recessn^ quae Nera. III, 30. fuit fiadv^ 
mSiog. Olymp. XIV, 33 : Kol^touri TtaQ* evSo^oLO Ili^ 
<Tag. Pyih. IX, l'/'£x IIct?.i& x6lm)V. De cognato 
xoknm usu V. ad Olyrap. XHI, 125. — xvSog ai/- 
SqHv» Decns e viris partam. Expressam pra?positio- 
nem habes Pytb, IV, 17 : KvSog f^ afi(pixn6vwv inno^ 
SQOfuag. Sed abest Pjth. I^^ 128., ni ibi construe§: Slv 
fdxf^iig xkiog. — avSocov. Non positum ob certamina 
antecedentia, sed ob sequentla, in quibus natu rainor vi- 
cit. — oiov . . aydiva. Admiratio victoris juvenis. 
Cf. GIoss. et scholl. v. 134. — iv MaQa&ojviy coll. 
Olymp. XIII, 156. In Heracleis, de quibiw v. scholl. 
h. I. €^t Olymp. XIII, 156. Ibi phialas .argenteas datas, 
v. 135. docet. Nec tamen aUa dona exclusa putem, 
e. g. vasa oleo plena, quae Athenis quoque data constat, 
colL Nem. X, 64. Videatur Nonnus Dionys. XXXVII, 
144 sqq. : 

Ei TiiSov ^Aovi7]g, ^ ^PioxiSog aifia xofii^Bif 

Jlv&uyv' ^AnoXhfyvi Tirifiivov oiSev aymfa. 

d fu&inu aoffbv ovSog ikau)x6fi8 Maga&ojvogf 

iyvo) TtiakJtjg iyxvfiova xaXmv iiQarjg. 
Erat cnim et Marathon olivis fecunda , coU. loco all. 
Adde Xin, 184: Kal Tifuvog fia&vSevSQqy iXau>x6f4.9 
MttQa&aivog* XLVII, 18: ^EXavrifVTog Maqa&uhfog. 
Hinc illustrari poterit XmaQa Maga&dyv Oljnnp. ,XIII, 366 OAtMniONIKAI 0' 

157.^ quamquam hoc multonim locorum epitheton esse 
constat^ coll, ind. Pind.^ alh — avKa&eig. Schol. vet 
V, 134: 'YTte^ald-cjv. Egressui xtRte imberbijim. Simi- 
liter oQcpavog (sejxmctu$)Isthm. IV, 14. — fiivev ayd^ 
V a, Ansus est . Gloss. v. 136 : ^ExaQxiQEi,. Pyth. I, 92: 
' Maxaig naqifiuv*. VIII, 58: IlaQfjiivovTag aixfia. 
Incertus Rhesi v. A6Zi^Eyxog vnofiHvai.. Orph. Argon. 
Y.S59:^EfUfiVovZdQt]V. Nonn.Dionjs. XVII, 194: JIqo^ 
fnaxovo fiivBiv OQfirjv» XXXIX, 33 : Mevi^aQfiog, 'YSa^ 
anrjg. Q. Smym. VI, 497 : JHov^ ivifiifivov* VII, 534 
(Ald.): Miyav fiaadija fievBTTto^efiov. 583: MsVinroXi-- 
fiovldxdijog. Vin,283: TQmg fiifivov. XI, 425: Meve^ 
nTolifiayv JaQSavifaviav, 433: MeviTtroXifia ^Axi^ijog. 
XTTT, 496 : MeveTtrolifno ^A^iaficcvTi. XIV, 235 : Mevt" 
moXifAiuv ^dQyeianf. Tryphiod. v. 99: MeveStfiov mTiov. 
AnthoL Palat VII, cxlvii, 2 (Archias); ^laVf etuivag 
^AQTjfv. IX, ccxix, 2 (Diodorus Sardianus): '/^/^Ai«iJ?/ff 
fUveTiToXefiog. — q)WTag S^ o^vQenet SoXco aTtTw-' 
Ti Safidaaag, Schol. vet. v. 138: IlaXaiafxaTi SoXitfj 
xaTayamaafievog Ty naXauxTix^ o^TYjtiy forsan supplan- 
tatione. Deinde Safiav iterum de naXri occurrit Pyth. 
VIII, 116. — xvxXov. Scholl. V. 138. 140: Tov tov 
CTaSiov. — oaaa. AdmirandifbrmuIacolLschoIl.v. 138. 
Adde V. 133. — /ioa. SchoIL v. 138. 140: Tfav&avfAa" 
t^ovTfov. Me&* oamf inaiviav. XJItimo loco exposita de- 
scriptio, qua vix meliorem novi, eam speciem prae se fert, 
ut Pindarum victoriae Epharmosti Marathoniae interfiiisse 
quibusdam persuadeat. Talia enim non scribuntur nisi ab 
his, quorum oculis idem spectaculum oblatum fuit. — 
Td Si. Qnod attinet dd alias ejns victorias . V. de 
hoc B5ckh. Explicc. p. 194. Minus accurate schoL rec. v. ^ OLYMPIA IX 3^7 

146: Kara 8i ta-iQya tcc ycvofiBVa ovrw etc. DeioK 
de argatatur Heyne, quem y. T. I. p. 1S9. Loquitur No- 
stcTy quasi inpraecedentibushabulsset ra fiivy cujus fonnu-- 
Ix vice funguntur ea omnia^ quse hactenus de aliis ejus 
victoriis^ dicta sunt . Formas magis regulares congessit 
Herntsmnus ad Viger. p. 701. — xaV ^v^Qav OTiot* 
ivSiavov (paQfiaxov avQav IltXXava (pdge» De 
ludis Achaise Pellenensibus videantur nostra schc^ cum 
Bockhio. '—\lfvxQ»^^Qf^*ccvQ* Frigidamm remedinm 
aararum . Oppian. I^ 45 : ^Ofi/SQfOV aXxrjfV^ conira imbres 
mhndidm . Habes vestium lanearum laudem^ ut placet 
Heynio Bockhioque^ aliter sentientibus scholi. tum ad b. 1. 
tum ad Nem. X^ 82«, quorum alteri de tempore ludorum 
hiemali, alteri de locis Pellenes SvaxufiiQoiq cogitant. Tale 
quid obyersatum quoque Nonno video, qui Dionys* 
XXXVn, 14S sqq. haec habet : 

EiniXBV eifaiSiVog ^AxatSog aarog aQovQfjgi 
nOJkrpnjfV SeSdrjXBV, OTti} QiyriXbv dyma 
avSQBg deMevovai. (fcloxXaivov mQi vix^g, 
XBifi€Qi(o atpiyyovTsg d&aXnia yvta jftriii/*. 
Dices^ poetam svi- vix jam grseci hsec de suis finzisse. 
Venim sunt, quae mihi persuadeant, in talibus poetas istos 
Teterum scriptorum narrationibus fideliter inhixos, et e 
pristinis institutis multa potuisse nisi revera^ tamen hqnii- 
nummemoria serv§ri. Addit Bockhius: ,,Dederunt Pel- 
lanenses, quod habuere, optimiun, quia Isense apud ipsos 
pulcherrimse fabricatas sunt, ut LemniaB mulieres Argo- 
nautis certamiBum .prsemium vestem proposuerunt (Pyth. 
IV, 253. Simonides ap. Schol. ibid. y. 450. vulg.); quip- 
pe quam 'midieres confidunt.^^ Varias laenas fabricatas a 
PelleiiensibiLS Photius docet, citante Bockhio : neXXtjvixal 3^ oAyMniojsiKAi 0' xXciSvuvy StatpoQoi* 9tkl totq VixriaaCi ta * Equaia iSLSw^ 
To. Conf. quoque Sui^a? v. IleiJitVfj. Deinde molUa vi— 
dentur fiusse ista Hermaea^ coU. Nem. X^ S2 i 'Ex Si IIe3^ 
JLavag^ ijtuijaafiivoi voivov (laXaxalav XQOxaig. Jam 
quod tempus istonira ludorum attinet^ mira sane Nonni 
cum prioribus gdbolL conspiratio, quam sola loci Pindarici 
interpretationeniti. vix crediderim. Putabis itaque, tem- 
pore biemali ludos Pellenenses celebratos fuisse^ ac dedisse 
agonothetas, qu® cum arti ipsorum lanariss^ tum tempe- 
stati respondebant. Parvi pretli laena^ fuisse, scboL vet. v. 
146.' visura^ ducibns puto coraicis : TavvfiV yaq ilpififiavov 
Tr;y ;f Aof f^a oi vtxwvxBQ, olov TQi^iovag.^^avvStxog» 
SchoL rec. v. 133 : MaQtVg avrw. Similiter scholl. v. 148- 
Ibidem : 'H Si 'fjurafOQa aTio rwv iv rii aywvt aw^ 
SiTOvvTwv aU.ri}jovg. Pyth. 1, 3. ainfS. passiva significatio- 
ne gaudet. — 'loXau TVfifiog. Schol. rec. v. 143: 'Er 
. talg G^fiatg aywv iTEluTO 'HqaxUut xal ^lohxia. i}V Si 
iv iiiao) Tov aTabiov o tov'I6Xbcd Ta(pog, hf&a 
"E(fiQuoaTog ivlxriatv. Vet. v. 148 : Tov t£v "HQayMurv 
aywva ^iXurv S^Haaah rvfifiov^Ioldov sha' naQa yaQ 
rm xoivw anpLaTi ""AfifiTQvwvogy xal ^loldov 12) Lacnanim Pellenentiom praemia obiolcvisso e Strabone 
(XIV. p. 593. A.) acute augaratar BodihittS Eiplicc. p. 194« 
Quando id factura sit, ego neicio. Posidippus certe epi- 
grammatarius, cujus actatem JacobBiua (Anthol. Gr. Lip«. T. 
XIII. p. 943) circa Olymp. cxiviii. definit, i«it laenis pro 
vcstibui usu tritis per lusum utitur Anthol. Palat. T. II. p« 
782. Bpigr. Lxxvni, 2. 3 : ^m ^uyag ?rw ««Trew^, XXalwtig if 
TQiXBi mXXfividog. Adde Suid. ▼. mXXnvn' Kal mXXnralo; 
Xntav. inl tav naXaiainaxia conj. Jacobs* Anthol. gr. Lips. 
T. VIII. p. i52) fpoQovvTw ifiarMK. J • OLYMPIA IX 369 

'Ei€V4Mg: /V* de hte certan]iiii])us Gell, N..v^' XV, ^O: 
Pasi (Swjp^de^) Eteusinio et Theseo ceriamine^ p^ugnavii 
ei coronmtus esi. — ayKa^iaiaiv* f^ioriarnm splen'* 
dore^ i. e« ucioriis, coll, Olymp, XIII, 18. SchoL yet. 
r. 148 >, SjHi^tv^b! Siav-^ov ry av$QHiu . yet, v. 160c 
Taig a}^X(f^pg -cevfov xal vJffig fi(t(fT^(i6i. Ilfi^ yicH 
toriis, L e» «3fi!i» yictoriis. , Hoc apprime consentit ctim 
u$n pronominis atpiv^ quemjllustt-avimus ^d QJjfmp. L 
Sl. p. 38- HyM. p. 82.^ VIII, 109. p. 323. Aljis esC 
• ayl. dativus causa?, yertpote Bockhio : Decoribas ibi par* 
tis patrociiiatur illi Jolai tumuljis et Eleusis . , 

V. 152- i6a 

£a* viciorias haiarcB ieneficia debei J^pharmosius, 
fum dociriniB. Sententiis hoc uberius exponil^ir, Deni- 
que praestantia viri athlctica atque honor memoratur, 
quem QpunUorum heroi Ajaci habuerit. T6 Si eic 
Schol. jec. V. I5i2;''£au n^ig zbv 'Eq>aqfAooxov, ktuSr 
i* (pvaewQ avS^eiog wv xai ovx ajto fi&vtjg %ijrvtfg> zovg 
^rvvaymfiCofuvovg ivixa. His victoriis sola ministranie 
natara poiitus ^t, cajus dona omniam optima suni. 
Constrae: "Jnav Si tb tpv^ (yo^Qfievov) x^uTunov. 
Ad seatentiam cfr. Olymp. U^ 153 sqq. Reliquis h«c 
seDtenti^ lAerius exponitur. -J StSaxTdtig a^BraXg. 
Tdessunt oi fia&ovreg Olyra|).-cit.~xA£Off iUa&ai. 
Deciu Od parare. AndioL . Ealat, T. jn. p.ci: ETiJ^ 
^^ i^erav^ — avev d-eov. Bemr schoL i-ec v. 152, 
«^«U. 156 : Mrj ano q:vaikfg xuToi^»oi^f(juV7f tor&eov Si li- 
r^, irniSif ^x ,&eov ffiofeai^i^Tote &v&Q(amig (pvaet «y- M I 


370 , OATBiniONlKAI 0* 

Spuoig uvm X(u ailo ti aya&ov %€ti^. Deiiide cum 
eodem schol. comtrue et expUc^t ^^£xaavop Si nga/fut 
X^flig (pvamg nqnmaSiatiQo^ iifttv, d aBaiytjfiivo/v icrivm 
Vet. V. 156: T6 yaQ piii xcera &eov nQaaaofUvov du 
ai>ySv kal fjttjS^og Xoyov a^lovv* — y a^. Qai conira na- 
taram annititar^ itolidas esi in eligendii glorice mbsi' 
diisj qnofalia sunt apnd IsMos. Schol. vet v. 158: Jn 
ikddtov tifv SBSofiivfjv avt^ ix '&1&V' 6S&v fUvttiv «V- 
vai xal firj naQafiia^€a&at^, — • naQaitt^aij Ue. evo^ 
BfottQoiy nQaxtvxwttQai, ovtfatixtateQai etc. {co]l. Olymp. 
Vin, 82.) scholl. — <So(piat fJtav alntiva /. Sapien- 
tia esi ardaa^ i. e. in qnalicunqne re exteUere, arduum . 
Scholiastarum alii de sapientla athletlca^ alii de sapientia 
poetica cogitant. Posterius si elegeris^ transltum strues 
ad sequentia. Sed praestat non decemere, quamquam an- 
tecedentia £^harmosti athlet^ gratia dicta siint. — ^ ^ o a- 
ijpiQdDv, ^Afferens Epharmosto sc, itinere ficto^ colL 
y. 124. ibique nott. Heynius vix bene: IlQogifiQWv ai 
nQog to G^Xov tovto* — a&Xov. Schol. vet V. 162: 
T6 trjg ifiijg aotpiag iniviiStVfAUy aiytr^v rifv aotpUav* 
Quidoi tov vfivpv? Ut rell. hal)ent scbolL^ colL tavtfiV 
' V. 37* Erat enim et hymnus a&kov sensu latiore* *— 
OQ&io^v. Elata voce^ coll* Nem. X, 142.^ — &Qvaat. 
SchoL rec. v. 16l5^ft ^ov. 162. liZi^Sl &viijUi 162: 

• 

^Eavtia oIZivSaQog naQax^Xevstat xal tpf^aiv. Cf.v« 11. 
ibique nott. Similltef Bockhius^ addens: ^^Xdeyi shni^I 
.bac voce pronimtiaBda canentiiim quisquefacit*^ SchoL 
rec. V. 163 : ,j0yH Si nQog tov j^o^ov niQi tov vmxtj^ 
xotog^ ^ &aQaiiAv* Non timens obireciaiores encomii 
iftet. Aa Miducid poetica erectus? Vtv. 122« ^ Sat* 
fiovia» ScholL v. 161. 1^2« 164: *uin6 fioiQog ScUfiJO^ OLYMPIA IX 371 

rec. Y. 161 : /Weriby rag x^^* imt^S^iw, ,AatQoq>ov 
*cna nav to awfia. Adde vet. y, l6% — 6(f£vT* &X^ 
xav^ Spectaniem rohnr . SchoL v. y. \6%i^^0q xcctrS 
^fifutri alxiiv xal Svva/uv iinpaivt^, Sixnilis ignii 
osus. Eurip. JoQ. y. 1261: Jlvgog Jqoicofin avapki^ 
nana q^owiav ffkoya. Oppia^. Cyneg. III^ 301 : Hv^ 
(Oiv re StSogmis. IV^ 162: Jefxofnvog x^^notaiv vn 
oujiaaiv at&ojuvfv mjg. AnthoL Palat T. II. p. 661. 
Epigr« cnx, 2 (Posidippm): Uvq T((i 6 x^lxog oq^, ~ 
Iq fine canninis npiidum habeo, q[uomodo scribam* Ne-* 
que interpretatio mihi yariis dubiis caret. Gneci fluctu- 
antur inter yictoriam Epharmosti in Aianteis Opuntiis 
partam et festum^ quod ob victoriam Oljmpicam heroimi 
indigeti instituerit* Heynius duplicem rationem propo- 
ziit; ^Ultimos yersus 166. 7.ita accipe: Victorem OlyniF. 
pia redncem ex more, yictorum solenni sacra fedsse h6- 
roi indigeti) Aiaci Oilei f.^ et coronam deo consecrasse. 
Nisi dicas, slmpliciter yerba esse interpretanda: Qai vic- 
foriam Ofympicam adepint heroem indigetem novo decore 
omavii» Dam yictores honorem tt decus aliferunty ut» 
patriae^ ita et diis patriis. Venun in hunc sensum ora- 
tio esset paullo ambitiosior et omamentis oneratior/^ 
Priorem scholiastarum interpretationem ita refutat Bock* 
hios: ^Verisimile non est^ post enumeratas supraEphar- 
mosti yictorias nunc sin^Ilatim de hac re did.^^ (^di 
A ultimo tempord, forsan post decns Oljnipicum in ludo 
patiio ''yidty ejusque ylctoris pompam cum ea conjuQzi^ 
qwproyictoriaOIymp.diis patriis oflferenda erat? Idcerte 
mihi mirificum yidetur, Pindarimi^ si dicere non. yolebat 
msi Aiaei^ aram, hoc ita amplificasse: Oiliadof aram ^ \ 37 »• • » OATMniO'NIKAr 0' Wr\ » m JiianUanil 'Berie in eairifem Ahlw.: «ffemb facile di^ 
xerit:"fl^^e^ AiripbitrjromadaB ara." Idem dcUte su- 
spicam? Ibgcndum : '£v dmri &" og y Atctvrog OiliaSa. 
Bockhhis prioreHeJTifi interpretatiorieelecta, addit: ;,Co- 
roria' AiAd* ipsi consecrata videtur. Nempe soUemnis 
baud 'dubie cdririssaflo ad aitim Aiacls babita est. inqua 
ara ipsa corohata : post ilhim rihim Pindaro prsedicatum 
carmen in oorivivio cantaiur/^ Jani si^de victori» O- 
lyrapicfe pbmpa Opuntia cogilare velis, jungendum uti- 
que^ ^JilaVTEov i^Atctvreiov) fiw/nov imOrttpnvoja^ (*v) 
Sairt OiXucSa. Allis etiVAi neiUitmi ( Aiads monumen- 
tum), BwfKrv autem expositio ' mottumenti appositiva. 
Prius ehgo. Cetenun post laudes Epharmosti prdedictas 
(jovSb — aXxav) ultima dc ara cotonata non sola sunt 
tempoi*is locique dennitio, quo darmen pindaricum can- 
tatum sit. Post latides satis itiagnas, quibuscum arcte 
ultima sententia conjuncta est, hoc frigidiusculum es- 
set. Laudatur puto Epharmottl in hac coronatinne etc. 
magmficentia liberalitasque . ' — Ad loctun illius arae hsBC 
in scholl. - leguntur. Rec. v. 161: Atag o AoxQog h 
TqoIcc ano&ccvarv rifAarai iv rfj AoxQiSi Xaa &$£' xc- 
voratfiov yaQ rovrov ivrav&a inoit](Jccv fieaov rov to^ 
noVy hf&a oi rijg in avrtS navti^^^vQtcdg aywvBg reXovvrai* « t « • l IJI I- •■ > • . « ■ . , 'I t OAYMniONIRAl r {IJ) 

ArHSIJAM^ I J OKPhji 
KUIZEOYPIQI 

nyrc^ni. t^annen XI collocandum esse ante X., multis vfeum. 
;^Nam V. 14. promitti £?f «^a<y7jaft>, iv^a\ carmeu; 
forte idem illud, quod nimc decimum est/^ Mingarellius 
ait apud Heynium ad L Addit Bockhius v. 4 sqq.; 
„£i Si ahv nima ri^ sv nQaaaaij fieXLyccQveg v/jiV.OL v,a t i^ 
fwv aQ)[al k6y(ov TeAAfiTa^, xal Ttvarov oqxlov 
(uya}Mig aQeratg.*^ Conjungunt Pindari editores promis- 
s^ Oljrii^. X init. De Kis vide nos in singujorum in-^ 
teipr^tione. Nostra de haq re suspicio haec est • Quod- 
8i carmen brevius aliam et remotiorera victoriam specta-- 
ret, quam quae carmine majori celeLratur^ idtimo carmi- 
ne hujus rei mentio facta esset,' quod alibi in Pindiro 
»on rarum esse constat, Sed majus carmen (XI inlt.). 
unam victoriam laudat dudum partam ac tum* demum ca^ 
neQJam. 'Poterat itaque brevius carmen posteriorera lau- 
oem pronaitterc, quamquam id verbis Ipsis hymni mino-^ 
w non inest. Encomium deinde jtocrorum Epizephy«* 
nortun jsatis verbbsnm, qtidd ia majori carmiuc conspi* 374 • OATMniONlKAI I (lA) / citur, aptius sequetur laudem eonmdem breyiorem, quam 
lireyior hjmmus continet. Deniiiue neo hoc silendum, 
in utroque carmine minus victoris, quam Locrorum lau- 
dem spectari^ unde non levis fides iis accrescit, qui ean- 
dem saltem yictoriam eedem hymno celebrari augura% 
tur. His positis recentiorum rationem ita sequor, ut 
breyius carmen pro subitanea habeam acdamatione poer 
tica^ quam postero tempore carmen ezoeperit promis- 
8um s. minOre carmine 5. eodem tempdre. (5LYMPIA X(XI) 375 

V. 1-8. 

Cnm alii aliis egeani, victores hymnis egeni y gloriof . 
apnd posteros Jundamentis ei pignoribus , ore, Usita- 
tius erat ore fuv, sequeute ote Si, quod omisit P, , colL 
Viger. p« 437. 792« 93« <— aveuu)V, ovQavlmv V" 

4 

iaxtav. Schol, Tet. v« l: ^EaTiv ore totg av&^dnoig 
stolXii XQ^^ ictiv avi/iov, oiovei totg nliovoi:, Tcal €at$v 
ou nkiiatrj xQ^^ ictlv ofi^Qfov xal vttmv^ olovA toig 
yrinQ^ovaiv. — naiSiov NiffiXaq^ Pjtb, IV, 10, • 
ou^Qog e$t NB(piXag quasi ducis ctQoxog. — Deinde ut 
homines b. irpluyia indigent, sic terra apud Eurip. Oed« 
fr.XVn;'jEpa {liv o/i/9qov yala ^jQav&etqa, monente Ca- 
saubono ad similem Dionis Chrysost. locum (Reiske T. 
n. p. 560), uhi Pindari senteutiam non omissam Vides* 
— avv 7tiv(o, De formida Vt ad Pjth, V, 62. VIII, 
I04. Est^lahor certamini insumtus, si ad repi, d^ q[ua 
sermo, sententiam applicueris, colL Olymp. V, 34. pag. 
179,') Pariter yictoriam spectat sv nQaacoVi coll, 
01y»p. IV, ^7, pag. 165. Concinjoius deinde dixisset; 
yictorihns opas esi hymnis^ coU. Nem, Hr, 10,, monente 
Hejnio. — peXi^yaQveg vfiv\}u Orph. ArgojQ. v. 
4!i2; Meliyf^Qw aoiSriv. Usm. Av&^ V, 59; JMkliyK^cF' 
ooio ttoiS^g. AnthoL Palat. V, cxcv, 4 (Meleager) : To 
ylvxvfivd-av mog. — vatiQiav apjfal Aoywv» -?«'- 
turoram iniiia sermonnm. Schol. vet. v. 4 : Ovtoh (hjrm- 
w) yaQ avtio aqxh^ noiovvtai. . tw vdtiQwv nQog w- 


l) Ageii4am6 maximQ lnharg victorJam conatltitte Bookhlus 
ob Oljmp. XI, 15 — 17 [19 — »9] P»Uit, qttoqi locum pafj. 
391 tq. iaterpretabimur. • X 


376 OATMniONlKAl I (lA') 

Tov xal ntQt avTov iaofUviMi Xiiyon'» Simillter ibidenij 

ac delnde alli Graecorum. Inesse loco allus caroimis 

pollicitationem , B'6ckliiu$ putaverat nott. critt. p. 405. 

Nunc senie/Uiam continuari recte statuitl Sunt itaque 

hymni landum serarumy St apud posieros, canssce ac semi- 

n«, itxplicante Heynio, qui vero non comparare d^bebat 

Nem. I, ll,j ubi a^jial fiilov^ iyxd)fiiQV nfl sunt nisi 

proQ&mium efusdepi carminisy cujus, frontcm ea tenent, 

quae di^it inde a versu primo. — In reliquls editores 

recentiores riXXe,Tai annectunt antececfentibus ^ ut sit 

pro rilkovTai, cum codd. quibusdam atque editt. jMrin- 

cipp. Praeiverunt scbolia. Vet. v. 5: 'dpTt rov ril- 

kovTac oi vfivot(' hvxov avrl tiXi^&vvtixov, Adde rec. 

ibidem. Cujus lectiouis cum millam satis flrmam ratio- 

uem videam^ abruptumque dicendi genu^ in Nbstro tri- 

tum sit, facio cum Heynio T. I. p. 148. schoUoque rec. 

V. 5: Ilfu-tg Si, el xal ^u?) iv alXot.g tccvtijvI rijv naqa- 

VOfiiav ovTog inoiiiy etnoifiev av TtQog ro TtcaTov oQXi- 

ov anoSeSoa&av xo riXXeTav ovTtag* ol fiBliyaQVig 

vfivoi aQ;^al xal fftQOcpaaet^ raiv vaTiQiov vniQ avtov 

loyiop [elai, yivovrai.^ coU. scbol. vet. v. 4J, xai ntaxov 

oQxifov rilletaL raig fuyaXaig avrov aQeratg, Uitiina 

eni;ai ex aiuecedentibus slc supplebis: Kai ntarov oQXiov 

^ca rov vftvov TiXkerai {yiverai,) etc, velrepete cum 

B^hoU ypi^ V. 6. oi vfitbi* Sensum exponit idem scholi'*- 

ym: Jwarai rt^ OfjuoaaVy vevixtpcivai rov 'dyrjaiSafiov, 

axovojv rov vfivov. Melius iententia continuatur^ ct op- 

xiov erit pignus. Scfapl. vei. v. 6: Oi yicQ anoXeinov- 

aiv avroifg ovSinoTS avfinaQOVTeg , cML* a§l fiveiav ai- 

roig noQiQovaiv. Htarov auteni juri)uraado iterum jun- 

gilui- Aesdi, Choeph, v. 893: Tlvara S' evoQxwfAcctu. — OLYMPIA X (XI) .377 fie^aXaig aQeraig» Magnis virtutibm^ prcectqrisfam 

dnoribwu. Pyth. IX, 133: ^AQtral 5' ah\ fieyalai nq^ 

ivfiv&oin I^thn^. UJj 6: Zsv, ^syaXcti^ aQBval '&vaToi!g 

htovrai ix ai&sv, Slmonides Anthol. gr. Lips. T. I. p. 

58 : Havta yaQ (itav Ixveitai, SaanXijtd XaQvfiStv, At 

usyaXac aqetai xal o Ttlodtog. '^acp&ovatog. SchoL '^ 

rec. V. 4: ^Anei^hg tfSv xaxav tov qf&ovov, tovtictw 

axatanovf^og ^ aSiA/JXtjTog. Vet v.,6. coU. rec. v. 8$ 

*'Ort a?J^tQiog tuh Sim (p&ovov ^m/Jovkevovtojv 6 ^pr^i 

voq iativ. Glossa v. 7: Ilokvtpd-ovritog. An subert 

^uaBdam cum iip&ovov (copIaB) notione cognati6? Pri- 

ma interpretatio tum eligi poterit, quum invidiaB abset^ 

^m ad posleros traxeris. Vivos enim invidia carpi, 

nota res. -— ayxeitau Pyih. VI, 7: ^^Etotjiog vfn/vwv 

d^tjaccvQog tetei^iatai^ tropo magis expresso, qui iM aedi^ 

flcium spectat,* h. L donarium, statuam etc. Olymp. 

Xffl, 49^ AtyXa noSoYV avaxeitai. SchoL vet. v. 6: 

Euiova f4,iv yccQ xal ayaXfia xa&ih>i av tig St^ fp&o^ 

Vov, vfivqv Si QTi&ivta ovx av tig atpaviaeitv» Simili-* 

ter rec. v. 8. Adde Olymp. III, 5. ibique notata p. 132. 

Cetenim 9ide, ne sit avcrAeitai idem quod avtixeita^ 

(wa/ie/), coll. Isthm. VII, 36: TifAa S* aya&otacv on^ 

^imtav. Ol^rmp. I, l^bi^A&Xog y' wtoxeiamau Tura 

crit avax. aim Itoifiog Pyth. VI, 7. comparandiim . Ittl 

Heypius Bothiusque. Sed adversatur praepositio cb'», coll. 

Schneid. l^. gr. v avaxeifmty et Bekkeri Anecdd. gr. 

26, 22. V 37« OATMniONIKAI T (lA') 

V. 8-^22. 

Ad «tan laat(em conferendam ego parati^ nuR> 
Qaod ui possim, diis debeo . iMudabo igiinr Agesida- 
mum gentemque Ltocroriun non uno tantum decore ingenu 
'• tojlcrentem, ta /liv., Schol» vet. v, 8: Tcevra ow 
w ^cfro^dfiova xa\ ta iyxfiiiua tM iv 'Ohffinia ve- 
Hi/ittinotwv. Rea ibidem: To tHv v/iV(av, Hoc prsestat 
ob.Qo^toctiin^. — - noifiaivti^v. SchoIL: IlBQUTtHVj j5ir* 
OiMiVy oixovofiuv^ Lingua h«.L pastoris vice fimgitur, 
ut.alibi philosophi, poetas etc Timon Diogenis Laertii 
1X^.39 (p« 57]« Meib.): Oiov JtjfioxQt^tov ts TUQiq^Qova» 
noi^iva iiv&wv* Himerius Or. XXH, 6 (Wemsd. p. 
758): Taiq Moiaaiq^ v^* aJg oi Xoyoi noifiaijVQVtai. 
Agit de hoc usu Valcken« ad Eurip. HippoL v. 151. p. 
162*sq.Lips. et Jacobs. ad AnthoL gr. Lips. T« XII. p. 
150. colL T.XI. p. 291« Addo Himeriuol ind. vv. noir- 
fuVB^ et noLfiaivuv* Si noifiaivtiv <e more epico tibi est 
gubernare, conferre poteris fignum XoyioVy de quo y^ 
Boissonadius ad Eunap. T. L ^. 383. 83. et Wyttenblst* 
chius ibid. T^ IL p. 322. — ix &bqv ^ avrjQ ao- 

9 

fpalq av&si -iaatl nQaniSiaai.v, Orplu bjmii. 
XV, 16 (Herm. p, 277) colL XIX, 23:. Jupiter, pnesta 
^iov ev&vfioujiv aei &ailovta loyiafiotg* Sensum con- 
teztumque ita capit schoL vet. v. 10: ^Ano* yaq &eiag 
fioiQag fiovaixos tig xal i^oxog Idfinei, ofwuag iiamq 
xai av vevixrjxtxg' tovto Si nqog ta tSut tyxdfua xata- 
axeva^Bh hiyfav, iavtov Siunavtog ao(piag cpga^uv, Ibi' 
dena : Kai iifialg, ipfjai, xal vl vfivoi xal oi iyxiofuu^ov- 
Hg tijg ,tdiv &eoiv invvoiag SaofU&a. -^^la&v vvv. 
Incipit cafmen ipsum. — ini. ' SchoL vet. v. 11: Tw I OLYMPJA X(XI) • 379 

koa/AOv ToP Sta rov atBfpavov. Confl Olymp. I, 

180» Rdiqu! Se^d/nspov satis mirifice supplent, utsit: 

X^aiag iXaiag os xoOfAOV SB^dfi^ov xBXaSriaiOf coll. 

Oljrmp. lEf, 23; KoaftoV' iXaiag. Bockhius junglt ini^ 

xAotSi^aw: Qaasi per acclamationem coronw accinofri 

hymnumy illias omamentam. Similiter Botfaius Thicr- 

schinsque. Et in hoc accpiiescendum. Tum erit iniXi^ 

hxSriata poetica gtavitate dlctum pro invd^ata^ addam . *) 

— XQ^^^^^^^^ctiag. SchoL rec. v. 8: Tiig rtfiiag. 

De hoc florum aliottimque epitheto' v. nos ad Olymp. 11, 

131. pag. 116. Fuere tamen ibidem loca, in qnibus ea 

vox colorem s. flavum ~s. luteiun denotabat. Fructus 

quoque olivse ;^^cro;^/ra>v * est in Pbilippi epigrammate 

Anthol. gr. Lips. T. II. p. 201. Palat T.I. p.2l9., cui 

adde locum CalUmacheum supra appositum p. 116. Ali-^ 

OTum in hac re argutias docte jrefiitavit Bockhrus. — 

xoofioy dSvfiBXij. Schol. rec. v. 8: 'Yfivi^au) x6(f^ 

fiOVf dvrl tov vfivov fibvfjLBlij. Vet. y. II. 13: Thv 

v/tvov. Sunt carm|na virtutum ornamenta, ni canninum 

ipsorum speclem decoram elegeris, quod magls fiiclet ad 

genium talis poeseos^ coll. Pind. firagm. inc. LXXXVI, 

2 (Heyne T. IIL p; 123. Bockh. T. III. p. 661): IIoi- 

»*lov xofffiov avSdBVta ^ytav. Solon. Epigr. XVI, 2- 

(Bnmtk.): Koofiov iniayv toSipf dvt' dyoQtjg &e^vog. 

Orph. firagm. XIII (Herm. p. 473): ^^Extr^ ^ h ysvs^ 

xatanctvaaTfB xoofiov doi^fjg. Ubi tamen conferenda 

2) Schpl. Tet ▼•II': Tov vfAvop avafio^ata tyg }talli0TBq>avov i^ 

laiag. Ita oliva ^rit non qnae Agetidaoio obtigit» std 

Olympiaca uakiniiiiipavog, quemadmodum alibi OlymJHam ip- 

sam canit» lofumqnc^^nl iiT(q>avia Agesidamum spectabit^ cu- 

^ jni ez iita arbore corona dt^erpta fuit* 380 QATMmONIKAI r(IA') 

Plutardii lectio . A^thoL Palat. XI^ n, 3 ( Antipater 
TbessaL}: Oix' imwv xoafiov i^XvytCfiipov awffiavrtq. 
JBadein AnthoL VII^ ui^ 1 (Demiyrgus) : Hesiodum xoo- 
fnf^ aoi>8ijg, ornamentuni puto poeseos, quem sen$uiii 
locus quoque Solonis supra laudatus funder^ poterit, •— 
xelaSijafa, Bodkhius Explicq. p. 196 (coU. .Mingar. 
supra dt pag^ 373); ,,Hasc yero ad longius, quod pro- 
inittitary carmen pertinent, quo ducit etiam proximiun xi* 
XaS^Oia et sqq«; ac nisi ita hapc intelUgenda essent, nihil 
tanto hiatu digaum poeta protulisset, quippe quum pail^ 
cissimi addantur versu3: postremo.sip minus incommoda 
^riatio est in verbis ix &eQv S^ avriq ootpatg av&eS 
iaoi} TiQ.y qu® quamvia gen^ratim enuntiata tamen ad 
poeticam Itindari £icultatem referenda sunt/^ Brevitatem 
c^rminis equidem non curo, nec semel tantum P. victo- 
res ejttv se praBdicaturum poUicetur, quo promisso tamen 
non fungi^. Est id ipsum pbantasraa poeticum^ lau* 
dem promittere, quse nullibi extat nisi in ipsa pro- 
missione. Peinde laudem sui alibi vidimus in hoc 
poeta; quis vero in scriptore tam inaequali talia 
excipi volet ampliore carminis decursu ? — xwv 
Eni^BrpvQliov ./ioxQwv^ Bdem, qui Olymp. XI, 
n» Z€(pvQi4)t dicuntur. Videntur quoque 'YTto^efpv^ 
Qtoi nominati, coll. Callim. Em. T: I. p. S16. -^ iv&a 
cvy^fofia^ar , iyyvdaoftac^ fit] fnv, w MoTaai^ 
q>vy6i^V0Vr atQarov, /^^r' dnEiQarov xaXHv^ 
axQoaoffov Slxal aixfiaTdv dtpi^aa&ai. Reti- 
nendum comma post avyx., quod Romana quoque habet. 
Tota enim allocutio Musas speetat. Construe et suppl© 
cum ^HcyniOj coll. JJothio et Thierschio : ^Ev&a avyx., m 
MoiOa^. iyyvdaofiaij (vfid^ difi^ha&ai (jjt(>05 coU. Pylh* V, 38) fuv itrytveopf u e. ro yir6g jfoxgSpj ovaa 
iftQaTov (iri yvyoJfiMw^tiJC. : Sehol. vet v. 16: ^Ep tt 
tfl mrpTp AoxqWi xof» 'Eni^stpvgii&p av/HCDfidaate 7 
avyj^oQtvacne ^ i Movaai. ^Eyyv^aoptai 8i aipi^Ba^ 
ifiSg nQog argaToV etc, * Boelcbio nott. ciitt. p. 407, / 
est Agesidamnmy magno conlexttis ^dsuique detvimen 
qui'Mdsad continuari effla^tat) qvas ad Locros Visitant 
kfldnm seqtientium commemotatione iavitantur . ProE 
men aute^ non alitet adhibffnm est^ ac atplvOlyuxf^ 
SB. Vin, 109. Praecessit yevEctVy quam 'Tespicit /uv 
bera cQnstructione; <yT(^«tov veropronominis apposi 
est, ut in lods modo allatis, et fotsan etiam Olymp. I 
151. p. 369. Similiimus Callimacbus b. Joy. v..40 ( 
tante Heimanno ad Vig. p. 937): tlahziAratov di f 
(Nedam fluvium) vSwg *YiafVol ahovai Avxaovitig c 
xToio, ubi cotiferenda bona Stepbani nota T. I. p. ! 
^ Em.'*) *QuaB Jam sequuntur (fyyv.), iis movendae < 
Qintur Musop^ ut velint comissationi interesse^ post rei 
tum Agesidamo Loci-is hal^ndae » Ita sen^et ipse ad U 3) Hermaniius ibidem: 9,€ave .aulem Lvciani locnm Imc 
feras de Astrolog. 14, T. II. p' 366 : ^la» pi i^oi xai iq ^ 
loy iw^A&tiiMirte^ il^a&i», tov dii Hgi^xgvai^ ^i' al&igog 
Hoai fjiv&iovtccr vcu' (dvzoi ^ttnl /laldcdov rbv ^A&rpfvCio/V |i 
^v ^ imoqlii, doxiw yi fiiv ovx e^to uajQoXoyifig' alka ol av 
^MuUoTA ixif^oato, *nl naidl t^ kaviov xa&fiyriattto. Kon et 
opns videtur mutatione, quam Werfcrus, servans llle / 
proposuit in Actia Monac. I. 1. p. $0., quum satis sit c 
rigcre doMm yi ^i ^ ov% V^ui' ftaTgoXoylrjg."^ Locni sola 
terpretatione indiget . Supple : /foniui yi fiiv ( Dacdalum 
thenienaem) ovk sSo) aatqoXoyl^g (St ai&i^og ilaaaii), quod 
petere molettnm et intenustum efaf/ #'^ »* •f % tt ^ ^ N 3»*^ OATMniONIKAI r(IA') 

dem civitatis illius i^tat. — iyyvjiaofAa^. Suffi^ebat 
praBaenSy quod visum jajBH schoU. yett» v. 16. 19* Sed 
conf. OL VII, 36. p. M1. — ipvyo^evov axQaxov* 
Bene afiert Boddu Olyxup. XI, 17. et Hejn. opusc. T. 
IL p« Idsqq. — aneifarov xaXwv* .Artes liberales 
Gtseeorum, coll. Oljrmp. I, 167. ibique nott p. 62. — 
ixQoao^ov Si xal alxfi^atav» De fais v. Bockhius. •— 
ro yag ifig>vig etc* Ewvirtaiei ingenittB saniy eoqve 
immntabiles, quw eti vnlpiwn quoque leonumque natnra, 
ScfaoL vet. V. ] 9 : *^SlamQ avv 6 Xiwv ov fura^aXUi, ro 
fewaktv ovSifi ahanti^ to aoffov^ ovxeoq ovSi o^ w^o- 
xQol xo €fig>vtop tj&og fiBxafiallovtah Eam sententiam 
proVerfaialen^ nullibi plane repetlt Pindarus, Est enim 
paulo alius generis Olymp. IX, 152. ^XIII, 16. Simil- 
limum vero Aesch. Agam. v. 732. de leone ab homini'- 
hu$ nutrito: XQOvia&elg S* aniS^i^ i&og ro ftQog ro^ 
xi^m. Jo. Cfarysost. Homil. in terrae motum et Lazarum 
(Opp. ed. Mont&uc T. I. p. 787): To nQo^atfnf ovSi 
nott Svvatai yeviad-av ayQiov' q^au yaQ ejjci to ijfM- 
Qov. 6 kvxog ovSiTtoxB Svvatai yevia&ai ^fUQog' qivau 
yccQ ejrsi to ayQiov, Ovlvovtai ovv^olvofioi t^g g^vat" 
og ovSi aalevovtat.j aXla fiivovaiv axivtjtou Ultimam 
sententiam idem repetit Epist. lU (Opp. e&d. edit. T. III. 
p. 552). AliaafFerunt Schmidius Bockhiusqiie.— aTd^ft^y 
aXdni]^. 3cholI. male ambigunt inter colorem bestiie 
atque ingenium. Ille eligendus cum ob adjectivi natur^ 
coll. Schneid. L. g. v. ai&a>v, tum ob leonum praedica- 
tum • Ingenium vulpis nt leonls' significatur^ non expri^ 
mtiur. — iQiPQOfjioi Xiovteg. •Pjrth. V, 77: BaQV- 
xofmoi liovteg. Isthm. IV, 78: *EQi/}QCfutav &7jq£v iU- 
ovtav. Fragm. mc. (3LXU (Bockb. T. HL p. 681): Bl»- 


I ) OLYMPIA. X(X0 383 

fVf&iyxrSv ayiiM liaitrav» '*') — • Utronim Locrorum 
coloni iuerint Epizephyrii, Ozplamm an Opuntiorum^ de 
hoc apud Teteres dissidium^ coll. Uejn. 1. c. p. 46. E^ize- , 
pbyriorum ab Opuntiis descensui haud leviter &vent ii 
scriptoreSy quos (itant Heyft. 1« dt. p. 4fi« et Miillerus Ge^ 
sdiie{iteB heUa. Stamme etc. T. III* p.. 227. not < Fuit 
enim ^izepbyriorum quoqne heros pro deo cultus Ajax 
Oilei. Verisimile tamen, eundem apud Ozola^ quoque et 
Epicnemidios cultum fui^, reltnone ab Opimtiis tracta, 
quonmi civitatem iitjftQonoXit Locrorum extitisse p. 336. 
vidimus. Duplicem Grdecotum narrationem cbnciliare 
si cui animus fiierit, is Epizephyrios ab Ozolis quidem 
conditos (Stral^o L. VL c, 1)^ sed coloniae deducendae auo- 
torem sociosmie dedisse Opuntem statuet, coll. iis, quae 
de Epidamniis narmt Thucyd« I, M» Alia v. apud fiey- 
mumL c. p. 46 sq. Mutlerumque L cit. p. 221 sq. 

« 

— -^ ^ 

4)Expriiiiitur tertium comparationif . quod h. 1. tacetor, Istfam.^ 
niym, ^uffiiv S* ilAnfi^, 


I^ 


t / 1 . ^ I . i I , OA YMBIONIKAI J4 (/) 

« 

nyKTBL V. 1— 20. t 

I > Carmen promissnm dia oblitn^ noiatusque a qnibnt- 
dam, mitto jigesiJlamo et Locri^ omni laude dignis. 

Tov Wkv^inLOvixav c^vayviors fioi Aq/j- 
atQtctovnaiSa, !m6&i tpQBV&g ifiugYiyQMntau 
Attractlo emphatida. Constnie cum scholl.: 'dvapf(^n 
fwiy no&i fQBvbg ifiag yiyQantav o*OXvfintovixag'JQX^ 
atQatov natg. Ad quem fiat allocutio, ambigmim. SchoL 
cec. V. 1 : tf>aal Si tmg, oti, nQog tag Mavoag fcaaag 
nouitav tov loymr iyui &' qnj^ii^ ngbg tijv Hovaav xai 
tjp^ IdXti&Biav, u xal vattQW tavtag inifloatau Melius 
puto BbckhiMS non hunc vel illum compellari statuit, sed 
audientinm vel legentium quemqiie. — no&i ipQtvoQ* 
De hoc genitivo v. Viger. p. 369. Deinde ii^li^cum; cui 
inscriptum fiierit carmen^ inepte inquinint OTboliast«. 
Talia ex sen^u conamuni explicanda, qui animi partes et 
facultates minus distinguit. — yiyQantau Anini"* 
multis scriptoribus pro tabula fuit. Aescb. Choepb. v. 

. ' 441: .^ OLYliFlA XI Oi). > 3»5 

44J : ToicniT* axovtov iv (pQaalv rg^yqy. ^ ^ifnien. y* 
269 : Meyae yicQ "didfjg iarlv, ev&wog ^Qoraiv ^EveQ&ev 
/d^wog^ J^xoyQaqxo Si navr inwna ^qbvL Ubi con-' 
Ter. Schut2. Commeut. p. 183. Eurip. Hec. v. 684: 71«- 
^%g Oix av SwcUfifpf i^aXeiipao&aL ^gsvoq. Auctor 
dialogi apud Sclineiderum Opp; Theopbr. T. I. p. XXV 
(monente editore lips, Prona. Blomf. p. 55) : jKctl iyapye 
iiVitiioai SiXtoLg (pQBvm -rcri/T iyyQaxfjofiau Adde Bockb. 
ad nostr. locum ct Blomfield. ad Aesch^ Prpm. v. 814. p. 
l'i2.Lips« — offBiXiav^ Promissum a ^e dicit debitumy 
utPjth. VIII, 45. — inilika&". Exspectabas perf. 
passivi, vel. aor. med — Musam deixide invpcat ob cai^ 
menj Veritatem ob ejusdem pollicitationem. — ^v/q- 
TffQ ^AXa&sia Jiog» • Schoh vet. v. Si^Ejti Tovxta 
nqi:iu aXifd-tvBWj coU. II. I, 526. An ob Iijdop Oljrmpi- 
cos Jovi sacros? An proptcr ejusdem apud Locros Epi-* 
zephj'rios prsecipuum honoremf* coU. v. 96. — Ad ulti- 
main sententiam bene confert Bockhiiis fragnj. inc. XXIII 
(Heyne T. IIL p. 91. Bbckh. T. IIL p. 666)..— oQ^a 
yjQi. Recta^ eiata manu. Schol. Vi...5. e^t.Sixaitf* 
Praestat slguificatio propria, colh indd. pindaricis . Defeiif- 
dendus enim (jQvxitov) poeta ab impetu hostili. — t^ai;- 
Sio)v ivijiav aXLTO^evov* SchoI.yet. y. 5: ^Anoxw^ 
UauTi xal aTieiQ^aTB oai i/iAOV tijv imTtXri^iv xal tijv ini^ 
nuriatVf ijv av Tig eig ifti ffton^aaiTo, wg eig tov ^evov ^ 
l^v xttl (fiXov TiiuxQtt^xoTa, on iipevadfiriV xal i^QaSvva 
^^Qma<u Tov vfivov* — exa&ev yaQ iffieX&div o 
fiilktav xQOVog. Procul veniens (longumy coll. schol. 
vet, V. d)Juturum tempus, Schol. vet. v. 9 : '0 nQogSo^ 
^^(itvog fUTa Tfiv vnoa^eaiv eaea&at, xaO- hv anoSiStaai 
tliv imvixiov 6 fjte^rjtLXogf Ad ineX&fav cfr. AntboL 
Pind. 01 et Pyth. 25 w 

\ « 38^ OATMniONIKAI r"ClA)^^ 

P&lat: XI;»ttxTii)r; I (Antiphaneg) : 8i xQOPog, *>s to- 
jtev, ovrio Kal nolvbv rixrei yiJQag ins^x^fUPog. — 
TCaraiaxvVB. Scholl.t/HA^ytev, inov^iSvarov iSei^ev, 
alaxvvrig a^lav firrviu fiov Ttjfv vnoaxBaw. — fia&v 
XQBog. Magnnm debitum . Velut illud Nostratium : 
Tiefverschiildet. SchoL vet v. 9: Bhdi) avro 

'. xal ^olv mif]au xqiog xai avit]&7ia6fieyov toxot^. Vet. 
V. 1 1 : Tav vfivov liyBi, sc. ejtis proroissioriem - De v. 
/Sa&vg V. ad Olymp. Xnij ^7. — In seqq. ordo est: 
"Ofiwg Si 6 Toxog Svvarog, Waai imfiofKpav o^Btav av- 
SqcSv. Ad ultima cf. Pjth. I, 160: Mcifiog av&gdnm. 
Non aliter constniunt schoU. v. 5. 11., Bothius Bockhius- 
qtfe-.' Sunt igitur avSQBg vituperatoreiy Thierscbio viia- 
p^ratif ut pendeat avSQtiv a^kvabci. Jlermannus extra ne- 
cessitatem legit Toxog ovdtfOQ. Deinde ijttfi. Awrif dicitur 
velut alyog Xvbw Eurip. Med. v. 1352,, ubi vid. Pors.p. 
1 18.edit, Lips.III. etEbnsl. p. 312. Lips. Alibihabes iuetv 
ixy vel cum simplici genitivo, coll. Olymp.IV, 35. Pyth* 
IIl, 89. Isthm. VIII, 13. Quod vero noslro loco tace- 
fur, id expressum vides Fragm. inc#. XXV, 2 (Heyne T. 
ni: p. 92. Bockh. T, III. p. 630): Avovxv tb xiv 
SvatfoQCDV ax ffiviov xal fiBQifivoiv. — 6 toxog. Schol. 
rec. V. 6 : '0 vfivog b im t^ 6<pBdofiiv(o vftvto nQO^^' 
&t]a6fiBVog. Immo major et magnificentior promisso 

I hymnus . — ^vv o ;ra etc. Sententiosa ante dicta tropi- 
ce repetit explicatque, omissa jungendi particula . Scd in 
vvv oTta etiamnunc ambigi video . Apponam Herniamu 
egregiam notam (coH. eodem ad Vig. p. 919), quam von 
satis ponderasse Bockhius videtur. „Nullo modo de inter- 
rogatione cogitari potest. Non intellexerunt intcrpretcs 
loquutionem satis usitatam, vdv or«, vvv o^«» i- ~^* •^ \ O L Y M P 1 A XI (X) 387 . 

«rriy, o«, vdoWa* Aescbylus Sept.adTheb. 711 [681.. 
Well.]: NvvoT€ aomaQi&Taxev. SuppL638[625.WeII.]cc 
Svv ott X€u &€ol Sio)r€Viig xXvoiT ^vxtaia yiPu x^oieag.. 
SopL Ai. 802 1 Ka&* riuf(fctv ttjV vvv W ccvt^ &dpaTov . 
// §iov\piQU. ') Simile est illud Horatii: Est nt viro vir 
Litias ordinet arbasta sulcis.^^ J^ooi pinddrici formulam 
alibi quldem • nou coitspexi. Sed facit Ioc6nsm Ae- 
schyleorum Horatianique similitiido, ut eodem iuiclinem^ 
relicta una alterave interpretationum ab aliis prolatarum • 
Bockhins : ^^NunC calculum volutatum ^fio unda pro volvet 
Quens? et quo pqcto commtmem seitookiem jucundam 
persolvemus in gratiam?^^ Ita ona dupUci sensu sumitur; 
deinde non est particula directa^ sed indifecta^ velut v. 
67 : To Si aaffoviq uav Ttoga^a xaTi(pQaasv, ana Tav no- • 
Xiuou> Soaiv axQo&tva Sukatv i&v€, ^) NeC favet Bock- 
hiolocus Euripideud Hec. v* lQ32:.lIa fivi^ na ora>, noi 
xilaia; E^ ibuna modo ubi, itiodo quarsum, Tenetui' 
igitur eadem (loci) notio.' Bothius: jjJedoch vernichten- 
mag ja der Zins Sterblichet ge^treng richten^e V^rdcfci- 
inung, wo jezt den geroUeten Stein das hinstromende 6e- 
wog wa^hen soUj und w o gemeinsames Lied, Dank des 
Frcundes^ gezoilt wird." Huif sententiarum conjunctio- 
ni per se parum perspicuse adversatur locus^ quo vvv po i) LocmB Sopkocleani bene ita distingatiat : *r. Offioi rdlaiya, 

fi^tof tipf ru0, oj^ avi^ ^opatoif ^ filw ipige*. Ubi eonf 
' tcholl. «t interprr. Vides, alias gelieris locum Soph. ^mo. 

2) Qoi ona idenl etse Volunt, quod onwg (iil')» omiaso onimiw 
^H, iit favebit dccretam Cnotiioram apud GhiahuIL izi., 
Mferoiite Schneideiro L. gr v. 'innit ^ , 

35* ' 

388 . OATMniONIKAI IA'(r) 

situiri est. His prawnissis erit sensus: Redditam cam um^ 
ra CBS aUenum obturare valet vituperantium ora • Quod 
nunc in me cadit . Habeo enim, quomodQ lapidem undd 
provolvamy habeo^ quomodo urbem caram praedicem. 
Nimirum prasstabo plura promissis. — tfjStpov iXia^ 
aouivav. Hunc lapidem ex anteeedentibus cognosces. 
Est imfWfnpa ctvSQHv, coll. tapide invidite Olymp. VIII, 
73- p. 310. Bene scliol. vet. 13 : T}]V ocuXiOfievfiv xcti «W 
(ptQOfieifnv f*o* piif*^i^v ixxXvafo Mtd-aTUQ iffijtpov. Idem 
liabent rell. GrflBci . Nec aliter Thierschitis . Secundum 
Bockhium ^^ateria carminis jam mota et incepta compa- 

^ ratur lapidi undis volutato , et carmen eam exponens vel 

poesis uudis ipsis," aliud suadente contextu. — xvfia» 
Schol. vet. V. 13: Tih Vfxviav^ Ibidem: 'ili^ yaQ fpijtpov 
in atyuxXtrv xvXivSovfiivriv ixfiQaaaofjievov roxvfm xap- 
taxXv^ei. etc, Isthm. V, 6S. gloriationem xatafiQix^^^ 
[u e. xataxaXvTitsiVj coli. schol. ] debet silentiom . Vox 
autem s. hymnus cum fluctu comparatur ut Pyth. V, 132 
sqq. Hes. theog. v. 97 : 'Pisi avSti. Scut. Herc v, 396 : 
Xiu avSrpf. Hom.hymn. XIX^ 18 : Xiu aoi8r(V. Aesch. 
SuppL supra cit. p. 387. Lycophr. v. 6: Xiaaa^ fiofjv. 
AnthoL Palat. VII, ccr, 2 (Pamphilus) : ^ExnQoxieiQ taxav. 
IX, cccLxrv, 2 (Nestor Larandeeus) : 'EXixioviSog ofifiQow 
aoiSfiq. DCLxi, 5. 6 (Julianus Aegypt.): KQatiQov xQote^ 
Qotg vnb fiv&oig "AQSofiai.^ svfiovaovs x^P^^^ t^jXe&aoiVn 

I ^ Tionn.Tiionys.XIJy 31 S: XevpatufioXn^g. XIJI,197. 
XLIII, 69. XLV, 331: Xiwv fjxci. XLII, 215: Xie 
if)(avriv. 487: Xicov avefUoSea tfiavi}V. XLni,il8: Jtfu- 
X7]fia xi<^'^» 273: IjQoxim aneiXrjiV. XLIV, 132: IZjpo- 
Xiiov xofMUOv anetXijg. Idem Conv. Evang. Joh. V, 17. 
62. Vn, 143. X, 111: Xiw(f(ovnP. VI, 23. XX, / I OLYMPIA XJ (X) 389 

70: Xitaviuyfjv. VI, 233 : Mv^o)P ^6q^\ VHI, 1 : Xi- 
my mHiv. 10: rXmaaiiq o^iffQov. 44 : ^'Aq/qova ^im 
Qoov. 48: Mv&ov xi^» 104* XII^ 152: Xiiovofifrv* 
1142: Xcdyy hu.- X, 74: XtupLma fai&anf» XH^ 4t 
XJw^m. 18^: XtUfUtTa fiv&0V. 189: XxvfiaTa qxnh- 
Tigg. Xm, 36: XfiW a^KUi/v. XV^ 27: *P6o^ aifSiig. 
-^ xo^voi^ Xoyov. Sermonem communem. Locutus 
antea de cannme viciori debito, nunc eos significat^ ad 
qnos decorig illius pars redundard credebatur, amicos, cog-r 
aatos^ populares. Hunc esse voczu^ sensnm^ bxduso vio* 
tore, cpiem antea laudavit, persuadet sequens de Ijocroram 
doitaie oratio, quam cum antecedentibus jungit yag. 
Recte igitur schol. vet. v. 13: Tov xoivov vov ncevrbg yi*- 
vovg xal naOYig r^g nolBtag inaivov. Olymp. VII, ^38. 
Sroo^ Xoyog victorem quoque comprehendit. Rursum ali^. 
nd est xoivov mog Pyth. III, 3., quem locum nostro alii, 
renitente licet contextu, cum schoU. v. 15. am>licabunt, ut 
ait ir. X. idj qnod omnes dicmiy colL XByofHVov Pyth. Y, 
145. Aristatchus (scholL v. 15) xoivov X^^ov dixit tav 
vfivaVj 6v mXkoX im&vfiova&, — fpiXav ig x^Q^'^* 
Jacandam in graiiam. Oilovfjiivrjfv schol/ reo* v. 13. 
Reliquis schoU. <pih^ abund^re videtur , ut sit (epice) 

pro simplid x^Q^t ^^^" Olymp, 1, 121: ^Eg x^Q^'^ ^*^'- 
kerat. Sensum explanat schol. vet. v. 13: JlQogfpiims 
xal xsxccQiOiiivtag, -^ yaQ. rSchol. rec. v. 13: "'J^fojwev 
ii Sfflovoti avTtOQiav Xoywv* viiui yccQ etc. -^'A TQixs i^a 

m 

h. L est stabilitas legum apud Locros, quas tractavit 
Heyn, opusc. T. II. p. 12. sq. coll. Miiller. Geschichten 
etc. T.II. p. 227. 404 sq. Oriebatur iUa stabiiitas e forma 
dvitatis aristocratica . Aliis est atQ. legum jasiiiia ei <p- 
^mtas, quttd etymo vQcis vix convenit, de quo v. Schnei*- I 390^ OATMniONIKAl lA' (T) . 

der. L, gr. v. oTQSX^g, et quos citat Bockh. Cxplicc. p. 

199. Nostram vocis interpretationem tuetur ipse 

Pind^us. Nem. V, 31: ^AiA&u ar^fBJcrjg, veritas firma^ 

mconcnssa . Fragm. inc. lY (Heyne T. III, > p. 82« BBckh^ 

T. m, p, 670i 71): 'Ar^ixiiav umii^, af^hnare» Hinc 

Ol^p. III5 21. *AtQ^Kng 'J^kavoSUag y firmns judex, 

qnv a vero dejici non pomt. Laudantur igitur isd Do- 

rienses (MiiUer^ 1. c,p^228) ol) antiquarum legum amo^ 

rem, ut alai Doiienses Pyth. I, 121. ~ Kakliona. 

De j^i^si IfOCTQrum v. Bbckh. Earplicc. ad 01yni]>. X. 

fln. p. 187. Miilleri Geschichten etc. T. III. p- .321. 

394« £os ut Dorienses maxime ad lyricani inpii^ 

nasse, verisimile est, quam Miilleri quoque senteRtiais 

osse video, Geschichten etc, T. III. p. 371^—78. De- 

]_ ^inde Caliiopa, quam cordi Locris. fuisse P. dicit^ pr^i- 

piie poesin miUtareni sp^ctabit^ cuin oh insequentem ahe- 

neum IMartem^ tum ob ingenium Doriensium, quod ad^ 

modiun bellicosum fuissecpnstat^ coU. Miillero L. cit T. 

m. p. 231 ^q. 404« Locrorum igitur Eplzephjrioruai 

poetas lyricos maxime civitatis suas laudes bellicas perse- 

cutoS; mibi probabile est. An vero ad aevum. Gra^- 

* cice mytbicum quoque as^tirrexerunt? Quod fecisse sci- 

mus £^ium istarum .regionum Doriensium poetam, 

St^chorum^ Himerap ^culae (MiilL 1. cit. T..II.P' 

117) lyricum celeberrimum, coU. fragmentis ejus ex ed. 

Suchfortii. AUud visum schol. rec, v. 17. et gloss. v, 

18, — ^fiiXxco^^^^r;^. Pyth. .IV, 155; Xahtafua- 

Tog noQig 'A(fQQSitag, Isthm, VII, 35: XwAxcwrw^- 

(»;6> '— Denique nQtandum, tripUcem Epizephyriorum 

laudem vix aiiud esse, quam Dorismi ipsius encomiuiH; * 

de qua cgregie disseruit MiiUerus libro sff p» citato . •— 7 ' / ^< ...OLYMPIA Xi (^Oo 39;^ 

T^anB Si .Kvxviia fidjia ^al iniQ^ipY .^Qf^", 
xZicr, J>e looo pugidee videatur MiiUerus Geschichteii 
F ele. T. 11« p, 205. Nanray^r^t Stisslchorus in CypnOy fihf 
gatmii primum a Gjcbo Herculeni, adversazis in his He- 
siodo» Pindarus poetam Himerssum ^qui. vi^^fw, col^ 
Miill. 1, 6. T« HL p. 480, SchaliastaBi dciade JSe^culem 
ideomemoratum yoluut^ qupd Ag^sidam^s <{Uoquc^ ^dY^^fr 
^rio primum psene succubuerit, ddxi^Q al|ptdq^ui;fid]bprt^ 
tionibus incensus victor extiterit, iiemine rece«tionim obr 
loqueote • Xalia aliptiss licui^^^y vix concedam^ Graecorun^- 
que interpretationem ^oIq Pindari looo niti putayernn^ ^gui 
antecedentia spectare poterit. Clarent Epizephyrii studio 
beltico, guamqttflm non ^emper prQspero eventu ornati^ ut 
Hercalet cum Cycnq con/lictatus, quem tamen deinde de- 
vicii. Yide eniiti, ne ante liunc hymnum cantatuih cla- 
dem aliquam acoeperint Epixephyrii , licet birevi post re- 
sardtam ? l\ietur hanc suspicionem historia ciyitatis^^oo]}. 
Heynio Opusc^ T, H. p. 66 ; ,,Bellum iis intulerat» ;An«*t- 
laus^ tjrrannus Bheginus, eosque intemecione delevisset, 
iiisi Hiero minis eum deternzisset • Factum* hoc 01. 
JLXXVI^ I.^ quo anno tyTannusobiit.^^ Noix adversantur 
fais scholiastarum ad Oljrop. X nixmeri, qui iix definlendb 
Tictorias tempore inter 01, LXXTV et LXXVI ani- 
liigunt; FiAdarus yero multo post' yictoriam tenipore 
perfunctum se debito dicit y. lOl^ l^otG igitur/suo^ quos 
laudat^ aimul adversorum admon^t^ qus tamen postea ef- 
fbgerint, His positis sequentla simplicioris interpretationis 
erunt. Quodsi enim Hercules primum victusob Agesida- 
mi puerl cladem memorabatur^ Agesidamus vero alipta 
artibus victoriatn paejae erepfam recuperasse dicebatttr^ tum 
ea debebat afferri, quae Herculi victoriam restituebat. '" — - » • ^ ' / . A.t 39» OiVt M tl 1 N I K A I £A' (I) ^ 

SdloLVeLV,^Or'HpcdfAAi vQanhr» api^ioaep ri*A97f»SL 
^o ea AatemAchiUes laudatiir^ ouAi altpti ooaiparatus. 
Denique-sc^uendde Agesid^tmo Idcus ipse persoeanisp&^ 

• r 

dem Habet, tit antecedenffi- ^erxdoae de Agesidanoo mtei^ 

j^entmti-^Hifretikht . Gfr. v. $5: Aiyetah viti^fiiott. • Hes. 
lA^ogi ^J'339*' Orph. frtgpi. VIII, 47 : 'Yni^fium nro^- 
Apol^/ Bii»d; 'IF,- 1 iia^ Moaavvomii, tfni^^ Oppian. 
iral,ni,mif'y5t<f/9tot «»¥^65 «Ax^. Cyiwg.iI, ^l: 
"IkiQ^carsvxea. Q; $rtjt«J. VIH, 293; 'Yniqfiw» )i^Q* 
^^de Sdmeiderum L. gr. v* vniQfiui^^ • i • r Vv ZO ^ 2T. <te- t • Hortatiir Age^dammn* ad. grates aUpts? agendas* 
nvxrqg S* i^ *OXvfintuSi vlxHv ^lka ip^Qivu» 
X'AQiv 'dy^aiSafiogy w? ^dxtXet IlatfCtxloe» 
Rejectai antecedentiuni intcrpretatiQn^ viilgari, .multo faqj- 
cilior emergit h. loci sensus . Jam enim non quaeriinus 
de singulflii quadam pugna, cui interfuis^. Ac^Ulem Pa- 
trociumque alii voluerunt . ^ ) PajtrQclusr ab Achille in pug- 
n» (vitaHjue) consortkim adscitus (Olymp* K, 107—119. ■» ^ ■- 3) Quo inmu0 de Hom. IL XVI, 3i. cum Graecis cogilcs» ea 
obstahV, quae acute nionuit B5ckhius • 'Idem' vero cviiiaG- 
ii ititerprr. pu^;^m adlfersus Telephum oommiBsam eHgit 
(Oiympu IX, lo^ sqq;); Keque hoc probaverim. -Uler e- 
nim heroam alterum pugnantem adjuverit, Achillas Patro- 
clum, it& ratroclitt Achillem, de eo tacere historiam vidco . 
Ego haud novi nisi utrumque Telepho fortitcr resistcntcra, 
coll. schoM. Olymp. IX. Patroclum vero post istam pugnam 
Achillis consortio dignatum, iVo^cr Olymp. IX. disertis ver- 
bis te»tatu'r. OLYMPIA Xr (X> 393 pag. ^37) rirtitte sua, quam ab isto inde belli. ifaMa 
tAaty AchiUi magistro amicoque noli'aliter.grate8 agetiSit, 
atque Agesidamus Locms Jlw aBpt» • Nam diaci^iUatum 
qoodammbdo AcfailUs conaortium amlcitiamque Patrodo^ 
foisse^ hoc caimen colL Olymp, TK* atque historia iltriu^ 
que honrerica satis mihi persnadet . JSvntumii itaque Affi- 
ninwu^^ HambQnus pagily vebU Patroda» per Ackitr 
km bonus heUaier^' Id solum spectal gratiarum actiQpis 
injunctam Agesidiimo' of&cium. Deinde* quam aptunoL iu- 
erit, ftftrodi esdmpium afierre, docte ostendit BocUbiflitf 
Explicc. p. jiOO. *^ i&fiii^g Si xexffivt'^ ag$T^inoxi 
si8l»giov HQfiaai xkiog avifg^^Bov aiv nctJLdr 
fia. Gonstrue: [dvijg Si &ri^ xe ifivt* a^na.^nch 
et (ovroy) avv tu &. n, neL xliog^ ; In his d<^ cst ,fraQ» 
Anteoedentia enim sdttaitiose demonstvafttur. Magitirie 
eaiem revera graiee. agendm suni^ Namque etc. Qiu 
deiade particulamxs cmn iiQimae jungendam putant^ in*- 
dicativttm aor. in optati^um mutdnt* Sed m< est psurtiieipih 
onun .&^^g et tpvVT^ , quorum priori commode juoges* 
Deinde apud Nostrum.xc et xpf (colL Damm.) vix diffbr 
rait ab av, ut apud alio^^ colL de xiv Viger. p. 436* 909. 
923. ^) Jam ^^ori^torum partidpiacum civ conjuncta non 
possunt non prseteriti significatibneu]^ habere^^^ Hernl. ad 
Vig. p« 8] 4. Ita verUKS; Qui acueriif u e. exoolaerii^ 
Cognatum latiAotum acaere, coll. I«exicis et interprr. Pytb* 
1, 167. Scholl. V. 19.. 23: IlaQOQfifiOag, naQo^vvaQf na- 
(fiuvriaag, — aQBta, Le^nQog aQavaVf coll.schol.vet. 
V. i3- Natum virtuti laudique inde proficiscenii . — 
j^Qfia^. CompeUii, ut Olymp. UI^ 45. Aoristus; so^ 4) Alil«y. icc mutaC in ff eitra necessitatem • 

^94 OATHniQNlKAi lAXl) " 

letodi apud Gsbscos gententiosys, colL v« 2^ - Oljtnp^ VII| 
j&etCt Deincle si sc^oL vet* y . 23«. hahet o^^^acci mifn^uf» 
&if^ id sohitn roihiaoristi interprelamentum est, eodem- 

. ^peitiftro eodd« quonmdam (Bockbl nott. critt,^p« 4l0) 
t^tativum«^<d*€av ahv liaXaiitf.. Si qnid,emDem 
bonmn eoentom prcestiieHt. G& Olymp* IX^ 38« t-? 
a^ovav S^ Sktif^fltfv.xciqfia ft^v^oi r^v^gf Sffywv 
n^o nAvtfav fiiotm ipaoq. Qui egY^ legunt, de 
^rtamlne cc^tant, colL Oljrmp* IX^ 1^7« Sed oonoede, 

/ imllo vel parvo lahore vicisse quosdapi (colLsdidl^ v.26): 
Oiu]|D'l(mnen laboi» ad cdrtadien. prssperati suat, Hinc 
aliibi m^tltul; est Noster de certaminis «nmuia^ eoll. OL 
V, 34. p- 179. Quare tenendum i(fyiav librorum bono*- 
nuii, ' Est ^VLtem^' €Qyi0v ngo ^tavtwP idem, cpod aimplex 
itqo navTwv. Jbt» xctQfia aut erit slmpliciter hetliia, qua 
alidente vitam • humanam quasi obscuram e$so per se pa^ 
tet , Convenientius vero loco, quo positas vides bas sen- 
tmitias^ laetitla erit de bono evenlu, s. is ipse, habebisque 
S^tentiam alibi repetitam, inprimis Pytfa, I, 191 1^ 
Si na&tiv cv nQokov a&hyv. Dejtancis iUis, 7» Ale 
tabore lceiitia potimtury ita Bockhius: jjllli videntur^e^ 
96^ quos natqra ita instruxit, ut niaxima quseque sine la- 
bore et quasi ludibundi peragant ; quibus swe benefidum 
configft ipsis praeclans facinoribus majns, qu» non sine 

*labore soleut perfici : nam maxinia sine kbore consequon-^ 
tur, prorsus ut du summam felicitatem ipsis magnis f^- 
dnoribus majorem consecuti sunt ." Ingenioso Viri egre- 
fgl interpretamento vix indiget loci simplicitas^ qui^ uou 
agere ' videtur de bominibus quibusdam natuB6& dt)^^ 

<^|>lane singulares nactis^ sedde eai^erum humanarum cob- 
ditione, quae optima quasque et praBclarissima rarissiaie I. .• - ' OLYMPIA m (X) 395 

potestatils nostree facit nullQ .labote impenso • Est ejaim 

aostrum geuus Tsokvmvqv Nem. I, 49« cdlL iify (p^.fld 

eundemloGum obseryabimvs . Gloriam autem yictoria- 

ten npn sine lahore acqulri, trita Piadari sententia m^ 

odU. quoque Oljrmp» X, 4 sq. p. 375« ^inc edt utcj«is- 

que seatentiaB is sensus contextuscpie; Gratibut t^U^. ui^ 

geudame^ digninmui^ est llat alipta * Namque ntitum lir 

ceijactamqne ad viriutis decns egregie ie instraxit^ ghr 

ri^mfue tumfundamenta posuit^ sinp quibm incassum^Jiiis- 

sei honorem appetere. Neque enim (ithletica laus ^ bp^ 

narum per.se rarorum n^mero esty qutjB, nulla virium con- 

tentione parantur , Indiget illa sudorCy indiget disci- V» 28—42, . *. Relicto encomii ordine aggreditur P« cerfaminis o^ 

l^mpici laudes^ qupd post Surytum et Cteatum ca^sos, 

urbemque Au^9s yastatam et ipsum regem obtruncatuj^ 

Hercules condidit. ayHva S' i^aiQetov i^jkOai, 

&ifiirTeg wQOav Jiog, Vocem iS-ifuTBg Graecorum 

alii jungunt cum Jiogy alii absolute sumimt • Tum erunt 

&• idem qixodi SMaiocntnni, yjml p^tot Sixcuoavvij^ ayiu^ 

vi^ovTai" ut ait schoU vet y. 28», coll. eod. schol. ibi- 

dem . Peinde junges ayma Jiog* Sed facit ordo yerbo- 

rum, ut cum reliquis Grascorum jungam &• Jiog, Jam 

velut Olymp. VUI^ 28. Tbemis Jovi assidet, ita b. 1. 

&ifiiTBg sunt ipsius Jovis. Sensum autem varie tentari 

^ video. SchoL ire<:. v. 28: Tov Jibg Si Xiyu avtc^, inti,^ 

Sri ftaaiXia naVTwv avrov evofii^e, ftaaikiwg Si t6 va^ 

po&BTsIv. Ita erunt &, .J, idem quod ai xaTa vofAOvg 3g6 OATMniONIKAI lA' (I) 

aw^&uai, coIL scholl. iisdeni. Alii causan magis ^si^ 
gularem indaganmt. SchoL veL v. 28: *0 xtxra &&J'- 
IMJOV T^g smtasTijQiSog nlfiQ(o&alg jfpdvog. Ita Vonferes 
Oljtnp. IV, 1 sqq. Bockhius cum achoL modo ap(>odtD 
fy/ieqniiasy ait, guce a Jave esi^ at omniafara ei inprimie 
mores ei instiiai& Olympica, posiaiai, ui canam OL cer- 
tamenf s. ctequnm esi, a me nanc Olympia ee^' 
lehruri; imperat hoc iyxfifitog TQOTtog si non in quo— 
vis "Victore, certe in uno et altero, in quo id potissimum 
'commodum videdtur; atque ita simul victpr celehratur, 
quem canendum ex antiquo more esse notat poeta v. 79 
f94. 95] sqq.*, Cum hdc principio connectens finemj^ et de- 
inde ulterius pergens.^^ Ego quoque in poeta plerumque 
. vel in spedalibus generalia sectante velim simpUciter at- 
que indistincte de iis CQgitare,. qtkje imperai legis ei con- 
sueiudinis norma, quod pluralis quoque indefinitus &ipi^ 
tsg suadere vldettir . Jungit deinde Jb vem eodem cqp- 
sBio generall. Alils causa reconditior subesse videbitur, 
cum multum sit carmen in Jove memorando, primum 
carminis initio,'ubi est veritas Jovis filia (v. 6); deinde 
in parte bynml historica, quae Herculem narrat Jovi cer- 
t^eh Oljrmpicum. condidisse (v. 52 sqq.) . Finita autem 
epopoia Jovis ftdmen canendum dicit. Denique v. 116. 
sunt Pierides Jovis Siias. Ea dicta suspicaberis in ^J- 
xephyrlorum gratiam, apiid quos prajcipuus Jovis honor.— 
wQOaf. Hortantur h. 1. poetanx &€fiLTegf quum eun- 
deih Nem. IV, 53sqq. Ts&f^og acarmine continuando 
WVocet. Deinde Nem. X, 52. 'ASQa&reibg voftog instiiu- 
tum Adr. circa certamen esse videtur, coIL ibideni Dis-^ 
seniq Explicc. p. 467. Paulo latius capiendus IlctvtlXd- 
vwv vofiog Isthm. H, 56. — ccQxaiu) oufiaTi naQ" OLYMPIA XI (X) 397 

IZ^fl^) ;r o ^.^Dictum apartepoetaf. Pelopimn emm ip- 
se Hercules Ampbitryonis condidit^ TitapTog Pelopis-a^o- 
yopog, teste Paus. Vj xiiij I . Eidemqpe sacrificavit Her- 
cules^ coll. "Paus. ibid. — n.iq)VB J' . £vq v to v. Repetitio 
efusdem verbl ut Olymp. IX^ 47 sq. De Cteato Euryto-? 
que Molionidis videndi inprimis Sturz. Pberecyd. p. 178*^ ' 

■ 

1 81. ed. n. Creuzer. Mythol. T. II. p. 387 sq. Welcker. 
in Schwenck. Etymol. mythoL Andeut. p. 306 sqq. — las 
Avyiav kotTQiov aixorv&^ ixuv fn^a&ov vneQ^ . 
fiiov jtQ a atrolTo,. De wg (^iva, coll. schol. vet. et refe. 
V. 34) cimi optativo conf. Zeunius ad Vigfcr. p. 559. not — 
Avyiofv ntMavTiviag v. 84. — ai9Cov&* ixcov. Lu-» 
suspoeticus nobis vix imitcdbilis^ qui alterius necessltatem^ 
alterius cupiditatem exprimit. Oppiaiu Halieut. I^ 519 
(Tum.): Ai fiiv ak^vofitvat. tqjjxV^ ydfiov^ oi 5' dixov»* 
aaw Ewi]V i/x€iQovTeg ixovai^ov, ubi ixovaidi legendum 
yideram ante inspectam Scbneideri ed. 11«, quee bene- ba- 
bet dtxovawv Evvijg iueiQOVTig ixovaioi, — v- 
niQ^iOv. Alii cum fua&ov jungunt (Schol. rec. v. 29^ 
vct. V. 29 : Tov vneQ/Sohxwg noXvv, tov noXvvy. Bockb- 
ius: Superbam mercedem, utpote ingentem et saperhe po^ 
stulatdm a mperbo viro Hercule, Alii cum AvxiaVm 
SchoL rec. v. 34: To Si vniQfivov nQjog rov Avyei^ 
av awanriov» Et hoc pra^stat^ ut ex more epico habeat 
heros prsedicatilm suum, velut Hercides ipse v. 20. Voci 
autem iiia&hv sufBciet XdTQiov (m. operariam) . SimiH- 

■ 

ter vefo P. alibi substantiva et adjectiva dispescit, colL 
Olymp. Vn, 24 — 27. p. 242. ibique nott. Bene contex- 
•*fum caedis horum Augiaeque expressit schol. Vet. V..29: 
* Jv' eija?ii)iT€Qog avTfS ftovco&eig 6 Avydag ' yivrjrav, 
Erat enjm uterque MQlionida Augiae socius^ coll. schoL > I N. 3^S OATMniONIKAI IA'(r) 

V. 28. vet. V. 29. — Xoxficci^ai^ Si Soxevactg vno 
KXscDVay S^ifiaae xaxeivovg^HQaxXir^g Itp* 6- 
S^i Schol. vet. V. 36: ^Envtriqiiaag yitq (coll. rec. v. . 
S6) avTOvg iv roTg awSevSoptg ronoig tayv KXBurvurv 
avEtXev 6 'HQa}c)S}g. Rec. ibidem: 'Ev awSivSQOtg yccQ 
ronoig v nv xdtto twv KkmVbiv. Straba VIII^ B : jKA^w- 
vtti S* eial noXiafAa inl tjj oSS xeifievov t^ i^^^^Qyovq 
eig KoQiv&ov inl Xocpov neQwtxov{iivpv\ nk<vrax6&ev 
zal teteixiafiivov xaXwg' iaat oixeicog etQ7Ja&al juoi^ So- 
xeZ tb ivxrvftivag KXetavag [H. II^ 670]; Falsum 
itaque, qiiod Iiabet Thierschius : j^Wo ^leonse tief lieget." 
Est enim inl Xocpov (coll. Paus. VIIj xxvi, 7.) no- 
sfratium illud: An einerVHohe aufw^arts. — 
xaxeivovg. Bockhius : • ^^Hos quoque quamvis va— 
Hdos, ut alios plurimoa et in his Augiam;^^ Sed 
vfde^ ne siroplidus ad verbum Sdfiaae referatnr (coll, 
Oljmp. ni, 65)? Tum erit vix aUud, quam partictila 
historica. Alius respiciet particulam xal v. 42 {xal fudv 
|. 'E. p.). — i(p' oSw. Paus. II, 15, 1: '£v Kltio^ 
Vaig Si tovto iatv to leQOV xal fivrffia EvQVtov 
xal Ktedtov. &e(OQovg yaQ i^ ^'HXiSog ig tbv dfw- 
va iovtag twv 'la&fiicDV avtovg ivtccv&a ^IlQaxXTJg 
Xateto^evaeVy eyxXr^fia noiovfjevogf oti^ ol nQog Aiyeiav 
noXeftovvti dvtetdy&riaav, Adde MuIIenim 1, c. T. III. 
p. 433. — TcQvv&iov atQatov. Schol. vet. v. 39: 
TtQvv&tov dvtl tov "ylQyetov, Quidni vero proprie 
surnitur denominatio? Ex ista enim urbe aliud quoque 
bellura Hercules suscepit, coIL Isthm. IV, 39 sqq. Hera- 
clidam vero Tlepolemum ibidem vidimus Oljrap. VII, 
53 sq. 142 sq. — eneQOav. Graviorem ignominiam 
tacentc PfoslVo addit schol. vet. v. 39: "Or^ Si iv no OLYMPIA XI (X) 399 

^Qog Aiy^ia^ noXSfito o. ^HQitxlfj^ vko xm MoJmvM^ 
aXovg i(pvytf Sio fAtjvlitag twtoig tbv nefl Kltiovagavv^ 
taTfiCaTO loxoVf ^^^^^ Mvaaiag 6 IlatctQevg. ~ Vf^^" 
vov* hgiosamt hanc tectionem sdioil. v. iSi Ka&e^ 
fuvop, xce&fifjitvav. Pro pliirall ($• duali). sunt scholia 
rec, V, 28 r Aoxtioavieg. Convenientius puto genio ^^ar- 
rationis, posteriorem lectionem digere. Idem video aliig 
placere. AUi ^'jtievov •varlosenstteligent^ coU< H^otaav r. 
46., atque illo Latinorum liv. XXXV^ 1 1 : Ipsasjauces 
exercitm Ldgamm insedii . /— fivxotg ^AkiSog* In 
montium puto angustiis^ quse Arcadiam Eleamque distinr» 
guehant* Ipsa autem Elea maidmam partem est xoiXriy 
coll. Strabone VIII, 3« — » MoXioveg vnBQfpiaXoi^ 
SchoL V. 36. GIoss. v. 42: ^YneQJiphxSg vneQi^(paP06t 
aSixou Pyth. IIj 79: Voi/ov vneQ^iaXav. IV, J98i 
'Y7UQ<puxXov ayBfiovogv^Qii^ Pro mc^^t;?)^ Schneidero 
Lez. gr. V. vmQ<piaXog esse videtur firagm. Epln. V 
(Heyne T. III. p. 17. Bockh. T. m. p. 618). Op- 
pian. B[al. HI, 332: ^YfUQtpiaXov a&hog. V, I3i ©f^. 
Qag v7C€Q(piaXovg. Cyneg. II, 455: &Vfi6g vmQ(piaXog 
xal anrpnig. Anthol. Palat. V, ccxux, 2 (Irensus Re- 
ferendarius) : Tov vnsQ^piaXov xofinov amaaafiivtj. \TIy 
ncLxxxrv, 2 (Palladas A^andr.): Kofjmov ineQ^piaXav. 
Q. Smyrn* V, 454: BQoroiaiv {mBQ(piaXoun. Adde 
Schneid. L. g. v. vniQ(piaXog et Jacobs. ind. AntbpU 
Gr. lips. T. Xm. p. 472. 

V. 42 — 5o. 

Oansas i^Angias brevi posi uiramgue sociam inier-' 
etAtum. xftl fiav. Ei vero^ ei sanen coU. Vig«p«,528« 
et Herra. ibid. p. 839 sq. V. quoque Pyth. VI, 6; .«« / » V 400 ,OATMniONIK AI lA' (I) 

Nenu n, 19« S^nificate partinda videtur prog^eteionem 
ad primariinii Herciilis adversarluiVL Augiam« ^ ^bvo^ 
naxaq. SdloU^y.^li: 4^« tipf rov lua&ov ayvtoiAwrV" 
i^ipf avTOV* — naxQiSa noKt)XTdavov. SchoL rec« 
T* 4d: IIokv&QiUftopa» MsodnoA saltem Augias opum 
. paraf^reg^bus-constitit. Alii yocis sensum cum alterius Molio- 
nidas (Cteati i. e. locapletis, coU. Wekk. p. 309) nomine 
con&rent, quamquam equidem^ si Qteati etEuryti nomina 
ad etymologiae normam redigere fas est, Cteatam pro 
mnltitudine gregum (Ttokv&QififWvi, coU. schoL modo al- 
lato), Earytum de EUdis irrigathne, u e. agricultura lae- 
tissima ejusdem regionis sumserim • Itaque uterque heros 
pro variis Attgias ( Epeorum ) opibus e pascuis et agricui- 
tnra profectis yalebit • Eam mythl iuterpretationem copi^ 
dsius persequi^ aUus dlsquisitionis esse videtur* — v;t6 
ateQB^ nvQl silayatg r^ aiSdQov. lUud asdifido* 
rum destnictionem^ hoc stragem hominum spectare patet. 
SchoU. vet. V* 45. utrumque de urbis eyersione capiuat.-— 
iav noXvv* Est vocum remotarum naxQ» nohuxx. ap- 
positio ampUficatoria • Urbis nomen varie traditur. 
SchoL vet, y. 46: Tiiv nohv di xaXeia&ai tpaai Q[>vxx$ov 
(all. ^lhfTcxiav}. Hecatseus Strabonis (VIII, 3) dlcit HXiv. 
An fiiit Pisa? coIL v. 51. — VBixog Si xQeaaovwv 
ano&£a&' ano>Qov» SchoL rec. y. 47 : ^ExfpvyaXv int^ 
xt&€fiivtiV xal ^Xdmovaav" ^ ano&iaiq yaQ mi fiuQovg 
Xiytfav. Sententia yero antecedentia etsequentia jungit. 
Bockhius non sine ratione Agesldami dictum putat, quem 
et ipston adversarius demovere non potuerat, etsi (ut 
Hercules Molionidis et Augise) Agesidam^primum ces* 
terat.. ~ XaXBtvoq. SimUiter Augias qitoque . — a v- 
xdaaiq. SchoIL v. 48. 49. *HQ€exi.&^ supplent^ ut sit o. 
\ pro % « , pLYMPIA X (XI) I 4oi 

pro MQmijpinf. Poteris quoque ahaau^q avractuc (fop* 
tamm nacius^ capius) jungete^ coll. Schneid. L. gr. v. 
uvtma^ sect^ 3» Suniliter iytixifto cum calamitate jun- 
gitur Fjrth; X;.32. Grsed deinde varaTOs akdaiog jun*- 
gont^ Lcp Mtra t6 alaivai rijv nohv andXtro Sut ttfif 
SavTov a/iovUav (schol. vet, v. 48)/ Alii jungent a^v- 
Ua oiMaioq (desperans ob capiam urbem) • £go pr^^fe-* 
ism aXioako^ ayraaatg. Neque tamen cum Rom. comma 
posuerim ^03t afiovTua^ quae est totius sententiae^ non 
partis • Hinc ppst ovr. quoque conuna delendum . De- 
nique vaxaroQ tempus spectabit vel post captam urbem, 
vel postr caesos Cteatum Eurytumque, coll. oTtv&mf ov 
jioXkinf v.43.,44« Augias igitur^ stolide {afiovU^) con- 
gressus cum validiore (veikos^anoQOv), capitur suppli- 
cioque afEcitor • Contextum cum senieniia praemissa ne- 
g^exit Hetxnaniius vertendo : ,^Quum inopia consilii $ero 
fvgaat se immiscuisset^ periit/^ Similiter Bockhius* 

■ • 

V. S1-71. 

Devicto Aingia Hercules ibidem certaminilms postw> 
temporie^ habendis locum destinavit. ^Ev Iliaa velim 
anbiguum esse inter ikaccQ et ara&fiaTo» De Ikaag v. 
Matth« Gr, gr. mai« p. 320« not. Scholiastis est awaya" 
yWj xataaxwf etc.— - ^a&eov uXaog* Plurinois est: < 
(ku fatarjas esset e volaniate ejus sacer lacus. Mihi 
ADpliciter gpgitagdnm videtur de loco pulchro^ quem H* 
demetiebatur . — <^ nar^X fieyiatto* Eurip. Jon. v« 
)S06: Jiog fieyiarovp -^ IleQl 3i na^atg» SchoL 
vet v« 54: IleQmti^ag ta onXa* Vetvy. 55i.ZZk^i^fa« 
hq. Sepio locum circumdedit. «^ ''AXtvV* Eundem 
Pind. OL si PytK 26 40S JOATMniONlKAI IA'(r) 

locnmf^ninane^AlTigvoeaiart Eam denomittatknient 
antiquam faisse^ te^statur Paus. V, 10, 1., ubi coxi£ Sie- 
bel. de nostro loco atque Olymp. III. 30 sq.' — SoQftov 
Xvaiv. V. scholL doctattique Bockhii animadversioneiiu 
'^rifidaaig tcoqov jlkfpsov. SoIAne ara^ exstructio- 
ne, an simul reliquis li^, quae juxia Alphetuu instituta P. . 
memorat? Rursum aliter schol* Vet v. 58: Uqwtov tw 
AXcpiUa e&voev wg htomta &€^* — fista SdSex* 
&va7Ct(oV &%tav. Ipso Alpheo annumet-ato, colL scholL 
V. 58. 59. atque interprr. Simillimum Pjrth. IV, 116: 
Nvv (oote q>onfixaV&ifiov tjQOQ aXfia kauxl rovtov oy^ 
Sooit &aXXBl f^^Qog l^Qx^aiXagt tibi nota, inter Batti po- 
steros Arcesildum IV e^se Septimltm^ ctmi Batto octa- 
vum. Eodem trahere licet Pyth. V, 64. Quibus deui- 
de futa non e$t cum, sed inter^ ii vix^inteQigo qind in- 
de hicrentur. ITndecim diis prseter Al^hetim arae erige- 
bantur^ si quidem Gratise Baccho avfifi(afiOc coUective 
pro uno numine sumuntur. Duodecimus erat Alpbeus^ 
cujus (et Dianae) aram.schol. vet Oljmap. V, 10. quin- 
tam vocat. Noster itaque ratione non habita Alphei dd 
numeniiti deorum illorum avfiptofim^ per se spectatum 
aifert. Tale quid in numero quoque Ar^onautaroin 
compntando observare memini, de qiio V. ad Pyft- 
IV. — avaxTtovi Heroum quoque rfympbarum- 
que pridicatum, coU. Pyth. XI, 94. XII, & Nem.ni, 
56* Istfam. VIII, 104.—- jf«l fiayov Kqovov ngoo* 
itp&iy^aTo. CoUem qnendam efusdem regionis Cro- 
nium vocavit. SdioL vet. v. 61: Ttfvi^ g>aaiv, &g ngo 
ToS v6 StoSexa&eov tov 'HQaxlia miijaai, KQoviog Af«- 
Mto i6(pog Sia To Kqovov Uqov ivTcev&ot dva^ (coTi 
ad^Iymp. I. fin. p. 66). aUioi Si Xiyovai,^ fu&^ Snv tai '- OLYMPIA XI (X) 403 

\ 

nivSoQog, i5$ iqtifwg rjv 6 ;|f«3^og, 'HfaxXf}g Si to fufSs^ 
xa&eov xtiaag Kqoviov Xoipov tov tonov wpofmmv ano 
TdiS vmQixovtog* 6 yag Kqovog TtarriQ t£v &mv. Adde • 
Bockh. Explicc. p. 202. De sensu v. nayog conf. Blomf. 
Glossar. in Aesch. Prom. p. 79. Lips. — nQoa&a 

yaQ vaivvftvog, ag Oiv6fiax>g ccpx^y /^Q^X^'^^ 
noXXa vifpaSi^ De ag (e(ag) cir. doctam Heynii no« 
tam. Deinde nivem csive proprie capias. Quis enim 
in illa regione multam esse nivem credat? ^^^ec causa 
mvium in X6q>ov istius altitudine cum schol. j^. v« 51. 
qua^renda. Multo mehus schol. vet. v. 5S: ^E^hcHto 
xoig noiXoig vetotg xal ofi^Qoig, tempore sc. hie- 
mali, cum ^adem regio - in ejusdem historiae narratione 
(Olymp. III, 43) alio anni tempore oisiaig vnrpcovaev 
avyaig aXiov. Similiter autem P. Olymp. VII, 91. ean- 
dem rem pluviam yocat, quam v. 64. nwem dixer^t, et 
Isthro. VI]!, 6. pluvia Danaes aurea nix est, coIL do 
eadem re NonH. Dionys. VIII, 258: '0A/9«t« Jixv/irrv* 
SifisXfjg nXiov, fjg Sia xoXnov Xqvaiog i^ oQOtpoiO xat'-' 
i^^eev vitvog Zevg 'ji(pvsiij Qa&afii^Yyi, yvpaifmviog vi^ 
^croib. V. 300: ^AXXa ti fioi fioioio ydftov tinog, IJ vi^ 
(fitoio; XXV, 121: Danae fABfi^Ofiivi^ t^vYuAv cenarfjXir' 
w Ofi/fQOV iQiartaVf ^daroTOV oXfiov exovra fuwv&aSiov 
vufiToio, XLVn, 550: AeHtQa rcoi; iti^Qv^ov ixsxtea^ 
m vupetoio. v. 600: Xqvoov e^w yevettJQa, natijQ S* 
ifihg vitwg Zevg ^ViSi tpoiviaaovta &efieiXia naQ&eve^ 
Svog , ABitffava xeiva (piQovta Qviftpeviog vupetoiq. Ly- 
copbr* V. 876: ^Ofi^Qla VKpag^ plavia, coIL TzetzaMiill. 
p. 851. Similiter pluviam aliosque humores Nonnus ni- 
oeot dicit. Dionys. III, 204: TlQwtov yaQXtXaSovtog 
hiiQfn&fl vupttoio ^Siyvyog i^Xi^atoio Si* iiSatog al&i^ 

26 * " 

• /- I 404 OATMniONIKAI lA' G) 

Qa ni/ixWf X&aiv ote xiv&ito naaa taxiQQVto^. V. 
209: JevTBfog ofifiQog itiv, ot6 xvxlaSos avwya yairn 
XtVfiaTt hvaariivn xatdxQV^e Svavifpov vStoQ. De eo« 
dem Deucalionis diiuyio v. 213: Xevfia naXhvShnjvof 
atBXfiaQTOV vuf^oto. De tertio^ (Dardani) diluvio v. 
2\b sqq.: Kal TgiTatog Jiog ofjt^Qoq otb x&ovbg ixXvat» 
iSQfjVf • • • • *Y\f)iatQQov t6t€ x^vfia Sucaxi^oin^ vupETohi 
JaQSavog aQxaifig imfiriaato yutovog ^lSfjg* XXVH) 
15 : Kai tpoviaig hfiaj/Seaaiv iyvaXiov vig>etou)* XXXn^ 
239 i^OptfiQ&viwctXlovvupetotoj coll. Pind.I^tfam.IV|26. 
Noim«D. XXVin, 196: ^Pa&afiiyya VBtjysviog vupam 
Jloi/fitov nQoj^iaV fiiwwQiov ac&Qiov vSfOQ. 235 : Jtxvv^ 
fiivri l^ov ofifiQov amiQ7]tov Sw xihtov Nupeto fiiv 
rora yata* XXXII^ 155: Kvfiaifiv riUficctouii xataq^ 
tov ^sQa vUpfov. XXXVni, 393: jQoatQaig vupaStaci 
SiMfiQoxogt aquA marina. Tryphiod. y. 119: ^E^ix^^ 
fiiya Xaitfia fuhatayiog vupBtoto, ubi con&r. Merricki- 
us p« 156»»Wem« His prsemissis nosterlocixs poeticum 
Omamentum erit pro simplici: Nomine carehaL — -Ljrir 
cam seqiientium yimscite admiratur Hcrfnius. nQoto^ 
yovif ,t^Xivif* SchoU. y« 62: TV/ nQnitp xcetajkl^ 
tHv 'OXvfmuav kiu nQdtji tBXovfiivri ioQTff iv ravTfi di 
ty ioQt^ tp nQtatoyoviay tfj iv nQtatp xatafioX^ tSv 
*OXvfiniayVm Cur Parcse et Tempus adstiterlnt, aperire 
studet schoL vet. y. 62. (coll^ rec.): *EvSuxvifi9vogj on 
WfioiQiog xai noXvxQovuag ri nav^yvQig ttXta&riatTau 
De hoc y« nos ad y« 67« Simlliter nagcendat Bhodo 

m 

. insidb adstat Parcarttm una^ jurans de ejusdem statu fii- 
turo, Oljmp. Vn, 117/Sqq. p. 268 sq. Addunt inteiprr* 
Oljrmp. VI, 71 sq«, colL iis, quse ibidem ohservayimus 
p. 199. ~ naQiatav ax^Sov. Prop,e aditabant^ i* OLYMPIA XI (X) 405 

adsiabnni, cdLOlyva^.IyHS: Neptunus naQ^noalax^^ 

Shfif ^avfi. Pjrth. V, b2 1 'Afifp^ avSQiovti ax^Sov. Sed," 

poterit b. L et Oljxnp, oit iUud axsSov studil amdris^e 

s^um esse. Pjth. V. alii locum aocuratius indicathm eii-*' 

stmiabuiit. Utramque interpretandi rationem exprimunt 

scfaolL b. loci, Alio sensu adHantes Parcas habet Mim^ 

Eerm. 11, 5 (Brunck.). — o r* i^sXiyx^'^ H'^'^^^ 

aXtt&eiav ir^ijTVfiov xQovoq* Eiirip. HippoL y». 

]048! Mrpnnipf /^oi^oy. Hiuc prodi tempore dicuntur 

hominum mores Theogn. v. 967 : Tixircm S^ ixyaiv€$ 

nianw XQ^^^ v^og ixaatqv, coU. Pind, firagm. inc. 

IX, 2 (l^ejme T. IH. p. 85. Bockh. T. ffl. p. 634), 

Gnom. fiovooT. (Brunck,) ilg xQovovz JSotpov Uyovai 

tov XQOVov ne(pvxivcu. Alia y. ad Olymp. Il^ 32. p. 

V^ -«• i^eXiyywv. jtrgaens ei promens. Nem» X^ 

84: 'AXXa xo^Xxov fivqlov ov SwaTOV i^aXiyx^v* ^ 

to Si aaipavig iav noQam xaTsg^Qaaev. 

Dictum noQata a parte instit^tionum illarum. Herculea- 

rum, oolL V. 9. ibique soholL, p. 3Q5. Ez absentia dein^ 

de X^wov fiicile intelligis, ^uomodo in antecedentibui 

sumeadum sit Tempus. Adstabant Parcse ob honOn 

quasi natalem instituti olympici) Tempus vix solummodo 

ad promittendam instituti diutumitatem , sed quaai testis 

^indam nunquam defidens eorura^ quse fiebant. Didtur 

eoun h. L T. indicare yeritatem , recte, qoia nimquam 

interddens' praeteritorum memoriam fideliter OQpservat* 

BodiiQs a P^rcis Xemporis munus b. L disfingui noii 

vuIt.e^S^a Tav noXifioio S6a$v axQo&iva Svt^ 

^Mv ftd^ve. Jungendumne cum achol. vet. v. 67 (ooU. 

^^* Thierscfa. Bockh. ) ray noXiptJOto Soaiv, axQo&iVaf 

coll. Olymp, n^ 5; "0Xv/inia8aj axQO&mta noXdaovJ An 4o6 OATM-niONIKAI lA' (F) 

soliimtnodo intelligitiir^o Ae^ioro 3oaiVt scprmdam^ 
ter mteUigendam^.ut victoria JPytli. VIII^ 93: ^A^nali^ 
avSqaiV nsvtasd-Uov? Pos&rius ellgo cum schoL rec. 
67: To 8i axQO^&va nQog to i&vov [i&v^} awa* 
ntioVf iV' jf %o SielclfV ngqg rtjv tov noXifjLj>v do^ 
o^v* QL ytU y«.67: JiavBifiag ta Xd(pvffa, kafi^ re 
ro^ anaQxcig iibkvps» Adde eundem ibidem • Qugmodo 
^prtedd (so&is) distribajta primiiias immolarit . Objicient 
alii Olymp. II^ 5«^ (juem locum uostro non plane genii- 
num putaverim, quamquam ex istis axQO&ivoig institu- 
tum ol^nnpicum conditum fuisse concedere possis, coll. 
p. 75.' Verum in sequentibUs qnomodo (^onoig) repeti- 
tum &Git^ ut iHud axQ. €&. simpliciter pro sacrificio ha- 
beam, si quidem Xqtac^ est insiituerity colL Olymp* II, 
5.^ non celebrarit. Denique qui priorem raticmein se- 
quuntur, iis Si^loliV ad 'Deos istos trahendum videbitur, 
quibus altaria condidit Hercules. — -li^ ^OXvfimdSi 
nQfara^iica^OQiatai re. Ahlwardtius cum Aldina 
haec sequentibus annectit, pimcto post ioQidv fixo . Po- 
terat enim iv ^OkvfimdSt nQorr^ fiigere juicta navrcciTfj' 
QiS' ioQtdv. Sed iv ^OL nQ. a parte poelSB dictum vi- 
detur^ ut sit: Jsta festi celebratioAe, quam (mythice) pn- 
mam nuncupamns Ofympiadem etc. Vel: Quomodo in- 
siituerit fastum illud quinquennale, tum prima vice cele- 
brattan victoriis,reportatis . Posteriorem rationem ha- 
bent quoque scfaolia. Commatapost ioQtav et Vi9caq)0Q* 
re habet Romana. Utut locum oeperis^ nQWTaig e pri- 
oribus suppleo ad Vixaq). Aliis iv— re hendiadjs erit, 
Ceterum in tota sententia (ro Si — * re) vel Eleorum fa- 
mom^ vel poetas specialia.lradentes respicere, sed brevi- 
tajtis studio tacere mihi videtur • An ipse~ alio carmine OLYMPIA IX (X) 407 

eadem tractavecat? Copiosior in reliquis est^ ubl in ho* 
Qoran Agesidami primos Olympiorum victores eaume- 
cat^ a cpdbus ad Agesidamum rev^tur, ' 

V 

V. 72-93, 

Apponustar eorum nomina^ qui in prima Olympio* 

ran institutione victores extiterunt. %i^ Sn* Similis 

isterrogatio Vjdiu IV, iM., ubi foQ a nostro ^iif vk 

discreverim. Den J^ra v. Viger, p. 147. r- notaU 

v^Wj stQo^omntf nQHroVf coronam recmtem^ pri- 

mam, ooU. sqholL v. 72. . Glossa ibidem: ""fi^oloia Adde 

sctioIL et filomf* Glossar. in Aesch. Prom. p. 89.Lips.-^ 

;iiQB0ai. Echemus^ Dorydus, Pbrastor, Eniceps. — - 

e/ctf.«f(oy iv So^a ^ifievog tv^og ^QY^ xa&^ 

iXfov^ In his ayxavn m)X* ^ungendum esse patet (quam- 

(oam* dici quoque <fTS^^. ay^* potuerit),, deinde 

lqf9i» xa&Mleip (in cert^taine adeptas). Restat difficilis 

▼V. iv S6^^ et &iii^vog interpretatio^ qua recentiores 

lopersedisse vid^tur • ScholiasUs. i. S. &, jungentibus est 

iifS6§ug ajtmmcdfuvdg t ivSo^QV vofUaag (victoriam sa)^ 

&ifM0g kMbv iv So^ xal Tiftp. Alii Grs^orum lege- 

bant iv So^av ^ifi&fogy U e. S6§onf i^&ifievog, gloriam 

tibi (quasi ornamentiim, ooU. Olymp. VI^ I03«p< 3IQ) 

mponewy paKfm». An absolute sume^duin ^iy, coU. 

Olymp» VH, 9« p. 238? Tum erit: Ibiqne (jdmd) glo- 

iam ponens (condeni), coU; N^eto, . I, 5 ; ^'XfiVog OQfiavat 

liliw alvof aelkomStav fd/av 'inmm. Quidativum 

rtioent, compeirabunt Olyiipp^. Ij 30: JVaov vho ylvi(, 

€ti;9C6 ^pQQVtia^v, animom 4ollicitum fecit^ Similiter orit 

nctrum: Inclytnm sefaeiens^ proprieiin. G/onof sinu se 

ceioeane-^ vehit Eutbymenes Aegiheta Fictoriw in sinu 408 OATMIjlIONlKAI I>¥ <r) 

reaabai Nem. V, 75. coU. Isthm. 11, 39. Bestat, ut ctmiL 
&if4EVog qtx6((ae- ev%ag jungatur, quod dupKciter-ixitellige— * 
tur, ut sit priiuQ votum (ob &ifievog)y defaide^ gtori^i ob' 
xa&sJuiv. Ttim «:it: f^iam persQfvens, coU. x^9*^ »*- 
S-sa&cci Schneid. L. gr. v* ri&fjfUy Bxu • Qui vertunt: 
Pamam»z cerkamnibut sHiparans cum gioriu. (oM> So- 
$9» gtoriose^j tsintoiogiam haud mediocrem admitteiie y^. 
dentur,' cum Toeis wxoq sigosficatio pix>pf£si Tiac ^^SSml. 
a d6|a. Heynius coU. schol. xec. y. 74;'*}ungh ti^ ^So^ 
(ivSo^wg) xa&skdv (prosteroens adwrsariwn^ coH. Tvjpso^ 
Olymp. II, 93. p. 101) lipy« {cariaminey^ Ita verfii 
propria significatio servatur. ^aqiaTtv^asv» Cf. Oljh^ 
Xin, 61. Pyth. m, 133- — ataSiov sv&if^v rairoy, 
staiUi reetam exiensianem^ Kneam reciam , pro ad|«ctiva 
ev9vtovov (coU. w&vrofiw tuSmSa Pjrdu V, 120 ^q.)^ 
quod metro refragabatnr . * Sic egre^e Ahiw. e mssc suis, 
probante Bockhio T. III. p« 690. Con|ecUverat Her- 
mannus ^vdvv novov^ quod Ahlwardtlo tnmxdum vid»^ 
batur. S^d cf. t^r^aogvoev ^ovot^ Isthm. m, 118. Et 
w&vg vel ad stadlodrotuomai cderitatem ^pertinehit, vd. 
ad victoriam brevi parlaA^ • coIL oQnaXki» Saaiv^fuma-' 
i&Xiov Pyth. VIII, 93« -^ noaal tQsxmv^ Eundem 
pleonasmum v. ^Nem. I, 74* aU« -^ ^xsv Si MiSia- 
&ev at^atov iXavvii^v^ ducens exerdiwny] toU. y* 
88. SchoL vet. v. 76: SwsxQotfjaev ug avfnfiaxiav 
'Hgaxlsi. Diodor. Sia IV, 33: Omvov Si tav uhmf»- 
viav, fpiXov ovta^HQaxiJovg, oi vuA tov 'InnoTcomvtOf 
onixtBivcev. Sooius HerduliB fiierat in vincendo Augia 
Male Bothiu5: ,,Obberrschend in dem VolkvonM> 
dea.^' ]Vnn nielins Thiers^chius : ,,Her aus Mldea anfuhred 
das Gcrolg." ^ ' Dc Midea v. ad Olymp. VII, 63; fc v' OLYIIPIA 3H(X) 40^ 

SM>J^j itH^ xaipiivwv^Exaiiog Tt/iiiv,uaBl 
Ttfut^i eolL StndKHW Vm, 6 iMtSia:, wg 9)jHkI0. 
GaAbnwi '0- Si' neA» xv8. Tty., "Ejititof (Jpf). CJum 
'MfS^ cfr.-P7tlR I, >iW. .' Nem. IX, 39* •-* tilvg ^hiy^ 

Tiam:pagilmtW! : \ Aliud e$t /Mi^y tcXo^ Ofymp,. XEDy 
80» w"w %nno$at: Cf. ad Oljmp. I, 6«. p. «38. ^^ 
-iixf^ifi^v* Quadrlgas tribuit heroum ssvQ, coll, Oljrmp». 
Yly'2^:^. I^aq'; Dein^e ayamaifiBVQ^ suppIet-^oiL 
v^ V« 83.^ ~ el^tt6 MaVTVviag, Safty (o ^AXuq^(^ 
^#ti, «."/^^L^^^ai^iovy contraotl penultiaia ultimaque.- 
In his JScr^^ est Tooatiirus , heroem Pindaro alloquentO' 
Tarietatis grMa, quum cpiinque relifuorum Tletorum' ho*' 
minatiyia utatur. - Jam neo geuitivus '^. sensn carebit»' 
Apposuit patrem, uf ante Oeoni patrem. Hanc y€k ai^ 
milem lectioDem eligendam esse, Grd^rum in'interpre- 
tatione licet csecutientium corsensus firmissime mihi per-« 
suadef, neque cuit> iUud TJsiSno schol. rec. y. 76.^ GrsB- 
eorum v. 84. eodicUmque quorundam^ e qua lectionet, si 
^uina erat, altera proficisci non poterat • Fadle enim 
locum non intelligentibus subsequentia (v. 92) si^pedit^ 
bant a&i8€zbo Postremo ez antecedentibus repete ad 
sensnm iviTnjouiSy tffioviaia etc., «coll. schol. vet. v. 83. 
De Semo alia v. in soholL, de Halirrhothio IVitsdbu N»* 
niTdioL Worterb. v. HaL et Schwenck. EtjmoL mjtfaoL' 
Andeut. p. 182. •*- lAcras axonov* SchoL vet. v. 85-:' 
"E^i^npB xava OTComiS^ Cf. Nem. VII, 63. ~ fiaxog» 
SchoL vet V. 86: Max^, inifiipug* — ^ nixQff^ Schol. 
ret V. 86 : ^'(hi Si nitQOig iontxXaiw iSioficevov, iaoqtv^ 
Q%VOiMfiQOQ (Od^rss. VIII, 190), qui locus di^cam com- 
memorat. Jam de lapide quidem simpUci cogitare po- 419 OATMmONIKAI .IA'(0 

teiJSf NU.tamen in. Nostro impedity qao vmnit.&an 
YdiilUlSstatitribiiaa* -^J^iQa xv^Jmoui^, SdioLinet 
T. 86: Xei^l mqUftQeipagt sc« dlscum^ odL Odbj/ss. L c 
V. 189. '< Sed -apud JNfostrum loaiius drcuiBa^tU]:, spi 
H;Iapis.— 'V^j^ a»<tvr«»i^, sqpra annulos, coXU achoL 
yet. T. 87; -^ xal avfifiaxia ^^qv^qp ^apo^ 
&v^9'fiJyav. Eicommiliiiam -exciiavii tamuUam-mt^ 
namy coll. iis^ qusBi.de aidvaam et compositia ociDpsi 
ad Oljmp. Vn^ 175. p. 284 sq. In his avfifug[ia V 
pro avfAf/u)cxi^% ^U« Bockb. Nott. critt» p.^ 414«. Necti^ 
mea Tulgat» adTersarer^ si de eifSiop Pjrth* y, 12. ouk 
mhi «onstaret . . Ad sententiam conf, Oljrmp. IX, i-ta 
p. 36(i« -— <rvf»t(iaxia» Grasd de mnliUudine speeUmf. 
iiam cogitant, alli,de sodalitio^ coll. Both« BocUu lliiasdL 
ISfeque.tamen est, quod interpretation«m propriam de»- 
ramus • Sunt Ezucei militares socii, coI1..t« 79« de Oeomi 
Heroas enim ojmnes oommemoratps. pro aodis fier- 
cuUs in debellando Augia habuerim^ quos prima». Olp- 
piadi interfuisse t« 51 sqq, resque ipsa docere TidcDtw. 
•^ ip S" iantQQV S^l^^av tvdn^Sog atlafai 
ifajby qtaoQ» SchoL Tet, t* 90; To iamfivo» qii. 
Jism construes: ^Eviq>UlB Si (luoem afiiidit) csL Ux. 
fp$g iQC(VOV. Cf. Soph. Oed. tyr. t« 178; *^w n(in 
iani^ov ^ov^ EurSp- HeL t. 734: Ta f itnts^ vit 
iXavvu* Adde Schaeid. L g« T. ieasQog. ScfaoL rec. 
T. 9Q* cpIL TCt. ibid.; Kara xir» iansQav. Alil: lUa 
siravii vesperam luna^ quam interpvetalionem tueri po- 
terit Oljmp. ni, 35 ; Jix^fiopfi^s oXov x^^oQfunog isich 
Qog ofd-aXfibv avrifh^s Mtiva. yerum. similis taiH 
tiumnodo locus est, colL m^ qus^ exposita sunt p. X-i* 
Mihi priifia placet interpretatio . ~ aiiSsro Si nir OLYMPIA XI (X) 411 

^ifiiifog* Perstm^Aia omnis busas^ cantihui replehiUar. 

jlossffi cum scholL; ExQoruta, ^utOf tSv im^ixav: X^\ 
m\iivm nxu 17 Iliattm AUus incommode: ^ E^fntafuoD^ 
ro h rih vinuiifTm^ t6 rifiiPog» — rop iyxiifAtop 
infl TQonov^ Glossai V* 93:^ EncuvstMOv» Bockfai-- 
03 recdus de cannlnibus cpmissatioiii adhibids cogitat« 
'fOTtov aufcem didt^ posterioris asm morem primordiis 
QstitQti accQitimqijIajis. Vel simplidus erit modns etra" 
io, — Hesfat, ut paucis ezp^niam^ quo consilio epopoei^ 
in (y. s8-^93) camiini insertam existio^em. fiockhins 
^licc. p. 198 : 9^pte pludmus poeta est in ludis Oljnoah" 
)ici$ celdbraiidis. Etenim ubi statim pOst ylctoriam etin 
oco cartaminis carmen fit, patria yictoris commodius laih- 
iatur^ cui gloria recens accesserit: si quis longo tempore'^ 
post carraen in remotis r^ionibus canendum scriba^ rec- 
fins ludorum ipsorum ratlo in memoriam reyocatur^ nt 
donnlens quasi Oljmpicas ylctoriae laus reylyiscat. Ita- 
^ qui renim inopla ad Oljmpicas res delapsum poetam 
pniant^ errant meo judicio. Hls adde, quae monui ad OL 
1, 23 [34] sqq/^ Mea de his rebm alia sententia est • Qosb 
carmiBa statim post yictoriam et in loco yictorlae fiebant^ 
non poterant non breyltati smdere, ideoque nar;rationibus 
copiosiorlbus abstinere, Hinc ejusmodi carminibus yicto- 
ria ipsa cum iis celebrari poterat^ qudB yictoris personami 
patriam, cognatos etc« spectabant* ' Alterlus generis bjrm«- 
i^ sc. ii, qul vel brevi vel longo posi victoriam tempore 
in victoris patriam a poeta yel afferebantur yel mltteban'- 
^j lar^orem rerum yerborumque copiam yel admltte- 
^t^ yd requirebant^ et hos ipsos epicos plerumque es- 
se satis .constat • Jam yero si quis epopodas in hls carr 
miniDTis usuov a solo taHs poeseos genio yel ab occasione 

V 4K% OATMniONIKAI IA*(r) 

pioIbctttDi piitet) negajta renim quadani pisiiariaj emn f^ 
Ikn lioel nopijTixaTatop multos fkcere byimios agon i B t i qw , 
eKdnso hjstorie adminiculo. Scilicet nauseam mov^ 
kgeotiumy ipsa rf ad Bebilem inopiam di^endi redadus, 
Ita more^ occasione et penuria s. suadentibus 8« jubcob- 
bus^carmina posterioris generis ad bistoriam ddabebastia^ 
vttvm ratione singulari • Grsed» coloniamm matris 1»- 
storiam mytbicam poetis non modo epicis, sed etiam I^ 
ricis inservisse, docum^nto est Stesibboru% interqne a^ i 
nisticos Pindarus. Jam fons et sedes bistorise mjtbia» | 
erat GrSBcia, coloniarum mater; coloniss^ utpote aevo sbch 
ore conditss^ solo natalium titulo istifis bistorias ^partem sr- 
bi vindicabant^ suas res alii puto poeseos generi coDmiil- 
tentes • Hinc £ictum, ut Noster in ooloniarum (Sjrracosa- 
rum, Agrigenti, Cyrenes^ LocrorumE^tzepbyriormncl&) 
Iftude raro breviterque ipsaram bistoriam attingeret, laigiv ^ 
(v. Pytb. IV. V.) earum xtiaug tractarel, Gra^ae fnnrffh ' 
noXawg a&vum mjthicum raroprstermitteret. Vides, qK . 

faciant baec ad no^tram totius lod vendlationeni • Elige- { 

■ 

batur in coloniis canendis (ifjTQOTwXifog bistoria B^rtiiica, i 
non aliter, ac si ft^rgonoXsfog victores celebran^ erast. | 
Erant igitur coloniao conditione quodammodo deteriQref ' 
cum in epica parte caivninum minus ipsarum res «geretiir. - 
Qup magis allaborandum erat poetse, ut in talibus byinius • 
epica^ (juas elegisset, victori patria&que adaptaret, quam- 
quam nolim eam interpretandi yiam ingredl, nt siD^;iibs 
epopodarum partes ad singulas victorum atc. res e mcnte ! 
poetas spectare yel concedam^ yel contendam. liberia 
«git P,^ carminibus suis epica immiscens. Alia ipsospe- 
ctabat innuebatque^ alia lectores inveAiire poterant Ucet in 
poetas consilio non posita; quod insiiper consequi vidBtar 


OLYMPIAxXI (X) 413 

rennn dcrersamni, lyriccs atqne e|iiQe^ cMgmeatatiQne, 
oa quoniodo . carere ia majoribiis carmiiubtts nbn pofeue* 
it^supra exposni. His acceditsingularis epopoeias agoni-» 
ticac spedes^ dico certaminnm primorcBa) institutionein. 
elL Islocuacuivisepinicioconvemebat; unde unaqusBque 
/us pars ad victorum res ;singulas neque trahenda erat, ne*- 
ue a nobis irsihi potest • Testimonio sunt Oljmp. I. III, 
l^ de quibus b«c Bockbius (Ezplica ad 01jmp« I^ 3& 
. 106): 5^0daB Hieroni sc^ptae optime convenidbat ar* 
umentnm, utita dicam^ regium^ de Tantalo^ Pelopci De^ 
omao, quum prassertim in Tantali )Bzempk> EBeronem a 
imla superbia dehortari poeta posset^ tertio vero Oljrm- 
io carmine^ quas de Hercule et oleastro dicunturj quamr- 
oam non necessaria, tannen aptissima esse, in introductio- 
t ejus carminis monstrabo. ^) Post^cimo Olympio un«- 

5]Heni Explictf. ad Oljmp. III. p. i36t y^Eximium «it, qaocl 
in hoo potisfimiun carmine Hersnlit iter ad HTperboreot 
et oleattri apponadooem poeta expomt« Herenlis et Olyni- 
pionun eonditorit^ el Diotcnromm fkmiliarls» etAcgidanuHy 
• quilms Tliero descendity propter ben^ficia potterit eolla- ' 
ta patronif et patrii A<grigentinomm dei 9 apud qoot pria* 
cept tribna '/XiUI^ (▼• ad Pjrth. I» 58 »€f<{*) ac Tel Cicero-* 
nii aetate tanctnm et religiotnm Hercnlit templum non lon- 
ge a foro (Cic« 'Verr. act. IL lib. IV« c. 43)* Accedit^' 
quod corona Olympica in tollemnibut, quibut carmen latieif* 
▼iebat, hand didbic ntebatur Tbero: liade ejnt originett ex« 
poai omniiio aptam ett. *^ Minime incongniam ette Hia^ 
rooit et Agrigentinomm rebut laudem Hercullt, optime 
osteodil Viri egregii doctrina. Veram.heroit htitoria enm 
civitatibut Graecomm non tantum non omnibut cohaetit; 
deinde oleattri e terra Hjperboreomm trantlatio, In qna 
▼ersatur omnit illa epopoeia» Otympii maxlmopere inttitutf 
Itodet mih( qnidem tpectare videtur,'non victorit. « 
\ 414 OATMpiONIKAl lA' (T) 

decimo^ cpod vidoriss olim parteB longo post tcmpQa 
mcAiCfpam recoli^ non male poeta primomm (Nympico* 
mmsoUemiutim memoriam simul pertracta^ qnippem qi^ 
bns coDStitatiim fuerit^ ut Oljrmpicffi victoriie carmmiisfl 
prasdicarentur (Olymp. XI^ 80) : inde enim pMtet, non «r 
arbitrio^ sed antiquo more jubente, • etsi multo tempgf 
post^ victorem celebrari: quod ipse poeta y. 81. 
Atque faoc quoque notatu dignum^ nulium horum^ 
Olyihpics fabuls tractantur^ carminnm Olympi» ca 
tum essey sed in remotis regionibus, in Italia et Si 
vta hd non aeque atque Olympi» not» erant «^ 
Pelopisque historia quomodo Hieronis rebus e nostroj 
cio applicari possit, p« 3. 4. monuimus. Multo 
tamen in Tantalo, quam in prfope Oenomaoque verss 
illa narratio^ team' ipsam bb eausam Oljmpico cerla 

■ 

praedicando maximopere destinata^ quamquam poeta iniei-! 
ligena rouQere suo ita perfungitur^ ut nil eortuh excludt»* 
vtur,- quse possint regem Syracusanum conditionis sax aJ-( 
monere. Verum hoo tam arcte oofasBret cum totiaspoe- 
seoS PlndaricaB ingenio consllioque^ uteadem epopoeia 
regij imo plurimis victorum, quos tam egregia digressfi 
dignos putasset, narrari commode potuisset • , Quodvi 
c^riiien undecimum attinet, bene quidem ad Epizephyrio-| 
rpm res alludit Herculis cum Cyqno conflictus • Eonio- i 
dem deinde hospitalitatis laus indirecta subesse iis poterk, , 
qu» As Augias ^nvanarcv poena memorantur • Hercnltm :i 
q^oque Molionidis primo inferiorem, post victorem, ad i 
B!pizephyrios traherem, nihistorise Cycniidemfaminesset, .{ 
Sed quid facit vel ad Epizephyrios vel 'ad Aigei&iaam 
C^lades Molionidarum, deinde Augiss? Dices^ conferriciuD | 
bis Anaxilaum t]rrannum| qui primo Epizephyriis superitf, , OLTMPIA .XI(X> 4ig 

4 

lis A^dt Hieraiib aiordiiiem vedaotus iiu IdemHhiB^ 
us propter aliqiam cumEpizephjn^b^tMmteniuiiis neoe»- 
tem ho^iitalitatiS) ^uani violaven^ ^mmora^ didpo- 
at. Sed talia a qiiis caiiAiiiiis aUca jus inteipretalkari a^ 
)rerit, nomie ar|;atU5 dlcetnr proaonto et docto^ faistoritB 
tdtutm testimcMiiis f Postremo in Victorum memoria re» 
s institttti certamu^ nii yideo, ijnod impediat^ quomi- 
(ea narratio ^gesidamo Eleasque satis Itonorifici in* aiium 
torem cadere potuerit . Apttssime i{noque honorifioen* 
imeque talia can^ntur incertaasinialoco^ ai vel epiniGZ 
njus ambitus^ tel poeue consilium patiebatur. Si r^ 
'm prsedicando Ag^sidamo morem antiquum (^a^aig «-r 
ij sequi se dicit^ ea carminis hujus cum encomio primir 
mera coinparatio quibusdam mt^ qua sequenfia annec^ 
itur antecedentibus • > I* V. 94 — 125. 

Prsinisso Jc^b encomio, redit ad A. bymnus^ sero 
Idem missus^ nihilominus dulcissimus. Dein l^pizephj^ 
)rum et A. laud^m veluf carminis initio )ung[t, desiiieiii 
victoria olim parta pueri formosi. Aqx^^Q ^i ftQ^o^ 

I 

^gaig Inofiivoi xaivvvintov^piiav x^^^^ ^^ 
^S ayBQtaxoi^ XBXadf]a6fiB&af ^QOVtaV ^aX 
QrciXafiov fiiXog oQavxxvnoio Ji^og, iv a- 
tv xQccTBi^ ai&(ova XBQavvoV aQaQora^ 
M. vet V. 94: Toig imTtjSsvfiaai^ tSv q>&a/v6vt<av. 
oetarum? Rec. iliidem; Tfi naXcu^ avvfj&eiar gtQO 
if riv vixi^<p6Qwv t6tB 6 Zwg v/ivuto. In prima 
lympiorum ceMaratione ? ,An more Epicorumi qui suas 
irrationes a Jeve inchoabant ? coU. INem. II. iiiit. Hey« av 4i6 „0 AlTjWHI Q N I-K A r m' (T) 

priiDiim Ibcum-^oocQf^aiit {OlytBp*: II*.n«]:..i^ttiFje^ «pol 
ia pniiais sdlenmbiis £su:tUBi (institiito inipsis imtiis)^.obh 
tfaetkicfy ed«Eimtiin in vbttotisi Qtympica celd^ianda Jam 
memclrBlxinni^ (eaBdm. hyronnm Ofympicum) /^ Botfauv; 
^)Zeiis< wivd bier in ^eindn Wai&n eotweder iilM&rbeiipt^ 
S?gg<^er gepifieseti, tMle;r in^ddondoM tals Sdmt?;^ li 
olyiiipischen Spiele, iutd ihrer Siege^ VergL I^ iO/^ Fc^ 
rioreiii Botfaii f atipnem expifiinit Xhierscbius T, h p. 1 
hk* reliqq., x^fifP intsrpffetibiis ' (Hfiyn. Hiiersdi. 
ciim ischoL ree« VjS^edt hymnwn,^ iTwn H$iadfi0e^ 
ffslmo loco ent cianemttSy secun<i0[. laiidabu^iUy Joti 
arma {erunt materies. pracipua iUius xo^iTog. Jf 
tamen iUins me iaterpretationispcmimit^ quee aictiu! 
git gaQiv et /S^ovtav Jwg^ ut iUud sit stobjectum, hoc 
dicatum, ordine inrerso^ sc. Jovis arma s. Jov^m, deai 
victoriie^ i. e. Jovem, cnjas mentio princeps vidm 
(hymnique) ornamentum est» Simillime Olymp. VD,! 
«T 3 pbialam .convivii .decus ac d,elidas esse picmiiinns j» 
llKI,p) SimpUqjforembacinterpretationemnonnpvi. IX* 
iaA^^i^tiiin^fiiMy qpod.SL^ vixag ay. pendere viderunt intE^ 
p^et^^ cum abes^e per se potuisset^ positum est rhetorkt* 
T^ en^iox decus^,qu94 ^ victpria nomen traxit^ non alio^ 
q^9fn ipsius victoriae. 4ccus,7) Yoces munfvfuo^ et ixir*- 

i) £uripides Iphig. T,- v. 441, io t/ivcoy iitolavitv ditit >»♦«* 

Xoigtv oipta, coll/M^attli. T. VII. p. 447. 
7) Aliis iTnan^tfilw x^9^^ rlxa^ pro simplici jro^ '*■' 

• 

(propter victoriani) erit, iitam)fjUkv/Mkem ideo apporftK"» 
lit x^9^^ perso&ae qusiidam speciem aaBcitcatar» qai iw-^ 
.ffenio lyriceft Graecorum ad nostrum sensum saepe «r|i^> 
non repugnans faciliui explicatuk*, quam in TeraaaibBi OLYMPIA XI (X) 417 

ioq V. ia indd« Pindd Senmm r. posterlorls lllo^bat 
•jDSterhusius ad Lnciaii* dlalL marr. IX., monente 
)mf. in 6Io$sat« Aescb.PronsA p« 108« lips» De ayi* 
^yog et cr/EQwxia V. Bekkef. Anecdd« M9y SL&. 336, 
9. 336, 21« Eustath. ad II. II, 654., coU^ Welck. ad 
:m. p. 78. ^ i9t6fiBVOi .•«^XixS^fjaofjLB&a» Pbe- 
' Epizephyrlonim chorus? — /jQovtaw « . aQa^o-- 
. In numis Epicephjrlorum lulmen ibi cultum re-^ 
esentari. docte monult' ex Eckhdio Bockhius. Addo 
niBet IhscripL de medaill, antiqn, T. I. p. 194 sqq., 
coxnplures istius formse numos EpizepfayriorUm red-* 
)$ habes, si quidem eorundem fuere, de quo i(., tpm 
nmmus ad Oljmp. IX, 10. p. 332^ Posita igltur 
ris arma pra Jove armato* — nvQ7ta%afiov fii-* 
q. Telum ignea manu instraeiumf vel nuaum babenSf 
tgipiem emiiiit, colL scbol. rec. v. 94: Bilog rb ttvQ^ 
hfiw^ T^ow To nvQ n^ottivoyk Idem telum d^ 
le est xtgawog. Bene eadem schoU. habent interpr&^ 
one licet prosaica: ^EfinvqoVi coIL Schneid* L» g. v« 
naka^taofuu, Tribuitur hiilc telo makins, tzt .hymais^ 
e, bono cujuscunqne generis (Schneider. L. g« v* na^ 
iY^y ubi vigorem, agendi sixbsidia etc. denotat« PassiMi 
n Yods significationem statuit schoL vet. v« 96: K<^ 
nv^ xal i^c Jtog rtxyaO&hta^ Similiter Bockbivsj 
li fahrefactum airtificiose^ coU. Eustathil illo nvfndKa>^ 
ouai pro xaatOTBxvifa ( SchneiH. v. n^QnctXapLao(juu\ 
1 illnd est pro homine incendlario, deinde latius pro- 
toxejryuv sumitur. Jam uec nvQLyBvst naXauif Eu^ 
*• Qr. Vs 808 (Mattb.) Bockhio favet^ cum naXa/ia 

tranifntuf. De x^Q^^ ^te gciutiviu& iuam collocato ▼• 
Herm. ad Vig. p. 700 tq* 
^nd.OL9tPjih. 27 ^IS OATMniONrKAI lA' (l) 

(ense dein prbprle posito) rectius proprle inteSig^,! 

nvQ^yeitiig slt <u $ av iz mfQog y^ym^fiivoSf L e. on];?^ 

&Qcunfgi avTifi^Qogj &eQfuxog (cupidus)^ colL sdioIL h 

rip. p* 418 sqq. HAtb. et Latmoi^uin JeroeOy ftnm 

^ervidus. Postrenio non. adyecsarer h. !• lexicogrs^ 

Graecorum, qtiibus nvQitaXafwg sensu lato est j^ 

Qiog^ liiHvg (Schneid, L. gr. v« m)Qnalaficcofu)ttc. 

mifi propria significatio prasstat, coll. iis, quae de v. 

fAfj supra monui. — Reiiqua^ quse sunt an 

appositio. Ita junges ; KeQoutfov at&tava Jwg ot 

nov aQaQora iv anavTi xqcctbu Schol. rec. v. 94: 

fwafAEVW iv anavTi xQccTeif to Zetfg /^^rar 

anaaav ^Qeiav. B)idem: ^EnoQXovvTa iv anavn 

XQaTet avToVy avTt rov iv naafj XQ^^^ tov xj 

rovg avrovy adstipulante Bockhio. Ibldem: AJoant 

vixTfj vi^wvra aeij quod Bothius expriniit. Sed 

est, quod de Jovi* potentia cogitemus^ et vktom h.| 

mibi quidem friget. Melius xeQawov ipsius prafdk^i 

generale eligitur, ut sit: Vi^ robore insimctwany oolLllna 

schio: Den mi); jeglicher Kraft vermahletet 

'jQaQOfg estjancinSy mixiaStinsiruciasy^rcBdiias^xAhtbnm 

28: KXeivaig ^ 'EQex&eidav jptQireaakV aQaQmq, cd 

ifaidem Dissenio. Eurip* EL v. 963: KcdXeh afa^ 

Oraculum Pythiiun ap. Diog. Laert. I, 30 : JlQamiiO^^ 

oQfiQOTa nevxakifijiatv. Qppian. HaL I^ 259: 'J(i,oon 

yvta /iTwa/r Orph. Argonaut. v. 616: jiv&axeaaa co^ 

Qora fimiov» jSonn* Dionys. XIX^ 333 : ^Tixrok (f^ 

jLiStaaiv-aQfjQOTeg. Non aliter^oetarum Latinorom oi 

fti*. Eimius Ciceronis Offic, III, 29: O Ftda ^?^ 

pinnis. Vf rgU, Aen. I V^ 482, XI, 202 : Axem, ccshm, su& 

aptum , Est igJlur universa fojrmul^ . ^deiu quod x(^«- ' bLYMPIA XI (X) . 419 

gdratap fidlog aXxa OIjTnp. J, 179. — De andvtv v« 
Bockb. et Dissen. — cnd' iara xeQavvov, Hes. theog* 
V. 72, 504: Ai&aXoeifxr. xe(jawov» — x ^f^SSaaSl fioXna 
^Qog xaXttfiov avrid^ei fieXiiov. Junge fioXna 
fieli(ov. Cf.Fragm. dithyr. III, 23 (Heyne T. m. p. 68. 
B5ckh. T. in. p. 575 sq.): ^^y^nai t ofitpal fieXitav 
(fwaifXotQ. — dvtid^ei^. Scboll. v. 94.99. 100: "^Anav- 
TT/W, Qrj&r^aetai fietd x. t, A., SfioSQo^rjaet^ , avvavtr^'^ 
au, avfifptavriaei.^) Alibi dvnav (ut dvtav v. 49) est 
nancisci. Anthol. Palat. VIII, vr, 4 (Gregorius theolo- 
gws): Z(oijg dvtidaai.'Hfieti^7]g. IX, dclxviii, 14 (Ma* 
rianus scholasticus) : ^Avriaqov ievir^g, — JiQXa, De 
hac V. Pyth. EX, 153. Isthm. VI, 108. VIH, 43. Fons 
pro urbe, coll. schol. rec. v. 94. et Pyth. V, 40. — «v* 
xlii, Idem quod XinaQa. Cfr. Pjth. 11, 6: Amaqav 
BriPfV. Fragm. ditbyr. IX, 3 (Heyne T. III. p. 7 3. Bockb. 
T. ni. p. 662) : Amaqdv 0i]fidv. Fragm. inci LXX VI 
(Hejne T. IH. p. 123. Bockh. T. III. p. 661 sq.) : IIoXv^ 
TdHTov BtiPav. — xQQVcp. ,Post longam tempns . Scbol. 
vetv.lOl: KexQOVixivav 8i {prjai xal iv aQxp Xiytav C 
JHvSttQog, oti Suattjxe tonQtorov aTto tfjg eTfioXoyiagj 
JTflv yQatfiivav to iyx(Ofiu>v. — dXX" w(Tte. Recte 
supplet schoL vet v. 102: ""AXX' ovt(ag irpdvr} (carmi- 
na V. 99) riQ\f)iv e^ovta nQogtov vevixrjxota, xa&d naig 
. (paivetai etc. Similiter Thierschius . Quod Bockhi- • • __^_ 

r 


8) SchoU yet. y. S9- ^g>* uvttd^ei. Ibidem post «TTffinrtcJjf* 

Bdekhias delevit i^nsu cassum artrig^aBt, S^d legv poterat 

•' ' .. • ' ^* ' 

«nc^aif, vel potius orr^aec. £t Tidef ne lcctionem tex- 

• . « ' ■» 

tns irtinC^i senrarit Belilieri Grammatipus (Anecdd. 408, 6 ; 

qui liber alia pindaricui habet): 'Avfti^ii: ivtxynovtai. 
I^raesens inaequalitati pindaricae aliqaantisper convcbir^: ' 

I 21 * .« ^ao O.ATM.niONIKAl 1^1(1) 

• 

usadloci coustructionem attujit {aHa no&tnfa yi)y utat 
%(u oTov apodosis^ minus comn^odum yidetur^ neque adeo 
necessarium, licet suadente jam schoL rec. v. lO^z^Eau 
Si ri anoSotUQ tijg naga/Jolrjg [alX* ^au] alg to xal 
otaVj H xcti Soxsi avaQfioatvig anoSo&^ai* Siop ya^ 
ovuag slneiv waneQ o\f)Lyovog natg no&Bivbg ti 
natQii ovt(o xal tb vatcQov So&iv tvvv iy%i^ 
* lAiOV nqinov notijaai' b Si aXlaig i^j^eyxBVn ^qoiq 
S* av xal naga koyonovotg nolXa touwfa. Piene sup- 
plendum erit: 'AXk^ itpavri no&ewd, wqt^ no&eivbg ((pai- 
vetai) natg, coll. schol. vet.'v. 102. — i^ dloxov. 
Schol. vet V. 101: rvf^aiag yvvavxbg xal ov naXXaxi- 
Sog» — no&eivog* Sententia veteribus saepe re- 
petita. Q. Smym. VII, 647: *7aov Si i naiM tieaxov 
TuXvyitff. Oppian. Hal. V, 89: IIccrQl Si yijQaaxovtt 
viov a&ivog meg eaaiv. Anthol. Palat. IX^ dclix, l 
(Theartetus Scholasticus): *£ig dya&bv xcA ncug inl yri^ 
Qcu\ Adde homerica apud Schneid. L. g. v« tfiXvyetegt 
et schol. vet. v. 106. Aiia deinde dabimus. — veota-' 
Tog tb ndXvv. Bene Heynius (coll, schoL vet. v. 106): 
/n id cetaiisy quod jnventati ex adverso est, coll. Oljnip, 
Xn, 15. Addo Pyth. XII, 56. AnthoL Palat. IX, cci, 
2 (Onestus):"£]u;raA^v aQuovifjg. De adverbio ifiTtahv 
V. ad Oljmoip. XII, 15. — &eQ^. (piXotatv voov- 
Eurip. fll. V. 399 : XaQa QeQfiai^vofua&a xaQSiav, Ad- 
de ^Schneideruin L. g. v. &eQfidy(a, Ceterum &£Qfiaivu 
grammatice opponitur subintelligendb in antecedei^tlbiis 
(palvetac Si» Omissuiti fiiv post no&eivog. — iitH 
nXovtog etc. Ad sententiam cfr. Eurip. Jon. v. 47S: 
'YneQ^ccXXovaccg yaQ e^ei, Gvarotg evSaifioviag ]Axivr^tov 

« 

aq>0Qi44xv, Tixvtav oig ay xaQnotQocfoi Adfino^ai/V iv PLYMPIA 3^1 (X) 4ai 

&alafU)^ naTQiOiat veopiSeg vP^h ^utSixroQa nXovtov^ 
'Sig 'i^ovrig y* ix nariqoiv iriQOig inl tixvovg. ^AXxa 
w yaq iv xaxolg 2!vv r' evTvxiaig (pilov, JoQi tb yS 
itaTQia tftQH 2iaTriQiov alxav. Ibidein v. 491: Thv 
anaiSa S' anoarvyS Biov* w tb Soxh^ \f)iyw* Mtra Si 
xtEavm u8TQio)v fiioTag Idin^iSog ixoi/Aav. Alia con- 
gessit Gatakerus ad- Antonin. Pbilos. yill, 31. p. 248^ 
49., loci pindarici haud immemor. Qu» vero de patre 
proDUDtiare polerat, pronuntiat sententiose. Jaih enim 
habeif cni opes relinqnat; cnjns rei contrarium non pos- 
set nonjanesiissimnm illi esse , — r noifievay pasioremy 
administraioreihf possessorem , ut Nem. VIII, 11. • V. 
ad Olyrop. X, 9. p. 378. — inaxrov (Pjth. VI, 10), 
aHoTQiOVf acdiinm, aliennm. Posterior vox priorem 
interpretaado repetit. Usum euripideum v. in ind^Bar-'- 
nes., coll. Monk. ad Hippol. p; 44. Hps. ^ &v a axov^ 
ri. SchoL vet. v. 106: To Si &vaaxovri xoivHg 
^fog autporsQa, aHoTQiov &V7iaxovr$ xal arvyBQdrdrd^* 
Constnictio vix concinna'. -— xal orav. Schtii. rec. V. 
102: ^Snaiy HaneQ nXiivTog lUfnarifjiivog iarl etc, 
ovrag, ta l/iyjiaiSafie, xeu orctv etc. Ego ab intl non 
suspendo nisi nXovrog . . . aTvyBQcirarog. Reli^a {xal 
hrav , . rtQTCvbv) comparationis licet non expres- 
sae sola vi cum proxime antecedentibus coha?rent, Amat 
enim Noster magna quidem sententiarum periodorumque 
systemata, uec tamen arctiore grammatices vinculo con- 
stjicta. Schol. vet. v. lO^'/'SlanBQ ovv, q^^ai^ Ivn^j" 
(ov iarv tw rtXtvraivTL ro a?J,0TQi^ Tivi xQi^aaa&ai xXfj^ 
^ofmy.ovrofg alyuvov ian xcu orav xaXXuna /liv 
tt^ SucTunQayfiivog rig, aviv Si incdvov xaraXeixp^ rov 
fiiov. Sod inil (cti/h) antecedentia spectat, post arvy^Q. s. 4aa OATMniONIKAl If (!') 

autem^ punctum figendum. Nam<pie xal orav (pro 
oilro» xcu oxav etc«) mollissimo nexu sequentia anteceden- 
tibus adjungit. — *dWa OTa&fiov. Olymp. XIV, 28: 
Jojiov 0eQa£q)6vag. Pytlu III, 18: ^At3a Sofiov. — 
X€vsa nvBvaai^g. Scholl. v« 1()2. 106: Keva xal fia- 
tau^ xojtidoag, fiaraUog fwx&fi(Tag. Non aliter Bof]]/- 
us, Bbckhius, Thyersdiius. Simplicius erit; IncaHmnvU 
vensy coli. nviu) Nem. VI, 2. X, -163. — eTtoge fio- 
X&V ^Q^Z^ ^^ reQTivov. Graecorum aliis /tcJj^d-w est 
ablativus, aliis dativus. Schol, vet« v. lOG: *Slg firiSe 
figaxvTi' xeQ^vov xai "ijSv dnoxeQddvav ex raiv novwv, 
Non aUter Bothius Bbqkhiusque. Aliis fuit datiws. 
Vet. v; lQ2:'BQaxetdv, ziva riQ^ftvv na^Qe^J^^ tia a- 
yuvim y^. V. 109: Tio (Aox&if ^Q^X}' ^^ eSta^i 
xeQTtPiv, Tovtiazv , ^Qaxv ti iziQif&i} t^ . fAo;jf- 
j)-(f,^ Thierschius: ,,Daiin reichten siei umsonst stre- 
|)€;n4jdem Bemiihen sparlicbes. Erfreun.^^ Ita fwx&o; 
personam induit, dislinQtus ab ipso ftox&wpziy 1« e. iav- 
tw {^fJLOx&oiyzv). Similiter. personam habet ftox&og 
Isthnv Y^ 12: TezvfpXcDzai, fiox&og dvSQviv. Idein 
suadet emQe, quod apud P. (coU. indicc,) scmper 
fere dandi, tribuendi significatum habet. Miraberis difB- 
ciliora eligentein^ Verum npn mea sector, sed geniuni 
lyrices Gra^corum, a i;iostro sensu sxpe alienum. — 
/? Qax V tt zeQTivoVm Breve gaudiam^ cum eOy cuiob- 
ti^ity finiendumy si cavminum memoria desit,'^ zbQ' 
nvov i|t Pyth. VIII, 132. — ziv S\^ JJltimis oppo- 
nuntur sequentia. In te vero illud non caditj cum itn- 
mortaliias tihi (per me) obtingat, — dSvenvg Iv^ 
Nonn. Dionys. X, 390: JSvQvy^ i)Svi7tevat coU. Olynjp. 
VII, 20. p. 241. — dvaTtdacei x^4(^^' jiff^ndit, 
adspergit gratiam/decusj ut v. 119: Milizi if iidvoQa • ;OLYMPIA XI (X) 4a^ 

mltv xcfTafiQi)if»v; SehoL'rec. v> li^4' ^^Tttf^mUf 
ivatc^u. ' Dicitur enim- formositas homixubm affw^ ^ 
coll. Olymp. VI, 127 (flbJque nott* p. aiSsqOj' ubi no- 
strae ;{f£ripm respondet nnc^tig {jiOQ^a; a)11..01jraap; I,- 
29. p. 16.V Conf. quoque LatlQOrum adspeTfgere* Oifa-M 
tionis minus tropicae stint rdiqud Graecorum, sc. avtyBU 
qei, ctiHo nouif SianoMilksij naQi^Bt^' mtanifim^ avafid^ 
lUf avanoi^Ukki^, — tQetpovTi^ S"' evQV xliog xS^ 
p a t JI^(^Q iSeg JiOQ. Spectarant saitecedentia pompam ^ 
Istitiamiftie yictorialeili^ sequentia deous £1* Mu^' conces-^ 

m 

sum immort^e. SchoL t-ec/y. 115: ^Ad-dvarovyaQ ol 
Sm TWf Xoytaif inawoi*- ]>6inde r^i^ovrtj qiiod 6ra£^ 

4 

est pro aS^oPrif ornatum esse poterit pro ix^vn (ba^ 

beot, sc. distribu€ndum)y colcHre pdtito e re pdsto^itia, coSki 

Olymp. V, *5S. >p. 182. Qlymp; X, 9. p; 378* Cogna- 

tum Ciceroniis illud Brut. c..7: Isoerates eam aluit glO' 

riamy i. e. habuit. Nec dlsslmile Olymp. I, 17d (Jtfof- 

^ct ^ilog TQi^Ei, habet, quod mibi mmi^tret).^ ooIL nott. 

p. 67. 68. * Aliis TQiq>ovTi intcrpretamentum ^ovTi diP- 

ficiliorifi videbitur. — tvQv. Schol. rec. v. ^fl3:''jE^i 

n^lw tonov ^naQ€<miinopLiv6v. Nolim tenipus exclude-^ 

re. Vel erit sipipliciter mirgiinwi . ^ disi^tifantofjLE^ 

^^^ onovS^. Inhis o^bi^^a dubiaD tnih? conjunctionH 

atque interpretationis est. Bbckhius: Una cum Musis 

vidttstriam navans ([. e. anovSa^^v), lit «"^vJff pendcAf 

^ (njv${fanTpfi€vog, coli. eod. adOlynip.I, 137* Explicc. 

p* 111, Jam pra^positionein avv Musas ^ectare, nec 

n^ cum schoU. dubium. De reliquis diibito. Schol. 

fcc. V. 113: 2vv,^Qymfy ovXXafifiavo^vog avtatg Toig 

Movaaig, ovv anovSp dfMfijuaov. Vett, v. 117: 'Ev 

'^jf onovSfi ovvefpantofievog Tciv Mov^Hv , avl)yafipav6^ 

l^oq xah avveQyciv. Similiter Gloss. ibidem: JSvvaxo^ ' t / 4^4 OATMniONIKAI lA' (I) 

l&v&:m4 YeU ihid.i T^^<tn6vS^ xSv Movamn Oppo-- 
nes, A v»rbum Musas eanimque QOinmeittiuiu spectet, 
abesse posse vel nvv vel iniy coU. usu piadarico drca v. 
iq>amcftai. , Tactam diceres rem ipsam, si Graeci istud 
«Kpressissent^ . quod aggressus sitpoeta* Omis^um vide- 
tur rw, mnnu^. Nosti:ates yertent; Haud an das 
Werk legeud mit dea Bfusen. Deinde anwfS^ 
(fiofn siadio) inter atmscp^ et aijufin> ambiguum est. ^) — 
^fiipin^^QV^ SchoL rec. v. 113: IlEQintvaaofim. 
Sludio, eL ankirei, cfmplexuf sum, ut recte Boc)cluq|h3 • Vet. 
y. 117: J^iffi TQTtiv Xayfav [Aoic^Av t&vo^t\ Bfuxv^ 
TW ifi^0Amv^ -. Aeliqoi minua commode xaTfiVTtjaaf Hq^ 
fifi^cf' Tr- (i4 KiTi xaTafi^ix^v. Cum melle poemata 
soa cpnier^ coU* Isthm* VI, 67 : '£1^ 8^ iQctTipvtp fiilny 
aecM, TOuxiSv tiffM xcAXivixov xccQf*'^ ayum^ovjij w^lU- 
inm hymnnm, u^ bene interpretaj^ur Disseniua ExpUcc. p. 
520n ^l^evu Xl^ i^i Me^iySopnoiai Sai^daK&ivr^ fuliS^^ 
fiev at^iS^tq^ Addp indd. pindd. vv^ fuXiyaqvqj fi^lixofi^ 
•jfot, fu^&i^yyOQ* — IgaTov, Puer, velprima jiiven. 
tute florevs . vicerat Agp&l^anius (v. 121 sqq.)« Eunden^ 
vero juventutem noii.dum tran^essum fuisse, cum alteri*- 
us hyumi honore decorar^tur, persuadet mihi v« iqarov^ 
liec inest hymno, quod obstet, quum carmen vel post 
unam alteramve olympiadem missum;^f»oi/fti tpavyivaiii» 
ci potuerit. ~ atvfjaa^ Pr«esens plurimis interpretibus 
est hic aorlsM cum v. afs,<fintaov^ utpoeta, qoi est ejus in 
finibushymnorummos, vlctorem patnamque denuo laiH 
det. Sed vide^ ne his aoristis narretur,>quld a se poeia 

9) Ad hu|u8 interpretationis normam Oljmp. II» 1^4 (ov dix^ 
awavTOfuvog) jam cum aliis oapiendnm mihi^videUir, ut sit: 
JVon jure congreiku (cum aiVa»). OLYMPIA Xi(X) 4*5 

iUfaetmn^ noo «pnd fifit vel fitciendum si^f Sc« alibi in ^ 

ipskd canninibus partes eorundem redpieit, Oljmp. V I, h&Xi 

Nem* I, 11. proodmiim); Olymp. IX, 7J2 «qq. singula nar-. 

latioais membra, -eblL p/ 348. Slixiillmie kL carmlnik 

finem indicat. Jam^ae laudavi LiOCfos ' et ^gesi^ 

iaamim^ quod respondebit Noslraimm- iHi: So haV ieh 

denn der,Lokrer und des Agcaidam-os Lob ge- 

inngen^tc, Perftmctumlgitur mimeresuo non admo-* 

dum tecte signlficat, finem hymni i&ltiis annectens. Aorl^ 

«tos BocUuus quoque Botliiusque reddi(fit . *^ rov e r ^by 

xitu^v xara xQ^ov^f (Ahlw. jk«o^ot ;• vitio puti> op^ 

ranim)V -€fc jungendura, hon (ciirti B6flifi6): Ketvop'ii 

jfp. (8ia re xa^p etCa Deinde^eJSon^ poetae iu illo cerla^ 

miue praesentiam ihdteat^ -eQB. Olymp. VIII, 24. p. 295« 

IX, l4l. p.366. Incomraodum 1;^«^ scbolii vet. v. 120. *— i 

x^ariovTa, viXfovra schol. vet, v. 131. . Cf. Olymp. 

VUI, 26. — x^Q^^ alxa. Vfad Olymp. II, 114. p. 

109.y ubi mcfia nunc legitur • Ceterum x^iQiov aXKtjg i^ 

yov habet Eunapius T. L p« 77. Boisson., coll. ad eundem 

locum Wyttenb. T. IL p. 283«, qui dictionem ez allquo 

Yeterum decerptam auguratur. Denotatur h. 1. pugilatus 

(schol. vet. V. 121), supra vv. 73. 79 — 82. 85 sq. alia 

certandi genera, in quibus brachlorum partes . AUa de v. 

X^iQ V. ad ad Olyrap. IV, 38.^p. 171. -.- xetvov xara 

Xgovov. BeneschoL vet v. 122: Tiiv fiQaSvtiJTa rov 

Imvis/iov xai vvv imSiixwTat' ov yag iv to xaiQtS ivixri' 

wv, fyQo^a Tov VfivoP. ~ *'.Q Q cc. Quae h. 1. Veneri 

juncta cst, eam Nem. VIII, 1 sqq. donorum Veneris nun- 

tiam vides. ^ xaxQafiivov. Janctum. V. interprr. 

Olymp. I, 34. 126. Pyth. V, 2. X, 65. Nem. I, 27. 

U^ 34. Musgr. et Erf. ad Soph, Antig. v. 1295 (ed. Erf. 4a6 OATpMniONiIKAI. lA* (f) 

piim il ) ^,\ AUsnu(a..e6t ficboUorum ittud ffmSQVifOfMw^ 
teO^gcff^hfOV* -— av^i^S^cc fto-vfisvm Fatamandax^ 
protfrvum. Nem. X(, J9; ^dvaiSii iXniS^, Usum ho* 
mer. uotayit Damm, p» 577* Thepgpu y* 207: Oavctrog 
iepafMt^q. Oppian. Hal. IJ, \^%x * A¥.aiSi'£ xvfiiiariy qiio 
feriturplanta. \^^i^Av€uSia Seifiara (moustra) novrov^ 
1C3 : ^AvaijSityaOTfL 326: Xorf^Ata^a^rer^avoridca^. Idem 
Cyueg. m, m^x^'OQVi,v avaiSri. 311: 6^^ oiAotjpfmVf 
Baaav avatSHTiV int^^Uvoi* Q. Smjrni. VII^ 4C4 s 'jjbf* 
aiSioq Hovto^ AAthoL Palat^ IX^ ccxxxvni^ 3(6iaaor): 
XfVfia avahSiq* ~ aiv Kvft^oyEvtt. Po^terlor (s. 
Jovi^ ampr) immortalitatis>Gaxi7medea& causa^ .tx>lL sphoL 
yet. V. 132» ' Jungendum enim cum eodem scboli^sta: 
^A » . avv KvTTQ^, deletopoBt aKctjixt commate, quodta-* 
men jam Romana habet. > "' 


*,i \ 


\ 


* 


1 • • 


/ 


. 1 . r.. 
4 
» 
' * ' 

« 


9 
1 


«i ftj ft •«.*•« 


. »1 i 


tf Ml»»! 


" V 


t 

» » < •• ^ • > 

> • 

i. 
T ' 


• . I 


^ 


* 


■ > 

. . /• 
' 
• 


• 


1 .. 


' . ; -•* 


• • » 
■ « • 
* • * •* ^ 


* « - 

ElTOTEAEr IMEPAIQI i 

JOAIXOJPOMilL . 

- ^ 1 • > iJnosij qiiae fuit Ergotelis prlor patria^ historlam succiuc- 
tam* tfadlt Strabo X^ 4.5 ipse cum Cnosiis cognatus : ^/a«: 
^ii)0VTCDg di T}^v Kvioabv xal*'Ofii]Qos vfivaty fieydhjp 

xalwv %ai PaalXuov rov Mivta , Tcai oi vatsgov, Kal 

• • • f . - 

St^ xal SuTiXeae utxQt noXXov (pegofuvij xa nQuiTa' cZ- 
Ta iTanBLVia&jiy aal noXXa raiv vofiificiv a(pif- 
Qidifj. fi^tia^ff ^t tq a^imfia u^ n roQrwav xal 
jtifxtov: wuqCv S*. avO^pE rb naXaib» a^^fia rb rijg 
p^r^cMto/UA^gf. lUa depressio^ unde protbcta sit^ tacet 'qiii-^ 
dem Geograpfaus; sed iacUe cogitabls de optimatium e^ 
plebeiqnJm belliff Intdstinis^ quum multa institutortini pe^ 
riisse ibidem SicBDbr. ') Superiored evadebant plebeil^ 
peliebantur optimales, quod apud omnes Cretenses suboi^ 
ie Eactum testatur Arislotcles Polit. II^ 7, 7. ^ monenti» 
Bobkhio • Eandem ob causam Ergoteles expulsus Cnodo 
. quibusdam recte vldetiu-^ nec obstat quidquam^ quoiliinus • . * 1) Facile igitur GortyQli Lydtkique principatttin civitatii tur- 
batae eziieb»at« ^ 4a8 OATifrilONiXKAI Iff 

Cnosi TanuvfaCiV Strabonimemoratam in idemtempusinr- 
cidisse suspicemur, quo patriam reliquit Ergoteles» Brevem 
saltem eum st^tum non fuisse, Noster baud obscure sigoifir* 
cat V. 19sqq., coll. Bbckb. Explicc. p, 210», cm vero ibi- 
dem de Cnosiis dicendimi erat, uon de Cretensibu^. An 
Cnosiorum turbas tiviles excipiebat urbium Cretensium de 
primatn confUctus? Seriores Cnosi res v. ap. Miiller. L 
c. T, m. p. 134» , 

Civitate donatus Himerensium Ergoteles dicitur v« 
28. coll. Paus. VI, 4^^ 7., nec non alios ibidem honores 
adeptus (Paus. ibid.). ^£fi9}Jiep ovv, addit Pausanias^ wg 
t6 eixog, ^IineQCflog. iv rotg ayaofv av^xyo^sv&i^ow&ai^ 
W.efe igi» . „..» V^ po» v.no. iW «ccp, 
tos. honores Himerseum in certaminibus se pronimtiavit^ 
contrarium suadente Bockhio Explicc. p. 205^ qui tuni 
demum Himerensium civitate donatum existimat, quum 
una et altera victoria esset nobilitatus . 

Postremo alias viri victotias eum Pindarus memoni^ 
tum Pau3anias I. c, apud quem sunt duo Ergotelis decpra 
Olyn^pia • Horum ppusnostro carmine prsdicatur . Ve^ 
pmi.non semel tantum Ergotelis iaudi; inservisse Noster 
vj^etur^ coll. Fragm.: inc. XLUI (Hejne T. IH. p. 103. 
JBockb. T. m. p. 631): Plutar<;hus de exilioc. 9: 'iC* S" 
iiA^^T^f^lg /iixQav ana/3cevTp v^cov ov fUHfiiv anriii^x^i» 
mmv, QVTog &d'li6g ictvp fAti nQoaXaXmv iavr^ ra JhV'*' 
dafov fiTjS^ iaaSwv TtoHdxi^* 

'EXafQav KvnaQuraov tpikiuVi 

iav 8i vofiov KQtiTog TteQtSccwv, 

ifiol S^ oUyov fiiv yag SiSoToi, iiJhv oSqv^ 

nev&iwv S' ovx iXaxov ovSi OTaaiuv. \ Quod fira^nexrtfdin cui melitis conveniet, qusm £rgo^ 
teli aliive Qiq^^ siinillima ErgpteU' passo? Habes cur^ 
presfum, quaxa |n Creta (^jtBQi^mov) xnajdme . iKa^pQcc^ 
(^gracHem^ Nostratium schlank) ^asci, docet Sleber 
Reise xi» (L I<iis«I £reta.T« IL p. 86. Adde Meiirs» 
Gretap. 105» (monenteSpanh.adCallim.h»inDian.v.4l), 
Bockh. T. m. p. 631.. Hbck. Kreta T. I. p. 36 sqq. 

# 

Hahes Cnosum antri Idsi propinqnitate ( H6ck«* 1. c. p« 
405) et cupressetorum formositate claram^ coll. Plat. legg. 
I^ p. 625. B. Cic. legg. I^ 5; unde noXvSivSQeog est 
Hjmn. hom. 1^475.^ numlsque ejus c^pressum incisam re^ 
fert Ursinus ad Cic. 1. c. (rf. Moser. et Creuz. p. 39). 
Habes eum^ qui eandem urbem ob turbas clvil^s reliquit, 
quo ducunt, quae in fragment^ fine antithetice dicta sunt 
de luctibus et seditionibus • Jamque vix dubium, quin 
froyiUuv legendumsit yi;;/£€pf, cuirespopdebitiai;, qui 
infinitivi ab antecedentibus pendebunt^ unde locum decerp- 
slt.PIutarchus. Versum deindetertlum et quartum de alio 
dictum, qnam de exule^ adraodum verlsiiiiile est . Opponit 
e&im sua quidam rebus ejus, quem vv. prlores laudarunt^ 
se modico agello praeditum tutiimque, alterum extorrem (et 
locupletem) dicens^ quod iterum in Ergotelem eive slmi- 
lem cadit. Sed videndum quoque de persona dicentis. 
Posses chorum Hiraeraeorum intelligere, si voci diflicili a- 
Sqvg appUcare liperet Hesychianum illud v. aS^a: 2i^ 
xtXol Se aSQva )UyovaL ta fiijla, raoneate Schneidero . 
LgiV. aSqvov, Nec tamenest^ quo minus de se istaPinda-* 
nis pronuntiare potuerlt^ opponens sua Cnosli. divitils. - 
Jam l^e cum Reisklo aliisque (Bockh. L c.) aSQog ietfu), 
robustns* Quippe robur securitatemque praestant in tur- 
bis civilibus mod^ci penates, divitiae periculum creant. 43o pATMniONlKAi IF \ Itemm (fcoll. p. 270) obloquor PltitSttthdjsc. Hjperboreus 
tnini Bockhio (Explicc. ad Pjth, Vin,'fll sqq. p. 313). 
Venim qui sehteiitiis tindique d^cerptis gaudet^ is £idle 
sensum earum gentuntim cornimpit. His expositis vide^ 
ne fragmenti sensus iVa exprimipossit: Gra^lem fiopreh 
sam 'f^g^^i ^^ valedicere tracini Cretw tirca Idam fiW, 
Mihi vero pamm ierrw datiim y nnde tutus (jsttnijy fiie- 
iasqne^ non sortitus snm nec sediiiones . . r OLYMPIA XII 431 V. 1-18. I < >« r TnetBy ForitaHLy Himeram^ nnrids, ut^fertrerarn 
hnmanaram natnra^ conditionis sttte vices expertdm\ 
Jiaaofiai, nat Zijvog *EXBV&tQiov/'IuiQav iv* 
Qva&Bvi afjtfp^Ttolsif Siitti-^a Tvxa* Ihhik*£im 
non generaliter positum^ sed ad ^imerenslum prasclpue 
res trdhendum eese. mihi mio<|ue videtiir; nec tamen sen^ 
6um ita restrinxerim , ut Bockhius fecit fapllcc. p. 208. 
Quid enim obstat^ quo minus ea repetantur et comprehen- 
dantur^ quae oljmpiadibus proxime elapsis isti civitati eve^ « 
nerant ? Variis eam hostibus Jupiter liberaverat, a quibus 
ne Carthaginienses excludam, sequentia &ciunt de Fortu* 
nae imperlo maritimo ac terrestri^ quo ad duplicera illam 
pugnam alludi non iuepte quidam susplcantur^ qua Sicu- 
lis ad Himeram Afri occubuerunt» Dein bene quidem 
Bockhins depulso nuperThrasydaeotyranno cogltat, allum 
vero tyrannum (Terlllihn) prastermittendum esse^ non sa* 
tis demonstrasse vldetur. — BVQva&evi*, ,^0ppldum 
Himeram, inprimis Slcllias clarum et omatum,'^ dlclt Clc. 
Verr.II, 5, 35., monenteCluverio Slc. II, 3. — afifpiTio^ 
Xi$, Tnere^ Cum accusatlvo objectl h. verbum jun^ 
docuit Schneider. Ii. gr. Est autem ut a^rfinoltvHV et 
autpi/SaivBt/v deorum allquem locum exiniie protegentlum 
et colentium,' cdll. Anthol. Palat. T. 11. p. 699.- Epigr. 
ccitn, 8 (Ery cius) : Priajlt, tijv Uq)jv Aa^tpaxov au<pi^ 
noUiq. Orph. hymn. IvV^ ,17 (Herm.): Venusy S^Qifjg 
iSog aiKpisTolev^g» Ad<ie ajiKpi^flaivat/v Callim. Del.27.ibl- 
queSpanb^— rlif ya^Q Iv novxtf xvfliQVwvrat &oa\ 
vaes. Schol. vet. ▼. 4: *Em\ xal cd vfjig iv rvxct riml ' 
xtvoHvTiu* Rec. ibid. de auxllio navibus a Fortutfa prsD- 43a OATMniCWIKAI JB 

stito minus bene co^tat. Indefinite memoratnr Fortnns 
potestas. AIiU tuetnr nare^y colL AntfioL Palat IX, 
rccLxzxvni, 7 (Incerti^): Kal w^eg Itfthwai aawnqotf 
afincdovrai^ 2rpf ^i* ctQfiyoavdniy aw^fUifa$ mlayu* — 
xvftBQV io,v r a !>• Duplicl guberaaculo (ambiguitatis dg- 
no) Fortuna utltur Fragm. inc XXXI (Heyne T. III. p. 
95. Bockh. T. III. p/565): "Jnud^g (Fortuna) X8vfm 
arqitfotaa mjSaXiov, In monumeutb unum gubemaco- 
lum vulgare. Dio Ouysost. Or. LXIII (Reislce T* U. p* 
327): 01 8i m^Sahav iSfaxav HQaraiv, Idem Or. IXIV 
(R. U>id. p. 329): Joxovaw oi Tejpfirai nQarav ri r^ 
n(f rt}^ xaraaxtvrjq r^v SinfafiiV edr^g S^tjlfoxivai» 
ngwrov filv yoQ iarrjxev iroifif] nQog ra CQya* ura TJj| 
fUv St^u X^'' ^V^^^^ xarix^i^ xaX iq ukoi rig vax" 
riXXirai* ri Sai aQa rovro tjv; nortQov wg ftalUara 
rm nUovrmv rijg rvpig StOfih^V; r/ ,^ior& rov ftiav 4^ 
fiCv iig riva fttydhfv vavv xvftegv^ xal naVrag amyu 
rovg nXiovrag; Cf. quoque SiebeL ad Paus. IV, 
30, 4. ' Nitsch. N* myth. Worterb. v. Fortuna» Hinc 
potestas ejus gubemandl nomine renit« Men^dr. Hjpo-- 
bolimaeo (Mein. p. IG8): Tvxtj ^ft^QVa navra. AnthoL 
Palat X, Lxv, 3 (Palladas): 3%^ xvfteQvtjreiQav ftto- 
roio. De Tyche v. Nitsch. ibid. et Creua. Mytbol. T- IV. 
.p. 213. 14. 17. 18. — Jam naves noli de sola navigatio* 
new sed de bellis iiiaritimis intelligere • ^) Suadent juxta 

% posita 

%y Himerensiom rei mtlitaret Aauticdtque ipectant' nami qui* 
dam Mionnett Deseription etc T. I. p. 240 sq. De forma 
civitatit. painim eonstare yidetury coU. Tlttmanni libro exi- 
nio: Darstellang der grieck StaatSTerfaitaw 
gen. p. 5ii. isu Mull. L c. T. H. p. iir* \ - 

■v OLYMPIilt XII 433 

posita be^a terrestria >* Pindarus vero antitheta paruxn di- 

iigenter exprimere solet. Utramque Fortunae potestatem 

disertis verbis significat Libanius T. IV. j. 1080 (Reis- 

ke): Tvxf} Si &qa rwv av&qionHwv xaTaQxovaa^ nQO 

navrbg ailov twv noXifiwv imOTateixal (fiqutijv rmf 

siQayfuitwv Qonijv ig>' ixdtJEQa' yij yaq xal -d-aXatta 

SiaiQowtav tdg fidxag* — - xdyoQal /SovlatpoQOt» 

Vbi belii pacisque consilia capinntury s. dvitatis forma 

sit arlstocratica^ s. democratica. Recte a;^opa^ fiovXacp, 

memorari post tyrannidis Himerensis finem^ vidit Bbckh- 

ius £xpli6c. p. 208* Neque tamen democraticam dvita-: 

tis formam dixerim^ quse Ergotelem optimatem recepit. — • 

noX}^ dvta, jd S^ av xdt(o, Sic jam schoU. recc. v. 

6. pro tal ^* L e. rtoHd fiiv dvto^ noiXd S" txv xdt(a. - 

Scepe mrsum, ^scepe deorsum » Cf. Nem. IX, 101: HoX* 

ia fiivi iv xovia ;ff(»aft», T(i 8i yeitovt n6vt(o. Aequa- 

litatem dictionis habes Nem. XI, 7: Jloild fiiv loi» 

fiaia$v dya^ofuvoi nQdtav 'd-Bwv, noXkd 3i xvi(ta<jc. «— 

tifivoiaat xvXivSovt • Dictio desumta a n^vigatione, 

monentlbus Gedikio, Hejnio, Bockhio. Adde^choL vet. 

y.S, ^fistafidvia '^evSfj. Cf* Pyth. III^ 40* SchoL# 

vet V. 5 ; MstiwQa xa\ aiQOfuva. Alia de vocls diifici«- 

lis etymo v. ap. Schneid. L. g, v« fiBtafidkiog. Loqui- 

tur No^ter de mari quodam mendacii, s. mendaci . -i— ^ 

iJVfifioXov S^ ov nto tig intx^oviwv niatov 

afi^l nQd^iOQ iaaofAivcfg avQsv &e6&BV, In hi^ 

S* schoIL aliis est ydQ^ aliis toiyaQovv* Deinde &e6&£V 

dicit variandi caUsa, locutus antea de Fortuna. Nem. XI, 

55. idem enuntiat de Jove, monente Bockhio* Addo 

Hoioduni Qementis Alex. (Hes. ed. Losn. p. 450) : Mdp- 

ttg 8* ovSeig i(ftw inix&oviojv dv&QiancDVy ^'Oati^g av 
Pind. 01. et Pyih. , 28 / ^34 oatmAionikai ib 

tlSun Zrjvog voov aiytoxoio. Eurip. Herc. f. v. 62 : 'Slg Gv8h 
cnt&Qianousi r£v S-ioSv aatfig* v. 667: ffvV d^ ovS^ 
oQog ix &B(ov XQ^^''^^^ ^^^^ xaxotg aa(fng. Solon. cleg*X 
(feiiom.Brunck.)J IlafiitdV ^ a&aParcDV atfovrig voog 
av&Qionoun. Menander Hypotollm^o (Meiii. p- 1 7 1. coft 
ibid. Cler.): /IvanaQaMlov&irtov rv TtQayfi iaTvvtvxri. 
Anthol. Palat T. 11. p- 8fi7* Epigr- cccxlix, 8 (Incer- 
tus): Ilavra S* aSrj^a rvxvS' — ^««'^ Si fiB^XoVTiav 
TBri(p7^o)VTair q^QaSau Schol. tec* v. 6j ^Av yvwaug 
tSv fUHovrarv atpavetgy aSrjlol daiv* An sunt ^QaSal 
ngna? colL Aesch. Eumen. V. 236 (WelL); Ita orie- 
tur parslllelispius cum v. 10 (avfi/JoXov) non pl^e sper- 
nendus* Ad sensum w* 10 — »14. ita schoLrec. in^crip- 
tionisj TovTo Si inoir^ae Sia rov ^EQyoTiXrfi i^d&ovret 
filv rrjg natQidog avrov Sta atd&vVf %va nQog BiQtjvaiov 
XfOQiov yeVTital^ ^Qovra Si xal rriV JSikeXiaV irraaiatfi^ 
fihrpf* SchoL vet. v. 14.^ coU. vet. v. 15 i IlavTav Sl 
rwv nQOBiQtjfiiVcov 6 axonbg rriv dvdipoQav eig rbv jEJo- 
yoriXij Ip^, instSti rtQogSox^aag ix rov xard KQrjxyp 
noXifiov xal rrjg fpvy^g dSi^ia rd fiiXXovra^ St Bvtvxi- 
^ctv TtoXXiiv vatiQov So^av ixrnaato^ Similiter Bbcknius. 
Lnmo locus Pindaricus mera antecedentium explanatio 
sententiosa est. Duplez igitur Himerae fortiina sequen- 
tibus (noXXd — XQ^V) ^^ • Etenim praeter exspecta- 
tionem malas renim suarum vices experta, non 
xninus praeter spem securifatem suam felicitatemque re- 
cuperaverat. — BfinaXvv fiiv riQxpiog* Ad' 
^ersttS lofiitiam . V. ad Olymp. XIj 103. Absolutepo- 
sita IfjinaXiVf rovfinaXiV^ rdfinaXiv habes AnthoL Palat. 
VI, xxvn, 5. Vn, cccux, 1. IX, cccxi, 7. Xl, xxvr, 
4» dcccxn, 2. XII, IX; 2. Adde AnthoL gr. Lips. T. XII. ^ * OLYMPIA XII 435 

p. 371. 72. 7& Bekken Anecdd. grr. 4^ 16« r^ .ot 8\ 
Qmai prscessisset ol fiiv* — iaXov fia&v» Bgmqn 
ingens . Cf- Olymp. VII, 97 : Ba&v xAiog. Pyth^ I, 
1S7: Ba&vSo^i yBitoiPBg. De v. vide nos ad.Olymp. 
Xin, 87. — TtBSa/iBi^tpav* .Ad yerbum et sententiam 
cf. Pydu m, 168. 

V. 19-28. 

Jibi qaoqne^ Ergotele^>e calamitutejelicitas exorta 

est^ cam victor redeas in atteram patriam, Comparat Hi- 

merae Ergotelisque conditlonem, ansam prsebente ultima 

sententia de malo (Himerensium) praster spem brevigue 

in bonum verso. Qui proxime antecedentia deErgotele 

acceperunt, neglexisse milii videntur sensum nexumque 

stropharum primae et secundse, quas ob solam Himeram 

dictas cuivis paftereputo, excluso ErgOtele, ad quem ea de- 

mum spectare poterunt, qu^ comparationis Slgnum (x a i 

xta X€v) prae se fertmt* — ivdo/idxag ax^ dXi^ 

xxiaQy u e. ivSofidxov ax' dkixxoQogy de qua forma v. 

Hatth. Gr. gr. mai. p. 629. 30. Galli certaminibus pu-" 

blidssaepeadhibiti^) mentlonem accipiunt cum schol. vet. 

V. 20. de ludis domesticis Cnosiorum, ^) qui quare ludis 

sacris isto tempore abstinuerint, causa latet. Ea pote- 

rat e Cnosi xaTtBivdaev proficisci, de qua Va introduct. 

Neque enim absimile vero Vldetur, e statu Cnosi inferi- 

ore novas identidem turbas co^isecutas, quarum una male 

habuit Ergotelem • Jam gallus gallinaceus in numis Hi- 

mefensium obvius (Cf. Massieuvius ia Memoir. des in^ 3) Bcylrage 8. GeBcb. d. ^rfindd. v. Bedcmann. V, 3, 448 sqq. 

4) Sittpliciua alii tertjam comparationit in Ergotelis oum po- 
polaribui convicta ponent. 

- 28 * 


436 OA.TMniONIKAI IB' 

scripi. T. rV, p. 500. Bockb. Ezplicc p. 210. Mey- 
cr'8 Gesch. tl. bUd. Kimste u. d. Griech. T. II^ p. 81) poetam 
&cile ad comparatioDem movere pot^t, monenteHeyn. 
ad L Bockhiti^ deinde cum Massieuvio probabiliter gal- 
lum in Himer. numis ad Minerv» ibidem cultum tnh 
hit. *) De Minervas gallo galL v. Creuz. MythoL 
T. n, p. 746. Mcyer. I. c T. II, p. 231. — avyyovfa 
frap' iatitf. V.adPjrth. V, 21. — axXii^q riiia 
noSwv. Idem oxymoron habet Eurip. Heracl. V. 620: 
*A)cXiTfg fo|a. Hel. v. 135: AtaxQOV xliog. — xavB^ 
^vXXoQorjai. DefluxUset velut arbornm folia* CT. 
Pydi. V, 161: Mij f&iV07t(0Qlg *avifiwv x^^u^Qia xata" 
nvoa SafiaXi^oi XQ^^^'^» simili colore. — atefpava' 
aafiBVog» Coronatas* Medium pro passlvo. Simili- 
ter o;r>to^ xoa/irjaafievoi^ Incert. Rhesi v. 990. Adde 
ad Olymp. VH, 148. p. 276. ^""Ja&fiot. Vulgaris 
forma. Rariorem iv 'la&fiol habes Anthol. Palat. 
Xni, xrv, 4 (Simonides). Ubi con£ Jacobs. T. UI. p. 
788. — &BQfia NvfKpav XovTQa* Nympharum 
ihermm, L e. Himeramy partem pro toto, coIL schoIL v. 
25. Schol. vet. ibid. coll. rec: Ta iv tj} SixtXi^ &bq- 
/Aa XovTQa ta tijg 'IfiiQag noXiaig Xiy$tai ^A&rp^av opa" 
Sovvai Blg anoXovavv 'HQaxXeP twctg Si tag Nvfifag 
avaSovvai avta, xa&tag 6 IlivSaQog* Hva anoXovatjftti, 
otB tag FriQvovov fioijg afiBXavvmv naQByivBto. Adde 
Bockhium Explicc. p. 210. — /Jci^atd^Big» SchoIL v. 

S) GalJQS gall. Ae^chjli (Eunieo. t. 823. WelL) Heynio eitatixB 
bella civilia fpectat, colL ibid. tchol. : JnaxifJtov yag to o^ 
9top' tip ts ulliap itioty to avyyevig di9ovfiivw fiorog ov iptidt' 
tai, Similiter galli galL dieuntar Graeci Lycophr. v. Io94*» 
eoU. ibid. Tsetsa et Pottero • 


OfLYMPIA XII 437 35 : *Tfpots x^ inaiQuq ty Sofyf fifyaXivtts, V. quo- 
qae ad Py tfa« YIU, l42« et tptQtnolUg Fragm. mc. XXXII 
(Heyite T. m. p. 95. Bockb. T. IH. p. 565). — o- 
fitliiav naq*. Schol. rec. v« 25:. OlxHVf avaoxQttpo^ 
fjuvog» Vet v. 25: IlaQODciSv. Sequmitur interprr. reoc« 
colL ofuXetv naQa Odyss. XVIII ^ 382. Praestare yide* 
tur accedensy revertens e ludis sacris. ^) HIs positis 
breve carmen I7oster in loco certaminls festlnavit. ~ 
oixsiavg aQovQaig^ Cf. Isthm. I, 51. Patria po-, 
sterior^ cujus civem se pronuntiaverat Ergoteles^ coIL 
Weldc ad Alcm^ p. 85. 

6) De naqa e, dat. motum aignificaiite v. Mattb. Gr. gr.^mai* 

p. 863« *OfiiWlp Tcro loco junctum paitim ett accidere* 

NoDO. DionfS. XXXVI, 212: * OfdhB yztxwi ^oyry. XLVII» 

' 363 : ' OfLtXv^aM d'aXdaatj. 4f o : OaXiifioiGty oful^aag. Idem' 

inifilaytad-at de loco Gallim. li. in Jot. v. i3. ibique Ero* » V V . OAYMniONIKAI IT 

SENO0QNTI KOPINSIQI 

STAJIOJPOMSII KAI nENTAejSlL V. 1 — 13. 

t 

Poeta laud^m familifle Xefiopbonteae Corinthlque [unglt, 
^oixoVf SfieQOV aaroig, Spectant haec aristocratiam 
O)rinthiorum. ^eque enim talia |n ciyitate democratica 
dici poterant. Principatum igitur tuni temporis genles 
quaedam nobiles hfibebant^ cplL Miill. Qescb, T. ni. p. 
151. *— ^Bivoi&i Si &BQdnovTa* Hanc laudem et 
, antecedentem in Hierone repetit 'Pyibn JJXj 124 sqq. 
* Jam $€m proprie quidem Pindarupi spectabit^ Yerlslo 
mile tamen, ^rrannorum atq&e aristocratarum Grascids 
hospitalitatem maximopere obsecutam civitatis adminl- 
stranda^ ingenlo formsj^que, quatn ist| homines probabant 
ac tueteptur. — yvdaofiat^ V. ad Oljrmp. VI, 151. 
p. 226, Vn, 162. p, 277. -^ rdv 6)L/3itxv KoQin^ 
&0V. Dictum putant ob Corintbi opes, scrlptoribus non 
unius tantum ^vi memoratas, coll. Hom. II. n,.570« 
Pind. Fragm. Scol. I, 3 (Heyne T. in. p. 19. Bockh. 
T. m. p^.608). Thuc. I, 13, Strab. VIH, 6. Ean. r OLYMPIA XIII 439 

t 

\ 

HecL (Eurip* MecL ed. Elm^l. p. 60« Lips.):/ Qucb Ca* 
rimham ttrcem aUam habeiis^ mdirome opuleniae . Ajor 
thoLPalat K, cli (Antipater). Miill. Gesch. T. III. p. 27. 
213. Mihi boc prspdicatutp ut Spartae (Pyth. X, 1.) latius ^ 
patere videtur* Multifariaxn ejiim Coriutbus indarue-' 
raU ^*Ia&/4.iov nQo^fv^ov IlQaeiSdvog. Bene 
SchoL rec. v. 1 : 'H KoQiv&og iv rii>H (liv rov *Ia&iiov, 
iv i^xV ^^ ^^7s neXonovviioov xapUvTi , BVicoTfag TtQOTtv^ 
Xat4)v Tov iv ^Ja&fui Tifiwfiivov IloaeidtSvog Tta Ilnf' 
8aQ(o xai^iTav^ De hoc urhis situ y, ad Qlying. VIII, 68. 
p. 306, Adde Weisk. ad Xenoph. H. G, p. 189., mo- 
nente MiilL Gesch. T. III. p. 430. Jacebat igitur C. inter 
Isthmum et Peloponnesum, recteque dlcebatur e Pelppon-* 
oesoyenientibusPieptunilstbmii nQo&vQoVy Peloponnesum 
vero petentibus HiXonog %maQag vaaoi) &B6Sfunov m/- 
iliu (BacchjL Schol^yet y. !• Ed, JNTeue p, 17). Eurip, 
Tro.y. 1087; JinoQov XQQvtpav ''Ity&fiioVy ev&a nvKag 
nilonog exovcriv 'dSQah ^) ^dyXaoxovQQV» SchoU, 
y. 1 ; ^'Hri^ i/Xaovg xovQOvg xal avSQag extt. Aafi^ 
ngoifg i^ov viovg. Victorem boc spectare dicit Bockbi* 
vs. Quaniquam in yocis etymo nil inest, quod yirginea 
exdnda^ coll. bierodulis Corinthiads (Strab. VIII, 6) at-^ 
que iis, quiis noster Xenophon ob idem decus dicayit 
fragm. Scol. i (Heyne T. IIL p. 18. Bockb. T, HI* 

1} Slmiliter freta quaedam portae (maris) diciintar • Fragm. 
inc. XH (Heyne T, IIL p, 86. Bockh. T. III. p. 643) : iZv- 
laq radttQldag, Eurip, Iph. Anl. ▼« f93: Ev^mv nilaig 
(pro vnlg. nviag^ mutante Vossio ) , Alii niXotg praeferent 
eum Bani. MarKI. Mattb. (Mattli. T. VIL p. 368). Ly* 
cophr. T. 643: Taiftijoaov nvlng (coU. ibid. T«etca), ubi codd« 
permatant niiag et Jtikiig, \ 440 OATMniO?NIKAI ir 

p. 608 S^q.)' I^ ^t ayiMOX. pro iyXaittmi (Nonn. 

I 

Cony. EvaDg. Joh, IV, 252. XXI, 91)9 prseparante 

Pindaro id, quod scol. oiu fiislus tractat, >sc« hierodula-^ 

nun Xenopbontb oblationem. De Coruithionim*etCo- 

rintbiarum pulcbritudine v. Anacr. XXXII, 10. ibique 

Fiscb. — iv ra yag Evvo/jtia vaiaCj xaalyvtiiai 

xtj fid&^ov noXifaVi aofpaXiiQ Jixa xal Ofio^ 

T^onog EtQava^ rafiiai avSqaoi stXovrov^ 

XQvatait naiStg ev/SovXov Bifiivog. Ad sensum 

loci politiciun v. Bockb. Explicc. p. 212. Miill* Gescfa. 

T. m. p. 151. Adde Eund. ibid. p. 81. 134. 200* 211. 

not. 5« Inter III deinde Horas principe loco positam 

Eunomiam yides, utpote universam civitatis formam^ 

8. rijv xara^ vofwvg xaXdg ivSiaitiafiivrjv SuHXTiOiv 

(scbol. rec. v. 1). Dice vero et Irene Eimoniias arctis- 

sime coba&rent. Bona enim civitatis forma pubiicam pri^ 

vatamque parit justitiam et tranquiliitatem. Dein Tbe- 

mldis interpretationem v. pag. seq. Sinliiis est JEvvofiia 

Olymp. IX, 24 sqq. — vaiei, Cf. Oljmp. XI, 17. -^ 

fid&QOV noXibiV. \Qaa nrbes iH/aii/iir,^idemquod se- 

quens da^aXygj quce ost fiducioi securiiatisqne cattsoj 

ooll. Pytb. m, 133. Alibi ^d&qov circumlociitioni in- 

servire videtur. Eurip. Cycl. v. 352: Kt>vSvvov /Sd&Qa* 

Ipbig. A. V. 1250: TQoir^g xX^ivov fid&QOV. Similem 

Beroes iffbis feudem^ v. Nonn. Dionys, XLI, 145: Be- 

QOTj, ^ixtig niSoVj aarv &efiioTu)V. -— OfiQTQonog Ei* 

fdvm. Scbol. rec. v. I: */i tj^v avTijv ovr// yvwfir^v «- 

j^ovoa, Etenim ipsa quoque datfaXrg iaTi {daifoXiiag 

novjjftvxil scbol. rec v. 1). Ad ofWTQ, cfr. Theophr, 

Cbar: XXVI. ibique interprr. 'Nonn. Dionys. XLVIII, 

499: ^OfAOTQonov ri&og. Schneid. L. g. — . Tafiiai> av^ OLYMPIA ^II 44X 

SQaai ^cXovTov. Baochyl. fragm. XII (Neue p. 19): 
THxtuSiTB&pmol<fiiv£i^tevafiiyaXajtlovTOV. AddeAn^* 
thoL looam ad v. 87. Oj^iau» Hal. II, 680 : Jixtj ^qimtiqa 
nol^wfV. Deyy.Tafuag eiT^fiiac&. adOlymp. VI, 7.p. 18& 
•^evfiovXov OifitTog, Nonn.DIonys.XXXI, 63 : /iCa« 
du^hv Sifuv. Deiude slmili sensu Dicen, Eunomiam 
et Tdemidem jungit Bacchylides fragm, XXX (Neue p. 
48): 'Ev fiiaia xiiTa* xixbIv Ilaatv avifQ»noia$ Jixav 
oaiceVf Euvofiiag axokov&av. xai mvvtag OifuSog. Vi* 
des, Pindarum b. 1. coU. Otymp. IX, 17. sua de Horis 
eanunque matre proferre potuisse, si vel nulia Corinthi 
fiiissent earundem sacra . Aglt enim utroque loco de 
statu dvitatis sano justoque, ut Bacchylides de justitia 
hominum jBlngulorum. Versu 23 HorAs sensu religionid 
poblicasmemorat, quod nomensero positummihi satisper*- 
suadet, in antecedentibus Horarum cultiim Corinthiacum 
(si quidem fuit) non magis spectari, quam Olymp. IX, 24. 
PTth. Vni. init. sacra earundem Opuntia atque Aegi^ 
netica. Postremo siPindari mentem circa Themidis no- 
tionem indagare lubet, erit Th. justitias amor (colL Oh 
IX), unde bonae leges {Euvofiia). Quae si Qbservantur^ 
justitia (^Jixa) floret cum pace. -<— i&iXovTu Schol^ 
' vet. V. 12i^Htoi evxrixiig BlneVy ovtI tov al nfoei^ 
QHfiivai ^eai anaXB^tiaovat t£v noXeiov t/)v 
vfiQtv* ritot fiovXotvTQ 8* av anafifVvevv T7]V v- 
Pgtv xat anoxiaXvetv. Heynio ^i^-fAovr^' otiosum 
videtur. Quidni vero s. studii s. consuetudinis (Viger. 
p. 264. not,.77^ notionem habehit? Si prius elegeris, 
erit id^^ idem quod tptXovat^ coll. Nem. I, 15. Deinde 
i^iX^ cum vaiev jungendum, monente Heynio. Habi- 
iant Corinihi, adversat^tes Insolentice, Aliis S^ erit pro N 44» oXi(Mnio{(ii(Ai ir Ytt^, odL Thiendu De ratkme inter *Y/S|mv et Koan 
• mteroedente recte prsedpiiint inteipT. ^) Utmmqae ve- 
ro plebis oQpatum contra optiikiates spectare poterit, ut 
in Solonis loco simillimo XV^ 7 : Jf^fwv &* riYmjwm 
adixog wogy olaiv hotfjunf ^'YfiQiog ix fuyihig akyia 
' noiXa nct&w^ Ov yitQ inioTavta^ xaxixuv xoqop^ ov« 
Si nctfovaag EvtpQoavvag ^ xoCfiUV daitog iv v^i^ 
Idem ibidem v. 32: Etrvofiia ^ &jxoa/ia xcu uQtia 
^iavT* anoipaivUj Kcci &afAa rotg aSi^oig afupiti&fiai 
niSag, TQa^ia ktiaivHy navei xoqov, v^qiv afiavQoi^ Avr 
aivH ^ artig av&Ba fpvofi&fa. Similia de vPqh (Me- 
garensium ) politica y. ap. Theogn. (Bekk.) y. 40. 44. 
151. 291. 542. 603. 1103., {coU. Miill. 6esch« T. III^p. 
11. 167. •— &Qaavfiv&ov dxdt^Y/JQiVj qu» torbatd 
ciyitate in yerbis yiolentis cemitur plebeiorum opti- 
matibus adyersantium. Bockhius de pacatae ciyitatis conr 
donibus yiz bene cogitat . Postremo (Heyne nott* critt.) 
KoQog eomm est, quibus ^^insolentia elati secundo fortuns 
cursu animi fiistidivm creat, ut in prarsenti rerum flo- 
rente statu non acquiescant clyes, sed noyis studeant/^ 
Corinthi talia consequi ppterant e inercatu|*ss opibus a(- 
fluentibus, coIL MiilL L c. T. lU, p. 27. not. 2. 213. 
Ad xoQOV tropicum y. schoL rec. y. 12. et Olymp. J^ 
89. p. 37. mr' a) Theogn* ▼. ?5l. e w^ ^onsequi v^qiv vnlt: ^Tp^tfl ^^^ 

T^ KiitoQfjfiaog, Idem simpliciter utrumquc jungit ▼. nr3' 

*K nolv ngtiaotap (jnwfjsj, coU. (Titf^^ocr^ ▼. 379*) '^/^C'^^ 

wlofUvfig Iwyai^v tt nogov "Mau. kuxop di PgoxoUft uogoq. OLYMPI^ XIII 443 

. V, 14-33, 

Relfquas CoriDtiii laudes per^equitur, quas sacros lu- 
AoSy inventa^ musicam, }>ellum spectabant. l^<o ititXa' 
TB {landabUiay ccdL Olymp. I, Sl) tpQaaau Quasi 
nulladum laude praemlasa integrum iqchoat urbls enco- 
mium. AHi aXla minus bene supplebunt. — xolfia. 
Audacia poetica, coll. Olymp. IX, 122, p. 361; An si« 
luul ea, quam suppeditat veritas? — BV&eia^ ScfaoL 
Tec. Tt 14; Ji^xaia, Melius vett* ibidem: IlQoa^fOQog* 
nccQOQfia Xifuv ra in* ev&eiag Tcal iq)i^f]g. Audacia ' 
dicltur Celeriter et recti incedere, quod deinde yarla- 
tor. -.— afiaxov^S^ (^ttfiaxccvoVf colL Oljmp, YHy 
46. Pyth. XI, 42) XQvxpai^ tb avyyevig rj&og. 
JLaudes Corinthi ut promanty incitat me andaciaj quam ut 
ingenitam reprimcre non possnm^ sed natura cogente se^ 
<inor^ Hejpius cum schol. rec« v* 16 (juiaxB xalKoQiv- 
^wi aya&ol ix (pvastog ovteg ovx av TtotB fietalSlrj&et* 
ei') sententiam ad seqq. trahit, adeoque ad Corinthios: 
Qai non ^Qinpaf, exuere possunt generosam indolem . 
Bockhiu3 cum anteoedentibus et sequentlbus nectit; In- 
genita audacia me st\mulat naturas naeae obsequentem. 
ffaturam quippe nemo^ccultare potest: cui obtemperan^ 
tes vos qaoque Corinthii etc. Male, si quid sentio, Se- 
quentia eqim de iis agunt, quas debeant Corinthii Hora- 
rum benefic^o, non quas accepta referant suo erga patu- 
ram obsequio.' Recte igitur schoL rec. v. 14; T6 avy- 
yBytvqfiivov ifAOt-qvaixov ^fj&og. Bothius; ,,Euch' aber, 
Kinder Alatas etc/^ Est epim afiaxov • • ^&og antece- 
dentium interpretatio . Recto itinere grassans audacia 
mea'ad laudem Corinthiorum me impelllt, iiec possum 444 O.ATMniONIKAI IT 

• 

non el obsequi, cum. naturalia repelli non posdnt. Ho- 
raL Epist. ly z, 24: Ndiuram expellas fiarca^ tamen nf- 
querewrrU. Dices quoque, inprimis yoci w&m illu- 
'atrandas sententiam inservire. Utrumlibet elegeris^ vim 
8uam poeticam quasi naturali quadam necessitate cum 
laudibus Corinthiorum coha^rere poeta contendit. — 
TtokXa fi4v, nolla S". Bockhlo utrumque adverbium 
est imaltifarie^y coli. Kem. XI^ 7. Verum nostro loco 
^noXki S" trahendum ad a^ata ootp^ Deinde TioJXa di 
antecedente eliptico nokla habes Pytfa. IX, 218. — y^ 
xaipoQOV ayXatav* Lastitiam etc« e V0ca(fOQicf pro* 
fectam* SchoL vet v. 17; Trjv am %&v vixHv ifiwif». 
Cf« CTttfavmi vixafOQayv Isthm. I^ 29, — V7t$Q$l&6v'- 
r&V. De constructione v. Heyn. nott crltt. Descivit 
P. ab ordine {jomQtkd^ovav)» Fuisset dativus molestissi- 
mus juxta reliquos dativos sensus diversi, interque Co- 
rinthios distinguere volebat quosdam vietores, cui rei ge« 
nitivus oonvenit. Cum elliptico verbi usu '(suppl. tahq 
aXkovQ) cfr. vmQfialMv Nem. VII^ 97. Adde Schneid. 
L. gr. V. — - leQoig iv ai&Xoig. Oljmp. VIII, 84: 
'liQ^hf ai&ltav. Nem. II, 6: '1€q£v aytivwv. — iv 
xaQSiaig avSQviv. Expressum habes nomen, quod 
ap. V. vmQtX&. diesidepabas. A^e. nos ad Pytlu Vm, 
63. 64. — SlQtth noXvav&Bfioi. Ut tempestatum 
dese, coli. Bockh. ' Eaedem sunt ayXa6xctQ9to& Fragm. 
inc. C (Heyne T. III, p. 130. Bockh. T. m. p. 561). 
Heynius: ;,Primo Horw pro tempore; tiilfi tribuitur tem- 
pori, quod in tempore factum est/^ SchoL vet. v. 23: 
To SlQai noXvav&€fioi xainQbgro Hnaaav ixXtj-- 
nriav* naQixovai 3i ai iiQa^ rag vixag Sia ro rag nd' 
vriyvQBi^ xara neQtoSov ipiQuv^ iv aig aymfig xal viuu^ OLYMl>rA Xni 44S 

fhwrm* SchoL yet« t< 20 1 SnKpk Suxvoiiputctz h XQ^^ 
vog iv Tids xaQSiai^ t&if nag' ifitv cevSQcS^ ivifiaXm 
Similiter e«dem ifindatlim ad sacrosOlympiae ludos ad-« 
vocant Olyitip^ tV^ 3 sqq. p* 164 sq. — aQy^ata <ro- 
(piaiia&*l Prisdo iempore inventa. Hey&his: j^DiyeFSii 
temporibns iaventa stint afltiqtiituj tnultd a Corinthiis.^^-^ 
anav d' ivQovfOQ BQyoV. Unwnquodqne inventorir 
opns^ eM aiii tdem exercent, coU. Bockh. Addendum vi- 
detiir bonum !tchol. rec. V. M t El faQ xai rtvt^ rotg €v« 
Qt&iUJi staQa KoQiv&itaV in^tStakOTBq i^iKa/ixpav, ot xar* • 
ttQ^aq evQoVtig txvxa KoqIv&ioi ieQilttovg litfiv txfrtS 
t« mfQUV» Cf. ,l:eC* v. 21: ^Anaati S* iQyaaia tbxvixi] 
t(A tvQivtog txvTfjv TTjiV aQyjiv. *— ta% dnaviaov 
no&^v i^itp&ytV avv ^oriXattx XtxQiteg Sl&Vq* 
ififitf; Sehol. rec. V. 21 i Al ioQtai at to inaytaybv 
tXQvaaij avv St&VQd^fi<a ytxQiv /Sobg aSofiivto. Vet v. 
55 i Ai twrV St&vQapL^tav yaQiTsg al t£ 4tovvaia aSofiS'^ 
m. Ihidem: Al tov Jtovvaov Sv&vQdfi/Sdnf iv KoQiv» 
&tf itpavi}attv yoQittgi touri&ti tb anovSavoitxtov tiav 
Juifviaoiv Sv&VQafifitiov Iv KoQiv&fa nQcSrov itpdvtj* Ibi- 
demj, At rov Junrvaoxi xiQirtg 6 Si&vQafi/Sog* Praefe- 
rendtim videtnr 3cholium prima loco positttm, s. DiotLysi- 
acorum ipsa gratia^ non excluso dearum cultu^ Coll. Bockh. 
Explicc. p^ 213. ^) Similitef eaBdem junguntur Fragm. 
scol. IV (Heyne T. III. p. 26 sq. Bockh. T. IH. p. 61€): 
XuQitag t "AfpQoSiaitov iQiattav» — fioriXdTtx, Ut ^Htm 3) Heyniusi „Xdgixi4 Ji&vvaot/ ▼ix ^sse pdisntlt nisi earmmtt^ 
hjmnif ow Jt^ga/ifUo fiariXam, cam choro.** Immo car- 
t&inis notio ipsi maiimopere ditfajrrambo inest • 446 OATMniONIKAI IF 

Dlonysiaoonim gratia persooam induit, ita dltbyrambus 

quoque, eonmdem foxma s» pars singularis. CoDoiratur 

{avv) Gratias Dionysiacas boyemque abigit^ quod praniaiuiii 

ditbjrambi (qui eum cmiebat, vidoris) bos^ coU. schplL v^ 

26^^ — zig yaQ., Quimam^ V. Bockh. Ga^cc. et 

Yiger. p» 493 sq. *» innsioig iv ivTtaaiv iiixqa» 

JTunge (ex sequentibus) ivi^xe^ imposuit^ dedit. Fyth* 

III, 1 12 : Kai ri ol <pikTQOV iv &vfi^ ii&Uyaqvtq V(tvo$' 

a^itegoi ri&ev. Prs^ferunt alii lectionem AldinaB itU&iptp 

unde quasdam in textu mutanda, coU. Herm. et Ablw. 

ReUqua turbas moverunt, de qulbus vid. Heyn» Verum 

vidisse putes schol. vet, v. 27 : Ta inn§iu fiijqa rov 

XaXivov [i. e* ra fiivQa rov mmiov xcdi^ov, modas^ 

frenis imposiiuSf u e^Jreni ]. anoSeSdxaai, di r^ Soxuu 

rov Ilriyaa&v nQurov vno BeUiefpfpovrov iv KoQi^&ta 

xare^tvx&ai. Eadem Bockhii sententia, sclte aflerentis 

Pjrth. IV, 417: Boiovg Siiaaig icvayxag evr$aiv ixixivag» 

Permittit hoc late patens vocis ivrea significatus, coIL iis^ 

quee congessere Da^m. Lex. hom. v. ivroSf Heyn. et 

Bocfch* ad n. h Ita pra^Iuditur iisj quae-de ireno BeUero- 

phonti divinitus dato inferjusexponuntur. Quas tamen in 

hac re nobis dubia sunt, ea v. ad v. 7Q. noU — oito^ 

vHv /iaaiXija SiSvfiov. Aquilam duplicem. Fyth. 

I, 11 seq.: Ahvog, aQ^og olfavaiv, Isthm. VI, 73: ^Aq^ 

^ov ouavdiv piyaP aiarov. Nicandr, Ther. v. 448: J?«- 

aiXiyiog oQVtg AUrog- Nonn. Dionys. VII, 122: Ahrav 

nQOfiOV ai&iQog* De delphine piscium^ leone mamma- 

Uum regibus v. Opp. Hal. V, 441. Cyneg. I, 68. III, 

40. 62. ^t^-coJv vaofaiv» In.his templa primum dia- 

lia ita decorata esse, probabile quibusdam faciet. avis im- 

posita, sc. ipsa dialis, coU. Olymp. H, 159. ibtque nott. OLYMPIA XIII 447 

Jam ubi qussieris, quld in iUa re invenerint Corinthii, 
Pindanis ipse non obseure respondet • Templorum £istigio 
utrique Qiuas) aquilad impo^erunt^ quum antea solum puto 
anteiiuS fiistigium bujus avis effigiem habuisset. Similiter 
artem auxerunt in coliimnas fabrica^ quse ipsorumnomen 
tulit. Alii aqinlarum efBgies templis impoHtas Corinthiis 
ddi>eri simpliciter augurabuntur. Nota deinde^alia Corinthio^ 
rum circa artes inventa (scbolL v. 26sqq. Bockh.p«213^ 
15. Thiersch. Epodied dei^ bild« Kunst o. d 6riech*II^3L 
48 sq. Mejrer L c. passim^ v« iiid*p. 21) exponipotuisse. Ve- 
rum Noster ingeuio tuo obsequens Unum eligl^ quod ad cul- 
tumdeotumpertinet.Nonaliterreligioheilispectant,qu8ede -- 
ditfayran^^ Corinthiorum invento poetico^ supra expo^t. 
Sequentia poesin Corinthiorum generaiiter traAant. — ii^ 
Si. Junge ivcev&el Si {ccvrolg). Eurip. Hec. v. 1186: 
"JSxtoQog T ipf&Bi SoQV^-^Mota** De Corinthiorumpod- 
si videantitf schoIL v. 3L Miiller. Gescb. T. III. p. 368 
sq. DeEumeloId.ibid.T.II.p. 116. 136. 141. 145.250. 
T. nLp. I32. 487* — aSv!;tvoog: Isdun. II, 38: 'JSv^ . 
mfota (fiova. ^^Agfjg» Schol. vet. v. 31: 'Ev Si rw 
JleQqMta noXifia xcu ovroi, iatQarBv&ctvto ^ovtfff ijyfi- 
fiova tov 'dSsiftcevtov. Adde vet v. 32. Hoc praeclpue 
beUmn spectari, recte statues . Tacet enim historia de Co^ 
rinthiorum belUs inter Xerxem Grsecos adortum (Olymp. 
LXXV) et Xenophontem victorem (Oljrmp. XXXIX). 
Fostremo similiter laudem poeticam et bellicam jungit Oi. 
XI, 18. p. 390. 

¥.34 — 64. 
Jovem precatur, ut faveat carminibus suls, Corintfao, 
Xenophontf, cum patre etc. toties victori. vnat^» Nem, 
I, 90: -Jtog vtpiatov* XI, 2 : Zip^og vxjjiatov* * Adde in- 448 OATMniONIKAI IT \ •/ terprr. Oljmp. I, 160» *^ atp&ovaTog^ colL Olymp. 
X^ 7. JBekker. Anecdd. 91y3:ji(p&6vrirogt nk^SaQog 
^X)h)imi4)vixaig* SdioL yet v. 35 : 'EtA roig imai^ T^g'0^ 
Xvfiniag xal TQigvfiVo$gj olg liyia m^t avTmPf /ta) VBfU* 
f^V^V^y ^ Zbv» Glorlatur ut alibi arte sua^ qua beatus 
aliosque beans Deorum iuvldiam movere poterat. Isiam 
incolumem serves^ Jupiter^ coU. Olymp. YI^ 180. —« 
XQOvov anaVTa antecedentium est, noa aequentium^ 
quod Hejmio visuQi • V . scboL rec. v* 34. Bockh. Thiersi:h. 
Ahlw. — TovSt Xaov. V. Bockh. introduct.-««^6yo* 
(fwvTog €v&vif€ Saifiovog ovQOV* SchoL re&xV* 
34: EvoSov tov &iOv rov Stoi^ovurog ovt^ tov ffiov 
Tov ovQov, Tov ovQiov ovBfioVj fisTafpoQtxwg ano tHv 
VBMv avri ^ov iVTvxiav, Verum ovQog apud P* sim- 
pliciter esse poterit venius, colL indicc«) et felidtatis nodo 
iftest verbo ev&we» Jam Saifiovi ut nave^vehitur Xeno» 
phon, colL loco simillimo Pyth. V^ 164: Jiog roi voog 
fiiyag 9cv/3€QV.a Saifxov* avS^v q^ihav* Ceterum h. 1. nt 
Pytfa. dt. Jupiter Saifiovt imperat^ quod v« 14R secus esse 
videtur. Sunt talia arbitrii hisusque peetici. Cumtropi- 
co ev&tnfe etc. cfr. Pyth, Ij 87 : Ei yaQ o nag x^^^ ^^ 
fiov fiiv ovTw xai XTeavoiv Soaiv ev&vvoi* Nem. II, 10: 
EuiBQ xa&* oSov Viv ei&vnofinog aiwv Tatg fieyakcci^ 
SiSwxsv xoafjunf ^A&avaig, Adde iiivQog indd. — Si^at 
Si oL Schol. vet. v* 32: Ji^ai naQ* avTOv. Pyth. IV, 
37 (BSckh. Explicc. p. 315) . VIII, 5. Eurip. Hec. (Matth.) 
V. 530: /ti^ai x^^ f*-^^ Tagds xrjXrjrjjQiovg ^ coU. ibid. 
Pors. et Scha*fr (ed. Germ. III. p. 41. 42). Matth. .ad 
eund. loc. T. VI. p. 59. coU. ejusd. Gramm. gr. maL p. 535. 
'ApoIIon. Rhpd. I, 420: Nvv S' t&i, xai Tovd^ rifiiv^ 'E^ 

♦ xyfioke^ OLYMPiA mn 445, 

xi/hle/ffiio &vriXff». 4nthoL ftdat,, VI, xvm, 5 (^u- 
lianus Aegypt.): ^JXKu cv fimy Kv&iqtuxy d^m v$ix^ 
Tog ktoQov Jidncov. rfonn.: Dion. XLyill, 547 : J%i 
fiot ^laxatT^m Dices datiYum lionoris. .— ajrtrpdvwtf 
iyxmfi^ov TB&fioVy coll« Oljnop. VII, IG^l. p. 279. 
60. Schol. yet- v* 39 : Nofufwp incuvov. Vet. ibidenu 
Tbv iyxcofiuxaTutov Xoyov , oV i<nvv vfivog twv vixtifpo^ 
^wv. ^) Bene, si adjeceris rdiqua pompee, coll. Heyn. 
Bockb. Pluralem deinde aTBffoviov acute Idem ad dur 
plicem Xenophontis Tictoriam trahit, quamquam aliis iii^ 
defiiiitns videbitur, coll. indd. -^tov ay.$i» V. Bockb. 
iDtroduct. •— mvTa&Xia afia. De orditie' sitigulotum 
qoinquatii certaminum V. ^cuta HisrmaB^i.^dissertatio* 
De Sogenis uieginetof vicioria qnw^uertii. .Lip$^ ]822»p« 
7 sqq. -^ oixk Adverbium erit quibiteddm,' Nostratium 
Nein, coU. Ablw*, qui ov legit, et comma deinde figit» 
Ita vero turbatur dc^cursus grammaticus, qui rdativum 
efflag^ta^ videtur (rcdrr pro iSv)> ') coIL schoL vet. y* 
43. Duplez negatio cum Hermanno me non offendit^ 
babetque P* alia iiTta^ Isyo/imx^ — avT^tfiol^^aav^ 
Adepint est. Hes* Opp. et D. v. 729: rdfio^ dvrifify^ 
iJnattu Cf. Bekker. Anecdd. gr. 407, ^4^ Sdbneid. L» 
gr. V. *^ €Qiipav. K De corpnis usitatum^ coll. Pyth« 
IV, 426. ibique<Titt« jNem.VI) 73« «^ ^Ao^o^ aeJii* 
Vfav iv ^lad-fJuidStOaivy A(pium araduip, tum tem* 
poris corona Istbmia» Incertus Piutarchi (Meinekio Me^ 
naoder/p^ 81): Td b^ "la&fu dnoSoitpf av fiSiwg, p- 

4) Cr. Ndm. XI, Z41 ' £o^uv * irQdnXiovg xi^fiiov, , 

5) InterpdUnt dccursum lehtelitiartim scboll. ttt. V. 39- vet 
V. 43: Ov% inityxir ovdaitw^ ngoiffiv tti cW;p ^i^( 
toilTaiyi Similiter Bothiiur thieridiiasqne • 

Pind. 01.H Pyth. ^t *t ^50 .0 A?r M n I o N I K A r" ir . 

ff^ '0 tm aeXiViav aricpav6g'iati.v &nog. De adivu 
tf. Bbttigeri «abina T. L p. 244: 46. C. Sprengelii Gesck. 
d. Botenik. Edit. nrir. T. T p. 36.' Billcrbcckii Flora clas- 
'sica p. 70. — ^ia&fti»S^aaiv^ sc. io^alg. Nem. IIj 
13: 'lad^fiiaSaiv amtyv. — (pavivta, &boLrec. ?. 
46 : ^dyatmadfjuvov. Isthm. I, 36 : Tow a^^oot^ ievSriaa- 
aevoi &afidxis igveaLV ^akag QsidQOtai t« Jigxag «y<r- 
V6V ^al ^a^' Eiqma niixtg. Ubi bene schoL: "JEvSblo* 
ii(p&i}aav. — aXyXa koS&v. SplendoTy gloria pedam. 
Pytb. III, 130: "Ai&laiv nvdimf aiyXav. OlyFip. XH, 
112: Tvfxd noS£h. — civ^x^i.tai.. Thessalum Olympi» 
statuam habuisse Bockhius bene auguratur . Cf. Olymp. 
VII,. 15S. p. 277. Olymp. X, 8. p* 377. Isthm. V, 21 : 
TiV S' 4v ^la&fim Si^Ua &dUoia' dQ6tdy 4hfkaxi8af 
XBitai. Ubi schol. repetit nostrujn -dvdxevtau - SchoL rec 
V. 48. latius accipit pro imxQatet^ naqafiivu. — Ijffifc 
Eandem Interpretationem admittit, quam dvdxevrai. An 
•de nomine vittoris lapidi insculpto cogitandnm? SchoL 
rec. V. 48: *'Eax^ (adeptus est). — xQavaatg iv 'A&a- 
vaiOi. V.Olyrap. VII, 161. p. 276. — tQia €Qya. 
Schol. ree. v.48: dvtl rov rQiwv iQywv xaXXiat&iV 
atttfdvovg. Kec. v. 51: TQttga&Xovg. Mihi5imt%a 
xdXXuJta optimi. evenius <coll. Olymp. VIII, 1 10), pne- 
ttara foeinora^ victorice cum iis, quae consequun- 
tur (coronce) . Victoriam autem indniy docet Nonn. Dio- 
nys. XIX, 293: n.vxeQf}V 3i MdQwv iveSvaaro vix^» 
Adde Eurip. Iphig. A. v. 1506: "Afifpl xdQa &\iiv KU- 
og deiiivt^atov dftfpi&itvai* — noSaQxiig apeQ^^* 
Velo2x dies. , Bikkbius : >,i7. non polest commune onuuum 
temporum et dienim epitheton esse: est dies, quo tapfti^S 
noSorv iQvCetat (Otymp^ I, 95), insignis velocifaie cur^' OLYMPIA Xin • 451 

ram tain ilceeriaHiimn s iff^ non dies imiTaese l&tdlr 
Ugoddas^ sed eertus (jfmdam%amsque diety quo Tbessalus 
ter ^^icerat/^ Acutim quam simplicius , Quoties emm' 
poet£B grsci epitbeta eligunt nomixubns tantummodo con* 
veDientia. non contextui! Jam concedes qiiidem. facete 
opponi po^ celerem (unumque) diem tot (trlbus) ylcto-** 
riis. Nil tamen vel bis artibus opus. Dies per se 
spectatus non aliter velox^ volans, currens didtur^ .quam ^ 
tempus^ e}iAsque singulae partes, coll. AntboL Palat. IX| 
VLXJXy 5 (Incertus deHomanorum mensibus): Ta S* 
ifia mB^a (AugustuS mensis loquitur) Nsikoy iyetQ^^ 
Enrip. Tro. T. 843 : To xag Si Xivxomiqov iftfiiQceg yi» 
Iwv p^atoii ifiyYOQ» Eundem *tropum. spectahit Ikai'* ^ 
vuv^ Sukavvuv. Eurip* HeracL y. <783: Sl tfihtad^^ ijS^ 
a ijfUQa Si^rjilaaev ^HXevd-eQwa&M, Cujus kw^ obscux:!- 
tatem Elmsleio (ed. I)jps. p« 127) dissipare ^oterat .se- . 
cpiens Pindari. Nem* IU, 1^9: Eka bi^xal riaaaQag 
i^irag 6 (jUciQog ato^; ubi conL schoL Nonn. Conyeni«' 
Evang. Joh. VI^ 34: Owifi fiot tBriXBaro jiqovov Sqo^ 
/«o§. "VIII, 36: Ovnco Xoia&iov ^l&s ^eoaavtov ^x^iov. 
iiQfjg, 94-: ^lnmvaiv axi^fjtog iXiaaerai^ iimtSog^aiMVm 
184: MfjTtwSliaaofjiivoio xQovov nolvxa/iiTiii vvaa^^^Av-^ 
tvya mvn^xovra SianXijaag ivuxvrah. Similia de spte 
ct Aurora y. Eurip. Jon. y. 122:*'^/** riXiov miQvfi 
d^ofi. Nonn. Cony. Eyang. Job. IX, 80. XI, 24. 82 : 
jQOfioP '^oSg. -— afiip$aXoiai IloatcSavog ti" 
^fioiaiv^ SchoL rec. y. 67: *Ev Si roig icyHah • • . ' 
toig iv rw roma r^ afitfdriQu&av &aXaaaav exovrif 
tovxiari, -roig iu r<S 'Ia&ft£, &v etpoQog a ItoaeifScivm 
Vct ibidena: '£V roig^Ia&fuaxoTg iftyHaiV* oiroi^yaQ r^ 
IloamSiivi, POfUfMi m^^tSvig* An te&fiog com{^a4h:i porj 

' AQ ♦ • N , .45!t OATMniONIKAI IT 

' terit cum vofwg? coU; Olymp. VII, 61t *Bs api^^t&alaffi 
0OP vofior* ^ eanovT*. fta Bolfaiiis, segaente AUw^ 
pro etpovt^^ An fuit prwsms pritnitiTtim hp6/juUy coIL 
illo ol<T6f SvasTo? Tum erif ^yjovr* imperfectum, qtiod 
omnlno requiritur* Postremo (Jui futunim hffonn de^ 
fendere velit, poetam dicet polliceri viris istis immortali^ 
tatem, ctoiSag autem banc ipsam eorundem mentioxiem 
esse nunquam perituram. — avv cum ian» jungo^ ut 
epicutn afia, fUTa, ini, Damm« w. mopuu et eanofjuu, 
^ coU* Schn* li. g. V. iixopuu» Facilior mihi hec ratio^ 
quam- Eocl^hii c6nstruentis.*^£<7!i:oi^' aoiSaX Tt^^a n 
'JEQirifiio tt avv Thou^SwQta. '^ fia^QotsQai aotSui* 
Carminit longius aliis rebus duraiura, ,$» immortaUa. 
C£ Bocbh. Explicc. p. 316. -^ oaaa. SchoL vet. y.60: 
Savfiaarixov to oaaa» Cf. Olymp* IX, 134* 140. p. 
• 365. 366.«^ aQiatevaaTB^ Hejmius: ,,ConFertitiir 
oratio ad omnes, quos meimoi^averat, Xehophontis patrem 
«t avum ctim ipso Xenophonte/^-^;|foproe^ iv Xiof- 
Tog. Schot vet v. 63 : 'JBV t^ Nefiia, ^Tig iarl ntQU^qi^ 
afiog ^ov XiovTog, iv ^ iTQa^tj 6 Xiiov 6 viib tov 'HQa* 
xXiovg avaiQe&eig. Adde Schneid. L. gr. v« Nem« YI, 
71. est ftoTava XiovTog apium Nemeum. ^ StjQio^ai 
noXiaiv ncQl TtXfj&ei^ xaXciv' wg fiavaaq>ig ovx 
av elSeifjv Xiyeiv AovTiav tpaipiav aQi&fiov. 
Jjbl his 'iog icribas an wg^ parum rcferre videtur. U- 
trumque cbmparationem inyolvit . Aliis <ag causam ex* 
primet (Schneid* L. gr. V. cig, sectk 14) pro ineij <poi 
habes in loco perquam simili OL 11, 178. p. \M. Tum erit 
«mphatice- adhibttum pro vulgari iig {qaomodii). Ahl^ 
wardtius esm aliis ol^ scribena signum interrogandi figit 

_ « 

poff Sl^t&am. Contextum aingidorum bene eq^^retfit I 

/ OLYMPIA Xm 45^ 

BocUiIi». Ad sen^ &oit Antfaol. Palat T. IL p. 649« 
Bjpigr* W; 7 (Philippus); AomSv d' ai&kttw ijfy iQmrviQ* 
0^ xfitog, Kai rv^ jiifivaaaif iiafi&fii^aBis xinfvif. 
SiiBpIidteT inxninieras yictoiias' exprimit nostri carm. y» 
160 sq. NeBL II^ 35 sq. Aixthol. Palat. XIII, xiv, 6 
(SimOnides): Ta$ S^ aViag vhcag avx^fVfidQeg iar' a-» 

» 

y. 67-88. " ' 

OBxpositis famOiao Xenopbonteso yictoriis ad res Go^ 
rinthioriim recnrrit, breyiter laudans Sjsjrphum, Mede- . 
aiD, Glancum, fusius Belleropbonlem • ^jffnBtai S* ip 
haoTfo fisTQQV* voijaat Si ^atQog aQiatoq* 
Schol. rec. v. 63. de sensu y, m. : 11 q odi^XBi ind/Ba&a$ * 
UaaTto nqayfAatv fiirQov» Est modus in rebasy i. e. e#- 
le debet, ' Contextum cum antecedd. ita exprimit rec« 
ftid.: Jth ToSii iTQov nXij&os ytaQanoifiiVog cig aSv^ 
woVy tiiv avftfiitQiav aiQtPtai xai cptiai^V* Iht^Tai^ x^ 
T. h Vet: y. 'S7: Kayii ovv navaofrai^ vniq fjtitQof i^ 
ftaivHv Vfiag. inu fittQitog' iktig Tf^g wStjg iyiveTo, 
^Ut avalal^ttv. Priorem sententlam sappius repetunt 
veteres. Pythag: cartn. aur. y. 38: MitQov S^ in\ na- 
ew aQiatov. Anthol. Palat XII, cxcin, 2 (Strato): JHi?- 
iiv vniQ TO fiirQov. Pseudophocyl. y. 64 : Ilavtiav fii* 
TfovaQtatoVf vneQfiaaiai S* dXiHvtti, Idem y. 94: Ti 
yaq uixQov iatlv aQtatov. ~ voifaat Si x. r.A. An* 
tecedentium repetitio quaedafh . Bene Hejmhis affert 
Pyth. IX, 135 (ibique int^rprr.): *0 Si xaiQog ofioitog 
navTog Sxh xoQvtfdv. Adde Hts. Opp. et D. y. 639 ; 
KuiQog S* iTti naaiv oQia^pg* Menandr^ sententt sin- f 
1 454 OATMniONIKAI IT 

goll. (Mondce p. 323) ▼. 2.13tKeclov to xtuQtt3'Met- 
tOQ lUSivat fUTQov. AnthQL Falat, IXy.ixxJXSXj 6 (A- 
gatiiias scholasftiotts) z- Kui^ S* Za&v viiuw so nQemf^ 
AnthoL Palat. T. II. p. 922. Epigr. CCYiy 2 (Incettus): 
KcuqS navroc nQoaeni^ xald^ oolU, de hujus loci auctote 
•chol. Hippol. Eurip. V. 263 (Matth.) • . Alla congessit 
Valcken. ad Eurip. L cit. p. 168. Lips. Noster itaque a 
familise Xenophonteae laude ulteriore se reypcat, ne invi'- 
diam t«diumque audientiiun creet, coII.Pyth.1, 157 sqq.— 
iyw di tSios^iv xoiv^ aTaXei^» ScholL v. 69. cst 
tSiOg idem, quod ovx aiXoTQiog, aXk* oixmg. Hepu et 
Bockh. : Privato consilio^ ad privatas laudes celebrandasj 
privatcB laudrpoesin appUcans. Imino Xdiogf sicontule- 
riui. cum ivxoiViS* erit: Res meas 'Curatums^ non aUenas, 
Ucetprivatas, colL Ncm. VI, 55: *7(9ra vavaroXiovtBg 
iyxdfua, suas^ proprias laudes. Yerum nec hoc tole- 
rari pdStse patet . Aliorum causa Corinthum yenerat, non 
sua. Restat^ ut tStog positum putes consiiio mere anti- 
thetico. Est enim potissimum iif xoivig* Hiiicempha- 
seol gratia P. lusu poetioo opponit tSi/ogf quod per se 
abesse poterat. Eandem aliorum sententiam yideo» Bo- 
thius: ,p[ch so im Einzelschiff segle deixFlotte zu.^^ 
' Thierscblus: ^^Hiermit nereitet er den Uebergang auf das 
Allgemeine^ der Stadt Riihmliche yor^ auf die Heldensa- 
ge^ dieer, alleia oderciin Einzelner in dieGemein- 
de gesand^ gleichsafai aus der Fremde herbeigerufen, wle 
nach Homer dem Sanger geschieht^ yerkiindigen soli.^^ 
N09, solius^Xenophontis causa adsum, sed Corinthionmf 
quorum antiquitatis laudem nunc aggrediar. ~ iv xo i" 
V J. In re adpublicum pertinente, sc. ob Corinthiorum ,« OLY^MfjA ma 465 eivHatem» *) Bockhius: ^,Th re^efiaifcidfl|yidJieiiin t>er« 
tmente, qualis est 01;^Qipica victoria «^ Ita contextus ma- 
zimopere tiirbatur. • Op^ohh enim P. ves Xenophontis et 
Cortndiionmi. ' Aliis iv^ tcoLvm est^pro 6«V xotvoPj coll.. 
Both. Thiersch. modo laudatis. Hofc ii elegeris, fadfe^ 
placeHt Thierschii iilud : In di ^ Gemein de. Aliis erit: 
jid rem, qube puhlicam specfat, trdi^t^ndam. Ego iv' 
proprle sumo» Poslremo Heynius miriHce^constmit ya^ 
ovmf iv TtoiviH (^xohVitiQ) y . commanicatft • mm CorinthUs 
lattdeypablice. — araXsig. Profectas: SchoL vet. v. 
69: IlQOXQi&dq. Melius rec. ihidem: tla^Qayevofie" 
vog* Noii enim de xtii^one cogilare, qmm ariXkea&M • 
cura derivatis latiorem proficiscendi vim admittat'. Nem»' 
nij 27: ""Ev nayy.Qariov atoltlo. Soph. Ai^ v. 319: Tot;* 
xm yaQ ovvtK iatalrpf^ uhi scholL : ^lhoQei&ff». Eu- 
rip. Med. v. 663 : Tt S^ ofirpaXbv yijg ^antfoSbfV iara^ 
Xijg; Ubi alii Ixdvug legunt. HeL v. 1527: 'ftrov Ji^ 
hg Ttatg nQog &dhxaaav iatdXri. Herc.f. v. 107: ^Ymi^ 
QOfa fukad-Qa Kal y^Qaut Sifivi,\ dfj^rfl fidxtQOig^EQBtr' 
afitt &ifA^vog^ ia ralijv lijkifj^cov yom dohSag*'^) Adde 
ind. iEurip.Barnes. et Sdbneider. L. gr,*) Alu deindeTO- 

6) Pylh. IX, .165: To '/ iv Iwta nBTiovaftiror ev, ben§ faC' 
tum in re, (fttae publicum spectat . Fragm. inc. VTI (Hey- 
ne T. III. p. 84. Bockh. T. III. p. 669): To ko^vov xt? 
ImtbiV tV tvdin ti&tlg, civiiatent aliquis cioium in tran' 
quillitate eotlocans , Ad rb itoivhv .cfr. Schneid. L. g. v. 

voirog, 

7) Cf. KuUer: De virhis Graecorum mediis p. .59 sq^I-f '^hi 
plura exempla huc Vaoientia congesta lunt . 

8) Similiter povoajoXo^ et -i^iaioiog. Eurip. Alc. t. 420 : Mo^ 
viatoXog re fMjgog, ubi conL Motik. et W^stem. ^ctchjl. 4 4$^ OATMniONIKAI ir* cif artii^ •'cj^^qifiD, a naviglitiQne petjtum « M gp i can t rt r . 
Qiipd si er Fjrtt^ II^ 1 1^, JNem. VI^ 55. adstruere y(h 
limt^ ^aot meo judicio, Sjj^9PWf enim (Pjtlu II) a 
poeta Th^bapo ncm aliter peti poteraot, quam itinero 
maritimo s, vero s* ficto. Deiii<jb Nem, YL in laude 
fiMniliie Aegipetica^ .res Davales Aegiuetarum yerls&Inie 
dictipnem Ijitam tr(^cam wppeditabaut, coll« il)id*Di$$e- 
juo.Explicc;^ fuJj^li^ .Adde Olyoip. V^, 24« ibic^ue nott^ 
p. 242. Sed Qlymp. VI, 37-, aTtiir^ vectus poeta in Ar- 
cadiam proficisci .se fingit. — ftiJTiy re yaQp^v^ 
ScboL vet.,v^ 69; 'YfiWi<r(av. Kectius prsesens reddit 
acboL vet. ibid.j- cogente ra. Dictione vulgari futurum 
(yaQvam^ ifiv^ffoivy elegisset. Sed relicto )usto dicendi 
.genere aTteXiig, inq^^uii y yaqviov tu Deinde fn^Tiv illiw 
stpaiit Sis]q;>bus et Medea. Supra (v. 21) simili laude 
CDrintbips dig^averat. Ibi verominus a^vum urbismy- 
tbicum spectaLatur^ quam histoficum, excepta frenoruiu 
iavc^tione * ^) Hqc loco urbis quasi incunabula repetim-* 

SuppT/ y. 491 (Well.): Mo^ffii^ (^ w/ hftoaxokog ^i^k^ 
Honii. DiOByt. IV, i6o: ^'JSanofuith n^ ^^fi^, m^ o/i6atolog. 
XXXIII, 236: Noov ilx^ ofiiinoXthf, XLIV, 96: ' dfAoazolog 
ffis Kadfua, XLVIII» 639: Kal wxirii tpiXottjfioq "hfioaiolo^ 
4auy iQfatatr. Idem Cpnv. Evaog, Joh. IV, 189 : * OfioaioXop 
(oiiiop odtvoii',) 
9) AeqaaliUli totia» loci (▼▼. 21-* 33) bene quidem consale- 

t retur » si remota ArcQorum inventione Bellerophontea aliad 

* 

Corinthioram circa rem ▼ehiculariam inventum exiroium ex 
aevo histonco notari posset. Sed tala inventum roe nnnc 
latet, quod Ginarothio quoque V. celeberr. accidisse video 
in libro: Die Wagen und Fahrwerke der Grie- 
ehen und Rdmer etc T. I. p, i— 21»f uhi deinveatori- 
buatrei ▼ehieulariae agitiir. 


inlv y» 73« r^oi^det «i4if^;,Y« 74« cqU, Horm. ad Vig. p, 
841. Similiier apud I^Qstsmm fiiv^Ta, coll, ind« Bockb* 
et Hecouad Yig« p« 83i6. 93^ Toti vero sexttentiae, 
quae du^us membris comtat, respondet ra SL Oppo^ 
nu&tur emm prudentia (Si$yphi Medeaeque) et for^tudo 
(Gla^cLet Belierophontis) • -^* JSlavcpov n%>xv6ja^ 
tov naXaft.ais. Ppst^iores yoce^ ad prudentiant ber; 
rois trabL nota re$ * Repugnat jiecXaiiia$g, quod aliqua^ 
Sisypbi fabricam indicare yidetur. £t concinit ApoUodf 
I^ 9i ^: JSiav^o^ Si jiioj^v ^riaiot^ *'£(fVQav riff.vpv 
hyQiuvffV KoQiv&oVf yaful Msqot^iv rriv ^jlrXavto^ 
Adde quos citat Volcker? Die Mytbologie des lapetischen 
Ge^cblecl^tes ^c. p. 122. not. 50, Idem Istbmia condi-^. 
ditFragm. Epin. I (Heyne T. m. p.7. B6c^b.T.nr; 
p. 558), Paua. U, 1, 3. Vblck. 1. cit.vp. 134. not, 59« 
Alia de Sisjrpbo acule ^picantur Welck. in Schwenck. 
Etym, mytfa. Andeyt. p. 3511. et V&lck. 1. c. p. 241. ~. 
Medea? deinde prudentiain in servatis. Argonautis po-f 
n^ coll. Pyth. IV, 375 sq. Eademque fatidica fiiit ibid. 
V. 15 sq. 100 sq. — ydfiov. Cf. Pyth. IV, 387 sq. 395 
«q. De Gorintho Medeas regno y. schoU. v. 74. — Ta 
SL Haec particula Olymp» IX, 143. opponinir antece- 
dentibus, nec ta preBmisso nec fiev. Scholl. y. 7*8. yivn 
mirlfice supplent. Melius ad sensiim schol. rec. v. 78: ' 
Kai xara rb eregov ueQog, TJyovv xal xara rov Tiole^ 
fiov Si. — Tiori. A parte poetae dicturn, ut Olymp. 

.VII,p.272. Addead v. J24 iv dXxa. Genio Pindarico 

convenienter cum remotjs^. t. t. jungUnt scholl. v. 78. 
81,, ut $it Jortiter secare pugnaram Jimem. Alii constrvunt 
70^ d^ . . iv dXxa: Ab aliera parie in pugua^ in Kiimr- 458 OATMIHONXKAI ir 

. pfeti deirScMBclliyflgpJfieatifafciffj (Sdmelder. L. ' 
gr, V^ tt^)'tl6n salis 'demonfetrato.'**) Etlogjcani anfi- 
thesio creat hon iv laXxu, sed imlVersa sententia. Schol. rec. 
^i 2B. jungit iv rcXx^ iSoxrjaav, ut sit' puto rj^iartvsta'. — 
iSoxrjffav. Significari" videtiil* fama, qaa Ivoes de- 
inde laudati florebant. Neque tamen ut alibi abestple- 
onasmi quEcdam species, in hoc rerbo passim ol»via. — 
ftttxccv rifiriiv riXos. Sdlol. rec. v. TBj^^/sivto 
t^ov. Diligeotim ad 'tropuhi> attendamtts, qni est in 
verbo ,TiftVetv. Heynio Cst pughm mmmam contlitntrt, 
cslore. petito s. 9 judicto, s. ab aratione, s. a navigatio- 
ne, s. a cursu, ut dicatur secare mare, viam . BiJddiius: 
jjPugnarum conficere exituM [ezitum eanim quasi secaudo 
fecer^}, a gladio sumta dictione, coli. Eurip. 5etad.T. 
7B0 ; MiXXa tag naTpttoTtSo^ yaq, MilXm rtepl Torv So- ■ 
ficaVi''IxiTag V!iilSe;(&eig, KivSwov noXtu tsfUar atSa^al' : 
Sed vides, eo ipso loco non sermonem esse de confieienJii 
prceliis, sed de committendis, coU. Markl. ad SuppL v. 13I3 
(Matlli.) Lips. p. SOO. Jam duplex aperltur Interpretandi .OLYMPIA .XIII 4Sp 

Tk/'Prteae^t teav^uio (yj!^«(a9^ypni/ia ,edere, i. 
t.:praiiari, cofl, Enrip, SiqtpL V. 1213: 'iii 3' av Sioi^ 
^g iHfi^ut xtA v^iiatjs (f6vo,r., .colL ibid. Markl. 
Sopb. AL V..55: "i^xsipa noAoxf^bw ipovpv, coll. ibidi- 
Hiisgr,.«t MarklK ad Etir. ^uppL.L c Vel pro|irie 8u->, 
qiitilur ft^m, llabtnitte "sc, quod' secari possit,' corput, 
dorsum etc. Nonfl. J5ionys. XXII, 210 : ^tiiav tf'.«i'*a 
xat eyd-a naltudiv^Vov axuxr/V, ^TttvoftevTje i^ovt vwt» 
SttTfiayt djiioriJTog. Eodem pertMet homeiicum 
KioXi/wio ftJya atofta II.X,8. £t hoc eligendum vide- 
tnr. UK enim Tic.aliquis.multoxeliquisvalidiorfortior- 
que m hostimn glofaum irmit, eumque disjicit y bene di- 
Qtur ipse globus S9(«i^ij.iionbabita ratioce occisomm sia- 
gnlorum, quibus const9t.gIobu9. Adde Scfaneid. I* gr.^ 
qot n^tapboram a nayi nndas- secante petitam putat coUt 
Oljmp, Xn, 8. f») — 'Ekdvav xofii^ovTis. SciioL 11) Nminem pnla offendet ttiot ■ppoiitam, qwtil qtuin. ifc«- 
toricj cinniiQlocutione Tariii Bonunibui adhiberi mInIi ■- 
fcerini docuimui ad.Olymp. II, 33- 57' p- S3- 94> ^*" *^ 
qnoque Findarica. V. loS. b. carm.: natfwtdiaio ft^- 
Mnite. aond Noitrales: Den gauEen VerUar der 
che. Pjlh. I, 15?: ir«iiir W- 
■ema (ma/fn?). U& fV.S: n tt^r^ (^ t » 46Q OATMniOKtKAt ir. 

rec. T. 7Br Zijrovpriig KofiiffM&Hu Vet v. 81: 'ijtofc 

lovro &ifMofMiaa(f&M. Tiim: VB[, 40: SaP&iS MsM4f 
ifeifia^a' xoftiaaL Eiirip. Ipbig^ A^.T. 754: ^Aff}^ • • • 
rav rmv aid-i^i Suraeh Jioaxovqwv 'EXivodt ^Eh IlQia* 
/wv xofiiaai d'i%biyv Eig ySv 'EkXiuda>9oQi^POig*d^ 
aniai xai Xoyx^ig ^ijiai^, 'Sod^HOjijU^iav -pro xiffdffm 
SuppL r. 495. ibique Markl. — Corinthios od Trenam 
utvimqiie pugnasse^ testatur quoqueSimonidea scholiasta» 
vet. V. 78 ( coir. ibfd. Bockh. ) : Tovro di rail^wam^ 
^S €mr KoQv»{Hauftv ov ftaviu th^IXtov, oidt JMdot 
afKpovi^ig yctQ ai>fi(ic^$ ^jf^f^^ «^qua» fiioetia^ Gorintluos 
oilendlsse ^dicunfur, coH; Bookh.' aid* schol. dt. not. 4. -^ 
atjpetBQov natQog, Sai (sdiojv-tec v. 78. colL OC 
IX, 118. p. 357) avi, SchoL:iir JBtlleQoq:avrov. 1$ 
enim in Lyciam mlgriaverskt • Vct v; 86; altius astefn* 
dens de Sisypba oiale cogitatv AIii'niinus benti Voc! 
u^kr. Sarpedonem quoque ^iesse putabunt praeter Glau- 
cum, quum Belleropbontis filia Laodamia Sarpedonem 
edldrfit II. VI5 197sqq. De Glauci origine v. scholl. Bd^h. 
Vblck.l. c.p. 116. — -^ ^a&vv xXaQov xat (leya^ 
Qov. Profuudam hereditatem et domnm . Nonn. Dion. 
XX, 120: Kal (liyaQov naxQ^aov Ofiov xal xXiJQOV ia- 
aag. Nic. Tber. (Scbneider. p. 3): KXijQ(xv TtavQmov. 
De V. ^a&vg cum corappsitis v. Spanb. ad Callim. ApolL 
V. 65. Blomf. Gloss.. Aesch. Prom. v. 67 3 (p. 135. lips.), 
uU in quibusdam .adversanl^s habebit doctus Britannus. 
Adde Schaeider. L. g. B. x. est profundas^ ahaSy ma- 
gnas opes* Callim. Cer. v. 114: Bad%v oJxov (laUtam 
Temfamiliarem). Tyrt. III, 6: nXovroiri ^a&vov. SopL 
AL V. 130: MaxQov nXovrov /fd&eu Lycophr. v. 983: 
Sa&uav X.a}viccg TtayxXijQiav , ubi vero propriam vocis I 

ViOL.YM.PIA.Xar 46l 

Sortemy hereditatem^' optsS Db v. tfr« SpanL ad Caliim* 
DeL V. S81. p. 5$6. Pallvy. lAS^^^f 7.^1* Japobs. ad An-* 
thpl Qnec lips. T. VII. p. 169.. ^qhiwicL L. g. v. xXij^ 
fog. Aesdu Pers. v. 866.(WeU.)f KXnQOV ""loviov* A- 
poll. ^pd. I, 16i :! .KXiJQov *A(f€tSdvut(xv. CalUm. PalL 
V. 142s /tcafo^ xA^ov. Opp- H§1^ IV^.Si^^ Iloaet^d^ 
wog ivi xXifQotau Anthol. Palat. .T..IL p* 749. l^plgr. 
Vn^ B (Aristodes): IlaVTifnf &aXXoi^ zXaQo^. Eurip, He- 
racL v; Z2: MaQaStSva xcA avyxKi}Q09f x^^^ ^ fie^ 
yaQQym Strabo YIII^ 6: 'Yfto Si ry HitQrpnf to 2unj* 
fei€V kni>Vy leQOV XLVog tj ^fiaOhXBiovy Xsvxto XiS-ff 
it&^filfuvov , SiaawJ^av eQimux^ ovx oKiya. Acrocorhi^ 
tfaum primomm Corinthi regum sed^m fuisse , probabUe^ 
unde fbrsaa'CorIntbi ista denominatio: ^daxu IleiQavccg 
V. 85. 'y . quippe vno jp xoqv^ Pirene fons fuit Strab. 
L c. > I2> ^mSXitet Pa%vnkovtoq el pa&vxtittvo^. £urip. firagm. Creipll. 
IV, I: Eifppfn Pa&vnXovxB. Nonn. Dion. I, 354: Sa&VTtXov^ 
T^ naQanolvri. H, 68? CcoU. XI, 3oV XXVI, 169) s Bd&V- 
nXovtoun tinaXXotq. XI, l? (XII, 126: Ba&wntavc^^ti&Qfifii 
BadvnXo^ii^ Qiid^gt^. XV, l53: Ba&vnXovtoio &aXaa(ni^ 
XVII, 37« Ba&vnXoirff nitf^k XXIX, 59- Bu&vnXovtov fic^ 
odrioi. XXXV, 045 ; BadvnXovToiq ovdgoig. XLIII, 446 ; Ba^ 
S-mlovxov.ninafuno. AnthoL Palat. T. II. p. 636. £p/gr. 
IX, % (GrioagorAs); Ba&vnXovtov xgadliig. Ibid. X, kxxiVj i 
(Panlii» Silentiarias) ; Ba&vwieavoio rvxni' 46» OATMniON'IKAI./ir 

,V.. 89— i3a. 

Belleropkon post Multos labores Minervee ope rega- 
sum domuii, eoque veclus muTta Jortiter gessii * Corin- 
rhios Bellerophonte non aliter glorllitos putes quam QaiH 
cuni Lycium, Bcllerophontis posterum, IL VI, 155 sqq, 
Fuit enim ejus historia miraadis referta Homenqiie car- 
minibus magnbpere celebrata • Causara magis reconditisn 
non requiro. De Pegaso v. Creuzer. MythoL .l*, HI. p, 
287. T. IV. p. 55. ' Tliorlac. Proluss. et opusc. acadd. T. 
IV. p. 65 sq. Inprimis vero Bbttiger. Vasengem. I,- L 
p. 110 sq. Schwenqk. Etylnolog. mythoL Andeut. p.204. 
Vblcker. Mylholbgie des japet. Geschlechtes etc. p. 184. 
89. 90., qui auctor acu^ argumentis non infirmis docere 
videtur, esse Pegasum maris et navigationis sigomn. 
Prima Corinthlorum itinera maritima , qua A^iam mkuH 
rem" petebant, summce mythi inesse videntur, qui B«lIeo 
/^rophontem Pegasumque celebrat. Pindarus vero v. 27. 
89. maximopere de prlma equi apud Corinthios doniatione 
cogitasse videtur, coll. tamen Vblckero 1. .c, p. 123. 144. 
15^ 158.— Tag otpiwS^o^ viov nort roqyopog* 
Matris ( Gorgonis - Libjrcae ) nomen apponens FindL 
iterum ostendit, quem sensum Pegasi bi^toriaB ihesse 
velit. Ex Libya enim eqiii Graecorum profecti cre- 
debantur . Sed v. de his Vblckerum 1. c. ind. p. 395. — 
ri ^oXX* . • €7ta&€V. Cf. ad dictionem Olywp» U, 
15. p.78. — afi(pl xgovvbigy Pirencs, coll. schoH. v. 
89. 9 !• Aqua abundantem hunc fontem narrat StrAo L c 
Kosta: vero de majoribus fluviis verba faciens plurali 
ibntlumutitur,01ymp. 111^2^. Isthm.VI, 33. colLPytli.1, 
42. — ^iv^aL no&itav. E Coriathiorum narratioiie OLY.VWIA XIII 463 

Bdleropbon opns ba)nv;^e Pegaso videtur ad tria ista pe- 

Ticida obeunda v^ 124—129. Et.vide^ne obhcec ipsa 

B^erophoBtis Pegasique alati mythua ooaluerit. Aliam 

itineris Bellerophontei trausam hal^et Homerus 1. c, taceos 

de Pegaso. V^ dehis aliter seutientem Volck. L c. pp 

.187 sqq. -j- nglpf^ • • .vnag. Praeoccupdt sequentta 

Noster, summatim narrans, quae deinde fiisius tr^ictat. — 

V7t uf. £ somnio (ejus) statim fnit expergefactio . Ahdt- 

tractum pro concceto iyQijyoQ(og* Statim expergefaoim 

esU coll- V, 102 {ava . : TioSi). Bockhius: j^Ex.somnio 

autem statim tiera erat resJ^ Non aliter Bothius etThieiv 

schiusj colL achol. rec. y. 89 (tfv ti Socig ^evrixa iy, roS 

OifiiQOV ip t£ <paV6Q<S) et vet. ibid. Hoc repugnat yo- 

cis naturae, de qiia' v. , quae ex Graecis congessit Blom£ 

Glossar. Aesch. Prom. v. 595 (Lips. p. 125) • Est enim 

inaQ status hOminis somno oppositusj nequaquam id^ quod 

nostratibus est Wirklichkeit. — Ja/iai(f natQu 

Neptuna patri • Bdlerophontis patrem N^tunujji quidam 

tradiderant, coll, schoLrec. v. 99- Bockh. Explicc. p. 2f8^ 

Yblck. 1. c« p. 131. 184 sq. DeNeptuno Sap,aiu} v. Bbckh. 

Creuz^. Mythol. T. IV. p. 304, Adde de l7i7zi(f schoU. 

et Creuz. 1. e. T. U. p. 598. Schwenck. etymol. mjthpL 

Andeut. p. 187. — &v(ov ravQOV. Boyem mactatum 

ob Agaues Thebanae sommum narrat Nonn. Dion. 'XLIV^ 

84 sqq. — agyavTa. Ambigunt de notione vocis . .E- 

go vulgarem (albufti bevem) retlneo . Diis enim superio*^ 

ribus.sacra fieban^ post somnia aique ob somnia^ coll.Qaff " 

saub. ad Theophr. Cha^act. XVJ. p. } 85 (Fiscli.) . — ^p i^ / * 

fQi dii^ov. SchoL rec v. 99: "Ori^ ry alrj&ii^ BilXsM 

QOffoitnjg IIoouBivQ^ 7j;v, viog, Soxm dv<u JTlav^ov. Aa 

talia sacerdotes quoque requirebant ? CoIL Evang. Mattb» < 458 O A TM ai O NI-KAI ir 

pi^eh der^chtttchi^ fig^ifte (Sdmeider. K ^ 

gr. v: aA;t^)'ti6n satxs 'demonStrato.'**») Etlogicam anti- 
tbesin creat non iv alxur sed uMversa sententia. SchoL rec 
Vi 38. fungit iv rdx^ iSoxTjaav, ut stt- puto 7]QicrTev&ttif. — 
i86xf](Jav, Significarf videtiiir fama, qua hilroes de- 
inde laudati florebant. Ne<pie taihen ut alibi abest'ple- 
onasmi qua^dam species,<in hoc rerbo passim obvia. -^ 
fiikxav tiitrkiv rHog. Schol. tec. v. 79:^Exet.P ro 
l§it%ov. Diligentius ad tropuhii attendamus, qni cst in 

r 

vthrho itifivuv. Heynio est pnghm mmmam cmsiiiwre, 
colore. petito s. ^ judicio, s. ab arationCj s. a navigatio- 
ne^ s. a pursu^ ut dicatur secaremare, viam. Bbddiius: 
^yPugnarum conficere exitnm [exitum earum quasi secando 
facer(^]^ a gladio sumta dictione^ coU. Eurip. ^eracL v. 
liO: Mikla) rag narQKaTiSog yag, Mikla} fugl tSv 80-^ 
^v/Iy.iTaQ VTtdSex&eigf KivSwov noXifo TSfietv oiSaQta^ 
Sed vides, eo ipso loco non sermonem esse de conficiendis 
prcsliis, sed de committendis, colL Markl. ad Suppl. v. 1^12 
(Matth.) Lips. p. J200 • Jam duplex aperitur interpretandi 10) Thucyd, II, 84 '• ^Eg a^y liiy iM/tfiiva tgintad^ai uitiv vnh 

m 

iJig ta^axit^f robore suo uii^.u e. resisteren ConfT Eurip. 
Phdn. V. 42 1 (MaUh.): JSV^o»/iii^( i^ ahniif ovyvt* t^X&Ofiey 
ni{Jh ad roboris usum (pagpam) venimus. Inc. Bbes. v. 
929: ^tlttifiutovg ^ Alxag Hogvaoovt^, robur exsentntem, o«* 
tendentem^ coll. Pind. Isthm. III, ii5 i^Egyor iv Tndim «o- 
qvaaovta, opus (proelium) ihstruentem, Eur. Med. ▼. 266; 
rcvlj . . xajf^ t*'ii alHay, mala quoad robur^ con. Or. ▼. 
l3o5 : Ogaovg tig &lxtliy, Videy e c6ntextu solo talei signi* 
ficatuB penderc, ^ alibi alins erit, coli. ahni in ind. £a- 
rip. Bamea» OLY^MPIA .XIII 4^9 e^^ypr^ariy cofL. Eiiript SuppL v. }2XSit^Mi 9' w Swi^ 
iflS Offayia xak Y^4^(T9/ff ^oi^OiK, .coU* Ibld, Markl» 
Sepb. Al» V. .55: ^^^^xa^^^fi ao^e^itfy tpovQV^ colL.ibiii? 
Mtisgr, . et .Markl,. ad Eurv ^uppL.l. c. Vel proprie su-?^ 
qixtftWTuyj^ir^^ babentto sc, quod secari possit/ corpm, 
dqr^m etc Nouil. .Dionys. XXII, 210: ^euov S\£y/)-a 
^liASp&anahpSim^tfov axtaxiQV, SruvopLevriq f/bica itAxm 
S^iT,fiaye dfjioTfitog* Eodem pertinet homericum 
njoUfioio fiiyi^ . atOfia 0. X^ 8. Et hoc eligendum vide-' 
pt « . Ubi emm vii: , aliquis . multo jeliquis validior fortior-: 
que.in hostiuai globum irruit, eumque disjicit^ bene .di- 
citiir Ipse globus. s^^a^i^- non habita ratione occisorum sin-- 
gnlorum^ quibus consf^t globu». Adde Scbneid. h, gr.^ 
qui m^taphoram a navi nnda^^secantepetitam putat ooU> 
Oljrmp» XSIySi ^^) -^'Ekivav xofii^ovf^g. ScJ)q1> I|) Nemiiiem puto offendet tcXo; appositum, quod quf^ip^rhe- 
^rica e^vumlo.cutione variis aominibuA adhiberi aoleat» u- 
beriut docuimus ad«Olymp. II, 33« S?-* p* 83- 94* Jam cf. 
qaoque Findarica. V. io5' h, carm.: Uaqar tsXbvjup "JrQwy-r 
littTog, apad Nostrates : Den ganisen Verlauf der 
Sacbe, 8. die ganze Sacho. ?jXh. I, i57i JloXkwy ;reA- 
Qtna, mnltorttm fineSf exirema (mii/fa?). Isthm'. IV, 8 : 
JSvw -^cM ^atoy SUqxortai tb ^lov riXog , non vitae finem, 
•ed vitam» s. Ipsam, s. quatenui finfem habet nt alia • Bo^ 
rip. Or. V. 5oo: JUiqag dij noT uaxaip (mala) ngop^astcuf El. 
T. 1064: 'ilftH^d' ijJs /lot TT^ooft^^ov (prooemittm). Apoll. 
Bhod. I}$34: ^ovov tiXog, oiov irix^ (ca^em^ quomodo 
patrata fuerit). Ul%il99' H^ii^*. iti&Xov *£ictr6a6iV (cm* 
dem con^ctarum). ^ \ 466 OATMnip;NIKrAI, W 

^xoXssov ig aii^a. Oppian. HaL I, 476 : !^var mXncvg 
^HeQOQ. .Anthol. Palat. IX, cccxliii^ 2 (Archias) : 'jHeot- 
W x^A^ov iSu,vt(ipih}gi Ibid. T. II. p. 717. 18. EpigT' 
ccciii, 5 (incerius): Ovqovov .svQmreQvov e^cov inixeiae- 
vov cifiotg. GregQT. Naz. Opp. T. IL p. 145 : ^AeQoq ev 
XaY(yveqaiV. VisXon. Phaedr., 6. 2S:,*E7U rtS jov ovQa^ 
vov vdiToff ' §iniillirnum xevtfovtX ^mc^ve^aeris* IVonn* 
Dionysi Ul^ 35fl J; Al&eQog iftrcc^cj^ov aeQxa^MV xeveHvcu 
AdcieSthiieiderpX,s.et Jacobs. ad AnthoL CT^Lips. T.XIT. 
p. 186. y. ^evew^ De pectore; sinu, vehtre^ ^^^SPt ulnis 
terrsB inarisc[ue Vi ad Pyth. IV,, 46. 407. Nem. IX, 59- 
etc« Postremo qui dictionis nostras colprem ii i^e vestia^ 
ria petitum £utani^ .iis bcciirrent nrvxai, nrvxegi aVanrv- 
Xai, neQiTprvxai aetheris, solis etc., de quibiis v. ad P^th- 
yiy I8. ~ Ad Belierophontem Amazonidas, Chimaeram 
Solvjtnpsque interimente fcfn Voicki L c. p. 288 ^qq. — 
3(^aaif)n.(li(tpii,di avrio uoqov. C£ Heyn. Bockh. 
adl. Volclc.l. c. p. 239* noti Addo Opp. Cyneg. I, 211. 
Nonn. Dipnys. edi|:. Cun^ ind. y. Belleropht De tuniiilo 
BeUerophontae Lyqio confefatui' Q- Smyrn* X, 162; JIctQ' 
rifievjog xal ar^fia ieQaraiov BeXXeao<jf>6vTOVi Tta evl^ xv^ 
SakifiTjg Titt]viSog ayxo&^i ^eTQt^gi Chiraaera vero aram 
habuit in ea^qiii ten^a.Q. Smyrn. VHI, 107. — ^arva^ - 
Zrjifos aQxcciUh' Prossdpia Jot)is anii^Ud . Noun. Di- 
onys. XI, 290; Tiitte fioi oix ayoQSvegf ojwg ano y€i- 
Tovog^ISfjg ^Ev&aSe Si<pQOV ayoifUf xal ctQX(sirig amo 
(parvijg TQciiov eig ai xofu^ov enovQavioiv yiyog *in^ 
ntav^ Idem ibid. Ill, 219.* L4f/(^£i;s "/(Ji^g. XXV, 535: 
'AQxaifjV vneSvaaro rp(oXaSa x^itjv» XXXV IH, 414^ 
*jiQ;(aitj' vvaarj^ XL, 87 : riQoyv 'YSaqnrig. XLIV, 145 ; 
riQ(av Ki,&aiQ(av. Antiqultatem pro divinitate posltam 

OLYitfPIA Xlll 1 467 

palDy.colU dd 01yipp..|II) 54^'.pag. 155. ~ SBjfb^taii 
Orpb. jii.&, v^. 13,: Ksifovg fd» afMififttot^ diog dlxo* 
Xm^aPT€e'8i^avT0. r • Revocat se. ab ulteriore digressione^ gentisqne Oli«» 
gstbidanim^.ex' qua Thessali et vXehopho^tis -erat fami-^ 
lia^ viotorias mvmQta^y ^deos pia vota pro aliiS eonim de^ 
corlbiis futuro. tem{k>reiadt^eeBdis'. Deiu perglt in vio-' 
toriis eoriindein laiidandis ,i ^ddjlis preeibtis pro illorum* 
uicobumtate. Ifii S* ^i ti A. De jtisto jactllortiifi suo- 
rum usiii Np^ter 'videatur Pjrtib ,Iy 83 t^qqi- Nem. Iflj 
45 sqq, VIX, i03 sqq.r iEleVOcat Se b. I. ft digression^ 
sua^ locc; citt. a vero i;e uDii' abeixatlirum spondet.^ 
Schij. vet. Yk 133 i viej^f Siy Sriov x^ m^iTtoXoyBtp 
otQl aXliap.,xal ixtqanijfvcu rov-nQoxnfiivov. 'Adde id; 
ibid. el xec. — tv.&vv dxoifTiov livxa ^ofifiOv* 
Me decet (^fd di x^h ^^^^ • • *9 ^^ t^V • « y rechim 
mistiUum ifitbinem mitterery^ L e* recta scoptnn pettre. 
Opponitilr na^ Monov. De V* qofi^oi c^« lehG^L et 
SehneidL L. gi*^ta noXXa fiiltu* Muttaitta iela^ 
qubrum^etnplum dedetat io epopoeia antecedente^ — 
'^aQfvvs^^i Schol.v^ V» 133 S ^laxPQSi ^^^^f Closs. 
t* l3.5t Jtifg^iav, i^el8tm £st h^ Verbtun pfo co&textu 
fortiter tenete^ mOverC^ vibrttrd. Eurip. HippoL V. 1270^ 
SvfinctvtiaP Si fiaadfiiSot T4ficpVi KimQi^ rwvSe fiova . 
' XQccTvveig^ Incert. auctor hjmiii in Apoll. v« Sk6 (Aliacr. 
Fisch. p. 257. ed. II): To fiiloQ tpiQB xQatvvkxvs Em- 
pe^ocL V4 267 .(Sttirz. p« 5^6) t '!A^d xQatirviJv. Orpb, 

30 * . * y^- 468 OATMniOUlKAI ir 

bjum. III) 1 1 (Hcnn.) : Vnry»^ ^ai^Tfe y^tiovei: L^VHI, 

8: OttlX^ TCQCttVVBlS» LXIV,;-85 ZcoUfV oHjXtt XQOTVVtt' 

tXXXVIIj 1: ^titwv ohjxa xQatifVBig* *') Similiter 
xov(fi^€tv. Eurip* Suppl. y. 1051: AIwqj}^ xov^i^io. 
El. v; 865: ni^Sfjfia ^ov^^f^^^y Deinde apud Non- 
num iXaipQiZuv SBS^issime n — Moioavg yaQ ayXao-- 
^Qovo^g ixtav^OXhyav&^iSutaiv r' ifiav ini- 
xovQog. Sappb. (Volg.) Fragm. XXXI, 1-: ^Q /^ao- 
&fava Moioa. Deinde ifcixovQog paula aliter accipien- 
dum jfixta Musas, aliler yuKta^Oligsethidas. Primo loco 
erit minisieTy inriQiTijg (schoL vet. v. 136« coU.»ad^L 
VI, 153. pag. ^6. not), seeundo adjntorj /3ofj&6g, acboL 
rec, v« 137«, ubi bene additur: Bofi&€ia yicQ wv aya^ 
&'£v,€Qy(trv ra inri ovx iwwa tov Xomov Xf)dipf ctvtiSr 
xataxavxrflcta&cum De boc adjumento v. Oljrmp» I^ 
177 sq. IX, 123 sqq. Cum ifiav Hejnius bene con— 
fert Nem. VI^ l^. Vix diversum. a ataXAg nostri 
carm. v. 69» — *Ia&fLoi rd r iv N%(iicu Qaod 
aiiinei facia earam /sihmia ei Nemeaj ut bene vidit 
Bockbius* Magis ambiguum est Nem. IV, 121«, nbi 'OA. et 
*Ja&fA* esse potest Olympia (Oljrmpiam) efec, vel (fnod at- 
iinei O* etc. — TtavQna ••* iaXov. Lectionem totius 
loci et aensum egregie constituit Hermannus. — ftav^ 
fif SjiBi* Isthm. VI, 87: 'JEV fiQaxiaraig. .-— a^^o*. 
Plurima eorum/acinora. Similem antitheain v. Pjrtb. 
Jj 167: HoXXciv miQara awravvaa^g iv/SQox^ — i^V^ I3) Kugtwaa&at^ est firmare, fortiier instmcri. Het. theog. 
V. 675: 'JSxagTwapTO <pilayyag. Antimaclias Fragm. LIII 
(Seli^eii]». p. 93): '£MaQwawto ^aXayyaf. Adde Sduieid. 
I4» g. V» Mogwpm. OLYMPIA Xin 469 

xov^ixu^ JSexagiet atidila, qaod oominode alKSSo 
poterat ob ki9e«{iiens aSiyhaaaa^ §aa. — Tir 9^ *J01vfi^ 
nia aixmv iovxtv tj^ri tiaff 04&€ lBl4j[&uim 
SehcL TcL: v; 144^ Elm yitq iv. a^j rifi vfofov ovri»* 
sflg 'Olvfintovixav. 6 S^ vovs' ra di iv ry*Okvf^ 
m^ avtwv vm9jTi]Qia ^ij^ i^ IhtxB^ n^oniqr^ai. iv toig 
tf/tftfoa&tw l6/oig. Miid £hx» est pro ioxBu Saiispum 
io dictnm est m^ea de Ofympiis eoram decortbni.. Her<* 
maimiis, cni cnm Hjeyma fibiiGnlosa oratb ^idetni^ to^ 
tiu8 loci sensum ita conqipii: Cqnam hthmiaiei Nknwat^ 
as OUgafihidaram victarias: Ofympieas qnidem, qtiipp^ 
omniam\Htdsiri$tinkis,* jam'pridem eislehtjatai oportehats 
futnras vero^ gaum ems, itdepti Jaerini^ dieamw Jam 
quis sibi peraiadeat, (Mig^tbidamm gentjs n^bjlisaimjV 
victorias' Olyiaapicas pmniiim sc. iHustrissimai» eo'tempo«- 
xe, quo Pindari boc carme^ fieba^ nondnm a poetis ca^ 
lebratas fiiisse?. Et florebat..Gorintbi JUoiff^ ^fvTtifoog 
(v« 31)y quam optimatibus inservisse admodiim probaSbt* 
le est «. Sed fiBbrictilosa qmbusdam videbilur partiwn car' 
inmi» sigmficatio 9 qusB quomodo ex b« .locp :removeiil^ 
possit^ noD yideo» - Fri^dam dices; nec aljter forsan 
poetBB nostri' populares senserunt« Vemnti. talia in No« 
stro passim occurrere, monstraTimns ad Olymp. XI, fin* 
pag. 425« Similia Tragici babent ( Aesch. Cboeph. v.. 
446. Agam. v. 818. Eurip. Androm. v. 411. 43il. 
892. SuppLv. 466. AIc.v. 971),possuntque rideri, utsiNo*- 
stratium quis medio carminis decursu logicum ita velit a«- 
gere: So viel bievon! Was aber das Andere be- 
tr ifft etc. .Yides, alialicuisse veteribus^ali^ nobI)>. Postremo 
vulgata interprelatio mplto fortiorem ac dilucidiorem anti- 
tlies^ spoGiem pr9 se '&i:t, quam Hermanni ratio op- 470 OATMfllOBHKAr IF 

ipimeatiB nm' fitci^ ei facietiia ifaiaruy. -^ve ^*. 
Senteiitia pQStnIante reposuit Socklu ^* pro^ 9*« Oppo- 
'nuntur ebim ra S* ^Ohvfinia airwv ^<p/<»Bfff) et «j- 
aofLtpa (fitiBrm)\ ^ aa^ig*, Tum enim DOti eniBtiii- 
eerta (fi|tnra), '8ed certa (prietcrita)* -^ vv^ Sl*. Op|)o- 
Ditur ^** aqt^oedeptibuaecrao^,, et ror\ .--*' ^i^ ^eft» ;"£ 
^fir V T i^io tfw NoHram est tperare^ Deiperficere • No- 
strates: ^er Menach doikt, -Gott .leBkt/^ - x Simonida 
IV, l;"^A'fron^ TiAo^iftfa Zsifg.^i./iBi^jwiog Ileah 
TMtf Soa^^^ioTif 7ud fi&fiii tS^tf? ^a^f f-f X)e ;<« /tt^y 
y. V^eTt p* 49I. colL ftid. Herm, p« &28, — 8aifi»if 
yBvi&liog. Dame tin^^lfpii? Gdl. ^hUL ▼• 148. 
Tum Jtipiler atque EnjaBttS loco quodamBiodQ inferio- 
M erunt/qnum Dffmon ille fbrtunam Oligssdiidarum 
nnivertim eonstituat, Jupiter Enyaliusqoe singula . Prs* 
etat {oTSSffi*' Joriana Otigiethidpram germ^atim spectatB, 
coll. sdioU. r. 148. etBoddir— ^ zf^lrovtr' ^EvvaXiif 
V ix80^Ofiev ftQaaativ. Jovi Enyalioqae hocper' 
Jieiendain petniitiemasy ei <faidem feUckds.iua siabilis 
-fiterif^Sdtiol^reLY. 148: -'Ort 6 fUv Zsvg' ncpe^f inf- 
'SqSv ts &S0P T6 otal^Okufima tovJwg isQa» wp Si 
Ssyo(piSvra od fMVOV q&XtjTfp^ jfeysv^dxn^ ipeunsff aUa 
itai ra noXsp^cci ayadw^ ^ m xov Oivofmov ncnrjg 
^iv Q^d^rjg xal fMJ^ix^v tijg ^OhvfATiiag. Bo^a h^Q ct 
V«ra, si exclus^ris, quae dtcta sunt de Jove deodrw^ ^ 
minuEBque rege, nec non de Marte, coIL tam^ .|i8, qu^ 
paulo inieriu^ ^xponentur. Primum optafuf 'XepophoDtf 
tlecus Olympicum niodo parto duplici iiiajuS) > rictoria (si 
placet) cunilis; deinde. gloria bellics^^ Vtr^of^qo^ CfxAor 
'tbio nostro nondum ohtigisse puto, cum fiant preces idem 
expetentes. Sed erunt, qui- Jevi» mbntitmem non ad QLYMTiA 'xht'' ir^ 
11, U il' Tufti coniitfe^dJiyittii' JoVr Xe1ri6phon, utpote 
ConnAius, Martf,' cmii faeritfBemcosus. raaiititfiie ibrlis*; 
Priorf deSToV^ tMyniptohiii' pVagside^^^^^^^ uiterpfetatiprii 
&vetcontextuscumantecedentibusjliec noii ^imflS colore' 
^tgravitate locus Olymp. l^Hl' P^g- 6^- cqB, Nera. X, 
SSsqcT. Postremoqui «quafitarfii ^ati^^ utruraque deum 
dd exoptatc^. decore olympico ct quldcfmt cunili inteUi^ 
^mixini j^xtant, 1i in ^uas; jiartesi yocabuht P^uskniam V, 
15, 4 (ii^ Olympia): ' Tiiq Si nqbq thv i/rf/SbW xaAov^* 
^€vov ^^o68qv, r^ fiiv ^AQmq 'TnniaVy r^' dft^^A&ifvag ^tn"' 
niagfa^og, Haic fomn ^arti Jovique 'Olympiorun? 
summo pra^sidi yota fecisse putandus Xenophon pro VKS^* 
toria cuhili. Cui opimoni quid obsiet/vixmyenio'. — 
De Eir^klio y. Ltebel. ad Archflbchum p. ^2. ^ ta S^ 
sc, yevofieva ccvra xaXa, Bbckhius :.'0<raa Si ra in ^ 
o(pQ. Ilabv, Sed erat pstendendura, mafta^ victorias 
non tantuni Argis/etc^ adeptam illara &xiiiliara, sed etiam 
Delphis.-^in b(pQv'i IldQvaaia. ^tlfrantem Pitr- 
nAsiumJ, -De hoc praepos. /^i 'significatu r. B!iratih.'Gr.' 
gr. mail p. 859. Indefinite'^ dlohmi pi*o v;r6.' fiabebam^ 
tur enim Pythia in conyalle belphica. Ceteriim supple 
ex antecedentibus. et sequentibus: MaQtvQtjaei' ofpQvg nccQ- 
vaaia etc.; — fi(afii>g ava| cumL Ahlwi uirare^na.; 
Fuit m summo Lycaeo Joyls^ ara Paus* VIII, 38, 5. * CiV 
Nera. n, 29: IlaQa fiiv vifJifiiSovTi^ IlaQVddM, coll/ 
ibid. Ahlw. Vel leges avda^cifVy imperans, sensu iioq' 
rautato, ut iQud Nostratium: iBine dominirend^ H8he, 
Qui avaaam (surgens) legunt, ^fierunt Neiit, VIII, 68. 
Qm locus nostro ideo vix gemiuus est, quooiam ibi aiksait^ ^ oi^TTMnipNjKA-i ir 

L, pi^. 10730r /Sfsijpr leQt|om aya^ata^ fides ob Neai« 
n, 29. — . ji^ajii^iciy t pjj«^4c^g ^^0.^« SchpU vet. 
y* 155. de ifgula Aej^ l|iteljig[t^^^v«f>fij *i ^^^^.y^ 

liu Aeaddarpm lacuSj colL P^us. XI« 39| 6« Fiut is^^ia 
media urbe ^pg|a%a.j(Pau4, Ibid.\ eliginirque arpoeta ye| 
relig\onia;ppratia^.yel,ob Aea,cea| m quibus Olig^t^danna 
unus vicis^ yij^et^r. — t^c^i^t^.yn M^vfi^ i:*/'^ 
Xti^. Erunt. qui cum scholL V..158. Aetnam urbeoi et 
Sjracusas eligafit, qu«^ urhs licet ^ Aetoao ipsi uon subjecta 
^lougi4<{UQ ^ectantibus sub^ ipso rpQnte atta videri pot»« 
i^t, Et fiiit Aetna SidliaD.fecundae fUfjumov Pyth. I, 58^ 
istorum sc montium prinQeps* Alii praeter Aetnam urbenx 
CKclusis Sjrracusis ununqi alterumve monti propius <)ppidum 
seqpirent • —v tp t.X6 q>ov* AUce. Nonn. Dionjs. III^ 17: 
'T^i^^fpio Toi/^oio. XXV, 300 s ^Aaxio^ v\piijo(poio» 
XXXII, 247 : ^AfQai^Koipoio 8ia nQrimvo^. XXXIV, 346 : 
Tti^o^ {nfjMq>oio. XXXV, 1 1 : 'A%qaiXofuv ink nvg^ 
r^. 221^ 'YyjiloipotCi ftQo oatso^. XXX VI|, 269: T- 
^jnklKpff xw\ xioQff* XLVIj 134: 'ABQaiXofutv ini nvQ^, 
ywp^ XLVIII, 716: "^YipiJJxpav ano T/tcu^fa. Idem 
Conv. Ev. Joh. XII, 67; MfjriQOQ vipiX6q>0M JSifoVp 
XIX, 213: ^AsQadotpu^ noQa x^Q^* , Colutb. v« 17: 'IT^ 
ip$l6(poiaiv iv ovQ^Oiv, Cogpata xnpixofiog et vipixaQijvog 
de iisdem locis. •— Ev/loia. Cf«Isthm. I, 80., ubi in«-. 
distincte ut nostro loeo a^tur de ludis istius insula? • 
NuUum eorum reliquis .magpopere emicuisse putabis • — 
fiaaaov* ij (os iSifisv» Sdiol. vet. v. 159: 3% nl^^ 
tf-oe xmv arttpavuv, tfijoht, 'itatitpsvyt t^ r^g o^nautg \ ft$rai^otf,X&r'.^ .;|^epi,.n, 36:.,3Ri.]*i /»&o*:^Y 
oov"..,iQ4^fHw 4ios„^fhifj CT «*!<»,, *W'y;9t.<r*ir,..4«n 

hat, Japiter pprfectot^^.fyf^ r^t}et^ifXiq^.dffn^.fif fortwfiuff^ 
fafandQfvf^ dakem^ H<eq degi w ^- JJPr tyn^- 
mioibuf., , Jam prJpMj, l^ft<fTa:) we »Qa,Qffi^f^ ap|e ^f^ 

(He^< P?fr 490) : ^Sl «ifft,;^T0M8 ^,.^«^^0*61 ^, 
fft,,mfK^ati^. Jai»..^^^n9|ipjH:.^f^b*^.^jB5u^^ 

*•», y¥?l?W>, V^9dex.hoq^ Mffrtmm '^(hsmfl¥fi^ .«ffft 
Ix »«,ij,<r<if.V' Iquuo ,9^ ydtan«l«^.ta«tolpgiaj9p (^^. , Si-^ 

*>w), »^le B»f«,,-<ppfl (^pubus Ss l<^<a3 cpnv)?«iU «ff, 
gnliinji ^ nippletur. ^Yi^gate T«^/f«<?)j,,<Iiia^^^l^wir 
(l^geQdo wg^c) dqfeq^tj.id petis^liD^ adifei^atur.j-.quo^ 
veibnm reiA. sen^p^.^fotim^fgotquidemiscio) aocu^ 
tivuiii Booiiiiis regit^ ii^bitirum nunquam • — - xp^^^a^i^ 
cty ixvBvaat ftoaiv. hevibas evadere pedibus. 
Fallnntur OKO judido^ quibus h, yerbum est enatare. Ah 
equis desumtum (Sdineider. L. gr.) sensu lato est declina- 
re, madere, nec raro j^^gjtwr fV"* omnis generis infortu- 
nio, eoll. usu Euripideo (ind. Bames.). Adde Gregor. 
Naz. (CSiristo patlente) Opp, T. 11. p. 261: 

Nai^ vcci xccxaJv niXayog r} TaZatv' (Marla) oqS 
TooovTOPf oaov /irjnoT* ixv^vaai naXiV. 

9 * 

_ • 

Eamqne aignificationem nostro loco admotam optime d&<- 
&ndit Pindari usus, qul carmina sua haud raro claudit 
preoes fundens pro incolumitate victorum, ooU. Olymp* * • 

YB?,»*!!, Vifi/tia,- • l^, yill, fin, jj^mque ista ict- 
comnibda (peric^) t^ eS50 potertint^ quas simt hmna* 
fiafeVittt communfa; AlKg ea piabeBunt, quse Oligi^diidis 
v^I Jtapelpiaebaiit V^lVm adefiaaf; -Ego nec dfisftmfe«*ti- 
SiuA 'tssG nec* distingtfi pbss^^jiidlco-. — at^iJ:' 'SchoL 
vet. V. 163: Amatfiqvg ctvTovg noku Nbn aliter Kfey- 
bSus BSckhiusqiie" let Iiic quidem-^Ioi^ ita'^tplifndns: 
^h^entia ethoMsqb aKirli^eHdtts <>/t^c^/Aid£ir 'ppfi- 
^aHBus, ' tttai' ^tes^e npn • plkii:6 ' $e6uris/^ Sed vide, ne 
(doU. usu Pind:)^ toci admbdtiitt-atnlngtt» in$it q^(i<tue 
Ol!gi3&thidarut$nipdiir^o^ q^ feHdtas consequi isolet. 
T^'^atti(^.'^i8(A^'h^ ircthis" coh«»- 

i&\ ''"(M f6c#iVd^> CQrintHlos^ ttahifiit, li sihji^Bcitttf Ver^: 
fstiit/f^eiOy td pltami trafistg^ty Kphoris JelicitaiisqwBin' 
ddlaniitat& orriati. — . tv^ftrv tn^nvtSv fXviitd^^J; 
T/^\i. Bvrvxioivi ' Pyih. 111:^150: Mprg* ivSatfioviag. 
h^i EvcpQoavftt^ /^ij^ey^; '■ Ftaginw^fec. CXn <Hejne T.* 

m. p.i34. mtW:y£imv^.ms^^^^ » • • • '\- • 'V • ».>«f— < #■ .. . r . ' i;, •.. !y! : > • I — iil I .;!il ) t 


.'1'. \'\xh ••'■'./• . '. /ji,\'.4 .;. .. .. M . 


4 » - »•'« .««•> .• ■'' »'Jl *i I» ^ ' t t »\- f » • > « 4 J f / ' . • , • V » K • * ^ \' " ; . . X . • . • ••V.;.- ,^ »>«\ jM\ 'U '. '*/-V*i-.^ V.. *■* } ' ••" •*'..'' ■ '-•-•^^^ ' ■ , .M%..«» ^*v.^ .... ^ . - ^X ;. , .• "'[ A\: .-<*.. -r.Wi- ♦ ■ ' I ^ -^'•- • .^. ^:v ;\ ^ :« ::*:> .: *» i j ' '.■ , ..V- . .* > .*>* '• .< ,i\ ^ -• I ' .» 

- '' ^ ^ OATMItromKAT tJ V ^ •' " • »» ^"' ' ••• ' ^v .; C, ' • ' ' ^ «' _,ui2SimxMf Pi!Ji;,QMENXQl ; » r w ' ' . *' . \- ! . ' ^ 'i.,'. .. . . 'i .*■.!.•••» 

I » 

-. . l • .>..... .^ .. -. ( 1 I ,1 f ,' • - : .,;J :.ii . 

qnd paraat. P^ipreoatiofiia causa sQbol. yet. y« Xi ^ntl 

larii oultu3f Oroh<i9iem-'Min. aplendidus^ iiaque ^n^aHk 
pperorum AtopiAi asqii^tim dpct^mFV^t^j cioU» ^itfiipr^^'^ 
Kajtpvaitov. uSiOiT ^\ haxotq^^A ''''^^^\< ^eC' i^idi^l 
^ TR 9<A^Kaf^iptawyS8t^a.h^hiQi^ ltSi't»)piS9dk gd^ 

^vulki reget^ ^Ui^Fxagm^iAc^^XIJP^HeyiieT. filvlfK 
|03u , Bockb. T. III, p. 631) ^VScfatieid. L, gr^ V. -Aiitt 
a^iidP,8eiiipeP€^inacctttk jungitur^tfoU^indd^ Q^odpi^^ 
iSar^dum . Ita: cuin isdholv rec, ihld. ^atj^^ et iiereerc a^qua^ 
li^^^d xixU. %^rtinelHt . SiniiM 2% ; , t^aeirV Ql..yi^ 
i6* Vulgare^b* verbnnr eMe delopis^d^ praesentia 'omatfo 
docu!nEiu9 ad Oljpipi IX^ 24. >aF6v p/'33l5. Seipde-Bochhii 
leotio Xiiey^oiaonf sensu vix commendartur. ~ 'x«^Jlil/!;ivu^ 
lo^.n(Schol* veU v*< %^. *Efyiyog Lfta^ ibin^ v^H^p^ C^ « 47* OATMniONIKAI lA' fiaiovg q^oQov vncftBlBig i^x^f ^XQ'^ ^ 'HjfcacXijg avxovg 
rjliv&€Q(aafV* Adde Boddu •— «r Xmaqag etc Con-» 
strue: ^Sl. X. /Siacr* ioi8. iU;r. ^Oqx» Ab eximioGratianmi 
cultu Orchomenio ips» Orchomenianim nomen trarere. 
AnthoL Palat. IX^ ncxxxyni, 1 (Incertus): Al xQfXg ^O^ 
^OfiBVov XaQiTBg ro XoetQov hBV^av. XH, cuxxi^ 1 
(Strato): U^evief fivO^i^V^h .^^^9i ^g^^ya&ai fiip M 
XaQireg, TQtaffal S' elal %aT ^O^ouevov, Nonn. Dion. 
Xlkji^: ''Ka\:'^^±iQ^ oV )toTe)uimi, 'OQxofUikv Mi- 
vvao. XXIV, 261. ^,,2a53rXLVn,459; XLvni, 
282: XoQiTidBg ' OQxofitvolo* XLII, 465: SSvXrjasv oXov 
zXiog .' OQxofjisvoJo f 'fflqupr[V apxpciHovaa fiiav Xuqiv, 
Hinc Eidem ibid. XLI, l49.Beroenrbse8t'Og;^o^ievQ$ X<e* 
qiTwv. Idem XIII, 95/Orcboinei:fEun Min. didt jfo^o^n>- 
9WV aXaog ^EQmTm» — naXai^yovtav Mivvav. C£ 
Qlj^pxXIII^ 7a* ' NottikDlonys. XU, :2fi6i: nUijacf&^ 
Imt' fid^Qa noXi^iaV^ h^ iniaxonot. JPr^sides». |deqi 
ffooi^cxondl apud No8trum,xolL iadd; .Soph. Antig. r. 
lliii P(vxi»i^ fpSfeyfUnm iniaxdm (Jacdie). -**-- avv 
y-uQ /y^lv etc*. UniwrssB sententiie yaid^ oogoatus est 
loicUft Orpbei bymn. LX (de Gratiis) r. 5 : • ; 8y 17 r o Sat 
n o ^.e^i^^ a L OvTC yaQ '^iXiov^ Taxn^ai tpkoysgy oun a^ 
Xfjvvg, Kal aoy^Hig>iQ9T^g.TB oktliQfcurifMOv AQainH- 
^tifi^g Jvxi^ 9 bvTe fiiov X&naQfjg niQ^naXXlB^o^ 
Vfini 'Yfiiiav 'X^f'^9 iyeiQ€i- iv^Qoavvag' fiiA^ 
Toto* SimiUjma de Diis uAiversim dooentur Pjrtb.I,?^ 
flqg..CDU« C^p.. HaL H^ 16 : Kmm Hdl tyivag nokvi^Qftag 
av&Qwnoiant Jwkav-ixMW^ nett^naatrv inupQoaivffv ivi* 
tfHcev.u^iLaoipog^itMcukDgy eX Ti^ga^Xabg av%}Q. 
'Bqnt^ «inguli istfmahrwiQnviit^ et yXvxiwv v. 7. Cet&^ 
Eiun «apientue, pulchntudiiiis ft- gbHa laodem pou^^^nlB O t YM P I A^' ilV 4Jf 

rklotis ratiDne memDrdtam susplcor. FVimam ai^ Asopl- , 
cbi dekteritatein agonfeticam trahes," coll. Olymp. Bty4*l.* 
pag. 340 sq. ^), alterahi ad pueri formositateoi, tertSam afl 
^riam ejus e victoria partam^ coll. d5hol. rec; v. I (de v, 
iyXJ): Il€Qupixvi}q ra ixTog xal wSo^fM ^oiv. — * oi;ra 
j€t(i i>^oi eto« Qaod nen sotummodo de moridUhns di- 
eavdvm est. ' Nnmtfne ipn Cdlites GratiU indigent J 
'VkjvixiSi Qmd? qmoi nec ipsi dii ^ '^ atfivSv Xa^ii 
rav aruQ. Eurip. Hel^ r. 1341: ^MfUfcA Xtx^^rsg/'^ 
xoiQaveovri. Agant^habent^ iiX ofifinovai». ' Mmus 
bene Grsed fiaaiXnfov<^i,' Suxxoa/iovaiv. Epularum enim 
etc dispositio ipsanon fuit Gratiarum, qim deinde rofUccg 
navrtav €Qyav iv oiQov^ dicit. -^ j^o^ot^^ ovre Scct- 
rag* Ut maxime tBqnva et yXvxia (v. 7) Deorum . Hinc 
Gratise ;|fo^o^oiol Eilrip. JPhon. v. 788. Hjrmn. bom. ni, 
^5 : ^HT nov rig XaQiriiinf Ssvq'* i^hf&eg, aiVs &eot(^c Ila- 
aiv ircuQi^ovifiv. -^ ;fpi;<TOTo|oy d-igiBvai nccQa 
Hv&i^ov 'AnoXXdova d-Qovovg* Delphisne consulue- 
rant Pythium Asopichi tutores^ ubi in Apollinis dextra por 
sitas Gratias refert schoL vet v. 16? Sed alibi quogue 
Pjthlus colebatur, OiympidBPau3.V^ )5; 3.^ AeginsB Nenu 
m, 122. ibique interprr., Athenis Phot. Lez. p. 408 (ed. 
Ups.). Quid? miodXegyrsspropeOrchome^um sitse A- 
pollo natiis erat ex narratione Bceotiorum^ atque oracula 
edebat^ coIL Miill. Gesch. T. I. p. 147. — aivaov ai^ 
fiovrt naTQfig u^vfinioio rifiav* Deorum honor 
personam induit, cum fuerint ipsi honorati. Simillima ly Foteram Olymp. cit. ta xiqfiw pro iif babere, quae iyvF- 
^ol et 00^0» Svdgeg conioqauntar . \ ^ « r- ' ♦ " 

. . . I H ' ,. • .. . » i • » « • 

_ _ _ lt'i ^ jii Fragm,t e^com. (Heyne T. III, ij. 65. •. Qockl^ T.; III. p* 
$60); . T^q^v /(uyviafiV . * n^iav . • vf^maofifv. Eurtp. .Or-^ 
v.^ 816 :\ IltnQi^ar %^Jf,m X^Q'^ (patrem). Soph. An^ 
V. 74.6 : !^^pr<«««> /ap ticg ifi&s UQJiig ai^f^; -Ibid. V. 

ristoteles): MvafioavvUg SvyarQiSi /koe ttvUw tff/Aero^ 
§^V<^V (piXioQU ^yiQag /ft/to/au^ Wcnm. Diony& XXXy 
2fl7 : 'Iknji0,i Jm-mxo^»^) De lidihme Vi Creuzi IfydiQL. 
TMmPwfct,>-lXs(|- 

, : .. V* 19 — ^* 

iCoinmendattir ' Gratiis Asopichi pompa briimiphaUs, 
cuius Honor et laetitia aS victoris quoque patreni , defun- 
ctiim pertinere dicifiirl yi vvv {taxt) ,cum Thiersch. et 
AhlwiVHerm/ranfv. Pluralem i^raxooL agnosctint scixoVL. 
rec V. 19- vet. vi SO. Ceterum £;rax. et xorcr^coo^ de di- 
is usitata. Aristoph. TheSmophon V. 1135 (dfe deabus): 
'Endxooi i^X&BTOV. Callim.iIpigr.LIl, 5: IIcuSaQiwv z/t- 

• • • ' • 

tyvvdoq imiXoogi AnthoL Palat VIj dxciX, 3 (Antiphilus 
' Byzant) i ^Ha&a yag (Ettodia) tvyioXiiai xatjjxoogi . IX* 
ccccxxvin, 5 (Antipatet Thessal.)i 'AXXd /401 iog &€b^ eaaa 
xtcTTixoogi Adde Schileid. t. g. V. iTt^xoog. — TovSt 
xwfiov* Choni^lle Verba fedt^ tit V^ 56^ S7if ^ ^;r* 
ivfiivii Tvxa xovfpct /Jf/^aJVTo* In his l-ic. r. cinri' 
fdoi^a jungo i Im aispicteni^ n/ ind^ son jucunda conse* 
^tUthir, Ce* benigne * Alil ctun x* /ft copiiiantj l^t inl slt 4) De impBratoria majestate t* quad coHgesta siint in Pro» 
drotilo corporti )iirk oiTilii A Schradero« Giossio, iTafUio 
edendi. pag. 279* fuisse vMeiurj ciim, pueri Victoria celebr£^da fuerit .* ' Eoi 
dem tne' Aboii: AvSu>g fqono^id seqqti. (fcoU. Aiistot. Polit. 
VIIIy7ifinO, quer^iabaliisi^dspUi^i «vpplicatiouein iraW 
videi)U \An ispettab^bftir ihtiaceligehda barmohia patfer pui 
eri defunctus? CJf. de his Bockh..df3 metr. )?• p^ 577/«^ 
iy-^.eAi£t£iPi^ T6« , i^lni. sc» poetici$9 colLIsthm« V, 36. 
Seimd esi de carmi^i r)irrf,;quod opponltuf miisic*,^ iiC ^l 

IV^ 14 J XdQiTfO^ htdTt. ' yuare ad Thaliani Sermo diri4 
galauj ,causa latet. An alluditur ad ^ppichi ibrmoiitateid 
vlgbfc^que juvtoilem ? 'Quae Gra^Mf h^b^ij ea vix tefcto^ 
rOnis iBteUigentibu^ se probatura SUspicof.' — kvSif^^r 
ai^XjukV nTBQoifriy.SchoL rec. y. ^t ST^tpavp^ in^ 
aiqovai. xc»} olov 7iTB^m<h toifg(ft6favoVibUiHyu$. Deinde 
tnav per attractiolienl posituxh esti Construe s "OTtvtig ol 
.* • iaTjB<pav(aaB x^i^^* Postremo tarmen non multo posit 
victoriamitempore factun^ esse^ ea quoque docent, quas 
P. habet de Echo. Talia enim deas mandari a poeta viip 
decd>ant^ qui victoi^iam diu ante partam praedicabat. • > • I • 

* • ... • ^ 

A d d e n d tu ' ' / Olympia h 

V; 2. 3. p. 7.1-2. infr^po^ ftlovtov addej Apfulir 
de mundo p. 739 (monente Dorvillio ad Charit. p. 632. 
Ups.): Plammea auri vel etedri clariiaie. 

V. 5—45. p. 8. 1. 9. post Isthm, I^ 6o adde: Singu- 
las horum versumn voceshabet cod.Urbin. 157.apud Bek*-» 
ker. Anecdd. gr. p. 1095. not., unde crisis nil lucri-capit. 

V. 8. p. 8. 1. 14. post "HbHov adde: Zonar; T. I. 
p. 1023: OahioTegov ( Tittm. ibid. : Suid. rectius &al^ 

nVOTBQOv). XafinQOTBQOV. &BQ(l6TtQ0V. \ • .' I 4$0 ' Add'eii4a ' 

'V. lo: p; 8. i; l\ infr. po^tV^f a Vadde : Idemliyniiu 

• 'V.44a».a3. l^ 18. i^osXcofifequitur adde; fjRCa/ jrotJ 
rv xaL Uratio Heynio jejuiia videtur. Sed conferaltir 
EtUtoliiii9 Aiedesio (opp. ed Boi5ddn.^T. I.p. 31 : Kai nov 
Tj. xal scaqa tq, av&QWTtmnf xa,ra ^y$' if^iflf^ ffp^iy^to 
xgiatv. Idem Qirysanthio p, 110: .Aja( nop ri xal rifif 
mri&wv -nQoawitvo^^atv» 

i y. 58« p# aS^. 1. 17. ^O6t9i0atog adde: Soph. A&« 
tig. (Erf. ed. min. II) v. 1074: Si naiy av S\tu/i^,an^ 
ayi n^bg Sofiovg. Ibid. 1. 23. post 'ly&vfioXoi adde: 
Orpk ;.i^i9*» > V. 488 : JSxooMi,- aM Sfi Xaaif. ofi^HmMm 
i/ifievai> nQdog *Ayla6g ^SiQimf! oifp^ ,ixXv€V* , Tamt^lij Pe- 
lopis Niotesque mythum docte tractat Volcker. in lifaro: 
Die My^ologie des Japetiscben Ge^ledites.' {14 351 s^q* 
V. 73. p. 31. 1. 9. postpnM adde: Varfa de faac 
Plfisteae Siebdiisius coUegit ad I^aus. V, 12^ 4«, 

V. 78. p.' 32« L 4. inlerlocumAlciiiahis et Eunpidis 
insere: Alciphr. I^ 1: Tov vSarog atpQog i^rpf&riXBtm 
Oracida Chaldaeorum ((ibrres, Mythengesch. der asiat. 
Wcit. T. L p;. 319): Et fons fontium, et fontium om- 
niungLmatrix, continens omnia. Inde aifatim exsilit ocigd 
'^ari^materia^. indetractuspresteroI)scurat floreni iguis* 

V. 8^. p. 35. 1. 6. post &uidJ d!3Ae', Ammon. ed. Lip^« 
T.Lp.XLVn. 

V. 106. p. 43. L 17. post naXi^v adde: Pbotii Le- 
xicon ed. Pors. Lips. p. 32^. : / 

V. 113. p. 44. L 15. post Lipsienn ad^e: De Hippo- 
damia v. Vblcker, L c. p. 359. 

V. 148 sqq. p. 67. L 8. infHposl j^evua adde: In ipso 
A^heo herois sepulchrum colk^cat.B^lir L.c. p. 274 sq. 

V. 1 52. p.^0. L 2. post adfieif^die : coIL epigr. p. 193« 
allato: TQBa&ivra araSiwv yutov '{^XvfiniaSog. 

V. 178!. p. 66. L 8. infr. post coll. 4. adde: Zonar. 
T. Lp.915: jSvSeieXov* ro wmQu>Qiarov» 

Olympia 11. 
V. 45. p. 89. L 19. post afiiv^ofj^tvog adde: Bao- chus matrem Semelam ex inferno diioit Nomi. Diosu II, 3L ^ 

colL XXXVn, 6. ^ ; . . / 

V. 58. p. 94. U a, ijifr. ante 'AfA iifi^v. iBLiie: BekJker^ . 
Anecdd, ,gr. 98, 20: 'Hav ^^i^f^hv: IliySaQog ' Olvfinwvi- 

V. 69. p. 96. 1. 2. infr. post v^ivmv adde: Phot; JLe^, 
ed. Pors. p. 322. Lips. i . . . / 

V. 99. p. 102. 1. 5. infr. p08t ayj^9tiQfiV ad^e: 
Aesch. SuppL v. 402 (Weil.^: JUaS-siag (jpQOVviSo^ (Twti^- 
fiov* Pers. V. 140 : <l)QovriSa fia&yfiovX&v. 

V. 117, p. 110. l. 13. infr. post ayXaoi^ifAOQ 'adde: 
Idem Evfiovkevg audit ap, schol. Nicandr; Alexiph, v^ 14J, 
sed iXfiovlog ap. Orph, hjrnwi. XVIII, 12, 

V. 126. p. 115. 1. 9. post ayoi adde: Nonn. Dionys. 
XX, 95 (de via bonorum cijBlesU): Ou niU Qrj^in (¥t>tar 

QViV ooog* , , • .. ^ 

' V. 146. p. 121. 1.1. post sequentia.iAAdei Eunapius 
Fragm. 29, p. 512.Bois6.: Kal ro naQ iavxov fiaQog £;r^- ' 

tLS-ei xad-dnBQ qq&qv ^aatQa^ tiva xiova tQlg ^ccai^ > 
Xtioigm 

149 151. Vulgatam ^pci interpretatianOTaL acute de^ 

fendit Neue ad Bacchyl. p. -Ssqq. 

V.164.p.l27.1.7.post/<iifdfladde; ^Eni ro^^AxQa" 
vavtu Similiter articulum et jiomen ^ispescit rot Ac^. 
Sept- c. Tii. V. 386 : ^Tm toi xfiQovtv. 420: TcSv rov tto-. 
tauav. — Ibid. 1. 2. fnir.s -PrsBfero nunc vnlgarem loci 
intcrpretationem, colL ad Olymp. XI, 17. p, 421. 

Olympia III. , 1 . ; ^ 

V. 23. p. 142. 1. 11. post (T^apay^^ov adde: An- 
thoL Palat. VI, CCL, 6 (Antiphilus): Fkavxin i^ctlov. 

V. 35. p. 147.1. Ihinfr. ante Sensam adde: Hjmn. 

hom. xxx/u: Mnvn Sixofinvog. — ^'"^;.^' ^* ^* 

post Tittm. adde : DorviU. ad Charit p. 652. Lips, 

V. 36. p. 149. 1. 6. post pki waQa adde : Alcm. (Wel- 

cker.) Fragm. CXXIU: Nvxtog fuXaivag atiQVov.-^ 
V. 53. p. 155. 1. 6. post p. 251. sy adde: De longsevi- 

tate cervorum v. quoque AnthoL Palat. XI, txxii, 3. 

CCCIJCI, 7. 8. CCCLXXXIX, 1. ^ , . 

Oljmp. IV. 
V. 19. p. 169.1. 9. adde: tajan. D^cL XXII (Reiske 
T. II. p. 65): 2ti(favov iov ix IHatig* 

Pind. OletPyth. ^^ ^ \ -»■»' » * V. 41. p. 19^, \.li.'mi'r.Vi0^t 7% aQay €V(o ^tat' ad- 
Jie : BockK. nott. critt. p. 384 : Ut veiiiam etiani ad g en u .j ;, i u oijrmpu y* 

V.4ljp. 181. lin. 12^ postjf c5pov adde: Nonn* Di- 
onys. XXaIX,.190: BoTea,^IXuf<foP Si yeQcu^e. 

Olympia VI. ^ 

V.'4. p. 18fi. }• 8. post: persanam adde: Eurip. Joo* 
y.486 (de templo Delpmco): Kal naqa Ao^ia SiSvfjuav 

Ibid. hot. !• ty infr. post v.afiiag adde; Tryphiod- v. 
494 : Zevg TCffniitg noXiptoto. ' 

: ' y. 15.»p...l88. L 15. postp. 725. adde: SimiUimum 
Nem. Vy ITf.MitvfOTroUv t«, (fiiiav ^ivMP oQov^Vy vav 
noT evavSQOv XB Kjocivavai iikvvttp&iaaavTo^ 

y^ 23. pii'19(ti 1..5..ijarr. post Pptteri adde: Miillerique, 

ai^ 

genus^ 

admajoxes: ante pnini de viris ipsis dixerat. 

' V.jfi; p. !4(JoV 1. 6; post >l sj. adde : Pyth. IV, 444 : 

riavxoSTTaf noiiiXovoiT^ov ocpi/J^. Posterius prsedicatum, a 

•ptiori distiriguendum^non tJbicttfe indicat, ykavxmnd pos- 

se ad cculos referri. 

, ob .V.-^S. p. 207. h 10. infc. j)08t .56 ^eTai adde : Idem 
carm. II. v. 70 (p. 41): ^Wm^jaTtSLQeaiow QoaTg. 
.. \ V. 9.7 .,p, 209.1. 10. p05t fTiistem. adde: Nonn- Dio- 
.njS;XWllf2S6: J?Tdxvvu/ffjg. 

,. V;.ipLp, 209. 1. 4.ii>l"rf d-eo^^tjTovff adde: Solon. 
jJi^yiJIj 4 (Gnom. Brui^ck.); . ^A&^vagy siaTQiS* eig i9*«- 

OHTUOVm - . , ' i _ '. 

V. 103. p. 210. 1. 10. post ;^i7g adde: AuthoL' Palat. 
Vn, Dcvi, 1 (Paulus • SilentJAriu^) :' ^EXev&iQbpf iTtutfte- 

V. 124. p. 218. L 3. ppat ijioyog adde*: T)e fiiafMdo et 

S&ovo) apud veteres junctis adi Spanbem. ad Callim. b. in 
poll.*v. 113. p. I55s(T. • •' • 

V. 138. p. 221. L 5. infr. post KQOviJSa adde : Hes. 
theog. V. 388: Zijvi fiaQvxTvn:ui. 

' Va 145. p. 224. L 8. infr. post Bdotiorum adde: et 
^lliiryanlmv 

r* Ibitlv L 7. post nXy^tnnoi adde : Hom. et Hes. cer- 
.'tamen (Hes* ed. I-osn. p. 491)^ Tlli}^i7i7i(ov yi] Mivvciv. 
y. 151. p. 22%. 1 9. infh pqst omnibns adde: OL VII, 
152: *'0 T* iv "ui^yEv xcthcog iyvio fitv, ubi schol. interpre- 
tatur iyviaQUJE. 

V. 154. p. 229. L 8. post spargeretar adde: Istlim. 
VI, 1. est XQaTt^Q fieliojv pro fiikti» Velutinloco deinde 
citato (fidXii ioyiov. Addo Pbilostr. Vit ApoUon. IV, 2 4 A d d e n d a 4S3 

(Olear.).' A&yifiV t$.xQ(tT^Qsg i(7rai/rr>, xcn r)Qyovto avv^y 
pi SiyjiivT^g^, I(i...Spphist. X^I: lIaPr]yvQiicijg idsag.ti" 
y/dro iv otqv^vm xQariJQi avyxsQaaag olov va^a ^or*- 
fwv, Vit. ApoUoji, .VJ, 11: Tov aotpiag xQatwa. JJ\\i 
Olearius : ,,Famili^e philosophis Pythat^oric. et Platonicis, 
XQarijga ad res anilnft? traiisferre. Vide^ qu« habet Pror 
clus TheoL Platouic. lib. V^ c. 3 1." . 

Olympia VII. 

V. 36. p. 247. 1. 13. post optativo adde: Cf, Olymp, 
X^ 1& , , ' 

V. 62. p. 253i 1. 13. post num. 69. adde: Lemum he- 
roem Rhodiorum habet (J. Smyrn; X, 221. 

V. 173. p. 284.1. lO.post attulerunt adde: adstipulan- 
te Mi^lei?p Gesch. hellen. Starame T. IIL p. 378. 

'^\ ' Olympia VIII. f 

V. .68. p. 307. 1. 3. post num. j83^ adde: Coll. Miil- 
ler. Geschichten hellen. St^miile T. III. p. 538. • 

V. 76. p.>308. 1. 16. pDstriforo/. Od.I, i. adde: Si- 
nnHiine Sblon V, 43 sqq. ' ; 

* V. 73. p. 3 10. l. 6. infivpast TiQoatp&B y ^ia toov aSdei 
Bekker. Anecd. sr.'29; 27: Ballaiv (JxdfifLaan rf 
cxcinTUVn.xdl ffaiXhiv Xot>$OQlcug yTOL XoISoqbIv, xal fid^ 
XBi^udQatg. .V. quoque Anfhol. Palat XII, lxx, 4 (Mele- 
a^er) : Ov ae fialw ^ijlot^, coll. ad h. 1. Jacobs. Anthoi. gr, 
LipsV T, VI.p. 60., ' "• 

V. ^7. p. 313« I. 5. post num. 7J. adde: V. quoqye 
Struyius, .V. celeberr., ad Ludiani somn. iuFriedem. et Seej- 
bod. Miscell. T. II. Faac. II. p.\ 2 08. . . 

Olyi^pia IX. 

V. 2. p. 326. 1. 9# post pntaverit adde: Ahlw.: „Ce- 
porinus. — Non erat,. quod Bh. de interpunctione correc- 
ta gloriaretur."' Comma primus post ^Oh habet Cepori- 
mis. Comma post wojvaev jam Lonicerus exprimit. 

V. 113. p. 357.1. 1. post yBviod-at.adde: Pe actiyo 
SriXovv 'pro passiyo s. medfio v. interprr. ad Soph. Antig. v. 
467 (Eran-dt ed. min. II. p. 96). 

Olympia XI. 

V. 19. p. 390. 1. 3. infr. post*'/^pi/g'adde : Vif tutem Epi- 
zephyriorum bellicam laudat quoque Nossi^ Anlhol. Paiat. 
VI3 cxxxii., coll. Jacobs. ad Anthol. gr. Lips. T. VL p. 4 16. 

V. 26. p. 394» l. 7. post patet adde: Quam senlentiam . 
pulcherrime exprimit Sophocles Antig. y. 1151 (ed. Krf. / 484 A d d e n d a min- II ) •• Tag yig i]8ovag^(hctv n^we^ avSQegy ov ti- 
&7iu iy^ Zpv rovTOVr &XX ^ifitfjjvx^v "^OVfiai Vixfw, 
UXovtu re ya^ ^ar pixov,^ «/ poviu, fiiya^ Kai ^ij tv- 
gawov oxvM'^ Ix^v iav ^ cmy Toircm rb xaiQenf. talX 
iyw xaTivov axuzQ Ovx av nQiaifjhijv avSgl nQogtfjytiSimjy* 
Or, ibid. Thcojpliiluin Athenaei. monente Brunckio • 

(Olymp. 1; 38. p. 22. 1* 5. bo^ montem adde: Ean- 
dem de anoixfa et inoixcf ScWfisri nimc sententiam 
video ad Demo$th. T. L p. 480. 01. I, 58. p. «6. 1. 1. 
infr. post (pqiaQ adde: Alia congessere Pors. et Scbae£ 
ad Eur. v. 614. OL VI,76. p*20Ul«4.infr. post AvQtii 
adde : Fl, Vopiac. V. Aurel. c. 4.) 

Emendanda. 

P. 7, 1. 12. pro &dvvatovlege iavpetoyi — P. II. L i6. 

r^^TCO^ 1. fi^fitiog. — P. a5. 1. l8. pro uda\*^9a^' — P- 36. 
5. infr. pro niaoBy^iv \. neaaifiBv. — P. 39. 1- l8. pro 
Nonn. DionjB. XXX, 293. 1. Nonn. Dionys. XXXV, a9J. — Ibid. 
1. 21. pro ^SDoq>oiti}q 1. 4i6^6q>oito^, — P. 4*« "i?*' '• 4« 

?ro de/etsio L defectio . — P. 44. 1. 15. pro A/X'' ^* . -^W- "" 
\ 47. 1. 6. infr. pro MvQtilog 1. Mvgtilog, u% apud cditore» So- 
phodis. Graefitts JMv^wito^ retiaet . — P. 5i. I. H.^P»^ '^*'" 
' voeta 1. Nonn. Dionys.— P. 58. 1. i5. pro Ia&(nah''To&iua.'- 
t. 59- nol. 1. I. pro 1 cro^ xoy 1. to 00 VToy. — P- 60. 1. 
I. pro interpretatioui 1. interpretationi . — P- 75. 1. *• fro num. 476. 1. 474. — Ibid. 1. 8. pro num. 96. !• J^?* "" ^*^* 
8. infr. pro et 1. ut. — P, 92. 1. 7. pro jenuna 1. jejuna. — r. 
102. 1. 7' inir. pro Py^th. I. i/i. 1. Pyth. V. in. -- P. I04. 1- 3. »«■. 
dele «>. — P. 108. 1. II. infr. pro i//J^ l.i*/J«. — P. n3. 1-6; 

?»ro «iTrot/ca^a 1 1. a7i<(//cer^o«. — P. 135. 1, j. infr. pro x^ 
. x^' — P. H^ **<>*• L 4. infr.' 1. octtlis^ vitro et gemmis. — r. 
145. 1. 4. infr. pro Paus, X, 4^ j. 1. PauB. V, 14, 3- — ^- >5o. l. 
lo. infr. pro Ba^vltavov t«1. BaO^vl^wov t«. — P« l56. 1.^14* 
pro Afagiay 1. /i(0(fiotv, — P. 159. 1. 12. pro «^^8*1«»' i. 6^"- 
{«y. — P. i6o.inscript.pro OJTMniOlTIKAI 1. OATMni- 
ONIKAL --^ P.J7I. 1. IJ. pro ^/« 1. fyw. — P. 179- !• ^S.pro 
ao;^eTor, Sl. aaxetov a. — p. 184, inscript pro OJTMJII' 
ONIKAI 1. OATMniONlKAI. — P. 186. not. L 2. Pfo num. 
1138.. L Iid3r^^ P. 192. \^ I. infr. pro Si 1. Sed. — P. 201. l. 
4. infr. post AvQtiq fige punistum . — P. 218. l* 8* infr. pro an- 
mV^^n/ts L annitentis . ^ P. 244. dele notam 2. — P. 254. \* ^^ 
-P' 377. l. 9. 10. 1. v^^voq. — P. 378. 1. II. post ntqUp4iova pone 
comma. — P. 38o. L 6. infS pro /iijT* L Ji^t'. — P, 386. >»- 
icript. pro J' {IA!y 1. I^ (/). — P. 39©. inacript. pro (r) 1« 
(/). — P. 396. 1. 9.pro epopoia Lepopoeia. — P.^oi.inscript. 
pro Olyrrcpia X (XI) LO.XI(X).-- P. 407. inscript. pro Olrmp- 
JJ^CJCjl O. XI (X). — P.425. 1. 8.infr.dcIearfpQstad.— P.4,44' 
hlo.proeliptho Lclliptico. — , P. 456. not. L 4. pro ^u L *f^* # . o DILUCIpATlONU]\| PINDARICARUM VOLtJMINA DUO SCBIPSIT THEOPH. LUCAS FRIDER. TAFEL PHII^ D. UTER. ANTIQ. IN AGAH. TUB. PROF. / VOLUMEN PRIUS 

Oi:.YMPIA ET PYTHIA. BEROLINI 

Afvii GEORGIUM REIMEBUM. 1827. N TUBINGAE 

TTH» HOPFERI bl L'OI|ME. o P I N D A R I OLYMPIA ET PYTHIA ILLUSTRAVIT 

THEOPH. LUCAS FRIDER. TAFEL 

FHII.. D. IJTER. ABTIQ. I» ACAD. TtJB. PROr. PuiRS POSTERIOR 

P Y T H I .A. BEROLINI 

AtvB GEORGIUM HEIMEHUM 

1827. 1« / n T I O N I K A I Pl»d. 01. tt Pyth, ^2 \ I 1l nreiONiKAi a 

lEPQNI AITNAini 

APMA-TI. V. 1-55. 

ApoUinis Hlafaramqtte carmina Deos maximopere detee- 

tanty eornm hostes terrent, inprimis Typhonem^ pressnm 

lialia Siciliaqne^ Totus bic locus^ ad artis regulas exao- 

tus, ininus canxiinis nostri pars^ quam praeludium esse yi- 

detur^ quo sequentia non inchoentur^ sed prseparentun 

Habetque semina onDqiium reliquorum^ in quibus cum 

A^tnam urbem canit^ tiun Hieronem. Hunc spectat coe- 

lestis music»^ iUam incendii Aetnaei descriptio^ e qua fit 

transitus ad verum carminis initium^ quod preced pro urbe 

et conditore comprehendit^ mixto encomio triumphali* 

Alii pra^missum prooemitun volent^ IW eroifiov maiv ol 

axQoaral fiQo^ riiv axQoucfiv» Quae verba sunt scbolia- 

stae v. 2b.^ simili consiiio prolata« Hi in partes suas tra- 

bent fajmnum Pythium sextfim/ quem ita inchoat Pinda- 

Ttts, ut auditores attentos t^st veiit^ ctijus admonitioni^ 

occasionem certainen Pjthium obtulit ut nostro carmi^ 

ne, colLseqq. Jam egregie quidem ad reliqua prsepara-* 

tos auditores venisse; quis est^ qui neget? Nam ^uasi delati 

3a* 488^ nT0IONIKAl A 

Gcelo in rerum terrestrium dispectum duce poeta veni- 
imt. Nec tamen eo consiHo prsemissum hunclocumputeni, 
qui quartam carminis inter Pindarica majoris partem con- 
Btituit. Libere agit more suo poeta sapientissimus^ quem 
non ita manCipatUm officio laudatorio vides, ut in solis 
Ifujus curricull carceribus decUrrat^ repudiata quavis 
alia via et ratione. Postremo citharas Apollineae allocu- 
l^onem quare initio posuerit, ejus rei occasionem probabi- 
liter monstrat scholiastes inscriptionis : Olxuoxaxaf IIv^ 
&iov ovTOs Tov aydvoQi tov nqoGtaTipf ovTa aWfivA, 
Simillter deiiltimis ThierschiU3. 

XQvaia (poqfiiy^. Aurea ApoUinis cithara, ut 
alia Deorum vasa, coll. 01. VI, 178. XIV, 15. Pjtb. 
V, iO. Nem. I, 58. VI, 62. Alia ahenea, ipsumque 
coelum. Pyth. X, 42. Nem. VI, 6. X, 170. Isdun. 
Vlt, 35. Prona discriminis ratio^ Scholiastce v. h est 
X^oia pro Tifiia^ Bockhio auro dignitaie par. ^ 
^noXXiavoQ xal Motaav xTiavov* EanJ vv. 
structuram suasit jam schol. v. 3: K&l tov IdnoXkuvoq 
XTTJfia xal Ttav fiBkavoTtXoxafnav Movawv awioSdv xti 
avvTQOTiov» Recepertint Heynius, BenHaUnus, alii. Jam 
citharae comtnunio eo constat, quod eam pulsat ApoIIo, 
Musae cauenteS (5. 26.) choros suos non agunt, nisi prae- 
euntibus et concinentibus ApoIIinis fidibus (schol. v. 3), 
hinc dicti MoiaayiTOV Fragm. inc. LXV (Hejne III, 115. 
Bockh. II, 2, 604) . Quae prisca inter Apollinem Musas^ 
que ratio (Mtilleri Prolegg. zu einer wissensch. Mythol. 
p. 425) a Nostro allbi quoque (coU. indicc.) tenetur, cui 
Musa^ non psaltria? sun^ sed cantatrices . Vidcatur quo- 
que Euripides Jone 880. Matth.: ^Si Tog inTafp&oyyav 
fiiXTtm xi&agag ivonav (ApoIIo), iV ayQOkiXovg l^tov^ P Y T H I A I 489 

aiv Vfipovg ivaxritovg xiQaaiv iv mffvxoig a)fih Idem 
deus ob 5uam puto citharani aYlatag maaa(av .^a^t^ 
FragiBu inc. LIV (Heyne III^ 109. Bockh. II, 2, 628). -^ 
Deinde Heymus: ^^Lyram aUoquitur, seu inyocat. Nihll 
tamea subjungif in seqq., quod invocationi huic reqpon-^ 
deat^ V. o. a^is mihij vel simile quid. Scilicet est id 
subintelligendmn ; poeta, animi ssstu abreptus, procesait 
ad alla.^^ Labetur haec opinio^ si cumAblwardtio (prae^ 
eunte Romana) commata fixeris post xriapw et iXeliio^ 
fjuva, ut tSg • , iXeX. parentheseo^ quandam spedem har* 
beant. Vel comma quidem post xTiipones, colon vcto 
post iXsX. J^m totum erit incisum pro dictiope magi$. 
regularis X^vaia , ., aov ^iv axavu . .j ap 6i X(yl rbv 
euxfiarav x. 7. A. , egregie oppositls deorum feativitatQ 
(^aaig , . iXeX.) et Jovis fidmi^e, Ceterumia totqloco 
festum mere cceleste video, ubi recte ac deoenter dei lyra 
saliatrices et cantatrices moderatur ; qtiod secus est apuct 
mortales, apud quos lyrae imperat cantus • OJi. H, 1 : 
Ava^MpoQuiyysg Vfivou Ubi ab hymnis quis eantum se«- 
jimget? Pyth. XII, 48 2 {Jovaxeg) majotxoQsvTcivfidQTV^ 
QBgy tihice choro saltanti eanentiqne acoinentes. Adde ad 
OL cit notata p. 7h ~ fiaaig. Quamquam/9. {ingres* 
sas)^ dft qua omnino Spanhem. ad Callim. Apoll« 12«, 
(addente Bbckh. PIbU Alc. 1« p, 108. C), earundem estf 
quae deinjSe aoiSol vocantur, his tamen ipsis minus aequa^ 
liter opponitur • Debebat esse /Jaatg et abiSrf, toU. Hej^ 
nio. Plenior apud Euripidem formula noSmv /Sdaig Hea 
82$. Phbn. 311. -r- dyXatag dQx<^' Undetota (cbb^ 
iitum) festivitas initimm 'c^ipit. AlUeiT' novg dQx^X^Q^S ^** 
rip. Hec. 151«, ubi vid. Spanhemv (adCalUm.Pall. 66).-t 
doiSoi. Cantatrices (M^sse)^ qy^a eyprimit v. 26« 490 nre^ONiKAi a' 

Schol. V. 5: ^Enl rmi Mqvaw» o Xoyoq. r- a»;|f jEearay; 
Substantivum pro adjeptlvQ, ut Nem. IX, 87: Syiiow 
alxfiaxav* Nec tainen tit Nem» cit. improprie sumas 
^um schoL V. 10. prq taxvQoratov xal noXef^ixfOTceroVf 
coU. schol. Ae3ch, P|rom. 405 (Heyne nott. critt. ad no- 
tftrum 1.); non enim est, quod a Pindaro popularium 
epfaiionem h.I, derelictani putemus, quibus Joyis xbqov^ 
vbg fiiit prp teld, coll. Hes. theog. 140f Nec aliler No- 
«ter 01. XI, 96. Nem, X, I4, all, Deinde schoL. v. 8 ; *!& 
Sei etmU^ alxfifjtqv xsqccvvov nvQ* Placcrp poterit natu- 
ralis ordo. — - Junge ttxa^xia Jiog» Scire enioi )i*L 
volumus, cujus sceptrum fuerit, non cujus ayis, coll» 
schoU. V. 10. Egregie vero Joyem ^iguiQcatper fiilmen 
et aquilam, cum summu^ deorum non ita mulceri sopi- 
rique debuerit, ut minor, Mars (v.l8). Hinc deiadmi- 
' njstrosquosdaminducit, fiilmenet aquilam. SimiliaGur- 
liltio placere video Pind. pyth* Siegsges. 1«. p. 6^ < — De 
Joyis aquila videatur Hammenis in Bottigeri Amaltfae^ 
11, 119. -* iva c« dat. iUustravimus p* 28. Y, quoque 
Matth. gr. Gr.p. 846. —- wxeic^v ntiQvy^ afiq^ori^ 
Qto&e^ X^^^^^^* Ataremissmy Quodde comicihus 
quoque sbhmQ p^zimis.notavit schoL Arati Dios. 1008: 
Olovel ra nteQu ^foA^Ta^jt, Ubi Vossius* De accipitre 
delabente pr«damque petente verbMm habet P^onnus Dio- 
pys. XIII, 535 : KiQxog aeXkrieiS ;|ffl^4<7ad meQOV eyxvov 
^QVQ* Ceterum aquilas numorum cum alis pendulis Jo« 
Vem placatum significante^ (NumophyL Schulzianum I, 
31) facile ex hoc locq pulcherrimo originem trahere po- 
tuerunt.^ii^;^6$ oitav^Vn AesA.Agam. il3(Schiitz.): 
Otiavwv fiaaOfevg, aquila». Q. Sitaym. ni, 354 :. jHirSg, 
mmv^ ftQOfpeQiatMQg. Oppian. H4L U, 539:/'Omoy PYTHIA I 491 

yaffxiffmai^ /ibt otmfqjiaitv avaxreg Amoi. Antipater Sid« 
Anthol. Pal. VII,clxi,4 : ^'Oaaov uQunoq Qiatvwv yevofjiav, 
(aquila), Addenos ad 01. XIII, 29. et Bachii lllustr. hujus^ 
carm. p, 6 sq, --?• Inseql[.est ^(ximepexegesisproAQminisor, 
proxQarl airov, colL01yinp.II,lt8, VIII, 109. ibiquenott». 
PytklV, 129, I30.Callim,Del. I4;'ii«a qVA^qJIayYaiov 
ngo&iXvfiva xaQriara fiiKkev aBiQag^EfifiaXisiv Sivj^aiv^^ 
Bacch jL fragm, XVIII (Neue) : Sil Si (UQtfip^ ofMpmo* 
Xu (pQBvi. De simili epexegesi v.DSderL ad Soph. Oed.. 
C. 1 170. De im cum dat, loci v. Mafth,Gr. gr. p, 860. . Alii 
jungent imxat^Bvag^ '^ayxvXia x^ari^ ScJioL v. 1 &9 
Ovtio Si em$ Sia, t6 imxafinig rov Qtvog avtov* ano 
fiiQovg To nav^ -^ vyoQV vc5rQr. • Schol^Vt 17 5 JEvSta:* 
XVTQVvno tTJg '^Sovijg^ Perfnsamvoluptaie^ oehoL V< 
J8. simpliciter: EvStdxvrov^ Cf, Bekkeri Anecdd.'gry 
67, 25:/TS^6y€X,wg: o vyQQV xal Staxixvfiivo^ y^im^ 
xal firi avarriQbv fitjSi ^iatoVx Bockhib est ^ynndalatum^ 
qnodmotum quasi nndis Jluit -[wallend]^* . Idem addit> 
,,Sic h. L accipe,^'ubi [colL LatiAorum nnduy nndanter^ 
nnddl ioTSfiixx Itbrare aquila dicitur} utinf^gasi, obveiw 
sari p6et83 motum ayium dormlentitun,, quae^ ut aqiiila 
sceptro^ alicui ligno insidentes^ dum dorsum librant, efua 
plumas. moIUter moyent /^ Ita moveudi notionerat bis ad-^ 
h3>itam Videa^ Poesi Graecorum magifit conventet^ slg^ 
nificationem eligere,^ qu» dorsQ avia per se spectata inr> 
heereat . Habent animalia, inprimifll ubi bene iUia est, ni- 
torem quendam humidum, quo pertinent eonim quasdam 
exempla, qua3 afferre solent h. L inlerprr., ut vyQccv ^a* 
jftv, xiQag vyQpv. Quibus addo Anthol. Palat. V, ccxciri 
4 (Agathias seholaslicus) : ^.0Qvt&'eg SQoasQwv fJtijTiQBg o^- 
ToXixm» Nisi h, L SQoatQog erit humidus^ ob f^tecedpn« 49». nXflONIKAJ K 

I 

tem uflobram. Jamque idem de homlmbvs yalat. Em- 
pedocles 591 ; ^Yy^a fihiana^ A^tbol« Palat. V, xzxviy 7 
(Aufinua): Tiig 5i 'PoSdixXeifig vaho taogy vyQOfjuTfoftog 
(jA7}^iivi}g^ Uiy 4 (tdem) ; Hvyai virgUmm quanmdam 
vdcctog vy^otiQia /^oirl aahvofuvat^ Cui loco adde alium 
Pbilippi ( Huscbke anal, p, 1^05 ) « Orpb. Argon. 21^« 
Hei^.} KaXog^YXag* riJ ^ wua vuIq S^joahQOto ytvuav 
jify9fvag iqv^tnvn na^Wag afiqog tov)u)g. AlitboU PaU 
IX^Di^Til^ 5 (Antipater)s 'YSativovg (fOQiovaa ^qajtfr' 
Ofvag. E}usdem geperis erunt, quas nostri L interpnr, affe^ 
runt, sc vyijhg ayn^, vyQa %tiQx ') Haec vyqov signiii-< 
catio ad vimm pertinebit^ Tactum spectat alia^ cum alibi 
vygov sil (s, proprie^ s. improprle) modq tenerum ^ motle^ 
mo^olentam et ductilcj ideoq}iefacitepenetranseK» Axir' 
tboL PaL V, cpsvn^ 4 (Macedouius consul) ; 'YyQov S$a^ 
/doy ^o». GCLv^ 16 (Pauli2sSilentiariu$)t 'YyQo^ icf^Ba Sft^ 
OafAWOQ^ Oppian. H^L H^ 411^ : ^YyQov iuSarv^^ Bekker. 
Anecdd, 115^ 113: ^YyQovi tq anakav, wg tovg OQXt* 
Qtckg vyQovg Xiyofuv^ Luciani Luciu$ 6 ; *I1 oatfvg Vf^ 
vyQwg in^cfVHtai* Ari^t^neti epist. 1, 1 : 'YyQOfpvdig kv-» 
yifya&at ta oata, lenta ei dactilia ossa^ Ubi videndi 
Hercerus et Boissonadius • Oppian. HaL IV^ 2 ; 'YyQog 
%Qag. Cui loco accedat Platonicus, citante Huscbkio L c^ 
p, aO&.| colL Pina^ «d Ly curg« p- 195. Adde Jac^bs. ad 1) Sopb. Anti^ 1 221. nee qob Enrip. Phdn. 1453* iygos iyxiv et 
fy^ X9tQ tal aUis hrachium deaiB^ flaccidum^ manua deli" 
Ksgflaccida. 01> conteztnm, puto, yerum it in epithetit mi« 
iioris momanti eit, nec oranino ittis heroibot e« vocit. tt^- 
ficatio conTcnit. Braehium manutqae eonun pcr te tpee* 
tantar, et ob vy^ laHdantur. Simiie 3ifoa*f»of ia mani- 
but» coIL Sduieid. L. g. r. PYTHIA I 493 

Anthol. Pal. T. III. p, 620 sq., ad AnthoL gr, Lips. T. VL 
p. 31. Magis ambjgua vyqov et cogtiatoitimyisriilplaa«^ 
Hs floribusque, ubi erit ndus^ aqnte elaritaiem refereiu^ 
lentns^ flexibitis,' molUs etc, Udl tamen ' significatia in 
quibusdam locorum dtandonmi baaxime prQt)abili5« Pp-- 
pian. Hal. W, 294: "YyQog Ui^ xiwota. Antl\oK Palat. 

^^^ < * 

V^ Lxxiv, 3 ^Rufinus): Notsqv t ivefuivij. Ibid. 4: 
Ka^i4f<roQ vyQog^ VI, cccxxxvi, 1 (Th^critus): Ta ^o- 
Sa m SQoaoePTu. VI]^ xxiiy 4 (Simmias Thebanus)s 
^jtfineXog, v/Qa rtiQi^ xXrj/Aata ;^€i;a^^i^. cixxxix, 4 
(Aristodicus Rhodius): jQO(T€Qa x^o^ccq ecv&aa^ IIsQa$^ 
fpovag. IX, r, 1 (Paliadas): "Ox^f], x^iQog ifi^g yXvxe^^ 
^qg novog, y fjiiv itp^ vyQ(a fpkoi^ (fvXkov edtiaa '•diiQeu 
ncxjcix, 6 (Marianus sdiolasticus): 'YyQW u)V ^oSiif xiQr^ 
vafievov xaXvxh* XI, xxxvm, 2 (Polemo rex): jQoae-» 
Qwv ix mraXiav atitpctvog. Eadem Anthol. T. II. p. 798, 
epigr* cxx, 3 : 'AXX* ta xal adfjLtfwxa xal vdarivi^ vccQ^ 
Xiaaog. ^) Denique vyQov SiQXM&ap rell. est oCuIorum 
desiderio etc. udorum, natantium.^) — ^^nalg. fV fi ■ ^) Pellucidus v^l claras, ut aquBf est idaTirog Aptbol. PjlUt,. 

VI, CGS.XX» I (Nicias) : * Tdcnqsavft naXvnt^. 

» 

$).Non tacendus Yidetur Villebrune ad Hippocr. Aphor. 

■ 

Vlly 5S. p- 369 (indicante mihi Boissonadio ad M. Planudit 
Gonvers. graec. Metamorph. Ovld. p. 69)1 „Pcri/^^^hi- 
tellige flaccidas camet atque ita penetf^abiles a coHuvie se* 
rota» quae fibrarum tonum dissolvitk' * Sic Pinderns de a^ 
qnilaa dormieDtis cute reihissa , Uxata, dixit ir^^foy vit^»\ 
quo. in itatn velnti pendulae pennae vldentur. Hine avea 
majores apparent in lomno. In ridiculo sunt, qui carpunt 
jn Homero vygop vdtoq, Innuit niminuQt aquam es^e facile 
pmtrabilem» defeicta cohaesioais partinm integrantlnm •'^ 
. De «Itii^ ▼. melios praedpientem Boissonadium ibidem 
p. I6l. y 494 nT0iONIKAI A' 

braiionibmf • De hac % ^d^imdu^; BIonp£dditis Glos- 
sar. Vvom., Aesch. U6. r^ ^carcrayQftcyoff Reteniut^ 
ymciusy 'd'eXy6fdevog. Medium aOristi pro passivo, 
de quD videndl^ omnino Matth« Gngr. mai^ p. 689 sq.^ 
coll. Buttzn. Gr. gr. med. 12?, 2. not. Nec aliter ver- 
imm ^iJtopleK, CaUiiia. JqVji iS: Kc4 Q^ virt^ fifif]xapif}g 
axofjtivTj (paro noTVva ^l^eifj^ rr^ xal ya^- Neque hoc 
mimm. h>se\enim JHlars ^. A oiiiiori procedit ad ma--. 
jfis* — • jScavas. Iterpm seii5U bonQ habet Noster 
Pyth. IVj 420, VI, 28, Schol, v, 19: ^li^xvQotatog. — 
ovevtftc.;, Ornatus. causa appositurq yerbQ kindv^ Pro- 
oillinguit telHf et quasi oblivi^citar, JFert enim suom 
insig^, '^ Jupiter, Hqo audiendi yplpptas e manibus. 
Dci excidere facjg. — : iyx^^'^ axfidv% Ob axfi. cst 
iyX*^ pro singulari, colL Pjth, IX, 47 : Jlai^aiouxav artQ 
iyxeon^f sine hasta* Deinde Ipta formula: est pro. hasta 
cuspidata, posita ^ei parte principali pro re ipsa, Pyth,. 
IX, 14 1: ,^ayav0u axfia^ gladii acie^ L e, gladio.acu' 
to. ^BockhlQ est iyx?. axfi^ telorum vim^ coU. nott^, 
critt. Verum in poetis interpretatio p^-opria primas partes 

I 

hnbet, secimda$ impropria, illud^ nimirum sectans^ quod 
abstractum vocant . Poetae sensiii „externQ/^- maximopere 
visuiySuia. proponunt, philos^ophi ,,seusuiintemo,'' — » ?coi- 
ftpfTf- Somno. De h. v. alii aliter, Conf. Jacobs, ad 
Anthpl, gr. Lips, TvVjI. p. 193^ Schneider. L. gr* v, 
Ad IseBsum ultimon««a facit Alcniaii Plutarchi (Ljciig. 
. 2L Fragm. XIV, Welck.): *!E*^;r€t ya^ avra. ri aidoQ^ 
to xccXcSg xt&aQiijStv, progreditur contra fermm pulchre 
citharizare, quod Noatrates reddent 3 MitdemSchwert 
nimmt es die tuchtig geiibte Saitenkunst auf. 
Aliom interpretationem vix admittit infinitivus xi&aQi^ i 
% PYTHIA l . 495. 

aS&ff lieet refraganttbus locl injterp^ ^tihus cym Plut^qrcboj, 
ciqus < ia . locoruai poe^orum mterpr^tatioQe dul>iai| 
milii fides, ^ xiiXa 81 xal daLf4,QVti^v &61yb^^ 
tpQeva^^ Tela iua^ o cUh^ra. Vd; Tela ciiharaf», 
Jam di est quiby^dnm prq yoQ. Ttim Sctp/iOVBg (cuin 
Marte) propt^r ara^ oppopipitur v^l fidmlm et aqQlUe^ 
vel liomixiibus. Ex quibu^iUudpIacet, (nim cithara me-- 
re.oQplesti^ sitf Poteris quoque post daifjLOVtav supplerei 
xww aXJiaV; Tuil^ Si yim vulgarem retiuebit, Cum no-^ 
stro loco compara Noxmum Dion, U^ 10-; fpQSPO&eXyia 
QV&/tov ooid^g.-^-tafKpi t^ AaxqiSa aocpia /Sa&V'» 
xo^Xnwy rs Mocaoiv^ Initiuo^ carniinis repetitur^ ubi 
comniunem Iiabent citb^r^. h, 1.. ^apieptiam (fi^btai 
pulsandarum^ et canendi salt^ndique). Ceterum totua 
locus Hieronl regi tacite suadet regni clementiam. et re^ 
Hnssionem studiorucq bellicorum, quod mortalibus quo-*^ 
que musica praestare possit^ adjuyante domino lyrae cc&^ 
lcsdSy ApoUine , coll, Pjth, V, 87 : Jloqev te xi&oQvVf 
SiSwfi rs Mqlaav^ olg av i&iXji^ astolefiov dyayiav^ 
ig nQani^ag tvvofiiav» £t redolet hoc Pindari, si 
ftiit, Pythagorismum • — '^Oaad St fiif mfpiktjx^ 
Zsvg^ Sequitur^altera muslcas ccelestis vis, quam exer«t 
cet in Jovis inimicQS, ex quibus iinus instar omnium me*i 
moratur, Typho • Repetit P, alia via consflium regi sur* 
pra datnm. Cfr^ quoque Bbckhius, *^i^^ jtBipilfjxB^* 
Euphemismus pro fiiaety coll, v. 29 : OecSv TtoUfikog, Tv-»" 
tptog, Aesch. VII Theb. 517 (de Typhone in Hippo-. 
medontis clypeo): ^dvTixvnov Jtbg acpilqv iv aaxu rov 
X&oviov Sifiag Saifwvog, ij^&Qov uxaafm fiQQtqtg rc xal 
SaQofiioiat &ioitfu Idtax Choeph, 627 ^om£ ; Tb Svg^ 
q;iXig &ioig. — yav rs xal novr^ov dfiai^ptdxstov^ ^6 nT01ONIKAl A' 

Daemones inprinifa terrestres et maritiini. Noim. Dio* 
rtj^s. XI, 161 J 'JftetifjLaxeroio 8i tovqov. Dci v. cfr. 
Sdbn. L. g. V. — ' alva TaQxaQif. De Typhonis «©• 
dibus etc. videatur quoque Blomf. Glossar. Prom. Acsch, 
359, — Tvfpwg ixaTOvraKaQavag. Opp. Hal.111, 
M: Typho al&^SfievoQ nvQOg lifAfiQoi^ KqS&' ixatm ni^ 
r^iai. mQiCTVfptXi^eTO^ Nonn. Diopjrs. II, 623 : JSuceXiti 
TQiXccQrjvog oW Twp^a 8^x^99^ , OlxTQ€t xav$OfuvotQ 
ixoTcn^ xofiowvrm ^xaQYpfOig. Cf. quoque Aesdi. Prom. 
361. Blomt -*• Tov noru KhXixiov &Qi^BV no^ 
XvfovvfjLQV aVTQov. Homero referente II. Il^ 780 sqq.i 
poHnae caasa Arlmis Ciliciie positus est Typho* De 
Aetna ibi silentrum . ^) Noster cum Aeschylo £|quali 
(Prom. 359 sqq., colL ibid, schol. v.'351) inCilicia oKm 
nntritum^ habitantem et devictum fhdt, postSicilla supph^i 
oansa tectum, sequente Nonno Diouysiorum libro secun-^ 
do* Frius igitur Gra?cis Arimorum ignis innotuerat,post«i 
^ multo major Aetnee. Hinc paulatlm sola Typbonis 
pairia evasit Cilicia, supplicii locus Sicilia. Simiiiter in 
Caucasi quldem cavemis natum, poene vera causa, quod 
Jovem iliic impugnaverat, Serbonide lacu tectum .essa 
iiarrat Apoll. Rh. Arg. U, 1210 sqq. Simitia deTypho^ 
Bis uxore Lycophro refert 1352* Cum his comparandus 
emnino* memorabilis ApoUodori locus de via fugientis 
Typlionis I, 6,3. UbiHeynius. Ciltcem vero ahhtNo-* <***■ 4) Homenis, raja d\ ia({uit, vn$mvaj(il^t^ Ju &^xfqnixiQavytf 
Kfoofiivtf, ott X* a^<pl Tvfptoii yaiay ifMiaatf Jfilv * A^oi^p 
o&i qtaol Twpmog tfifuvai Evvd^. Apparet^ quibosdann tem- 
poribus (an) 7oyem iratum terram Gilicnm (TypAifnis caiksa"^ 
Iblgttribat incendere, qnod ejnsdem male affidc&di caufm 
factum Gedikins Ihatra aegat. PYTHIA I 497 

ster Typhonem vocat et Noonus Dlonys^ I^ 165. XXIV, 
108. Denique Pindarica de prima Typh. sede le^icit 
Taietza ad Lyc. 8fi5. — noXvwvvfiov» Logographorom 
puto et poetarum beneficio • — rai d'^ vniQ Kvfiag 
ox^cii» Rectiissime Gedikius: ^^espicitur omnino h*. I. 
ad omnem illtun Italim tractum circa Cumas^ ignihug 
subterraneis sestuantem.'^ ') D^in e Strabone illustrat 
prspositionem vniQy me addente ApoUod. I^ 6, 3 : Tovro 
Si (mons Casius) vniQxsirm SvQiag. Strabo YI, 2, 8 : 'Y« 
fftiQxutat S* ?; Atzvri fiaHov fiiv r^g xara rav noQ'^ 
^fiav xal trjv Karavaiav naQakiagf aAAa xal t^g xav& 
To TvQQipfixov niXayog xal f^ Ainagauav vrfcfovg. 
Ifeque aliter Bockhilis, totius loci dictionem diligentlus sa** 
Hfls interpretationi applicans . ^YniQ itaque nil aliud deno* 
tabit, quam quod ttactus ille Cumis altior sit. Dein spec* 
tantibusemari(quod yult Pindarus) a teigp Cumarum (tit 
pluximum) ista regio jacebat; CumdBque pro Italia laudan- 
tur ob Hieronis yictoriam ibi nuper partam • Eaque ipsa 
audads commenti causade TyphoneSicilialtaliaquepredso» 
'^ Volebat liahB Hieronis Siculi yictorias pracludere^ quam 5) Breislakil Lehrbacli der Qeologie. Uebers. ir. Slrombek, 
T. IIL p« i85. nott Zwitchen Neapel und Gmnae 
befindet sich eine grosseGruppe Tulcanifcher 
Krater, Ton denen mehrere so nahe anciniinder 
liegen, dafs man sie nicht als besonderen Vulca* 
nen angehorig betrachten kann^ es scheint ▼iel« 
mehr, dafs sier^Einem Vulcane Kukommeny der 
• ich bald an einer, bald an der andern Stelle^ 
stets aber in sehr wenig belraehtlichen Entfet^ 
nnngen einen Ausweg bahnte. Adde Eundem ibid. p» 
4SI. noU 498 nteiONlKAI. A' 

« 

postea diserti^ verbis expritniti ^ AlisQXiBg. . Sdiol. 
V. 34 : ^HroL al frif SXa eQ)cog %ot;acre , ^ Tfjg aloQ av* 
rijg sQxog ovom, Sia ro ^i} avyx^^^^'^ inbtQoc&ev yt* 
Qea&ai ta xvfiata. Vide nos ad Olymp. VIII^ 34. — 
^iiav S* ovgavia. Aetna coell cbliunna, Velutmonsilley 
^uem AtW deus sustinet Aesch. Prom. 356. Ubi BlomC 
Glossar. Hebraica scite compatant BachiuS et Gmrlittius. 
Addo Nbnn. Dionys. ll^ 260: Kal ttld-BQi^^g inl yaStxif 
Kvovog eXxofii^fjg, q^vyira) SeSoi^fijiii^og^dtKag. — . <Tvifc- 
-iji^h Cdntihei^ constringii , S. ipsttm, s. pectus ill|u5« 
Hoc repetitur v. 53 (SiSitcti). — TtaVtttg. Hyperfiole 
scholiastae videtur ad v. 38. Sed Consulendi interprr., in- 
)>rimis Gedikius, aflerens Biydonii itinerarium. Addo 
8en. epist. LXXIX: ^^Quantum ab ipso ore montis (Aetns^) 
nives absint, quas ne a&stas quidemsolvit: adeo tutaesunt 
ab igne vicino }^^ De ipso montis cacumine v. Strab. de- 
inde cit. ^ x^^^^S tv&i^va* Nivisnuirix, Eurip^» 
Phon. 8l4»P©rs. t ^AQtifliSogj^uyvotQofpov oufia Ki&aiQMn 
DianoB ocellas Ciihddfon tnons^ nivis nutritor. Ubi (colL 
fieboi.)viitboniim;^co}/or(»09POl/ (/iiVena/ri7iLr). Idem Hd. 
1314. Malth.: .Xuivo&QififiOvag^ISaiav Nvfitpav axonttig, 
Jtitrf* nnfrimes Nymph^itum speculas. Apoll. Rh. Argon.rV, 
'965: BQiVaxif]g Xu(x£va, ^oSiv tQO(p6v^HiXioio. Postre- 
ino nox est astrorum tQorpbg Eurip. EI. 54. — o^eiag. 
Schol. V. 38 : UaQa tiiv xpvxQorjjta, otv oi ifpaTtrofievOt 
hfioiov ti naaj(ovai roXg xevrovfUvoig.^^iQEvyovratm 
De aqua usitatum. Apollon. Rh* Arg. II, 366: 'Podl 
'AXvog notafioto Jtpvov iQsvyavrat. 744: ^Oate (Ache- 
»on) dUi axQfig aveQtvyetat ug ala fiaXh&v. IV y 789: 
HaQvfiStv Juvov iQtvyofiivrflf. 955: 'EQBVyofievov ^iev 
%)S&Q. Anthol. Palat. XIV^ caam^ 5 ( Metrodorus) : ' PYTHIA I 499 

*^Soi^ uneQeiyiTat. Aide sckoUi antiquu. Hom'. Odysi. 
V, 438. p. ai5. 574. Butinu — anXjirov nv^og, 
Schol. y. 38. 4l : ^JitQogntkcurTOv. Fragm*epm. v. (IIeyr> 
ne IIIj 17): ''AnXarov Tvq>wva. Gpp. HaL, V, 98. 317: 
^JnXaruw fuXewv. Manetho IV, 73 (Dorv* ad Charit. pu 
563. Lips.): J6^9]g aTikarov xodpfiroQa xofisiov. Uhi 
anXitov leges, ooll, Isthm. IV,: 17: 'AnXirov So^agk 
Adeundi de hac Voce Elmst. ad Eorip, Med. I49w 
et Blomf. Glossar. Aesch. Prom. 397. Ad rem v. 
Strabo VI, 5tj 8j -— ayvorarai nayaL Aescb* 
Prom. 443. Blomf. : llayai '&' ayvoQvnov norafuSVf fon* 
ies limpide, pnre fluenHumJlmiorrMi quod nulla alia res 
admjxta est. Eadem s. psissiva vocis significatio semper 
apud Nofttrum obtinet, neque est omnino , quod nec huie 
loco applicetur, nec Eurip. EI. 816t *Ayvov twq. Activani 
minus simpliciter eligit schoL v. 41 : ^Ayvoxdrov ro fciq 
^anv^ oni ayvutrvnov iarWi ^ ^,a\ TtaQa rb &hov rb av^ 
rb&i yi/yv6fjuvpVy io xad^aiQOfiev. Bockhius: ^lAyv. sunt 
n.^ quiaignis castus^ quippe ut sidphur in lustrationibul 
operam prsestans.^^ Similiier Heynius. ~ fivx^^* 
Jtecessibusy cavernis. Cal]im. Del. 14^: Alrvaioif oQOvg ' 
^vya navra» Deinde Bockbius ^t;^^ nayaq a n&tcifjboXf 
itadistinguit, ut sint^a^^al^omma liqttefacta sa^ti^ qUam 
Imam dicunt, norafwl Jluvii in Aetna ipsa eohditi . Eam 
rem invertent, quibus anxie verba rimarl volupe est. 
Sunt emmfontfis terra conditi, fluvii hnecid-Qot, Veriun 
his non opus. Poeta primo (rag — nayai) generaliter 
tempoiisque non habi^ ratione Aetna? eruptionem insoU-' 
tam commemorat, in qua igoitaei istius niateriei frimso 
partes; deinde (norafiol -^ narayif) tempora distinguit« 
Primo describitur incendium diumum, deinde nocturaum« 600 nTeiONIKAI A' 

In istfi HotaiJtSv nataiBe repetit nayas miQos, sontqne 
stoT. eadem lava de monte decurrenSj quse mterdiu solis 
hice ohstante proedi spectantibus noa alia re significatur^ 
quam fiirao iffntOy flaminis instar (^qoqv) per solum tur- 
Tente^ lavfisque fluidiae viam monstrante • In noctumi in- 
oendii descriptione laya bis jam posita non repetitur^ quam- 
quam fluvii hujus ignei spectaculum tum maxime magnifi- 
cnm est. Substituitur alia eruptionls pars singalarisy sa- 
xa igne rubentia^ quae miro velsibilo velfragore in yastam 
aeris altitudinem inten^ q>iritu projlci constat, nonlavs 
mixta in terram vel mai^ defluere « ^) Erunt itaque, ut 
fid singula deflectamus^ nayal ille quidem ignis fluidus, 
quani layaxti vocant; ejusdem vero conditiouis erunt sto^ 
rafioij quibus non obscure respondet ^onf» xvL ^lo^^ non 
in monte condita^ sed mbidunda e monte provoIuta| igni^ 
que vulgari similis« Aeschylus quoque Prom. 376« 
AetnsB lavam, qua ^icilise campi aliquando lasdendi sint, 
noTa/iovg vocat. Niknirum in defluendo materia illa ignita 
in fluvios dispescitur, coIL Breislak. I. c. T. III. p. 1 86 sq. 
Vides, ad unum omnia in h. loco ita esse comparata^ nt 
ocaUs nostris ofieranttir, non cogiiationi % Postrcmo Strabo 
quidem VI, 2, 8. interdiu xanvif xcu ^;^At;rteneri Aetnam di- 
iit, Sed hic scriptor de statu motitis vulgari loquitur, 
noster de insolito, licet eum ut vulgarem depingens* — - 6) Cfr.9 81 tanti esty Strabonem Vt, %f 8* l^ubinger MorgenBUtt 
1824. p. 765. b. Breislak. 1. c. T. III. p. iif. 18: ^Diese 
Ans gliilienden Steinen bestehenden Attswilrfe leuchten wab- 
rend der Naeht^ nnd dieft hat eben euder gemeineiilleinnng 
Veranlassung gegeben, daft aut dem Mnnde des Kraters FImh- 
tncn cmporsteigea.'* PYTHIA I 5oi 

foov x-anvov at&mv*» Pro Q.x.ctSd^tovogm Eundem 
fbmum habet Aesch. VII Theb. 489. Blomf.: Tvipwv 
( Tu(fSv* ) Uvra ftvQTtvoov Sia arofia tiyvvv fiiXa^ 
vav, aiohpf mQog xaaiv. De eadem re Now- Dionys. 
I, 303 : uG&ofii xakv£. Achilles Tat. IV, 2 : Hvq^ 
Stj xcmvav. Uhi Jacobs* p. 692 sq. Est fumi igniti vel 
fervidi fluentum. Quare interdiu tantum fumus appa- 
rea^ in aprico est, coll. interprr. Addo Aesch» modo cit 
et Senecs de statu Aetnas vidgari agebtis epistolara 
liXXIX : Pama t/noque (Aetnse) per diemsegniore, De< 
inde schoL y. 41 : 01 di norafiol tov nvQog iv fdv 17« 
fiiga Qovv xal <p&0Qav nQoxiovcv xanvov at&wva* Ubi 
rescribe fpoQav, monente Boissonadio ad Eunap, T. L. 
p. 594.) coll. Eod* p. 361 sq. — ' Saxorum ejectionem 
paulo aliter narrat Strabo VI, 3,6. «— q>X6^ mera mihi 
Jlamma ezsurgens est, non simul fluidum illud ignitum, 
quod, si Aetnam spectas, raro ex ipso cratere exunda^. 
sedlatera exedit, ibique per fissuras prorumpit, coIL 
Spallanzanio apud Scipionem Breislak: Lehrbuch 
der Geologie, libers. V. Strombeck* T« IIL p. 183 sq. 
Deinde xvhvSofiiva (per aeres) aut erit passivum, aut 
medium pro activO) coIL schoL v. 4l : ElqxvU^u Ita 
propius jungetur cum €piQ, Ultimam jrationem Tzetza 
seqnitur ad Lycophr. 177. MiiU. p. 453., Findarum puto 
respiciens : . • • i^cuQirtog Si iv rp 2tM€Ki<f^ Vf^Q^ /^^ ^^ 
mog q>aiV€Tai, xata Si tovxaiQov tijg wxtog twq, tag 
Totf o^ot;^ nitQag ^yVvov xai xvXiov ug ^akaaaav. — « 
novtov nXaxa» Petitus ez agricultura oolor. Eurip. 
Fragm. Palam. II : Ilovtiag vniQ nXaxog* Idem Phaeth. 
65. Herm.: 'Sixeccvov ntSiwv oixrtoQtg» Chorilusp. 189» 
Ifak.: 'EkXfianovtoVj ifinoQOfV x^W^* Calllm. (£m.) 
Pind.OL$tPyth. 33 / \ 5oa nteiONtKAI A' 

Fragm. CCCCXXXvIs *Jg6tctg kvfiarosjicvim* IIoiul 
Dionys. III, 9 : 'YSgijXag avlcixetg ^ldxQov. ©pp. HaL 
n^ 186: BiJb-iag nlaxagi IV^ 516 1 nodttSaiavog h\ 
kXtiQoiai. ABthoL Palat T. tl^ p. 847« Epigr* CCLzxxin^ 
5 : AtyaLriv novrov nXaxai Ead. Antfa. IX^ CGxin, 3 
(Ahtiphilus Byzantintis)^ Ilovrov aQOTQtvti]^ imSi^iog, 
Alia V. apud Bach. L c. in Addeiid., Schneid. JL^. v. 
nla^. Jacobs. ad AntfaoL gr. Lips. T. VI. p. I80, 
Spanfaeni. ad Call^ Dian^ 13« I«xx. latt. vv. camptu et 
vpro. -— dvv itaxayio, Cum soniiu^ Qui noctu vd 
major est, qtiam interdiu^ vel dures tuni magis afEcit, 
V. de hac re disputanie^ Aristot. Pi*oblenlni« XI, 5 (Opp. 
ed.Pac.11,901) • Humboldt. Reisein die aeqtun. Gegead.T. 
IV.p.60sqq..i De ^ono taliiun montium subterraneo v. 
Brei^ak. L c* T. III. p. 18L ^ ^Atpitiaroio xQoth 
vovg» Idem^ quod dixerat supr^L mQog nosyag, smo' 
povgi ^Atp. Vero pro igne, ut Pyth^ III, 70. — iQsii- 
xoVi Animal f nt fragm. epin. II. canis dicitur kQimm 
£sSe quidem h. L animal angainum potest, ' nec tamen 
debet. — ^ xeQag fiiv &avfiaaj,oV nQodvSia&au 
Eurip^ Jon. 1142. JMalth.i &avfiar* av&Qwnoig oQJf, 
Flura dedit Heynius. — &avfia Si xat naQiovrtnf 
ixovaat. Marini Proclus c. ^9< Boiss.2 Ocnifia axoih 
4&ii coll. Boiss. ad Arist^raetum p. 438« Cetmim w. 
iQuP ei axoveiv frequenter oppontmtuT^ AesdL Fers. 
415: Tavr* efwtye Sei/iar* iar* tSeh^/Yfitv S^axov6$v, 
Ubi Blomf. afTert Soph. Oed^ T^ 1169. Ejusdon seaten-' 
iSa Orpht Argon« 906. Herm.: jBtvipf r' av&Qninotaa 
iSitVf Ssevrjv x '■ iaakavaat* Alia suppedltat Boissonadius 
cd Eunap. T. I. p. 204. Jam &avfict nOQtovxofV axoih 
<ftu erit pro &avfia axovaav naQtoSat* Hique ^extremi PYTHIA I 503 

ab iis non dlfierent^ qui spectare et audix^ dicuntur« 
Prwtereuntinm non vimm solum (jqpamqaam hvaxc ma* 
jrlme), ied etiatn auditum mirifice spectaCtatkm illud affi' 
cit . — t)emdd punctum pro commate post axovadi jam 
habet llomana. Secuti recentiorum liaud pauci^ quuiii ne- 
que videri, neqile audiri ppssint ea^ quae seqtiuntur a voce 
oiop* Audi0 4 ^ihilomintw Cotnma tenendum« Aliud 
enim tniraculuin Typhonis fluvios ignitos in lucem emit-r 
tenti^, aliudsub.Aetnd cubanti^. lllud visui duditiiique 
offertur^ hocimdginationi. Hincduplex appositum (reoag 
— axovaai) anf ecedentia totum spectatj $equentia ex parte 
habita simplicis et indistincti miraculi ratione * Aiiter, «c 
audientibus videtitibu^que mirificus.luit Typho ignes emit* 
tens, aliter sub Aetna jacens, ^c, cogitantibiis , ^ qIov 
Atrvag iv. fiBXa(4.(pvkloig didtrai xoQvtpa^q 
Kal niS(Oi Unice Vera ^chol. v, 55* expositioi T^o- 
icti.tai fiiv avT(a to iSatpog vno tov Vcitov^ inU 
^eitai Si Tw (ff^&et 7] AttVrjf HamQ Sea/iog xak 
axoi^viov iv (liato avxbv dwixovaa* Oniate xoQV(pal 
dicuntur fuXofUfvXXov^ pro Aetna ipsa* Nam vertices 
montis (quod P. quoque^cire pot^rat) non smiiuXafKpvJi^ 
Xoi, coll. Strabone VI, 2, 6t ^'Eifti Si ipda t.a avia jc<oQu;^ 
xal tB(pQ(aSri xal X^og fia&ta tov j[EifjiMvog-. ta xit^ 
Si SQVfwtg xal (pvttiaig SuiXi^au Sumtua autem infi- 
mis inid(a) opponere gtaphice Volebat; hinc parti inontis 
tribuit, quod aliUs partii erat, Sc. inleriori^ ., Similiter na- 
turae adversatur Vifgjl. Atlantem dcScriben^ Aen.lV,S49sq* 
Ipsd quoque terta fieXau^XXog dicitur Soph. Oed, C. 483. 
-Herm* tFbi prapter Elmsleiuili con£ Rei^igius Enarra- 
tione p- LXXXIL Oraculum schoL Eurip, Phon, 412. Valck.: 
MeXaft^pvXXcf x&oviQi^iV 'Ayvwg xal Xct&aQ^g^ Cf.ibi 504 nreioNiKAi a' 

Talck. De cau^ coloris scfaol. v. &2i Tolg noXvShfi^i^. 
ff ya^ tiav SivdQ(av TtvxVotfi^ fiad-Hav aTtSQya^erai rip^ 
vXrjv» Inchoatam a Graeco exposltionem ego absolvam. 
Silvas nv3a*al procul adspicientlbus nigrse per se videntur^ 
quod ipsum cadit cum in Aetnse praedicatum Pindaricum, 
iuqi in terras Sophocleum* Doderlinus (ad 1. Soph. cit.) 
de lunhrosa arhorum densitate cogitat^ adstipulantihus 
istius loci interprr. — - ctQiofivu Si ;^a^aaaot<T* 
anav vStov noTacBxXi^/Aivov icevt^t, Ljcophr. 
689: Sicilia Tvtfiivog ayQtov Sifiag ifXoyfifa ^iovaa. Si- 
Biiliter Euphorto (Meineke p* 132) Aetnam ivavliov A- 
Steropasl dicit. Konn; Dionjs. XUI^ 320: Tvy^ccovirfQ 
tifviJQ ^Aetnse). 

V. 56 - 86. 

Sccpnintur pteces^ ad Jovem et Apollinem. ETt], 
itVi t\v ^Zf} avSdveiv* SchoL v. 56: *£7UiSr rov 
neQl Tov Tvfwvog Xoyov Ixivrjaej xal Tag TifnaQiae ov- 
^ov Su^TJX&iVf iianeQ tf6(i(a Siate&Ag nQog ra Svv^yriiAU" 
€a xarevxBtat tov Jia exuv evfiBvijn Ita se suumque 
carmen commendat Pindarus» AUi Hieronem subaudiun^ 
alii urhem^ Bockhius poetam^ chorum, Hieronem| urhem. 
De etfj cum inf. v. Viger. p» 237* ~ itpinetg* Teiiesj 
hahes. Anthol. iP^at. IX, vil^ 3(Julius PolydPnus): Zey^ 
Sx^in^ ifpinm leQov neSov. Apoll. Rh. II, 384: Omd- 
wovg, 01 . • l(pinovai, Nijaov. Infra (v. 97) siroplicitcr l<p. 

cst hahere . V. quoque ad Pylh. V, 10. fA iToonov. 

Summus Sicilifie nlons Aetna, hinc frons insulae. SchoLv. 
66: Faiag Si liitianov rijv ^itvyv fieTatpOQUCwg yt/(ftv 
ano Tuiv ^catav^ i}toi Sia ro iniarifiov avjiiv elvaiy i} Sut 
TO S^Off xal Tr/v avdfiaaiv»' Adde fiach. et nosadPyth. 
IV, 46. — Tov fiiv incovvfiiav noXiv yeiTOVa. PYTHIA I 5p5 

Gemtivum intawfuoQ cum CQgnatis regit • Istbnu VI, 77: 
^OfPix^g fpavimog indnfvficfif Mavxa^ Fragm. epixu V^ 
1 1 Za&dtav Uqwv OfidwfJis^ 01. IX, 96 ; MaTQOiog taw^ 
Wfiov^ Aesch. Prom. 875. Blomf, ; *£7i(iiwfiov Si rw 
Jiog yevvrifiaTODV* Vhl Blomt Well, Wunderl, Soplu 
OecLT. 211: TagS* indwfiov yag (Bacchum), Dio 
Cbiysast. On XXXV (Reiske T. U. p. 66) : Tovg iTttavV" 
fiQvg Tohf Svo iintiqbiV^ Adde indicem Euripidis Bame- 
sianum v« iTKOtvvfiog* Duplicem y. iTtfowfiog potestatem 
illnstrat Hemsterh. ad Lucian. Dialog. Mar, IX., referento 
filomf. iu 61oss« Aesch. Prom. 308. — <* Ilv&^aSog Sqo^ 
fitam Ol. I, 152: 'O^vf^nwSiav SQOfiotg^ V. €|uoque Ad- 
denda p. 480. fin. •«- avittni v$v ayyiXXtav» Pytb. 
IX, 2: ^AyyiXhnrv TehtjiXQaTTj /BywVBtv» Cf. Olymp. 
VII, 38. Deln ovimBtv per se erat proelamare^ ut 
Pyth. X, 14. — xaXlivixov aQfiaau Qui curru u£- 
cii. Nem. X, 89: jQOfAio vixaaau ^ vavai^tpoQti^ 
rq^g rell. construe cum Bockhio. — In loixoTa sq(j» 
Herm. lectionem sequor; Bbckhiana minus placet, quod 
Tvxtiv opud P. nunquam est neutrale, neque Ol. VII, 48. 
neque Pyth. H, 170. -»^ iv TsXevTa. Ahesse quidem 
poterat juxta vootov^ sed ornate opponitur antecedenti aQ^ 
XOfiivoig. -^ o Si Xoyog. Sc. ovTog, quod melius ah- 
esse potera^ quam sequens TavTaig» V« 01. II, 39. ihique 
nott. •— inL Cum, yel m, yd post» Cfr. Matth. 6r. 
gr. maj. p. 859 sq. — So^av (piQti. Opinionemy ex^ 
speciationem fert, movei. ^) »— aTttpaVOiai Viv V^- 

7) Schol. ▼. 67: Ovrfii; ow xal T^y ATtnpf, in ngtitrig aQ^aftir- 
rnv ir toig iymaip inidol^w slrai» vjtolafiPuru koI ditiviM^ 
ivnQay^aBiy, Male He^nittt comimi potuit posf iyiaw^ omi» 
tit poit Jbfai. Meliot commata nobitcom ponet, ▼«! omit- 5o6 nTdlONIKAI A' 

Ttoig re, Heijdiadys quibusJara videtur pro corQnit^ vtrm 
Me equQr^m parfis, Siipile Fragai, inc, LXXXIX (Heyne 
m^ 125« Bockl), n, 2y 675); *'lnnwiY nfial xal ariffa- 
voh ^ ^vxt^e « • (fi^Xiiav^ Cuixmlat Dei laudes etmu* 
nera, quo promptior preces audiat. Deiiide cultum^pol- 
linis Catapapum testantur mulU ejusdem urbis nuini, quos 
y. Miopnet. Descriptt T, L p* 225 s^.^^^Museum Wiczay 

T« 1« p^ 50.t--«rai;Tai« tyavSqiv Jt x^^^"^^ Sperat 
fore^ ut no vis victoiriia urbs condeQoretyr^ ittqu^ ipse iterum 
canendi occasionem nanciscatur « Utrumque yoci tavxa 
inesse, nexus subs^quentiyili v^risimile &cit, ubicro^lnia^ 
zime poet^ sunt« Jam cun; noXvv evavSqov yoci rovra 
quod^unmodQ opponatur, yerbis noXiv evc^vS^ov iiniversa 
urbis copditio Apollini cominendatur . — fiaxaval (coD, 
Pyth. yni, 1071 sunt omnis generis subsidiat unde honnt 
eventus sperari pofest B^^/jQoriais a^etatg» Mortn^- 
Uam virtutibnt. Pydi«III, 107: BvaraXg fpQtaU Fragm, 
inc« XCI^ 3 (Heype HI, 129); BqQxi^ fpQBvi, |. e« sao 
mort^lit ingenio» Deinde noli ex seqq, petere €(puv; 

sed^^fple^taijfiyvovrah-^Tfal aqfolf^ cfpvv, Non 
tantnm suhsi4ia virtutum, sed ha ipsas (quarum tres aiFe- 
nmtw) diis debentur^ coU« Simon. Fragm, CCXXI (Gaisf, 
P. mipn, gr, T.HI. p, 207, Ups.), Menand, p. 306. Mei- 
peke , Bachiu^ ; ,^Cur illas forte poet«( nominayerit^ ejc f^i cum BQc1(1iia« De!p4e Qeyiiifis advv. ix ngth/i^i „t n- 
ft^ff," Bfibil mutapdum . Est ix nq. id«m ^©4 &no n^tmh 
•ttbintelijgendo oqiiJtiq, laqag etc. » de quo ▼idendut oumino 
ScbSferus «4 (inmb. 3o8, p, 914«» cqII. Sehneid. L« gr. ▼, 
w^AtojJ respondotque . ^jt nqdjfig agiafidr^p (die 
gleioli sum erstenmal damit anfieng ) pindarico PYTHIA I . S07 

tempomm^ cpaibus degebat^ rationibtis exponendum est/f 
Qai sint neg^iyXa^ffGoi, ex histpria illorum temporum 
jiliistravit Bockbius. — avdQcc S* iyth xeivov alvti^ 
aai fiBvoiViav* . Beynius: ,;A v. 82. novum sententia-* 
rum ordinem orditur Pindarus de laudibus Hieronis, quas 
V. 8^-^86 justas ac debitas esseait, etdeberi summas/^ 
De 86 loquitiar Piudarus^ ea sibi, EQeronis laudatori, ap* ' 
pUcans^ quae paulo ante generaliter ac sententiose de sapi* 
entia deonim dono prouunttavit. ConfidOj meam ia^ 
rege praedicando sapientiam s« solertiam diis juvantib^s 
eamfore, quaeulira verum decormnque non progrediatur. 
Gurlittiu^: ^^urch die Gnade desPboibos siegt& Hieron, 
durch dieselbe wird die Sta4t noch oft mit Siegem pran-* 
gen^ und durch die Huld De^iselben werde auch ich iiber 
alle den Hieron besingende Dichter siegen»^^ -^ /aAxo-* 
naQaov axovd-'* Missile aheneis iustructnm genis. 

Pjrlh.iy,42: ^Ayxvifcev x^^^^Y^^^* ^^ ^^^ dictione cfrv , 
Interprr. ad Soph. El. 191. et nos ad Pjrdi. cit. -^ dioei 
r '• Est tbtius sententiee hsec particula, qua utens ipse mon^ 
strat, itnpropriam ess6 hnjus I. di<ctionem* Schol. v.84: To 
VTiiQ^CLTov ovToy fjti] iioTteQ jfncKxono^Qaov axovta na*' 
Xdfia Sovmv aycSvog €^(o fiaXetv. Ad sensum Idem v. 
83: Kava axonov nQoaSoxu) /SaXsTv rovg vfivovg, xat a- 
^iop ovra To V *Ie^m awpiVBtv, -^ aywvog e^ca. Exlra 
scopumj !• e^^praeter scopmn^ quod est Olymp. XUI| 
134« Ubi sermo de laudis opportunitaie^ h. L de laudis 
veritate. Jam improprium v. vmQaxovxiCuv^imm beuo 
yiustrat Boisson. ad Maximi Planudis convers^ gr. metamb 
Ov.-p. 149. '^ fiaxQa Si Qi^pscig afievGeqd-^ avvi-^ 
o V g.- Qnod in jaculatore laudabaUu-^ Jnotari poterat in poe-i* 
ta. Jam 8i est multis^ quos novi, iuterpretibus sedj y 5c8 nTeiONIKAI F 

poiliu. Fabnin, si qoid sentio. Qats c&im seosul 
oratkmis rite studens iilustrando dioet: Sp^ro^ me non i«r. 
giitam miuuram ezira scopam^ led longe wdlra adoer» 
sarioi Jacnlaiaram? Immo soopnm se a$secatunun qui-* 
dem spondet, nec tamen ultra jaculahniim. Mihi 
paxga • • avuovg cpuedam anteoedewtiom iliostiatio 
esse videtuTy admixtd (nt mos apud P.) .noya sententU 
de adversariis Qaemalis, poetii^ coIl« Gedik. Bach.)« 
Tnm erit Si eiy respondens litendse r' T« 84* ; unde non 
ia%iT scripsi; sed iiO^i r', oolLViger.p, 5!20« eodem* 
^ue p. 836. de 8h post t«. Deinde fuxjCQa mihi non est 
long^t sed nimis longe. Pjtli, IV^ 4^9: Majc^ fioi^ vci- 
0&af 9MT* ifia^TOP : Nimis longum, Ubi y« nott Isthm. 
VI^ 82: 'Epol Si fiax^ (nimis longam), naoag 0/17- 
aaod^av oQerag; colL paxQayoqia Sjrtb. VIII^ 41« Ejiis- 
dem generis Nem. X^ 35 : Bqax^ poi arofia, navr iaia- 
Yi]aaad'*^ Adde Romanorum illa mulins^ longas, relL 
Jam vertes : Spero, me nec sagiitam missurum exira sco- 
pWfty necjusto longius jaculaniem adversarios praeteritur 
rum* Scilicetilla longior jaculatio videri poterat victoria 
de adversariis reportata^ nec tamen erat. 

V. 87-111. 

Utinamjelidtas regis in posiemm solida sit aique ila 
comparata^ ut possii aemmnarum oblivisd » . Namquebel^ 
lica quidem glorid potitns est cum suisy quali Graecoram 
nemo / vernm ad eandem pervenii quan alter Philoctetes. 
lia deus Javere illi pergat, Ei yag* Utinam» Nem« 
VII, 144. Adde Vigcr* p. 503. et Gurlitt. L-c p. 10. — 
o fiag xQ^^ogf sdl. Xofftog. OLVI,94: XQovfaain'- 
mxnfTvi Omni tempore (^reliquoy. Nem. I> 106^: Tov fJTHIA l 5o9 

anMTa xQovoVm Alibl appomt io^^o^y SnuTa, vareQog.'-^ 
QVtfo. Schol. V, 87 : 'Sig [iam certo^ qnam. . ?] iyuk tov^ ivccv^ 
Tiovg vixi}(Tm n^ogSoxa* Vel repetitur Tavtat^ inl ow^ 
tv/Mtq (v. 70), Olim ego utBachius : Ut nunc^ colL Vi- 
gcr. p. 438, X. Bbckhius: Sic nt precpr. Quocum cfr, 
Mattb« Gr. gr. maL p« 720. not^ ubi diligeotior rei disqui*« 
sitio desideratur. Aliis placebit: Ut urbem Aetnam^ 
Primo enim pro hac Pindarus preces fudit, nunc pra 
Hierone. Quse interposita yides^ ea cag ^9; naqoSia dicta 
yidentur. — oX^ov xal XTeavcav Soa^v. SchoL v, 
87 ; Triv w svSaifioviav x«l tov nlovxov. Est -xTmvonf 
doaig bonorum portioy i. e. bona^ ut Pyth. X, 29 : Tiav 
TBgTCVviv So^iVm — ev&yvou Dirigat, rectd dedncat^ 
gvdvnofinog uri olfiov JJem. II, II. ~ xafiaTtov^ 
haborum bellicorum ( quos tulisse v. 91 sq. dicitur) et cfo- 
lorum ex valetudine . Pyth. II, 37» vides noKtfiiovg x a- 
fiaTOvg; et h. carm. v. 151. devicti Medi nifiov^ 
Recte vero schoU. morbi Hieronis admonent, quo inprimis 
ducit instituta cum Pbiloctete comparatio • Hieronem Sva^ 
i^Qia laborasse^ testatur Aristoteles schoU. v. 89. et Pjjrtb. 
III, 111., A^d^ot/^ca scbol. nostri L SciUcet SvaovQia ejus 
constare poterat Xi&ovQicCt si spectes rationem, qu9 inter- 
cedit inter Sva^ et h&m ') Deinde circa morbum regis 
Tariatur^ de quo con£ scbol. Pyth. III, 111. GoUeri 
Syracusse p. 25. —1; xbv afdfAVaaniV. EgregieHey- 

8) De 9va* et Xi&. y. qiioque Herennias Fbilo Tartensis apnd 
Galenum De Gompos. medicam. aecundum loca L. IX. p. 
297 (Sprengelii Pragm. Gesch. d, Arsneikundo Bd. III. T. II. 
p. 74); StTB dvoovglif tnxiiah, sfTl Xld-i^, Adde Antonii Ma« 
aae Bratavoli indicem in Galennm Jantarnm t. Dysuria* 
BrandeisWdrterb.TT. Dymria et Lithiatit. Obiter mo- I 

5IQ nTGIONIKAI k 

piys ad v^ 91 : ^^Qus^ $eq\iuQtyr [a y, $1] usque ad t. 108., 
$ubnata e memoratione ^snimnfMrvni) ^aficfffor^ in paren- 
thesi po^ita 3unt; redit y. ]09« ad ^ad^m yota^ ix\ qulbus 
V. 87 — 90. ^ubstiterat • Lux hinc toti loco afFunditur.^ 
Quippe post 7/ xtv emphatice pmissum yag; yel simpU- 
pter confirm^ptur aiifec^dente^ xafiaroi^. Et pfimo loco 
exantlati remotiore tempore labores belHci memorantur ^ 
{q'iaig • , . ayiQ(axQ^\ secuudq (ypy . . • (iQiqiSiov ijv) 0, 
quos nuper perpes^us est, auctos etiam regis morbo. 
Jam afifiv. Pjth, IV j 97, vK alibi actiram yini habet, 
quod h. X durius yidetur« Ita ^im idem tempus^ quod 
paulo ante aervmnarum memoriam deletunyn dicitur^ ean-t 
dem hoc loco excitabit . ^) Quare cum aliis mihi pro me-% 
dio est^ repetitp ex ^tecedQUtibus Hieroni^ sybjecto^ 
ContextuiQ turbanty qui yertunt: In mernoriam nottram 
revocet (tempuOf — ^ Q*iais ^v noXifioiat. fAaxctig. 
Quam gravibus hellorum pugnis.^ scilicet quae illud be^ 
}um antecedebant^ quo Hiero PhiloCietam referebat, $ig-i ^■^a^^wsp"»^»^"^^"'^»— ^■•WBi^-^iW-twi—f^pw» neo, repetituni i| Sprengelia iniut carintnii yersiii aUero 
falsam editioiiis Basif. d p/ pro ufd^ Ibidem lineii «(• 
timn pro p" TQlxxtig lego qi Tqlxtfi^ : Tricc^ef, 
9) Similiter laborat B$ckhiani| loci ezpositio ; l/Hnpm /ii#a« 
rum t$mptt% ^omnt Hieroni felicit^tem praebeat ef iabomm 
ohiiviqnem: tum [?] ei in memoriam T^poeohit^ quomodo 
prceliis imperiam sibi paraverit^ tfu^li unus homo nemQ 
fruitur, ISune quidem Philocfetem nobis rejert ^lc. Ta- 
CUil praetereii ▼ireximiuf, U^ seqt^qtii^ ? xiw , . . fioi^idiov nv 
potitsimum et primo locQ potitum «ase laborem et aeram- 
nam, adjici tantummodo et subseifui felicitatem et gloriam . 
Qaec est utriQS({ae sententiae ratid » ^uae parallelismo noai 
admodum obscuro insigaitur. PYTHI4 l 5u 

nifia^tpugna^Hlixierep^em et Cwnanam^ quo ^ucpnt quo-*' 
que plurale^. V. quae deinde potantur, — nagiu^iv^^ 
Smiinnity coH* ad Olymp, IX, 136? Aerumnam yides 
tertia yice expressam, -^ evQiaxqvTQ. In p\igna Hi- 
merensi Hieiro mfti fratribus, in Curaana solus , Lectio ' 
tvqiaxoiTO litrarionin) esse poteritj quibus plurali? BVQia-^ 
XQVTO pugnare yidebatur cun^ §ingulari ^aQi^eiv^^ Qui 
£V^/(n(otro legunt, iiserit; guofies adipiscebatur ^ Quq 
quid frigidius ? Noli yeiro juxtfi A^iaxovTO Siculos sup-^ . 
plere , Obstaf nXovTqv aTBffavwfi/ ayiqtaj^Qv ; quod istos 
spectare pon potest, sed Hieroneip ciim ffatribus« Sin-r 
guli oppontmtur singulist Deiq qi|i plurali avQiaxovTQ 
inessent, coaetanei primo obtiitu videbant, Janx evQiaxe^^ 
a&al (honori junctum) pro actiyo iterum babesPyth, III, 
196; KXiog evQiaiff^cu, Activuna epdem nexu Pyth, II, 
116; * Ot^^ev (e bello) wa^l xal ai Tav aneiQova So^av 
tvQetVf Ubi Heynius, Bekkeri Anecdd, gr, 95, 3; £im 
Qiaxevv TifAi^v; wg xay tTj awr^d-e.ia. •!— ^eaiv ;ra- ^ 
Xdfia&g* Quonmi gdrniuiculQ x^Q^'^ ^utTal nascuntur 
V. 81- Cum deQrnm manilns (;f, 01, X [XI], 55, Fyth, 
II, 71, Nem, X, 121. — Tifiav^ Hor^oremy sc, bellicnm^ 
coU. P3rth,II, 116, Scholl. v. 91. 94. Heynius et B6ck4 
Iiiu3 de imperiQ cogitapt, qi|od simplicltati et coptextui re-r 
pugnat • Inclaruerant hello ; quod quatenus ad imperiuni 
fecerit, hoc Joco exponere non debebat Pindarus . Deinde 
rtfMM e contexln solo apud Grscos regnnm spectat, et 
Pyth.II, 109, est TVfio; regni^ belli, 9II, — r Sq in e i. Cf. OL 
I, 50. 3choU Nem. IX, 109; Jo^av eixXeij xc^Qnwiad^ 
/levog. Ad queni locum conf, Monkius m Eurip. HippoU 
434. AnthoL Palat. T. H. p. 731. Epigr* cccxlv, 2 (In- 
certus): KvSea SQeyjdfievog. — nXovTov aTetpdviafia $1% nreioNiKAi a' 

ayiQwjxov. Honor corona opum dicltur, coIL v. 191: 
Tq Si nad-w eu nQWTOV ci&liap* ev S^ axovuv SivviQa 
liotqan Nem, IX^ 109 : El yaq afia xTMVoig nokioig 
iniSoiov aQrjrai, TcvSoq^ ovx ian noQafa dvixTOV in oxo^ 
^ag aXkag i^paxffac&ai, noSotv^'^ vvv yfi fiav. Me- 
moi^aotur^ qu» nuperrime perpessus 6rat Hiero • Remo* 
tiores xafiaroi, in aQtecedentibus laydati» Hanc ay« 
ri&io^iog speciem observarunt ^ quoqiie Gedildus et 

I 

Hejnius. Vod fiav respondet sequens d'; Deinde vvv 
temporis quidem pra^sentis est; sed adhibetiurquoque prae* 
terito^ sc. proxime praeterito* V. Viger.p. 425 sq. Addo 
Isthm. I, 54 : Niiv S* avrig ag^aiag inipacB noTfiog avy^ 

w 

yev^ff ivafi€Qiag, Cum futuro jungitur Pyth. IV, 88. — 
rav 0ikoxrf]rao Sixav itpiniav inrQariv&fj. 
PhiloctetcB instar bellavit^ i. e« cegrotus »^avv S* avay^ 
xcf fivv (piXov xai rig iiav fiByakaviag SaavBPm 
Anaxilaus Rheginus , Hieronis olim socer (schoU. y. 98* 
112), Locros adortus, et ab Hierone impeditus. Hinc 
^ilog ejus Hiero recte dicitur. Jam si Bockhius bunc non 
ad Hieronem confugisse, sed ab eo impeditum esse con-* 
tendit, et yerum hoc est,.nec Pindaro repugnans. 2ioc 
tamen, qui acupovaiv^ eo ipsoad alios confugiunt. Deia 
ne tempora quidem rerum Sicularum prorsus adversantur^ 
concedente Bockhio, qua^stionum cbronologicarum diiigenti 
exactore. Idem Curoa&os intelligit, qui legatis ad Hiero«- 
nem missis auxilium ab eo irapetraruntDiod.XI,5I. Sed 
borum Hieronisque vel iDimicitiam vel amicitiamXv. 98. opi. 
lov) ego ignoro, muUoque melius unas (qaem novimus) 
nniy rex regi opponitur, Anaxilaus, cujus res iterum tan- 
git Pytb. II, 34. Deinde primaria fMyaXavoQog significa*- 
tio (jnagnijicusy magnanimus) , quam iterum habef Fragm. P YTHIA i ' 5i3 

inc. Vn, 4 (Heyne HI, 84 Bockh. 11, 2, 669) non esf 
quod h. 1. deseratur . Eodemque sensu (ityaXavoQla irecur^* 
rit Nem. XI, 57., colL fuyavtoQ 01. J, 4. Postremo com* 
paratio n6n ita tu*genda erlt, ut auxiliam petisse uterquQ 
ad versarius putandus sit u4d preces descendebant et 6rfl0- 
ci Troiam obsidentes, et Hieronis adversarlus. -^ fil^^ 
Schol. V. 98i Tov ^liQma. Cf. quoque Gurlitt.1. c.p. 12. -^ 
ltBrafi%i/3ovTttg. Arcessituros . Prs^sens pro fii- 
turo, velut 01. XIII, 82; ibique nott. P. IV, 188., coIL 
Bbckh. nott critt. Qtiod Hermannus 'legit (jiita li^ 
aovtag), id historiam eortumplt. Ut se miseria libera^ 
rent, non PhUoctetam, venisse Grsecos neminem latet* 
Et apgrotus (v. 107) Troiam Philoctetes petiit. V. omnin6 
Gurlitt. L c. p. 12. — iJQiaag» Media btevis. AnthoL 
I*alat. T. 11; p. 87$. Epigr'. ccclxxvi, 4: ^'HQwa t6v5$ ai^ 
fi€iv ^HvioyoVy n6Xiit>g ^vXaxoV. Ad ^uem 1. cfr. Jacobs; 
iBid. T. m. p. 961.,'usum pindaricum non prsetermittens; 
£adem v* 17^1x6^ quantitas, notante eodem ibid. T* III. 
p. 829. — avti&ioijg. Pyth. IV, 102: "^HQwsg intti^ 
&B01. — Hoiavtog vlov To^otav. Bene addit io- 
gittarinm • Venerant sagittarum Philoctetearum gratla. — ^ 
novovg, Ijahores hellicos. Isthm. VI, 79: 'Ev n6vo$c 
^EwaXiov. AddeBach. 1. c. p. 40. — ovita. Vt pr» 
ierito tempore dens te jnmt^ ifa futnro te jnvei. 
Juverat inprimls, quum Philoctetes alter bellaret. Und» 
Hieronis nomen exprimitur, Philoctetae oppositum. '^) 
Optime Heynius : „Redit ad 88. 89.^* Nimirum respondet 
-d-tog OQ&coTiiQ niXot temotis u yccQ . . tv&vvou Nec estj 
quod OQdcDTtiQ regis morbum, srumnas etc. spectet. Est 10) Similiter ex praoteritit Aitura oon}leit ▼• 79 tqti. 


i 

r 1 

514 nTeiONIKAI A' 

. I^^osfro oQ&ovv magnumj nohileM facere Nem. I, 21« 

Isthm. V, 62 ; quod non seciis esse videtttf Pyth, IV, 104, 

Adde Bach. L c« p. 41. ^ ^iv ^Qtttaii xaiQop S$* 

' Sovg» Fiebat Deus Hieroni^ o^iT^o^rij^»^ si eorum, quae 

• appetebai^ opportunitatem ei suppeditabat« !Nem. YU, 

84: Moi^a xaiQov oX^V SiSwcti^ 

$ 

m > 

Precatur pro Dinomeii^^ Hieronis filio Aetnaeque 

. t^j 1?^<^ Aetaaris, Hierone^ >^ Moiaa^ xal naq^ 

jBivo/iivBu Fatre laudato^ eodenl consilio ad.fUium 

transit, Aetnae regem^ cujus urbb civemrex seproclama- 

^erat» xal Hieronis laudem «pectat« Ui Hieronem 

proedicasliy sic jam filium guoqae pnedices . Et Musa 

rogatur, velit apud Dintmenem pairii victoriam canere^ 

quody significabit^ ydis laudi HierOnis mentionem Jilii in- 

iererd, ^ a patte adfilium itansire. Tum sequitur ip- 

. tfumDinomenis prasconium (a/'i mUta etc). Quae de 

bymno apud Dinomenem cantato schol. babet, mihi quo- 

tfiie absona videntui*^ Heoue adeo dictioni htijus loci in- 

esse« Namque iteninl habes iter poeticum, quod alibi 

jllustravi. Cf- quoque v. 147 ^q. — X^QV-^ ^ 0^« 

aXXoTQioy Vixa^oqia itutiqoq. E:q>onit^ quare 

ita precetur Musam« Testatusque Dinpmenes suum de 

, ^eronis victoria x^f^ P£rus< Vl^ \2»^ Oijmpia? posito 

, fiost mortem patris magnifico donario.-^e^^^ra. J9e- 

' inde • I, e* ita^ ergOj his praemissis^ SC; invocatd jam 

Mttsag V. Voss. apud Gurlitt.^ et Viger. p«k397. ibique 

inprimis Herm. p« 783 sq. An significat Noster^ exposita 

^ laude patris seqai jam filii mentionem ? Quod probabile 

fit ef, loco simiUimn Istbnu VlX^ 27 i Ktifiai^ iaeir* PYTHIA I ^15 

af* aSvfieXii aw vfi^^ Uai ^TftyiutSa. TJhl praece^^ 
rantThebes heroinfe latides. -^ AXrvag paaiXei (pU 
Xt^ov i^ivQiafiMV vfivovi Poeta ciim choro, juvanto 
Musa^ Dinomeneiri ^e laudare profitetur 4 Pyth. IV, 62 i 
0iXi(av inia>p0 Notare yidetur <pvX. Pindari Dindraenis-< 
que amicitiam^ quse inter P^ et patrem <}uoqtie intercede^ 
ba^ colL Ql. I, 19 i ^iXai^ TQam^av* Scholiaste v. 116. 
cst ipiX» simpliciter pfo ft^ogtpiXtjg* Adde Bachium 1. c* 
p. 45a Deinde Aetna^ i*egetn non e^se posse JoVem, sed 
Pinomenem, bene vidit Bockhiu^, coll. scholl. Evertunt 
contextum, qui de JoVe Cogitant. Deumque ipsum 
contemtius tractat poeta., si hoc demiim loco^ et quidem 
inserta y. J^utct^ laudes illius ponit< Nova^ urbisj quag 
nomen antiquum brevi post repetiit, mimos refert Eckb^ 
D. V. N. T* I, p* 190 sc(. Museiim Wiczay T. I. p, 
47» Mionnet Descript. T. I. p. 209 sq. -^ i?" to SjtaTif 
ihev&Bqiff» Fragm* inc. CXC ( Heyne III j 160^ 
Bockh. II^ Zy 647) i Nofim^ axovoPtBg &6o3fiaTu)V xiXa^ 
Sw. Ubi Bockhius legit &i6SfjUcToP. Scite autem ad-« 
numet P« Hieronem^ deberi Aetna^i^ libertatem^ ior^A 
abstractam^ vel minutami PutO eninl^ ea conditiQnePer 
loponnesio^ saltenl Catanam profectos, ut instituta.;p9«<- 
tria retinerent # &e(luh\it enim '&€XotfT^ Si etc.^ «4ibi ^Si 
non est autem^ Sed nam . ISfiminim redditUi' antecedenr 
tium ratio^ ubi *YXXiSog aTa&fiag vofiov positi £tint|>rQ 
doriensibas^ colU Heynio et B6ckhio«. D0 v^ aTaS^fui 
V. Boissonadiu^ ad Aristfienetum p^ 602 Sq. 604. •— c - 
uT^aae* Condidiff i. e« resiiitiil^ Aetase xtiaTioQ i^fAr 
tur Hiero fragm. epin# h ^ xa% fiav. Et aane.. Vig, 
p. 528. 839k Yides, "Herackdarum.praecq^uam.hd^eri ra«<r 
tionem^ ut loco simiilimo Pjrth. V^ 94 ^q* An est ml 5x6 nreioNiKAi a* 

(Actv pro ^pUci xai? Vt forsan Pylk yi, 6. Nem. II, 
19. — ox^cct^ vno Tavyixov valovtBQ. LacedsD- 
inbnii indistlncte« Deinde accuratiu^ exponitur^ quinam 
fuerint, memoratis Amydis • ~ aiil fiiveiv. Quod dft* 
Doriensibus pr£dlcatur,.fuit omnitim, sc. constantia tena«*^ 
citasque in servanda civitatis forma. Adeatur oranino 
MiiUerus Doriens. II^ 405/ et alibi. Adde htijuslibri p. 
390. Deinde veterem' lectionem (s. JwQiyq^ s. /ItoQifjg^ 
6. Jo)Qisig) non evertlt alterum illud^ quod habet Herm.; 
yyJwQi^g quum propter Atticam formam, tum magis prop- 
terea dispiicet, quod ad illa^ llafiq^vXov xal 'Hga* 
xXeiSBv ixyoVoij referendum esi^ ifitt» ei nimisremo* 
ta suntj neqne isto addiiamento indigeni.** Quod 
l&rat potissimum, in fine posuit more aliorum suoque Pin^ 
darus, colL inprimis Isthm. IV, 87 «^ 94. all. Distingde 
post AlyifuoVf ut sit JioQ. antecedentium appositum • Ui^ 
poth Dorienses. I.e.: Neque mira servandtB insiiiaioram 
miiorum consianiia} suni enim inyovoi illi Dorienses^ 
^ui non iemere ah insiiiuiis veiustaie sanciiis recedaai. 
Jam sequentia quoque melius cum antecedentibus coha&* 
Tent^ si veterem lectionem rednueris. Similiter BbcUu 
nott critt. p. 439.) qui tamen cum Herm^ l^t Jw^ioig. — - 
iaxov 9' *J(AVKlag oXfitou Isthm. VII, 20i''£lov 
S* 'JfiixXag. Cepemni Dorienses cum HeracJi^ 
dis' In duas sententias dispescit, quod alius ita expre^ 
slsset t Der. ei HeracL^ Amyclis poiiii istc, veieribus m- 
siiiutis inhetreni» Ceterum euiidem ordinem servat Max. 
Tyr. or.I V, 3 (Reiske T. I. p. 60) : Ja>Qui)g xal 'HQaxlei^ 
Stigl Cur ex variis LaconicsB oppldis Amyclks nomine^. 
causalatet. Schol.v.]25: Kaxiaxov riiv 2itaQtYj[V* aivo 
fuug yaq noXmg tifv naCav i/ifaivei Aaanmutrp^. Sie- 

militer JPYTHIA I «17 

iiiiliter Amyclsei pro 'Ldconibiis sptAijyc&phf, iSdi-^^Jl^ 
yalfUt m]lag rchf l^f^vxlaim^ xaipM* — ^Ubi 'Rjtt^nii 
lioiiysilim Periegetem addit^ bis (313. i? 7) ts^tdem voce 
^dem densu utentem* Neque alit^ apud Romanos, coU.^ 
^tx. £t poterat is vAns opud dcriptdret^eriorls stvi ideo 
ingruere, quod Amyclae. ante Doriensiura inctirsioQcan' 
princeps Acfaasorum urbs ftiisse videQlfr, sn^cinte WS!^^ 
lero Orchom. p. 319., coU. 3ockh« Ex^plicc/p. '235. Slt. 
is quidem duce MiiUerohanc urbem segioniif^Qiim pnii«" 
cipem pro regione ipsa posjtam statuiCt,'.{qusB>e8t schoht 
quoque modo cit sententia, Ucet tacentis rationem proba- 
bUem/ quare Amyclas^ nomkttitX V^y non Spartam. An 
erant plurimi Amyclaei inter Peloponnesios , qui ( Diod. 
Xlj 49) ciim Syralcusani^ ab filerone cdUecii* Catanam 
restitutam incolebant? ^ De Amycljs videatur Mulle- 
rus Doriens. I, 91. all. — XsvHO^ciKtaif.' Alhis equu^ 
vectornm^ iit nobiles et pt-indpes, coU. Boddb. ad Pydi. 
IV,207.E5cplicc.p. 273. lidem tmrtnoi Olymp. TII, 70.' 
Adde Bach. I. C. p. 4*?. — TvvSce^&Sav j^iirovsg* 
Batfa. 1. c.j jjTyndaridls, U e. Castori et PoUlici, qui 
Spartas eradt nati, Tfaera|)nis aiiterti sepulti. V^ Pyth. XI, 
95/' Addit Gedik. Isthm. I, 42., aUa Bockhius. Recte 
omnino Tyndaridarum cii//ti^ Spartse et AmycUs cogita^- 
tnr. Hoc sensu llieognis (1087. Bekket.) eds Lacedas- 
mona habitare dicit: Kadro^ xal TIoXvSivMq^ oi Iv Aa- 
ouSaifiovi, Slp Naitt* £t llierapnis quoque^ ubi sepulti 
erant, colebantur. SchoL Isthm. I^ 42: *I(fti(yVy on i^q 
^axwvixtjg h &€Qa7tvaig to Itqov ian tSv JioaxoVQfoVm 
Deinde simiUter defiinctus heros Alcmapon Nostri yutfav 
dicitur Pyth. VIlI, 82. Adde Nem. VII, 130 sq. Po- 
stremo testibus numis Dloacuri Catanae quoque cnlt^. Vi- 
Pind. Oi. $i Pfth. . 34 51% nT0I9NlKAlT A' 

dtotur Museilm. Wiciay T« L p« $0. Miotmet Description 
1H*\p.*i2B.^'^ MV.. . Tyndajrjidarttm . Unde av&tia^ 
verus aorislMS • * riMi muius cQmmode Doriensed rq>etunt 
Castoris aixfi^ iMibes . 1$;I^t)« V^ 42* De constructlone 
v^ wv .cumrstibstantiiris seqq*: v> ad- 01. IX^ 3^. p. 365., 
xi}v sctibe- ohesif pto abest* -^.xJ^.epg ai;(jiiag. Gloria 
bMKa\'Euvip.'S}afph 192*MHi\h.i Jo(fog Tifia. Bene 
addit Baelu Tyttaeum UI^ 38. Ui>i Klotziu^ nostrum 
locum allegat::^ iv&tjaav* ,Nenx. IX, 93: ^/irai 
lica$'!EHt9ga^.fdv,t3Jo^ av&fiom* j .;, V. i36-'i56. Praebeas, Japitdry Aetnqeis ieandem institutornm firm 
^it^tem bellorumqne vacationem \ Jaraque ultima occa- 
sionem Pindaro oflerunt, jgravissinaa proelia, quibus ab 
. exterorum maperio Graeci se yindicarunt, juxta ponendi 
et celebrandl. Primo et ultimo loco ponit Hieronis £ra* 
trumque victorias^ sc, significans^ non deteriores eas reli- 
quorum Graecorum victoriis esse. Zev riXei.^ aiel 
Si TOiavrav 'Afiiva ^aq* vSmq aldav aOTotg 
xaifieea^iXevai.vStaxQivei,v BTVfiov Xoyov av&o^ 
In hisrot. antecedentia spectat, interpretanteBejnio: Japi^ 
terperfector (coll. Blomf. Glossar. Aesch. VII Theb. 
lll),yac, ut uietnofa civitas vere Doriensium instituiU 
nti dicatnr • Bockhius : Verus hic semper hominum 
de Aetnn sermo esto, permanere teges et cives id Dori'' 
ds instittttisj similemque illam civitatem stabilitaie^ iran^ 
quillitate^ fortitudine (coll. schoU. v. 130) Lacedoemoni 
esse. Bene^ si fortitudinem ^ceperis, quam Tyndarida- 
rum esscy modo monuimus. SchoLastae v. 130. toi. al- PYTHIA I 5i9 

aa est libefias'» Nec hoc recte. — DeAmena^' CsttBnss 
fluvio, in scriptoribus numlsque obvio^ adeantur Heynius 
Boclibiusqiie* Addo Mioimeti description des medaill. 
antiq. T. I. p. 228. 230. Museum Wiczay T. I. p. 5o. 
Deinde objectum esse t. ft/<rav, subjectura «r. X6/. a., 
demonstraTit B'6ckhiu«^ prseetintibus Gedikio^ Bachio, qui 
tamen sibi non constat^ Heynio, qui in notis exegeticis 
verum auguratur, in criticis fli^ctuatur, Tbierschio. Fac,' 
nt hanc sortem Aetnaeis verus Graecorum sermo adjudi- 
ceiy L e. ut vere narrafi possijty-esse hanc Aetnaeorum 
sortem, sc. servandorum insiituiorum constantiam ac fi" 
dem.^^) Prffpositio autem ^m» diversas partes spectat, cives 
acreges» — itvfiov Xoyov. f^enim sermonem. Stesicfaorus 
Fragm, V, 1 (Gaisf. P. m. g. T. m. p. 341. Lips.): 
^ErflTVfwv loyov* Nonn. Conv. Evang. Joh. VIII, 9.— 
aarotg xai fiaavX^va^v. Aetuseis regibusque (HiG- 
roni Dinomenique), coll. Bockh. Explicc. p. 234. Cives^ 
si vere Dorienses esse volebant^ reverebanti^r reges suos 
atque instituta tuebantur, reges promissis stabant, quae 
novae civitatis institutionem spectare debebant. — ovv 
roi riv XBV. Dirimit particnla pra?positionem a casu^ ut 
OL IIj 164: 'Ejti roi^ 'JxQayavru alL — ayriTrjQ a- 
viiQ viw rs.invrtXXofiBVoq. Bockhius: y' imrBkXo^ 
fievog* Quod recte respuunt Hermannus^ Ahlwardtius, 
Thierscbius. Est enim sensus: HierOfium quiatenus.ipse, 

]l) Hermanao u7(ra .•ubjectom est, diciturqae termonem Imh 
fninum djjudicare. At sermo hominum h. I. jam est dija- 
dicatus • Est enim etvfiog, Alio sensa eventus termonem 
quendam dtaduuiaai dicitur Aesch. Ghoeph. ^79 sqq :' Ztv, 
doff Tvxag dtadikiaat nav sTtog. Ibi sermo nondum dU 
judicatua erat, i. e. Boadiim Uqaebatf an Irrt^o; esset^ nec ne, 

34 * 520 , nreioNiKAi a' 

ium qnaienns per fiUnm Aetnaeii impet^at . Inferior rez 
crat Dinomenes, superiorHiero. Schol. v» 134 s '0 /fer- 
aiXevg TtiQ 2ix'ekiaQ 6 ^ligafVi Ita conteztus turb»- 
tur. — Sa/tov y%(faiQ(av tQanoi avfx^mvov itp* 
a^vx'-^'^* Confientire^ dd)ebdnt Aetna^i tum cum r^i- 
bus^ tum inter se. Et hoc ultiqium ideo pottssimum, 
quod e diversis terris conflati erant, unde maxime di^ 
cordi9B semina. Sed istam quietem aviKpwvoVi u e. a 
concoiliia oriundam, non aliter, quam ye^L^mv Sapx^^ 
efficere debebat Hiero^ i. e. ut rey«reretur instituta civium 
antiquitus Doriensia, atque ipi^ cum in novam dvitalem 
libere coirent^ promissa . Nam vi quoque ac saevitia con- 
sensum quendam effici posse^ constdt . liberis eiiim ho- 
niinibus impei^bat {ihv^i^iif v» 119). Hinc regibus 
deinde cives hotiorifice opponuntur y. 1 32.^ hoc loco Sa- 
uo^. Qui yiQaiQ^ ad novas victorias trahnnt^ aliena ut 
alibi poetSB prudenti ingerunt. Postremo cum quiete \u 
1» interna s. domestica^ cui deinde alia, sc. eictema oppo* 
nitur^ cfr. Olymp. IV, 26. Fragm» inc. VII. — - aptQov 
otpqa Kax* olxov ixV* SchoL Vk 137 : '[fifot^^ov xal 
H^rjfpaiov ixjl ^^ olxov* Jungit igitur xarextf* Pairiam 
pacatam ieneat, L e* ibi *e coniineai. £t patria didtur 
pacata, pro uXaiM^* Aliis apsQOV erit adverbium • N^ 
que iiritae pii vatis preces • Namque lohgo demum tent- 
pore post (Olymp. XCII, 3. Diodon XIH, 43 ) rebelia- 
^runt in Sjraaisas Carthaginienses . — 0oivi^ pto (po^ 
^ vixwVj cqIL TvQoavwv. — aXaXaTog. Tumultus belli- 
cus personam induit {tSmi)^ velut aXaXic Fragm, inc. 
XXXVI (Heyne UI, 98 sq. Bockh. II, 2, 668): Elv&\ 
AXaXaj HoXipov &vyaT€Q» — vavaiarovov v/iQiv» 
Injnrimmf f tc iUaia naves qnaei ingemiscebani^ L e. cla. PYTHIA I 5*1 

1 

dan nmalem. ^ tiwv, Conspicaius'» An reipiciei^^ et 
e contextu recordans? Cf. Bidov Pyth. II, 98. -^ ^^o 
Kvuagn In conspectu C. V. v. 1 50. Olymp. XIII, 7 8. 
Monumentum pugn» (Hieronls galeam aeream) egre* 
gle illustrayit Boclh. Explicc. p. 225 sq. Adde Herman- 
num in Bottigeri Amaltliea T. II. p. 231. — De ofa v. 
Bockh. Explicc. p. 236. et has Dilucc. p. l4« — na&ov. 
Carthaginienses et Eimsci in proelio Cumano. Exclu«- 
dendam Himerensem pugnam, totus loci habitus monstrat, 
GolL quoque schoL et Bockh. Expl. Deinde nec hoc ambi-<- 
guum esse sinit locus Pindaricus (coII« scholl»), Carthaglni- 
enses et Etruscos, non hos solos cum Grfiecls conflixisse. 
Tacet quidem de ea re historia • Sed locus noster aperte 
narrationis spedem prs se fert. Nota deinde^ satis mag- 
nifice Nostrum de Hierone loqui: 'EXldS* i^ihcm /Ja^ 
Qiiag SovXiag. Non enim tantum . conferre ad Graeciae 
libertatem ista pugna poterat, quantum Himerensis, coH. 
scholL V. 146. 155« Nihil tamen obstat, quominus hasG 
lod pars latius pateat^ quam antecedentia . Erit igitur ge- 
peralis laus Hieronisj a quo non tantum Cumanos, sed 
etiam Siculos Locrosque servatos esse constat, Er, der 
Befreier Griechenlands von der Knecht- 
sohaft*'^) — ccQeofiai^ naQ* fiiv JSala/jLivog 
*A&rivaifav x^Q^'^ fita&ov. Juxta ponitpugnas ce- 
leberrimas Graecias sospltatrice^ ^ occasionem dantibus iiS| 
quae ultimo loco praeraissa sunt . Tertia Gelonem cum fra- 
tribus noMitavit . — agiofiai-y utnnncrectelegiturpro 
algiofiai >(de quarum vv. confustone videndus Elmsleius l^) Scbol. ▼. 146; Katanovoai atikoy Kagxtidorltap nXiorta 
inl SiwUar» RepQnc natuntf^vaai, monente Gedikio. 5»» n.XeiONIKAl A' 

ad Eurip<B^ecl« 825, Heracl. 505 ), est ioUam^ anfcram.. 
Froficisceadum igitur poetsD Salamlnaj unde Atbenlepsium 
gloriam asportet. Iter poeticum^ de quo y« p. 241 sq. 
J^on aliter Spartam deinde et Himeram fluvium petit. 
AiQeo/iatr erat petam^ sensu a lectione nuuc rec^pta parum 
diyerso, Dein agiofia4r cum iiuj&bn jun^tum vim suam 
vulgarem apertius habet^ ut^sit tollendo nanciscar^ U e, 
nanciscar, coU, Aesch. VII Theb, 304, BlomJF,; ^dqougd^E, 
Tcvdog TotqS^ noXitaig. Gloriam paretisj his dvibas con" 
ferendflm • Ubi Britannus confert II. IV, 94. Usum ho- 
inenenotavitDamm,Lex.p. 197, Addo Apoll, Rh, IV,205: 
Miya r,vSog uQia&au Orph. Arg, 95. 96: ^Aqia&ai 
^ogn 455; KUog ia&lov aQia&au Quint.Smym,III, 
269, V, 145 : Evxog aqiadat. IX, 577 : NUrpf aQia^ 
'd'av% Eodem sensu aor. I. apud Hora, aliosque. Nonn. 
Dion%XL, 217; 'HQafie&a piya xvSog. Quint, Smjrrn, 
XIV, 117; ^Hqaiit&' evQV KvSQg. Ipsumque fua&w 
aqntttit habe« 11. XH^ 435., notante Heynio in notis criti- 
cis, Jam ;^a^^ est Atbeniensium pugna,, unde j^a^i^ 
(gloria) redundabat, ut Olymp, VIII, 75^ Sequitur enim 
ratai Mn xafiov, q}Xod xaQcv et fAaxctv respicit. Conf. 
quoque scholl, v. 147. Gedik. Bach. Aegre x^^Q^S Atheqien- 
sium erit gratia, quam Pindaro habebanty quaeque y, fitr- 
a&bv deinde exprimitur . f^ictaria enim memoranda erat^ 
Ut loco secundo ao tertio. £rit igitur sensus ; Ob Saiami- 
niam pugnam Athenienses celebra^ unde fita&bv acei- 
pio • Jam hic fii(f&bg aut indistincte simpliciterque gra-' 
tia erit ab Athenien^ibus Pindaro habita, aut oblatum illi 
praemium et houor, cum in carmine quodani Athenas 'El^ 
. XaSog BQBtafia dixisset Fragmr dithyr.X (lleyne III, 74 sq. 
Bbckh. II, 2, 579 sq.). Kt fiia&bv vocat Libanius / <Rdske m, 27, 10) honorem ilhma Pttidait) aK lAthcAieli^^ 

Be^({iiaKii pulares ob mvlctam ipsi, cum Athemexi^^ laudaaset,. infUo- 
tam oblique perstringere mihi quidem videiur; ' 'Aifi frip^ 
de x^Pifet fuadvv AAenicosium esse volurif: gloriAki 
^ihemensmm^ dehitam illis mercedem. Her- 
n^anxius; Pagnam Saluminiam praemium Hieroni iol- 
lam. Quae inteq)retalio nulli, quem novi, interpreti se 
probavit . — Deinde quare in pugna 'Salaminia prira» 
Alheniensium partes 'faerint, ^xplanent pro me eoyundetfi 
legati Thucyd, I, 74: Tqia ra dtpehfidmra ig ceyjo 
na^eaxofie&a , a^i&uov rk vtHv nUlarov, xal avdqa 
OTQartjyov avverdrarov , xai TiQO&vfiiav aoxvqrarrjv x. 
T. 1. — xafiov. Devicti sunt. CL V. $6. Pyth. Vm, 
68. — TBi^iaaig. Bockhius: ^TeXiaavg non arbitrbr 
posse optativum esse: quodsi pro participio habebis, non 
poterit non iQiiDV scribi.''^ Hermannus: 5,TNec reliaavg 
participium mutari debet. Nam Sl v- 152, tantun^ ad 
oppositionem locorum adhibuit. FaciUui~ad construclio- ' 
nem esf, quod quibusdam in mentem venit, iqiiav, sed 
neutiquam necessariutn , orationemque reddit mlnus poeli- 
cam/^ Immo necessarium iqitav, si rikiao^ig participium 
esse debet . Quis tunc enim tolerabit illud iv .^ . . ay-^v- 
AoTO^o^? quod tum parentheticum erit, licet consiUo poe- 
tae obstante . Verum leqtionis iQia)v nuUum in codd. ve- 
^Ugium. Optime igitur Heynius: ^yTeliaavg non bene 
tentatur. Aut enim universe dixit secunda persona, pro 
rdUaai av rigj uti statim v. 157. d.rf&iyl^aio , aut ut se 
ipsum alloquatur, ut sappe facit. Durius esset referre ad 
igifo rsXiaa^" Adeatur quoque Bachius Tbierschiusque. 
Jam relBtv viivov est simpUciter hymnnm conficere. 5^44 nTeiONIKAl K 

» 

ttt Pydi. n, Mt: Gurlktio eat persolvas, . eiqus loterpreta^ 
tionis ratioiieai poxi expositam video* V. ftchoL ad Pydi. 
n, a4. — tav iSiiavT\ Tum rever^ nacti suxit (coU. 
Stmooilde ^bol. V, 155)^ tum meritt% ^ aji^^' a^era. 
Ofr virtut^m^ * Pytb, III| 114; '4/^' o^^ ^eelfi^lWi 

V. 1^7 — 195, 

Poeta m ant^Qedentibu$ I)r^yitatem landandi socta* 
tus, audientiiiiiit et nauseam et invidiam se yitasse coofi* 
dlt^ coU. intei-piT* Qu^d siniul significat^ ordiri noyam 
CjarmiAis parteip et quidem extremam • Insunt pra^epta^ 
tali poeta dignissima^ cuiyis regi saluberrima, Hieronis re- 
I)us aptisj^ima.-.— xat^oi/, sc,xaTa(cQll.scboLy.l57)j'cjuod 
exprimitur Istbm. H, 32. Fragm. scol, 11 (Hejne III, 
92 sqq. Bockb. II, 2, 61 1 sqq. 673)* Vel xatQov simpli- 
citer pendet a y^&., ut sit dicendo opportunitatem attin" 
gere, coll* Nem. 1,98. Tum xaiQov erit pro TtaiQUf, coU, 
$chol, y, 157, — (pd^iy^aio. Se yel aUum quemlibet 
}audatorem ^dloquitur. IUud praestat ob y, 154. ^ ^oX- 
hHv nsiQata, Mnltorum extremitc^tes^ i. e. multay(fuo- 
rum extremitates solae memorandae sunt . Ut illud Virgil« 
Aen,- 1, 342 : Rerum fastigia , Axl erit circumscriptio 
pro nolla^ coU. bis Dilucc, p, 94, 458. et Pyth. IV, 391, 
Isdim,-IVj 8?-^ avvTavvaaig^ Contraria Iqcutio 
Pjrth. IVj 230 (jiaoav . . tavvsv)^ — fieitav^ Quibqs- 
dam mirifice est minus, hiuc non^ coIL Heyn, ad Olymp, 
I^ 55, Bacb. ad b. I, Verum sensus est: ^emo ^uidem 
vitvperio vacaty neijue ideo poeta , /s vero ipse in mini'' 
mam ejus partem incurrety si hrevitati operam dederii. 

V. p. 24. — fi£fios av&Qciftuiv, AetnfiBorum, Syra** ' #x. PYTHIA t 5»5 

cudanmnni^ postremo a^niulonim Hier6ni9« Oljmp^^Xl^ 
12: 'EitmQfKfav avSQwv. ^ Sequentia poetam (^ano \ % 
iXaidccg) et Hieroofim {aOTfov * . aAAorp«) spectant^ 
Carmen ju^to longius audi^Uum animos obtupdit^ laus 
quffvis^' inprimis longior^ invidiam excitat^ quas omnino 
in liberia oivitatibu3 singulos carpit^ coll. Tbier^ch; Hino 
Aetnaei quoque Hieroni Ucet smQYitTi in videre poterant -^ 
rax^lctq. CelercM^ se» cnpidas, leidenschaftlich, 
Pyth.IVj^Ts 0varMK (fQiveg mxvtBQai^ , Gedikius (colL 
Bach.); ^d finem fmasi properanies [carminis ? Oppo^ 
Buntur enim carminis longitudo atque audientiura studia 
brevitatem efSagitantium.] < Priuspra?fero« Mirifice scboL 
T. 157; MixQoxf^vxotfg* ^ acrdv S' axoa xQvy^io^ 
&Vfi6v fiaQvvBt. fialiat iaXoiatv in aX7.o- 
TQto^g. Construe; ^AxoA Si fial. fioQ. in aXX. iai. 
«9. -Qvpxnf aavwv. .Tum erit axoa objectum' audiendl, 
s. fema, coll. 174. Parum diiFert, axoa S^ aatfSv. jun-^ 
gere; tum 'supplebis avvcjv post &vu6v. Prior sententia 
4e hominibus generaliter egit^ faspc de civibus. — « iaL 
Iterum iaHc occurrunt Pyth. VIII, ,103. in sententia vi- 
ctoriam spectante. — tin all» Longius hflec senlentiie pars 
distat ab suo axoa. Vnde mutatio, pro iaXciv ^aXXo-* 
VQioav a.l coll. Hejnio^ Gravare £ama civium animos di- 
citur bonis alienis, ffrojama bonorum alienornm. Jam 
quihus iaX. oXXotq. siuit peregrinomm xes faustae , - ut 
mentio fiatHieronis non Aetnd?!, sedSyracusani, vel po^ 
tius Geloi, ii parum hoc laudatorem Pindarum decere ipsl 
cxmcedent. Sunt aXXoTQiot aln (^cives, coH. schol. 162.) 
Ht^oe stiXag Aesch. Prom. 341. Bioraf. Thucyd. I, 32,, 
qul posterior alia quoque hai^et e poetls petita. Menan- 
dri Fr^gm. inc. CCXXVII. ed. Meineke. ~ fiaQvVei: V 5ae HTeiQNIK^I • A' 

Cnivaiy IvmL Nem, Vn^ 63, ^tragm, iinc< UX, 4 

(Hejnelll^ ]10sqO« Kurip, Alc«49.**^<»AA.' o^iog^ Ergo 

. JUborabat inyidll^ civiiim Biero « £t hinc sequentia prae- 

cepia sospeadit, quse justiliaro, yeritatem^ mvnifioenU^) 

cautelam ab^ ayaritia spectaot. Ne innidia te nh om- 

nis generis laudibns sedandis deterreat. -— xala^ 01. 

I, 157* Hieronem ob xcdaiv scientiam laudat, Pyth. V, 

.155« Arcesilaym ob studium xaAcSi^ ^^e/io^ruiiv*-— atf^cv- 

Sst Si n^og ani^QVi ;|fa^x«i;a yXHaaav, Linguam 

ut Olymp, yi^ 142. telum esse^ pronum, metaphora a 

ferro cudendo petita, colL interprn Videatur qiioque 

Reisjgius Eparrat. Soph. " Oed^' C. p. cxiii. Nova quas- 

dam prsestant Lexx. latt. vv. eudoy incus^ pracudo . Ad- 

do Diomedem prsefat. ad - Athanasium (Grammu lat. 

auct. fant. p,. 274. ed. Putsch. ) : Artem merae laH-- 

nitatis puraeque ^loquentiae magistram, sub incude litera- 

ria dociliter producendo [procudendb? Simili errore Lu- 

cret. V, 848. j ubi ed« Creecb. habet producerey for- 

matam humanae solertiae claritas expolivit . £st igitur 

;jfaAx. (procudere) idem quod formare^ coll. Lexx. latt. V. 

procudere . Postremo j^kcSaaa h. I. ut semper in P, fiii- 

gwa, Tionsenno,. — it ri. xal (plavQov naQaid^va^ 

aei^ p&ya rov tpdQerai staq ai&ev. SchoL v. 

1.69 : ^aiMi 6 yag, Ut posf tioUaov. Jam de sensu 

metaphorae videudus Gedikius: j^Continuatur metapfaora, 

ab incude repetita . jHdvaaeiv enim est falgere et cnm 

fulgore movere. IlaQai&vaauv h. l.idem quod nostrum 

vorbeispriihen. Si vel ievissima scintilla temere emi^ 

cnerity magnum id habetur^ quqniama te venit.*/ Serutl 

reliqui interprr. Verum. non video, quomodo in incudo 

s. metapliorica s. propria vel vitari, vel iroprobari possint PYTHIA I; $»7 

scintUIsp^ quas cudepdp m^tallQ emlcant. I^iuxio r^enta 
illa emlcare debexH, ut fomietxir- aps , Hinc iioya inteiv 
pretandl via tentanda , . IlaQai&vaaH lingua . E^ velpt 
OU IX, 64, JPyth, V, 78^ «niittitur jacvli instar, ^japc, 
xat^ AvXp vero fonnanda, et quidem, ne scopum pr^. 
tervolet, ijj veritatis incyde, i» e, rect^y non incurve^ Jam 
ad singula yeniendvmii Primo quidem at&vapm cucri. 
compositis ln€em spectat, coU. 01. ^, 88. Pytb, IV, I47. 
V, 14, et his Dilucc, p, 284., deinde yero motam lucis 
in^ar, i, e. celeremf coll. Olymp. VII, fin.: JiaiOva^ 
aofvavv avQat (celeriter ferantnr aurae)^ .et.his Dilucc. ibi-^ 
denn^ nec non Schueld, L, gr, v, na^ai&vaata. Et hQc 
ultimum nostro.Terbo convenit, Dein in eodem pqti^si- 
ndum est naga^^ ac (fiqetat idex^ quod al&vaaBu Po^ 
streoio (pXavQOV %t est adverbium, naq^ ai&ev .vero ut 
ip vulgari interpretationp emphatice prQnuntiatur. Ldn- 
guam forma in veritatis incude^ ut idoaea evadat scopo 
figendo , A hofi malto magis cordi esse tibi dBbet, ^aani 
aliis mortalibus\ Es enim reXy cujns si lingua velpa- 
rumper scopun^ praefervolaverit, qudsi magnum aliquid 
^eQerai, cum a tejacta ^it, i. e, pro magno error ha- 
bebitur^ ntpote a te prqfecttu. Schol. v. 169; Of^ai Si^ 
fieyoiXa eivat ra twv a^/6j/T«v a^fia^Tij^ara, xav tVT^- 
Xij Tvy;(dvy. — tpXavQOV^ Lteviter^ parumper, coll. 
fteya^ Solon Stob^i Horil, tit. IX. ed, Gaisli T, I. p, 
206. Lips«; '4qxV • • fflc^vQi) p^iv tq nQWTov, avinQj} Si 
reXevT^* Soph, Oed, C, 388 s FiQOVTo^ S* og&ovv (fXav-' 
QOV, Sej\em erigere facile est, neque arte et robore iadi- 
get, Ubi gl Vict. (p, 328, ed. Hell. et Dod.) eineiidari 
poterit ex Eranio Philone deinde allato . ' Alibi ^A, est 
malus^ colI« Hippocr. Aphor. VI, 54 (p. 106, ed. BeroL I 
\ 5ag nTeiONIKAI A' 

1632): Q^Xooai^ to arj/ifjVoy xai &avaxSStq e<fA8^ 
Eranius Pbilo ad calcem AnimpDii ect. Valcken. T* I. p. 
164. Iip8.i ^hxv^ Ttm q:cevloP iu9^ifH* OXcevgo¥ 
tti^ yoQ iori rb fiMQW xal xovfpop xaxov^ q>avlop 3i 
ro iiiya. Ubi cfr. Valck, Adde Phol. Lex. ed, Por& p. 
410. U^., Lobeck. ad Sopb. Ai. 13 }0., ElmsleL-ad Eu- 
rip. Med, 1071. » noXXSv^ Siipple y^Q ^ antea. 
R ^dditur antecedentium ratio . Mu Ita gabemas > Eu- 
rip. Med. 1382. Elmsl.: IloiXijh rafiiag Zevg iv *OkufM^ 
ftw. Locum Bachius quoque afFert p. 66. ad illustrandam 
rauiagf de quo v, nos p. 186. — a/i(poriQoig. ViBris 
et falsifj quem semum prsocedens metaphora satis aperle 
guppeditat. — «vai^i^eiL Palchrae. Isthm. V, 15: Ev-^ 
av&u oXfi(a. -^ oQy^ MeiUi. V. uHetprr. et Blomf. 
Glossac. Aesdi. From, 386« Sententiam repeti puto Pydi. 
II, 131. «^ fi^ xa/iivs Xiav Sanava^g. Nonalienum 
i;ebus Hieronis prieceptum^ qoi avarus aliquando fuisse dii* 
cttur, coK interprr. Idem vero indistincte in regibus no^ 
tat SophocUs Tiresias Antig. 1043: Tif ^ ix rvfavv4av 
ahxQoxigSeiav (pvXu. -«^ lariov* Velum so. Kberalita'' 
tis, qua absente haud leviter debonestatur princeps. Jam-* 
Hichus Stoba&i (FlorU. tit. XLIV. p. 315. Gesn.): "^ya- 
/lai S^iywye xai rifv fiiyaXofpQoavvtjv xai rrjv /AsyctXo^ 
nQimiav iv anaai roig rvg agxVS ^Qyoig, xal SiarpBQOV^ 
twg iv ratg rHv avd-Qianwv eveQy$aia^g, orav firiri, axQ^ 
fioXoySvrat fjtrjrB (fBiStovrdi rivog h raig Soaeaif uyre 
HoTUQ iv TtXaariyyv ^vyov laa avrl unov avrixaraXlar^ 
Tfavraiy ivyevaig n [Si?] rag x^Qt^tag OQeytaai • • Tuv 
^^aQiTOJV yccQ Sfj rotovjov x6&f40V aricfavov av iinotfkt 
'^fi^ ^fX^l^* "" ^ (piXog. Aesch. Prom. 559. Bloraf.: VJ 
q^iXog. Amicum dJcit h.^. ut Oljmp. I, 24$ alium re- PYTHIA I 

gcm Pytlu IV, h — eiTQanlkoii^* i^. IV, 185 i 
OvT* i^ov ovT enog evT^amXov xsivquTiv eiTnav» Fac* 
iam^ dictnm^fadle evertehdum, i. e* vanumyjatile, coIL 
ibi scfaoL Simlliter Nostrates: Einen Satz umsto»* 
scn ctc. Dicit quoqueP* vfivov o^&ovv, Xoyov Sio^ovVj dd 
quo Vvnos p, 132« Utrumque eandem metaphoram>peclat. 
Tbeogaas' 290. fieicker.: 'Hyiovv^i If ivTQttnikoun yo- 
fcoi^. Imperiam e^ercent leges dando^ qam pro arhitrio 
everii (mutari) possint. Ubi vix bene Bekk. legU ixTQ.^ 
Ae qua ir. vid. Bbckhk nott» critt. p^ 464. Schneid* L. g« 
T. iittQun^ ^^) Et hsec passiva rocls^s^gnificatio primi-'. 
Itya mihi yidetur. Secuta activa (/lacilese vertens^ agi'» 
Ks}j primum, iit cnsdo, apud Ttmcyd. II, 41., psimo, ut 
fit, sensB bono (gewand^ liebenswiirdig ctc«), d^ 
inde malo (leichtfertlg etc. ) adhibita* De h^ y. et 
deriyatis v. prseter Schneiderum L. g. et Bbckh. nott* 
crirt. 1. t. inprimis Bekker. Anecdd* ^r. 93, 6« Zonar* 
iex. T. I. p. 90». 912. Ubi Tittmannus* De bona yo- 
ds Ti est locus classicus apud Aristotelem Eth* IV, 8« 
ZelL Ubi edito|r T. 2. p* 157, Quocum conf. Amroo- 
nius I, 36. lips. ^^) — xigSeaa^. Lucro. Nem. XI, 
62 : KBQSimf Si x^ fiiTQov &i]QevifUV* Tenendus lucri 
modas. Hes.opjp.et d. 350. Gaisf.: Mi] xaza xigSaivHVf 
xaxaxiqSmld aTaiaw. PoetaDiogenisLiIV,66: TanXita 
xaxa xiQdfj ix^vta fAoltiv eig (fSrjfV. Ubi H. St^>h. me- ]3) De confusioAc vt. AtQan.t imqin,t ivtqun., quSm 10 sdioL 
Fyth. IV, i85. vides, cfr. quoque critt. ad Theogn 1. cit 

I4)Voci ^qimloq opponitur HvatffnntXog, e^iut pftsskam vtm 
habtt Soph. Ai.908.Ubi scbdl. Adde 2oa. ▼• ivaxqin, T. L 
p. 578. Tittm. 530 nreiONiKAi a' 

lius co^fasset de Hes. h modo aUato* Menandri FTagm. 
inc. XCVn (Meineke p. 227) : Ta fuya^M xiqiht QaSi- 
iog rj nXovaiovs Tovg nagafioXidg nXeoprag ij rixQOvg 
noiH. Adde Gnomiconim sententias v. ^iqSog (Gnomm. 
BruncL)* Ae decipi ie paiiaris lucrofacHg everiendo, L 
e« male fido^ cadaco, vano. sNon aliter Tblersi^ins • 
Generaliter loquitur h. L de pecnniap antea de €roganda. 
Jam sequentia non ultimum prftceptum spectant, sed 
novum 6ententiamm o)rdinem inchoant* Atque haec so- 
stra interpretatio iisu Pindari totmnendatur^' alia non 
mediocriter conteztu, ut sini xeQSea ariet (adnlatorum). > ^) 
Heynius: ,,Noli te pati circumveniri fraudulentis adula- 
tonim Uandltiis, laudibns* Non adulatomm voces, sed 
gloria post mortem superstes declarat posteris, qualis ali- 
qiiis fuerit/^ Similiter Gnrlittlus^ all. ^ 6nvS:6iifiQo^ 
rOV etc* In omni viiof iaae raiione noli aeqaalium jadi- 
da ^pectare^ sed posteroram . , Hi soli vere dectarabanig 
{jnatisfuetis. Aeqaales admtando mentiri soteni , — an^ 
tfiyoiiiviav, Motiaomm. Cfi Pjth. IH, 4. Adde 
Bacb. L c. p. 70* Abesse vox poterat, cum antecesserit |5) Hiq^ta Homero artes «Me, nota ret, coll.Damn. Lex;lioni. 
p.1759. AddoTheoga. 835 (Bckk ): *u1ySQeav i€ /J/^ xal xi^fm 
tinla xa* vfiifi^. Opp. Cyn. III, 410 : Jfiya^ rot xtgdEaai xar- 
itnmpB ^miloci <pvXa». IV9 6; Kigdia alokofiovXa, Nonn. 
DionyB« XXXVII, l85 : **l7tma xiQdta re/y^^. Nequc aliter non- 
nunquam Bingularis . Aeseb. VII Theb. 433. Blomf. : Kal t^- 
8t xi^H %i(fdog alXo tUntai: Et hiiic -arti alia ars nata^ 
parataest, Ubi non debcbat BritannuB turbaB intcrprctandi 
movere GloBsar. p. 132. Lips. PoBtrcmo obBcrvandura, no« 
•tratium quoque Vortheil dupUcem lucri et artiB signifi- 

« 

cationem habcre* PYTHIA I. .. 531 

QTU&ofL^qoTOfVm '-*- HuX Xoyloli xal ao$Sotg^ |Iod 

datlvosj noa ablativos esse, alli rect^ yidemnt^ coll. 

Gedik* Gurlitt. Bockb. . Hisioricis et poetii narrandam vi^ 

tampraebet. Pyth. IV, 119 (colL Isthm. VIII, 130) r 

^Am S' avtov iyoi MoicTaiai dioCta. Ubi Heynius. VI^ 

14 i ^Paei, Si nQoawnov iv xa&a^fo natQL tcw, OQaaiy* 

fiovXa , xoivav tc ;^£veje Ijoyoici &vaTciv bvSo^ov aQiiaTL 

vixctv KQiaaiaunv iv nxvj^al^ a7iayy$X€U U^i BocUhius* 

Paulo aliter Nem.IU, 18: '£7^ S^ ixHv<aV Ti viv (hym- 

ntim) oaQOiq XvQft t€ xoivaaofjuci* Ubj DisseniuS. Ad 

sententiam cfr. Nem. VI, 50: IlaQoixofuViov yccQ aviQiov 

aoiSoi xal Xoytoi Ta xaXd a(piv sQya ixofiiaav, De 

Xoyioig y. (Mnnino Creuz. histor. Kunst d« Griech. p« 

176sqq^ Ubiiis, quae de XoyoyQaq^oig collecta sunt, ad- 

do Plat. Phsedr. c. 39. Ast: 'A&dvaTog yevea&ca Xoyo* 

YQwpog iv noXei^ c. 47 : Idvdyxtpf XoyoyQatfixipf. Scho^ 

liastae v. 181. (coll. Bach. 1. c. p. 70.) Xoyioi sunt ^€^o* 

yQaipOLj doiSol vero novtflaik Idem XoyoyQdffOU 

apud Aristotelem (Hhetor* Ili, l2) sensu^, monente Creuz» 

1. c. p. 180. < — Sensiim v« Ao/o^ magis historlcmn quam 

poeticum monstrat Nakius ad Chbr. p. llSseq. — ^^^ 

vifBi. Indicai. Breve v verbum habet ut alibi apud P.^ 

longum ptivvug Anthol. 1^1. VII, lOO, 3 (Plato) et 

pipfva^ Menandr. Sent. sing. v. 68. p, 338. Me^ 

neke. — vtjX^a i^ooy. Jungere potes vel cum xavtri^ 

Qa vel cum Q^aX. An est distinguendum : Kavt^Qa^ vt^ 

Xia. voov ? Amant sc lyrici majores sententias in 

parva t membra dispescere • •«-> e^^&Qa xati^ei fpaTvq. 

Inimica (Ol. II, 108: 'E^&Qa dvdyx(jf) tenet fama» OL 

VH, 17 : ^^Ov (pdpav xaTi^ovT^ dya&aL Adde Gurlitt, 

L c. p. 22. AnthoL Palat. ed. Jac. l.IL p. 843. Epigr. 

ccLxx, ll (Incertus): ^OrpQtt ae xai iittonia&ev ej(Oi> I 
\ 53» nreioNiKAi A* 

itXioq. Eurip. JDan. 54 i Atxw&ff» §&\i4 hj^t. JliibA ge- 
neria est 'koyoq %6t yu^ Kurip. Hec. 558. Matth.^ sc Ha- 
beo^ quod dicam • LocutioDein XoyoQ xati^u {estfama)^ 

' ' seqti* acc. c. ihf.^' illustrat Boisson. ad Ajristam. Epist. I, 
lO. Absolutum xdrixH So^a habet schol. h. carm. v. 
185. — ov8i /iiV (pOQfAiyytg VTHaQoq^iai. xoiva^ 
, viav fiaX&axctv naiSwv oiQoiai, Sixovrat* 
Quidajn jungeut: ^PoQfit^yyig oaQotai (stiis vocibus) bi* 
Hovxat (eig) xotv» fiaX&. mtiStav» Sed oaQog non est in- 
strumentorum musicorUm, sed htvunum^ de ^o v. 
Spanhem. ad Caliim. Pall. 66. AnthoL gr. Lips. T. Xm. 
p. 347. y. oaQog^ Schneiden Lex» gt. eid.v. Deinde 
Bockhius jlingit xoivahfiaV oaQotqi mtiStav: tn cons&rtium 
molle tum puerorum cantibus. Similiter Gurltttlus^ qui 
ttmeu in nott. aliam viam ingreditur. Ita xotvtavia da*- 
tivum regere yicjeturk Dices, dativum pendere ab uni- 

f versa sententia antecedente^ ut dicitur tig bj^&qov ^aXtiv 
tivi Aesch. Prom. 395 sq. Blom£ ? Sed exspectatur. du- 
plex consortium, non simplex. Spanhemius 1. c: In con- 
tortium suav6^ cumpuerorum tantilenis, Itatiistinguitur 
xotv. ab oaQotg. Nec tatnen dicitur, cujus sit ilia xotvoh' 
^vicc* Gedikio et Thiersdiio est xotvt^via pro xotv» SU^ 
9tvov. Yeruih epulae ab hac loci parte absunt. Gurli^- 
tius (in notis): y^Kotvwviav fiir xotvmbg steht mit ^if 
in Apposition, und wird Dem abgesprochen , der nicht 
mit einen Gegenstaud der angenehmeU' Gesange und 
des sanften Spiels der Lyra ausmacbt.^^ Ad yerum 
hoc ^accedit, nec tamen expositum vides^ quomodo singu- 
lis loci partibus haec interpretatio adaptari possit. Dein 
valde quidem arridet xowiaviav pro xotvfavov. Sed desunt 
rei exempla. Hinc cum scboL v* 188. et relL interprr. 

supplen- PYTHIA I 533 

mpplendum ilg, quamquam vel boc exemplis destltutum 
videb. Jam ent xoivawia Ijrarum. Neqne eum lyrof 
iiomesiicce in molle suum consortium inter (« v) puero^ 
rwn cantus (conjabulationes) recipiunt. Nem.III, I8.ite- 
rmn habes Ijram^ quacum (et j^venum cantibus) aliquld 
communicatur^ xoivovrau Ita enim isto loco: 'JEyti 
S^ ixsivfov (juvenum V. 8) ti fuv (carmen v. 18) 
oaQoiq XvQa te xbivofdofiau Qudm I. mlhi indi- 
cavit Spanhem. 1. c, licel male interpretans verba poetse. 
Similiter h. 1. P. dicere poterat: la consortium suum (ly- 
rarum) et canticommpuerilium^ quod utrumque musicam 
fcstivitatis constituit. Sed libere beneque (ad ,vitandos 
uldmolooo genitivos) naiSm, inquit, oaQoun. ^ ro 3i 
na&Biv €v ngwtov a&XioVy tv S^axoveiv Savti^ 
Qa fiotQa. Sola per sefelicitas non snjjflcii , ut evadat 
finis bonorum. Accedere debet gloria. Quod nunc in 
Hieronem cadit^ a poetis ob victoriam etc. cantatum . Idem 
vero operam det, nt post mortem quoqne Crcesi instar ca- 
natar^ qaae vera immortalitas est. Adde schol. v. 191. 
et Bachium 1. c. p. 74. Ad sententiam facit v. 95 sqq. 
Bachiusque confert Isthm. V, 14—20, Idera in So- 
lonis precibus ordo V, 3:"0A^oi/ ifwl nQbg &em^ futxi^ 
Qtav 36ta (Musae) , xal uQog anavtm "Av&Qdnaiv ahl 
do^ctv Sx^i/v ayadiv. Deinde nQwtov a&lw idera ^ 
quod nQwtfj fwiQa Soph. Oed. C. 140., ubi Doderl. — 
afifpotiQOvg etc. Qai in utramque sortem incide^ 
rit eamque nactas fuerit . Copiose dictum pro simplid: 
^iw utrumqae nactusfuerit . Alii SXti ad victoriam tra- 
hunt, obliti, hanc antecedentlbns inesse. Pind. 01. et Pyth. 35 .1 rfto [ttYGIONIKAI S] 

lEPQNI 2YPAKOSIQI 

APMATI. /• V. 1-23. ■ 

jy^tYaXon6kv€Q,^(a JSvQaxoaai» Magnae Syractt' 

sae. Pyth. VII, 1 : MiyakonohtQ ^A&avau Eurip. Tro. 

1282 : 'A fjuyaloTtoXig Tgoia. AnthoL Palat. T. IL p. 

924 (Incertus): Jrjfiog fieyalonrolUg. Magnitudiiiem 

Sjracusanim testatur Cic. Verr. II, 4, 52* 53 : Urbem 

Syracusas maximam esse Graecarum urbium pnlcherri- 

mamque^ saepe audistis,.. Ea iania esi arbs^ ui exqm- 

tuor urbibus maximis constate dicatut. Xdem de rep. 

III, 31: Urbs illa (Syracusse) praeclara, quam ait Ti- 

maeus graecaram maximam^ omnium autem esse pnlcher- 

rimam^ Addaturinprirais Gbllerus: De sihi et origine 

Syracusamm pag. 37 ^ 41. — tifxevog^AQEog, 

Fanum Martis . Nonn* Dionys. XLI, 148 : Beroe, V- 

Qspg avkri* Hujus lauilis ralionem docte exposuit Bbck- 

hius. — XpnaQav Gfjfi-av* Fragm. dithyr. IX(Hej- 

ne in, 73. Bbckh. II, 2, 662) : AinaQciv Qtificcv. Idem 

quod noXmkutog. Fragm. inc. LXXXVI (Heyne III, , [P Y T H I A 11} 535 

• 

123): TIoIlvxXbitov Qiifictv. Est apud Nostrum (coU. in- 

dicc.) et alibi urbium regionumque laus. Graviter yero 

Tfaebas Sjracusis oppositas vides^ quod tum quoque ap- 

tum videri poterit^ quum carminis initio nibil inesse pu- 

taveris, quam Thebis afferri carmen. Florebant Tbebae 

antiquitatjs laude (scboU. v. 6)^ Syracusae praesentiae 

temporisque proximeelapsi. De loco victoriae acute dis- 

putat Bbckbius* — q>iQ(ov iQX^I^^^ SigniRcare w. 

videntur non iter poeticum^ sed veram carminis adpor- 

tationem per eum factam, qui baec dicit, s. Cborus sit^ s. 

Pindarus. Bene tamen scbol. v. 6: Ovx avrbg 6 nivSa^ 

Qog tig rag ^vqaxovaag iixtov rctvTa (ptjaiv* ov yaq a(fH 

ixTM nqbg tov 'liQwva' alX* i} wStj inunohfiai(ic ioTiv* 

rjToi ovv ix rov SlaxofiiaaVTog Ttjv wStflf nQog tov Tti^ 

Qowov iariv 6 Xoyogf tj ix rov xoQov' Sia yaQ xoQov I- 

mfim Tovg imvixovs* ^^^ Graecorum sententias favere 

puto versum 125 sq., ubi vocem nifinBTaL meUus praesens 

diorussuo nomine, quamPindarus absens dicere videtur. 

Verisimile igitur , ex iisdem hominibus , qui pom- 

pam triumpbalem constituebant , cborum constitisse, 

■cui carminis nostri decantatio mandabatur* V.^tamen 

ad V. 125. -^ ayysiiiav^ Carmen victoriae nun- 

tius esse dicitur^ non i^, gni haec dicit . Hinc erit ayyi^ 

Xia latiore vi praeconium victoriae, coU. Nem. VI^ 99 ; 

"Jy/BXog efiav. JLaadator sum. — TtTQaoqiag i^ 

XeXix-^ovog. Quadriga terram pulsare dicitur, velut 

Baxxiog (Bacchus, coll. Moscbione Stob. Ecl. Phys, p. 145» 

Grot.) Soph. Ant. 153. — iv a. Praepositio omittitur in locis 

stmUlimis Ol. VIII, 26 : KQaTi(av n^Xif. Isthm. II, 2\ : 

InnoSQO/xicc xQaTivav* — aviSrjasv 'OQTvyiav orre- 

€ff(ivoig. De hac activi avaSi(o constructione videndus 

35* 536 tntetONlKAI B'] 

Schneidenis L. g. v* Medium habet accusativiirti coro- 
n», coll. Schn. iBidem* Addo Anthol. iPal. T, II. p. 740 
(Thorrias Patricius): ^Og roaaov^ avtSi^dato nghf <yr€qpa- 
vovii. De Oiiygia, Hieronis sede^ ▼. ad 01. Vl. «p. 53 1. 
Ihique eraril Tyranni mnet^cpeta, monente schol. v. 9» — 
notaiitag ^AQtifiiSog^ SchoL v. 12. de Diana Al- 
pheoa cogitat, quem e recentDnis quldain sectantur. An 
latius patet vox, coU. Horat. Od. I, 21, 6: (Diaioain) 
laetarHjluvUs? Max. Tyr. Or. VHI, 1. Rei^ke: 'leQcc 8i 
^AQtifuSog n^ytti vafiatfav. Unde nymphae fliiviatiles 
illam comitabantur, de quo v. Spanh.adCallim.Di^.l5. 
FuitneD. not. ob cervos su6s notafitjnoQovg Opp.Cyn.tI^ 
2787 Causam praedicatorutn sioiilium aperire conattn: 
Creuzerus MythoL T^n. p. 182. "772. — a^ ovx attq. 
Cvquf anxilio. Pyth. V, 101: Ov &^wv attQ» Non 
sine Di$. Favit Hieroni ob inSignem reUgionem in insula 
illi habitattJ, de qua v. Cic. Verr. n,4,63. MiercUrii 
comraemoratio latius patetj» — ay,ctvittdiV iif x^Q^''^* 
Thneris manibns. Victoriam pullis tquinis^ non eqnis 
perfectis partam fuisse, ex his vei^bis consequi aliquibus 
ViJetur. Sed ayavataiv poterit ^nimalium se^ (xce- 
i^ag) omate respondete; velilli quadtigae prss ceterisfa*- 
Vebat Hierd.^) Oppositum nostrse dictioni Gedikius 
(Pind. pyth. SiegShymU. p. 70 sq.) putat Aeschyleum 
fiaQeiaig in sententia consimili, supplens ^iqoL Ubi ta- 
men alii ^evykaig etc. subintelljgent • Aliis ay. h. L est 
agitis (behend, gelenkig), tenitente vocis signiflcati- 
one , de qua v. Schn. L. gr. v. . Bekker. Anecdd. grr . 

]) £x his si aUerutniin elegerin, labefactabitur eorum opiiiio, 
quiob h. dictionem necpic dePythiay neque de Olympia victo* 
ria cogitari posso statuunt . Alia ▼* ad w. 39 aqq. p. 541 ^^^* [PyTHlA m 537 

335^ 12 sq. -— iSccfic^oas^ Ddmak (in concertan' 
do), i. e. rexit. De emdiendis ,]\imeniis cave cogites. 
Obstant se^entia, inprimis yv. oQaoTQimvav • , dcoy.— 
ini. Schol. V. 16: To inl fH Ti&vai (niya?i:T6QV.-r- 
Z^ifi SiSvfia. Utraqne manu, Significatur Dianae in 
ornandis aminalibiis studium et industria. — ivcf^^ii^ 
viog ^Eqiifiq.' V. ad Oljmp. VI. p. %%l. Addescbql. 
Y- 18. et Noim. Pionys» X, 337: ^Evaytiyvoq 'EQfi^g^ — 
ulyXSvTa XQCfiov. Orn^menta equestria, phaleraSf 
quas expressas vides Orpb. Argon.587. Herm.: XQvaeU^ 
(ov q>aXaQm nolvrexvea mafwv, -^ Xn reliquis junge: 
KitTcc^. a&. i', iv lcffrqv S. a. tb n* Tui^ ent iv pro 
e^ «olice, coU. scbol. v. 21. et Heyne nott. critt. Vel 
iv erit simnly de quo adeundus Herm. ad Vig. p. 854. 
Vd jjunges iyxaraC^yvvpy ut sit ^&JTOvetc. pro et^, xa-^ 
Tcc |., ijMod placet scboliastaB v. 20. — nBiairX<H^V^' 
^vaitaQfiaTa ob eqtios freni^ absequentes {<plh'jytoi^ 'innoi 
Aesck Prom. 474. Blomf.). Affert Gedik. U c. p. 72. 
Virg. Ge. I, 515: Fertur equis auriga. neque au4it cur- 
rus hahenas . Ubi tamen currus a nostro aQfi. aliquantu- 
lum$ffert.-.-ai9'fi/os 'innvovn V. adOl. VI.p.l94.— 
'OgaoTQiaLVav. Qai tridentem quaiit . Bottigerus 
(Amaltb.n,312.pQt^): Erectorem tridentis , Deb.Neplu- 
Ui epitlietQ (coll. Ol, Vni, 64.) .similibusqu^ videndi omnino 
Spanbem. ad CaUim. Del. 31. et Bdttig, 1. c. p. 303—336., 
coU, censore Amaltbeae in Heldelberg. Epbemer. 1 823. p. 
1^1 sqq, Eodem redit xOfiBQVtiTijQ TQvccivtjg Nonn. Dio~ 
jiysi. XXXVII, 344. XLII, 27. TVeptunum invocal Hiero 
ob victoriam equestrem, veluti Pelops 01. I, U9 sqq. 
Deorum antecedentium in quadriga regis interventus pro- 
sperum certaminis eventura spondet. V I 538 [nxeiONIKAI 8*] 

V, 24— 3& 

Exposlta regis victoria P. ad aliam carminis partem 
progreditur^ quae laudem et admonitlonem complectltnr. 
Preeit laus (sc. regis cum Cinyra Cjrprio comparatio), suc- 
cedit admonitio (vv. 39 sqqO; ^^^ Ixionis exemplum sup- 
peditat ^— € vxtx iavfivov» Sonorum hymnum . Eurip. 
Jon. 882. Matth. : Movoav Vfivovg eifaxvtovs, Aliud no- 
kvffarog vfivog Ol. 1,^13. p. 10. — Cum iriKeaaBV cfr. 
PythJL, 153. — a«otv* aQBrag. Schol. v. 24 : "Orra rov 
Vfivov afioifiijv xqii Xvvga Trjg agevfjg. Sententia apud P, 
trita. Cf. Nem. VIIj 22 : El Mvafioovvag htavi, hTtaQce/i' 
rnxog Bv^ji Ttg anoiva fi6x^(ov xlvTatg iniiov aoiSalgn 
V. novvii et slmilia illustrat Spanbem. ad Callim. Dian. 
263. — afji(p\ KivvQav* Laudatur Gnyras Cypriorum 
carminibus^ quibus multiiariam benefecit, de quo v, inpri- 
mis Gurlitt. (Pind. pyth. Siegsges. DL p. 7) . Sensum vo- 
cis aperit Scbwenck.Etymol. mytboL Andeutgg. p. 239., coll. 
Spanhemii annotatione docta ad Callim. ApoIL ^O. — Kv- 
nqiuiv ffafiai. Cypriorumjamae^ voces^ sermones, car- 
mina . OI. VII, J 8 : ^dfjiai aya^ai. Pluralem vocis la- 
tin« Cfoma) in prosa reprebendit Seneca' Epist. CXIV. 
fin. Fueruntne istas (pafiai carmina Cypria, an tkreni 
quidam in Adoniis istius insulae? — tov i(piXaa* ^A^ 
noXXiov. I. e. Qni musica excelluit. V. Gurlitt. 1. c. 
p. 7. Fahse Pindaros Siegshymn. II, 237. Miilleri Doriens. 
I, 348. not. -) Hinc idem fidvTig Qementi Alexandrino 
Strom. p. 333. Sylb. Ob deorum favorem iterum laudatur 
Nem. VIII^ 30. Cinyram in majoribus Hieronis habitum, 2) Scho]. V. 3i* vix bene : *'Oii vno i^v fiovoixw ^yxufuatofif- 
vnc (^v), Neque alitcr TliieriichHis . X [PYTHIA II J' 539 refert scEbl. v.27. XJside uou iucoiiiinodamCiiijne men- 
tion^m ait Bpckhius . De Apollini^ amore^ qut faciat ad 
res Hieronis, pihil apud interpretes. Volait puto^ ut 
Pjrdu I^ regeni Cinyr» miifSci exemplo, quem deinde 
mitem vocat^ ad humanitatem a studiis musicis proficis- 
centem clementiamque permovere, Postremo gjioriam 
Cinyrse antiquam sp^tat Anthol. Pal. T. II. p. 639 (A- 
poUoplda?) : Oav/iaae rov Ki^vvQcnf 6 nalai xQ^vog. Ad 
quem J. y Jacobs. Anthol^ gr. Lips. T. VIII. p. 353,— 
nQotpQoviag. Stadiose. V. Nepi. I, -60. Isthm. IV, 
73. — iBQia xrilov Idq^QoSirag. Cuide» templum 
extruxisse fertur, coIL interprr. Jan^ de industria dictum 
mitem sacprdotem F^neris.. Spectant hsec|Iieronis in* 
genium^ 9 3se'vitia non alienum. Cum xTii.og (^cicur, qiias 
verbi yia Fragm. inc. CLXXI.^ deinde monsaeius, coIL 
schoL v. 31. Schueideri L. g. v« ) c&. formulas Latino* 
rum eicar ingeniumy cicur consilium » Hevnius mirifice 
'distinguit itpiXaa' ^AnoXkan^ ieQiay xrilov 'AtpQoSirag, 
Similiter G^dikius. — - ayti 8i y^aQtg (piXwv noivir' 
^og avTi €Qywv om^Ofiiva. In his tenendamSpi- 
gelii conjecturam noivif^og pro noi nvog, persuadet 
quoque scholiastse afutnrixi^; ac dici noivipuog ^EQtwvg^ 
8ixi}y Xi&oxtoviay noivtjia na^j refert Schneld. L. g. v. 
Ahlwardtii scriptio (noi tLVoq!) paucis se probabit. Ex- 
clamatio epim b. L posita fifigere vid^tur. In singulis 
junge (piXwv avxi iQytov, non x^Q^ <pil(ov (quod tecit 
Thiersch.), ut BQyayv habeat epitheton • Sunt autem <pika 
iQya opera^ t/nas amicitiam^ lostitiam movent, coU. Ol. I^ 
136; IjQci^tv (piXav: eventam lcetam» Deinde alii jun- 
gent: XjaQtgonitfifJthfa, noivtfiog avzl eQytav (pihav. Alii: 
ILa^tg noivtfiog (coU. exempU. supra dtt); avrt cQytov (fiXo^v 540 (nxeiONIKAI B'] 

OTuiofAiva* AIm X* n^ a^ e. ^., om^ofMPa (posiero tempore 
habita). ^ay b i^ SchoU. v. 32. male ^pplent laytyp, vel 
noif3Ttpf(Pmdatum)n Meliussubmtelliges rovg av&g<iiaovg, 
utlocussitsenteiitiosus* Nectaine^spemenduiDyquodiiiter^ 
prr. reoc. habent: avxoigy sc. KvJiQiovg^ — Quo verQ 
ducat x^Q^ ^' bomiiies s. CyprioSy tacet poeta. Dices: 
^ds€* Quocuiii couferesNostratiuin illud: Anzieheo, 
begeiisternj coU. Xafi/SaveiY et aiQiiv p^ 46. Addo Ho- 
rat, Sat II, 7, 102: Ducor Hbo fiunaaie^ ich werde 
von ihm angezogen* Aliiex antecedentihus sqpplebunt 
ngofi To ntluSur. Cui interpretationi miri€ce fiavet I^tfa. 
Vn^ 1 1 1 ^AyoVTi Si fu tuvti fiiv 'la&fiot vtxai etc« Ubi 
sehoL ex prsemissis supplet: *Eni to^ vjnvoVn Quod ex^ 
pressum in loco Euripidis simiUimo Phaeth. 44 ( I^erm. ) ; 
KHfiLiQtv S^ vfiivaiuv Sianoain(Wf ifii xal to Sixcuqv ayu 
xai iQd^g vfitvHv. — « Post 'Ag)(f. et otu^. pvncta fige, non 
kola « Nec eiiim locus est vd parentheticus (adeoque am-i 
higuus inter.antecedd. et seqq.), vel sola sequentia spec-* 
tans. Repetit ea, qnae de Cypriis Cinjram colentibusi 
dicta sunt. -^ a^d*, ^ J^ivofiiveiB nai, ZeqiVQi» 

k 

ngo Softaxv AoxQig nag&ivog anvBu Comparatur 
Hiero cum Cinyra, eumque in finem exemplum petitur e 
populo Sidliam adjacente, LocrensibusEpaephyriis, quibus 
Hiwo periculum a Rbeginis imminens averterat. Hos 
vero ideo electos puto, quod musicae poeseosque studio 
florentes (01. X. XI), his ipsis, qiiibiis poUebant, artibus 
B[ieronem decorasse videntur . Opponuntur igirur Cypri-> 
orum et Locrensium cannina, ut Cinyras atque Hiero« 
Schol. V. 34: ^Awfivovav fjiiv tov Kivvqav oi Kvt^qwc ai 
Siy U) Jeivofiiveu nai 'Hqojv, ai ' Em^etfVQtat naQ&ivoirm 
His positis vide, quae sit Bockhiauo argumenlo fides^ qu6 fPYTHIA 113 ■ 541 

SDam 49 tempore locoque victoriai ^^i«e saspicionem. Btr- 
mare coiiatur. * Ita vir stcutus in intrQcJuctione; jjPrseter-s- 
ea nuperrime IJiero Lporo^ Epizephyrios servaverat (v. 
18 — 30); pam nisi receus admodum^ res fulsset, non - 
<seteris rebusi oinpibus omissis de e$^ potissimum poeta 
dixisset. Quod quis enim dicat, Locricas re^ nunc a 
poeta praelatas esse, quod exemplo opus fuerit grqiorum 
hominnm^ id verum quidem est: neque tamen hoc id. 
exemplo ^indarus. prpbatujus erat. si res fuisset diu ante 
gesta et jamjam qibspleta; crantque etiam aiii, non soli 
liocrenses, ab Hierone servati, ut Cumaei (v. ad Pyth, I), 
qoos gratos non fuisse nemo tradit. Itaque Lpcrenses 
mmc poetaelegit, quod eosHiero nuper servaverat: Cu- 
maek ttun nondum auxiliiun tulerat.^ — n^b Sofitav. 
JExire possani dtimibus sais, m^iu bellicb liberaice . SchoL 
V* 34: IlQOBl&ovffai^ twk oYxiay^ Hoc niellus, quam 
quod aliis videtur: In viis locisque publicis . ^ ^caijLO^ 
nav i^ afAaxaVtDV* Simile S^axov v. 139. Sopb. 
EL l403 *Afiii^avov akyag. ArchiL Fr. XIV, 1. Gaisf.: 
ilit^i,vota.i7iriSMi/»,'-^8ta reav Svvafitv, Taapoie- 
siaie iniercedenie . Matth. Gr. gr. mai. p. 848, — r S^af 
x^ia' aatpakiq. Pro aatpaXiuxVy ut dicitur oqov «A- 
xicv etc p, 371. Aut erit pro adverbio, colL ^choL v. 
34 1 JSjeQBiSgj aa(paX£g, oKpafitag^ Et in&a v. 45 : JSatp^q^ 
pro aafpwq. Postremo quare in loco pulcberrimo vir- 
giaea P. elegerit, bene exposuit Bockhiu$. 

V. 39—96. 

JPu in beneficos Cyprii ie/ LMcrenseSy impins Ixion^ 
Janone ieniaia animwn tngratam iesiaius . Deinde aliud 
Ixionis facinus (soceri caedes) annectitur^ atque ille dupli- 
citer impiiis (v. 55) dlcitur. Hic est sententiarum ordo* 54» [nTeiOKiKAI v} 

teiiQrque. non is, quem Pockhlus statqlt; ,,7^8« ob can- 
$as Pindarum de Jxioni^ moribus di^putare, primum ob 
snperbiam Ixioms, a qua dehortari Hieronem velit: de- 
jnde ob soceri niBcessiiadine, jancH ^asdem; denique ob 
connnbiwn scelestum expetiinm%' unimi $c. ingrati indid- 
nm/' Ex his prima papaa nuUibi satis apparet, Super- 
bia enim y. 94 {vxpufQOvtov riv'} obvia, si Ixionem 
^ctat, ab ingrato ejus animo yix poterit discemi, com 
bic ex isto quasi fonte maiiarit. Tertia autem^ quam B. 
yocat^ potissima est causa^ cyi secimda accedity occasio- 
nem illa suppeditante. Jam qiiare ad Ixionis re^P. de- 
latus sit^ ingeniosissime quidem primus ex Hieronis hi- 
storia suspicatur Bockbius^ pec tamea e carminis ipsius 
loco allquo adstruit; ^^Hieropem sc» eojempore in^dias 
stnixisse fratri Polyzelo, ejusque conjugem concupisse, 
Ab utroque facinore iit regem deterreret^ ysum Ijxionls 
exemplo /^ Maxime boc ex iis probabiie^ quas absolati 
Ixionis m^toria de Archilocbo poeta eodem contexfu sub-^ 
}imgit: Nolle se ^rchilochi instar in maledicentias crimen 
inchrrere, Quod cpxuax aeqnalium aliquem non potue- 
rit non spectare (aequales enim lacerabat Archiipchus), 
quis commodius eligetur quam is^ ad quem hoc carmea 
dirigitur, Hiero, quem alibi (OI, I) T^ntali ezemploab 
v/9^€^ avocat? V, quoque Bbckb. Explicc, p. 5M. 
Quamquam id nondum satis compertum babeo, quo tenw 
pore quoque consilio Ixionis historiam Hieronis- rebus 
applicuerit. Bockhius: ^eneficia beneficiis remuneran-r 
da sunt ; ita Cinyrae gratia habetur a Cypriis^ tibi a Lo- 
crensibus; hoc tu quoque tene, Polyzeio gratias refer, et 
abstlue te ab impiis conatibus /^ Verum ea molimina ita 
jam tum aliis inuotuisse dubitabis ; neque obstare quid y!-- ,/ [PYTHIA. U] 543 

dtOy quominus post composltas res (sc. fhistra Hiero la- 
boraverat) regem poeta bis fere verbis admonere potue- 
rit: Beneficia beneficiis remmeranda sunt$ ita CinyrcBt 
giratia hahetur a CypriiSf tibi q luocremibus , Hqc non 
in te caditt impia molitam in eot, quos gratibus^ non in- 
sidiis proseqni debebas . Verum y ne Ixionis instar punia^ 
ris^ abstine jam ab istiusmodifacinaribusy ipubusque gra- 
tias rejerre debes^ iis referre ne ^Gtrectes, 

'I^iova . , iv nT^QQiVTi tqqx^ xvXt^vSofiB-^. 
vov* Eurip. Herc, £ 1^68; Tbv aQfiaTtiXatov U^iov iv 
deafioiaiv. Nonn, Dionys. XXXV, 295 : JStg tqoxov 
avT03cvlurrov f ofiodQOfxog olog .aXfjTtjg TavTokog f^eQO^ 
tpoiTog ^ *I^Uav fiSTccvdoTf^g, Rotse supplicium .Grascls 
proprium lUustrat . Elmenb* ad AppuU Metara. p, 188» 
Oudend», et Oudend, ad eund« p. 697 •, monente Jacobs,^ 
ad Acb. Tat« YI, 21« p, 875* Fuit servoruni pcena, coll. 
Ehnenh. L c, Captivi <pioque ila nonnunquam puniti, 
T^ideatur Columnae Traj« tabuIalX», monente Ginzrot: 
Die Wagen und Fahrwerke der Griechen und Romen 
T« L p. 88. Tenet ibi Dacus captivum Rpmanum rotae 
iltigatum • Servilis qaoque Promethei poena, sc. colnmnae 
alligati, Hes. &eog. 522., coll. ibid. schoL Jam scripto^ 
res Latt, l^ionis rotam memoranles v. in LL. latt. v« 
ro ta. Ldonis rotaest Baurio (SymbolikII,2,444. not* ) 
vigor animi humani indefessus , Cum ambitione confert 
Dio Cbrysost, Or» IV. p. 180. Reisjce. Jam TQoxog 
scribendum sit an TQoxQgf de eo adi Elmsleium ad Eur. 
Med. 45 (p. 72. ed. Lips.). — ifia&B 8i aatpig. 
Schol. V. 45 : 'Oti Set tov eveQyiTrjfV aVTapeifiea&cu, 
Simplidus erit: Gratiam habere. — naQa KQoviSaig, 
jipuddeos. Pyth. V, l^^i^Sl KQOviSai ptaKaQeg^ O / 544 [nxeiONHCAi Pl 

i 

diibeaUm Denomiiiatio deonim a parte quadam (Gro* 

nidis sensu proprio) petita^ qui reUqaonun principatuin 

tenuerunt . Quique b. L Cronids dicuntur^ iidem oXv/t-. 

nav axanol dicuntur OL I, 85«, qui locus nostrae senten- 

ti^e fere geminus est, Quod Tero Bockhius de hiloci plu^ 

rali praccipit, .nec ab omni parte yerum est (coU. ad OL. 

IX« p« 352), et ab h. 1. alienum. -^ ikiav /iioTow» 

Naclas viiam « V. 54j ^Eke piox^Wm Adi nos ad OL I, 

B9,jf.31.f^ftaxQov ovx vftifi^i^vBV aXfiov» Mag-^ 

nam non sustinuit felieitatem • Bene Hejrnius comparat 

OLI, 87 sq. Adde Pytfa, V, 15. ibique notata. Jam cum 

fi. o. compara Pjtb, XI, 79: Maxforegfa olfitf. -^ rav 

JiOQ €vval Kaxov nokvya&isg^ Qaam nactiu Ja- 

piier conjajgem. Cfr. OL I, 84. Eurip. HeL 2135 ^mv 

dvaaiwv xi^ ekax^} - Apoll. Rh, II, 258: "H fi iXaj^ 

jcriQ. AnthoL PaL ed; Jac. T. UL p« 968 s 2£ua lax^r^ 

aa Turqii. Similiter iXHv Inc. Rhes. 732. Matth., nec non 

ix^vv Eurip. Ei. 20. Cum Jthg evval cfr. Nonn. Dionys. 

III, 195. XXVII, 81: Jioq evvoL ^ aaxav vntQa^ 

q>avov. Scelus ingens , Sed OL I, 89. est aiav vniQ^ 

onXov, miseriam ingentem. — ioixoT. Digna^ justam 

V. Boisson. ad Aristasn. Epist. I, 13. p. 430. — i i^aiQt-^ 

Tov. Insignem . Addit Bbckb. : Et solius Ixionis in pos- 

nam excogitatum . Sed v. i^aiQ. m indicc. Pindarr. — 

. iXe fioxO^QV. V, ad OL I, 89. p. 37. Gurlitt. L c. p. 

9. verbo eXi ad captationemJunouis s.Nepheles alludl pu^ 

tat, quod ob exempla p, 37. cangesta non est verisimilc. — 

Svo S' afinXaxiai (Jlagitiuy colL Islhin. VI, 43 ) ^se- 

QtnovovTEXi&ovTu Seuteotioseinchoat Pindarus; in 

subsequeutibus joratio ad Ixionem recurrit. - Eadem schoL* 

V* 5^». senteutia: TIovov xai TiuwQiav Totg aiitaQTO^ [PYTH[A nj 545 

I 

vovatv im(piQcn)(Jcci. Aliijii^tatcJlfiJ^.^plent ovrfi),- ijUIa 
-rgilfiS-.estproiiiiJ^erfecto.— To jitey, oti. Respondotin^ 
concinne OT^ re. V.Herm.adVig.pk^yoU-A^J^yvAtor aT- 
/u er. Sanguinem domestieamyU e. caedem dom. Eurip. SlfppL 
147: TvSevg fiiVfteTfiaavyykvig (fwymfx^o^oi. UbiMarkl* 
Conf. Eurip. Oen. : Alfia avyyBVig (pvyoltp TvSevg SiixtjGsP 
Z/^Qyog. — ovx ateQT i^v cc g^ Cumjraade^ coU. schol. v^ 
58. IThde atrocins delictnm . SchoL cit. i Tovro 8i Uyet 
8ia tov po&QoVy de quo v. schol. v. 39, -»— Jungendum 
utiqne IM/c^^ ^icToTg, hon suppleta vocula iv, recte vi- 
dit schol. y. 64 : ^Evifii^ev av&Qci7toig' oiov nQtarog tov 
ifjufvXunf (povov ii> nv&QWTtotg xaretQfMctto, -^ fieya^ 
Xoxev&ieaati> ev nore &aXafioig Jvogi Inmag- 
nis Jovis cabilibvLs^ utpote regiis . G£ Neria* I, 651 : OaXA- 
fiov fivxhv eVQVv: Alcmenae cnbile. — XQV ^i ^cc&^ 
avtov alel navtog oQtfV (f*wpice;*e^ ut forsan Pjth, 
1, J40. tSdyv) fiitQov. Isthm. VI, 103: MitQU yviofia 
Smx(av. Homeri et Hesiodi certamen (Hes. ed. Lbsn. p, 
485): KaXktarov fiiv tm aya&cSv eatai fiitQov tlvav 
Avtbv iaVTM. Bassus Anthol. PaL X, cii, 4 : Kal fiala 
fUtQOV iydi taQUUiV rianaaafxipf. V. quoque nott, ad Ol. 
Xni, 67. p. 453. Stob. floriL Tit. IH. p. 44 sq. Gesn. 
Ceterum reassumit genus dicendi sententiosum, mox iterum 
(colL V. 54) derelicturus. Aliis sequentia quoque {evval .; 
ixovT*) sententiosa videbuhtur. Tum artlculus tbv op^ 
tiirie se habebit . Ptius praefero . — notl xal tov l- 
xovt. In his notVixovT^ jungo cum Schmidio et Bene-* 
dicto, ut sit pro no&ixovta (^nQoaixovta) . Dein evvag 
stctQ. ex antecedentibus repeto : Venientem in cnbitia ille- 
giiima , Quod abesse poterat vel debebat ^) . Similes rei 

3)' An in lioc verbo (si ex antecedeiitibas nihil repetas) liabef 
euphemistiGam tei tufpis oignificationem? 546 fnxeiONIKAI F) 

tjxrpis formulas Pjrth. III, 176: Zevg fcatiif ^Avihv k 

Xexog IfiiQtiy» Bvdn^cu Eurip. Herc. f. 780 : /liiq^ 3$ ^^- 

^€v ig BvvoQ vvfjupftq r^g IlBQOpSog, Nonn. Dion. VIII, 

ai84 C^Qtig) ik&dt{a ig aio UxTQa, 248: {KQoviwv) il- 

fi-irto €ig aio lixxQiz* Jam xal mihi minime yacat. Est 

enim (frustra puto renltente Gurlittio 1. c p. 10) i. q. n/ 

ei alios i/uosdam, alludendo ad eum, qqem tangere poeta 

volebat^ Hieronem, colL Pyth. Illt 97*9 ubi Aescubpius 

^uoque (quamquam primas) auro seductus esse dicitur. 

Bac posita particula^ xal yi^ neque rov abundat. Yel 

respondet nostro denn au c h. Alia yexatissimiloci tenla- 

minay. apud Hejmiuminnott. critt^ Bockhium (nottcritt. 

p. 445. Explicc. p.246), Ahlwardtium; coll. Bockh. in Ap- 

pend. Explicc. p. 690. Si mutare yelis, optimum sane Ja- 

cobsii xotroVf et Bockhii tovr^» Denique Xxovt* ad he- 

rois nom6n ^illudere suspicatur Welckerus in libro satis 

acuto: Die Aeschyl. Trilogie Prometheus p. 550. not. ^ 

Posti;<ovT' kolon figCj post av^^ punctum • — veipi1^(u 

Personam in seqq. iuduit ul apud mythogrr.^ coIL Nitsch. 

.mythoI.Wbrterb.Ed.il. v.Nephele.'-^^tv8og ylvxv. 

Oxjmori species, ut d^de xaXov nilfut. — nQiTiiv* 

Schol. V. 69: ^Ofioia rv. Id. v. 72: Jut rb apfWuSad-ai 

tjj''HQa. Cf. Eurip. AIc. 1068. 1 140. Monk., ibique inter- 

prr. Schneideri t. gr. v. nQinia. — vniQQj^iaTata 

ovQav ^av* Pnpstaniissimce inier deaSf i. e. regince, 

Nem. I, 59: &emf /Saaikua^ Juno.— Ziyvo^ naXafiau 

Nem. Xj 121: Hakafiavg Jt^g. — xaXov niifta. Pul- 

. chrum malam . Schol. v. 72 : Kal a^iov filafiog^ cig xal 

'HaioSog* xcdop xaxov [Theog. 585. Gaisf., non Opp. 

et D. 57«^ ut Heyqius Bockhiusque habent in suis scholio- \ 
/ [PYTHrA IIJ 547 

nim editioDibusj . mjfia 6k xaXo^ ffiiai rfpf vttfiXipf 
TuxXov /livdicc t6 (OfiouSa&ai ry^^HQ^, n^fuc Si dgnQog 
t6 anotiXiafiaf to i^ avTrjq fiXdfiog* ^ tov di tB" 
TQaxvafiov inQa^t S^OfioVy iov oXe&QOV, oy^* 
Schol. y. 73 : 01 Si a^uTUoi tqoxoX tSv av&Qcintav i|a- 
xvti/ioi aaiVy ol Sl tHv &i£v [Junoius] Si,* vntQ^oXijy toS 
Tcoofjuov (ob majorem firmitatem et ob gravitatem corporis 
coelestis. Damm. iLex. v. oxraxvfifiog) naQa tw ' Ofii^Qia 
(IL Yy 723) inctaxvtipLOi elvdi XiyovTcu* olxeitag Si 6 IliV'* 
da^g t6v tov ^l^iovog tqo^^v TSTQoxvtifiov (pfjaiv , llva 
roig fUv Sva\ noal Tog Svo, Toig Si Sval x^Q^^ '^^S Svo 
nQoadyni xvtifiag, Xaav tatg x^^^^ ^^ '^oig noaivy fHg eig 
riifV Siatv tHv x^^^ ^^^ ^^^ noSHv i^aQxsiv» Scite 
Bockbius allegat IVth. IV^ 381.^ ubi TttQaxvdfiov^ . .» • 
TCvxXtjf (hsBc enim jungenda) numero alarum pedumque 
motacillaB respondet, colL ibi scbol. et Heyn. Nimirum 
quatuor radii ad istum usum sufSciunt. £t hic est mini-« 
musradiorum numerus^ summus quatuordecim, coU. Ginz^ 
rodo: Die Wagen undFahrwerke der Griechen 
undRomer, T. I. p. 81. 82. Pendet eorum numerus 
potisslmum a rotae ^ magnitudine^ coll. Ginzr. ibid. Hidc 
currus (s. deorum s. bominiun) rotas habent modo sez. 
modo octo etc. radiortun • Yenim nec ista regula semper 
sibi constat. V. si tanti est Columnam Trai. ed. de Rossi, 
libros numarios^ inprimls tabulas operis Ginzrotiani* — 
rdv noXvxoivov dveSi^aT* dyytXiav. Suscepit 
pronuntianda verbHy multis (i. e. omnibas^ coU, ^QotoZg 
V. 40) destinata. SchoL v. 75: Tl]v ndatv Jyvioafii^ 
Vf]V* xoivd yaQ td tov ^l^iovog. Ita esse videtur dyyeXia 
nuntius de Ixionis calamitate • Rectius idem ibidem : 4>r- / 


548 {nTeioNiKAi F] \ fltlVf rpf S^tfii^OQ h T^ '^QOX^ SKiymedTi Si cStfiy oti 
ypfj Tovg evigyiTag XttXotg afiBifieo&au Aliii erit iyy. 
iioX. (coU. 01. ni) 60) Jovis edictnnh mntiis pronmtim^ 
dnm ; Heynius oPBSi^aTOTpt^ &i^sS£i^aTO {declafa^it) po- 
situm male putat . V* quoque Bockk. nott. critt. Jam de 
ordine eorum, qti^ flagltium Ldonis secuta dicit poeta, ita 
Guf littius : jjP. erzahlt die Belstrafiing des Ixion friiher, als 
* das Gebahren der Wolke, anzudeuten, dafs Ixion augen- 
blibklich nach der Frevelthat beslraft worden ." Sc. par- 
tus Suo tempbre editus, heros suo tempore punitud* — a- 
\vBV XagiTwv. Schol. v. ISi^I^to 6vvovauiq^). At 
Noster dicit: Peperit illi yovov. Ergo coiverant, coH. 
V. 67 : IlaQiUlaTO* Nubes enim Uli pro dea fuerat (ibi- 
dem V. 68) . Rectiu^ omnino schol. v* 78 : Olov tov axa- 
DiV. axaQi^g yaQ ^ tvg xai ayqiog 6 NecpiXijg xal *J|wvog 
' KhrccvQog. Consenfiimt cum his, quae d6 partu deinde 
dicuntiir . Cum his comparandus Gurlittius, recte et co- 
piose rem illustrans. Verum Bockhius quoque vidlt, K- 
cetnulliim argumentiuH suae tractationi superslruens. — 
aova xal fiovov. Sola illa talem partam edidit, par- 
tnsque editus qnansolns^ i. e. nnicns^ plane singnlaris JmU 
Sufficiebat vel (lovd vel pxrvfyv. Nec taraen altera vox ab 
altera non adjuvatur . Adde schol. v. 80. Similiter in v. 
solns ludunt Romani, coll.Lexx.latt. — ovt* iv avSqa* 
' ai yBQaaq^oQOV ovt^ iv &eoiv vofjLOLg. Martalibns 4) Idem Bchol. Theopompi verftus affert: Ilaq ipol xU Uaf 
luiqdKia xa^i^f*'' Tdlg yXuitm^cg. Mate Xlav ta fifig, lcgU 
Meursias in Beliq. Attic. c. VII. p. 39., aotante Porsono ad 
Biirip. Ipiiig. A. 304 (ed. Markl. LlpB.) . [PYTHJA II]. 549 

cmliiibuiqn» coniemtmn « Cav<am aperit schol. v. 9^: Tbv 

€VW9 rijg t£y av^wmap ptBjixQvxa yvaawg, 01^6 xijg %m 

•9wVn . Dem^ cpnciimius quidem erit voikoXg (tedibnsi), 

neque tamen idep Pindaro convenieiis. -» Kinftdvqov^ 

Yerum vocis etymoQ habet scfaol. v»78 (JSUt tb inoxsvti}'' 

cau tovg tai^ovg)j colL ibidem docta Boddiii nota , Fa* 

mosa Thessalorum lauros domandi et cum iis pugpandi 

peritia^ unde taurus in numis civitatum Thessaliparum 

non infrequens^ cpU. Eckh. D. N. V. T. II. p. 133. 

jCamus. Catal* K. V» Mii^. Dan. T, L p. 134. Museum 

Wiczay T«.L p. 120. 12SU Mionnet. Descdpt. de m<d« 

«ni. T. IL p. 14. 15. I9. 20. 21. M. 2S. lidem gioria-; 

bmtur taurortim maqtandorum peritia Eurip. El. 819 sqq. 

Matth. -«- Ma/v^tlS€<y<n.v* Centaurus in Magnesise 

numis. y. Edfh. D. V. N. T. II. p. 141. Et Chiron 

est Pyth. ni^ 79. Magnesius Centaurus^ —> iv Ilaliov 

oq^VQoig. -Ad Pelii montis pedes . Idem IlaXlov naq 

no3i Nem. JV, ,88. Thierschius: Auf Palion's 6e- 

klipp. Bectius omnino Bockhius in Pelii efafpallibus 

(Interpret^ P««52), ubi factam rem per se probabile est. 

iladde relL xinterprr« ^ ta insttQo&^V fiiv TiatiOy trt 

S^vneQ&e natQog* Dictio insequalis. Debebant vel 

idtima esse ta Sl natQo&sv avo}, vel prima ta jiiv xcr- 

tia fiatgog. Concinnior circa easdem voces dictio Ol. 

"VII, 40. Alii jungent ta Si natQog vneQ&e, velut Ol. 

cit. (t6 J* *Aiw^oQiS(u fUxtQo&sv, i. e. tb Si fiat^&ev 

IdfivvtoQiSai) . Utut se res babet^ duplex ta mihi accu- 

sativus est (xata ta), etrepeto Ofioia toxeSau -— &e6g 

. • • naQeSwx*. E supplicio Ixionis repetitur prsscep-^ 

tum de vindicta divina, pro arbitrio celeriterque superbos 

deprimente, modestos evehente* £a quomodo Hieronis 

Pind.OUtPyth. 3« . 5So , [nTeiONIKAI B J 

rebus conyeniant/ post ea, q[uaedlii exposuere, nonestqood 

itenim tnoneatur • Jam qute sequuntur yerba (xixsvy ^q* 

afiH^itcUj txafl\f)^y naQiStoxs) a pronomine o s&qnali* 

ter pendent^ istaeque sententise speciales locum generalem 

(&b6s • • ovveTai) illustrant* Quare post aPtfiTai nofi 

cum qtibusdam kolon figere^ sed comma» Kamque alte* 

rum &eb9 (cum reUquis) mera antecedentium appositio esti 

His positiS, ^al vtpKpQ* erit superboram^ne ^ non mperha* 

mm qnoqne» Ita Noster id, quod potissimum terat (i^<- 

fpQovoiV k % nttQi8a)x') pari dignitate faabet^ qua duplex illud, 

quocunr fit: tomparatio (b • k Sihptva)* ^^^mtqvLe iiums 

fiigida qSftusdam videbittir scboK v. 9 K anttdtatio: ■Enti 

tHv ^tomif ta fiiv iatv xBQoata , ra 3i d-aK&aaia^ xit Sl 

fietaQaia (de qua animantium divi^ione V.Sclirader etso- 

cii ad Jiistiniani Instit. I, 2. in.), a(p* ixaatbt) ^idovg xiaV 

TQuSv ^V TtttQiXa/ie tb XQatiazEvtv. tbv astbv ovv, qnjOh 

rbv Paaiiict tSv nti^viSv 6 &ebg UataXafifiavu Ual naQ- 

aXlaaaei^ 6 ^eXq>lg Si Soxet tcHv evaXitj/v ^Qoi^retv tti 

taxvtatoq eivaC^ xal tovtov Si naQafiei^etau xal b ar- 

^&QOinog nQoix^i^ tc^v imyelMV* xal tovtov Sk vtpf^XoqQO- 

vovvia ^a\ xavywftevov xafaxafintev 6 &ebsxal xata^ta- 

XaUvJ Aliis w. &ebgy o ". • SeXffu^a parentheseos speciem 

haberevidebuiiturjUtcoha^reatai^£Tft£*xaiij(/ty(>oi/ft;i^etc.— 

anav tixfiaQ» Qhemvis finem^ s, qnamvis rem, quam 

finire vnli. Similiter Fragra. inc CL (Heyn^ III, l47. 

Bocbh^ II, 5, 636): ^labSivSQov tixfiaQ amvog Xaxovaat: 

Fitam nactce similiter finiendam vitce arboreas» Nec mul- 

tum diileret xiXog quorundam*locorum. Pyth. IV, 508: 

OvSi fiaxvvdov tiXog ovSiv, rem nnllam'finiendam, per- 

ficiendam. Isthm. IV, 8: JitQxovtai tb fiiov tiXog: 

yiiam^ qua? finem habei nt res aliof. De tixfiag V. om- t X [PYTHIA II] 551 

nino Schneid. L« g. v. Buttmaimi Lexil.I^ p. l^ sq« Sen* 
tentia similis Ol^ XIII, 147 : *£V ^ew yi fiav r^Aot,'. Nem. 
X, 54: Ilap Si riXog iv rlv (Jupiter) egywv. Thierr- 
achins: ^^Der Spruch bezieht sich auf die ^hendieuerlich^ 
Erzahlung von der 'Wolke, die in cines Frevlers Ar-^ 
men ein Ungeheuer empfieng. Die Alten fuhlten seUn^ 
dafi dergleichen Sagen etwas ungestaltiges und dem gesun«r 
den Sinne widerstrebendes hatten • Wie Plato im PhaB«« 
drns, lafst hier Pindar solche Mahrlein auf sich beruhen} 
bemerkend, dafs der AUmacht Gottes dieses wle jedesande* 
re auszuiiihren leicht sey.^^ Adversatur hoc iis, qus&dein* 
de didt poeta, non aliud spectantia quam Dei in puniendis 
criminibus ornnipotentiam. «^ ^aXaoitatov SeltpZ* 
va. Fragm.inc.XtIX(HeynelII,107. B6ckh.II,2,679): 
'Aliov SeX(pivog. — vxpttpQoviov. I. q. v/jQumxiSv, 
coU. V. 62: 'AXXd viv v^Qvg rell. — rlv^» • Circumlocur- 
tio. ^An estv. r. jam multos? An ironice dictum? coll, 
Herm. ad Vig. p. 731. Ad sententiam fadt Eurip. HeracL 
387. Matth.: T£v q^QOVrniarfav ^O Zsvg xoXaarijg rmv, 
ayav vmqcpQcrpfov» UbiElmsI.confertAescb.Pers. 829. — 
iriQOidv. Schol. v# 91 : Totg Si aya&otg r£v av&Q(o^ 
noDVm Proprie modesih'^ ob antithesin. — xviog ayij* 
gaov. Gloriam senio non conficiendam^ sempiternam^ 
Simonidcs Fragm. XXIX, 4 (Gaisf. P. M. G. III, 168* 
Lips.): ^AyrjQavrto ivXoyii)» Eurip. Iph. A 657. Matth.: 
KXiog ayriQarov. Idem Fragm. ine. CLIII, 6 : Ko^fiov 
ayriQda. Demosthenes Epitaphio (Reiske 1399, 14): JES- 
xXsutv ayrJQm. Idem ibidem (1400, 17): ^AyriQfog r//ux^« 
Simile ;(a^ti^ ayriQm Eurip. Suppl. 1185. Matth. ^ naQ^ 
iSio x\ Yerbum simplex in eadem re v. 1 64. 

36* 55» (nreiONiKAi b*] 

V. 96-130. 

Calunmiandi stisptcionem a $e removet^ Archilochi 

liteDS exemplo, statlmque regis admouitionem et laudem 

5ubjuDgit> Bockh. Explicc. p» 2^7 : ,^Quod ipsum tene- 

loS$y vbi loci tenorem htmc esse statueris^ ut poeta inyi- 

diam declinet in Hierone a rebus haud sane honorifids 

dehortando; de quibus vitandis etsilxionifl ^emplo eum 

mpnuit, tamen haso ita acdpi vult, non ut ex animo ca^ 

lumniis gaudente profiscta putentur, sed ex sincera men<^ 

te/^ Simul prseparat ea^ quas inferius (v. 139) de ob- 

trectatoribus suis didt^ ut recte monet 'Xhierschius . Quod 

vero Jdem de Izione iterum didf^ sollda ratioBe destitu- 

tum est • Posttemo similiter 01« I» Tantali ^eroplo 

Hieronem a snperbia. revocat^ multiplicls impietatis et mi-* 

aerisB fonte^ coIL p. 3» 4^ — i/ii Si xQ^^v ysiz/etv 

iaKOQ aSivov xaxayoifiav^ Morsam vekementem 

calxmnianm^ u e. calumnioM^ Ita Bockhius^ Herman- 

nuS) Buttmannus (LexiL I^ 209), all. cum schoL v. 97. 

ei codd/ Et Bbckhins quidem sdte subjungit: ^^Quodsi 

8dxog helaam verteris, iucommode , immo inepte poeta 

heluam s^ejugere dicet, quumid fu(^at^ quod beluae es^ 

morsum, h, e., quam eo uti nolit*^* Adversatur Afalward- 

tius: 9,Yulgata [aStvov^ kaxayoQiav] non est sollicitanda. 

EtymoL M# p. 246, 64 1 ddxog, tb OijQiov' naQoc t6 Sa^ 

xvcii. nivSoQoqy 'Efii Si ^QV q^^vyuv Sdxog dSeivav (sic) 

xaxfiyoQiav, — ' Sdxog est quodvis animal ferum et mor- 

dax . AeschyL Prom. 583 [ibique Blpmf. Glossar.j colL 

Spanh. ad Callim. Diati. 84] t '!ff novtioig Sdxeat Sog /fo- 

gdv/* Omisit V. D., quae statim subjungit idem Etym. 

M.: 2i]fiaivBL x/xl Sryfia^ (og noQa NixdvSQip f Ther- (PYTHIA 11] 553 

282., notante Sylb. p. 780]^ h&a^ [SyVb. ibid»]: .^nfia 
Ss toi Saxeog alfio^^iov avrig ivixfim. Zonaras ed, 
Tittm. T. I. p. 469: daxoq . • 19 su&tia xq Saxog. ipU 
Sbi (psvyuv Saxog aSivov xal xartjyQQicnf^ • • atjfiaive^ 
Si rd Saxog xal Sijyfiaf olov* a^fia 8i t^ Saxeog alfWQ* 
Qoov. Eadem repetit Phavorinus. -<- De y« aSivog exi- 
nne disputantem Buttmannum (Lexil. I, 204 sqq«) afiert 
Bockhius Ezplicc p. 1107. Adde Grammatioum Bekkeri 
(Anecdd« gr. 344, S3), vulgata qusBdaia repetentemw*-^ 
ixag ifov* Quamvit remotus . Intercessere inter utnmi-* 
que duo et quod excurrit secula • Archiiochi antiquitatem 
Euripides qiioque (Med« 412. Elmsl.) respicere yidetni! 
Musgrayio. -^ ra ^oAil' iv af/^a][ctvia {^yBVOfU^ 
vov)* Plnrimam (maximam viioBpartem^ s. soBpissime. Cf* 
Nem. il, 2) cam a fi^ conflictaium . ^Afi. est omnis gene-* 
ris necessiiudo, h. 1. ut>01. V, 32. inpriiiiis inojua^ ob 
jnsequens nXovruv. Bekker. Anecdd. gr- 387, 2Sz ji^ 
fAtiy^aviai anoQia. -— fiaQvXoyo^g e/tiT^eaiV. Sir 
maiiatibas, e maledicentia profectis» Eadem Schneideri 
sententia L. g. y. fiagvXoyog. Scilicet in caliunnias, un<- 
de immidtiao oriuntur, ita pronus fuit, ut ipsas inimi^i* 
tlas amare yideretur. Male aliis fiaQv?.. e. sunt /SaQia 
Sx&ih <^a, pro odiosnereSf dicta. De Archilochi ma- 
tedicenda yeterum alii aliter, coll. Liehel. ad Archil. p. 
14. 15. 37. 38. 89. 40. Jam ni^aivofiBVOV est delec-' 
tainmy coU. achol. y. 98. Aesch. Agam. 283« Schiitz. : 
^AiX^ 7] a* iniavev tig am$Qog fpomg. Te demulsii^ 
non diiavii^ quod 6 y, 594. falso quidam adstruunt* 
Oppian. Hal. III, 279 : Avtol nuxv&httg ioixova nuxivov- 
0LV, Anthol. Pal. V, ccxciy, 16 (Agathiasschol.): Ma^ 
ataxa nutivtav x^iXeog 6va(fiy. V. quoque Schneider. * . y 554 [nT0IONIKAI Bj 

t ■ 

IL. g. V. Simile poaxoin Eurlp* Bacch. $73. Matth. : '£iU 
niaiv ifioaxero, Oxymoron Bockhio acute yidetur pro- 
pter «jjta;^. — ro nlovTeHif 3i avv rvx^ norfiov 
ao(piag aQiarov* Construe : ^^(^^orov Sirb nXovtuv 
ao(piag avv TVj(a noTfWV* Opiimac opes sapientiof, si 
quidemfatnm concesserit {nitrfLOv ^Ttaqadievrog PjTth, V, 
4). Primo igitur fktum suppeditare sapientiam dldtur, 
alibi deus *)• 01, X, 10: *£x &eQV S* aviiQ aoipcug of- 
•d-et iaael hQamSeaatv. Quocum cf, Pyth, V, 159. et 
SophocUs Autigt 679« deinde citatam. Jam sapientiof 
opes, ut similllma^ v, iocis seqq, Hes. Opp. et D, 453 
(Gaisf.): *Avt]Q (pQivag aqytfetog^ prudens (iropice, pra ^ 
aq)Q(ov, colL ibi Tzetza). Menander p, 329« Mein.: Ovx 
ioTV ao(fiag XTfjfita TipuiareQOfV» Idem p. 322: 0Qfvwv 
ni&ov (dolium^ i. e. opulentiam, copiam) • Soph« Antig. 
B79. Erf.: IIccTeQ, '&eol (pvovaiv av&Q(inQ$g ifQhfag^ 
lI(ivT(av^ 0(7* ioTf, xQ^h^'^^'^ vniQTotav* 1037:*'Oa» 
xQdriaTOV xri^/icrrcov ^^ovXia* Chorilus Naekii p. 218: 
JSo(pitjg aneiQova nXovTov. Diog. Laert. I, 96: nXoV' 
rov xai ao(pitjg nQVTcevifV. ^Eurip. SuppL 908« Matdu: 
IRovaiov (fQOVfjpa, coU. MarkL et Matth, ed« Eurip. 
T. Vn. p. 508. Menander Fragm. inc CLXX V (Mein,) : 
Vvxtjv exetv Set nXovaiav* Ubi conferatur editor doctis- 
simus • AnthoL Pal. T. II. p, 636 (Crinagoras) : Bctdv» 
nXovTov aljg 'ivexev xQaSitjg. Euoap. p. 105. Bcnsson*: 
Tbv anb rcSv aQ€T(Sv nlovTov, i. e. Tbv aQ. nX», cqU. 
ibidem edltore eximio p. 4l9. Adde Eundem ibid« pag« 
1 35 sq, D.Paul.adRom.XI,33: Sifid&ognlovTovxal^fo^ 
(piag xa\ yvdascog &60v. SimiUs (p^avijg xai Xi^e(og nhiVTog 
Dion.Chrysost.Or. XII* T*L p. 408. Reiske. Jam remola 

5) 01. VIII, 88: Tvxtf Salfiopog. Nem. VI,,4i: 2ijp &(o%i xi^n. tPYf^HIA 11} 555 

fAovTiXv^ei aotpia^ jwg^ posse^ similia docent, quas dedib. 
.libri p« 59, 2^2. Eademque Hennamu Ahlwardtiique 

sententia • Negat Sbckhlus Exp||ec, p. 248,; ^ui^ quod 
^e lQci& a se aUatis conteQdit|.suadet qnideix]} nec tamen 
. persuadet; coU^ moa loporum eorwdem stru^iura^ Suntque 

apud P, et aUoa constr^endi majores ambiguitates, ubi sa- 
. na clrcumspectaque iaterpretandi ratio yirorum doctorum 
scrupulos per^e nbire |ubet . Jdemque vir in loco peir- 
quam simMi (v« 145) construit i/iamicirog Hitfiag^ eadem 
construendi libertate sumta^ quai» b« I< nobis jure vindi- 
camus. Jam vero de interptetationibus vulgaribus vl- 
dendum. Boclduua (coU. scbol« v, IQl): Ditesoere au^ 
iem cum feliciiate fortvuios^ ^apientia? snmmnm est» Ita 
divitias pars erunt sapientise; ci^us dicti sensum ego non. 
assequor . Paulo aliter puto Idem vir nott« critt* pt 446 : 
y^o(piag a^iaxo¥ est fere idem quod ^ aQiaxfi ao^ia" 
Quod prioio non est gr^cum, cum sit bic sensus, ueque 
alius esse posStU: sapientif^ opiimnm\ deinde I^ac posita 
iaterpretatione emerget doctrina Bockhio omnibusque bonis 
imprdi>ata, quam quorundam Romanoriun nomine ita 
eacprimit Horatius Epist. I, ^ 13 sq. : O cives^ cives, 
qocerenda pecunia primwn est, Firtns post namos • SchoL 
V. 101: To $i imxvyx^''^ nhivxov (i%xa GOfpiaqj 
.afusxov i0xi/v^ Ibidem, falsam et veram interpretatio- 
nem miscendo : "^Ji ovxfa" xb €vxvxbiv [quod non est in con- 
teztu] xal €vmQitv ao<piag {nX» ao^.] ai;p ivxvxitf £pro 
ahv tijca. nixfiov? Est tamen boc:^/o annuente] ag^ 
axov, Aristarchus ibidem: Olov uxig Xiyti: siTtoxfioxa-' 
•70$ ^iaxiv 6 nXovxwv xal aotpiag cifia i:i;/;^aviiiv. 
Non mdius interpretiun recc, plurimi. — xv Sk aa^ 
(pa vvv cx^^^ iki^^jS-iQq^ (pQtvl ^tnoQttv. Male SSt (nT9IONIKAI B*] 

inter ^. et U. ooimna ponitor. Eit enim MrKtnra: Tv 
8i aarpa ix^iq nmoqttv vi» <pQevl iXtv&iQam Mmidfesio 
. licei iibi (Oljrmp. XIU^ 14: ^JEjcta xaXat$ ip^aaau TSmn. 
VII^ 83: Oif ^<o Hmiv.)^ profwiare itlam {aotplaVj f» 
aoyiag opuleytiain) libera menie. Jam yariant codd* 
inter mm^ciy et mnaqHv* Sed long^ plnres (teste^BocUu 
nott critt p. 447) habent nMaQmj quodBeflycfaiQ (oolL 
Pliator. y. nmoQuv) est ivSei^fUf (nififfvatj ooll. scbaL 
y. 104» Et hoc Buttmaano quoque judice (AuirftihrL gr. 
6r. II, 12Si.j ubi acute comparatum est noQa) oontextni 
cum antecedentibus magb oonyenire yidetur, si qnidem 
noetram loci iUius int^rpretationem amplectaris. Quodd 
yero yulgarem elegeris, oommodius sequetur mnf^wv 
(jmppediiare\ qus lectlo A iis profecta yidMur^ qui &i 
anteee^entibus de yeris diyitiis co^tabant. Verum YiSj 
qa» etposita sunt^' oj^ones^ lectionem yocemque nvay- 
q%tv facilius habere. etymcm, coUL mm&wv (Bnttm. gr« 
Gramnou med. Edit. VIL p. S87), et cum mnoQtiv eom- 
parandum esse nafixuv, qnod duplidter est praeHare, ac 
senstt dandi et monstrandi, oolL Lexx. Ipsumque hoc 
ambiguum praesiare yod mnofetv hacem oommodahit. 
VideSy minus jam yim yerbi, quam scriptionem sub ju- 
dioe yersari. Sed in loci totius sensu oonstituendo au- 
xilium frustfa quaeres a W. DD. Neque enim yidernttti 
potlssimum h. L esse Sxng mn. v. iXBv&» tpQ,, ejusque dt- 
cti rationem reddi in his: nQvravi . . atQdrov^ de- 
Inde tv ^j' antithettce spectare alium quendam, in ant&- 
cedentibus significatum. Feram ego subsisiOt ne alier 
Archilochm videar . i^od ni faciam^ taadei pradeniimy 
qaae esi omnium opiima^ L e. diligens habiia eoram ra- 
fio^ quae pro suo emque loco ei oondiiione vel facienda [PYTHIA m 55T 

m/ cmiHmda nad • Hino mUa aMcmm mp^fUta ^ mm 
poeiae^ ut jircf^jechi eseempbun devitemy tna regiV, n/ 
ixicais. foetam (tnprimis encomia^icUm) dedeceiy alios 
calamniariy regem ea^ ^ua iUf opum abundaniia affluen-' 
i^m^ retius aliems inhiare. Ego probe perspicuKy quod 
meam est, iu, quod iuum, J^m yidebis, ^^^^ ^X^^ '^" 
guere, umpxei mstaffEo^. Laudis spede regem hortatur^ ut 
se ^se hortatus est • Poies (si 4/tudem vis) ut ego aofpi^ 
avexserere^ nemine obstante ( ik^ f^}» Et Pyth. ly 173. 
veijgAshav&ti ^^t/yprsdicavit. ~> nqiravu^ Princeps, 
^ljyfar. V. Pyth, VI, 24, Cf. Qmnino Blomf. Glossar. 
IVom. Aesch. 176. Post n^, retine comma, quodBockh- 
ius deleii vidt. Est enim^ quod sequitur, vocis ^. ap- 
positum. Neque magis dki potest ;r^i;r£n/^^-;n;^M>^ quan 
fictaiX^ SianoTt^g etc. '^Bvar^tpaviov* SchoL v« 106 : 
Ev TStUxiafLivwv. avitpccmg yaQ mAuig iar^ ro Tuyfiq. 
Adde nos ad Oljmphi TIXI^ 42. p. ^99. — * arQaxov. 
PopuU. Cf. V. 160. all. et orr^ctrwt Pyth. XI, 75. V. 
quoque S^hneider. L» g. v. — * ei 8i Ti^ etc. Laudatur 
rez propter opes et honorem . — «> ^^17. Junge cum m« 
ffov 4 . yevia&au Alii jungent cum anteoedentihus, ut 
ait: Jam vero si quis. -— xteaTBaai t« xat ns^l 
%ip^m Construe tis^I w. t. x. t. Est nsgl quod atti- 
net, Ifatth. gr, 6r. p. 865 sq.^ c(dl. Viger. p. 654. nOt. 
Jungi mQiyspia&a^ cum Heynio non potest propter vTti^^ 
%8(fov. -^ av* 'ffXXaSa. Per Graeciamf in Graecia. 
Eurip.Jon. 1575«Hatlh.:^£<7r€r» t* m 'EXlaSa evxlsitg. 
V* quoque Viger.p. 574* — xa^"^^ nQaniSi^ naXair' 
fiovei xeved. Utrumque adjectivum iterum jungitur 
^em, VIII, 78: Ksvmv S^ iXniSm ;|favvov rikog. 
Schneidero (]U g^) j^* est infiatmn^ molk, siuUum • A xev. 558 tnTQIONJKAt B'J 

vix di£^e equidmi mispicos' « -^ ^f4$fiaaofia& avi^ 
i^oy. Cmscmiitafn navemi t^Kcim'Hm$ colL. Schniei- 
deri L. g. v. QuoiDinus $it au h^ U MiiHgaiio, impedit 
avafi* ScboU v« 113: 'Yfivtiaa asy^lifu^y n^l rijci a^<- 
T^g aot>ldym% fiSifUTcktpoqarou^vc^v&rj ax^ov imo 
rmv ^QPTiav fjSdu^gr' , Adde nos ail OL XIH, 69. p< 45& 
Similisne X6;^y atikog EmpedQd. p^ 514? Ubi tamen 
cf. Sturzius. Eaque 4ifiiQ in ^equentibus (xar<« 0oiv. 
ifin.y contiuuatur,— i/ty' aQBta. Ob piriutem tnam. — 
TtaXaSiiiiv. Prasiena pro futuro^ coU. 01« XIII, 83« iBi- 
quenott. — vsQTavt /iiv dqvY^i^ &Q&aog SeivHv 
fioXifiioVm ladminti opiiulatar Cfiam Hlmirat} aadacia 
griwium bellomm* SchoL v. 115 : Tqvto Si iv ra> xod- 
ilov yVio/uxiSg ano7uq:mfy]7itif. Sequi debebat* T^ Si 
yeQa ri eiffiovi.ia^^TCcv aneiQOVa So^av^ Infiniiam 
illam (fuam) gloriam . Isthm. IV, 17 ; ^Ankitov 36^^^ 
evQ^tv^ Idena qubd svQsa&au V. ad Py th. 1, 94. m)i addere 
pQtui Pyth, IV, 333. 499. Dawesii canonem Misc. qjl. 
p. 355« laps. {wQBiv nunquam dici pro nancisjci% sed 
evQia&aC) solos Atticos ^edare, Heynios monet^^) . — iv 
Injtoaoai^avv avSQaai fiaQVaaevov^ Hisetseqaen- 
tibus pugnam Himerensem spectari, in aperto est, Dbi 
qua?niam Hieronis partes fuerint, tacet quidem faistorift* 
Sed e Nostro prbbabile^ cum inter equites, tum inter pedt- 
tes Hieronem eminuisse. Habultque Gelo in eo prcelio 
pedltum quinquaginta miliia, equltumamplius quinque mil- 
l^a^ testante Dlod. XI, 298. Quamque egregiam regi ope- >i .11 I 6) Ammonius I, 6o. Liiis. i Evgttv %al tlgip&ai Siaqtiga^ £i>^ 
. gup fdv /UQ To Tcnl h tJ ovvfj&Bitt' Evqia&ai ds dord ro 
itmo^iaacdwt. Add» B^k. iaeccM. ^i •^•3. ' [PYTHIA Hl . 4159 

ram equitea prs^titeriiit^ idem nairat ibidem* — /?ov« 

Xeel Si (pacls consiUa, militaribua opposita| coIl^Ol^XII^ 

6) n^ea^vTiQat ixivSvvQV i/i^ot sTtog nQxi q^ 

navta koyov inaivetv naqixQvri.^ . Male acboU 

v« f^l: 'YtUq ri^ veotifw (pfavitg^ X«aua ha^c alius yl^ 

ctoris ( Pjrtb, V, 146 ), nou Hieroms^ cujua seaium K I, 

juventuti ipnus oppooitur* ^ {lectiu^ de aacivS. ^ru ideizi 

schoL: Oix ikey)[^riaoii4.ap vnorivo^t (ogy^evSHg aeinai^ 

vH [inaivwvt^ a yaQ ex^tgy tavra xal Xiytot Delnde 

construe ; (Jinl xo) inmvstv (ae) noxi (i, e. jearaMattb. gr. 

6r« p« 869) qa navra koyovx Ut Imdem te ex qu^vis 

parte . C£ quoque Bodcbius • Minus bene Hejrnius 

mri , • ilo/ov cum naQdxoVTv jungit; ^d omnem /ao* 

dem {k6yov)n Tum pendebit iTiaivetv 3t },qyQp. Idem ve^ 

ro cum enog naqix* recte confort TJem, VI, 57, — De 

XaiQn reqte» omnino prsecipit BockhiuSy coll, Schneider. 

L.g.y« Est nostrum Heil dir! Sey gegriifstl — 

roSe (j^iv xata ^Poiv^aaav ifinoKav fii^nog inip 

noX&ag aXog nifinetain Bockbius: ,yUt merx^ ita 

earmen boc priyata. nayi apportatur; merx yero Phosni^' 

'^ da audit, qula Pboenices mercaturse auctores. NQtaaur* 

teha, quod dixi privata navi apportatum xarinen esse\ m 

quo omnis ctun merce comparatio inest; nam si cum 

pompa Hieronis redeuhte missum essetj non poterat mer- 

cls instar transmissum dici,^^ Quidni? Thebls, ubi P«, 

cannen mittltur Sjracusas, ubi Hiero. In qua mlssloue 

quld inter nayem priyatam pompamque regls redeimtem 

interfuerlt, equldem non persplcio. Immo rediens pom^ 

pa regis carmen secum attulit, colL ils, qua? notaVImus 

ad y« 7. Suntqne yerba in amblguam partem intelligenda, 

tum pompao (chori) redeuntis, tum Pindari Thebls yer- 560 [nTOIONIKAI ET] 

santis; pompde; Fegem alloqueiitb! Hoc tibi carmen (per 
nos) P. miVr// 1 Pm4ari, dicentis (re^ scribentis) : Hac iibi 
earmenpertnos tibi popnlares mitto. Jam per mare ad* 
vehitur oarmen; quare cum meroe (jxara inttar. Matth, 
gr. Gr. p. 850) comparatui' . Mari enim plurima Graecias 
jnvecta coustat . Eaque mert est Phofnicia, ^^quae (cen* 
aente Heynio et Hermanno) traasportari et yehi navibus 
solet/^ s. (coll. Bockh.), ^^quia Phcsnices mercaturas aucto- 
res.^' Aiii rel de Icmgo itiaere, vel (quod probabilius) de 
earitate mercis cogital^unt^ ut loco simillimo Nem.in, 133. 
missum carmen dulcedine sua commendat, Et philoso*- 
phiam Grsecise illatam per Pythagoreos Maximus Tjrius 
Or. XXXni, S (Reiske II, 14J) pulchram mereem vocat: 
Uv&ceyOQsiwv rtvSv ifAnoqicnf ravtijv TcaXrpf atuXa(ievmv 
elg ti)v aQX^^^ ^EHaSa, Deinde vide, ne sit ^oiviaaa» 
Panicam, quae vocis alibi apud Nostrum vls, sc Pyth. I, 
138. Nem. IX, 67. Durabatque tum inter Syracusanos 
et Carthaginienses pax a Gelone facta, et multo tempore 
post (Glymp. XCII, 3. Diodor. XIII, 43) solvebatur ^). 
Sed ex oriente mittebatur carmen; binc aptius PhGsnices 
fntelljguntur . ~ Kaaroq^hov dicit hoc carmen, velut 
IsAm. I, 21. Victoria enim nostri hymui et modo cltati 
curulis erat, cujus inauctoribuspotissimumCastor*;^pt;aa(^ 
pjar6q Py th. V, 1 0. His adde Heyn., Gedik. (1. c. p. 80), 
Bockh. Explicc. p. 249. et Thiersch. — &iX(av. Propi- 
tia». Hes. theog. 446. Gaisf.: &vfi(a y^ dilovaa (y* *M- fi GaHores Cartbaginlensium nierces enumerat Heereniut bi 
libro Buo! Ideen «tc. II, »70 — 7%. «d. IL Gelooiii vero 
con)ogi auream ooronam a CarlhaginieBaibas paeatis doao 
missam, nou r^a . V. Diodor. X, z6. IPYTHIA II] 561 

Xovaa?). 'PmA.'Stm.IV^\^:^E&iXiavadtrem. Isthm. 
V^ 63: Bvfi^ &ihav a^w axouactq. Aesch* Choeplu 
17. Blomf.: Ftifwi Si (Jwpiter) ^Ufifuxxog &iXtav if^L 
780: IlaXifistOiva &iXwp afitirpH* VII Theb* 1056: 
TohyaQ &iXov(f* axovti xoivfivu xaxSVf t/^v/if. Sinule 
Latinorum volens^ goU» Lexx. latt« SchoL v. 127 1 ^Rcwv^ 
Quod est rarloris h. sensu vods &iXm interpretamenr 
tum • Bockhius iicfav elegit nott. critt. p< 439. — x^"^ 
Qiv iittanrvnov ipoQfiiyyog avT6fAt.vo$* Adr, 
spice carmen Casioreum^ graiiam (decus) lyra^ L e. quo 
l^ra decoraiurm OL VII« in» (ptaXa dicltur avfinoaiov 
X^Q^ O^^n^i^ii Micii») ^ coll; iis, quae ibi notavimus p. 
^37 sq. Eodemque trahere poteris OL !XI, d5. p. 416. 
C£ quocpie Nem. I, 7 : ni quls^ ultlmo loco graiiarwn 
actionem statuerit. Neque tamen pmlttendus ihl Disso^ 
nius, coU. OL IV, 14.' Vel erit ;^a^^i/ pro adjectlvo (^a* 
iQiioaav yoQfi.) : Graiiosam lyram . £urip. HeracL 887'. 

Matth.: 'Efiol x^Q^S f^^ V^Ss ^^ Xvyna Aoiroi; x^Q*^ ^^ 
y% Sabti (si canora iibia graiaque epuUs inieresi) . Ubi 
Bamesius . AnthoL PaL T. II. p. 679. Epigr. ctxxvn, 4 
(Philipp^s): Kal XiyvQtiv aifXwv '^SvfieXeig ;fapmff. 
Scd Pyth. III, 127. xwfiog est x^Q'^" Neque aliier 
Thierschius : ,,Willig der Anmuth genaht der slebentoni- 
gen Leyr.^^ C£ quoqiie p. 416 sqq. Bockhius: ^Cilha- 
r® gratia in musicum conventum prodiens.^^ Immo car-* 
minis cantusque gratla in muslcum conventum lyrastfue 
consoriium (Py th. I, fin.) proditur • Neque h. 1. incltari 
Hieronem ad studia muslca cum Bockhlo iterum existlmo. 
Simpliciter carmen commendatur . Deinde avtofiBVog 
vel cum Kaat, junges (avtofji. cdfto), slquidem xaQ* est 
appositom vocis Kaat.^ vel cum ultimis (xaQiv etc). Bt V. 562 [jniTBIONIKAI B] 

hoc jam maxime plaeet. Occtorent btdo atharai gmtio- 
sce, prodiens ttd conveniam musicnm , quem eiihara con- 
'stiiait moderaiutque . — iTCtaxtvnov. Septies pulsa- 
iae (ob chordamm kuimerum)* *Nem.V,43: ^boQiuyy* 
iTitccyhfXTaov» Kuripidea V. in indice Bara^iano yy. 
intatovoQ ct inta^p&oyyog. Noim« Dionys. V, 102; 'JE- 
Matovtd , ^t&aQfi (Apollinis). VII, 51: ^Emataifov 
(fOQfityYoq. De te v. Spaiihem« ad Calliin. DeL 253; 
de nomimbus lyne Oem» Alex. ed. Sylb. ind. r. Xvqa. 

V. 131-176. 

lade a y. 104 (rtf ^i) variis nomlnlbus Hiero lau- 
datur, praemissa immlxtaque admonitione, de <{tia v. nos 
p« 552. 56. Deinde (v. 125) bymnus commendatur, quod 
prasparatum vides in antecedentibus (v. 113: Evav&ia 
• • XBkaSiiov. V. 122: 'AxivSvvov • • inaLvetv sta^ 
ix<yiftv)* Jam v. 131. ad admonitionem recurrit oratio, 
magisque exponit, quonam sensu v. 104. rogatus sitHie- 
ro, ut velit saplentiam ostendere . Debebat sc. perniciosds 
susurronum artes vitare (v. 131 — 141). Postrerao is, 
qui bsec verba facit, varia de se istisque bominibus sub- 
jungit (v. 142 — fin.). — yivoC ^ olog iaaiy pa^ 
•d'(iv* xaXog toi etc. Sis , qualis es , cum didiceris : 
pulcher quidem etc, In his yivoC , oiog iaal idem mihl 
est, quod iv oQyfi naQccfievB (Pyth. I, 173): Constatibi; 
noli ab indole tua desciscere . Eam vero sapienti^ (pru- 
dentia) constitisse, supra vidimus v. 104., elucetque ex 
iis, quse de Bhadamantho sequuntur {q)Q€vwv xaQ^ov v. 
^134). £adem schQliastarum sententia ad v. 131: Jia- 
puivov icog tif i| aQxng tQOTKo, xa\ iirj luta^hf^&ifs^tijv 
nQoaiQiOiv vno tarv xoXaxivovtcov» Qui fuerit iste i^ I [PYTHIA II] m 

a^ijg TQwtog^ ibldem expDnittir t ilsvov, olog «i» U0(p6g^: 
Ultimum ibi aliquotie^ repefitur ^ qualnquam Grsui idia 
iBgenmt^ quae ^ane^ interpretatiOni adversantyr* Sbo^» ^ 
Tero proxima (ov^' » • /9^ortov etc.) docent^ singullvem' 
Ii. h sapientise s. prud&htiss speciem sigUificarl^ sc* caute-^ 
lam a susarronibns . Formtilam-torp^ yivoiOf Oiog iaoi^, 
aiinilibus illustravlt fiu^dikius, monentibus nuperis Mm^- 
mentatoribus . Addo Soph» Oed. C. 552 1 ^Ov^\ og tu 
Ubi Doderlinus. Eunp. Med. 859: ^Eoixiv, otov idfiiv]; 
ITbi Hnisleius* Antbol* PaL I, cv, ^ (Menander Protio- 
tory.^Bv 3\ cig ^v] Syid. tJbl Jdcobs. (T.III. p.ao).--:' 
fia&dv. Hoc quidam trum antecedentibus tc^ntant! 
Cam didiceriSf discendo sciaSy qualis sis ^ S. quod KabetF 
Hermannus et Matthiseiis (De loco guodam Pindati. 1833*,' 
refcrente censore Ephemer. Lip^. 1824. p. 675 sqq;) * - Sm" 
reeordatus. Alterutrum si poeta voluit) obsctire locutua 
videbitur, aliaque Interpretatio ^ qu« planior fuerit, vd 
boc 96I0 titulo preestabit . Deinde ravtoXoyiag instar fi>- 
get dictum: Tdlis esst persevera qnalis es. Scis mimf 
4jualis'sis. ' Postremo, si notum illud yvco&t aeavtov 
commendare regi volebat (poterit enlm fia&wv pro pr^ 
cepto quibusdam esse, coU. Schol. v. 131)^ multo id aper- 
tius promere et poterat et debebat. Jam Hermaimi*- 
num tui recordatus speciosa dictione incommoda modo 
zfotata tegit, non vitat. CallidiuSj si fiad^fav anteceden- 
tia spectare vis, m auj^ilium vocabis versum 45 : ^Efia&B 
Si aatpig. Ubi e praemissis bic sensus prodit: Hahere 
gratiam. Sic h. 1.: Cam talis esse didiceris^ quaJUs es 
(i. e. indoli tuce respondere). Similiter Thierschiiis : Du 
verstehst es [oonstantiam illam]. Venim sl vel hanc' 
admi^is interpretationem (ego veronon admitto): pro- 564 [nTeiONIKAI ET] 

lame seqiientia (xaiJog • • xtzXog) dicferli ^eciem tam 
liiculeiitam mibi pr« se ferre yidentury ut vix perspiciam, 
qaoniodo fm&wp a sequentibus separari possit, His prse* 
mistts^ kolon post ficc9'wp (quod h^bet Hermannus «Thier- 
sehiti^ue^ sibi h. L; repugnantes) retinendam, vduti post 
fiav&avu^ ola&a Pjth. 111^ 143» Jam videatur schol. 
acntum v* 131 : "Kal aw^s t6 Xeyofitvop, o ol natSig u% 
ii&ccai MyHV* m&wV xcAos (et memor sis dicterii paeri^ 
Jie: Pulcher simins etc). Simplicius erit: Namqne 
uniistiy nosti (!fm&^fttQ)diclerittm illud.-^xalog. 
SiminB Athenis KaXHaQf Spartae KaXkioQ. dicti») coIL 
Scbneid. X^ g* v« Kc^Aiag. Fontem lusiis Athenas pu- 
tes^ ubi e pu^rili acclamatione xaXog comici fadle confi- 
debant . KalXiagj sc» hominem quendam vel fiunl&m 
(nobiles ibi Callifle) ludentes. Dein mutuati in contem- 
tum Atheniensiuqi Lacedsemonii . Et hasc mihi probabi- 
liOT nominis ratio efi^ quam habet grammaticus Bekk, 
Anecdd. gr. 275) 6 (coU. 190^ 20): KaXkiag: 6 tsi&n- 
xa^ Mrr' BvtfjjfiiOfiov. -** rou Bespondet sequens Sij 
velut OL YI^ 48: *'A roi IloauSami fux&uaa K^oviif 
Xiy^aif naXS^ lo^oarQvxov EvaSva» racifiev. atfinff^ 
Si naQ&$vlap (oSiva x6X7to$g. VIII, 77: To SiSa^aa-' 
Stci Si TOi eiSon QaireQoV ayvotfdov St ro fAtf TiQOfia* 
&uv^ Pytb. II, 173—175: IZotI ^evxQov Si rot . • 
'ASavta S^ uv. m, 33—36: 'AXXa toi . ."£Vjt* Si. 
V, 7 — 17: 2v xoi vw • . SotfoX Si xoi . . -5*^ ^* 
Nem. IV, 129—147: Ei Si tot ..^AU^iat S' aXixeg 
alXoi. VI, 21—41: ^HX&i xoi . . 2vv &iov Si rv- 
2a. Vn, 114— 118:. Moiaa xoi . . Jiog Si. Sequitur 
quoque aXXd. OL II, 164 sq.: ^Emxoi IdxQa/avrt . • 
^AXX* aivov c/Jbr. Est hoc xot xnSbi emphaticum fiiv^ — 

naQ(i — t .[PYTHIA II] «65 

ftet^A nutaU. Inter pttero^^(coJL 01. VI, IdX, ^^^ 
que jndiaantihus pneris . V. Sddbusneri !• N. T€St. v. 
Similis vocis iV esus, coU. Valck. ad Eurip. Hippol. 3fl4» 
K|c Hehnaiini nccQdc quid lucri redundet, ipse viderit, 
Supplemus Sifri, tpiod scile P. omisit ad imitaudam pue- 
rorum acclamationem • ^, ni&tov* Pmt^ pj^eet (o& 
artes^y non ae/^r/e proveciioribus, coU. scbol. v. 131. 
Unde m&7]Xog pro deformi. J.jrcophr. 1000: Hi^xo^ 
fiofqxfzDefotmi. Ubi Potterus. Adde lnterprr. Ari- 
staeq. Epjst.1,24. p. 556. 746. Boissonj — a^ial xajLog^ 
Hsc juiigenda, non Ttcutflv aui^ Ita enim vocw xakig 
repetitio emphasin hahet , rectius secundo loco ohviam, 
qiiam primo. Jungit quidem muaW alA Galenus loca 
ab interprr. citato ; sed is omnino non habet alterum xa^ 
Tuog. Jam ah\ est poetsB de constanti pueHDmm s^iidio. 
loquentis, cdll. aUl v. 138«, dnplexqii^ xaXog beae signi- 
ficat ptieros hestiam admirantes et puto . acchimantes. 
G>mparat censor lipsiensis supra.cit Tbeocr. VUL 72: 
Kahov^ xaXov ^fug* Respondet vero «imiiis ipidvQotg 
V« 138.^ bahesque preestigias^ qua^ pueris aimil&eiunt ar'^ 
tifidis suis, quomodo oirir (sdioL v. 133x Tdeioig) iiM 
pruden^us susiurones. De hoc simii allati aensu v.. 
scbolL V. 131. 135. Addo Bekkeri Anecdd. gr. 34, 18: 
Arilioni^d^rixogi 6 i^narciv tov dijpLOV xal &answ»v 
xohxxueSg* Qui e v. 141. vtdpem remotam arcessunt, 
misere fcedant lod sensum^ cdl. seqq. — - 6 Si 'Fada^^ 
fiav&vg rell. Post simium pueri» placentem sequi de- 
bebat: Viris vero imprudentibus smnrrones pla- 
cent (eosqi^e decipiunt) . Fugit hanc dicendi sequalitatem 
Noster, .et viris sapiei^tibU8i.susurronesHon placere iQnuit, 
quod vero. 'Rhadainaatbi ejimnplo involvit. Sed Jtkada^^ 

Pind. OL et Fyth^ 37 566 [nTelONlKAi B'] 

mdnikv» honum soriem mciUi esi^ ciunsaMurronnm frqa' 

des pmddtis vUarii^ i^cas ac viri impradenies. Me- 

iiandr. Frag|ii« inc^^ XLIX (Mein. p. 214) : "[Oniq Si Sw 

fiolatai nd&'BtcU rcixVf ^Hroi novriqb^ iivto^ iavi rovs 

%fonov^9*Ii nUvtanttdi ftaiSaffiov fviojiriv «/6^ 

Cetemn^ in aperto est, citato Rhadanaantbl exemplo valde 

niitigari alilecedentiutn iicerbitateln. Et tonstat sibi Piu- 

daniSj inltio carminis Cinyram advocans, deinde Ldonem, 

nostremo BJhadattianihtun ^ primi aevt reges^ iit Pjrtb. I. 

BsL cpgom teCentillm (Cro^i Pbalaridisque) exempla Hie- 

ronis adinotutioni adnloyit. Adde. Tantali exemplum 

OL L Sed in Rhadamantbo simul jreconditiora ^quidam 

augurabuntuJf ob Tzetzam LjiU 50 (p« 350. MiiU,) : 'Fc^Sa- 

fAcnfdv^ chmkmv xov tSiov aSsk^wf» . Quam^Uam boc con^ 

ailio lociiiiQStri repugnare videturtf Eundenl prudentia 

conspicutun testatur TbeOgniS 70L BekkerJ OvS* u an^ 

iffodwipl phf qfOi^ 'PaSapav&vog avtov, Ne^e absi- 

mile veiO) .euadem Cinyrae instax' Grsecotlim gratorum 

GarmiJHibusr&equentatumrf — « q>QivSv na^nov^ Men^ 

IM frmeium^ L e. consiliaj cogUaiiones, qum jmdeunt e 

ttiente, vdut^ ^o frudtiS^ AHter TScau X, 21 : 0^- 

vih xitfnov avvOQiio^ (Argos) Sixq* ITbi siiie epi- 

^to ipn* xa^. est prudehiia. Bene attulit .Bejmiua 

Aescbrf Vn Th. i91 sq., ubi con£ BIom£ notL critt» et 

Gloss. — « apLfafiritov. Additboc, cumaUi mentis fru-- 

etus sint boni^ alii mali, qiios extremos babes j^agm. inc 

XLI (Heyne m, lOS. Bockb. U^ 2^ 670). Hinc erit 

tp^. X. a(u prudeniiam. ~ anataioim Ariibus^ JraU' 

dibus aliorum.^^tignBtau Mirum prsesens. Namr- 

que vix commode Rbadamandii apad inferps pra?stlta 

pkiidentia exempli loco Hieroni proponi. poteratjL sed vita [PYTHIA n] Btf efm tn tervls acta^ colL CbTyreSj Ixionis all. ezeiK^pU». 
Bockfaiiis vlx bene: ^Ti^mrai f^raesens dijdt poeta^ gnod 
eiiamnanc vwitRhadamanthoM inter beatos.^ Neque ta* 
men pro prsesenti historioo habueFim cum scfaoL 133: 
^Eri^TUTo* — ivdo&ep. Inttu. Vacat hoc epieo mo» 
re, magis quam Istbm. VI^ 74» — o la» Cajasmodi ea 
mnty qum* ' Y. ad OI« I, 24. p. I4sq« ~ .%pi^&vfiav 
(scboL V* 133. 38: Kokaxsvovrmv , anatwvuni) naia^ 
lia$g Ifrer' aUl PQotHv» Qaalia seqanntar (pene- 
quantur not, quod omissum, velut Pjrtfa« I^ 1 59) mnr- 
ronnm artilias {finxavaU scbol. v« 133) • ^idvQOi, fiqo^ 
nl h. L nil aliud quam Sy&Q^noi diafioloi^ Fragm. inc* 
GXXXVU (Heyne lU^ 143. Bodkh. U, 2, 682). ~ 
afiaxov naxov. Color apugna tractu^ velut loco si- 
miHimo OL U, 35 sq. Bekk. ^ecdd. gr. 14) St^AfMa* 
Xov TO xaxovi vnBQ^oXixaigf npog o oim aHf rig fUMxi* 
aaixo. Incertus Rhesi 453. Matth.: ^d-ovov aiAaxov, 
Menander Plodo (Mein« p,. 145) : IlQajr/i* a/iaxoVm V. 
quoque indd. piadarr* et interprr. Aiistsoiu Epist I, 24« 
p. 544. Boisson. Simile a/iax^xvogf colL indd. pindd. 
Geteruin OL XUI, 16. repetit Zonaras T. L p. 153. 
Tittm.: ^'Afiaxov ro ivoxarafiixn^ov. IlivdaQogr ''Afia^ 
Xov Si xQtnpac to avyyevig fj&og» — . a^ijpoT*^ o*c. 
SchoL V. .138 : Kal tm dutSaUjopLhio xak t^ nqog ov Sut^ 
/ittXXovaiv. Gnomicus (Brunck., tit. Big ipoyov): Nix^ yoQ 
aiA SiapoXii ta XQHTtova. De calumnia andiratihus 
noxia v. Plin. Paneg. 62^ referentibus Spanh. ad Callim. 
ApoU. 107., Huschk. 1. c. p. CCXXXVU. — Siafio-^ 
Xiav. Longum h. L primum a. Theogn. 324 (Bekk.) 
Ilu&ofi^og X^^V^ JKtJ^fi, SiapoXifi. Ubi cum Scallge- 
ro vix legenduHEi Sia^oXUiv (Gaisf, P. m. gf. T. lU. p. 

37 ♦ 568 [nreiONIKAI BJ 

77. Lipsi) . V. quoque Bockb. nott. critt. AUw. «awr- 
yoQtav e v. 97.eligit^ dequo cf.BocUh. ad calcem Eicplica* 
tionum p» 690. — VTiofpdriag. Hermannus: jlYno^ 
ifaTug dixit^ quum eos deberet Dominare, a quibus pro- 
ficiscuntur calumniae: et ad hos refert sequentia oQytng 
atevig ahanixnuv SceAot." Heimanno igitur fe mf n inmn 
VTtoipaTisg ahstractam esse videtur pro masculino oon- 
ereto (vmxpatmy £• e. n^gnjttUf ministri, nuniii) . Qnod 
tisq non comiprobattmicredo; Bit. enim vnofpijfTig pei^ 
sona^ sc. prophetissa, ministra^nantia» V* AntboL gpr* 
lips. T. XIII. p. 474^ Schndden L. g. y. Tittm. ad 
Zon. y. vnocpfirai. T. H. p. 1769« 70. Botbiits le^t v- 
notpaTogeg, Boclbius vnotpavTug* An legendum vno* 
tfvavtg [Auswiichse]? Etyoiol. M. 784^ ^8 (coU. 
Suid. y.): 'TnotpwiigfnaQatpvaSig tpavXiav koyiafitSw 
^w&ep* q^vofuvai* Ubi baec vides improprie animo appli- 
cari^ yelut y. 139. xaQnov ipQsv£vy cmn proprie sint sab- 
nascentia » sahcrescentia . Et maxime substantiyo gra^ 
00 respondere putaUs Latinorum, «/o/o (i. e« sw^culus ar- 
boris e solo nascens^ ideoque noxius, remoyendus)| de 
quo y. Varro R. R. I, 2^ 9. Neque omittendnm, esse 
vnoifvifiv yocem medjcam^ colL Ploucquet literaturm 
med. digesta y. Hypophysis. Brandeis medic 
Worterb. Kdit H. y. eadem . Quod contextui Pindarico 
eximie conyemt. Namque honodnes iUi ivencf^av ciU 
xog iSwfXQOV ianQoa&B xaQdia y. 168. *) ~ atBvig. 8XSi vnoqiitug retinueris, ttt iyierint mulieres qaaedamsam- 
tiae principis adrepentBS (Tac. Ann. I, 74}, vocem limili 
consilio electam putabii, qtto istae Bieronis itoxayutfidtq, 
quarnm genus e codd. nnaniroi eonsenstr pmdenter tneuur '■ [PTTHIA UI 669 

f 

ScboL ▼•'I4l: M§vt»T»; o^&orcera. Belk. AnecdcL gr« 
458^ 3^: *AT$ifiQ: Bil9v\ awexig, naVT^XSg^ XfxdvXav^ 
ncc^XQ^P'^^ ^Y^y iffX^^g* — <£ilu>nixwv» Eee bestia» 
peforem frdndem interpl^^tt» v* 131 sq» fecere, quamho» 
mxDTgnecQea lociito. ' lUi Arcbilochum v. l6o« smmm* 
que i^emotutil y. 133. conspicati, illico vi^Uimalii{aBm 
peregre adsciverunt^ scilicet fabutaminde^OB^atnri^ 8. Ar*-' 
diilocbinomlne dotandam (Huschke 1. c«^ neo non apud 
GuiUtt. Pind. p3rth. Slegsges. III. f. 27)^ s. Aesopi 
(Mattlila?, coU. E^hem. cit., ibique censore acuto). Qu» 
qnid ytolenthis? Quis cedo tam disjeotacopulabit? Im^ 
mo 9i bestiam bestise opponere vells, tneBds.congredientnr 
vtdpes et lupus (v, I54X. Dicit enim 6r«cus, homitt&iis 
istis, quos antea vidpes dfxitj lupi instar>vim se opptHtitil<- 
rum, coU. Horat. Epbd. VI, 1 9 Qaii immerentei hos/fi- 
tet vexas, 'canis, Ignadas advetsum lupos? Ubi be|]0 
nostrtrtn' 'k>cum afferunt interpretes. Eat aiitem vulpea 
SolBQhvKdl uvctvS^ ^n^i^V (Themist, Orat. XXII., iJb 
Huscbldo-anatus), rique a iupo tbiior, doquo adeundus 
Aesopuii Furi^ Fab; IQCC : (p; 123. ed. lips. mai.), coU. Oottlinjgiu* ad AWitbteHs Polit. V, 9 (p. W •<!•)• Neqve 
enini djracttsanorum T6l dtaQiOfibg Tel inonim ea lenip 
pettata bdbifios impMire videtnr , quo mmiis ad introifpjei- 
ewtos oivium anlmos mnHenhttS qaoqae osus sit, Teluti no- 
Straf aetatis tyraani. lccedit rogis malieFositas» quo crimine 
quis eum abfolvett ijjui tenex fratris conjugem tentavit? 
Hine ttatuere fas erit».regem anres praeboisse mulieribiii qui- 
busdam, quarum mariti (y. i5o: JoXiQw innov, reU.) cui- 
dam invidcbant. Lobeckio ad Soph. Ai. 879- femin. pnf 
masc. poiitum videtuf, quomodo mares quoque stqrta et pro- 
«<ifrul* voeentur . •» * 1 ♦ \ 570 (nreioNiKAi bt] 

Fab. CGCXIJI (p. 139. ed. cit). SeHianiiii yero 

pUs ad illuatrandos homuniai iQoreQ Bwpim utitury ooIL 

OL X. fin. Xn^ 20. alL Poslrwo populareg snos com 

Tni^ibus conqMrat S<>)0|1 XIX, 5 : ^Yiump ^ Jlg fiip I- 

munog alumxog ixfmfi fiahfUf Ve quocpie D. I^Ct E- 

iruig» XIQ, 32: JIoQwO-innrig €Svar« x^ altimx^, wavrp 

(Asrodi regt). «^ fafisioK Siii»£M. G>mm|ini^ geno<^ 

rb raxj colL Hes. Opp. ec D. 7L Theog. &72, GfubC: 

IhtQ&hif atdoiff tkeXo¥ (PaDdorain)t — xbqSo! Si ri 

p&Xa tovvo n%((9aXiov reXi^ii; Do tuqSc^ (vnln 

Jpo) ▼. omnino Hpiehkius L c. p.CCXX^VIII sq. Pbar 

▼orinus 1040, 3fi. B.: jBum i} aca^ aiiim?!, q i<rnir «• 

fEttn^Tix^y ANlepa. Lnsum in yy, ^^fboH et Tt^fSaXhw 

ilhtftraTit Uein Huqchk. ifaidcmt 3iaailiter y« 1$.7. ludi- 

tnr in vy. JiiK>^otf et tlxog* V^ ^qpo^ QL VII, 107. 

118. p. 268. ^ niqiu retines (3o(dch. nott. cntt.)^ erit 

Aicri ciyyictiR^ L e. /om eapidot btienimdac^calqp»- 

nfantur quidam. — Jam IxoiffftgViodLimisesdio}* 144^ 

eodd. phuiimi^ Ald. Didtatfque ftifov ^cnr. Nem. IQy 

10. , colL homerids Dammk p. iM>7$« Vu^atae fifoioag 

(oj[Boiaag) fkret OL H, 1^., ubi Nos p. IIJ.^ nec ncm 

Oppian. HaL m,^ 374: ^sXXok ^. oxt^^op^^v aifia ^ 

lov. — fim&v. in ppofmi^* Pro fiad-imgj s. xari 

fia&og* ^ <rx«t;^9 iriQag» jdUm^a imimmdnii piMea- 

ioriiparte, sc re/t . Ceraitur snber, non cerajtur rete.— 

Acute Bothius Bocldiiusque in liott. crittl p. 451 (qoi 

tamen ibidera L c. argutatur in v. aXfia, quae sim* 

pliciter est mare, colLind.Eurip.Bames.alL) jiihgunt a^ 

fiamiarog aX/4ag. Obsequitur Thierscbius^ dlstlpguendpL 

non interpretando. Ita rete bis exprimiturj primo im- 

proprie, deln proprie ; 'i^xog vero reTe essey testatur Nem. » « 

ni, 89« Adde inA^cem Eorip, Barnes;, ISImmkmt^. 

ad eju^d. Bfedeam 956.^ Schneidi. Jj. g» v, Qvi^nof^ih 

fiag (toU. $clioI« Y» 147) jupgunat^ iis opitukiBittur 'jiXi$^ 

xVQf de ^Q y. No8 p. 297 s^« ' Quamqciam binc poii;cQiH 

sequi puto, dietum ^c^xog icXfia^f ne<{ne fatme Mhi pub 

Eurqp. HeracL 442. Elmsl. ; JToiby Si ^aiag SQxo^'^iH iffy^ 

fu&a; Ul» & ;/. aliis enifines regionis^ i e, r^Q^ul^ 

aliis' r^gJQ tVfa, i/i ^nam velnf in carceretn inoiJ^nrmtt. 

TkSn inter loca paraHela Aesch. Cbpep)i. 503- [499* Blom£j 

ubi Yidendum Ejusdem 6Ioa$,] e Pindiro expreSBum recte 

negat Boclhius •' Estque omninQ locu^ 9 nostTQ di yersus, 

cum apud Aescl^lum suber fiiciaf , pe pereat rete, apUd 

liostrum spber resistat reti , ' neqi|le in proiundum se trahl 

patiator^ Ma^s ^duot AipcfaiSB' verbus ad itiustTandnm 

afiamurTog, ix>ll, Blom£ Gloss»* 8u^r9 cit« et ind* Aiilkol* 

gr. lipl, (% Xnx/ p. 477. %), Didt ergo Gnbcns: 

^fMMMoifo wtther non mm^ni^-ikJei reie^ iia neo nis 

eoiBiiJvtitNf ^aioMnwoi^wtmf* T^pPtvii^ '0*ffnU9^ CttMpeno^ eoomn» 

nee^magis me laieni^ qaar((eMibrik- gandkf»$^ mfd^ci ien- 

ienif qatm s^b^r ea^ qnce neit^ ,in prqfismdo versan^ 

funn maohiMnr^ Jam qiulueG loqfiitur^ no|L difiert ab eo» 

apud quem mali homiaea allos niepdaciis insectabwtur, 

Quodsi de eo cogttes^ quem isti nebulones lacerabant, tur- 

batur loci GQntestus • Constanter hoo tene in ciirminis ob- 

KWi lectione; tum inuitas inteipretendi mQle^tlas .vitahU^ 

seii9umque carminis ad yeram slmpticitatem rcduces. In- 

sidisibatur Hiero frftri Potyxelo, qnam ioqpieletem haud 

leviter Juyisse. vide^ur artes susurronum, Folyzelo invii« 

deotium, inter fratres simultatis semina qpargendo» 

Jam utrique quidem hoc malum a^taxov fuit^ .nea tameu; 

mitiores. si res' ahius penaitafaatur, Hieronis tnimici erantv ,57» , fnraioHiKAi .»] ^ 

petH sei^tctetil»e, UV^gO a oabmniant^m dempi mon 
posHm, itikhuUus omnino bQnus» ^ inoq ixfiaX^iv. 
JUoqnu A jaQiiIat!oaA9 !petit]|l& colDr^ de quo y« No$ ad OL 
' I* p« QB4 ^itfiifffobitaimD^ errorem etc* diiilormn «Igtufica* 
-riy yix egp credideriniy quanquam locorum qaorundaia 
.COHtektiia nqsfy-o sensui t^ suadet, Poterant talia prisno 
fotoritafem lojquendi designare^ postremo simplex loqm, 
eoU. ^ioorum Sn^ nt^QO^»^- Jam v^ Odyss* XV> 503: 
Elfi^ im^ieiXom inoQ hfiaXt. Soph« EI, 562 (Erfurdt^): 
^&aro^o^ov Irvo^ f» tvyx^u flcdwv. Eurip. Tro. 1170. 
Mattbu : ^i) ^oAi^ w^novs ixfif^lov ^iXov arafjia^ Herc. 
£ 14S 2 'Exfialuw uifimmg stevoig» Jqn« 929 $q. : Asxr^ 
vnoy Ovg iM/imlovaaw Eumpius Juliano p. 69* BoJ$s«: 'J^ 
mfittkofuug tag ftavigimfjwv, iit l»^t Boia;. (p« 590) pro 
nnolnplnns^^ ooU. famen &idenii Wyttenb» T^ IL p«252 aq. 
'Eundem Bois$« v. ibM» (ubi exeii^U dlata opimonamno*- 
tlram plane firmant),. neo non Baatinna et Boiaaonadimi 
ad Arigtmetini Episti I, 10, p. 364^ 65^ Non Siyfmom 
^ifttuVf ixfmtuv Sn^ etc^de quo «dicoUeola ad Pf th. VI, 
il.^^HQntmo V. Qaod alios s.Jerire(poiL OL I^ I79)y 
a. ^ener^ possii • SchoL v. 148 : KQotw&ijvmxni manv* 
&f]vai Swapmfov* Ibidemt ^Japf^a» nfog iToitffv xeA 
nunav. Opponitar y. 157: ^Ev . . ngoipi^ *^ S6l$ov 
dai^o^^ Non difFort akillts^ quos significat inatctta^ v. 
186.^ ips&viimv y. 13&^ SutfioXkSv v. 140. etc. » oiitsg^ 
StngaUs quihmdmm^ iaUs homo impanmre nen poiesi, Sed 
mnliiiudinBm ieniai.^ aaivwv. Adulans. De v. c£ 
Blom£ dootissime agentem in Glossar. 1 Aefch. VII Tbeb. 
879. Pcom. 860. — ayav. Caroaiaramm V» 
nott critt Bene faoc conveoit 'Cim StadXixsh qu '[ [PYTHU ni : 573 

mm iBustiat.HitfcIik. L e. p. CCXSXV sq. Ctmahh 
TiOpJlectenSj !•«; catidam incat^nSf canU a^alantis i«- 
#/ar. Stuit stit^s^ . diGti susurroo^» Quod isoQtrii hanc 
IttctiQoem {Bouet AkbffWtdtius^ id Uon adalrvuere 4ekeb«t 
loc6 AratQO ]%i^' 686; Vos8.)i tibl neQtscyiim {Garvaia- 
rmm. Voss.:' W&UkVQ-g) oitllibo proptei: coiisensutn 
codd. teueuduDUrJVe^e omu&us .uutiieriB yerum^'f[Uod 
ihidem pr^dpit AUw»; ^,In QiivldMi Vbapa^ fr^angere ot 
JleciereyiqflecieFe, immaRfe i/ndn^fwn di&tant.^^ Immo 
lyaZ^-e iii/{exa;dici/iaquibusdai(a r^us posse ^a^cr» m&- 
bi: pflobabiW ^^ v^lut degitur .cammm .in gradue fran- 
gere Quioclil. I, .6.to. Jam podfcotft Ahhv. ^nlrijfiV^ 
undc amrrcrtt e^tuodit Y.) D. y i^aci pOterat e male icr»- 
pto AATANsJbJA codkiSy quod scrtba memor versusli^ 
huics^ loco ingerere potorot. Et lOoncedendum -sane^ si 
non aocenlnm^ sed literam mutare velis, optimum fbre 
SmVy qua^ Hejmaoa lectio Beddo quoque aAnadum ae 
probaTit. Yarie eolin juuguntur' vtfmvtinf, nXit^vP pro 
fmeere^ velut oX^w vtpaivBvrVjHbr. IV^ 2SK V. quo- 
qtie Eurlp* ind^lBamai* v. v^aismv. Schn. Ia g. v« v^ 
€Uw et nX&cof. i Ind. Anthol. gr« Lips. (T. XIH. p^ 
475* A). Sio eritSensus: Perditiem admodum, vel ifm/l&- 
madesirmt. ^tpHov ttti ftXetv» I. e. (piX^ov q>t^ 
Xoifii. 'Optativus vero h. L modesti® signui^ pro 1^«- 
dicativo^ coIl.seq. ima&svaopiai, Videatur Herm. ad Viger. 
p4 908 sq. Propomhm esi mUiif amicam amare . Aliis 
miaus heneerit heeai^ detar. — <> ftorl i* iji&Qov &t 
iX^Q^oc i0vXiiAOi6 Sixav vno&€vbouau In ho* 
siemf qaippe.hasHi^ ^as (als Feiud), lapi instarinvd" 
dam • Husofakii Im v pro iwv degans est, noB necessa-< 
rlum* Idem ttimen apud -Gui^Uttium (Pindars pydu 574 [li^yQIOKiKAl rj Slegsges. III. p. 26) co^eqturam ^m pcute ttHitkr B. X^ 
113i Nem. IV, 36. SciioLy, 153^ ^iicdv ^Qomv 4fkO' 
SQafioffJUU. Ibidmi^Iva fUtiJi&ta. JBSckhiy^: yjncurno- 
nemjiiciam iia^ ntimpetiuex impre»ifd Jiai ^ Quo3 in- 
^st in pri£positiQne.i^nQ pim vctbQ i^eW jmicta.^ Vel crit 
prosiliam. — aH^-^^kXoxB ne^invJ In lti$ £ll' ndu 
e»t cum HejDiq crMo, sed ^JUor, o|> Ncm.III, 72 : ^4^t* 
aXka mit^^ bthnf : BX, 29 : Ai&v ii ^KtvSofiiivaig a/U^ 
Qaig aH' {aXla) '6Uor' ^iUkvlev, Ma (atias tdas} oKo 
fempore calean^^ * De S^orc aiXoq r* Vigcr. p. 7S. — o- 
8otqo%oXial^.' f^^eurvh. Optime SSddi. notf. etitt^ 
p. 4S2 (coll. GurUtt 'i;^ c. p. 2!3 sq.)t ,,^c noA ddlus e«^ 
noB simulalio, sed boai militfe officiiim, qui, ut adversart* 
nm mendaciis et ficta:amicitia non inducit, itaprater yiin 
arte utitur^ nunc rectj|.ylain hQstem ificurreQS, nunc8eaer&* 
dpieBS^fauc illuc profi^iscepa et copiai..l>o|ti^«'tT9nsyerflQ 
-ditmmyeiiienfli • N^ Cftiisliani Iiomiiiis iwc senteutia cst, 
eed Grspci, qui Isthm» III, -63 {lY,.^!] Mdisso ab utrhqfae 
parte laudato, qyod avdacia leopi sinsilis ^esset, arte yd^, 
moiralem suan^ doctrinam pro|ess«s..c8llli2s- yerfab: X^ 
a n^v iqdovta fiuto^&ai rov Jj^&QOV^^-lSiesxc senten*- 
tiam ante Socratem ac Fiatonem prcdiaiimtyel eruddi; 
hfl&c comniunis Grascias disciplina fiiit*- Archilochas 
I^ragm. CX VIII ( Gai$£ ) ? ^^JEv d* fmara/iat fiiya liw 
xaTcdig *ri SquivTa duvoig avtafmfiea&qi %axoig. Ubi 
Liebeiius (Fragm. LXXV) bene aftert Aesch. Choepk 
120 (117 Blomf.): Jliag S" ov; r6v ixd^Qov avtafmjk^ 
a&ai xcocoig* -Quam sentv&tiam in irHogia Ae^hjl^a sa>* 
pjus repeti, nota rea • Idem VII Th, 1051. Btom^'^ Ha&mm 
iiaKcog xcBXounv anmifisijkto. Pf^om, t'0l4.: Noaeifi^ 
aVf e/ wtnffia rovg i^^^^^ atvy^iv* • Ibid. 100£. lOOftr [PYTHIA U) §75 

1077* ^qIopYiS : JE^af jl j^lwAv &8t fiXo$e^ i)(9;Q0U(p ^ 
ioae^or Tour^^fUvcUSqfo^if^.rQiaiSiTUxgqvidBi^^^ Tbeogiu^ 
337 $q« Bekl^er*: Z^vf /lov %(^ re xpiK^av $oiti jiavy^ .Of 
fu^a^oiy^ T^J i](^f^¥ fi^ov, KvgvB^ Svvi^pfipfoVn 
XqSfT^f; avL^^q^iojju fJt^x^^y&^nQif &^Qf eJvah/^H.y p^^ 
nor^af4^^i^ fm^a ;€iXr^^ Idein $63; Evxdpin 

A« rpy, iz^QP^' ^^^ ^ woiuqwq BX&jjif TUjav vuv^ UQOy 
ycf0tv fifiSmiav &ifW^OQ^ 1032: Mt^di (piXovg, avia^ 
M^S^ 4x&(f9V$ ^fpQfUV^ f^urip. Baodi, 833. JijUtth.; Ti 
tb ffwpoVi r\ ,Ti TQ xalX^v ^a(fa ^ccvy jrigagiv ^Qorpi^^ 
n x^' V^^Q MQVipaq xm ix&Q^v xqUoo(o, xatix^iv,^ 
Quflp jgententia y, 954 «<}^ ji^dem yeirbi^ rep^tur. .Uc^ 
^ec«,89$: "/JEa&Xov yaQ av^QoSf rp Si^^p &* ^^ti^^c^e^i 
Kap vqvg xaxoi/g Sftfv ssavTaxov xaxSg an, . Hed. 789^ 
JEIm^; M^Sw fU^(pqf)i^^^g&tvrl vofu^ir^af MtiS^ ipfv^ 

XoLav^ 44iU^ ^arinon tqotiov^ ^^Q^ «**^fife ^ 9^ 
Xouii^ ^ifuv^, AatbQL Pcdat* XQ^ (3^ (Incertvs) : 0Sc^ 
^iXjw fpik^ovTae" Jxiajjafl^if rpf fjL fcSix^fi- ng, Muruv] 
afUjftorig^v eifd yaQ ovx aSca^S: Nec taic^ melioi^a Grae^ 
cos latuere • Socrates Flatoni^ (Su^, Flojil, I^U^ p. l^Q^ 
Ge$ai.): OvSi aSixoif4£vov oQa avTccSixtjrV, dgol fioXXos 
oloptau Menaader Ge^orgp (p« 35« Meineke) ; Ot;ro^ xQdf 
%ujt6g iift ^^vvQy ^ FoQyia, ''Oatig ^aSt^xHa&ai nXuax^ 
imatmai fiQOtiivm Ubi videatnr Stqphaiius et Meinekius.t 
Nequo yetforum alla ira numeris omnibus improbanda.! , 4 
aooediBbat ^ximium jUiuAf quod habet Slenander Adelpbii 
(p. 3. Mein») : Oif navt^iig Sei toig novjqQotg inutQim^i 
dXX mvtw&xtwd'** ^iSifiii^ tav(»xatti^Hfmv6fiiogXfiffM^ 
puitctatQafptkg oXog» Postremo videndumj quo hsc coh« 
sitio dietasint* Pindarum. volunt apud regem ia suspi^ 
cieiMiip addiictnm honDinum quoruiid^m psdumniis. Ad^ • • • • 

ditBoddi!Us(E3q)Iicc.p.i259): ;,De se poeta {>Ii^tiira pr»- 
3icat; hec dubitarl potest, eas res ad ipsand etilam l^tida-' 
rum pertinuisse: ceterum sententiarum nia^^SL pais simul 
bdmonifionis causa apposita est, ut et alii et Hiero pruden- 
iiis inde prseceptd destim^rent/^ In hls nmn qmd*Pi]l- 
darus de se suoque noAiine dixerit, vix )am flc&iies. Po- 
terat ea omnia amlcorum regiorum cfaotus pcoEtrrej cul 
carmen can^^ndum cotamiserat Tbebanus. Deinde si vel 
Nostrum plurima de se loquentem ieceris^ cavv itUco sta^ 
tuas, poetam (yel chorum) queri de se apud Hier^nem 
susurronum mendaciis maculato*: Poterat hs»: omnia di-* 
t^re, si yel nuUas hominiun Hlbrum insidias ez]pertils 'tmtL 
In^iias puto mciderat Polyaselus cum snis^ Hierbid in su- 
spidoneni adduchi^; nnde rerum ^titrodum exspedtatio. 

* • » 

Scflibet Hiero vitas fratris conjiigique insidians susiirroni-* 
tnis fkcflem, iit iFjrrannus, aurem' prsebuerat insidias fingen- 
tibus, quas Poiyzelus Hieroni Strueret. Hos nd)i]16nes 
larg4 dicendl copiS petit^ qus m2ii, si sesuasque ies s. P; 
i. chonis spectaret^ satis moh^sta, pSnguis^ cupida/vide^ 
tur. Imm6 seil^ hic erit: Qaodme attinet* {aSixaSvri 

• ' • 

h«c dicta), attibm msarronuM cd/aseanque genernnon 
vineor^ de aliis falsa mihi referentiwH. Netint{a8^ 
xovfiipta dicta) ah iisdem vinci M^patiorf ubi fatsa de 
me aliis narrat)erint . Mnlainklit rependt^f avtiterin 
eos ineurrens . Postremo (quod potissimumest) uoli pras^ 
termittere, dlcta h«ec es^e atqu^ prncepia simiUlnio ei coii*- 
siliO} quo non pauca dicunfur^ in dioris Giteconini^^soeni*- 
eis. Multa ibt profertchorus, nonquss certoquodana tivapo^ 
re fecta siint, sed quee fieri et possunt et solent; ^untiat 
dese, qnsB facere soieat; exponit indolem suam et agen-* 
di rationem consueludinemqUe,niminim boc quasi lato et < « 

genpxs^i dkendi gcaef e.e^ promtunis, qp« pro singiil^- 
rum rerum;' ratioue fdicenda erant*. -— iv navta 8i 
vpfiov iv&,vyXa)aaoQ av.^f nQog>i(i,$i* in qu^vis 
Jorma doUium institatoram vir verax prae$taij eminet^ 
ijeoque pltu efficit, qaam calamniator, cujas artesbrevi 
deieguntur,^c6iL Gurlitt^ L c. p. SO. '£i/ dorice pro €4f» 
coJL Pyth. y^ 50 all. Schndd. L. g. v. Ambigu^s quar-, 
tie vocis accentus. ,.ScboL v,. I57. le^t vouqv^ sc inter- 
pretando: Kcera naaav, aQyyjfv. Sic quaque Aldina. 
Sed Romana vofAOV babet* Quod rejicit Huscbkius L c. 
p, CCXLI., dtans Pyth. X, 108. et Prop^rtlV, 11, 13. 
Eidem.que iv navra (c^ navta) est guovismodo, vofwv s 
avitatem (non civitatis formam) ^ ttQOfpiqu (apud Gur- 
litt. Find. pytbiscbe Siegsgesange IIL p. 2£) angetffillu^ 
stremreddity coU. Sopb. Antig. 168 (365., ubi tamea 
Hemi.) Quem Vofiov signiiicatum e^uidem baud noyi, 
colL quoque Gurlitt. ad Py tb. H. p. 20. Friget quoque h. L 
quovis modo. Jam sc^iptio vofiov sequentibus .quoque 
conunendatur, ubibabesvariasyo^ovformas. Quamquam 
dictionis «qualitati interpres pindaricus caveat ne justo 
plus tribuat. «^ nQoq>iQBi (Jtavtov) est praestaf, emu 
nety colL Scbneideri L. g. vv. nQotpiQta et nQOtpeQi^g. 
Meque aliter scbol. v. 157: KQeirrm iaxiv. Istfam. V, ' 
65. babet nQotpiQHV significatione primitiva, quod non 
vidit Huscbk. 1. c. p. 27. — tvQavviSi, Monarcfua, 
coU. Pytb. XI, 81. Fragm. inc. CLXXVm (Heyne III, 
156}. Quid de bac forma senserit, ipse b. L tacet, in?- 
genue profitetur Pytb. cit.: Tciv yccQ ava noXiv evQia^ 
XdfVTa (liaa fuocQotiQio olfito ted-aloTa, [jiifiq)Ofi oL» 
cccp TVQowiSm, — x^^oTav 6 XapQog arQaToq. 
Perstringit democratiam . De y. XafiQog v. Nos ad 01. . 
n, 156. p.I24 8q. — ;fi»Tav>«o>lrv orao^ol rtjQe^ «7« (nreioNiKAi v} 

m 

i&VTu Maxime igkur aristocratia I^claro placet. — 
Xl^^ 8i nqoQ &i6v oix igi^ei^v €tc. Aliam aescri- 
Mt caluinniartim illanim partem. Dizerat supra (v. 131 
-^I 61') i Maledicisnnt impii in eoSf quos insectantnr. Jam 
dicit(r.l62 — 175): ImpiiqtLoqneifi Deutn snni."Bene ^ho], 
f. 16 1 : 01 SiafiaXXovTigj q>fj(ri, rotg &Botg iQi^ovciv. 
Scilicet litimiiiLsuCceiisentes^. quod ipsos pejus habeat^ 
quam allo^ quosdanl* Sentetitia nostri^ Ibd aliis quoque 
frequentata. Hom. Odyss. IV, 78: ^Hroi. ZtjvI pqotw^ 
ovx av TLQ iqiLpi. Theogu; 687. Bekk. : 'Owc wtiv &vr]' 
Tota^ naq* a&avaroufi fiaxBO&at^, OvSi Sixfjv umiv, 
ovdevl fOvro &€fiig. Eurip. Bacch. 306. Matth.: Kov 
&iopLayj]aw. Menander Eunucho (Mein. p. 68): Mh 
&€Ofmx€i. Callim. ApoII. 25: Kaxov fiaxaqeaaiV iQi- 
teiv. Vhi Spanhem. ApoU. Rh. 11, 338: 'Enel nolv 
fiakriov ei^ai ^A&avaroig* — avix^i^* Evehit, tolllt, 
Fragm. inc. CLXXVII (Heyne m, 153. Boclh. II, 2, 
605): nXetata fiiv Scig* a&ctvaroig avixovreg: tollen- 
do offerentes, sacrantes, Schol. y. 161 : 'Txpot . • Mer- 
ea)Qi^ei', ware eivai neql avxibv fieyaXipf So^av. Inoer- 
tus in fronte Ammonii T. I. p. XLIV. ed. Lips.: *Avi' 
jjfo; rb /Saard^io fierafiaTMoig, xal avix(o rb rvfm bfioiag. 
V. quoque Reisig. Enarrat. Soph. Oed. C. 680. p. XCVIIL, 
ohloquente Hermanno ad eimdem locum p. I49. ^on 
dublum niihi, ii^ multis locis esse avixuv honorare^ coIL 
Brunck., Musgr. et Dbderl. ad Soph. L c. Primitiva v. 
significatio in locls seqq. obtinet. Archil. Fragm. CX 
(ed. Liebel., coIL Oractilo ap. Demosth. Macart. 1072, 23. 
Reiske): Jf]fir]TQt x^tgag avi^i^. Eurip.Med. 461.EInisI.: 
'Aviaxav aov <paog aiarriQvov, HippoL 1288. Monk.: /7i;- 
ficcrog e^<a noSa rovSl* avex^ig. ApolLRh. III, 216: Ki- :>[rY.THr;A ni. 579 

wagy loS^m^ mixwi ^JE^tji &ifi^^* V. cpioque Vhwof^ 
19% 8—- 46. Huiup. Htd. Barnes. v. avix^v. Bekken 
AnecddL gr. 400, 4. 13. Schxieider. L.^. v. AntboL gr* 
lips. T. Xin. p. 178. B. — » Male xkivfov^jiuo est 
adalaiommy ireQoig pf^oUlf. Senieriiio^M loquitur P., coIL 
Gurlitt* et Herm., etest xiivioy. iUorum, iri^oig pro i^ 
xeivo^g. ^lios alio iempore ebehii . •— iS(ax%v fAiya 
xvSog. V. 96: KvSbg ayi^aoV Mt^Siox\ «— aXX' ov^ 
Si ravtavooi^ lttiv.il (p&oviQii^^. Eddem rerwn 
vidmiudOf qnae aliis fa^ii^ ipsis (fuoqu^ fa:oete suo iem^ 
pore poiesi (coll. Bbckh. hott. critt et '[ftiersch.^ii f^erum 
nechoc (quod solatii aliquid continet), n^c aliud ^uidguam 
ad safiam eos meniem revocat^ ut deiindni atiis invidere 
ei calurhniari, coll. schoL v. 165. Ceterum Noster imi- 
mam ver^mque caltimiiiartlm cum illarum tum aliarug^ 
causam aperit, Invidebani quidam Poly^nelo * Hlnc eo* 
rum mendacia, quibus eundem everiere cdnahdniur • la 
seqq. mala expontmtur, quse invidiam Sequtintur. ye- 
xant se ipsi^ poenasqne divinas ptovocani . Postremp 
quae de fortuna alio tempore aliis favente dicit P., ea 
haud ita multo post Sjrracusarum historia coniprobavit. 
Mortuo enim Hierone familiam ejus regno exutam esse 
Qonstat. Ita ii, qui inyidia ducti vel Hieroni vel Iratrl 
insidiati fuerant, votorum compotes fieri poterant. -— 
ard&fiag Si rivog iXxofievog (sc. (p&ovBQuiv Tiq^ 
non voSgi ut Bockh. vult nott^crittp. 433) nBQiatscig. 
Aliorum de loco difficili sententias ita Bockhius explosit, 
ut interpretibus post eum venientibus non multa relique- 
rit. Jam axad-fArpf rubricam fabrorum tssGj neminem la- 
tet^ coll. Boisson» supra cit p. SlS.^.Schneid. L. g. v. 
HiDC linea inde &cta, pr^scripta, vegula^ praeceptum^ vel- ^ t 58o [nreioNiKAi bi 

ut Pjrth^ VI, 4S ! Hat^w fittXi(Tm mgog mit^iuttf ifia, 
GoU. 01< XI^ 53: Stit&iAoTo^ mMehaiut. Eurip. SuppL 
iaOI. Matth.: JaEajcf&fLf^ato: 'Dimeiitas est* Adde ind. 
Eurlp. Barnes* mr. ctct&fiSv et OTa&fjnj. Sed I(em. VI, 
184 est cx.meta» Vides^ apiid Nostnim vix esseposse /anoem 
rel irUtinamy quam vim et allbt Verbo inesse, recte me 
quQque judice negat fibcidiilis, colL Scfaneid* L* g.^ qui 
tamen vulgatam intexpretationem h. L non derelinqult. 
Jani ex loci nostri contextu erit ai* linea^ g. comparationi 
saarum rerom (cum aliorum rebus)^ s* meiiendo inserviens. 
C^time schoL r. I06 : Oi ata&fioviitvoi Si ftoHa tm fa- 
QtyQacpovTBg fieyaXa tiva fiiXlovta ccvtotg eaeo&au Fir- 
matur hodsequentibus: IIqIv oaa tpQovriSi^c. Jamge- 
nitlvi h. 1. auctoritate nituntur aliorum genitivorum^ colL 
ZkytuVy XafiHV ftoStSv, Qtvog etc^ de quo v. Schneid* L. g. v« 
Matth. gr. Gr. p. 49 1 sq. Quamqtiam ibi is^ qui trahitiir, 
accusativum habet, pars ejus, quae trahitur^ gcniti- 
Vum. • Acute vero Bockhlus confert nostrum An ei- 
ner Leine 2iehen. Bene^ si usum verbi activi illu- 
strare velis. Medio respondet illud Sich mit etwas 
schleppen. Eritque 'iXxofiat (coU. Damm» Lex. p. 630. 
31) ilUs mediis adnumerandum^ qu^ ioti reiy qxiae tangi^ 
tnr^ genitivum applicant, de quibus v. Matth. L c. p.490sq. 
Optlme vero electum verbum laborem metiendi exprimit. 
Deinde voce tivog dictionem impropnam significat; est 
enim iUud pronoraeii pro qnasi^ coU. Latinorum qaidam^ 
de quo v. Lexx. latt. -^ntgtaaag» Immodicae^ justo lon- 
gibris. Benfe hoc metiendo convenit. Nem. VII, 63. est 
fftsQiaaa valde, De V. cf. quoque Schn. L. g. v. — ivi- 
^a^BV elxog. 'Lusus puto, profedus ex antecedenti /A- 
scofjuvog. Dolenty anteqttam dolendam esse sciant, sc. an- 

fe [PYTHIA II] 581 

te'eventttm^ Idqne eos diis hominibmqne injensos facit , 
Est aiitem faoc iavrov rifKagBiff&ttif inyidfaB natura^ colL 
Pbilem. p* 412. Mein. AUa congessit Barthius ad Stat» 

Theb, n^ 18.^ nionente Jacobs. ad Andi.. gr, Lips. T. 

^ > 

Xn. p. 117. ^ fpigeiv Si etc. RecteHejnius: ,^ed- 

it ad y. 161. 2." *— inttvx^viov ^vyov. A jumen- 

tis petitiis color^ prs^unte llxo/jievogj quod ipsum quoque 

illorum laborlbus inservit» Et sequitur Ttorl xhrQovX. 

Nem. Vn, 8: Elqyet 81 norfiio ^vyiv&* eteQov tttqa. Ubi 

Dissen. H)rmn« hom. IV, 217 : ^Enl yag ^vyoq (deorum) 

avxivi xurau Orph. b. LXI, 5 : *jHv (Nemesin) deSlaai^ 

Ifgoroi ^tfjriv aifxevi &ivreg. Menandri Fragm. inc. CXXVII 

(Meineke): IlQbg rrjfv rvxtjfv yaQ ^vyofiaxHv oi QqSurv. 

Cf. qnoque D. Mattfa. XI, 39. De ^^vyofiaxia y. inprC- 

mis Boissonadium ad Arista^n. Epist. I, 2. p. 253., de 

xivtQip Yalck. et Monk. ad Eurip. Hippol. 1189. — 

aQtiyeu Scbol. y. 171: SvfitpiQtu — -norl xivrQov 

Si roi Xaxri^ifiei^ reXi&ei oXia&.ijQog oifiog» 

Planius ^at norl xii^rQOV Si roi Xaxri^ovrog reXi&eir 6X. 

olfjuog* De formula nQog xivrQov Xaxri^evv simillbnsqae 

y.scbol. y. 173., Stanl. Schiitz. etBlomf. ad Aesch. Prom- 

331., Ehnsl. ad Eurip. Bacch. 794., ubi citatur J. 6. 

Hageri dissertatioDe Grsecorum proyerbio nQog 

xivrQa Xaxri^eiv, Lips. 1738. V. quoque interprr. N. 

T. ad Acta Apost. IX, 5. XXVI, 14. Valck. Oratt. p. 

380. citatus Hejmio. Vorst^ dc adag. N. T., referente 

Gurl. L c p. 22. Poenam boum excalcitrantium illu- 

strat Schol. y. 173: Twv yag fiowv ol araxroi xara ri]V 

yewQyiav xevrQi^oftevoi^ vno rov aQovvrog Xaxri^ovav rb 

xivrQov xai fiaXXov nXrirrovrav, Aliter scbol. Aesch. 

Plrom. 331 (p. 49. Schiitz.), ubi boyes excalcitrando adr 

Pind. Oi. et PytK 3B 58» [nTeioj^lKAi b] 

verstis stimulum se Vulherare ciicimtur. Similiter hv 
nunUm illa cUiii deO dlinicatlo uon tanttiiti est irrila, so! 
et pehiiciosa* Meiuuider Sent sing; 247 Q^ 312* Mcm.): 
0€w fictj^icd-ccl Sulfov iaxi, xal tvxti» Ibidem 251: tfe. 
oi Sk nkjjyiiV ovx v^€^i;3t< fiporogi Opp. HaL II, h: 
'diX aiA fiaXctOBg TtavVneQmToi ^jpia viavtKj iCUfwc* 
71^ i&ihaavv^ b S* 'danetdi, iig rl accotf^fov, H^ leih 
^fl fjiaartyi xal ovx ifh^Xiov ilaijTau EusdHos S\k 
t*lorileg. p. 618^ 24. Gesu.ii ^AvnjQOv toV ftQoa^t^im;, 
inura xctXB^miveiv rotg if^otg, ptu^bv xcixoV iaxl ^,ri- 
luVm — aSovra S* ettj fie rotg ayd&oig ofitluf. 
Opponuntur hsec Versilius l31 -^175« £go cam bomsrh 
ris (v. 149)) non cum adnlatoribns ei cdltanni^orUim 
versari, iisque pldcere cupioi Hsec qUoqiie Hieitmi dkrs. 
Apponam in rugam Vaciii Idcttm supra neglectiim Etrir 
Hippol* 227. Monic., imde h< tt versui 12 $qq« luz ali^f- 
afiundl yideturii Jiakotva biXiag^jiQTMfii Xifivifg {jiiur:.' 
Ka^yvfivaaiiav TfHv mnoxQOTOiV-, EtT€ ytvoifliflt iv aot^k- 
niSotg^ Ildhnjg 'EvirdS Sdfialt^ofiivtit XJbi sdioL c 
Monk^ 


. • nYBtONtKAl t 

lEPQNI ^YPJKVSIQl 

KEAHJT. V. t-i3. 

Vtinam vivat Chiron p ^escnlapii medici mngisiar ! 
XtiQiavd rB4 SchoL v* lll. habet xi. «-> 0iX}LvqU 
dav. ChirouPhilyr» fiUu^ (Pytli. ly, 181 sij* VI, 111) e 
c<5iislanti vetemmnarrationej de quo Spanh* ad CalUm^ Joy. 
36. Sprengel. Fr. 6escb« d. Arzneik. Ed. IIL T. I. p. 159. 
Nitsch*, N. tnyth* WSrterb. v. Chironi In patrc va- 
rialnr. Plurimis (iit Nosrro V. 5. Pyth.lVj204. Nem. ' 
III, 83. coU. anctoribiis modo dtt) est Saturnu^^ aUis 1«- 
idon Thessalu^, Centaiiroruln reUquoirtim pater Pyth^ II, 
78 sqq. (SprengeL ibid.)^ ^ a/i^tiQug ano yXiia-- 
aag*' V. adOl. VI, 19. p. 188 ^q. Vel chortis htfd di- 
cit, yel F. Hoc eUgciQdum ob v. 111 sq^ 122 $q. Ibi- 
demque v^m afiirsQOt (mei). V. quoque a^irBQo^XiL 
.IX^ 118. — - xoiifov iTtogi Cgmmane verbum^ sc. ci- 
mam^ pro salute regis vota Jacientiam, de quo. V. interprr» 
An erit: Qaod in morbis dici optariifae solet? prseeunte 
foESan aUquo poetdj tmde pfarasin in vulgi consuetttdinem 

38» .s 584 RT^IOi^IKAI r 

ahiMeputetf. ^ ^(o$tv r^v anoixofi^vev. Demorte 
Centauri v. Nitsch. Lc« coIl.SpreDgel.ibid. — fiaaaat^ 
alt^ cTQ^iiv Ilakiov. Pelii in convallibhs. Pjrtb. 
n, 84: *Ev JlaJiiOV a^vQOiq. IX, ,7: IlaXiav xolnav. 
Qb Stnyni. IV, 52: IltiXiov iv /l^aapat. Habitaverat 
iB quadam Pelii. cavema y% lll. IX, 50. Nem. III, 
93. Orph. Arg, 380. Q. Smym. IV, U3. Regem facit 
P», qdasi' heroum aliquem* V. qUoque H^^ius» — 
0^p\ Feram. V. Schueid. L. g. v. Pyth. IV, 211. 
Arati Vhmn. 662. Voss.: IlQOTiQOi^ noSeg '[nnotoipiQog 
(Centauri Chironis). -^ f^'^ov i^ovt* avSQciv <pikoVm 
Animum erga hondnes miiem. SchoL v. 7 1 Novv ixovra 
nQoatpiXiatatov toiq av&gtinoii. Est haec vulgaris ez« 
plicatio. Vel jtmges (piXov voov avSQiiv XL e. av&Qw^ 
9tivov)i Animnm mitem^ ifualii est (esse debet) hominum 
animus (cotnpalratud cumTeris) • Nostratfes: FreUndli- 
cben lif enschen^inUf Ila melius oppotii videbittir 
'forma Centauri animusque, coll. Notm. Dlonjrs. XLVIII, 
*4l: XeiQuv, ''AvSQO(pvfig ariXeatOgy 6u7jXiX& avfiftlo^ 
Koe 'litnip. Quoclim comparetur ApoU. Rhod. II^ 1240: 
Xe/^o^Va ^eXwQioVy alXa fiiv 77tnio, ^AlXd &e£ ckraXcev^ 
tov. Fuit igitur $.' fti^av&Qwnoq »* fAi^o&tjQ, de quo t. 
dmniuo doctlssihius Jacohsius ^d Anthol. Pal. T. III. p. 
IXXXVII. 800«, a quo nosb-am ilUus Platonicl (Protag. 
327. D.) fU&aif&QUmot in fii^^av&QODTtoi tnutationem prac- 
occupatam videthus • Delnde q>iXov prasludit iis,.qus de 
Chirone Aesculapium educandum recipiente deinceps di— 
cuntiir. £t floruit Centaurus humanitatis, hospitalitatiSj 
justitiae (probitatis), sapientiie lande, coli. SprengeL ibid. 
p. 159. Adde nos adv. lll. ~ avwSvvtav /viaQ-^ 
xitav. Indolentiae (valetudinis), ariubus valentis . SchoL PYTmA UlrT |g$ 

• 

wSfUP^ Qxav w/i^ ivtaSwoi. ^ Jam yvunqnr^ (Nonii^ Df^ 
onja, XIX, 149) parmn differt a yvuxlT^rig^ (Idein XXl, 
1 7. XXXVII, 500) et yviflfA^^g, de quibus w, jeanimq)]q 
confiisioae r, Gvrl. ad h. 1, et Schneid: I*, gr, v, yvmKr 
t?T}ff . — » Postremo quam apte Chjroneip e diis Grawrorum 
medidx P. ^egeiit, ci^udanan latet. Debebitt Chiron In- 
noToqnif, ut nomine Arateo utar, regi sanltatem prociararc^' 
Mt eidm victori w Pherc|iicu3 equua proquraveirat , 

« 

V. 14—43, 

Interenut matrem ejus Coronidem Apollo,^ qvod ex 
ipso gravida alienum amoreip appetiyerat. '^OXByva ^v 
ydrtiQ. Coronis v. 43. Eam vides in niimis Pergame- 
uoruoi, sc, eorum tutelarem. V. Eckhel. D. V. N. II^ 
465« Heyne adh^h — rcliaaah . Schol. y. 1 5 : 77^1^ 
i^^Xiaat ra ^ard rdg ^Slvag, nqlv re^etv^ Te^ 
mm rtkiaa^ h.;!. noa absolute positum e$t; sed regit ac- 
cusativum roVm Est antequam absolvisset enm, u e. in 
lucem edidissei. SimiUs v« t^'Ao^ ysus plrca nuptias et 
inatrimonivm, coll. Sdbneid. L. g. v. — <- f^argonoXfa 
0Vf *EX ev^vi({^ Nem, VII, 1 — 3 : ^JSXei&vucj ycver**- 
^a naiSiav^ — %iq uitSa Sofiov xarifia. Moriaa 
est . Eurip. Heracl. 907 : 'Sig rov ^'AiSa Sof^ov xari^a. — 
iv &aXdfi(a. Ui mnliery domin Sunt enim '&dXafiog et 
&dXafioi mulienim, coU. 01 V JI, 53. Py th. H, 6 1 . Nera. 
J, 62i Cf. qiioque Hejm* et Bocktuum. Mirifice alii jun*- 
gunt Safistaa iv &aXdfna* •SQhoL v. 18 : IlQiv yeWTJajj iv 
O-aXdf/ua^ Vanum et hoc« — rix^^^^^^AnoXXaivog. 
Ariibns Aj^ollinis^ I. #. auctore et siibornatore Apollinel '« $8^ jireiQNiKAT r 

FaqlQ alltef jixvctp de{ altcujusf papiepd<^ Olymp, VII, 
SSt p* 955, IX^ 77. p. 350, Dein^e quanupiam ApoUo 
|lt deus pe^tifer i^tam caBdem pat|:arp poterat^ rectius ta- 
ni^ip D japae sororis ministerio ^tentetp vides, Erat enim 
$)terimepda feq[}in^ deiqu^simasia, Veruni quod utiero 
^estabat,^ ipse ^ospitayit. ?-?r x^^^i ^ ^V^ dXi&iog 
yiv^ta^ nalSoiv Jioq, Moverat enim (v. ^oL T. 
Vi^ sibi ^pallini^ Jqve niiti iram non cc^niet^nendam . *-* 
aX}(Oy atvjiaev yfffiqv, Prohavit alium amorem^ 
Pene Pejqaip^ confe^ Pjth* }V, 396; Kccxaivriaav r< 
xoivoy y^fiov^ Dp simplici aivelv v. Pyth. IV^ 24S, 
^^f IV, 15L, de xavaivuv Qurlltt. Pind. pytb. Sieg»- 
g^s* III, Pf lO^ rs-XQvffSccv katQog^ Scholt V. 25: 
TovTQ 7t(fog ro nQoxeifiwov avvanriov. QuodexApol- 
lodoro m, 10, 3« Qc^rpiu^ adstruit. Idem Gedikio a- 
liisque placpit, — axBQOiXOfiif 0oi^o$» Pho&- 
b\ p^^s^djpatuni apud Ap^l^ Rhod. 11, 708, Nonn. Dio- 
nys, X, :;07, XII, 1?4. ChristQdor. Antfaol, Pal, II, 
^66^ Ihiden^ T. II, p, 832, EpIgTf cqz^ii, Anthol, gr. 
|JpStT.^II,p. I£i9«— 'f^f^otcra aniQfia^ Gravidajkm 
eta. y, Ol, IX, 92, Ali^d aniQim (piQm Nem, X, 
30- --r ovd^ ^fia^v* iX&BiY TQc^m^av vvfj^^iav^ 
^chpl, V. 27; 'Ovx vnifiuvt, ipfjaiv, ij JZoQiavl^ iX&e^ 
Ttpf vvfiaiiSic(V TQant^fitv^ avu Totf vofim yafiri&^au 
Olymp. III, 71 ;'Orf jiXeiaTa^at^ PqotSv ^eiviaig avtovg 
$7tQixQvrat, TQani^a^. Ubti velut postrQ lopo mensasvc- 
^i^nte^ hab^$, -, ola, V. 01. I, 24, p, 14. ^ q)ili^ 
ftfff^ff. Solentm V, Nem. I, 15. — r ai{ld rot| ^t 
pero» Vigey. p, 474, — - tdSv dntovfiav^ Idem quod 
Tmt noQQa y, 39- Prqbaverat oKXov ydfiov v, 25- — 
HaTi Si (fvXov iv. dv&Qianoia i fiaxa^oxavovi PYTHIA III 58? 

SaTtg 7t. r. X. Scho}. y. ^^i^ESu «f^e^ omQ qrvXov. 
vvv Si og BiTiBr^ !V^^ ^9 ^v\h,Qiantav. Cf^ EpHp. Hd. 
941. Mat(h.: Haujl yao xliog toSe KoD^^ov^ oang 
ix nar^og /^i^crfoi; T^c/^i^, *Eg ravTov rjX&t rotg Tixovoi 
Tovg TQonovg. ^^nilisi anonialia Med. 214. pimsl.: 
4ix^ y^ opT^ ^veav* iv o.tf&aX^^oig (fgojcSy^ *'QoTigy fiQiv 
avSQog anXayxvov ixfia&^tv aa^oSg, Sxvyn StSoQxdg, 
UbiEImsL V«qupc[ueMein^adM^p^p«20.7*-Tr- ;ca;craiV6r 
xo: no^oifiax Spectaf remota . 01. 1, I^^; MtixitiTta' 
aTaiV€ noQaicv. -^fieTaft^v^a; V, ad OLXII,9.p. 4l33, — 
&i2qey,o}V* Hnans^ secians. Ne(ii, XI, 62: MiTQOV 
^qtvifuv^ Aes.ch, Pf om, 8^3 : &r^QBva,oyv^g oi^ &fiQaaU ' 
fiovg rafiqvg. Soph. Antig. 92 : 'JQXf)v Si &ijQav oi n^i^ 
mi Ta^f)xava. Eurip, HippoU 960, Mpuk.; &fiQBvovair 
yaQ Sifivqlg \pyqmiv ^iaxQcc fir^avif>f^BVou V\i aiajcQa es^ 
yerboruu^ &f]q. et fifjx* Iphig. A. 55Q. ||(atth. ; Miya rf 
&f}Q€(^HV aQiTav. Adje ind. Eujip. Bames, et Xatinorum 
vcr^or.^Xf^ifLa fCoQOfviSog» Aadasc Corqnis. Dehocsub-. 
^tantivorum usu yide^di Qnminp Spai^hf ad Call. Delt !%97«- 
Mdnk. ad Eurip. Hippol^ 794. Cf. quoque ind, Evrip; 
Parnes., y. Xfifux*. ^) Jani uoIiiQ cun^ alijs de arrogantia 
puellae cogltare indigenas fastidientis. Imponuutur talia 
(ppltheta more epico extra coutextum . 

« " 

Sequiinr CoroflifjUs, faeifius et suppficium^ Sedfiliiu 
servaius Chiroid irtidiiur^ educandus. ovS\ H^^oius- 
ov S\ Ilectius cont^ahitur, yeiut U>cq siiipiUima 01. VI, 

i) ^r^//^o( li* 1. vitiose a quibusdam tcrihitar, ut alibL V. 
Elma. ad Carlp. Medl llS. $8g nX^IONIKAI r 

59 : Ov!f ikm&* jttmnodf iv %avt\ XQOt^V xU^Qiaa &^ 
oib yQV(fP^ V. quoq[ue BocUuus nott. critt p. 456. -— 
axanav. SchoL v. 46: 2xqnov rov vovv liy^ Tot; W» 
if oiUUivoff« Rectius Apollo eligitur, colL interprr. Vemm 
ki sen^a ambigitur. Haud xpale ax., quibu$dam est h, 1. 
^cnlator. Quodalludere poterit ad corvvm illmn, Phoa- 
hi specaUjLtorem (scholL y. 46. 48), quem rehgiosus poeU 
aspernatur, colL Bbckb. Escplicc. Estque omxuno deus iUe 
tpecutaiorius^\dd quo y. Incertus A^t^oL FaLYI; 8; ^ock 
iafiag xqIoioS^ avthv iuaxom» ^Anol^M^i^ Mowcc^itav av^ 
i&r(Xt xilv mffixalXig ayaXfia • Eadem Pindari apsius 
aententia y. 50 — 54, Adde nos ad OL VI^ 101. p. 209« 
Sed yide, ne simpliciter sit rex^ yelut Apollq JaXov axo^ 
nog est OL YI, 101. Dii oXv^^roi; sunt o:xo;iol OL I^ 86, 
Acastus MayvfiTwv axonog Nem. V, 50. Verum his lo^ 
Ctf axQTLo^ habet genitiyum apposItun£i •«- f/L^ioSoxm 
JIv&f3vu . Oyes mactandas ante introitum in Delphicam 
edem. Eur. Jon« ^229 (colL Hjmn. hom« I, 535): '£kl St 
aayaxtoig fiTJXouri Sofuav fifi naQvr* elg fivxov^ ApolL 
Rhod. II, 490; "^ ^av^ *4yf]voQiStig^ 6 S* imajfeSov av^ 
rixa Soiw ^lRv&* aytfiv noi/Avri&BV oig* ava S* 'latcct 
'IffataVf^jiv Si BoQrfiQi vhgj ifprnioavvifai yiqovtog. ^Sixa 
bi XBxXoftsvot lUKVtriiov '/tnolhava 'Pi^cv i% , iaxaiQOfp^^ 
Eurip. Androm. 129 : Je^ififilov Sofiov tag novtiag &Bav 
(Thetidis). Deinde oyes erant inferise. ApolL Bh, II, 
839 : IlaQa S^ aaneta fLrjka, Hi &ifug oixofiivouHj ta^ 
^lta KaifiOtofifiaav, Latius intelUgit yooem schoL t. 46? 
TVj noXla vnoSexofiivri &Vfuxta. Utque hid Pylho fitfJio^ 
Soxog dicitur, ita navSoxog Pyih. VHI, 89. ob hominum 
irecpientiam; coll. OL HI, 30. •«- toaaaig. Schd, v« 
48: Tvx^' Ibidem:.!£V Si tm IJv&Hffi ch q ^AnoXha» PYTHIA m 589 

«. T« i- ycjp^mn eodim iemp9r§ PelpMs Apolla • Dq 
imSijfii^ et iTtairniuf BKmiaum miiltus apud yeterea ser* 
mo.. V. nos ad Pyth^ IV, 8. D^orvimque fatidicojfum 
$die:itiiim a . loci$ quibusd^m pependl^se , mibi hau4 
Improbabile^ coll, Spaubenbiio ad Callim. b. Dd. 94^ 
HiQC poeta noster f^qinoris notitiaii\ cum praesentta dej 
Delphica jungere mlhi yidetur^ quamquam addit, I^hbbuni 
a se solo edoctum comperis^e, quid commissum esset • -^ 
^oiv^vt' aoiQ' (L q, tV. Gonfert Hejnius Pyth, II, 159. 
Addie yig^- p* 643) ev&vtdr^n ^padsqciam rectis- 
simnm, integerrimam. AUudere poterunt tres yocesi, in^ 
primi$ si^perlativus, ad uarrationem yulgarem de coryq«y 
colL scholl. Eadem superlatiyi yis Ol. I, 60 : ^Eg evvdfuii' 
tatov £Qcepov. Artemo scholl. citt. : Ejice^v^t xov IlivSd^ 
Qov 6 'AQtifUQV, ot$ TtaQaxQovaifievos tiiv jteQl tov xoqo^ 
za latQQiaP avtQV 8i iavtov iyutaxivai (prial tov 'Anoir' ' 
Xfova. R^liqua y. in scboll, Eodemque spect«tt dei laus 
magni^ca in Heqq<i annexa^ quas orationis tenorem non te- 
Ijaare intermmpit,*) — yvfj^fiav m^wv* Animoper* 
smadens^ue.sihu Convicitse ipse, licet nolens. Gray^ 
enim amanti sceltis amat»« Optime Heynius: Se ad cre- 
dendam addacens. His positis yix jam locum habebunt, 
qu^ Bockhius proposuit nott. critt p. 456: „rv(ificfv ntr- 
^(oVf animuna persaa4ens • Quorsum, obsecro, persaadens 
minmm ? quis persuasioni locus in clara rerum cognitio- 
pe, quam Delphicus deus tenet? Immo confidere tantum 
et obse4fai animo yatici^o ^ebeb^t, utCoronidis scelus cog- >■ > %) 00 eorvo et cornle^ (ftogAfp) fifitidicis avibaty nnde Goro- 
nidit aotlrae mythnt aatci poteraty ▼• omoiao Spiuibem, iid 
CaiUm^ Pallt 124* §5Q nTQipNiKAi r 

iroscerett At hanc seiitentiam twlgata ^ectio non praebet.^ 
Eligit deinde V. D, rV^iJi^ m^^V codd. quonmdam: mcn- 
ti obsecatus . Jam pronym pe? se, in dara rerum cog- 
piiioix^ animo suo cqnfisun^ pbsecytumq^e ApoIli|iem^ ne- 
que id di^ef tis verbis exprim^ndi^n erat . Deiflde si ni&fj^ 
0ag (Pyth. JV, 194. Adde Damm. p, 1915* Y. nt&ita\ 
et nmt&m (Isithm, IV, 12?) obs^qnendiyim habet, inde 
ponsequitvr, ean^Iem compete^eform^B m&(ivy coUf Buttm. 
Ausiuh^I. Gr. Sprachl. T^ II. p. 207^ ImmQ m&a>r scmper 
e$t (quantum ego qufdem scio) transitivum. C£. h. camu 
y. 114: ^lar^Qu toI xiv (j^iv ni&ovi perMasnrus essem. 
Aesch, P^dm. 212; Ili»^v l^rSvagy Ovqovov re xai 
X&ovbg tixva, Ov/, nSwn&iiv. Eurip, Hippol, 1065: 
llavxw^ op m&oi(4.' av ovg fie S$t. XJbiMonldus. Jon, 
939: IlMv <y«» Heracl. 1003: Ov tin ctv m&qtg. 
Aristoph. Ran, 1168: Ilc&mtovg xvQi^vg. Nonn, Dion. 
XXn, 79: Kal ni&^v qvti^iov^ tapjmi&iag. *) De- 
inde nota, ApoUini yvwfiav et vovv oppo^i, yclut apu4 
Arisucnetum Epist. I, 28. Boiss, ac^men possesspri efus- 
4era , Ita rhetor : Mij xaToxvetf (pO^TaTB^ nv&iq&c^i xili ^.. ' 1 .1 . ■ ■ ' ] 3) Aclivum qaQcpie nt^L&^ et na^nsjdd^ia^ |L XXII» 212: 
Tovlii 4' '/«i TO* Qixofdmi nsni^i<J(u ivat^rd^iW (iaxhaaaO-€U, 
Hymii. hom.iQ 4p> 275 Wolf. : *ExaTOV nint&e q>QS¥ag, A- 
poH. Rh. III, 14: "// xotf tqy y^ t^izaa^ ifaQatfpafuroi. nvil- 
&oiep Midixioii, 479 ; Tipf d' xir nenl^^^otfAstf^ IV, 417 • ^^ 
xir ntag xiQvzag aneQXOfJtifovg mni^otfu, CalL Jor. 65 1"-^ «» 
Tienj^ofcy aitow]v, De form& naQwt^l&t^ ^» Damm. I*. cil. 
p. I9I4 8q* Ajido 9. Smyrn. VI» 66: O» ^a noQan^f^oP' 
leg 'u-iJi^UiUo^ ofiQifuty vta ^A^ovatp, Fostremo motOf $^em0^^p 
(ohseeuens) Ifltlim. IV9 IZ2. .unicum mihi iutraMi^Yi esein- 
plum esse. Sed de h, 1. cft*. Damm. 1. e* p. I9l3« a^g atpo^^Tfjtogf "Cl)i Ba^ys; ^Petron. 102 [colL ($8; 
IhteiTOgare a^imum meiin]: cpepij : Interrogate qudacian^ 
vestram. Quint. D, 14 : Impatienti^m interrogare, Vid. 
interpiT. Petronii. Plane ^npliter pojitrates aiunt; Sei-r 
nenScbarfsixin zi^Rathe zie^en/^ Cet^n^n nostra 
4ictipne fab^lan^ ^ coryo rejici, snpira n^pnpitni^s • — y 
navra taa^fri voto^ Eapdem sententiam babesPjth* 
IX^ 79 sqq, Alibi omnia ^i^e d^citur Phobus per Jo-t 
vem, y. Hjfnn, hora. II, 471, $32. — t ifiBv8i(av 
ST oix c^nritai^ Olymp. yi, 105; ^AQruni^g Tta- 
TQia oaac^ (ApoUinis), ITbi conf. nos p. ^IO sq. Pyth. 
IX, 112; "Ayv(^"AnQ})^\ 0|ph, bjmn. XX30[V, 7. 
^erm.; ^Ayvi^ ApoUo. Eurip. Iph, X^ 1220, Matth,: 
* Phobe, i}f axfx^vSn -d-QovM. Tiyphlodorus 64 1, Wem.: 
JlaQa ^(Ofwv aXa&iog ^AnoXiMivog. XJbi yideadi Merri-r 
c]du3 fX y^eTmdflvs. Orph. bymii, cit, v, 9; K^a&aQag' 
ifillitag jfpiyo/iovg f' avalpctivfov. r^ xXinrei^ ri fii^p 
ov i*€Qff, QV /jQorog^ ^yot^g Qvrs ffqv^atg^ FaU 
lit eum non deus^ nqn martalis^ factis neque consiliis^ 
SchoL V. 53 ; UaQai.Qyi^trdi. {n his xlintuv eat idem 
^od anoTcivj yelut Nem, VII, 33 s^^ ; 'Sorpia 8i xlin^ 
xu naQ'ayoiOa fiv&oig ; Sapientia fallit, sedncens verbism 
3imonide$ VI (Gaisf, P, M, G, HI, 160. ed, Lips.): 
*f*ua &toi xXinromv av&Q(ina)V voov. U^que Apollo 
peminem fallit, ita nbfas, euni mend^ciis tentare . Pytb. 
JXy 75; Kai ydcQ (re, riyp qv &efiir6v yfevS^i &iystv x.r- 
X. — ^ii^iav xoLrav^ Iden^ quod ffVoiA yoiray, Cf. 
V. 44; Sivov JrixrQomv^ Schpl. y, 65: Tn^ XarQaiai^ * 
ano rov |fVotr, -r naQ& Boi/SidSqg XQtjfivotiJiv. 
Del^p palude et I6ci9-. contermiais y. Spanhem. ad 
Callim. Ccn 25, Schellenb. ad Antimgichi Fragm. XXXIV. 59» nT^IQNIKAX r 

p. SO. BocUu Explicc p. 259. Mlilleri Orchom. p« 192 
sq» p. 249. SpreiageL L c. T. L p* 182. Vocem xQnftya^ 
maxlnie pmclanC£lili yocat achol.- Aesch. Choeph. 319 (mo-. 
ueute Blomf.)} ^H yva&o^ avv^&ti^ (colI« Bloitif;)^ ci^ xcsi 
6 xQtjiJbVo^ n^qit UvvSadi^ [v. indd. Pind<L et Schnei-* 
4er. ad Fragm. CXLI V. Hejn. ]^ ^q ri ^Sx^. naqa 2^^ 
fJkmiSri [Fragm. CXCIII. Gaisf.]. Omi^t hoc acholioa 
SchutzLus in sua scbdU. Aesch. editione, not^mte Blom£. 
Y. quoqtie Gurlitt. I. c. p. 13. -r 8aifi(ov S' BTBQog^ 
Jfumen adversamy otnotQonov (Pyth. VIII, 134). Vido 

. schol. y. 64. etinteiprr* -*^ iq xaxov tQi\f>aig. ScfaoU 
62: Etg Ttp^ ri^ff fLOix^iag xaxovQyicfV* Nondym hu 1« 
de interitu cogitandum, qui deinde $equitur« CC inpri-^ 
mis Pyth. U, 5^ sq« ^ xa\ y^^roviav ^oAilal inav^ 
QQV, afia S* ig>^aQBV. SchoL V. 64., coIL r. 66: 
Kal Tiiv yeiTovioVy ytjoi, ^a^n^pl amiXavaav tov xaxoHi 
%ov n%ql TtiV KoQwviSa' iQi^fAog yaQ iyeveto, ahtoi Si 
tQV Xoi^lAOV^dTtokXiav xaVAQTmiq' Koifiov ovv yivofuvav 
ijvvanri^MVisa» xal oi fii]Siv cuTUiu 'HirioSog [Opp. et 

,J). 238. Ubi Gaisfordiua.]* IloXkaxi^ xa\ ^fxfAnaaa no^ 
lig xaxov avSQog anrj[VQa* Vocem inavQov illustraut 
Blomf. et Elrasl. ad Aesqb. Prom« 28. Buttm. LexiL I, 
75 sq. AusKihrl. Gr. SprachL II, 84sq. alL — noklii^ 
t 0Q€^ nvQ i^ ivog oniQfiaTOg iv&OQoii atifTia^ 

^ if€V vlav^ Schol. V. 66: jtunu to iog, xai mQvtT^vu 
6 Tc. ioTi. yaQ* oianBQ Si nvQ ifMuaov OQHni)XXiiv iSXfp^ 
^pXiyHf ovTio TO afuxQTf}fia Ttjg KoQiaviSog noXXovjg e- 
^&6iQev. De V. imeQfia v. ad OL VII, 87. p. 260. Scho-^ 
liastas y. 66. est an. i. q. anivdifQQ* ^ Ttix^k iv ^vki- 

m 

Vio. Schol. y. 68: 7]y nvQXiuax: Classem AtheniensiuB) 
Fythi? vocat tuxpg ^JUvov Herodot. VII, 14). Max» TYTtilA Jtl' S